ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KOMŞULUK HAKLARI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 03.06.2021
Okunma : 4713

    KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ NEDİR?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

    ENFAL SURESİ AYET 39

“( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla, Canla Başla, Gayretle Cehd ediniz,” der,

 

    KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                      NİSA SURESİ AYET 36

“ Ananıza, Babanıza, Akrabalarınıza, Yetimlerinize, Akraba olan Komşularınıza, Akraba olmayan Komşularınıza,

Arkadaşlarınıza, Yoksullara, Sahibi olduğunuz, yanınızda çalıştırdığınız Hizmetinizde bulunan İşcilerinize,

( Kölelerinize ) Yolda Kalmışlara, Muhtaçlara, İyilikler ediniz, Güzellikler ediniz, Yardımlaşmalar ediniz,

İyi ve Hoş davranınız, Allah zül Celal, İyilikleri ile, Güzellikleri ile, Yardımlaşması ile Övünenleri, Kibirlenenleri

sevmez, Sadece ve Sadece Allah’a kulluk edin ve Allahtan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın,” der, 

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2483 ve 2484

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe ve Sahabeden Amir Bin Sehl (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Akrabalarla, Komşularla İyi ilişkiler, İyi Münasebetler, Hoş ilişkiler,

Hoş Komşuluklar, Memleketleri Mamur eder, Akrabalar, Komşular arasında Sevgi ve Muhabbeti büyütür,

Ömrünüzü Bereketlendirir, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1939

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Komşuluk Üç türlüdür, 

Birincisi           Akraba olmayan ve Gayri Müslim olan Komşudur ve Sizde Komşuluk Hakkı vardır,

İkincisi             Müslüman olan Komşudur, Sizde Hem Müslümanlık Hemde Komşuluk Hakkı vardır,

Üçüncüsü       Hem Müslüman olan, Hem Akraba olan, Hem Komşu olan Komşunun,

                        Sizde, Hem Müslümanlık, Hem Akrabalık, Hemde Komşuluk Hakkı vardır, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     İBNİ MACE HADİS No 1433

  Sahabeden Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Müslümanın, Din Kardeşi üzerindeki, Komşusu üzerindeki hakkı Altıdır,  Selam vermek,

Hastalanınca Ziyaret etmek, Davetine İcabet etmek, gitmek, Senden Yardım isterse, Fikir isterse,

yardım edip doğruyu göstermek,  Kendisi için istediği arzu ettiği bir şeyi, Diğer Din Kardeşleri içinde,

onlarında olsun diye Arzu etmek, istemek, Hapşurduğu zaman Elhamdulillah dediğinde,

Yerhamukellah, Allah Sana Şifa versin Merhamet etsin diye dua etmek,

Vefat ettiğinde, Mezara kadar uğurlamaktır “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1976

  Sahabeden Ebu Muavye Bin Hayde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Komşuluk Hakkı Nedir Bilirmisiniz, ?

Komşun Senden harhangi bir konuda, Madden veya Manen bir yardım istediğinde, Yardım etmektir,

Borç istediğinde Borç vermektir, Fakir düştüğünde Borç vermektir, Hastalandığında Ziyaret etmektir,

Güzel bir Şeye kavuşunca Tebrik etmektir, Başına bir Felaket, Sıkıntı geldiğinde, Onu Teselli etmek,

Onun için Sabır dilemektir, Vefat ettiğinde Cenaze Namazına ve Taziyesine gitmektir,

  Komşunun İzini almadan, Duvarını, Binanı yükseltip Komşunun Rüzgarını kesmemektir,

  Evinde pişirilen yemeğin kokusu ile Komşunu rahatsız etmemek, Sıkıntı vermemektir, 

Evinde pişirilen Yemeğinden Komşunada İkram etmektir, Bir Meyve aldığında Komşunada İkram etmektir,

Şayet İkram edemiyecek durumda isen O Meyveyi belli olmayacak şekilde Kapalı olarak getirmektir,

Gerek Kendisinin Gerek Çocuklarının, Nefsini istetmesin,

( Zira Komşun Zengin biri dahi olsa, Nefsinin istemesi ile O Meyvede Nefsi kalabilir, )

  Her Kim, Malıma, Çoluk Çocuğuma Zarar verir diyerek, Komşusuna Kapısını kapatırsa, O Müslüman değildir,

Komşun, Sendem bir Şer, Kötülük gelmeyeceğinden Emin olmadıkca Müslüman olamazsın, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜSLİM HADİS No 2625

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana, “ Ey Eba Zer,

Çorba, Yemek pişirdiğin vakit, Suyunu çok koy, O Çorbadan, Yemekten, Komşularınada Gönder,

Komşuna İkram et, ( Hem Çorbanız, Yemeğiniz Bereketlensin, Hemde Komşularınızla Samimiyetiniz

Muhabbetiniz artsın Bereketlensin,) dedi “der  

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/4 S/369 H /2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisi Tokken, Komşusu Aç olan kimse, Komşusunun aç yattığını bildiği halde, kendisi tok yatan adam,

Bana layıkı ile iman etmiş değildir, Müslüman değildir,” dedi der,  

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     BUHARİ HADİS No 1123

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Kadınlara hitaben,

“ Ey Müslüman Kadınlar, Komşunuzun Hediyesi, Sizce değersiz olan bir şey olsa dahi,

Kurumuş, katılaşmış bir Et parçası olsa dahi, O Hediyeyi Sakın küçük görmesin, Küçümsemesin,

Olaki O Hediyenin Sizin için kullanımınızda Bereket vardır, Şifa vardır, Huzur vardır, dedi “ der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1811

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbirinize, Komşunuza Yemek götürmekle Hediyeleşiniz,

Zira Hediyeleşmek, Rızkınıza genişlik verir, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/69 H/5

  Sahabeden Muhammed İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu Dört şey İnsanın Saadetidir,

Saliha, Edepli Hayalı, Görgülü, Eğitimli, Bilgili Müslüman olarak Dininin gereklerini yapan Kız yada Kadın bir Eş,

Rahat ve Sıhhatli yaşayabileceği bir Mesken, Yardımsever İyi bir Komşu, İyi bir Binek,

  Şu Dört şeyde İnsanın Talihsizliğidir,

Kocası haricindekilere Giyinip Süslenen, İsteyerek, istemeyerek Şehvetleri üzerine çeken

Kız yada Kadın bir Eş, Sıhhatli ve Rahat olarak yaşamaya müsait olmayan bir Mesken,

Hasetleyen, Dedikodu Gıybet yapan, Kötülük düşünen, Kötü bir Komşu, Kötü bir Binek tir “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1926

  Sahabeden Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

Evden önce komşu, yoldan önce arkadaş, yolculuktan önce azık ge­lir, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 267

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yoksulların işlerine yardım eden kimse, Kocası Ölmüş Dul olan Namuslu ve İffetli Kadınlara,

Yine Namuslu ve İffetlice yardım eden Kimse, Allah yolunda Cihâd eden Kimseler gibidir,

O kimse tıpkı geceleri durmadan Namaz kılan, Gündüzleri hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir ” dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/115 H 2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Yolunda kullanmak için bir At, Bir Araç alırda,

O Atın, Aracın, hakkını verir, Bakımını ve onarımını yapar, Sırtlarındaki yük haddini ( İstiap haddini ) aşmazsa

Yolda kalanları, Aynı yöne gidenleri, aracına almakla, O Atın veya Aracın, Manevi Zekatı, Sadakası olan,

Allahın Hakkını verirse, İşte O Zaman O At, O Araç, Sahibini Günahlardan koruyan bir Perde olur,

İşte bu, O Kimseyi, Günahlardan korunmak için bir perdedir, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2596

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziyaretini Kısa aralıklı ve Bıktırmayan süre likli tutki, daha çok sevgiye mazhar olasın,” dedi der,

 

    KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2301 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Arkadaşlarınızı, Dostlarınızı, Akrabalarınızı, Kardeşlerinizi, Azar Süreli aralıklarla, Kısa Süreli aralıklarla,

Birbirinizi Unutturmayacak aralıklarla, ve dahi Ziyareti uzatıp Bıktırmadan Ziyaret edinizki,

Aranızdaki Sevgi ve Muhabbetiniz artsın,“ dedi der,

 

     Ziyaretlerinizin arasını çok açarsanız, Ziyaret ettiğinizde yahut Ziyaret edildiğinizde,

Sen Onun Derdini Kederini, Neşeni bilmediğin için, O Senin Derdini Kederini Neşeni bilmediği için Konuşacak,

Muhabbet edecek ortak bir nokta bulamazsınız, Nasılsın İyimisin dersin, O Sen Nasılsın iyimisin der,

Aranızdaki Konuşma konusu biter, Zira Aranızdaki Sevgi, Muhabbet kaybolmuştur, bu Bugün böyle değilmidir ?

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     DARİMİ HADİS No 2442

  Sahabeden Amir İbni As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah katında, Arkadaşlık yapanların en hayırlı olanı, Arkadaşına daha hayırlı daha yararlı olandır,

Komşuların,  Allah katında en hayırlı olanı, Komşularına daha hayırlı daha yararlı olanıdır “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/160 H 4

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların En kötüsü, Arkadaşların En Kötüsü, Komşuların En Kötüsü,

Allahın adıyla Kendisinden bir Yardım istendiğinde, Yardım etmeyendir, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     BULUĞUL MERAM HADİS No 1563 / 1327

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Müminin Aynasıdır, Komşuda Komşunun aynasıdır, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2494

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Müslüman Müslümanın

aynasıdır, kendinde olup ta Kendinin görmediği, İyi yada Kötü hallerini aynen gösterir, " dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     BUHARİ MÜFRED HADİS No 238

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, İnsanın, Müslüman, Müslümanın Aynasıdır, Bir İnsanda, Bir Müslümanda Bir Ayıp gördüğün zaman,

İlk Önce O Ayıptan Kendisindede varmı Ona bakmalısın, daha sonra İlk Önce Kendindeki Ayıbı gidermelisin,

Sonrada Karşındaki İnsanın, O Müslümanın Ayıbını gidermek Düzeltmek görevindir,

( Şayet Karşındaki İnsanlar Sana karşı Kötü iseler Sen Kendini görüyorsun demektir, ) “ dedi der,

 

     Yani Nasıl bir Mümin olduğunu, İnsan olduğunu anlamak istiyorsan, İnsanların Sana davranış şekilleri ile,

Kendinin İnsanlara davranış şekline bir bak ve kendini hesaba çek, ilk önce kusuru kendinde ara der,

    Yani dahada Türkcesi, Şayet Komşun, bir İhtiyacı için, Senin Kapını çalamıyorsa,

Senin, Kendin hakkında, nasıl bir İnsan olduğun hakkında, bilhayli düşünmen ve sorgulaman lazım gelmektedir,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/4 S/395 H /7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Komşusuna eza ( Kötü davranan eziyet eden ) eden,

Bana eza etmiş ve Bana eza eden de Allah'a eza etmiş olur.

Kim komşusu ile kavga ederse, Benimle kavga etmiş olur.

Benimle kavga eden de Allah'la kavga etmiş olur, “ dedi der,
 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 531

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Lokman (as) oğluna, Yavrum, Kaya da taşı­dım, Demir de taşıdım, Fakat, Kötü Komşudan, Fena Komşudan,

Kendisinden Emin olunmayan bir Komşudan daha ağır bir Yük görmedim, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1911

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evini sattığında, Evini almaya, Komşunun diğerlerinden daha çok hakkı vardır, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     TİRMİZİ HADİS No 2305

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haram şeylerin her çeşidinden Sakın ki, İnsanların ençok ibadet edeni olasın,

Allah’ın Senin için taktir ettiğine Razı ol ki, İnsanların en zengini olasın,

Komşuna, İyilik yapki, Olgun ve Gerçek Müslüman olasın,

Kendin için sevdiğin bir şeyi, Diğer İnsanlar içinde sevki, hakiki Müslüman olasın,

Gülmeyi çoğaltma, çünkü gülmenin çokluğu kalbi öldürür, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1836

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Seninle Akrabalık, Komşuluk, Arkadaşlık bağlarını koparanla İyi Münasebetini sürdürmeye çalışırsan,

Sana vermeyene Allah için verirsen, Sana Zulmedeni Allah için Affedersen,

Allah Zül Celal, Sana Mahşer Hesabını Kolaylaştırır,” dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜSLİM HADİS No 46

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman olanın, Komşusu, Arkadaşı, Tanıdığı Tanımadığı herkim, Şerrinden, Herhangi bir Kötülük

yapamayacağına emin olunmadıkca, Müslümanın, Komşusuna, Arkadaşlarına, Tanıdığı Tanımadığı Kimselere

karşı, Kalbi, Dili, Konuşması, Sözü, Davranışı, eşit olmadıkca, İçi dışı Bir olmadıkca,

Komşusu Kendisinden Emin ve Razı olmadıkca, Müslüman olamaz, Mümin olamaz, Cennete giremez,” dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                    

CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1374 ve 1369

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Yaşlılarına Saygı ve Hürmet göstermek, Allah Rasulu olan Bana Saygı ve Hürmet göstermektir,

Sana Gelen Misafirin Giderken, Misafirini Dış Kapına kadar uğurlaman Benim Sünnetimdir, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜSLİM HADİS No 45 ve 47

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nefsim Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Sizden hiç biriniz, Kendisinin de sahip olmasını istediği,

dilediğini güzel bir şeyin, Din kardeşinde de olmasını, Komşusunda da olmasını dilemedikçe, arzu etmedikce,

Onlar için Allaha Dua etmedikce, Tam îman etmiş olamaz, Her Kim Allaha ve Ahiret Gününe İman ediyorsa,

Ya Hayırlı şeyler söylesin yada sussun, Komşusuna, Misafirine İkramda bulunsun, Eziyet vermesin,” dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/220 H /7

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir Eve misafir geldiğinde Rızkı ile beraber gelir. Misafir gittiğinde,

O Ev Sahibinin Günahları Mağfiret edilmiş olduğu halde çıkar gider, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     KAFİ HADİS No  C/2 S/201  H/8 ve 9 

  Sahabeden Ebu Şüreyh El Adevi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Müslüman Kardeşlerini seviyormusun, ? Eli Darda olanlara bir faydan dokunuyormu, ?

Müslüman Kardeşlerini Evine Davet ediyormusun, ?

Allah Zül Celalin Sevdiklerini Sevmen En güzel Haslettir, Allah Zül Celale And olsunki, Senin Hasletin,

Sen Onları Allah Zül Celal için sevmedikce, Onlardan hiç birinin Hasletine ulaşmaz,

“ İyi Bilinizki, Onların Hasletleri, Senin Onlar üzerindeki Hasletlerinden daha çoktur,

Zira, Onlar Senin Evine geldikleri zaman, Senin ve Ailenin, Mağfiretinide beraberlerinde getiriyorlar,

Gittiklerinde ise, Senin ve Ailenin Günahlarını, Hatalarını beraberlerinde götürler, “ dedi der,  

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     EMSAL ve HİKEM HADİS No C4

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Evin Bereketi, Misafirin Geliş ve Gidişindedir, Misafirin Rızkı, Misafirin Beraberinde gelir,

Misafir, İlahi Bir Niymettir, Misafir Allah Zül Celalin gönderdiği Dostunuz ve Sevgilinizdir,

Misafire Gerçekten İkram etmek, İkramda bulunmak, Herkese Nasip olmaz, “dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MİZAMUL HİKMET HADİS No C5 S521

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,  Bir gün Allah Rasulunun Ehli Beyti Hz Ali (ra) hı Üzgün görünce,

Bu Üzüntünün sebebi nedir diye sordum, “ Bir Haftadır Bana Bir Misafir gelmedi, Üzüntüm Ondandır, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜSLİM HADİS No 1726

  Sahabeden Ebu Şüreyh El Adevi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Her kim Allah'a ve Ahiret gününe îmân ediyorsa, ya hayır söylesin, ya­hut sussun,

Her kîm Allah'a ve Ahiret gününe îmân ediyorsa, Misafirine ik­ram etsin,

Misafirlik üç gündür, Üç günden fazlası Misafire, Ev Sahibinin Sadakasıdır,

Hiç birinize, Dîn kardeşinin yanında, onu günaha sokacak kadar kal­ması helâl olmaz, dedi “ der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

Kendinizi unutup, İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

İnsanlara  İyiliğimi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz ?

Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     HUD SURESİ AYET 144

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Sevginiz, Saygınız, Hoşgörünüz, İyilikleriniz, Kötülüklerinizi Yok eder, “ der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1872

  Sahabeden Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

" Ey insanlar küçük ve büyük çok komşunuz vardır, Komşularına, Arkadaşlarına ve Diğer İnsanlara karşı,

Hoş söz sahibi olup Salih amel işle­meye devam edenlere Allah rahmet eder, " dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/90 H /11

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah Azze ve Celle, Salih Bir Müslümana Komşu olan, Yüz Komşunun başından, Belayı Def eder, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZELHADİS HADİS No C/1 S/91 H/7  

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Fahişi ( Zina ve Fuhuş yapan ve Haddini bilmeyen Erkekleri) Sevmez, 

Fahişeyi ( Zina ve Fuhuş yapan ve haddini bilmeyen Kadınları ) Sevmez, ( Modern ve Sosyal hayatın gereği

budur diyerek,) Fuhuş ve Tefahuş, açıkca sakınmadan ve utanmadan yaygın bir şekilde yapıldığında,

  Sen Komşuna, Komşunda Sana Çirkefleştiğinde, ( Sen Hanımına, Hanımında Sana Çirkefleştiğinde, )

Akrabalık arasında Küslük, Hasımlık olduğunda, Hainler Emin, Eminler Hain sayıldığında,

Kıyametin kopmuş demektir,  “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim komşusunun hakkına riayet etmezse bizden değildir.

İyi bilin ki, Allah Teâlâ kişiye bizzat kendi aile halkından dolayı sorgulayacağı gibi

komşusundan dolayı da sorgulayacaktır, Kim de haksız yere komşusuna zarar verirse,

Allah Teâlâ o kimseye cenneti haram kılacak ve varacağı yer cehennem olacaktır, “dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     BUHARİ HADİS No 1979

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Cebrail (a.s.) geldi ve Bana komşuya Sevgi Saygı Hoşgörü ve

Komşuluk ve Komşu Hakkı konusunda tavsiyede, O kadar ileri gitti ki,

Müslüman olan Komşuların, Komşusuna, Varis, Mirascı, kılacağını zannettim, “ dedi der,

 

    Atasözlerimiz ise  “ Ev alma Komşu al “ diye tefsir eder,

    Diğer bir İfade ile, “ Bindik bir Alamete, Gidiyoruz Kıyamete “ İşte O Kıyametten Sonra, Bunların Hesabı Var,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Ebû Mûsa El-Eş'ari (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Allah Zül Celal, Ümmetimin azabını, kendi Elleri ile işlediklerine karşılık olarak kılmıştır,

Kıyamet günü geldiğinde Müslümanlardan her birinin eline diğer din Kardeşlerinden bir kişi verilir,

O Din Kardeşi O Kişiye, Cehennem Ateşinden, Azabından kurtuluşu anahtarı fidyesi olacaktır, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 384 H 3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kul yoktur ki, din kardeşini Allah için ziyarete gittiğinde,

Allah Zül Celal, “ Kulum Beni ziyarete geldi, onu ağırlamak ancak Bana düşer,

onun mükafatı, Cennetten başka ziyafetlik değildir der,

Semadan bir Melekte O Kul için, “ Ne Hoş ettin ve Cennet sana helal oldu, ” dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Ey Kulum Ben Hasta oldum Fakat Sen Benim Ziyaretime gelmedin,

Senden Yiyecek istedim, Fakat Sen Bana yiyecek bir şey vermedin,

Senden Su istedim, Fakat Sen Bana Su vermedin diyecek, O Kul, Ey Rabbim ( Sen Nasıl Hasta olabilirsin )

Ben Seni Nasıl Ziyaret edebileyim, ( Sen Nasıl açıkırsınki ) Ben Sana, Nasıl Yiyecek verebileyim,

( Sen Nasıl Susarsınki) Ben Sana, Nasıl Su verebileyim diye soracak, Allah Zül Celal O Kula,

Görmedinmiki, Falanca, Kulum Hasta olmuştu, Sen Onun Ziyaretine gitmedin,

Falanca Kulum, Senden Yiyecek istedi, Sen Vermedin, Onu Doyurmadın,

Falanca Kulum, Senden Su İstedi, Fakat Sen Ona Su vermedin, Suya doyurmadın,

Şayet, O Hastayı Ziyarete gitmiş olsaydın, Beni, Ziyaret etmiş olacaktın, 

Şayet O Kuluma Yiyecek bir şeyler verseydin, Doyursaydın, Şayet O Kuluma Su verip Onu Suya Doyursaydın,

Onu doyurmakla, Beni Doyuracaktın, Ona Su vermiş olmakla, Bana Su vermiş olacaktın, vedahi,

Bu Gün Burada da Bütün Bunların karşılığını, Mükafatını Katmanları ile bulacaktın, Beni Ziyaret etmediğin için,

Bana Yiyecek vermediğin için, Bana Su vermediğin için, Bu gün Sana Mükafat Yoktur diyecek, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/63 H /2

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Müslüman olarak Vefat eden biri, Kaprine defnedilirken,  Arkadaşlarından, Komşularından En Az İki Kişi,

“ Biz O Kişi hakkında, Hayırlı bir Kimse olduğundan başka bir şey bilmiyoruz,

Biz O Vefat edenin Arkadaşlığından, Komşuluğundan Razıyız “ diye Şahitlik yaparlarsa, 

  O Vefat eden Kişi Allahın İlminde, Hayırlı bir Kimse olmadığı halde, Günahkar bir Kimse olduğu halde, 

Allah Zül Celal, Kabir Sorgusu yapacak olan Meleklerine Emrederki,

“ Vefat eden Kulum hakkında, Şu İki Arkadaşının, Komşusunun Şahitliğini Kabul ediniz,

O Vefat eden Kulum hakkında, Benim İlmimde mevcut olan durumunu dikkate almayınız,

Bende Vefat eden O Kulumu, Kabir Azabından Af ve Mağfiret ettim ” dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/28 H 12 ve 15

  Sahabeden Ebu İdris El Hevlani ve Samid İbni Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulu, Allahın şöyle Vaad Ettiğini, Söz verdiğini söyledi,

Benim Rızamı kazanmak için bir araya gelenlere, Birbirleri ile ilgilenenlere, Birbirine yardım edenlere,

Birbirleri ile Ziyaretleşenlere, Birbirlerine Dürüst davrananlara,

Benim için Birbirini Sevenlere, Muhabbetim, Rahmetim, Mağfiretim vacip olur, “ dedi der,

 

     KOMŞULUK SEVGİSİ, DOSTLUĞU ve HOŞGÖRÜSÜ                     RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/397 H/3

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Bir Kimse, Arkadaş olduğu, Komşu olduğu, Din Kardeşi olduğu Kimseye, 

Allah İçin, Arkadaş olursa, Komşu olursa, Din Kardeşi olursa, Onları Allah için severse ve ona,

Seni Allah için seviyorum diye bildirirse, Söylerse, Allah da Onları sever, ve Öyle ki,

Allah için sevenin yüksek derecesinde olarak onları birlikte Cennetine koyar, ” dedi der,

 

     Yani, En az İki Arkadaşınızın, Komşunuzun, Arkadaşlığınızdan, Komşuluğunuzdan Razı olmaları ile,

Allah Zül Celal Rahmetiyle, Sizin için kendi hakkından vazgeçmektedir, 

Yevmi Mahşerde, Hesaba Çekileceğiniz gündede Allah Zül Celalin Rahmeti ile bu böyle olacaktır,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   TİRMİZİ HADİS No 3573

  Sahabeden Ubade Bin Samit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yeryüzünde herhangi bir Müslüman, Bir Günah işlemek üzere veya Akraba ile ilişki kesmek üzere olmaksızın,

her ne türlü Duâ ederse, Allah Zül Celal, Şahsın O duâsında istediği şeyi kendisine verir veya

giderilmesini istediği şeyi ondan giderir,  “ dedi der,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   TUHEFUL UKUL HADİS No 5

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gerçek yakın Akraba Kimse, Nesep bakımından Uzak olsa dahi, Muhabbetin Yakınlaştırdığı Kimsedir,

Gerçek Yabancı ve Uzak Kimse, Nesep bakımından yakın olsa dahi, Muhabbetsizlikle uzaklaşan kimsedir,

Zira Bedeninize en yakın Eliniz olduğu halde, Dumura uğradığı zaman Kesilip atılmıyormu,? ” dedi der,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

  Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki, Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun,

Seni korusun, Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun,

  Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için, Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin,

Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar,

Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse,

Sana veremeye Muktedir olamazlar, Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret, Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir,

Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birliktedir, Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır,

Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3246

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendisine Sıkıntı veren Komşusuz olmamıştır,

Kıyamet gününe kadarda, Mümine Sıkıntı veren bir Komşusu olacaktır,”dedi der,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   GURREUL HİKEM HADİS No 1728 ve 1790

 Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ahmak olanın Zilleti, Kendini Zelil etmesi, Dost ve Akrabalarından uzak durması ve

Kendi Şehrinde garip ve kimsesizmiş gibi kalmasıdır,

  Ahmak kimse, Devamlı Noksanlık ve Hüsran içinde olur, Zelil olmaklada düzelemez, “ dedi der,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6221

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Senin Nasip edip verdiğine Mani olabilecek olan yoktur,

Senin Nasip etmediğini, Vermediğini, Nasip edip Verebilecek olan yoktur,

Ya Rabbel Alemiyn, Semavat ve Arz lar kadar, Hamd ve Sena Mutlak Sanadır,” diye Dua ederdi der,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     SEVGİ, SAYGI, DOSTLUK ve HOŞGÖRÜ                   CAMİUSSAGIR HADİS No 855

  Sahabeden Abdullah Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ya Rabbel Alemiyn, Bana Sevgisi, Bana Senin Katında fayda verecek Kimselerin Sevgisini Nasip Et,

Ya Rabbel Alemiyn, Bana Rızık olarak verdiğin, Benimde Sevdiğim şeyler, Seninde Sevdiğin şeylerden olsun,

Ya Rabbel Alemiyn, Senden istediğim halde, Bana vermediğin şeyleri,

Senin Sevgini kazanabilmeme vesile kıl,” diye dua ederdi der,

 

     Ya Rabbel Alemiyn, Sılai Rahime devam edin, Komşuluk ilişkilerine devam edin,Tanıdığınız olsun,

Tanımadığınız olsun Müminlere yardım edin iyilik edin, Birbirinizle iyi ilişkiler içince bulunun diye emrediyorsun,

Lakin Senin Kitabın Kuranı Kerim Ayetlerindeki, Rasulunun Sözlerindeki, Hadislerindeki, Sünnetindeki Muhabbet,

Samimiyet, Sevgi, Saygı, Bütün bu İnsanlarda yok olmuş durumda olduğundan,    

Akrabamın, Komşumun, yanına gittiğimde, pek çok meşguliyetinden fırsat bulup yüzüme bile bakmıyor,

konuşmuyor ve muhabbeti yok, Lakin Kendi Averesiyle çok güzel muhabbet ediyor,

Gideceğin Akrabanın Sana karşı Muhabbeti olmayınca, gitmekte mümkün olmuyor,

 

     Akrabama, Komşuma, Ben gitmek için aradığımda, başka yerde olduklarını söylüyor

Lakin Şu gün buyurun demiyor, Ben bize gelin dediğimde, Akrabamın ve Komşumun,

“ Akşam geç geliyorum, yemeyi ye diyene kadar dahada geç oluyor, Ondan sonra bir yere gidecek vakit kalmıyor,”

mazereti ile, Kapısı Duvar olunca, Onlarda Benim Kapımı çalmayınca,

Senin ve Rasulunun Emrettiği, Sılai Rahimi Yapamıyorum, gücüm yetmiyor,

Fuharenin Yüzü Soğuk olduğundan, Sılai Rahime ve Komşu Ziyaretine kimse bakmıyor, Yalnız kaldım,

Ya Rabbel Alemiyn, Yap yalnız kalmaktan Sana Sığınıyorum,

bu Sana Niyazımdır, Beni Affeyle, Bana Senin için Kapısı Açık olan Akrabalar ve Komşular,

vedahi, Bana Senin için Muhabbeti açık olan, Akraba ve Komşular İhsan eyle, AMİN,     

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Komşuluk Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi 

 
SERBEST MUHASEBECİ, FAbdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com


GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim