ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 9260

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK  NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,
 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      HUCCURAT SURESİ AYET 13

“Ey İnsanlar, Mutlakki İnsanı Ben Yarattım, Bir Birinizle Tanışmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere,

Farklı Irklara ayırdık, Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ENFAL SURESİ AYET 63

“ Kalplerinizi birbirine Isındıran, Birbirine Kaynaştıran Mutlak Aziz ve Hakim olan Allah Zül Celaldir,” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ŞURA SURESİ AYET 39

“ İnsanlardan birine veya bir bölümüne Bir Musıbet, Bir Kaza, Bir Afet, Bir Hastalık, Bir Zarar geldiği zaman,

O Musıbetin, O Kazanın, O Afetin, O Zararın, O Hastalığın giderilmesi için Birbirinizle yardımlaşınız, “ der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ALİ İMRAN SURESİ AYET 110

“ İnsanlara, İnsanlığa, İyilik, Güzellik, Doğruluk, Dürüstlük, Hayır yapın,

İnsanlara, İnsanlığa, Faydalı olmaya, Fayda vermeye Bakınki, Emri Bin Mağruf yapınki,

 İnsanların, İnsanlığın, Kötülükten, Çirkeflikten, Zorbalıktan, Hilelerden, Fitne Fesatlardan kurtulması için,

Kötülükten, Çirkeflikten, Zorbalıktan, Hilelerden, Fitne Fesatlardan uzaklaştırmaya çalışıp,

Nehiy Anil Münker yapınki, İnsanlık için En İyi Ümmet olabilesiniz,

  Şayet Ehli Kitap olan Yahudiler ve Hiristiyanlar da böyle yapmış olsalardı, Kedileri için Hayırlı olurdu,

Onlardan pek azı iman etmiş olduğu halde, Çok Pek çoğunluğu Allahın yolundan sapıtmışlardır, ” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ŞUARA SURESİ AYET 183

  ( İbadet, Eğitim ve Öğrenim, Ticaret ve Adalet ve Savunma, Milletin İradesine göre yönetim hakkı gibi,)

“ Toplumda, İnsanların Temel Hak ve Hürriyetlerini kısıtlamak ve yasaklamak, yasaktır,

Temel Hak ve Hürriyetleri kısıtlayarak ve yasaklayarak yeryüzünde karışıklık ve bozgunculuk çıkarmak

yasaktır, Toplumda Terör meydana getirecek fiiller yasaktır, Haramdır ” der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MAİDE SURESİ AYET 32

“ Kim, Bir Cana kıymamış, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış,

Bir İnsanı Öldürürse veya Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Sanki Bütün İnsanlığı Öldürmüş gibi olur,

Kimde, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      İSRA SURESİ AYET 84

“ Deki, Herkes kendi vicdani karakterine göre hareket eder,

Lakin, Herkesin kendi vicdani karakterine göre hareketi, Doğruluk, Hak ve Adalet kurallarına uymaz,

Doğruluk, Hak ve Adalet kuralları Allah Zül Celal Tarafından belirtilmiştir,

Kimin en doğru vicdani karaktere göre hareket ettiğini Sadece Allah Zül Celal bilir, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TEGABUN SURESİ AYET 9

“ Her Kim, Allah Zül Celalin Rızası için, İslam Dini için, İnsanlar için, Yararlı, Faydalı, Hayırlı bir iş,

bir Amel yaparsa Allah Zül Celalde, Onun Hatalarını, Kusurlarını, Kötü Hallerini Örter, İzale eder,

İyiliklere, Hayırlara, Güzelliklere, Hoşluklara, Mükafatlara çevirir, “ der, 

 

    İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,       ENBİYA SURESİ SURESİ AYET 16 ve 17

“ Ben Yeri ve Göğü, Ter ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım,

Şayet, bir Eğlence edinmek isteseydim, Kendi katımda, Arşı Alamda bir Eğlence edinirdim, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      NAHL SURESİ AYET 90

“ Allah, Ayetleri ile Size, Düşünmeniz ve uygulamanız için, Sistem, İlkeler verendir,“ der.

 

    İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,       HUD SURESİ AYET 144

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Sevginiz, Saygınız, Hoşgörünüz, İyilikleriniz, Kötülüklerinizi Yok eder, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1574

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlarla Sürtüşmekten Sakının, Zira Sürtüşmek İyi Hasletleri örter kaldırır,

Çirkinlikleri, Çirkeflikleri Yer yüzüne çıkarır,”  Hased etmekten, Düşmanlık güdmekten Sakının,

Zira Hased ertmek, Düşmanlık beslemek, Ateşin Odunu Yaktığı gibi, İyiliklerinizi Yakıp Yok eder,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3510

  Sahabeden Hakim Bin Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size bir iyilik yapana iyilikle karşılık verin, hediye Verecek birşey bula­mazsanız, ona Duâ edin,”dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3534

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Allah ile kendisinin arasını düzeltirse, Allah da onunla insan­ların arasını düzeltmeyi üzerine alır,

Her Kim iç dünyasını düzeltirse, Al­lah da onun dışını düzeltir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜSLİM HADİS No 5777

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulum yapmayı, Kendime Haram kıldım, Kullarımında birbirlerine Zulum

yapmasını ve Haksızlık yapmasını Haram kıldım, Sakın Birbirinize Zulum ve Haksızlık yapmayın, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      EBU DAVUD HADİS No 4345

  Sahabeden Urs Bin Amira El Kindi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yer Yüzünde Bir Günah, Bir Kötülük, Bir Çirkef, Bir Zulum yapıldığını görüp, Şahit olup,

Onu çirkin ve çirkef olduğu için kaldırmak isterde gücü yetmese bile, O Kişi,

O Günaha, O Kötülüğe, O Çirkefe, O Zulume karşı duran kişi gibidir,

  O Günaha, O Kötülüğe, O Çirkefe, O Zulume Uzakta olduğu halde, O Günahı, O Kötülüğü, O Çirkefi, O Zulumu

Çirkin ve çirkef görmeyen kimse, onu kaldırmak istemeyen kimse, O Günahı, O Kötülüğü, O Çirkefi, O Zulumu

Yapanla, işleyenle birlikte olan kimse gibidir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      DARİMİ HADİS No 2756

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Haksızlık edilenede, Zulum edilenede, Haksızlık edenede, Zulum edenede yardım edin dedi,

Allah Rasulune, Haksızlığa, Zulme uğrayana yardım etmeyi anladıkta,

Haksızlık edene, Zulum edene Nasıl yardım edilir diye sorduk, Allah Rasulu Cevaben,

Haksızlık yapılan, Zulum yapılan Senin Din Kardeşin ise, Din Kardeşine yapılan Haksızlığı, Zulumu durdurarak,

Ona yardım edin, Hakszlık edene, Zulum edene Yardım etmek Şöyle ki,

Haksızlık edeni, Zulum edeni, Haksızlık ve Zulum  yapmasından alıkoysun, Haksızlığı, Zulmu durdursun,

İşte bu Haksızlık edene, Zulum yapana yardım etmektir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S 5 H 8

  Sahabeden Abdullah İbni Üveys (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Marufu yap, mekruhtan kaçın ve kavminin, senin gıyabında, şahsın hakkındaki hoşuna gidecek sözlerine dikkat et

ve öyle hareket et. Hoşuna gitmeyecek sözlerine de dikkat edip onları yapmaktan da kaçın,” dedi der,
 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 2392

  Sahabeden Neame Bin Ed Dabbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimseyle Tanışıp arkadaşlık kurup tanıştığında, O kimsenin ismini babasının ismini ve kimlerden olduğunu

sorsun, çünkü daha samimi olan bir yakınlığı kurar,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolda Rastlaşıp Sadece Müsafaha etmekle tanışmış olmazsınız, İsmini öğreniniz, Babasının İsmini Öğreniniz,

Ailesini Öğreniniz, Hastalanırsa Ziyaret ediniz, Vefat ettiğinde Cenazesine gidiniz, “ dedi der,

 

    Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Dedemden bir Anektod ( 1870 - 1944 )

Hoca Dedem Namaz vakti yaklaşıp Camiye Girerken, Şadırvanda Abdest alan ve kendisini yeni gördüğü bir şahsa,

Selam verip, Musafaha yaptıktan sonra, “ Beyefendi, Sizi Henüz burada ilk olarak görüyorum,

Ben Buranın İmam Hatibiyim, Sizin İsminiz Nedir, Kimlerdensiniz, Buralımısınız,” diye sorar Tanışır,

Onunla, Allah Rasulunun Sünneti üzere Tanışır ve Cami Cemaati ile Tanıştırırdı, 

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      HUCCURAT SURESİ AYET 11

  Ey, Allah Zül Celale ve Habibi ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İman Edenler,

Birbirinizin Kusurlarını arayıpta, Biriniz veya Bir Topluluğunuz, Bir Diğeri ile, Diğer Bir Topluluk ile,

Alay etmesin, Kadınlarda Başka Kadınlarla Alay etmesin, İşte Onlar Kendilerinede Zulmeden Kimselerdir, “der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 2825

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) ve Süfyan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir yerde Üç kişi olduğunuz vakit, İkisi diğer arkadaşlarından ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın, İki kişi

üçüncüden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın bu hareket diğer arkadaşını üzer, araya Nifak sokar ” dedi der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      İMAM ŞAFİİ HADİS No

  Sahebeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Hayatında iken, En Huzursuz, En Bunalımlı, En Karaktersiz Kimse,

Gönlünde, Kalbinde Kin ve Nefret, Hased ve Düşmanlık Besleyen Büyüten Kişi ve Toplumdur, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      FETHUL BARİ HADİS No 2457

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celalin En Sevmediği Kişi ve Kişiler, Guruplar, Milletler, Düşmanlarına Karşı dahi,

Düşmanlıkta aşırıya gidenlerdir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜSLİM HADİS No 2600, 1733 ve 2599

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerib Annesi Hz, Aişe, (ra) ve Sahabeden Ebu Musa, Ebu Hureyre,

Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Beni, Zorlaştırıcı, Sıkıntıya düşürücü, nede Zorluğu, Sıkıntıyı isteyici olarak göndermedi,

Aksine, Kolaylaştırıcı, Sıkıntıyı giderici, Zorluğu önleyici, Öğretici, Müjdeleyici olarak gönderdi,

“ Saçmalayan, anlamsız, manasız Muhalif olmayınız, Dayanışma halinde Uyumlu olunuz,

İnsanları Sevindirin, Güclüklerini Kolaylaştırınız, Zorlaştırmayınız, İnsanları Bıktırmayınız, Rahatlatın,

Sakinleştirin, Müjdeleyiniz, Nefret ettirmeyiniz, “ Ben, ( Bozgunculuk, Hizipcilik yapıcı, Kargaşa çıkarıcı,

Kamplaşmalar, Kutuplaşmalar yapıcı, ) Lanet edici bir Peygamber olarak gönderilmedim,

Ben, Ancak ve Ancak, Alemlere Rahmet olarak gönderildim,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 3551

  Sahabeden İbni Abbas (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Delilinizi Doğru kılınki, Dilini ve Delilini Doğrulukta sabit eyleyinki, Göksünüzdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı

çıkarınki, Allah Zül Celal, Kalbinize Hidayet eylesin, dedi ve devamla, “ Ya Rabbel Alemiyn, bana yardım et,

Aleyhimde olacak şeylerde yardım etme, Bana yardım et, Aleyhime yardımcı olma,

Bana zafer ver bana karşı olanlara zafer verme, olayları benim iyiliğime gerçekleştir,

Bana zarar olacak şekilde gerçekleştirme, Beni hidayete erdir ve hidayeti bana kolaylaştır,

Bana saldırana karşı yardımını benden esirgeme, Ey Rabbim beni sana çok şükreden, seni çok zikreden senin

azabından çok korkan sana pek çok itaat eden, sadece senin için eğilen, sana yönelip yakaran bir kişi kıl,

Ey Rabbim tevbemi kabul eyle günah ve hatalarımı temizle duâmı kabul et, Delilimi Doğru kıl, Dilimi ve Delilimi

Doğrulukta sabit eyle, Kalbime hidayet eyle, Göksümdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı çıkar,” diye dua ederdi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1518, 1531 ve 1546

  Sahabeden Hasani Basri, Ebu Derda ve Safvan Bin Süleym (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İbadetlerinizin ilk basamağı Güzel Ahlak ve Susmaktır,”

“ Rabbimin Bana, Putperestlikten sonra, en evvel yasakladığı emirler, İçki içmek, İnsanlarla çekişmektir, “ 

“ İnsanlarla Lizalaşmamak, Hasımlaşmamak, Çekişmeye girmemek, Susmak En Güzel Huydur, Ahlaktır,

Halbuki aslıda bunlar İnsana En kolay olan şeylerdir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 2939 ve 2973

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İnsanlar arasında, Kötü Kimselere karşı, Dininizi ve Şerefinizi

koruyunuz, Dininizide, Şerefinizide korumak için, Kötü Kimselerle, Dil ucuylada olsa, Hoş geçinmeye çalışınız,”

“ Kişinin Şerefi Dindarlığıdır, Şahsiyeti Akıldır, Soyu Sopu ise, Soylu olması ise, Ahlakıdır, ” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 902  

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Muhtaçların, darda kalmış olanların, felakete uğramış olanların yardımına koşulmasını sever,

bir Hayır işine öncülük, yardım edende, aynen onu yapan gibidir,” dedi der,   

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMIUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B1 H13

  Sahabeden Ebu Hüreyre Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İhtiyarlara Saygılı olan Gençlere, İhtiyarlara yardımcı olan Gençlere, İhtiyarlara iyilik yapan Gençlere,

İhtiyarlayıp ve muhtaç ol­dukları zaman, Allah Zül Celal kendisine yardımcı olarak gençler gönderir, ” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      GURREUL HİKEM HADİS No 4780, 2167 ve 2266

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Allah Zül Celal, Kullarının Haklarını, Kendi Hakkına Öncü kılmıştır, Kulların Haklarını yerine getirmeye çalışan

Kimse, Allah Zül Celalin Haklarınıda Yerine getirmeye çalışan Kimse demektir,

“ İnsanın, Azmi Çabasıyla beraberdir, Kişinin değeri, Kavrayışlı Zekalı oluşuyladır,

Yüzünün Güzelliği veya Mal Zenginliğiyle değil,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 658

   Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Başkalarının Size,

Adil davranmasını, İyilik yapmasını istediğiniz gibi, Sizde Başkalarına Adil davranın, İyilik yapın, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 597 ve 636

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Her bakımdan Cömert olki, Sanada Cömert davranılsın,

“ Başkası için Afiyet, İyilik dileki, Sanada Nasip olsun,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 2488

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşine Haram olan Kimseler,

İnsanlara, Komşusuna Kolaylık, Yumuşaklık, Yakınlık, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösteren Kimselerdir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 901

   Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Bir Muhtaca yardım ederse, Allah Zül Celal Onun için Yetmiş üç Hayır yazar,

Bunlardan bir ile onun, Dünya ve Ahiret işlerini düzeltir, Yetmiş İkisi ilede Ahiret derecesini yükseltir,” dedi der,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      İBNİ MACE HADİS No 4212

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal indinde Mükafatı en çabuk verilecek olan Hayırlı Amel,

Allah Zül Celalin Yarattıklarından Herhangi birisine iyilik etmektir, Akrabaların ilede ilgilenmektir,

  Cezası en çabuk verilecek olan Kötü işler ise, Allah Zül Celalin Yarattıklarından Herhangi birisine

Zulum yapmak, Kötü davranmaktır, Akrabaların ilede ilişkiyi kesmektir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S123 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbiniz de Tektir, Babanız Tektir, Dininiz ve Peygamberiniz de Tektir,

Kızıl Irkın, Zenci Irk üzerine, Zenci Irkın Kızıl Irk üzerine üstünlüğü yoktur,

Acem Irkının, Acem olmayan Irklara üstünlüğü yoktur, Arap Irkının, Arap olmayan Irklara Üstünlüğü yoktur, 

Arap Irkı olmayanların Arap olanlara, Hiçbir Üstünlüğü yoktur, Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur,

Allah İndinde Üstünlük, Ancak Edep ve Haya ile, Takva ile yaşayanlardadır, Üstünlük, En yüksek değerlerle

sadece ve sadece Allaha İbadet ve En yüksek değerlerle İnsanlığa Hizmet ile olur “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,”

“ Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması ( İdeolojik hareketli olması )

Çirkeflik olarak ona yeter, Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 180

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kavim, Bir Toplum, Hidayete, Doğru olan yola eriştikten sonra, Kendi aralarında Kavga, Çekişme,

Hizipcilik, Fırkacılık yaparlarsa, Dalalete, Sapıtmaya, Sapıklığa, Sapıklaştırmaya gitmiş olur, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      BUHARİ HADİS No 1100 ve 1654

  Sahabeden İbni Abdullah ve Ebu Bekir Nufey Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Temel Hak Hürriyetleri Cebren ve Hile şekli ilede olursa olsun, Gasp edilmesi yasaklanmıştır,

“ İyi bilinizki, Birbirinizin Kanını dökmek, Birbirinizi öldürmek, ( Hak ve Hürriyetleri Gasp etmek )

Namuslara Selbetmek, ( Cinselliği Teşhir eden kıyafetler giyinmek, giydirmek, giyilmesini istemek ve Zorlamak )

Kesin olarak Yasaktır ve Haramdır, Kişinin, Hak ve Hürriyetlerinin, Cebren ve Hile ve Zorla Gasp edilmesi

yasaklanmıştır, Birbirinizin Boynunu vuracak suretle,( Birbirinizi Öldürmekle, Malları Gasp etmekle,

Temel Hak ve Hürriyetleri Gasp etmekle ) Dalalete, Fitneye, Nifağa, Çirkefe, Toplumda Terör çıkmasına sebep

olabilecek Vahşete düşerek, İslam Dini öncesi, CEHALET ÇİRKEFİ ÇAĞINA dönmeyiniz “ dedi der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 3124

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bugünün insanları meyve ağaçları gibidir, İnsanların dikenli ağaçlara dönüşmesi pek yakındır,

Onları tenkit edersen, onlar da seni tenkit ederler, Kendi hallerine bıraksan, onlar seni bırakmazlar,

Onlardan kaçsan, seni arayıp bulurlar, Muhtaç duruma düşeceğin (kıyamet) gün(ü) için

Onlara bu günden taviz verme (yani, sana ilişmelerine karşılık verme), “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 3125

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim dilini tutarsa, Allah da onun ayıbını örter, Kim öfkesini yutarsa, Allah da Ondan azabı savar,

Kim bir Özürle Allah'a gelirse, Allah onun Özrünü kabul edecektir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 188

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İşlerinizde, İbadetlerinizde AZİMETİ uygulayın, ( yani İşin ve İbadetin Gereği, Zorunluluğu, Vazgeçilmezliği

ne ise onu yerine getirmeye Son gayretinize kadar hassasiyet gösteriniz,) RUHSATI da kabul ediniz,

( yani İşlerinizde, İbadetlerinizde, yapabilmenizi veya erteleyebilmenizi Sizin Hal ve Şartlarınıza bırakılmış

olanıda kabul edin, İllede, bu yapılmalıdır, bunu yapmalıyım diyerek kendinize veya başkalarına

zarar verebileceğiniz durumu itibari ile Size açıklanmış olan İzinleri kullanın,)

  İnsanların Ayıpları ile, Kusurları ile uğraşmayın araştırmayınki,

O İnsanların Size olabilecek Şerlerinden, Kötülüklerinden Emin kalasınız,” dedi der,     

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ZUHRUF SURESİ AYET 10

“ Yeryüzünü sizin için bir beşik yaptık, Yeryüzünde kolayca gidip gelesiniz diye sizin için yollar açtık,” der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      EMBİYA SURESİ AYET 31

“ Rahat Rahat Gidip gelebilmeniz için Dağların aralarında Sizin için Geniş yollar Var ettik, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      NUH SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yerleri Sizin için Bir Sergi yeri yapan Allah Zül Celaldir,

Yerde Geniş Geniş açılan ve Açtığınız Yollardan gidip gelesiniz, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      SEBE SURESİ AYET 18 ve 15

“ Yollarınızı Muntazam gelişli ve gidişli olarak düzenleyin,

Buralardan Memleketler arasında, Bereketli kıldığımız Emirlerimizle

Gecelerden, Gündüzlerden Emniyet içinde gelip gidesiniz, Yürüyesiniz,

Sırt Sırta Şehirler meydana getiresiniz,

Sırt Sırta Meydana getirdiğimiz Şehirler, Memleketler arasında,

Gidiş Geliş Yollarınızı Muntazaman düzenleyinizki, Buralardan Gecelerce, Gündüzlerce

Emniyet içinde gezip yürüyesiniz, bizde Size Bereketli kılalım dedik, “ der,

“ Sağ tarafından, Sol Tarafından Bahceli Güzel Beldeler İnşa edesiniz,

Rabbinizin Rızık olarak yetişdirdiklerinden yiyip içesiniz,

Rabbinize Şükredesiniz ve İbadet edesiniz diye Emrettik,”der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hamza (ra) ve İbrahim Nehai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bina ve Yol inşaatı yapmak, Tamamen sorumluluk yüklenen bir iştir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜSLİM HADİS No 58

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine, İslam Dininin Olmazsa olmaz Şartlarına İman etmek, Yetmiş Küsür Şubedir,

Bunların En Başı ve Olmazsa olmazı, “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah “ Kelimeyi Tayyibedir,

En Sonuncusu, En az değer kesbedeni ise, Yoldan gelip geçen İnsanlara Eziyet verecek,

Zarar verecek, Engel olacak şeyleri yoldan kaldırmak ve Yolu Düzeltmektir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 1355 ve 1356

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahçe ve Tarlalar arasında yeni yollar açmanız gerektiğinde, Yolun genişliğini Yedi Zira olarak yapınız,

Yolu geniş tutunuz, Yol açma ve Yol Genişliği hakkında ihtilâf ettiğiniz zaman,

Yoldan Rahatca gelip geçilmesi için Yolları Geniş yapınız, Yolun Genişliğini, Yedi Zira daha, geniş ediniz,

  Olaki geçici olarak Yolu kazmak, Yola çukur açmak zorunda kalırsanız,

Sonra O Yolu en düzgün şekilde kapatmak, Yoldan geçenlere, Eziyet veren şeyleri yol üstünden kaldırmak,

gidermek, Yoldaki Çukurları doldurup, Engebeleri, Engelleri düzeltmek, İmanınızın Temel şartındandır,“dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1575

  Sahabeden Ebu Saad El Hudn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların gelip geçtiği yollarda oturarak, Yolu tıkamaktan, Yolu kapatmaktan, Yolu bozmaktan,

Yolu tahrip etmekten sakınınız, Şayet Yol üzerinde oturmak durumunda kaldığınızda,

O zamanda Yolun Hakkınıda veriniz, Yolun Hakkı Şunlardır, Yoldan gelip geçenlerin Selamını almak,

Muhabbetle karşılık vermek, İnsanlara İyiliği gösterip ve yapmak, Kötülükleri önlemek, Harama bakmamak,

Yolda oturmakla, İnsanlara Sıkıntı vermemektir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara, Tahrip edenlere veya

kasten yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etti, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TABARANİ HADİS No 557

  Sahabeden Ebu Hureyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslümanların gelip geçtiği yol üzerine abdest bozarsa, Yolu bozarsa,

Allahın, Meleklerin ve Bütün İnsanların Laneti, O İnsanın Üzerine olsun, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      İSRA SURESİ AYET 34

“ Söyleyipte O şekil olmadığınız, Bilmediğiniz, Şeylerin ardına Fanatik taraftar, Anlayışsız taraftar olarak

düşmeyin, Yazılı veya Yazısız olan Ahitlerinizi, Anlaşmanızı, yerine getirin, Haksızlık ve Hukuksuzluk yapmayın,

Zira Verilen Sözde, Ahdinizde, Şahsi ve Toplumsal Sorumluluğunuz vardır, “ der, 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 955

  Sahabeden Vehb İbnü Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar Sizden ayrı değildir, İnsanlar Sizden ayrılabilecek değildir, Sizde İnsanlardan ayrılabilecek değilsiniz,

İnsanların Size ihtiyaçları vardır, Sizinde Diğer İnsanlara İhtiyacınız vardır,

  İnsanların arasında Adabınız, İşiten bir Sağır, Gören Bir Kör, Konuşabilen lakin Sukut edici olmanızdır,

( yani Her işittiğinizi, Her gördüğünüzü, Her konuştuğunuzu düşünüp değerlendirmeden,

doğru olup olduğunu anlamadan herhangi bir şekilde karşı bir harekette bulunmayınız ) “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK       TİRMİZİ HADİS No 1940

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Başkalarına Zararlı olan kimseyi, Zararlara düşürür,

Kötü Olanları Kötülüklere, Güçlük Zorluk çıkaranları, Güçlüklere Zorluklara koşacaktır,”“ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslümana Meşakkat, Zorluk çıkarırsa, Allah Zül Celalde Onu Meşakkate Zorluğa uğratacaktır,

Her Kim Bir Müslümana Zarar verirse, Allah Zül Celalde Onu Zarara uğratacaktır, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanamıyormusunuz ?

“ Birbirlerini Tanısınlar Tanımasınlar, birbirlerini görsünler görmesinler, Toplumdaki, Cemiyetteki İnsanların,

Mutlaka ve Mutlaka Birbirlerine Haksızlığı vardır, Birbirlerine Hakları geçer ve geçmiştir,

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 955

  Sahabeden Vehb İbnü Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar Sizden ayrı değildir, İnsanlar Sizden ayrılabilecek değildir, Sizde İnsanlardan ayrılabilecek değilsiniz,

İnsanların Size ihtiyaçları vardır, Sizinde Diğer İnsanlara İhtiyacınız vardır,

  İnsanların arasında Adabınız, İşiten bir Sağır, Gören Bir Kör, Konuşabilen lakin Sukut edici olmanızdır,

( yani Her işittiğinizi, Her gördüğünüzü, Her konuştuğunuzu düşünüp değerlendirmeden,

doğru olup olduğunu anlamadan herhangi bir şekilde karşı bir harekette bulunmayınız ) “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün Müminlerde, İnsanlarda görecek ve bilecektir, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 367

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bineğinizle bir yolculuğa çıktığınızda, konaklayarak Bineklerinizi ve kendinizi dinlendirip koruyun,

Bineklerinize, Kendinize ve Yoldakilere karşı Şeytanlar olmayın, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

     Bugün Toplumumuzda, Eğitim Sistemimizde Yolda nasıl gidilip gelinir öğretilmesi olmazsa olmaz şart iken,

bu öğretim verilmiyor, bu öğretimin yerine Okulların önüne Araçların geliş ve geçişini zorlaştıran Tümsek

yapılıyor, Kedi, Köpek dahi kakasını yaparken kazdığı yeri geri aynı şekilde kapatırken, düzeltirken, 

Biri Yolu kazdığında olduğu gibi bırakıyor, hiç aldırış dahi etmiyor,

Lakin O yerden kendisi geçerken O yolun Çukurlarından kendiside zarar görüyor ve şikayet ediyor,

Yollar bozuk ve çukur halde tutuluyor, yolda bir kazı yapıldığı zaman tekrar düzeltilmiyor,

Sanki, Yolları dahada bozmak ve daraltmak için çalışılıyor, Bütün Yollarımız, Ölüm Çukurları ve Tümsekleri ile

dolu Bugün Şimdi Gelip Geçtiğiniz yollarınıza bakın ve Ne kadar İmanızın ne kadar kaldığını görün ! ! !

 

     Yol Kenarına, Yolu kapatacak şekilde park etmiş Arabanın yanından

ya geçemediği yada zorlukla geçtiği için O Arabanın sahibine Sinirlenir, hatta Küfrederde,

Kendisi Yol kenarına park ederken yolu kapattığını, oradan geçenlerinde kendisine küfredeceğini hiç düşünmez, 

Deve Kuşu gibi Kafasını sokar, Kıçından haberi olmaz,

     Düşünüp Hareket etmeyi hep Karşıdan bekler, başkasından bekler, aynı şeyi kendisi düşünmez,

O düşüncesizin yaptığının aynısını yapar, Lakin, Başkasının düşüncesiyle değil,

Kendi düşüncenle öğrenir ve anlarsın, Adam olursun, kazanırsın, kurtulursun, 

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız dedem Yolda yürürken, Yolun ortasında durup, yolu kapattığını dahi düşünmeden

Sohbet eden İki Kişiyi gördüğünde, “ İki Kişi bir olup Yolun ortasında durup sohbet ederek Yolu kapatmayın,

Yoldan geçecek olana engel olmayın,

Zira Yolun Hakkı, farkında olmadan dahi Yolu Kapatmak değil, Yolu Açık tutmaktır,” diye ikaz etmiş,  

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜCADELE SURESİ AYET 22

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselema, Ahiret Gününe, İslam Dinine, İman eden Bir Milletin,

Babasıda olsa, Anası da olsa, Oğulları da olsa, Kardeşleride olsa, Akrabalarıda olsa,

Allah ve Rasulune Karşı gelen Kimselerle, Milletle, Dost ve Sırdaş olamaz,” der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      SAAD SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celalin Dosdoğru Yolundan Sapanlar, Sapıtanlar, Sapıklar,

Senide Allahın Dosdoğru Yolundan Saptırmasın, Çok Dikkatli olunuz,” der,   

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 368

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, Dostunun yaşayış tarzından etkilenir,

O halde her biriniz Dost edineceği kişiye çok dikkat etsin, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/210 H/4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Kişi, Dostunun Dini üzerinedir, Sizlerden biriniz kiminle Dost olacağına Çok iyi Dikkat etsin, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1882

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beraber oturduğun kimselere ve arkadaşlarına iyi bak,

Şayet Dinin konu­sunda sana bir hayırları olmuyorsa, Onlarla sohbetini kes " dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 624 / 530

  Sahabeden Yasir El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Ahmak İnsanlarla, Aptal İnsanlarla, Kendini Beğenmiş Kibirli İnsanlarla Dostluğu kes, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1028

  Sahabeden Cafer El Hatmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aptallarla düşüp kalkmaktan kaçının, Aptal olmaktan Sakının,  Zira Aptallık bir Hastalıktır,

Kim bir aptalı akıllı gibi görse bile onun o haline bak­masın,  Aptalın getireceği az bir şey yüzünden

Aptaldan uzaklaşma­yan, Zararın çoğu ile uzaklaşmak zorunda kalır, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 655 / 552

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişiyi, Arkadaşlarından tanıyın, Zira Kişi Arkadaşlarının Huyu üzeredir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 624, 655 ve 1569

  Sahabeden Yesir El Ensari ve İbni Mesud ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ahmak İnsanlarla Dostluğu kesiniz,” Kişiyi Arkadaşından tanıyınız,”

“ Kötü Arkadaşlardan Sakınınız, Zira, Sizde Onlarla birlikte olarak Tanınırsınız, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No

1061,1062,1063,1064,1065 ve 1066

  Sahabeden İbni Amir ve Muaz Bin Cebel ve Hz Ali ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Belagatli, İlgi çeken biçimde konuşmaya gayret eden, Lakin Hiçbir İlmi ve bilgisi olmayan Cahil Kimselerden,

Konuşurken İnekler gibi, Dilini ağzında dolaştırarak konuşan kimselerden,

Çok şey söyleyipte, Doğru olan, Güzel olan, Hak olan hiçbir şey anlatmayan Kimselerden,

“ Kibirli ve Şımarık Kimselerden, “ Zulmeden Zenginden, Kibirli Fakirden, Cahil İhtiyarlardan,

“ Müslüman Kardeşlerine Surat asan Onları Hakir görenlerden, 

“ Dünya işlerinin Alimi, Bilgici olup, Ahiret Amelinin Cahili olan Kimselerden,

“ Hayatında, Yaşamında Cimri, Ölüm anında Cömert olan Kimselerden,

Allah Zül Celalin Nefret ettiği gibi Nefret ediniz,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 1997

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sevdiğin kimseyi ölçülü Sev ki, Bir gün Sevmeyeceğin bir kişi olabilir,

Sevmediğin bir kimseye de ölçülü şekilde olki, günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir ” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 899

  Sahabeden Abdullah İbnü Mesud (ra) anlatıyor, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanları, Övmekte ve Zemmetmekte ( yani Kötülemekte ) acele etmeyiniz,

Olurki Yarın ondan gelen bir şey sizi üzebilir, Olurki, bugün seni üzen bir şey den sonrada,

Yarın ondan Seni sevindiren bir şey gelebilir, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1512

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendine istemediğin bir şeyi, bir hareketi, bir davranışı, Sende Başkalarına yapma,

Kendini Kötü bilmen, Seni Başkalarına Dil uzatmaktan alıkoymalıdır,

  Hal ve Hareketlerinde Kendinin yaptığı kusurlarına bakmaksızın, Başkalarının Hal ve Hareketlerindeki

Kendinle aynı olan Kusurları araştırıp görmen, Kendinin Onlardan daha iyi biri olarak görmen,

  Hal ve Hareketlerinde, Utanç verici davranışlarını görmeyip, Başkalarına bu hal ve hareketlerinden Utan

demen, Beraber olduğun Kimselere, Hal ve hareketlerin ile, Davranışların ile, Sıkıntı vermen,

Çok büyük Kusur ve Çirkef bir Ayıp olarak Sana yeter, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/178 H /2

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Her Kim, Aç olan Birini doyurursa, Allah Zül Celal ona Cennet Yemeğinden yedirir,

Her Kim, Herhangi bir Korkuda bulunan birini, Korktuğundan kurtarırsa,

Allah Zül Celal onu da Korktuğundan kurtarır, Yevmi Mahşerdeki En büyük korkudan azad eder, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜNZİRİ HADİS No C/2 S/332 H 2 ve 1 

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud ve Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Borç verme, Darda kalmışın İhtiyacını gidermek, bir Sadakadır,

Kim, Bir Darda kalmış İhtiyaç sahibine Borç verir, Yolda kalmışa yardım eder, yolunu şaşırmışa

kılavuzluk yaparsa, Köle, Esir Bir İnsanı Hürriyetine kavuşturmuş kadar Mükafat alır “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      İ.AZAM MÜSNED HADİS No 341 / 21

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Hani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kimki, Ümmetimden borcunu Ödemeye güç yetiremeyen borçlu bir kimseyi, borcunu ödemesi için sıkıştırırsa,

Allahta onu kabrinde sıkıştırır ” dedi der,     

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,     

RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/282 H /9 ve C/4 S/363 H /10  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sizin En Hayırlı İyi olanınız, Dünyası için Ahiretini terk etmeyen,

Ahireti için Dünyasını bırakmayan, İnsanlara yük olmayandır, “ Sizin En Doğru ve Dürüst olanınız, Ahireti için

Dünyasını, Dünyası için de Ahiretini terk eden kimse değildir, İkisinden de ayrı ayrı hissesine sahip olandır,

Zira Dünya, Ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır, İnsanlara yük olmayınız, “dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1862

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman olsun, Kafir olsun, Anne ve Babaya İyilik etmekte, Onların gönlünü Hoş etmekte,

Müslümana olsun, Kafire olsun, Verilen bir Sözü yerine getirmekte, Müslümanın olsun, Kafirin olsun,

Onlardan Almış olduğu Emaneti zarar vermeden İade etmek Hususunda, İhmale Müsamaha yoktur,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/173 H/8

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kafir dahi olsa, Mazlumun Bedduasından sakınınız,

Zira Mazlumun Bedduası ile Aziz ve Celil olan Allah arasında perde yoktur, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TABARANİ HADİS No 188

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Yerdekilere Merhamet edinizki, İnsanlara, Muamelelerinde, İşlerinde kolaylık gösterinizki,

Sizede Merhamet edilsin, kolaylık gösterilsin, Göktekiler Size Merhamet etsin, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 538

   Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Merhametli olunuz ki, Sizede Merhamet olunsun, Başkalarının Size olan Kusurlarını Affedinizki,

Sizin Başkalarına olan kusurlarınız Affedilsin, İyi Söz dinlemeyenlere Yazıklar olsun,

Yaptığı şeyin Kötü olduğunu bile bile yapmaya devam edene Yazıklar olsun, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜSLİM HADİS No 2606

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

“ Söylediklerime Dikkat edin, Size, Allah Azze ve Celle yanında yazılan Gerçek Ahdin Ne olduğunu söylüyorum,

Şüphesizkî, Kişi doğru Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Doğrucu yazılır,

Yalan Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Yalancı yazılır, Yalancılık,

Allah Zül Celal yanında ve İnsanlar arasında alıp yürüyen Koğuculuk yapmak demektir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİRMİZİ HADİS No 2713

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Bir Mektup, Bir Anlaşma yazdığı zaman, ( Sözde İlkesel olan şeylerin, Özde kalabilmesi için,

Temel Hak ve Hürriyetlerinizin Teminat altına alınabilmesi için, ) Onu anlaşılır ve Okunaklı yazsın,

Çünkü bu ihtiyacın giderilmesi için en başarılı yoldur “ dedi der,

 

     Ata Sözlerimiz Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri “ Söz Uçar, Yazı Kalır “ diye tefsir eder ve açıklar,

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TEVBE SURESİ AYET 4 ve 7

“ Müşriklerle, Düşmanlarınızla, Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması yaptığınız takdirde,

Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması Şartlarından Hiçbir şeyi Eksik bırakmayın, Saldırmazlık ve Sulh Antlaşmanızı,

Size Karşı, Düşmanlarınıza arka çıkmayanların Antlaşmasını, Antlaşmanız bozulmadıkca,

Sizde Anlaşmanıza devam edin, Onlar, Düşmanlarınız, Size Doğru ve Dürüst olarak davrandıkları sürece,

Sizde Onlara Doğru ve Dürüst davranın, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      NİSA SURESİ AYET 90

“ Sizinle Savaşmak istemeyenlerle, Sizinle savaşmaktan uzak duranlarla,

Sizinle kendileri arasında ( Askeri saldırmazlık ) antlaşması olanlarla,

Sizinle ( Askeri saldırmazlık ) anlaşması olan bir topluma sığınanlarla,

Sizinle savaşmayan ve Sizinle barış içinde yaşamak isteyenlerle,

Savaşmak için,  Allah Zül Celal Size yetki vermemiştir, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      HUCCURAT SURESİ AYET 9

“ Bir Birleriyle Hasım olan, Düşman olan Müminlerin Aralarını düzeltin, İnsanların Arasını Düzeltin,

Sulh, Barış ve Huzur yolunu arayın, Her işte Hak ve Adaletle davranacağınız gibi,

Birbirine Hasım olanların, Düşman olanların Aralarınıda, Hak ve Adaletle düzeltin, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ENFAL SURESİ AYET 61 ve 58

“ Müşrikler, Şayet Sizinle Barıştan yana olurlarsa, Sizde Barıştan yana olunuz,

Saldırmazlık ve Sulh Antlaşması yaptığınız Müşrikler, Düşmanlarınız, Antlaşmayı Bozarlarsa,

Antlaşmalarına Hıyanet ederlerse, Sizde Onlarla Antlaşmanı Boz,

Zira Allah Zül Celal Hıyanet ve Hainlik yapanları Sevmez, “der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      DARİMİ HADİS No 2444

  Sahabeden Ebu Bureyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sulh Barış Antlaşmalarınzda Sözünüzde Ahitlerinizde durmamazlik edmeyin,

Sözünüzü, Ahitinizi, Anlaşmanızı, Haksızlık ve Adaletsizlik olmadığı sürece anlaşmanızı bozmayın,

Sözünüze, Ahitinize, Antlaşmanıza uyun, Şartlarını yerine getirin, Hainlik, Hıyanetlik yapmayın, “ dedi der

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      HAÇ SURESİ AYET 8

“ İnsanlardan Kimileri, Dini veya herhangi bir konu üzerinde bilgileri olmadan,

Dini veya herhangi bir konuyu bilmeden, öğrenmeden, nede bir öğreteni olmadan,

Doğru güvenilir bir kaynağı kitabı olmadan, kendi zanlarına göre tartışırlar, hüküm yürütürler,

karar verirler, yargılar ve cezalandırırlar “der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      HAŞR SURESİ AYET 14

“ Sen, Onları, Derli Toplu sanırsında, Gerçekte, Gerçek gözünle bakarsan,

Onların Kalpleri Paçavra bibi Nifak dolu ve Bozuktur, Kendi aralarındaki çekişmeleri hiç bitmez,

çokda şiddetlidir, Zira Onlar, Kendilerini Akıllı ve Aydın gördükleri halde, Akıllarını kullanmayan,

Akıllarını İpotek vermiş Kimselerdir, Topluluklardır,  “ der,  

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MUTAFFİFİYN SURESİ AYET 32

“ Onlar, Kendilerinin hal ve hareketlerine, davranışlarına bakmazlar, Sırf Müslümanları aşağılamak,

Küçük düşürmek için, Müslüman Müminlere, Şüphesiz bunlar Gerici, Yobaz, Çağ Dışı ve Takiyyeci,

Aşırı Dinci, Terörist, derler, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      BAKARA SURESİ AYET 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16

“ İnsanlardan öyleleri varki ! İslama İnanmadıkları ve İman etmedikleri halde,

Bizde Sizin gibi Müslümanız derlerde, İbadet yapmaya gelince, İnananları aldatmaya çalışırlar,

( İbadetleri Çağ dışı olarak nitelendirirler, İbadetleri yerine getirmeye çalışan İnsanları, Gerici, Yobaz ve

Çağ dışı olarak ilan ederler, ) Onların Kalplerinde Bozgunculuk, Karışıklık, Fitne, Fesat, Nifak ve

Çirkeflik Hastalığı vardır, ( İnsanları çeşitli kavramlarla bölerek, Toplumda terör estirirler,)

Onlara, Yeryüzünde bozgunculuk, Fitnecilik, Fesatcılık, Nifak yapmayın dendiği zaman,

Biz bunları ( İnançlara Saygılı olarak ) düzelteceğiz derler,

Onlara, Kuranın ve Rasulunun getirdiği ve Tebliğ ettiği esaslara, İnsanların İslama İnandıkları gibi

Sizde İnanın denildiği zaman, Beyinsizlerin İnandığı gibimi inanalım derler,

İyi bilinki, Asıl Onlar, Beyinsiz, Fitneci, Fesatcı, Bozguncu olan Münafıklardır,

Onları, taşkınlıkları, Sapıklıkları ile başbaşa bırakarak,

( bazı Kavram ve İdeolojiler içinde bocalayıp duracak şekle getirerek, ) Allah ta onlarla alay eder,

İşte O Kimselerki ! Hidayeti bırakarak Sapıklığı aldılar, Ticaretleri, ( Ekonomik kararlarıda ) Kâr etmedi,

( Ticareti, Ekonomiyi Sadece biz düzeltiriz ) yalanları kısa sürede açığa çıktı “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ALİ İMRAN SURESİ AYET 71

“ Niçin, Hak olanı, Doğru olanı, Adaletli olanı, Haksız olanla, Yalan olanla, Adaletsiz olanla karıştırıyor,

değiştiriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz ? “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      SAF SURESİ AYET 2

“ Göründüğünüz gibi olmadığınız, Olduğunuz gibide görünmediğiniz halde,

Neden ( Kavram kargaşaları ile ) Yapmadığınız, Yapmayacağınız, Olmadığınız, Olmayacağınız, şeyleri,

Ağzınızda geveleyip duruyorsunuz, “ diye soruyor,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanamıyormusunuz ? Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu)

düşünemiyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK       SAAD SURESİ AYET 28

“ İman edip, Salih Ameller işleyenleri, Allah için Dostluk yapanları, Allah için yardımlaşanları,

Hıyanetlik yapanlarla, Bozgunculuk yapanlarla, Koğuculuk yapanlarla, aynı ve Eşitmi tutacağız ? “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜLK SURESİ AYET 2

“ Sizi, Hanginizin, daha güzel İşler, Ameller yapacağını denenmeniz için,

Hayatı ve Ölümle birlikte yarattım, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Ey İnsanlar, Mutlakki Biz İnsanı, Bir Erkek ve Bir Dişi ( Kadın ) olarak, ayrı ayrı Yarattım,

Bir Birinizle Tanışmanız için Sizi Ailelere, Sülalelere, Kabilelere, Milletlere, Farklı Irklara ayırdık,

Allah Zül Celal yanında En Hayırlı En İyi En Üstün olanlarınız, 

Allah Zül Celali ve Habibi Muhammed Aleyhisselamı En Çok Sevenleriniz ve En Çok İtaat edenlerinizdir, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TİYN SURESİ AYET 4, 5 ve 6

“ Mutlakki İnsanı En Güzel Şekilde, En Güzel Biçinde, En Güzel Karakterde Yarattım,

“ O İnsanların çoğunluğu, Sonra Kendi Kendini, Aşağılıkların Aşağısı yaptı,

“ Elbetteki İman edip Salih Ameller işleyenler müstesnadır, Onlara hiç eksilmeyecek Mükafatlar vardır,” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ENBİYA SURESİ SURESİ AYET 16 ve 17

“ Ben Yeri ve Göğü, Yer ve Gök arasında bulunanları, Kendime bir Eğlence için yaratmadım,

Şayet, bir Eğlence edinmek isteseydim, Kendi katımda, Arşı Alamda bir Eğlence edinirdim, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      İBNİ MACE HADİS No 4164

  Sahabeden 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Siz,  Allah Zül Celale, gerçek biçimde İnanıp ve İman edip, Rızkınız için Allaha güvenip,

Allaha Tevekkül edip, Allaha dayansaydınız, ( Rızkın ve Kazancın Sadece ve Sadece Allahtan geldiğine inanmış

olsaydınız ) Kuşların Rızıklandırıldığı gibi, Sizde Rızıklandırılırdınız,

Zira Kuşlar, Sabahleyin aç olarak çıkarlar, Akşam Kursakları dolu olarak dönerler, “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sonrası Cehennem olan Zenginlik, Zenginlik değildir, Sonrası Cennet olan Fakirlik, Fakirlik değildir,

Kuşkusuz Cehennemin Esiri kurtarılamaz, Fakiri Zenginleşmez,” dedi der,

 

     Cennet dediğiniz yer, İnsan, İnsan olduğu için Cennettir,

Cehennem dediğiniz yer, İnsan, İnsan olmadığı için Cehennemdir,

     İnsan, İnsanlığını bilmek istemediği için, sadece Zengin olmak hırsında değil, her şeyde Aşırıya gidendir,

Hem kendini, Hem Ailesini, Hem Toplumunu, Hem Milletini Mahvettiği, Kendi yaşamını Cehenneme çevirendir,

Şayet İnsan, Dünyada gerçekten İnsan gibi olsaydı, davransaydı, Dünyada Cennettin Numunesi olurdu,

     Hayvan, Hayvanlığını bildiği için, sadece karnını doyuracak kadar avlanır ve karnını doyurur,

katiyetle aşırısına gitmez, başkaca ziyan vermez,

Zira O Hayvan, kendi yiyeceğinin mutlak, kendisine geleceğini iyi bilir,  

 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK       MÜCADELE SURESİ AYET 22

“ Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama ve Ahiret Gününe, Mahşere,

Hesap Gününe İman eden Hiçbir Kavim, Allah Zül Celale Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama ve

Ahiret gününe, Mahşere, Hesap Gününe Küfreden Kavimlerle Sever Sevişir olamaz,

  Allah Zül Celal, Kendisine ve Habibine ve dahi İslam Dinine olan İmanınızı, İnancınızı, ancak ve ancak,

Küfredenleri, Zalimleri, Sevmeyen Kavmin Kalplerine Tesbit eder ve Kendi Kudretinden Kuvvetlendirir, ” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MAİDE SURESİ AYET 51 ve 57

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Yahudileri ve Hiristiyanları Dost edinmeyiniz,

 Ey İslam Dinine İman edenler, Müslümanlar, Sizden öceki Kitap verilmiş olupta daha sonra

Dinlerini Putlaştıran, Totemleştiren Kafirleri İslam Dini ile Alay edenleri Eğlence konusu edenleri Dost edinmeyin, 

Zira Onlar Fasıklıkta, Fitne Fucurda, Kargaşada, Anarşide, Terörde Birbirlerinin dostudurlar,

  Sizden Her Kim Onları Dost edinirse, O da Onlardan yani Fasıklardan olmuş olur,” der, 

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜMTEHİNE SURESİ AYET 8 ve 9

“ Dininiz hakkında, Sizinle savaşmayan Dininize hakaret etmeyen, Sizi Yurdunuzdan çıkarmayan

kimselere karşı iyilik etmekten, Onlara Hak ve Adaletli bir şekilde davranmaktan, Allah Sizi men etmez,

Çünkü Allah, Hak ve Adaletli şekilde davrananları ve hareket edenleri sever, Dininiz hakkında savaşanlarla,

Hakaret edenlerle, İbadetlerinize yasaklama, kısıtlama getirenlerle, Sizi Yurdunuzdan çıkaranlarla veya

Yurdunuzdan çıkarılmanız için yardım eden kimselerle Dost olmanız yasaktır, Haramdır, ” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MAİDE SURESİ AYET 55 ve 56

“ Ey Müslümanlar, Sizin Asıl Dostunuz, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Rükülarını yapıp Namazlarını Kılan, Zekatlarını veren Mümin Müslümanlardır,

  Ve dahi Her Kimin Dostu, Allah Zül Celal ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam olursa,

Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselam Taraftarları Mutlak Galip gelecektir, ” der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TABERANİ HADİS No 90

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki, Muhakkak ki Allah, İslam Dinini, İslam Dininden Nasibi olmayan Kavimlerle,

Milletler ilede kuvvetlendirir, Evet, Allah'ın hikmetine binaen İslam Dinini, Günahkâr, Hatta Dinsiz kimselerin,

Allahın Yarattığı ilimleri bulmalarından açığa çıkarmalarından,

Faydalı ilim geliştirme vesilesi ile de kuvvetlendirir,

Fakat O Dinsiz kimsenin niyetinde İslama hizmet düşüncesi olmadığından Allah onu Cehenneme atar,

Müslümanların böyle kimseleri iyi tanımaları, " İslama hizmet ediyor " diye onu Bir Müslümanmış gibi ve

hatta Bir Müslümandan daha fazla sevmemeleri gerekir,“ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TUHEFUL UKUL HADİS No 21 ve 22

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kalbinde, İnsanlara karşı Hem bir İhtiyaç duymalısın, Hemde İnsanlardan Müstağni olmalısın,

İhtiyaçlarının Onlardan karşılanamayacağını bilmelisin, İnsanlarla olan İrtibatın,

İnsanlara Güler yüzlü olman, Yumuşak Sözlerle konuşman olmalıdır, İnsanlardan Müstağni olmak ise,

Irzını, Namusunu, Haysiyetini korumak olmalıdır, ” Ne İnsanlara Sebebsiz yere öfkelenin, Nede İnsanları

Öfkelendirip Ayaklandırmayın, İnsanlara Selam verin ve İnsanlarla Güzel konuşun, İncitmeyin,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      BUHARİ HADİS No 2017

  Sahabeden Abdullah Bin Amr Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Biri gelerek, Ey Allahın Rasulu, Dinimizin Farz olan İbadetlerden başka, Bizler için Hayırlı olan, Güzel olan,

Hangi İbadetler vardır diye sordu, Allah Rasulude, “ Aç olana yemek yedirmen, Güçsüze yardım etmen,

Tanıdığın veya Tanımadığın Bütün İnsanlara Selam vermen, Onlara Selamlaşıp Kaynaşmandır,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      TUHEFUL UKUL HADİS No 119, 22 ve 117

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti İmam Sadık (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Huyu, Karakteri, Edep ve Hayası İyi olan İnsanların,

Kalpleri birbirine çabuk ısınır ve aralarında Muhabbet doğar, Birbirleriyle kaynaşırlar,

  Huyu, Karakteri, Edep ve Hayası Kötü olan İnsanlar, Kalpleri birbirine Hasedlidir,

Şefkat ve Merhametten yoksundurlar, Hiçbir İnsanla kaynaşamazlar,

  İnsanlarla Yaşamın, Muaşeretin düzene girmesinin Üçte İkisi, Zekadandır,

Üçte biri ise, Onların Size karşı olan Bazı hallerini görmezlikten gelmeye,

Bazı Sözlerini Duymazlıktan gelmeye bağlıdır,”

  Kendin ile Dostun arasındaki, Edep, Haya ve Nezaket kurallarını yok etme, Yok sayma,

Edep, Haya ve Nezaket kurallarını Muhafaza et, Zira ancak Bunlar Güvenli Dostluğu devam ettirir,” dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      MÜSLİM HADİS No 39

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Tanıdığın tanımadığın, karşılaştığın herkese Selam vermek, Selaamün Aleyküm demek,

Huzur, Bereket, Rahmet, Mağfiret, Hidayet, Selamet, Sizinle olsun, demektir,

Dünyada bütün zorluklara sabredenlerin, Zorluklara katlananların, Mükafatı Ne güzeldir “ dedi der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      ENBİYA SURESİ AYET 93

“ İnsanlar, Kendi aralarında, ( Dedikoduyla, Gıybetle, İftiralar ile, Hizipcilikle, Kavram Kargaşaları ile,

Kendi İdeolojileri ile ) Din ve Devlet İşlerinin birlikteliğini İnkar ettiler, halbuki hepsi bize dönecekler “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Kıyamet Günü, Mahşer Hesabında,

Bütün Yaptıklarınızdan Sorumlu olarak Hesap vereceksiniz, “ der,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK       CASİYE SURESİ AYET 22  

“ Allah Her Şeyi, Yerli yerince yarattı ki Herkes, Yaptığının karşılığını görsün” der,

 

     Bu Mükafat Dünyada iken, Arkadaşlarınızla, Dostlarınızla, Komşularınızla, Sevecen, Rahat, Hoşgörülü,

Sevgi ve Saygı içinde yaşamaktır, Emin ve Güvenli olmaktır, Ahirettekini ise, ancak Ahirete gidince görürsünüz,

 

     İNSAN SEVGİSİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK,      CAMİUSSAGIR HADİS No 1507

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Allah Zül Celal, Gayri Müslimlere, Kafirlere, Ataistlere karşı dahi Ahlakını, davranışını güzelleştir ki,

Salih Kimselerin varacağı yere varasın, Ahlakını, Davranışlarını güzelleştireni, Cennetime yerleştireceğim,

Yanıma yaklaştıracağım,” dedi der,

 

     Yunus Emre Bu Ayet ve Hadisleri “ Yaratılanı Severim, Yaratan dan ötürü “ diye Tefsir eder, Yukarıdaki Ayet

ve Hadisleri ve Yunus Emrenin Tefsirini, Size Hiç Selam verilmediği gibi durumunuzda anlamaya çalıştınızmı ?,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur, İnsan Sevgisi hakkındaki Manevi Kanunlardır,

Şeriat taki İnsan Sevgisi Yaratılış gereğidir ve Evrenseldir, Çimento gibi Toplumları birbirine kaynaştırıcı,

Sağlamlaştırıcı ve Bütünleştiricidir,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Bunun İspatıdır,

 

      Sizde, Yahut Dünya yüzündeki Diğer dinlerin hangisinde, Dünya Yüzündeki İdeolojilerin hangisinde,

Gerçekten, Kendi Kendini aldatmayan doğrulukla, Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Emrinde, İnsan Sevgisi varmı ?

     Yani, İslam Dinindeki Hükümlerin Karşı gelinemez derecede Evrensel oluşunun manasını,

İslam Dinini kabul etmemiş olsalar dahi, İslam Dininin bazı Hak Hukuk, Adalet Sevgi ve Saygı ilkelerini

benimsediklerini göstererek, Kuvvetlendirir,

 

     Selamlaşma Müslümanlar arasında daha yaygın ve Güzel olması gerekirken, Günümüzde sadece

Gayri Müslimler arasında kalmıştır, Müslümanlar ise aralarında selamlaşmayı kaldırmıştır, Selam verip

Selam almak Selamlaşmak Gayri Müslimlerin arasında olduğu için, Onlar Birbiriyle Kaynaşıyor, Sevişiyor,

Müslümanlar ise Selamlaşmayı kaldırdığı için Sevgi ile Kaynaşma yerine

Hasımlık ve Husumet Doğmuş değilmidir ?

 

     Halkların Kendisinde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör,

Haksızlık, Adaletsizlik yoktur, Bunlar olsa idi, Dünya Ülkelerinin hiç birinde ve birbirine Komşu olan ve

geçmişte çok büyük savaşlar yapmış olan Ülkeler arasında, Turizim olmazdı,

Yani Halklar Birbirine Rahatca gidip gelemez ve Ticaret yapamazdı,  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

olarak, Temel Hak ve Hürriyetler, Gelişmiş olan Bütün Anayasalarda Mevcut olduğu halde, Hiçbir Anayasa ve

İnsan Hakları Beyannamelerinde İnsan Sevgisi, Saygısı ve Hoşgörü adına bir Kanun Maddesi yoktur,

Bu Sadece ve Sadece İslam Dini Şeriatında mevcuttur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim