ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  MİRAS ve MAL PAYLAŞIMI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 4560

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI NASILDIR ?

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, YETİM MALLARI NEDİR ?

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, EŞLER ARASI MAL PAYLAŞIMI NASILDIR ?

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

   İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI        NİSA SURESİ AYET  7  

“ Erkeklerede, Kadınlarada, Ana ve Babalarının, veyahut Akrabalarının bıraktıkları Mirastan, Mirascılarına,

Erkeklere, bir Hisse Pay vardır, Kadınlarada bir Hisse Pay vardır,

Bu Hisse Payları, Az olsun veya Çok olsun, Farz kılındığı şekilde bir Hisse Payıdır,” der,   

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      NİSA SURESİ AYET 11,

“ Allah Zül Celalin Size Hak kıldığı ve Emrettiği Miras Taksimi şöyledir,

Ölenin Borçlarının Ödenmesinden sonra, Vasiyeti varsa yerine getirilmesinden sonra,

Ölenin Şayet Ana ve Babası Sağ ise, Ölenin Çocuklarıda varsa, Ölenin Mirasından,

İlk Önce Ana ve Babanın Her Birine Altıda bir Pay vardır,

Ölenin Şayet Çocuğu yoksa, Mirascı olarak Sadece Ana ve Babası Sağ ise, Ana babanın Payı Üçte Bir dir,

Ölenin Şayet Sağ iseler, Ana ve Babasına verilen Hisselerden sonra, Kalandan,

Ölenin Şayet bir Hanımı var ise, O Zaman Mirasın Yarısı Hanımındır,

Ölenin Şayet Bir den Fazla Hanımı var ise, Mirasın Üçte İkisi Hanımlarınıdır,      

Ölenin Şayet Kardeşleride varsa, O Zaman Mirasın Altıda biri Ananındır,  

Ana ve Baba ölmüş Geride Sadece Erkek ve Kız Çocukları varsa,

Erkek Çocuğun Miras Payı İkidir, Kız Çocuğun Miras Payı Bir dir,  

Çocuklara Mirastan Paylaşım, Erkeklere İki Pay, Kadınlara Bir Paydır, Miras paylaşımı bununla biter,

Bu Paylar, Ölenin Borçlarının Ödendikten sonra, Vasiyeti varsa yerine getirildikten sonra, Hak Sahiplerine verilir,

Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Tayin ettiği Farz Ölçülerdir, “ der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      NİSA SURESİ AYET 12

“ Ölenin Borçlarının Ödenmesinden sonra, Vasiyeti varsa yerine getirilmesinden sonra,

Ölen Kocanın Çocukları yoksa, Hanımı Sağ ise, Bıraktığı Mirasın, Dörtte biri Hanımınındır,

Ölen Kocanın Çocukları varsa, Hanımı Sağ ise, Bıraktığı Mirasın, Sekizde biri Hanımınındır,

Ölen Hanım ise, Çocukları yoksa, Kocası Sağ ise, Bıraktığı Mirasın Yarısı Kocanındır, 

Ölen Hanım ise, Çocukları varsa, Kocası Sağ ise, Bıraktığı Mirasın Dörtte Biri Kocanındır, 

Ölen Erkek veya Kadının, Çocuğu, Anası Babası yoksa, sadece bir Erkek ve Bir Kız Kardeşi varsa,

Bir Erkek ve Bir Kız Kardeş olarak her birinin Miras payı Altıda birdir,

Kardeşler Bir Kız Kardeşten, Bir Erkek Kardeşten çok iseler, O Zaman Kardeşlerin Miras Payı Üçte Birdir,

Bu Paylar, Ölenin Borçları Ödendikten sonra, Vasiyeti varsa yerine getirildikten sonra, Hak Sahiplerine verilir,”der

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      NİSA SURESİ AYET 8 ve 9

“ Ölenin Borçlarının Ödenmesinden sonra, Vasiyeti varsa yerine getirilmesinden sonra,

Miras Paylaşımı sırasında, Yoksul Akrabalar, Öksüzler, Yetimler varsa,

Güzel Söz söyleyerek Onlarada O Mirastan pay verin, Gönüllerini kazanın,

“ Nasılki Siz Vefat ettikten sonra geride kalan çocuklarınızın geleceğinden endişelendiğiniz gibi,

Yetimleriniz ve Öksüzleriniz içinde aynı endişeyi duyun, Allah Zül Celalden sakınıp, Doğru Söz Söyleyin, ” der, 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      NİSA SURESİ AYET 33

“ Ana, Baba ve Akrabaların Miras olarak bıraktıkları Her şey için, Mirascısını Tayin ettik,

Ölenin Borçlarının Ödenmesinden sonra, Vasiyeti varsa yerine getirilmesinden sonra,

Ölenin Şayet, Yemin Akdi ile Mirascı kıldıkları var ise, Onlarında Paylarını verin,

Her Şeye Şahit olan Mutlak Allah Zül Celaldir,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      NİSA SURESİ AYET 176

“ Ölenin Borçlarının Ödenmesinden sonra, Vasiyeti varsa yerine getirilmesinden sonra,

Ölen ve Miras Bırakanın, Anası Babası ve Çocukları yok ise,

Erkek ve Kız Kardeşleri var ise, O Erkek ve Kız Kardeşleri O Ölenin Varisidir, 

  Erkek Kardeşin Hakkı, İki Kızın Hissesi kadardır,

Şayet Miras Bırakanın Çocuğu yoksa, sadece bir Kız Kardeşi varsa, O Mirasın Yarısı O Kız Kardeşindir, 

Şayet Ölenin İki Kız Kardeşi varsa, O Mirasın Üçte İkisi O Kız Kardeşlerindir,

Şaşırmamanız için Allah Size Hükümlerini böyle açıklıyor,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      NİSA SURESİ AYET 34

“ Allah Zül Celal, insanlardan bir kısmını diğerlerine Üst kılmıştır, Üstünüzdür, Üst tür, Üste dir,  

Allah Zül Celal, Erkekleri, İmamet, İdarecilik, Cihad, Miras gibi işlerde, Kadınlar üzerine Üst vazifede Yarattım der, 

Erkekler, Kadınlar üzerine, İdareci ve Hakim kılınmıştır, Kocayı, Hanımı üzerine Üst kılmıştır,

  Koca, Hanımı ve Ailesi üzerine, Yönetici ve koruyucu olmakla Mükellef ve Ailesinin Reisidir, Koca, Aile Reisi olarak

Hanımlarının ve Ailesinin Geçimlerini, İaşelerini, Giyimlerini, Barınmalarını Temin etmekle Mükelleftir,

  Koca, Hamını ile Nikahlanırken, Hanımına Nikah Mehri vermekle de Mükelleftir,

Kadınlarda, Kocasının yokluğunda, Kocasının ve Kendisinin, Ar ve Namusunu, İffetini, Irzını, Sırlarını,

Malını ve Evini korumakla mükelleftir, Dürüst ve Erdemli Kadınlar, Kocasına gerçekten itaatli olanlardır,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      TİRMİZİ HADİS No 2120

  Sahabeden Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Hak Sahibine Hakkını vermiştir,

Varis olana, ( Mirasın paylaşımı için, Şuna Şu kadar buna bu kadar diyerek ) Vasiyet yoktur,

Zina etmiş olan Varisin Hakkı, Mirastan mahrum bırakılmasıdır, Mirastan Pay verilmemesidir, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      CAMİUSSAGIR HADİS No 630

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mirasları paylaşırken, Mallarınızı Paylaşırken, Allah Zül Celalin Sizler için Tayin ettiği Şer i, Ölçüden şaşıpta

bir birinize Haksızlık etmeyin, Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, İnsanların Ortak kullandıkları

Umumun Mallarına Hıyanet etmeyin, Zarar vermeyin, Zalimlerin Zulmunden, Mazlumları kurtarmaya çalışın,

Düşmanlarınızla Cihad ederken, Korkaklık etmeyin, Bende Sizin Cennete girmeniz için Kefil olayım, “ dedi der,

 

     Mirasta Paylaşım, Ölenin Borçlarının Ödenmesinden sonra, Ölenin Zekat Borcunun ödenmesinden sonra,

Vasiyeti varsa yerine getirilmesinden sonra,

Ölenin Ana ve Babası Sağ ise ilk Önce Ana ve Babanın hisseleri ayrılır, Daha Sonra

Ölenin, Eşinin Payı ayrılır, Kalandan Daha Sonra Ölenin Çocuklarından Erkeğe iki Pay Kızlara bir Pay olarak

Paylandırılır, Ölenin Çocuğu yok Kardeşleri varsa ona göre paylandırılır,

 

Ölenin Şayet Çocuğu yoksa, Mirascı olarak Sadece Ana ve Babası Sağ ise, Ana babanın Payı Üçte Bir dir,

Ölenin Şayet Ana ve Babası Sağ ise, Ölenin Çocuklarıda varsa, Ölenin Mirasından,

İlk Önce Ana ve Babanın Her Birine Altıda bir Pay vardır,

Ölenin Şayet Sağ iseler, Ana ve Babasına verilen Hisselerden sonra, Kalandan,

Ölenin Şayet bir Hanımı var ise, O Zaman Mirasın Yarısı Hanımındır,

Ölenin Şayet Bir den Fazla Hanımı var ise, Mirasın Üçte İkisi Hanımlarınıdır,     

Ölenin Şayet Kardeşleride varsa, O Zaman Mirasın Altıda biri Ananındır,  

Ölen Kocanın Çocukları yoksa, Hanımı Sağ ise, Bıraktığı Mirasın, Dörtte biri Hanımınındır,

Ölen Kocanın Çocukları varsa, Hanımı Sağ ise, Bıraktığı Mirasın, Sekizde biri Hanımınındır,

Ölen Hanım ise, Çocukları yoksa, Kocası Sağ ise, Bıraktığı Mirasın Yarısı Kocanındır, 

Ölen Hanım ise, Çocukları varsa, Kocası Sağ ise, Bıraktığı Mirasın Dörtte Biri Kocanındır, 

Ölen Erkek veya Kadının, Çocuğu, Anası Babası yoksa, sadece bir Erkek ve Bir Kız Kardeşi varsa,

Bir Erkek ve Bir Kız Kardeş olarak her birinin Miras payı Altıda birdir,

Kardeşler Bir Kız Kardeşten, Bir Erkek Kardeşten çok iseler, O Zaman Kardeşlerin Miras Payı Üçte Birdir,

Ana ve Baba ölmüş Geride Sadece Erkek ve Kız Çocukları varsa,

Erkek Çocuğun Miras Payı İkidir, Kız Çocuğun Miras Payı Bir dir,  

Çocuklara Mirastan Paylaşım, Erkeklere İki Pay, Kadınlara Bir Paydır, Miras paylaşımı bununla biter,

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      BAKARA SURESİ AYET 180

“ Şayet arkada bırakacağınız, Miras bırakacağınız bir varliyetiniz varsa, Size Ölüm gelmezden önceki vaktinizde,

Size bir Hak olarak, Babanıza, Ananıza veya Yakın Akrabanız için Meşru bir suretle ( belirli bir ölçüde )

Vasiyet edebilmek, Size Farz kılındı,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      TİRMİZİ HADİS No 2116

  Sahabeden Saad Bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu, Çok Malım Mülküm var ve Kızımdan başkada Varisim yok, Malımın Mülkümün tamamını

Hayır işlerine Vasiyet edebilirmiyim diye sordum, Allah Rasulu “ Hayır “ diye cevap verdi,

Üçte İkisini Hayır işlerine Vasiyet edebilirmiyim diye sordum, Allah Rasulu “ Hayır “ diye cevap verdi,

Yarısını Hayır işlerine Vasiyet edebilirmiyim diye sordum, Allah Rasulu “ Hayır “ diye cevap verdi,

Üçte Birini Hayır işlerine Vasiyet edebilirmiyim diye sordum, Allah Rasulu,

“ Üçte Bir, Lakin, Üçte Bir de çok olabilir, Varislerini, Zengin olarak bırakman,

İhtiyaç sahibi olmadan bırakman, İnsanlara Avuc açar vaziyette,

İhtiyaç sahibi yoksul kişiler olarak bırakmandan daha hayırlıdır,“ diye cevap verdi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      TİRMİZİ HADİS No 2106

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Bir Adam ölmüş ve geride Kendisine bir Varisi yoktu,

Hanımı, Çocuğu, Babası, Annesi, Kardeşi, Şer-i bir Mirascısı yoktu,

Sadece ( Evlad lık edindiği ) Azad ettiği, Hürriyetini verdiği Bir Kölesi vardı,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Onun Mirasını O Azadlı Köleye, ( Evladlığa ) verdi,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      EBU DAVUD HADİS No 2865

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Maldan verilen Hangi sadaka daha faziletlidir, diye soruldu, Allah Rasulu, “ Sıhhatli olduğun ve daha uzun yıllar

yaşamayı arzu ettiğin, Hırslı olduğun, Fakir düşmekten korktuğun zamanda verilen Sadakadır,

İhtiyarlayıp Gücsüz ve Takatsiz duruma düştüğünde, Hayattan bir beklentin kalmadığı, Canın Gırtlağına

geldiğinde, Ölüm Zamanın yaklaştığı zamanda, Falana Şu kadar, Filana şu kadar vasiyet ediyorum kadar

beklememendir, Zira O zamandan sonra Malın Mülkün Zaten Varislerin, Mirascıların olmuştur, “ dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      NESAİ HADİS No 3620, 3623, 3625, 3617 ve 3627

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Babam Beni Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına

götürdü ve Ben, Malımdan Şunu Oğlum Numana verdim dedi ve Allah Rasulunden Şahit olmasını istedi,

Allah Rasulu Babama, “ Senin Numandan başka Çocukların varmı ? diye sordu, Babam Evet dedi,

Allah Rasulu Babama, “ Numana verdiğin gibi, Tüm Çocuklarınada aynen verdinmi “ ? diye sordu,

Babam, Hayır diye cevap verdi, Allah Rasulu, Tüm Çocuklarına karşı, aynı hayır ve iyilikte bulunman

Seni sevindirmezmi, ? diye sordu, Babamda Evet dedi, “ Beni Zulum ve Haksızlık olan bir işe Şahit tutma,

Zira Ben Haksızlık yapılan bir işe, Haksızın yanında olarak Şahitlik yapmam,

Neden böyle bir Haksızlık yapıyorsun, Çocukların arasında Adil olmalı değilmisin, ?

Haksızlık yapmamak için O Malı geri al ve Çocuklarına Hakkaniyetle paylaştır

" Çocuklarınız arasında, Adaletle ve Eşit Olarak Muamele ediniz,

Çocuklarınız arasında, Adaletle ve Eşit Olarak Muamele ediniz," dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS PAYLAŞIMI      RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S74 H2  

Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana, “ Evladlarınızında, Çocuklarınızında Adaletle muamele etmelerini

istiyorsanız,  Evlatlarınız, Çocuklarınız arasında ihsanda bulunmak hususunda adaletle muamele edin,

Zira,  Adaletle muameleyi etmeyi ilkin Sizde görmektedirler, “ dedi der,

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, YETİM MALLARI         İSRA SURESİ AYET 34

“ Hak Sahibi Yetimlerin, Öksüzlerin Mallarına yaklaşmayın, Kendinize Gasp etmeyin,

Onlar Rüşt oluncaya, Reşit oluncaya kadar Onların Hak Sahibi olduğu Malları üzerinde,

Onlar için idare etme sorumluluğunuz vardır,” der,    

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, YETİM MALLARI         NİSA SURESİ AYET 2 ve 10

“ Yetimlerinizin, Öksüzlerinizin, Miras Payındaki Mallarını verin,

Onlara Miras Payı Mallarını verirken, Kendinize iyisini alıp Kötüsünü Onlara vermeyin,

Onların Miras Payı Mallarını Kendi Malınızla Karıştırıp Yemeyin, Zira bu Çok büyük bir Günahtır,”

“ Yetimlerin, Öksüzlerin Haksızlık yaparak Mallarını yiyenler, Mutlakki Karınlarını Ateş ile doldurmuş olurlar,

Cehennemi Boylacaklardır, ” der,    

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, EŞLER ARASI MAL PAYLAŞIMI                    NİSA SURESİ AYET 32

“ Erkeğin kazandığından, Eşine bir Pay vardır, Kadının kazandığından Eşine bir Pay vardır “ der

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, EŞLER ARASI MAL PAYLAŞIMI                    NİSA SURESİ AYET 24

“ Hanımınızın Mehrini Taktir edip, Hanımınızda kabul ettikten sonra,

Hanımınızla Razı olduğunuz bir şeyde, Anlaşma yapmanızda mahzur yoktur,” der,   

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, EŞLER ARASI MAL PAYLAŞIMI                    NİSA SURESİ AYET 128

“ Nefisler, ( Şahsın Mal hususundaki arzu ve istekleri ) hasedlemeğe, adaletsizliğe, bencilliğe hazırdır,

  Şayet Eşlerden biri, Eşinin geçimsizliğinden, kendisinden yüz çevirmesinden ayrılmasından endişe ederse,

Aralarında bir Sulh, ( Eşler arası Mal Paylaşımı Sözleşmesi ) yapmalarında onlara bir günah yoktur,

Şayet, İyi geçinip ve geçimsizlikten sakınmaya çalışırsanız, Sulh yapmak,

Sözleşme yapmak Sizin için daima daha hayırlıdır,” der

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER               NİSA SURESİ AYET 22, 23 ve 24  

“ Nesep Cihetinden, Babanızın Evlendiği diğer Kadınlarla Evlenmeniz Haram kılınmıştır,

( Nesep Cihetinden, Annenizin Evlendiği diğer Erkeklerle Evlenmeniz Haram kılınmıştır,)  

  Halalarınızla, Teyzelerinizle Evlenmeniz Haram Kılınmıştır, Annenizden haricen Sizleri Emzirmiş olan

Süt Anneleriniz de Annenizdir, Süt Annelerinizle veya Hanımlarınızın Annesiyle Evlenmenizde Haram Kılınmıştır,

Kızlarınızla, Kız Kardeşlerinizle, Kardeşlerinizin Kızları ile, Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,

Süt Annelerinizin Çocukları da Kardeşlerinizdir, Kardeş olduğunuz için onlarla Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,

Sülbünüzden gelen, Öz Evlatlarınızın Hanımı yada Kocası ile Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,

İki Kız Kardeş ile birlikte Evlenmeniz Haram Kılınmıştır, Evli olanlarla Evlenmenizde Haram Kılınmıştır,

Bu Sayılanlar Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman eden Siz Müslümanlar için İğrençtir,

Bu Sayılanlar dışındaki ler ve İffetli olanlarla ve Zina yapmayanlarla, Evlenmek Size Helal Kılınmıştır, “der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER               NUR SURESİ AYET 31

“ Babası, Annesi, Eşinin Babası, Annesi, Kendi oğulları yada kızları,

İkinci Kocasının yada Hanımın Oğulları yada kızları, Erkek Kardeşleri ve Oğulları ve Kızları,

Kız Kardeşleri, ve Oğulları ve Kızları, ile Evlenmeniz Haram Kılınmıştır,” der,     

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER               NİSA SURESİ AYET 24

“ Evli Olan Kadınlarla, Sahibi olduğunuz Evli olan Cariyelerle Evlenmeniz, Nikahlanmanız Haramdır,” der,   

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER               NİSA SURESİ AYET 19

“ Ey Müslümanlar, Bir Bağınız olmayan Kadınlara, Onlara düşen mirası alabilmek için,

Onlara zorla veya başka yolla Varis olmanız, Size helal kılınmamıştır,       

  Kadınları Miras olarak almanızda MUTLAK HARAMDIR, Zira Kadınlar, Miras Metaı değildir,” der

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER 

RAMUZ EL HADİS HADİS No C/5 S/480 H /6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın Halasının üzerine, Halada Kardeşinin kızı üzerine,

Kadın Teyzesinin üzerine, Teyzede kız kardeşinin Kızı üzerine,

büyük kız küçük kız üzerine, küçükte büyük üzerine NİKAHLANAMAZ,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER               METEALİBUL ALİYE HADİS No 1492

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üvey Kız ve Erkek Kardeşlerin, Kızları veya Oğulları ile Evlenmek Haramdır,” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, MİRAS OLMAYAN ŞEYLER               İ.AZAM MÜSNED HADİS No 280 / 1 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nesep Cihetinden, Aynı Ana ve Babadan Kardeş olanların Evlenmeleri Haram olduğu gibi,

Sadece Anadan veya Sadece Babadan Kardeş olanların Evlenmeleri Haram olduğu gibi,

Bebekliğinde Aynı Annenin Emzirdiği Başka kadının Kızı yada oğlu,

Aynı Anneden Süt Emme ile Kardeş olurlar, Kardeş oldukları için Evlenmeleri Haramdır, “ dedi der,

 

     İslam Dinini gelmezden önce, Sapıklık Çağında, Kadınların, Ne Aile İçersinde, Nede Toplum içinde,

bir Birey olarak bir değeri yoktu, değil Kadının Mirastan Pay almasını, Hak almasını, Kadının Kendisi Mal gibi

Mirastı, Miras payıydı, Kadını, Kocası veya Sahibi canı istediğinde, O Kadını öldürür katlederdi,

Kadın Pazarlarında Mal gibi alınıp satardı, Hiç kimsede Sen Ne yapıyorsun diyemezdi,

Kadın, Kocası ölünce, Kocasının Mirasından hiçbir şey alamazdı ve hiçbir hak dahi iddia edemezdi,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden çok Net anlaşılacağı üzere, Aile yapısında, Evlilik süresince kazanılmış

Malların Eşler arası paylaşım hakkını ve Miras Hakkını, başka gelişimler değil, İSLAM DİNİ GETİRMİŞTİR,

Medeni olarak nitelendirdiğiniz hangi Hukuk sisteminde, Kadına bu kadar Hak ve değer verilmiştir ?

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Allahın “ Mirastan Erkeklere İki Pay, Kadınlara bir Pay vardır, “ Ayetine Sözüne,

Kadınların Bu nasıl adaletsiz bir paylaşımdır nasıl bir eşitliktir, diyerek İtiraz ettiğini duyar gibiyim,

Lakin, Allah ve Rasulu Sizin Halinizi, Sizden daha iyi bilmektedir,

Allah ve Rasulunun, Sözüne İtiraz eden, İmansızlığa gider, İmanını kaybeder, buna göre hareket ediniz,

 

     İslam Dininde, Şeriatta, Evin Geçimini Tedarikini sağlamak, Erkeğe verilmiş Şart olan bir Görevdir,

Mirasın paylaşılarak, Bölünerek, Küçülerek, Miras payının Ziyan olmaması için, Miras Payı Erkeğe İki,

Kadına Birdir, Evin Geçim Hesabına bakarsanız, bu Hesapta, Kadın Mirastan diğer kalan payını almaktadır,

Ayette Kadın için belirtilen Miras Payı, En Az verilmesi şart olan Miktardır,

 

     Ayetin Miras Paylaşımındaki, Erkeğe İki pay Kadına Bir pay oluşunun Asıl Manası,

Miras Paylaşımındaki asıl Mana, Miras kalan Malın yada Malların, Bölünüp, Küçültülüp paylaşılarak,

Ziyan olması, Yokolup, kaybolup gitmesi değil, Birleştirilerek dahada Kazanç getirici bir duruma getirilmesidir,

O Malın, O Arazinin, O Fabrikanın, O Gelir getiren Metanın, İlk önce Kendi devamiyetini, kendi verimliliğini

sağlayarak devam ettirmek, daha sonra Hak sahiplerine Geçim için Gelirinin paylaşılmasıdır, 

 

     Nice Geçim ve Gelir kaynağı olan Verimli Araziler, Mallar, Fabrikalar, İş yerleri,

Miras paylaşımı yüzünden parçalandı, verimsizleşti, yok olup gitti, Hatta ve Hatta Düşmanınızın eline geçti,

Bunu Kendi Ailenizin Miras paylaşımındaki Yakın tarihine baktığınızda daha iyi görürsünüzde,

Ama Yinede, Mirasta, Erkeğe iki Pay, Kadına bir Pay verilmesi Adaletsizliktir demeye,

Allaha ve Rasulune Asi olmaya devam edersiniz, Allah ve Rasulu, Bir Konu üzerinde Bir Hüküm verdiği zaman,

Gerçek Mümin olanların Bu Hükme itirazı olamaz,

     Zaten Bu Miras paylaşımı Ayetinin Manasını Biz Müslümanlar değil, Yahudi olan, Hiristiyan olan Kafir olan

Gavurlar anladı ve Arazilerini, Fabrikalarını, Gelir getiren Metalarını bölmemek, parçalamamak,

yok olup gitmesini engellemek için, Kurumsallaştırdılar, O Kurumsallaşmadan Kendi paylarını aldıkları halde,

Malları, Arazileri, Fabrikaları parçalanmıyor, yok olup gitmiyor, dahada büyüterek dahada kazançlanmaya,

dahada güçlenmeye devam ediyor, Müslümanız diyen Bizlerde böyle bir durum varmı ? 

Miras Payının Erkeğe İki Pay, Kadına Bir Pay oluşunu Şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     Bu Eşitliği, Ancak, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hz. Peygamberin Hadislerinin tamamını okuyup

Manalarını Tam olarak öğrendikten sonra anlayabilirsiniz,

Size düşen Payınızın Bereketi için, Size Düşen Payın Size yararlı ve faydalı olması için,

Allahın, Sizin için tavsiye ettiği paylaşım ölçüsünden ayrılmamak, bu paylaşımın şartı olmaktadır,

Allahın tavsiye ettiği paylaşın, Nisa Suresi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 176. Ayettedir,

 

     Anayasamızın 12. Maddesinin,

“ Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler : Kişinin :

Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarını da ihtiva eder, “ dediği hükmü,

 

     Anayasamızın 50. maddesinin,

“ Küçükler ve Kadınlar, ( Kılık ve Kıyafet) Çalışma şartları bakımından, Özel olarak korunurlar “ dediği hükmü,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu İslam Medeni Kanunu kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Kazançları Hiç Kimse ile paylaşmak istemiyorum, Paylaşarak Bereketlenip çoğalmasını istemiyorum,

Aksine Parçalana parçalana kaybolup yok olmasını istiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim