ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SABRETMEK, SABIR İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 2964

     SABRETMEK NEDİR ?

 

     SABRETMEK                   HAÇ SURESİ AYET 35

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edenler Onlardırki, 

Allah Zül Celalin Adı anıldığında, Kalpleri Titrer, Kendilerine gelen Musibetlere, Allah Zül Celal için Sabrederler,

Namazlarını Kılarlar, Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Allah Zül Celal için İnfak ederler, “ der,

 

     SABRETMEK                   İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar muhakkak gelecektir,

öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar gelecek ki,

bazısı diğer bazısını hafifletecek ( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif

kalacaktır,) Artık Mu'min Kul, öyle bir fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar,

Darlıklar, Kıtlıklar budur diyecek, bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek

ve Mu'min Kul, işte beni helak edicek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecektir,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden Karışıklıklardan, Buhranlardan, Terörden, Musıbetlerden, Hastalıklardan,

Darlıklardan, Kıtlıklardan ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecektir,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   TİRMİZİ HADİS No 2399

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Erkek ve Mümin Kadınların başına, Allah Zül Celale kavuşacağı güne kadar,

ya kendisinde ya çocuğunda veya malında mutlaka sıkıntı gelmeye devam edecektir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S21 H8

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya meşakkatlerine ( tedbirini alarak ) gir. Nefsini, dünyanın sıkıntı ve kederlerinden Sabır ve kanaat ile çıkar.

Kendi nefsin hakkında bildiklerin, insanları ayıplamaktan, seni men etsin,”dedi der,
 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S364 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza gelen Sıkıntıyı, Darlığı, Belayı sonra, Rahatlık, Bolluk takip edecektir,

Rahatlığı, Bolluğu da Sıkıntı, Bela ve Musibet takip edecektir, Bolluğu ve Rahatlığıda Musibet kabul etmeyen,

Başına gelen Belayıda Nimet kabul etmeyen kimse, İmanını Kamilleştirmiş Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S327 H1

  Sahabeden Ebu Hind Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal “ Her kim ki Benim, Kazama rıza göstermez ve belama sabretmezse,

Benden gayri Rab arasın,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

  Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki, Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun,

Seni korusun, Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun,

  Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için, Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin,

Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar,

Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse,

Sana veremeye Muktedir olamazlar, Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret,

  Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir, Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birliktedir,

Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır, Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

      SABRETMEK                  AHZAB SURESİ AYET 35

“ Hiç Şübheniz olmasınki, Müslüman Erkeklere, Müslüman Kadınlara,

Onlardan Daha Takvalısı Mümin Müslüman olan Erkeklere, Mümine Müslüman olan Kadınlara,

Allaha ve Rasulune, İslam Dinine İman eden, Allaha ve Rasulune Tam İtaat eden Erkeklere Kadınlara,

Irzlarını, Namuslarını, Haysiyetlerini, Şereflerini, İslam Dinine göre koruyan Kollayan Erkeklere, Kadınlara,

Sadakatli olan Erkeklere ve Kadınlara, Mütevazi olan Erkeklere ve Kadınlara, Sabreden Erkeklere ve Kadınlara,

Namazlarını Kılan Erkeklere ve Kadınlara, Oruçlarını Tutan Erkeklere ve Kadınlara,

Sadaka ve Zekatlarını veren Erkeklere ve Kadınlara, Her daim ve Her Yerde, Allah Zül Celali Çokca Zikreden,

Zikir Sahibi olan Erkeklere ve Kadınlara, Allah Zül Celalden Çok Çok Büyük Mağfiret ve

Çok Çok Büyük Mükafatlar vardır,” der, 

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S18 H 8

  Sahabeden Ebu Kebse (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size şu Sözleri Kasemle, Yeminle söylüyorumki, Bir kulun malı sadaka vermekle katiyyen noksanlaşmaz,

Bir kul Dilenme kapısını açarsa ( Devamlı olarak başkanlarından isteklerde bulunursa), ona fakirlik kapısı açılır,

Bir kul bir zulme uğrar da, O zulme sabrederse, Allah Zül Celal O sebeble O Kulun izzetini arttırır,“ dedi der,

 

 

     SABRETMEK                   MAİDE SURESİ AYET 10

“ Siz Allah Zül Celalin Sizin için Taktir ettiklerine Türlü Türlü Zanda bulunuyorsunuz,” der,  

 

     SABRETMEK                   MÜNZİRİ HADİS No C/3 S 171 H 18

  Sahabeden Es Samit Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Sana Taktir ettiği hiçbir şeyden dolayı,

Allahı, Kötü ve Çirkef olan bir anlayışla İtham etmeyin “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS No C1 S18 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alemlerin Rabbi Olan Bana Hüsnü Zanda, Güzel Zanda bulunun,

Zira Allah Zül Celal, Ben Kulumun, Benim Hakkımdaki Zannına göre, ona Muamele edeceğim, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Azze ve Celle,

Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman, Kulum, Sadece Benden Yardım istediği

Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse, O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine, Kendi Becerisine,

Kendi eli ile yaptıklarına güvenerek değil, Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi,

Yokluğu, Darlığı Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin, Allah Zül Celal olduğunu bilip,

Allah Zül Celale Tevekkül ederse, Sırtını Allah Zül Celale dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine ve

Muhabbetine göre, Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

  Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden, Allah Zül Celal ona Huzura Çıkış kapıları açar,

Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açacaktır, “ dedi der, 

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz edecektir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3348 ve 3308

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb ve Sahabe Kadınlardan Fatıma El İyadi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Mümin, Başına gelen ve gelebilecek Musıbet hakkında,

Kalbinde Korku ile Ümidi, birlikte bulundurursa,  Allah Zül Celal, Muhakkak Onu Korktuğundan Emin kılar ve

Umduğunu verir, “ Allah Zül Celalin, Kendisine bir çıkış yolu açıncaya kadar beklemeyen,

Sabırsız olan Kimse, hikmet sahibi de­ğildir,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   DARİMİ HADİS No 2780

  Sahabeden Suheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Kendisine, Sevdiği hoşlandığı, Faydasına olan, Yarar gördüğü bir şey, İsabet ettiğinde, geldiğinde,

Sevmediği, hoşlanmadığı, Zarar gördüğü, faydasına olmayan bir şey isabet etiğinde, geldiğinde,

Her iki şekildede, Allah Zül Celale Her Daim Hamd eden, Gerçek Mümin Müslümandır,

Her Daim Allah Zül Celale Hamd etmek Mümin Müslüman için Hayırlı olandır,

Mümin Müslümandan başka, Her işi Kendisi için hayırlı olan başka kimse yoktur “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 328 H 4

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal “ Kullarımdan birine, bedeninde veya evladında veya malında bir musibet tevcih ettiğimde,

o da onu sabrı cemille karşıladığında, kıyamet günü haya ederim,

onun için ne defter açarım, ne de mizan dikerim, dedi der,

 

     SABRETMEK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'ân'a sarılın, Zira Kur'ân karanlık gecede ışıktır, gündüz ise rehberdir,

Doğuracağı meşakkat ve sıkıntıya rağmen onunla amel edin,

Bir bela ortaya çıkarsa, Canın uğruna Malını feda et,

Bela artarsa, Dinin uğruna Malını ve Canını feda et,

Zira asıl mağdur olan, Dini elinden alınandır, Asıl soyulan, Dini Soyulandır,” dedi der, 

 

     SABRETMEK                   TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu

gösterir, “ Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     SABRETMEK                   NİSA SURESİ AYET 88

“ Her Kim Sapıtırsa vedahi Allah Zül Celal Ona Çıkış yolunu kapatırsa, artık bir çıkış yolu bulamazsınız,” der, 

 

 

     SABRETMEK                   BELED SURESİ AYET 4

“ Biz İnsanı, Gerçekten bir Meşakkat, Zorluklar, Yokluklar, Hastalıklar içinde olacak şekilde yarattık,”der, 

 

     SABRETMEK                   MEARİC SURESİ AYET 19

“ Şüphesiz, İnsanoğlu, Rızık için, Kazanç için, Çok Hırslıdır, Çok Doyumsuzdur ve Çok Sabırsızdır,” der, 

 

     SABRETMEK                   ENBİYA SURESİ AYET 37

“ İnsan, Aceleci olarak yaratılmıştır, Lakin Acelecilik etmemeniz, İmtihanınız gereğidir,

Size Yakında Alametlerimi göstereceğim,” der,

 

     SABRETMEK                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 153, 154 ve 119

“ Allah Size, Elinizden gidenle, Başınıza gelenle, Gam üstüne Gam vererek,  İmtihan eder,

Sakın, Ne Elinizden gidene, Nede Başınıza gelen Musıbetlere Üzülmeyesiniz,

Allah Zül Celal Hallerinizden Haberdardır,

“ Allah Zül Celal, Göğüslerinizin içindekini denemek, Yüreklerinizdekini Temizlemek için bunu böylece yapmıştır,

“ Zira Allah Zül Celal, Göğüslerinizin ve Gönüllerinizin Özünü Bilendir, ” der,   

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1236

  Sahabe Kadınlardan Havle Binti Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu, Sıcak görse Sızlanır, Soğuk görse Sızlanır, Sızlanması hiç bitmez,

Sıcağında, Soğuğunda, Kendisine Niymet olarak verildiğini düşünmez, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RUM SURESİ AYET 7

“ Sizler Ancak Bu Dünya Hayatının Zahirini, Görünenini, Dış Yüzünü bilebilirsiniz,

Dünya Hayatınınızın görünmeyenini, bilinmeyenini, bilinmeyecek olanını, bilemeyeceğiniz gibi,

Ahiret Hayatındana Gafilsiniz,” der,

 

     SABRETMEK                   YUSUF SURESİ AYET 90

“ Kim, Gerçekten Allahın Rahmetini, Mağfiretini, Şifasını, Hidayetini, Rızasını kaybetmekten korkarak Sabrederse,

Mutlakki Allah, güzel amel yapanların amelini zayi etmez, Ona İhsan eder,” der, 

 

     SABRETMEK                   KALEM SURESİ AYET 48

“ Rabbinin Hükmüne, Takdirine Sabret, Balık Zekalılar gibi olma,”der,

 

    SABRETMEK                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S308 H 13

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki ses dünya ve ahirette mel'un olacaktır, Musıbete Feryat etmek, Nimetle çalgı,” dedi der,
 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3508

  Sahabeden Sahbere (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nîmet verildiğinde şükretmek, Musibet uğradığında sabretmek,

kendine Zulum yapıldığında O Zulmu bağışlamak, Kendi haksızlık yapmış olduğunda, af di­lemek,

emniyete kavuşmak ve Hidayete ermektir,”dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1375

“ İmanınızın Kemale ermesi, İmanınızın Olgunluğa ve Kesinliğe ulaşması Şunlarladır,

Dininin Amili olmakla, Dinini Bilen olmakla, Dininin Hükümlerinde, İbadetlerinde ve Amelinizde Tavizsizliktir,

Nefsinin Arzu, İsteklerini dizginlemektir, He­lâl kazanç üzere, istikâmet üzere iyilik, doğru yolda gayretli olmaktır,

Servet ve Şehvet için değil, İlim için Aç gözlü olmaktır, Bollukta Şükretmek, Fakirlik ve Musibetlere Sabretmektir,

Zenginlikte Tamahkarlıktan sakınmaktır, Kendisine taktir olunana Kanaatkar olmaktır,

Hased etmemek, Kin ve Nefret beslememek, Kızdığında, Öfkelendiğinde Zulmetmemektir,

Sövüp saymamak, Başkasının şerefini lekelememek, Başkasının Şerefini ve Haysiyetini küçük düşürmemektir,

Yumuşak Huylu olmak, Aciz düşene Yumuşak huylulukla, Şefkatle Merhamet etmektir,

Kendisini Sarsan olaylarda Metanetini, Kişiliğini Kaybetmemekdir,  

Devamlı Zulüm ve Haksızlık görse dahi, Rahmanına kavuşuncaya sabretmek,

Başkalarının kusurlarını biriktirip intikam alma yoluna gitmemektir,

Meseleleri kavramak için insanlarla konuşmak, Öğrenmek için insanlarla haşir neşir olmak,

Bitkin düşene merhamet etmek, Şahidi bulunmasa da üzerinde hakkı olanın hakkını vermek,

Namazında, İbadetinde Riyakar olmamak, huşu sahibi olmak, Zekâtını acilen vermektir,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS No C1 S24 H 15 ve S25 H5 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) ve Mahmud İbni Lebib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir kulunu Sevdiği zaman, O kulun İmtihanı için, belirli bir sürelerle Onu ibtilaya uğratır,

Kim Sabrederse, Sabrının karşılığı verir, Kim de Sabretmez Şikayet ederse, Ona da karşılığını verecektir,” dedi der

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS No C1 S23 H 2 

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Müslim bir kulunu, bedenine bir musibetle ibtilaya maruz bıraktığı zaman,

Allah o kuluna şifa verirse onu günahtan yıkar ve temizler. Eğer ruhunu kabz ederse onu bağışlar.

Ve rahmetine nail kılar.” dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 151

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Size Vermiş olduğu Niymetlere

gerekli ihtimamı gösterin, İhtimamda kusur etmeyin, Günah işlemekte futursuz ve ısrarlı olmakla

Allahın Niymetlerini elinizden kaçırmayın, Zira Kaçan Niymetlerin tekrar geri gelmesi çok Nadirdir,” dedi der,

 

 

     SABRETMEK                   MEARİC SURESİ AYET 20

“ Şüphesiz İnsan Rızkında, Kazancında, Kendisine bir darlık geldiğinde,

Sağlıklı olduğu halinden, bir Hastalık geldiğinde Sızlanır ve Devamlı Şikayetci olur, “ der,

 

     SABRETMEK                   FUUSILET SURESİ AYET 50, 51

“ İnsana bir Rahmet olarak, Bir kazanç verdiğimizde, bu benim Hakkımdır der,

” İnsana bir kötülük dokunduğu zamanda uzun uzun yalvarır,

Biz insana Bir niymet verdiğimiz zamanda, yüz çevirir yan çizer, ” der,        

 

     SABRETMEK                   FUSSILET SURESİ AYET 49

“ İnsan, Kendisine İyilik, Güzellik, Bolluk, Bereket istemekten usanmazda,

Lakin, Kendisine bir musıbet geldiğinde, bir kötülük dokunduğunda, bir darlık, bir hastalık geldiğinde

Anında Hemen üzülür ve Ümitsizliğe düşer,” der,  

 

     SABRETMEK                   İSRA SURESİ AYET 83

“ İnsana bir Kötülük, bir Darlık, Bir Sıkıntı dokundurduğumuz zaman Ümitsiz olur,

Biz İnsana bir Niymet, Bir Kazanç verdiğimizde, Yüz çevirenlerden Yan Dönenlerden olmayın,” der, 

 

     SABRETMEK                   ZÜMER SURESİ AYET 53

“ Ey Müminler, Ey Nefislerine uyup Haddini Aşan Kullarım,  Allah Zül Celalin Rahmetinden, Bereketinden

Ümit Kesilmez, Ümidinizi Kesmeyin,” der,

 

     SABRETMEK                   ŞURA SURESİ AYET 28

“ Yağmuru İndiren Allah Zül Celaldir, Ümitler Kesildikten sonra,

Rahmetini Her Tarafa yayan Müminlerin Gerçek Dostu Allah Zül Celaldir,” der,

 

     SABRETMEK                   HADİD SURESİ AYET 23

“ Allah Zül Celalin Daha önce veripte daha sonra elinizden çıkardığına üzülmeyesiniz,

Allah Zül Celalin Size Verdiği Niymetlerle Şımarmayasınız, Sapıtmayasınız,

Zira Allah Zül Celal, Mal ve Servet ile Şımaranları, Sapıtanları, sevmez,” der,

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal Hiç Kimseye, Gücücün yeteceğinden fazla yük yüklemez,” der,

 

     SABRETMEK                   TALAK SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Her Güçlükten, Zorluktan sonra bir Kolaylık yaratacaktır,

Her Darlık ve Kısmadan sonra, Bollaştırma, Genişletme, Çoğaltma yaratacaktır,” der,

 

     SABRETMEK                   MÜLK SURESİ AYET 15 ve 21

“ Ancak ve Mutlak Size, Allah Zül Celalin verdiği Rızıktan, Kazançtan yiyebiliyorsunuz,

  Allah Zül Celal Rızkınızı, Kazancınızı tutacak vermeyecek olsa,

Size Rızkınızı, Kazancınızı verebilecek olan Kimdir, ? “ diye soruyor,

 

     SABRETMEK                   İNŞİRAH SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allah Zül Celal, Her Güçlüğünüzden sonra Size Sizin için, Bir Kolaylık yaratandır,

Mutlak Her Güçlükle beraber Bir Kolaylık yaratılmıştır, Her Güçlüğün beraberinde bir Kolaylığı vardır, “ der,

 

    SABRETMEK                    MEARİC SURESİ AYET 5

“ O halde Mümin Olan Sen, Rahman ve Rahim Olan Allah Zül Celal için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,” der,

 

    SABRETMEK                    KEHF SURESİ AYET 28

“ Sabah Akşam, Rabbinin Rızasını dileyerek yalvaranlarla beraber,

Sende Candanlığınla, İçtenliğinle, Bütün Samimiyetinle, Bütün Basiretinle Sabret,” der,  

 

     SABRETMEK                   LOKMAN SURESİ AYET 17

“ Başına gelenlere, Büyük ve Şaşmayan bir Azimle, Sabret,” der,

 

     SABRETMEK                   ANKEBUD SURESİ AYET 59

“ Onlarki, Güzel bir Sabır ile Sadece ve Yalnız Rabbine dayanırlar,” der,

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 249

Vallahu Maas Saabiriyn,” Allah, Sabredenlerle Beraberdir,” der, 

 

     SABRETMEK                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 200

 “ Ey Allaha ve Rasulune ve İslam Dinine İman eden, İbadet ve Amel edenler, Nafakaları için çalışanlar,

Sabredin, Sebat edin, Nöbetleşerek çalışın ve Allaha Gereğince itaat edinki Felaha eresiniz, “ der, 

 

    SABRETMEK                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2519

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzelce Sabretmek, Allah Zül Celale Razı olmaktır, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 7

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bende olan Hayrı Ben Kullarımdan asla saklamam, Her Kim iffetli olmak ve kalmak isterse,

Ona İffet veririm, Her Kim Benden Mustağni kalmak isterse Onu Gani kılarım, Her Kim Sabretmek isterse,

Onu sabırlı kılarım, Hiç bir kimseye Hayır cihetiyle, Sabretmekten daha geniş ihsan vermedim, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 838

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal İndindeki

Kamil olan Sabretmeniz, Başınıza Bir Darlığın veya Musibetin veya Hastalığın geldiği İlk Andadır,“dedi der,

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1028

  Sahabeden Cafer El Hatmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hoşlanmadığı şeylere Sabreden kişi, Sevdiğini elde eder,  Sizden biriniz insanlara marûfu emretmek,

münkerden sakındırmak isterse, kendini Sabretmeye hazırlasın ve Karşılığını Allahtan beklesin,

Zira kim Allah'ın Karşılığına itimad ederse, Kendisine gelen Eziyetlerin sıkıntısını hissetmez, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 26

  Sahabeden Asım El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sabır etmek, Sabır göstermek, Sabırlı olmak, Sizin Ziyanızdır, Aydınlığınızdır, Rahatlamadır,

Sadakalarınız, Kendiniz için Burhandır,  

( yani Sadaka vermekle Buhranlardan, Ruhi Sıkıntılardan kurtulur, Sıhhatli yaşarsınız )” dedi der,

 

     SABRETMEK                   GURREUL HİKEM HADİS No 7266 ve 3596

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Her Darlığın Bir Genişliği Bir Kurtuluşu vardır, Belaların, Musibetlerin,

Hastalıkların bir Zamanı ve Her Zamanında bir Bitişi vardır, O Halde, O Zaman bitinceye kadar Sabredin,

Sabretmemek, Sabırlı olmamak, O Darlığın, O Belaların, O Musibetlerin, O Hastalıkların Sıkıntısını,

Kederini, Kendine çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/297 H/6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adalet Güzeldir, Lakin Devlet adamlarında daha da Güzeldir,

Verağ, Tevazu,  İlim Güzeldir, Lakin Alimlerde, İlim Adamlarında daha da Güzeldir,

Sabır Güzeldir, Lakin başınıza bir Musibet, bir Bela geldiği anda veya

Öfkelendiğin anda olursa daha da Güzeldir, 

Cömertlik Güzeldir, Lakin Zenginlerde daha da Güzeldir,

Yokluğa, Darlığa, İşsizliğe, Sıkıntıya Hastalığa Sabretmek güzeldir,

Lakin Fukarada, Fakirlerde daha da Güzeldir,

Tevbe Güzeldir, Lakin Gençlerde daha da Güzeldir, Edep ve Haya Güzeldir,

Lakin Kadınların, Kızların Kendilerinde ve Kılık Kıyafetlerinde daha da Güzeldir, “ dedi der,

 

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 286

“ Ey Rabbimiz, Bize Gücümüzün yetmeyeceği ağır yük yükleme,

Sen Bizim Mevlamızsın, Bize Acı ve Bize Yardım Et,” diye dua edin der,  

 

     SABRETMEK                   ENBİYA SURESİ AYET 90

“ Ümit Ederek ve Allah Zül Celalin Rahmetini Bereketini kaybetmekten korkarak Dua ediniz,” der 

 

     SABRETMEK                   RUDANİ HADİS No 9223 ve 9225

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasten Günah işlemeye devam etmek yada Akrabalarından İlgi ve Alakayı kesmek,

Maasiyetle Münkeri, yani Kötülüğü Emredip, Marufu, yani İyi Güzel ve Hoş olanı yok etmek olmadıkca,

Kulun, Allah Zül Celale Yapmış olduğu Duanın karşılığında, Allah Zül Celal Ona İstediğini verir,

Benzeri Bir Belayı O Kulun üzerinden Def eder, “ Sizi Düşmanlarınızın Fitnesinden ve Belasından kurtaracak ve

Rızkınızı, Kazancınızı Bol kılacak Şeyi bildireyimmi, Gece ve Gündüz, Devamlı Allah Zül Celali Zikrederek,

Allah Zül Celale Dua edin, Çünkü, Allah Zül Celale Dua ederek Sabretmek, Müminin Silahıdır, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S207 H 10

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabul edilmeyeceğinden Şüphe duymaksızın, Tüm Samimiyet ve Doğrulukla Allah Zül Celale yapılan Dua,

Kazayı karşılar, ya durdurur yada çok az zararla geçiştirir, İnsanlara ve Hayvanlara İyilik yapmak,

İyi Güzel davranmak Rızkı, Kazancı artırır, Kötülük yapmak, Kötü Hasletlere sahip olmak,

Başınıza gelen bir Musibetten veya Rızkınızın Kazancınızın darlığından dolayı İsyan etmek,

Rızkınızı, Kazancınızı kaybettirecektir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S256 H 11

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma günü Mescidin kapısına Melekler oturur, İmam Cuma Hutbesi için Minbere çıkıncaya kadar olan vakitte,

Cuma Namazına gelen Cemaattakiler için, Allahım, Cuma Namazına Gelen O Kulun, Hasta ise Ona Şifa ver,

Şayet Fakir bir Kul ise, Ona Zenginlik ver, Şayet Sana olan İtikatında İmanında sapmışlık varsa,

O Kuluna Aklı Selim Hidayet ver, “ diye Dua ederler, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6221

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Senin Nasip edip verdiğine Mani olabilecek olan yoktur,

Senin Nasip etmediğini, Vermediğini, Nasip edip Verebilecek olan yoktur,

Ya Rabbel Alemiyn, Semavat ve Arz lar kadar, Hamd ve Sena Mutlak Sanadır,” diye Dua ederdi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2171

  Sahabeden Ebu Bekre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sıkıntıda olan kimsenin yapacağı duâ şudur, Allah'ım, sadece se­nin rahmetini umarım,

Beni, göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsi­min eline bırakma,

Benim bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur,” diye dua ederdi der

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S53 H 1

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sabah Namazınızı kıldığınızda Allah Zül Celale Duaya çok sarılınız ve hacetlerinizi talebde de

erken davranınız, Ey Allahım! Ümmetim için erken davranışta işlerini bereketli kıl, diye Dua ediniz,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   İBNİ MACE HADİS No 90

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz Müminler, işlediği günahlar yüzünden Rızkından Kazancından Mahrum bırakılır,

Bir Hayır yapmaktan, Bir iyilik yapmaktan, Bir ihsanda bulunmaktan, Hayırlı bir Dua yapmaktan başka bir şey,

Ömrü arttırmaz ve Dua’dan başka bir şey Kaderi geri döndürmez, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   TİRMİZİ HADİS No 3526

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Abdestli olarak yatağına

girdiğinde, uykusu gelinceye kadar Allah’ı Zikreden bir kimse,  Uykusu anında veya Gecenin bir vaktinde

Dünyasına ve Ahiretine dair hangi Duayı yaparsa, mutlaka Allah ona O isteklerini verir, ” dedi der,

 

     SABRETMEK                   NUH SURESİ AYET 28 ve İSRA SURESİ AYET 24

“ Ya Rabbel Alemiym, Beni Anamı, Babamı, Mümin olarak Evime girenleri, Bütün Mümin Erkekleri,

Bütün Mümin Kadınları, Af ve Mağfiret et, Küçükken Bana Kol Kanat gerip Beni korudukları, Büyüttükleri,

Terbiye ettikleri gibi, Sende Anne ve Babama Af ve Mağfiret et “ diye Dua ediniz “ der, 

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1701

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne ve Babanıza karşı olan İyilikleriniz, Onları Hoşnud etmeniz Ömrünüzü Uzatır, Ömrünüzü Bereketlendirir,

Yalan Söylemeniz, başkalarını vedahi kendi kendinizi dahi aldatmanız, Rızkınızı, Kazancınızı yok eder,

Allah Zül Celalin Kullarına İki kaderi, İki kazası Kazası vardır, Biri değişir, diğeri değişmez,

Her Daim, Allah Zül Celale Nadimlikle Tevbe ve İsyiğfarla, Zikirle, yapılan Dualar,

Kazayı ve Musibeti geri çevirir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S39 H1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kul, Anne ve Babasına Dua etmeyi, Yardım etmeyi, Hoş tutmayı terk ettiğinde,

onun Rızkı, Kazancı kesilir, “ dedi der, .
 

    Ana ve Baba nın Hoşnut edilmesi, Gönüllerinin alınması, Ana ve Babanınız Sizden Hoşnut olması,

Aile efradınızın Sizden Hoşnut olması, Akrabalarınızın Sizden Hoşnut olması ile Cenneti kazanabiliyorsanız

Dünyanızıda kazanabileceksiniz demektir, O Kadarki, Dünyadan arzu ettiğiniz fakat olmasını ümit etmekten bile

vazgeçtiğiniz ne varsa, Anne ve Babanızın Sizden Hoşnut olup olmadığına bakın, Anne ve Babanız,

Aile efradınız, Akrabalarınız, Sizden Hoşnut olduklarında, Arzu ettiğiniz fakat aklınızdan sildiğiniz şeylerin

olmasını dahi gerçekleşir, Ben Bunu Yaşadım Ya Siz ! Geçim darlığımı çekiyorsunuz, İşsizmisiniz,

İş darlığımı yaşıyorsunuz ? Evladınız olmadı diye üzülüyormusunuz, Biiçarmı, Amansızmı kaldınız ?

Anne ve Babanız Sizden Hoşnutmu ?  O Zaman kendinize bakın ve Kendinizi Sorguya çekin,   

 

 

     SABRETMEK                   TİRMİZİ HADİS No 3498

  Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz Allah, Gecenin Üçte biri geçip, Son üçte biri kalınca Dünya semasına iner ve şöyle der,

Yokmu Beni Zikreden, Yokmu Bana Duâ eden, Zikrini ve Duâsını kabul edeyim,

Yokmu benden Hacetini isteyen, Hacetini gidereyim, Kendisini bağışlayayım, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   BUHARİ MÜFRED HADİS No 658

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal,

Kendisine Dua ederek, Kendisinden bir şey istemeyene, Hacetini İstemeyene, Gadab eder, Öfkelenir,“ dedi der,

 

     SABRETMEK                   BULUĞUL MERAM HADİS No 1580

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesizki Rabbiniz Utangaçtır, Kerimdir, Kulu Kendisine Ellerini açıp, Samimiyetle yalvararak Dua ettiği

Zaman, Allah Zül Celal O Kulunun, Dileği Duasını geri çevirmekten, Boş çevirmekten Haya eder, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 883

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Bize Dînî musibet verme,

Dünyayı, Bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma,

Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvveti­mizden bizi faydalandır.

Bunları son ânımıza kadar bizden alma, Bize acımayanları başımıza musallat etme,

Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et, Bi­ze zulmedenlerden intikamımızı al,

Bize bizimle Sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu,

bizi Cennetine kavuşturacak taatini, Dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvetli îmanı Nasib eyle,

” diye dua ederdi der,

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 499

  Sahabeden Vehbi Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden önceki Ümmetler içince bir adam vardı,  Allah Zül Celale ibadet eder ve Allah'tan bir ihtiyacım

karşılamasını isterdi, Her Cumartesi bir adet hurma yemek suretiyle, yetmiş Cumar­tesi Allah için oruç tuttu,

Sonra yine Allah'tan, İhtiyaç duyduğu bir şey istedi, Fakat Allah Zül Celal henüz vermemişti,

Bir müddet geçip te  Al­lah istediğini vermeyince kendi kendine düşünmüş,

Bundan ön­ce istedim verildi, Şayet istediğinde senin için bir hayır olsaydı, Eğer senden bir hayır olsaydı,

istediğim verilirdi. De­mek ki İstediğimde bir Hayır yokmuş, Sendede hiçbir hayır yokmuş dedi,

ve isteğinden vaz geçti, Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Nefsini kınadığın, Nefsini Sorguya, Hesaba çektiğin

şu an, senin şimdiye kadar yaptığın ibadetleri katladı geçti, Nefsini Kınaman, Sorguya çekmen, Hesaba çekmen

Senin için daha çok hayırlı olduğu için, Bende Sana istediğini verdim “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S105 H 18

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben, Mümin Müslümanın Dua Sesinden hoşlanırım,

Müslümanın bir iş hususunda Duasına, isteğine ise biraz ağır davranırım,

Duasına İsteğine biraz geçiktirerek cevap veririm, Onu Severim ve Ona Rahmet ederim,

Beni zikretmesini, Bana Dua etmesini bırakmasın ve Benden Ümit kesmesin, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   TABARANİ HADİS No 704

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allahı Zikir etsin, Allah'a Duâ etsin de, Allah Onun Zikrine Duâsıma cevap vermesin,

yaptığı Zikirin ve Duânın karşılığı kadar O Kulun üzerindeki bir Musibeti, bir Felaketi kaldırır Giderir,

  Kişi Allahı Zikir ettiğinde, Allaha Duâ ettiğinde, Allah onun karşılığını ya Dünyada ya acilen verir, ya biraz erteler,

dilersede Ahirete erteler,“ dedi der,

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 214

“ Kendinizden Önce Gelip Geçenlerin Hali, Sıkıntıları, Yoksullukları ile Sarsılmadan, Bolluklar, Darlıklar,

Sizinde başınıza gelmeden, Sıkıntılarla, Sarsılmalarla, Darlıklarla, Bolluklarla İmtihan edilmeden

Cennete girivereceğinizimi sandınız,? O kadarki, Yoksulluklar, Sıkıntılar, Darlıklar, Musibetler başınıza geldikce,

Allah Rasulunun Yanındakiler gibi, Allah Zül Celalin Yardımı Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,” der,

 

     SABRETMEK                   TİRMİZİ HADİS No 3571

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua İbadetinizin En değerlisi, Duanızdan sonra,

Dua ettiğiniz Sıkıntınızın, Allah Zül Celal tarafından giderilmesini Beklemektir,”dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2350

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz Allah Zül Celal, kendisinden birşey istenmesini sever, Allah'tan fazl ve ihsanını isteyiniz,

İbadetlerin en üstünü, Sıkıntı, Keder halinde iken kur­tuluşu, Sabırla beklemektir,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   TUR SURESİ AYET 16 ve 31

“ İster Sabredin Bekleyin, İster Sabretmeyip dilediğinizi yapın, İkiside Sizin için birdir,”

“ Bekleyin Bakalım, Zira Bede Sizi Bekleyenlerdenim,” der,

 

     Bu Beklemek, Yusuf Aleyhisselamın Kıssasında olduğu gibi Bazen 7 yıl sürebilir,

     Allah Azze ve Celle, Sabretmeyi Size bırakmış, Doyumsuzluğu, Kanaatkar olmayı ve Sabretmeyi

Sizin için Büyük Bir İmtihan yapmıştır, İmtihandan Geçer Not almak Sizin yükümlülüğünüzdür, 

     Sabretmeyi bir tarafa bırakıp Sabırsız bir şekle girseniz dahi hiçbir şey değişmez,

Kanaatkar olmadığınızda ve Sabretmediğinizde, elinize geçecek olan nedir ?

 

     Ya Rabbel Alemiyn, Biz Çok Zayıfız, Biz Çok Sabırsısız, Biz Çok Haddini bilmeyeniz,

Bizleri Senden Ümidimizi keser vaziyete gelmekten Muhafaza eyle, Amin,

 

 

     SABRETMEK                   BAKARA SURESİ AYET 214

“ Kendinizden Önce Gelip Geçenlerin Hali, Sıkıntıları, Yoksullukları ile Sarsılmadan, Bolluklar, Darlıklar,

Sizinde başınıza gelmeden, Sıkıntılarla, Sarsılmalarla, Darlıklarla, Bolluklarla İmtihan edilmeden

Cennete girivereceğinizimi sandınız,? O kadarki, Yoksulluklar, Sıkıntılar, Darlıklar, Musibetler başınıza geldikce,

Allah Rasulu Peygamberle, Yanındakiler gibi, Allah Zül Celalin Yardımı Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,” der,

 

    SABRETMEK                    BAKARA SURESİ AYET 214

Elaa İnne Nasrallaahi Kariiyb,” Allah Zül Celalin Yardımı Gerçekten Mutlak yakın olandır,” der

 

    SABRETMEK                    NASR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celalin Sizin için Bir Fetih vermesi, Bir Açıklık açması, bir Yardım göndermesi yakındır,” der,  

 

    SABRETMEK                    FETİH SURESİ AYET 1

“ Şüpheniz olmasınki, Size ap açık bir Fetih, Bir Açıklık açmamız, bir yardım İhsan etmemiz yakındır,” der,

 

    SABRETMEK                    NİSA SURESİ AYET 32

“ Ne İstiyorsanız, Allah Zül Celalin Fazlından, Lutfundan isteyin, “ der,

 

    SABRETMEK                    YUNUS SURESİ AYET 107

“ Allah Zül Celal Lutfunu, Kullarından Dilediğine Nasip Edendir,” der,

 

    SABRETMEK                    NİSA SURESİ AYET 173

“ Allah Zül Celal, Mükafatlarınızı, Rızıklarınızı, Kazançlarınızı eksiksiz olarak daha fazlalaştırarak

Lutfundan verendir,” der,

 

    SABRETMEK                    TEVBE SURESİ AYET 28

“ Şayet Allah Zül Celalin, Rahmetini, Hidayetini, Sevgisini, Şifasını, Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korkarak,

Yoksul kalmaktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan korkarak,

Allah Zül Celalin Lutfundan yardım istediğinizde, Kendide dilerse,

Sizi Lutfu ile Yoksulluktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan kurtarır, Hatta Lutfu ile Zengin eder,” der, 

 

    SABRETMEK                    TEVBE SURESİ AYET 59

“ Bize Allah Zül Celal yeter, Allah Zül Celal ve Rasulu Bize Lutfundan yine verir,

Biz Sadece ve Yalnızca Allah Zül Celale Rağbet ederiz değin ,” der,

 

    SABRETMEK                    TUUR SURESİ AYET 48

“ Her Oturuşunda, Her Kalkışında Hamd İle Tesbihatla, Rabbini Zikret,

Rabbinin Hükmüne Sabret, Zira Sen Daima Rabbinin Önündesin,” der,    

 

     SABRETMEK                   MÜ’MİN SURESİ AYET 56

“ Sen Her Halinde, Rabbin Allah Zül Celale Sığın, Zira Her şeyi mutlak Gören ve Bilen Odur,” der,   

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Başkalarına vermiş olduğu bir Niymete karşı, Hased duygusu gelirse,

O Hased duygunuza kapılıp, Haddi Aşmayın, Kalbinize gelen Sû-i Zânnı, gerçekmiş gibi kabul etmeyin,

Bir Şeyleri Uğursuz olarak görmeyin, Allah Zül Celale Tevekkül Ediniz, ” dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3348

  Sahabeden Saad Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müminin kalbinde, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan,

Samimiyetle olan Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek

korkusu, Korku ve Ümit etmek ile olursa, Allah Zül Celal Onu Korktuklarından Emin Kılar, Cesaret verir,

Ona Umduğunuda verecektir,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   ŞURA SURESİ AYET 33

“ Şükredip Sabırlı olanlar için, bunda ( Kendisinde olan veya olmayan durumlarda,) ibretler vardır,” der,

 

     SABRETMEK                   İBRAHİM SURESİ AYET 5

“ Mutlakki, Kendinizde olan veya olmayan durumlarınızda,

Her Sabreden ve Şükreden için, Nice İbretler vardır,

( Bunların bir kısmını görmektesiniz, diğer kısmınıda Ahirette göreceksiniz,) ” der, 

 

     SABRETMEK                   SEBE SURESİ AYET 19

“ Sabredenler, Sabırlı olanlar için, Şükredilecek İbretler vardır, Şükredip, Hiç İbret almazmısınız,” der

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1869

  Sahabeden Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dünyalık bir şey için üzüldüğün kadar, Ahiret kaygısı kalbinden çıkar,

Ahiret için Üzüldüğün kadar da Dünya kaygısı kalbinden çıkar, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1097

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kaygısı, Kederi, Tasası, Düşüncesi, Arzusu, Çalışması, Niyeti Ahiret için olana, Allah Zül Celal Dünyayı verir,

Lakin Bunlar Dünya için, Dünyalıklar için olursa, O Kimseye Ahireti vermeyecektir, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   TUHEFUL UKUL HADİS No 4

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesizki İnsan, Dünyada kendisi için gerekli şeylere ulaşmakla Hoşnut olur, Memnun olur,

Kendisine gerekli olan, Lakin, Elde etmek kudreti olmadığı şeylerede ulaşamamakla üzülür,

Dünyalıklardan elde ettiğin şeylerle hoşnut olupta,

Dünyalıklardan ulaşamadığın, yahud kaybettiğin şeylere çok üzülme,

Müslümanın Sevinci Hoşnutluğu, Ahiret için elde ettiği şeyler için olmalıdır,

Üzüntüsü de, Ahiretten kaybettiği şeyler için olmalıdır,

Ömrü hayatında bütün gayretinin, Ölümünden sonraki Ahiret hayatın için olmasına gayret ediniz,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 310

  Sahabeden Ebu Celed (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Gerçekte Ne Dünyayı istiyorsunuz, Ne de Ahireti, Şayet Dünyayı İstiyor olsaydınız,

Yerlerle, Gökler Hazinelerinin asıl Sahibi olan, Malikil Mülk olan Rabbinize İtaat ederdiniz,

Rabbinizde Size istediklerinizi verirdi, Şayet Ahireti istiyor olsaydınız, Ahiretin ve Ahiret gü­nünün Sahibi olan

Rabbinize İtaat ederdiniz, Rabbinizde Size Ahireti verirdi,

Lakin Siz, Gerçekte Ne Dünyayı Nede Ahireti  isteyenler gibi değilsiniz,,

Gerçekte Ne Dünyanın Nede Ahiretin değerini bilenler olmak istemiyorsunuz “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   RAAD SURESİ AYET 22

“ Gerçek Müminler Onlardırki, Çirkinlikleri, Çirkefleri, İyilik Yaparak, Güzellik göstererek

yok etmeye gayret ederler, Kendilerine Olmazsa Olmaz Farz Kıldığımız Namazı Dosdoğru Kılarlar,

Yerine getirirler, Kendilerine Tayin edip verdiğimiz Rızıklarından, Kazançlarından, İnfak ederler,

Kendilerine gelen Her türlü Zorluğa, Meşakkate, Darlığa, Kaza ve Musibetlere, Afetlere, Hastalıklara,

Rabbinin Rızasını kazanabilmek için Sabrederler, İşte Sabrın, En Güzel Akıbeti Bunlara olacaktır,” der, 

 

     SABRETMEK                   FETHUL BARİ HADİS No 2376

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Aranızdan ayrıldıktan sonra, İnsanların arasına Mal Mülk Davasında, Dünyalık Kazançlar davasında,

Bencillik, Egoizm çıktığını ve devam ettiğini göreceksiniz,

Bu durumda, Cennette Bana Kavuşana kadar Sabrediniz,” dedi der,   

 

     Hesabın sadece ve sadece Sayılarla olduğunu zanneden ve sadece Sayılarla hesap yapan Ahmaklar,

Sayılarla bir neticeye varmaya çalışır, Lakin vardığı netice, kendi hesabına dahi, kendi işine dahi yaramaz,

Faydasını, Huzurunu,  Bereketini göremez, Memnun olamaz, Sayılarla boğulur kalır,

Mesela, Tek mi, büyüktür, Tirilyonmu büyüktür, ?

Allah Zül Celal, Mutlak Tektir, Allahın Rahmeti, Bereketi Mutlak Tektir, Allahın Rasulu Muhammet Tektir,

Şimdi Söyleyin, Tirilyonmu büyüktür, ? Yoksa, Mutlak Tek olan Allahın Rahmeti, Bereketimi Büyüktür ?

 

     Yani, Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Dünyalıklar olanın, Kendisi Dünyanın peşinden koşar,

Ahiretten yana Hiçbir kazancı olmaz, Kaygısı Kederi, Tasası, Düşüncesi, Çalışması, Ahiret olanın,

Dünya peşinden koşar, Hem Dünyasını, Hemde Ahiretini kazandırır, 

 

     SABRETMEK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1983

  Sahabeden Ebu Malik El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyanın Tatlılığına kapılmak, Ahirette Acıdır, Acı verecektir, Dünyanın Acılığı, Ahirette Tatlıdır, “ dedi der,

 

     SABRETMEK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     SABRETMEK                   TUR SURESİ AYET 16

“ İsterseniz Sabretmeyin, ( durumuna düşmeyin )”  der,  

 

     SABRETMEK                   HAC SURESİ AYET 11

“ Bazı İnsanlar, Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder, Şöyle ki,

Kendisine bir iyilik, bir kazanç geldiğinde buna pek memnun olur,

Kendisine bir Musibet, bir kaza, bir hastalık, bir afet geldiği zaman çehresini değiştirip,

İslam Dininden, İmanından İnancından yüz çevirir,

İşte O, İmtihanını kaybetmiştir, Dünyasını da, Ahiretini de kaybetmiştir,” der,

 

     SABRETMEK                   GURREUL HİKEM HADİS No 1860 ve 1861

  Allah Rsulunuln Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya, Müminin Zindanı, Ölümü, Zindandan kurtuluşu Rabbine Kavuşmasıdır, Mükafatı ve Yurdu, Cennettir,

Dünya, Kafirin, Münafığın Cennetidir, Ölümü, Cehennem Azabına kavuşmasıdır,

Yurdu ise Cehennemdir,“dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünya, Cennettin bir Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine,

Çağdaşlığa, İlericiliğe aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Çalışmak istemiyorum, Çalışmaya karşıyım, Asalak olarak yaşamak istiyorum,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim