ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ANA BABA HAKLARI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 01.11.2021
Okunma : 3322

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ NEDİR ?

     ANA, BABA HAKKI NEDİR, ?

     ANA, BABAYI HOŞNUT ETMEK NEDİR ?

     ANA, BABAYI HOŞNUT ETMEMEK NEDİR ?

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK NEDİR ?  

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     ENFAL SURESİ AYET 39

“( İslam Dinini Onun Bunun Söylediklerine göre değil, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre değil,

Bence Diyerek Değil, Mezhepcilik yada Tarikat Dini yaparak değil, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla,

Mezheplere uydurulmuş, Mezheplere yapıştırılmış Mezhep Dini değil, Fetva Dini değil,

  Şeyhlik, Müritlik Dini yaparak değil, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Ruhbanlık Cemaati Dini değil,

İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

Sema veya Semah Fokloru Dini değil, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatım Dini değil,)

   İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allahın Dini oluncaya kadar,

   İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla, Canla Başla, Gayretle Cehd ediniz,” der,

 

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      SEBE SURESİ AYET 37

“ Sizi Rabbinizin Huzuruna yaklaştırdıkca yaklaştıracak olan, Mallarınız, Evlatlarınız değildir,

Sizi Rabbinizin Huzuruna yaklaştırdıkca yaklaştıracak olan,

Anca ve Mutlak İman ettikten sonra, Salih Ameller ve İbadetler işlemenizdir,” der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      ENFAL SURESİ AYET 1

“ İslam Dini üzere olan Ana, Baba ve Kardeşliğini Canlı tutunuz, ”  der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      ANKEBUT  SURESİ AYET 8

“ Sizlere yapacağı hayırlı işlerden biri olarak, Anne ve Babanıza iyilikle ve Hoşlukla davranmanızı,

Anne ve Babanıza İtaat etmenizi emrettik, Lakin Anne ve Babanız, herhangi bir şeyi Allah Zül Celale Şirk,

Ortak koşmanı, Küfre Girmeni, Allah Zül Celali İnkar etmeyi, Kötülük yapmanı,

İslam Dinin Emirlerine karşı gelmeni isterlerse ve dahi Zorlarlarsa,

O Zaman O Hususlarda Onlara İtaat etmeyeceksin,  Zira, hepiniz sonunda dönüp bana geleceksiniz,

O zaman hayatta iken yapmış olduğunuz herşeyi, İyi ve kötü hallerinizi gözünüzün önüne sereceğim, ” der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      TİRMİZİ HADİS No 3895

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sizin en hayırlınız  Anne ve Babasına İyi olandır,

Ailesine en hayırlı olandır, Kocası Hanımına iyi olandır, Hanımı Kocasına iyi olandır, Çocuklarına iyi olandır,

Çocukları Ana ve Babasına iyi olandır,  Ailesine karşı en hayırlı olan da benim,

Ailenizden biri veya Bir arkadaşınız öldüğünde onun kötülüklerini sayıp dökmeyi bırakınız, ” dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 1701

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Allah Zül Celalin Kullarına İki Kaderi, İki Yazısı, İki Kazası vardır, Biri değişir, diğeri değişmez,

Yalan Söylemeniz, başkalarını vedahi kendi kendinizi dahi aldatmanız, Rızkınızı, Kazancınızı yok eder,

Anne ve Babanıza karşı olan İyilikleriniz, Onları Hoşnud etmeniz Ömrünüzü Uzatır, Ömrünüzü Bereketlendirir,

Her Daim, Allah Zül Celale Nadimlikle Tevbe ve İsyiğfarla, Zikirle, yapılan Dualar,

Kazayı ve Musibeti geri çevirir, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 344

  Sahabeden Vehbi Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Musa Aleyhisselam, Allah Azze ve Celleye “ Ya Rabbi Bana Ne emredersin diye sordu,

Allah Zül Celal Musa Aleyhisselama,  Allah olan Bana hiçbirşeyi ortak koşmaman,

Annene kar­şı iyi davranmanı, Annene karşı iyi davranmanı, Annene karşı iyi davran­manı,

Babana karşı İyi davranmanı dedi ve Babana karşı İyilikte bulunman Ömrünün Bereketi Güzelliğini uzatır,

Annene karşı İyilikte bulunmak ise Ecelinin Külfetini, Felaketini, Musibetini Tutar, yok eder “ dedi der, 

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 223

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Ev Halkı, Gönlünü Allah Zül Celale açarak, Allah Zül Celalden Hayır dilerse,

Anne ve Babasına hürmet ederse, Küçüklerine Şefkat, Büyüklerine Saygı gösterirse, Allah Zül Celalde Onlara,

Hayır Murad eder, Hayatlarında kolaylık, yumuşaklık, Kazanç iktisab ettiği gibi Harcamalarında da

İktisab ettirir, Tevbe ve İstiğfar edebilmeleri için, Kusurlarını ve Hatalarını kendilerine gösterir,

yok böyle yapmazlar ise, Onları kendi Halleri ile baş başa bırakır, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S316 H5

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İffetli olunuz. Kadınlarınızda, Çocuklarınızda iffetli olsun,

Ana ve Babanıza ihsan edin, İkran edinki, Çocuklarınızda Size İhsan ve İkram etsin,” dedi der,

 

    ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ       BUHARİ HADİS No 1141

  Sahabe Kadınlardan Ebu Bekirin Kızı Esma (ra) anlatıyor,

“ Müslüman olamayan Müşrike olan Vâlidem Annem, yanında Kuru Üzüm, Yağ gibi hediyeleriyle,

bana gelmişti. Ben, Henüz Müslüman olmayan Annemin bu hediyelerini kabul etmekten ve kendisini de,

Evime almaktan İmtinâ` ettim, sakındım, Bu durumu Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu, Vâlidem, Annem hediyeleri ile benim Evime geldi. Bana mukabele etmek, Beni görmek,

Bana sarılmak, istedi, Ben Müslüman olmayan Anneme Sılaı Rahim ve İltifat edebilirmiyim ? diye sordum,

Allah Rasulude, Evet, Anneni Evine kabulet, Hediyesini kabulet, Annene Sılaı İltifat Et, Annene sarıl, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      TİRMİZİ HADİS No 1903

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyiliklerin en güzeli, Kişinin Babasının Sevdiği kimselerle, Arkadaşları ile bağlarını koparmamasıdır,

Onlara Babası Namına Hürmet etmesidir, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      EDEBÜL MÜFRED BUHARİ HADİS No 35

  Sahabeden Ebu Useyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle, Anam Babam öldükten sonra,

Onlara yapabileceğim bir iyilik, bir görev varmıdır diye sorduk, Allah Rasulu cevaben,

“ Onlara, Allah Zül Celalden Af ve Mağfiret dileme Duasında bulunmak,

Varsa Vasiyetlerini yerine getirmek, Onların Arkadaşlarını, Dostlarını Ziyaret etmek, İkramda bulunmak,

Ana ve Babadan Akraba olduğun kimselerle Akrabalık ilişkisini Ziyaretleri devam ettirmektir, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S110 H 4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Babasının Vefatından sonra, Kişinin Babası için yapacağı İyiliklerden biriside,

Babasının dostlarını yoklamasıdır, Babası için onları Ziyaret etmesidir “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 3489

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Baba Dostuna iyilik etmen, Babana İyilik etmendir,”dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 156

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Baba Dostunu, Arkadaşını gözet, Onların Babanla olan ilişkisi Dostluğu, Arkadaşlığı gibi, Onlarla ilişkiyi

kesmeki, Allah Zül Celalde Senin üzerine olan Nurunu söndürmesin, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2518

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim, Babasının Hayatta olan ( veya Vefat etmiş olan ) Arkadaşlarını ziyaret ederse,

Mezarda yatan Babasınıda Ziyaret etmiş olur,” dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 2143

  Sahabeden Bera Bin Azib (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Teyze,  Anne yarısıdır, Anneniz Vekilidir, Anne Kokusudur, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 5 H 1050

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amca, Baba yarısıdır,  Babanız Vekilidir, Baba Kokusudur, “ dedi der, Tirmizi 3764

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 1662

  Sahabeden Küleyb El Cüheni (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Büyük olan Kardeşiniz, Babanız Vekilidir, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 3407

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ne olur, bir sadaka vereceğinde, vereceği sadakayı, Müslüman olan anne babası adına versin,

Böylece anne ve babası onun sevabına nail olur, kendisi de bir o kadar sevap kazanır,

Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez.” dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      BUHARİ MÜFRED HADİS No 72 ve 73

  Sahabeden 2. Halife Hz. Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Adıyla Yemin ederimki, İnsanlar Kardeştir, Aralarında bir bağ ve ilgi alaka vardır,

Neseblerinizi, Soy ağacınızı, Şecerenizi Öğreniniz,

  Akraba ve Yakınlarınızı hatırınızda tutunuz, Sılaı Rahim yapınız, Sılaı Rahimin yapmanın,

Yakın olanı veya Uzak olanı yoktur, Akrabalarınıza yakınlarınıza iyilik ve ihsan ediniz, “ dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nesebinizi, Soyunuzu tanıyacak kadar öğrenin ve Onları Kabirlerinde Ziyaret ediniz, “dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      RAMUZ EL HADİS No C2 S115 H 7 ve 8

  Sahabeden Cabir ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Cuma gecesi beni Âdem'in Amelleri Allah'a Arz olunur, Sizin Amelleriniz Akrabanızdan olan ölülerinize

duyurulur, Ameliniz İyi ise sevinirler, Ameliniz Kötü ise üzülürler, Sonra şöyle Dua ederler,

" Yarabbi bize nasıl hidayet ettinse onlara da hidayet etmeden canlarını alma,

Onada Sana İman ve İbadet yapması için İlham et ve Taatle İman ve İbadet etsin diye Dua ederler,” dedi der

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      CAMİUSSAGIR HADİS No 1784

  Sahabeden Abdül Gafur (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amelleriniz, İşleriniz, İbadetleriniz, Her Pazartesi ve Perşembe günleri Allah Zül Celale Arz edildiği gibi,

Cuma günleri de Peygamberlere, Anne ve Babanıza, Soyunuza Sopunuza, Arzedilir, Amelleriniz, İşleriniz,

İbadetleriniz, Güzel ve Hak olan, Doğru olan şekilde ise, Peygamberiniz, Anne ve Babanız, Soyunuz Sevinir,

Ferahlanır, Yüzlerinin Nuru artar, Öyle ise, Allah Zül Celalin Muhabbetini Kaybetmekten korkun ve

Kasten Günah İşlemeye devam etmekle, Anne ve Babanıza, Soyunuz Sopunuz Mevtalara Eziyet edip

Onları Üzmeyiniz,” dedi der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      TABARANİ HADİS No 659

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim her Cuma gününde Anne ve Babasının veya onlardan birisinin Kabrini ziyaret ederse, affedilir, “ dedi der,

 

     AKRABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ                      CAMİUSSAGIR HADİS No 661

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Soyunuzu, Akrabalarınızı İyi Öğreniniz ki, Akrabalık bağlarını, Akrabalık haklarını yerine getirebilesiniz,

Zira çok Yakın birinci karın Akrabanızda olsa, İyi Hoş ilişkilerinizi kestiğiniz zaman,

Akrabalık diye bir şey kalmaz, Akrabalığınız yok olup gider, İyi Hoş İlişkilerinizi devam ettirdiğiniz takdirde,

Akrabalığınız, uzak akrabalık da olsa, Yakın Akrabalığınız gibi İyi ve hoş olacaktır,” dedi der,

 

     Mesela, Benim Bulabildiğim ve Bilebildiğim Baba tarafından Soy Ağacım, Şecerem,

 

     Kavaf Zade Haci Mustafa, Oğlu,

     Haci Abdullah, Oğlu,

     Haci Molla Mustafa, Oğlu, 

     Haci Molla Mehmet, Oğlu,

     Haci Mehmet Şerif, Oğlu,

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Efendi ( 1875 - 1949 ) Oğlu,

     Haci Abdülaziz,  ( 1910 - 1988 ) Oğlu,

     Babam Haci Abdülcebbar, ( 1938 - 2010 ) Oğlu,

     Haci Abdülaziz ( 1964 -        ) Oğlu,

     Bilal Emre, ( 2010 -      ) Oğlu,

 

     Anne Tarafından Soy Ağacım, Şecerem,

     Haci Mehmet Şerif,   ( 1834 -    ?   ) Oğlu,

     Haci Mehmet Emin, ( 1854 -   ?    ) Oğlu,

     Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Efendi,  (1882 - 1944 ) Oğlu,

     Haci Mehmet Emin, ( 1907 – 1986 ) Kızı,

     Annem Hamide, ( 1938 - 2017 )

 

     Mesala Benim Nesebim Akraba Aileleri, 

     Soyadı Kocaoğlan olan kesinlikle birbirinin Amca Zadesidir, Zira Tek Sülaledir,

Hafız Dedemin Hanımı, Hoca Dedemin Bacısı, Hatice Nenem, Karakök Ailesinin Nenesidir, Dayızademizdir, 

Hafız Dedemin Bacısı Fatma, Habba Halam, Hasırcı Ailesinin Nenesidir, Hasırcı lar Halazedemizdir

Hafız Dedemin Bacısı Gülsüm Halam, Keçeci Ailesinin Nenesidir, Kececi ler Halazademizdir,

Hafız Dedemin Kızı Assıya Halam, Niziplioğlu Ailesinin Nenesidir, Niziplioğlu lar Halazedemizdir

Hafız Dedemin Kızı Şakire Halam, Tansel Ailesinin Nenesidir, Tansel ler Halazedemizdir

Hafız Dedemin Kızı Hayriye Halam, Erbalcı ve Durur Ailesinin Nenesidir, Erbalcı ve Durur lar Halazedemizdir,

Hoca Ahmet Dedemin Bacısı Münevver Halam, Kazaz Ailesinin Nenesidir, Kazaz lar Halazademizdir,

Hoca Ahmet Dedemin Hanımı, Hattuç Nenemin Bacısı Zennup, Erbalcı Ailesinin Nenesidir, Teyzezademizdir,

Hoca Ahmet Dedemin Hanımı, Hattuç Nenemin Bacısı Ayuş, Değirmenci Ailesinin Nenesidir, Teyzezademizdir,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      RUDANİ HADİS No 140

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Benden sonra, Unutulmuş, Öldürülmüş bir Sünnetimi diriltip, İhya ederse, Yaşatırsa Beni Sevmiş olur,

Beni Sevende, Benimle Beraber olur, “ dedi der,

 

     Allah Rasulunun “ Nesebinizi, Soyunuzu tanıyacak kadar öğrenin ve Onları Kabirlerinde

Ziyaret ediniz,“sünneti, Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde olan Sünnetlerden İbadetlerden biridir,

Allah Rasulunden, Günümüze gelinceye kadar İlmihallerimize dahi alınması unutulmuş,

Allah Rasulunun ifadesi ile Öldürülmüş, unutulmuş Sünnettir, Ona göre değerlendirin, 

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      İBNİ MACE HADİS No 2699 ve 2701

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Bir Kişinin, Vasiyet edeceği Meşru bir şeyi bulunup da, Vasiyetini yanında yazılı bulunmadan

iki gece geçirmesi, Doğru değildir, Müslümanlardan Her Kim, Vasiyetini yazmış ve vasiyeti yanında olarak

ölürse, O Kimse, Benim Sünnetime Riayet etmiş,

Takva ve Şehadet üzerine, Bağışlanmış olarak ölmüş olur,” dedi der,

 

     Yukarıdaki Şecere takibim, Benim Kızıma ve Oğluma onlarında abu evladına Vasiyetimdir,

 

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      AHZAB SURESİ AYET 6

“ Allah Zül Celal, Habibim ve Rasulum Muhammed Aleyhisselamın Sevgisi, Müminlere, Müslümanlara,

Kendi canlarından, Annesinden, Babasından, Çocuklarından, Kardeşlerinden, Malları Sevgisinden daha üstün

olmalıdır, Habibim ve Rasulum, Muhammed Aleyhisselamın Eşleri, Hanımlarıda Mümimlerin Annesidir, “ der,

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      TEVBE SURESİ AYET 23

“ Ey İman Eden Müminler, Müslümanlar, Anneniz, Babanız, Kardeşleriniz,

Allah Zül Celale İman etmek İnanmak yerine İnkarı, Küfrü seviyorsa,

Allah Zül Celalin Emrine İtaatine Karşı gelen Emirlerine İtaat edecek şekilde Onları Kendinize Veliler kılmayın,

Şayet Anne ve Babanız, ve Kardeşleriniz dahi, Allah Zül Celale İman ve İtaat etmekten yüz çeviriyorsa,

İnkar ediyorsa,  Anne ve Babanızı ve Kardeşlerinizi dahi, Allah için Dost edinmeyiniz, “ der,    

 

     ANA, BABA SEVGİSİ, SAYGISI ve HOŞGÖRÜSÜ      TEVBE SURESİ AYET 24

“ Rasulum, Habibim, İman eden Müminlere, Müslümanlara deki,

Babanızın, Annenizin, Çocuklarınızın, Hanımınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Evlerinizin,

Canlarınızın Sevgisi Muhabbeti, Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisinden,

Muhabbetinden ve Allah Zül Celal için Cihad etmek, Sevgisinden ve Muhabbetinden, Allah Zül Celale ve

Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisinden ve Muhabbetinde daha üstün olmasın,

  Şayet Babanız, Anneniz, Eşleriniz, Evlatlarınız, Kardeşleriniz, Akrabalarınız, Kabileniz, Irkınız,

Kazandığınız ve Kaybetmekten korktuğunuz Mallarınız, Evleriniz, Meskenleriniz,

Size Allah Zül Celal ve Rasulunden ve dahi Allah Zül Celal yolunda Cihad etmekten, daha sevimli ve sevgili ise,

Allah Zül Celal Size, Hidayetini vermez, İmanınız İmtihanını kaybetmiş olursunuz, “ der,

 

 

     ANA, BABA HAKKI           ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     ANA, BABA HAKKI           LOKMAN SURESİ AYET 14

“ Anne ve Babanıza İtaat etmenizi emrettik, Allah Zül Celale, Anne ve Babana da Şükret diye Emrettik,”der,    

 

     ANA, BABA HAKKI           METEALİBUL ALİYE HADİS No 2482

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Eymen (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakkın olan bir şeyden, Haklı olduğun bir şeyden,

feragat etmeni, vazgeçmeni isteseler dahi, Anne ve Babana İtaat et,” dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           İSRA SURESİ AYET 23 ve 24

“ Rabbiniz, Sadece ve Sadece Kendisine Kulluk etmenizi, Anaya ve Babaya İyi ve Hoş davranmanızı,

Annen yada Baban yada Her ikisi, Sen yanlarında olduğun halde İhtiyarladıklarında,

Sözü Onlara Sakın Sert Söyleme, Sakın Ana ve Babanızı Azarlamayınız,

Ana ve Babana, Öf bile deyip Onların Kalbini kırmayınız, Onlara Güzel ve Yumuşak Söz söyle,

  Anan, Baban, Seni Küçükken nasıl koruyup kollayıp Şefkatle yetiştirip büyütüp Terbiye ettilerse,

Sende Ana ve Babanın İhtiyarlık Zamanında Merhametle Onlara Kol Kanat ol,

Onların İhtiyacını görünüz, Ana ve Babanınız Gönlünü Hoş tutunuz, “ der,  

 

     ANA, BABA HAKKI           MAİDE SURESİ AYET 151

“ Ana ve Babanıza Güzellikle iyilik edin, Hürmet edin, Gönüllerini Hoş tutun, “ der,

 

     ANA, BABA HAKKI           NİSA SURESİ  AYET 36

“ Ananıza, Babanıza,  Akrabanıza, Akrabanız olan ve olmayan Komşularınıza, Arkadaşınıza,

Hizmetinizde bulunanlara, ( İşcilerinize) Yolda kalanlara, Yoksullara, Yetimlere İyi ve Hoş davranın, “ der,

 

     ANA, BABA HAKKI           BAKARA  SURESİ AYET 215 

“ Annenizin, Babanızın, Nafakalarını İnfak edin, Bakımlarını Yapın, İhtiyaçlarını görün, İyilikle ve Güzellikle

davranın, Onlara Hoş ve Güzel Sözlerle Hitap edin, Annenizin ve Babanızın Gönlünü Hoş Tutun,

Bu Sizin için Hayırlı olandır, Akrabanız Yoksullardan, Öksüzlerden, Yetimlerden, Yolda kalmışlardan,

Çaresizlerden başlamak üzere, Zekatınızı verin, “ der 

 

     ANA, BABA HAKKI           NİSA SURESİ AYET 36

“ Ananıza, Babanıza, Akrabalarınıza, Yetimlerinize, Akraba olan Komşularınıza, Akraba olmayan Komşularınıza,

Arkadaşlarınıza, Yoksullara, Sahibi olduğunuz, yanınızda çalıştırdığınız Hizmetinizde bulunan İşcilerinize,

( Kölelerinize ) Yolda Kalmışlara, Muhtaçlara, İyilikler ediniz, Güzellikler ediniz, Yardımlaşmalar ediniz,

İyi ve Hoş davranınız, Allah zül Celal, İyilikleri ile, Güzellikleri ile, Yardımlaşması ile Övünenleri, Kibirlenenleri

sevmez, Sadece ve Sadece Allah’a kulluk edin ve Allahtan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın,” der, 

 

     ANA, BABA HAKKI           MÜSLİM HADİS No 1510

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kişi, Babasını bir yerde Köle olarak bulup, Babasının Kölelikten Azat olması için gerekli Mal,

Para yada başka bir şeyle Babasının Azad olmasını, Hürriyetine kavuşmasını sağlasada,

Hiç bir Evlâd Babasının, Babalık Hakkını ödeyemez,” dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/495 H 56

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ana ve Babaya Saygılı ve Şefkatli davranana, Onları Hoş tutana, Zayıf, Güçsüz ve Çaresizlere Merhametli

davranana, Uşak, Hizmetçi ve İşçilerine İyi davranana ve Onları İncitmeyene, Güzel Huy ve Davranış sahibine,

Allah Zül Celal Rahmetini, Bereketini ve Mağfiretini açar,  “ dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           CAMİUSSAGIR HADİS No 1833

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celalin, Sizi Himayesi altına almasını istiyorsanız, Zayıf olanlara merhamet ediniz,

Emriniz altındakilere yumuşaklılıkla, iyilikle muamele yapınız,

Anne ve Babanıza, Şefkatle davranınız,” dedi der, 

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S382 H12

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbir Müslüman yoktur ki, Annesinin, Babasının yüzüne merhametle baktığında

Allah Zül Celal İndinde, Makbul ve Mebrur olan bir Hac Mükafatı kazanmasın, “ dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S65 H1

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Baba veya Anne, Evladına Hoşnudluk ifade eden bir bakışla baksa, onun bu bakışı,

O Evlad için bir insan Azad etmiş olmasına denk olur, “ dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           METEALİBUL ALİYE HADİS No 2514

  Sahabeden Münir Bin Ez Zübeyr Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Ana Babasına iyiliği, Hürmeti Onun Büyük Günahlarına Kefarettir,

Kişinin Ana ve Babasından sonra, Yakınları arasında kendisinden büyük kişi var olduğu sürece,

Ana ve Babasına hürmet ettiği gibi, iyilik yaptığı gibi, Onlara karşıda iyi davranmakla mükelleftir,” dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S16 H12

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amellerin, İbadetlerin Allah Zül Celale en Sevimli olanı, Vaktinde Kılınan Namazdır,

Sonra Anaya ve Babaya iyilik yapmak Onları Hoşnud etmek, sonra da Allah yolunda Cihattır, “ dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           BUHARİ HADİS No 1258

  Sahabeden Abdulah Amr Bin As ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına,

bir kişi geldi ve Cihâda gidebilmek için izin istedi, Allah Rasulude Ona, ” Anan, Baban Sağ mıdır ? diye sordu,

O da Evet diye cevap verdi, Allah Rasulu Ona, O halde Sen ibtidâ için, Onların Rızâsı için Çalış,

Anne ve Babanın Senden, Evlat olarak Razı olmaları için çalış, Bu da senin için bir Cihat yapmaktır, “ dedi der, 

 

     ANA, BABA HAKKI           NUH SURESİ AYET 28 ve İSRA SURESİ AYET 24

“ Ya Rabbel Alemiym, Beni Anamı, Babamı, Mümin olarak Evime girenleri, Bütün Mümin Erkekleri,

Bütün Mümin Kadınları, Af ve Mağfiret et, Küçükken Bana Kol Kanat gerip Beni korudukları, Büyüttükleri,

Terbiye ettikleri gibi, Sende Anne ve Babama Af ve Mağfiret et “ diye Dua ediniz “ der, 

 

     ANA, BABA HAKKI           METEALİBUL ALİYE HADİS No 2505

  Sahabeden El Avam bin Havşeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaza durduğunuz, Namaz kıldığınız anda dahi, Anne veya Babanız Sizi çağırırsa,

Annenizin veya Babanızın çağrısını, isteğini yerine getirin,” dedi der,  

 

     ANA, BABA HAKKI           LOKMAN SURESİ AYET 15

“ Anneniz veya Babanız veya her ikiside, Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammedin,

İslam Dininin Emir ve Yasaklarına, Helal ve Haramlarına karşı gelmeyi Haramları yapmayı,

İbadetleri yapmamayı Emrederlerse, Zorlarlarsa, Bu Konularda Onlara İtaat etme,

Lakin, Anne ve Babanla Hoş geçinmeye gayret et,” der,

 

     ANA, BABA HAKKI           EBU DAVUD HADİS No 2528

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Sahabeden bir geldi ve, Hicret etmek ve Sana Biat etmek için sana geldim,

Annemi ve Babamı Ağlar vaziyette bıraktım dedi, Allah Rasulu Ona “

Derhal Annenin ve Babanın yanına Dön, Onları Ağlattığın gibi, Onları Hoşnut ederek tekrar güldür,

Sakın Anneni ve Babanı ağlatma, Onları Hoşnut et diye Emretti “ dedi der,  

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/262 H/8

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Üç Huy, Üç Davranış vardırki, Allah Zül Celal O Huy, Davranış sahibine Rahmetini, Bereketini ve Mağfiretini

açar, Onu Himayesine alır, Onun Ayıbını Kusurunu Örter, Cennetine koyar,

  O Üç Huy, Zayıf, Güçsüz ve Çaresizlere Merhametli davranmaktır,

Uşak, Hizmetçi ve İşçilerine İyi davranmaktır, Ana ve Babaya Saygılı ve Şefkatli davranmaktır,

Onları İncitmemek, Onları Hoşnut etmektir, “ dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           TABARANİ HADİS No 442

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulune Şahsa Özel Saygıya, Şahsa Özel Sevgiye, Şahsa Özel Hoşgörüye,

Şahsa Özel Ülfet etmeye, Hürmet etmeye, İnsanlar arasında En Ziyade Layık olan Kimdir ? diye sorduk,

Allah Rasulu, Annendir diye cevap verdi, Sonra kimdir diye sorduk, Yine Annendir, diye cevap verdi,

Sonra kimdir diye sorduk, Yine Annendir, diye cevap verdi,

Sonra kimdir diye sorduk, Babandır diye cevap verdi, Sonra kimdir diye sorduk,

Akrabanın Sırasıyla En yakın olanlarından başlayarak devam etmektir " dedi der,   

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 65 H 1

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir baba veya anne, evladına hoşnudluk ifade eden bir bakışla baksa, onun bu bakışı,

O evlad için bir insan azad etmiş olmasına denk olur. Soruldu, "Ya Resulallah üçyüz altmış defa baksa da mı?

“ Buyurdu ki: "Allahuekber." (  Allah bundan fazlasına da kadirdir)” dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S67 H12

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin annenin birisine bir borcu olsa, Ne düşünürsün? onun yerine o borcu öder misin? Dedi ki:

“Evet Ya Resulallah, annem öldü. Üzerinde bir aylık oruç borcu vardı” demesi üzerine,

Allah Rasulu “Allah'a olan borcun ödenmesi daha evlâdır, dedi der,

 

     ANA, BABA HAKKI           RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S68 H2

  Sahabe Kadınlardan Sevde Binti Zema (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Rasulune, Baban Haccetmeden öldü dendi, Allah Rasulu Bana söylermisin, babanın bir borcu olsa,

sen de onu ödesen bu kabul edilir değil mi? Ashab: "Evet" dedi.

Babanın yerine hac et. Allah senden daha merhametlidir, dedi der,
 

     ANA, BABA HAKKI           TABARANİ HADİS No 453

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, İman ve Amelleri ile Cenneti kazanıp Cennete girdiğinde, Annesini, Babasını, Hanımını,

Çocuklarını Cennette göremeyince nerede olduklarını sorar,  Ona, " Onlar senin İman ve Amel derecene

ulaşamadılar, derecelerine göre ayrı ayrı yerlerdeler, " diye cevap verilir,

Bunun üzerine O Kul , " Ya Rabbel Alemiyn, Ben Amellerimi Hem Kendim için, Hemde Onlar için işledim der, “

Allah Rasulu devam ederek, " İman edenleri ve onlara iman ile tâbi olan nesillerini Cennette birbirine

kavuşturacağız " Ayeti Hükmü ile" ve Allah Zül Celal, O Kulun Annesine, Babasına, Hanımına, Çocuklarına

kavuşmasını emreder “ dedi der,

 

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         CAMİUSSAGIR HADİS No 1844

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç Şey Vardırki, Onlar yapan Büyük Günahlardan işlemiş olur,

Anaya Babaya İsyan eden Islah Olmayan, Zalimlere Yardın etmekle onlarla beraber yürüyen,

Devletine Baş kaldırmak için, Devletine Terör çıkarmak için, Toplumun içersinde Nifak Kargaşa, Bozgunculuk

çıkarmak için,  Devletine İsyan için açılmış bir bayrağın etrafında toplananlar büyük Günah İşlemiş olurlar,” dedi der, 

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         CAMİUSSAGIR HADİS No 1362

  Sahabeden Abdullah Bin Enis (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farkında dahi olmadığınız, Büyük Günahlarınız, Büyük Hatalarınız, Büyük Kusurlarınız,

Anaya Babaya Sıkıntı vermek, Yalan yere yemin etmek, ( Kendi fikrinizi ) Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,”dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         BUHARİ HADİS No 1148

  Sahabeden Ebu Bekre Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Büyük günahların en büyüğünü ve affedilmeyecek olanını size bildireyim mi ? 

Ashâb Evet bildir, yâ Rasûlllah Dediler, Allah Rasulu İyi Dinleyin diyerek üç defa tekrarladı, Allah`a Eş koşmak,

İbadetlerinizdeki Bid adlerle, Allaha Yalan söylemek, Allahı kandırmaya çalışmak,  Anaya Babaya Eziyet etmek,

bir de, Aldatmak, Kandırmak, Karışıklık çıkarmak, Menfaat sağlamak için, Yalancı Şahitlik etmektir, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         BUHARİ HADİS No 1966

  Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Büyük Günahlardan biride, Kişinin Anasına, Babasına Lanet etmesi Kötü söz söylemesi Küfür etmesidir,” dedi,

Allah Rasulune, Kişi Anasına, Babasına Nasıl Lanet eder, Kötü söyler, Küfür eder diye sorduk, Allah Rasulu

cevaben, “ Sizden Biriniz, Başkasının Anasına, Babasına Lanet eder, Kötü söyler, Küfür ederde, O Kişide,

O Kişinin Anasına, Babasına Lanet eder, Kötü söyler, Küfür eder, İşte bu Ananıza, Babanıza Lanet etmektir,

Kötü söylemektir, Küfür etmektir, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         TİRMİZİ HADİS No 1900

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne veya Babayı Hoşnud etmek, Cenneti kazanabilmenizin sebebidir,

Cennet kapılarının en hayırlısından Cennete girmeye sebeptir,

Ana ve Babayı Hoşnut etmemekle Onların hakkını yerine getirmemekle Cenneti kaybedersin,

Onları hoşnut etmekle Cenneti kazanmaya, elde etmeye çalış,”  dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         EDEBÜL MÜFRED BUHARİ HADİS No 22

  Sahabeden Sehlin Babası Muaz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ana ve Babasına İyilik edeni, İyilikte bulunanı, Ana Babasını Hoşnud edenin,

Allah Zül Celal Ömrüne Bereket verir, Ömrünü uzatır, Ömrünü Neşelendirir, Ömrünü Huzurlandırır,

Mükafatı Cennet olur “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 367 H 1

  Sahabeden Muaz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anasına, Babasına vefalı olan, Anasını Babasını Hoşnud eden, ne yaparsa yapsın Cehenneme asla girmez,

Anasına babasına asi olan da, Onlara Eziyet eden, Kötülük yapan, ne yaparsa yapsın Cennete giremez,”dedi der,
 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S69 H4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne ve Babasına Asi olan, Anne ve Babasını Devamlı İnciten Hor Gören, Anne ve Babasını Hoşnud etmeyen,

Faizli İşlerle İştigal etmeye, Alkollu İçki içmeye devam eden bırakmayan,

Haksızlıkla Başkasının veya Yetimlerin Mallarını Gasbeden Yiyen, Cennete Giremez, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         BUHARİ MÜFRED HADİS No 7

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman ana babaya sahib olan bir Müslümana, Anası Babası Zulum ediyor olsa dahi,

Allah Zül Celali Hoşnud etmek için, Ana ve Babasının Rızasını kazanmak için,

Ana ve Babasının hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak Cennet den iki kapı açar,

Şayet Ana ve Babasını kızdırırsa gazaba getirirse, Ana ve Baba Evladından Razı olmaz sa,

Allah Zül Celalde O Evlattan Razı olmaz, ( Ona Cehennemden İki kapı açar ) “ dedi der,

 

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         DARİMİ HADİS No 2754

  Sahabeden El Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ananıza ve Babanıza İtaatsizlik etmeyin, Asi olmayın,

Çocuklarınızı Eğitimsiz ve Öğretimsiz bırakmayın, Kızlarınızı diri diri toprağa gömmeyin,

Gıybet, Dedikodu ve Laf getirip götürme yapmayın,

Anlamsız ve gereksiz yere veya Cevabını bilipte işinize gelmediği için maksatlı olarak soru sormayın,

Malınızı İsraf ederek, Gereksiz yere harcayarak İsraf etmeyin zayi etmeyin,

Vermeniz gereken Şeyleri yerine veriniz, Hak etmediğiniz, Hakkınız olmayan şeyide istemeyiniz, “ dedi der

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S312 H2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin Meşru olarak saydığı şeyler hakkında Anaya ve Babaya İtaat etmek,

Allah Zül Celale İtaat etmektir, Anaya ve Babaya İtaat Allah Zül Celalin ve Allah Rasulu olan Benim Emirlerim

dairesindedir, dışındakiler değildir, Anaya Babaya Asi olan, İsyan eden, Onları Tahkir eden, Hakir gören,

Allah Zül Celale Asi olmuş olur, İsyan etmiş olur, Tahkir etmiş olur, Hakir görmüş olur, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S312 H2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'a itaat etmek, anneye, babaya itaat etmektir. Anneye, babaya isyan etmek, Allah'a isyan etmektir,” dedi der
 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         BUHARİ HADİS No 2083

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Müminler, Sakın Babanızda Yüz çevirmeyin, Her Kim Babasından Yüz Çevirirse,

Allah Zül Celalin Nimetine Küfretmiş olur, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S401 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse Anne ve Babasını Hoşnud ederse, Allah Zül Celali Hoşnud etmiş olur,

Anne ve Babasını kızdırırsa, Allah Zül Celali Kızdırmış olur” dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         TİRMİZİ HADİS No 1899

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbinin Senden Razı olması, Ana ve Babanın Razılığı iledir, Ana ve Babanızın, Sizden Razı olması iledir,

Rabbinin Sana Gazâb ve Hışmı, Ana veya Babanın Sana Gazâblanması ve Hışmı iledir,

Ana ve Babanın Öfkesi, Rabbinin Sana olan Öfkesidir, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         CAMİUSSAGIR HADİS No 2169

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Babanın Evladına olan Duası, Peygamberlerin Ümmetine olan Duası gibi karşılık görür, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         TİRMİZİ HADİS No 1905

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Yolcu ve Misafir olan kimsenin Duasının, Ana ve Babanın Çocuklarına Hayır Duasının veya Bedduasının

Zulüm ve Haksızlık yapılan kimsenin Bedduasının, Kabul edileceğinden Şüpheniz olmasın “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         CAMİUSSAGIR HADİS No 1862

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman olsun, Kafir olsun, Anne ve Babaya İyilik etmekte, Onların gönlünü Hoş etmekte,

Müslümana olsun, Kafire olsun, Verilen bir Sözü yerine getirmekte, Müslümanın olsun, Kafirin olsun,

Onlardan Almış olduğu Emaneti zarar vermeden İade etmek Hususunda, İhmale Müsamaha yoktur,” dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         MÜSLİM HADİS No 2551

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Annesinin ve Babasının İhtiyarlığı zamanına erişipte, Annesine ve Babasına Eziyet edenin, Sert cevap verenin,

Bağıran çağıranın, Annesine Babasına Sılai Rahim yapmayanın, Onları Ziyaret edip İhtiyaçlarını görmeyenin,

Gönlünü almayanın, Sırf Annesine ve Babasına eziyet ettiği için Cennete Giremediği için Cehenneme girenin, 

Burnu yere sürünsün! Sonra burnu yere sürünsün! Sonra burnu yine yere sürünsün,

Perişan olsun, Perişan olsun, Rezil Kepaze olsun “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S242 H5

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Anaya Babaya Asi olmanın, Onların Bedduasının, Devletine Karşı Asi olmanın,

İki Büyük Günahın Ukubetini, Karşılık olan Cezasını Dünyada Tacil eder, Acele olarak verir,” dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         CAMİUSSAGIR HADİS No 2998

  Sahabeden Ebu Bekrete (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Anne ve Babaya Kötülük hariç dilediği Her Günahın cezasını Kıyamet gününe erteleyebilir,

Anne ve Babaya Kötülük yapmanın Cezasını Ölmeden önce, Hayatta iken, Dünyada iken verir, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S39 H1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kul, Anne ve Babasına Dua etmeyi, Yardım etmeyi, Hoş tutmayı terk ettiğinde,

onun Rızkı, Kazancı kesilir, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         METEALİBUL ALİYE HADİS No 2663 ve 2664

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer ve Oğlu İbni Ömer (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Anne ve Babasından Nefret eden, Ana Babasına Çirkefleşen, Ana ve Babasını Aşağılayan, Horlayan, 

Dedikoduyla, Gıybetle, Yalanla Karı Koca arasında Fitne Fesad çıkaran,

Karı Kocanın arasını açan, Karı Kocayı birbirinden ayıran Sonrada onlardan biri ile evlenen,    

Dedikoduyla, Gıybetle, Yalanla, İnsanlar arasında, Fitne Fesad çıkaran, İnsanları Birbirlerine Nefret ettiren,

Düşman ettiren, İnsanların En Çirkefidir, Allah Zül Celal Bunlara Lanet etmiştir, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C 6 S 513 H 2

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal,

Ana Babasına İtaatli ve Sadık olanın, Onları Hoşnut edenin “ Günahları olsada Onu mağfiret edeceğim,” dedi,

Ana babasına Asi olan, İstediğim ibadetleri, Amelleri yapsa dahi, Onu Mağfiret etmeyeceğim,” dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         CAMİUSSAGIR HADİS No 3487

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Babasına Söven, Kötü Söz söyleyen, Beddua eden Mel'ûndur,

Annesine Söven, Kötü Söz söyleyen, Beddua eden Mel'ûndur,

Yerin, Arazinin, Yolun, Sınır taşlarını değiştiren Mel'ûndur,  Gözü görmeye­ni yoldan saptıran Mel'ûndur,

Allah Zül Celalden başkası adıyla Kurban kesen, Hayvan kesen Mel'ûndur, 

Hayvanla Cinsel birleşmede bulunan Mel'ûndur,

Lût Kav­minin yaptığı Cinsel Sapıklığı, Sapkınlığı yapan Mel'ûndur,

Mel'ûn olanlar Allah Zül Celalin Rahmetinden kovulmuştur, Gazabındadır, “ dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S263 H8

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Anaya Babaya Asi olan, Ana Babasını Çemkirip atan, Onların Kalplerini kıran, Onları Huzursuz ve Mutsuz eden,

( Protesto ediyorum diyerek) Haksız yere ( Hükümetine ) Bayrak ( Pankart ) çekenler,

Ve bunlara önayak olanlar, Zalime yardımcı olarak onunla beraber gezenler,

Muhakkak ki bunları yapanlar Cürüm işlemiştir,  Allah Zül Celal " Muhakkak O Mücrimlerden intikam alacağım,

Onlar Benim İntikamıma Müstehak olurar, " dedi der,

 

     ANA, BABAYA ASİ OLMAK         MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

Annesine ve Babasına Sert ve Kaba davrandığında,  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve

isteklerine uyup, Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda,   

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

    Ana ve Baba nın Hoşnut edilmesi, Gönüllerinin alınması, Ana ve Babanınız Sizden Hoşnut olması,

Aile efradınızın Sizden Hoşnut olması, Akrabalarınızın Sizden Hoşnut olması ile Cenneti kazanabiliyorsanız

Dünyanızıda kazanabileceksiniz demektir, O Kadarki, Dünyadan arzu ettiğiniz fakat olmasını ümit etmekten bile

vazgeçtiğiniz ne varsa, Anne ve Babanızın Sizden Hoşnut olup olmadığına bakın, Anne ve Babanız,

Aile efradınız, Akrabalarınız, Sizden Hoşnut olduklarında, Arzu ettiğiniz fakat aklınızdan sildiğiniz şeylerin

olmasını dahi gerçekleşir, Ben Bunu Yaşadım Ya Siz ! Geçim darlığımı çekiyorsunuz, İşsizmisiniz,

İş darlığımı yaşıyorsunuz ? Evladınız olmadı diye üzülüyormusunuz, Biiçarmı, Amansızmı kaldınız ?

Anne ve Babanız Sizden Hoşnutmu ?  O Zaman kendinize bakın ve Kendinizi Sorguya çekin,   

 

     Siz, Evladınız Sizin Sözünüzü dinlemediğinde, Asi olduğunda, Size Karşı geldiğinde, Size Çirkefleştiğinde,

Nasılki Evladınızdan Hoşnud olmuyorsunuz, Evladınızın sevgisi yüreğinizde yok oluyorsa, İşte O Şekilde gibi,

Allah Zül Celalin Kuranı Kerimdeki Yapmanız ve Yapmamanız gereken Emirlerine,

Allah Rasulunun Sözleri Hadislerinde Yapmanız ve Yapmamanız gereken Emirlerine, İtaat etmezseniz,

Allah Zül Celalin yanında Kulu olmanız Sevgisi ve Allah Rasulunun Ümmeti olma sevginizde aynen yok olur,

Allah Rasulunun “ Rabbinin Sana Gazâb ve Hışmı, Ana veya Babanın Sana Gazâblanması ve Hışmı iledir,

Ana ve Babanın Öfkesi, Rabbinin Sana olan Öfkesidir, “ dediği sözünü şimdi anlayabildinizmi ?

 

    Şimdi Bugün Biz, Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Hükmünü yerine getiriyormuyuz getirmiyormuyuz ?

Durumumuz Nedir ?

 

 

     ANA BABANIN, ÇOCUĞU ÜZERİNDEKİ HAKLARI    RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/317 H/5

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çetinlik ve kolaylık halinde de, fakirlik ve zenginlik zamanında da, neş'eli ve kederli halinde de,

aleyhinde bir tercih yapıldığında da, Söz dinlemeye ve itaat etmeye bak,”dedi der,
 

     ANA BABANIN, ÇOCUĞU ÜZERİNDEKİ HAKLARI    CAMİUSSAGIR HADİS No 695

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İyilik yapabilmeleri konusunda Çocuklarınıza yardımcı olunuz,

Çocuklarınıza yardımcı olduğunuzda, Çocuklarınızı, Size İtaatsizlikten kurtarabilirsiniz,” dedi der,

 

     ANA BABANIN, ÇOCUĞU ÜZERİNDEKİ HAKLARI    RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/115 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim ümmetimin hallerine en imrenilecek olanı şu kimsedir,

Rabbine ibadet ve itaatını Açıkta ve gizlide ve en güzel şekilde yapandır,

Çoluk Çocuğunda, Namaz ve Oruçtan İtaatten Nasibi olandır,

Malı az, Rızkı Kendine yetecek kadar olandır, Arkasından ağlayanı ve mirası az olandır,

Halini kimse bilmez. İnsanlar arasında tanınmaz ve bunda Sabırlı olandır,” dedi der,

 

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI İTAATİ                     İBNİ MACE HADİS No 1853 ve 1854 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme ve

Sahabeden Abdullah Bin Ebi Vefa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha Yemin ederimki Kadın, Kocasının Hakkını ödeyinceye kadar, Rabbinin Hakkını ödemiş olamaz,

Zira, Mümin Müslüman olan ve Kocası Kendisinden Razı olduğu halde ölen Kadın,

Kocası, Kendinden Memnun olarak ölen Kadın, Direkt Cennete girecektir, “ dedi der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI İTAATİ                     İBNİ MACE HADİS No 2013

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hanımlarınız, Çocuklarınızı Karınlarında Taşıyıcıdır, Çocuklarınızı Doğuruculardır,

Çocuklarına Çok Merhametlilerdir, Şayet Kocasına ettikleri eziyetler olmasa, Kadınlardan Namazlarını kılanları,

İbadetlerini yapanları, Kocasına İtaatkar olanları Direkt Cennet'e girecektir, “ dedi der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI İTAATİ                     TABARANİ HADİS No 334

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

”  Kocasınna İsyan edip isyanından vaz geçmeyen, Kocasına Küfranı Nimet eden, Nankör olan Kadın,

Kocasına yapığı İsyanına, Nankörlüğüne pişman olduğunu ve

Birdaha Kocasına böyle bir şey yapmayacağını arz ederek, Kocasından özür dilemedikce,

Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar etmedikce, O Kadının kıldığı Namaza  Allah Zül Celal İtibar etmez, Kaale almaz,

( yani Bu günkü deyişik durum şekli ile, Kocası ile Evlendikten sonra, Kocasının haberi  olmaksızın,

habersizce Evinden başka bir yere giden, Evinin işlerini yarım bırakıp giden, Gerek yaptığı Ev işlerini

savsaklayıp yaptığı işi murdar eden,) Kadının kıldığı namaza  Allah Azze ve Celle İtibar etmeyecektir,“ dedi der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI İTAATİ                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1574

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kocanızla Sürtüşmekten Sakının, Zira Sürtüşmek İyi Hasletleri örter kaldırır,

Çirkinlikleri, Çirkeflikleri Yer yüzüne çıkarır,”  Hased etmekten, Düşmanlık güdmekten Sakının,

Zira Hased ertmek, Düşmanlık beslemek, Ateşin Odunu Yaktığı gibi, İyiliklerinizi Yakıp Yok eder,” dedi der,

 

     HANIMLARIN KOCASINA KARŞI İTAATİ                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S57 H 1

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) Anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kadın Kocasına, Senden asla bir hayır görmedim, derse,

O Kadının Tüm Ameli boşa gidecektir, “ dedi der,

 

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TALAK SURESİ AYET 10

“ Allah, Nuh'un karısıyla, Lût'un karısını misâl verdi,

Onlar, Kullarımızdan, Sâlih bir Kulumuzun Nikâhında iken hainlik Ettiler, “ der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      HUD SURESİ AYET 46

“ Ey Nuh, Oğlun Senin Sülbündendir, lakin Senin Ehlinden, Senin Evladın değildir,

Zira O Salih olmayan Asileşmiş, Çirkefleşmiş bir Amelin sahibidir,” der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      HUD SURESİ AYET 81

“ Ey Lut, Sabahtan önce Gece karanlığında, Asi olan Hanımın Hariç, Ailenle birlikte buradan yürü çık,

Zira Ümmetine gelecek olan Musibet, Asi Hanımının başınada gelecektir,” der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TEGABUN SURESİ AYET 14

“ Ey İman Edenler, Hanımlarınızdan, Evlatlarınızdan, Söz Dinlememekle, Size Karşı gelmekle,

Size Karşı Haykırmakla, Size Karşı Çirkefleşmekle,  Doğruluğa İtaatsizlikle, Size İtaatsizlikle, Sadakatsizlikle,

Size Hıyanet ve Hainlikle, Düşmanlık edecek olanlarda vardır, Onlardan Allah için Sakının, Dikkatli olun,”der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      ALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ Babanızın, Annenizin, Hanımınızın, Çocuklarınızın, Kardeşlerinizin, Akrabalarınızın, Mallarınızın, Canlarınızın

Sevgisi Muhabbeti ile, Babanızı, Annenizi Hoşnud edip etmemekle, Kocanıza doğru davranıp davranmamakla,

Hanımınıza doğru davranıp davranmamakla, Çocuklarınızı İslam Dinine göre Terbiye etmekle veya etmemekle,

Kardeşlerinize, Akrabalarınızla İyi güzel hoş geçinip geçinmemekle,

Mallarınızla ve Canınızla Allah Zül Celal için Cihad etmek ve ya etmemekle, 

Allah Zül Celal ve Allahın Rasulu Muhammed Aleyhisselam Sevgisi ve Muhabbeti ile,

Allah Zül Celale ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat Sevgisi ve Muhabbeti ile

İmanınız İmtihan edilmekte ve Denenmektesiniz, “ der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TEGABUN SURESİ AYET 15

“ Mallarınız, Hanımlarınız ve Evlatlarınız Sizin için bir Fitnedir, Sizin için bir İmtihandır,” der

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      CAMİUSSAGIR HADİS No 1804

  Allah Rasulunun Damadı, Ehli Beyti ve Sahabeden Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize Öyle Fitneler olacakki, Ne Elle, Nede Dille Düzeltilemeyecektir,”dedi der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TİRMİZİ HADİS No 2260

  Sahabaden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Hayanın Zayıflaması ve Yok olması nedeniyle, Müslümanlar üzerine öyle bir zaman gelecekki,

Edep ve Hayanın anlaşılması ve yaşanması yönünden, İslam Dininin gereklerini,

İslam Dininin Edep ve Haya Şartlarını, Sosyal yaşamıyla, Dininin gereklerini yerine getirme konusunda,

Edeb ve Haya konusunda dirençli davranacak, kendine uygun görmeyecekler,

İbadetlerini yerine getirme hususunda isteksiz olacaklar, direnç gösterecekler, 

 ( İslami Terör, Laik, anti Laik, Gericilik, İlericilik, Çağdaşlık, Aydın lık, Modernlik, Şıklık gibi Kavram

kargaşaları ile ) İslam Dinini kötüleyecek, ( Din Eğitimi alamadığı için, Dininin gereklerini bilmeyen İnsanların

Dini duygularını ) İslam Dinini kendi kafalarına göre uyduracaklardır,

O Zamanda, Gerçek olarak İslam Dinini, Edep ve Haya ile yaşamaya çalışan Müslümanlar ise,

Avucu içinde, Kor Ateş tutan kimse gibi olacaktır “ dedi der,

 

     Hamın olmak, Evlat olmak, Allah Zül Celale, Allah Rasulune, Babaya, Kocaya, Anaya Sadakati gerektirir,

     Sadakatli olmak doymaktır, Doyumsuzluğun nedeni Sadakatsiz olmaktır,

Sadakatsizlik, Kainat Senin olsa dahi doymamaktır, Aç Kalmaktır,

 

     Ana Baba, Onlardan Doğduğunuz için değil, Allah için varsa Ana Babadır,

Hanımınız, Nikahınızda olduğu niçin değil, Allah için İtaati ve Sadakati varsa Hanımınızdır,

Evladınız, Kendi Sülbünüzden olduğu için değil, Allah için İtaati ve Sadakati varsa Evladınızdır,

 

     Başını bağlayanları görüp imrendiğim, Kızımında başını bağlamasını, içim yanarak beklediğim,

Kızımın başını bağlamasını, Kızımın Namazını kılması, Kızımın Orucunu tutmasını bana kısmet etmediler,

Dahadası var lakin artık söylemekte yazmakta istemiyorum,

 

     Allah ve Rasulu için, Muhabbetli, İtaatli, Sadakatli ve İffetli Hanımlar için herhangi bir isnat olamaz,

Zira bende kabul etmem, Lakin

     Kadınların, Kızların Çoğunluğu, Kendi Yalanlarıyla, Kendi İftiralarıyla, Evinize Hiç Kimseyi Gelmez ederler,

Kimse aramaz çağırmaz ederler, Ömrünüzden Tiskindirirler, Ömür Azabı olurlar,

Babaya Nasip etmedikleri Evlat, Kendilerine Nasip olurmu ? 

Kızınında, Hanımınında Yüzüne, Yüzün Gülmek, istemez, İstemez, İstemez, Yüzünde gülmez,

Ömrümün sonuna kadar, Hanımın ve kızın, kendi evinde senin gözünün içine baka baka

aynı Asiliğini ve Çirkefliğini devam ettirmesi İle yaşarsınız,

     Fitne, Nifak Doyumsuzluk, Hükümranlık ve Asilik fıtratları ile

Adem Babamızı Cennete dahi sığdırmadı, Sizi Evinizemi Sığdıracak !!! ???

Bunları Evinizin içine bakın Anlarsınız,

 

Ya Rabbel Alemiyn,

Heralde Ben Cehennemine Hiç Gitmeyeceğim, Zira Zebanilerini, Hanımım ve Kızım olarak evime göndermişsin,

Avucumun içindeki Kor Ateşten, Onun için Beynin Kavruluyor, Beynin Kavruluyor, Yüreğim Kavruluyor,

 

Ya Rabbel Alemiym.

Şeytanı Yarattın, Kadını Niye Yarattın --- Kadını Yarattın, Şeytanı Niye Yarattın,

İkisi birleşince, Mücadele etmeye Kudretim yetmedi,

Biçar Acziyette Kaldım,

 

Lakin Sözüm Rabbim için değil, Bizim Düşünmemiz içindir,

Zira Derdimden Ekber olan, Büyük olan, Rabbim Allah var,

 

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      MÜLK ( TEBAREKE ) SURESİ AYET 1, 3 ve 2

“ Mülkün Sahibi, Mutlak Hükümranlığın Sahibi, Mutlak Kudretin Sahibi, Mutlak Gücün Sahibi, Yeri ve Göğü

Yaratan Allah Zül Celal, Sizi, İnsanlarıda, hangilerinin İman edip hayırlı Ameller yapıp yapmayacağını Denemek

İmtihan etmek için, Dünya hayatınızı, belirli kısa bir süreli olan Hayatla, Ömürle birlikte, Ölümünüzüde yarattı,” der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      TİRMİZİ FİTEN HADİS No 2266

Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hükümranlığınızı, Kadınlarınızın eline kaptırdınız zaman, Kadınlarınızın Hükümranlığı altına girdiğinizde,

Yerin Altı, Yerin Üstünden Hayırlıdır, Ölmüş olmanız, Yaşıyor olmanızdan hayırlıdır,” dedi der,

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      FURKAN SURESİ AYET 20

“ Sizin Bir Kısmınızı, Bir Kısmınız üzerine Fitne olmasına müsaade ettik ki, baklalım Sabrede bilecekmisiniz ?,”der

 

     ŞEYTANLAŞMIŞ KADINLARIN FİTNESİ NEDİR ?      YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

 

Herkes Kendi evinin içine baksın ne anlattığımı anlar,

 

Ya Rabbel Alemiyn, Sen Ölümü Ne Güzel yaratmışsın,

Fecri dahi olmayan Zifiri Karanlık Gecelerimden,

Fitnelerden, Çirkeflerden başka türlü, Nasıl kurtulabilirdimki,?

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜZEMMİL SURESİ AYET 17

“ Reşid olmamış, Hesaba Muhatap olmayacak Çocukları dahi dehşette düşürüp İhtiyarlatacak olan

Mahşer Sorgusu Gününden korkun, kendinizi neyle kurtarabilirsiniz ona sarılın,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNFİTAR SURESİ AYET 19

“ O Gün, Hiç Kimsenin, Başkası için Hiçbir Şeye Sahip olmadığı bir gündür,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FATİHA SURESİ AYET 4

“ O, Din Gününün, Mahşer Hesabı Gününün Meliki, Hükümdarı Allah Zül Celaldir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNFİTAR SURESİ AYET 19

“ O Gün, Hüküm Allah Zül Celalindir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 3520

  Sahabeden Ebu Bekre ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim bir Mümin, Allah Zül Celalin Hükmiyetine Samimiyetle Muhabbetli olursa,

Allah da Kıyamet Gü­nü onu yüceltecektir,”dedi der,

 

Ya Rabbel Alemiyn,

O Günden Önce, Dünyada iken, Kendi Hükmüm, Kendime dahi Çare olmadığı gibi,

Hiç Kimsenin Hükmü, Kendine dahi Çare olamayacağı O Gündede,

Mahşerde Hüküm Vermeyi, Ne Güzel Kendine almışsın,

Zira Kendi Hükmüm Kendime dahi Çare olmuyor,

 

    Zira Siz, Dünyada iken, Daha Dünyada yaşıyor iken,

Kendinizce verdiğiniz bir Hüküm, Size Bir Çare oldumu ?, Size Telafi veren bir Çare oldumu ?

     Çare, Ancak ve Mutlak Senin ve Rasulunun Hükmündedir,

Hüküm Sahibinin, Adaletini, Rahmetini, Hikmetini, Şimdi Anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal, Manevi ve Maddi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

 Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

 

    Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Ana ve Baba Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 
İslam Mektebi Öğrencisi

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim