ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  DÖRT EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 2037

     İSLAMDA TEK EŞLİLİK NEDİR ? 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, TEK EŞLİLİK                NİSA SURESİ AYET 3

“ Kadınlardan, iki, üç ve dördüncü kadına kadar Evlenme Nikahlanma izniniz vardır,   

Lakin, Hanımlarınız arasında Tam ve Doğru Adaletli davranmak şartıyla bu izniniz vardır, yoksa yoktur,

  Zira, Hanımlarınız arasında, Doğru ve Tam olarak Adaletli olarak davranamayacağınızdan,

Adaletli olamayacağınızdan korkun, O halde Sadece TEK KADINLA Evlenin,

  Bu Adaletten ve doğruluktan ayrılmamak için daha hayırlıdır,  

  Elinizin altındaki Yetim Kızların Hakkına Riayetsizlikten Korkun, ( Mehrini vererek) Onlarla Nikahlana bilirsiniz,

Yahut Elinizin altında bulunan Cariyelerinizle Yetinin, ( Mehrini vererek ) Cariyenizle Nikahlanabilirsiniz,” der

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, TEK EŞLİLİK                NUR SURESİ AYET 24

“ Sizden Her Kim, Evlenebilecek Maddi İmkanı zayıfsa, azsa, O Zaman Elinizin altıdaki Cariyelerle,

Fakir Kadınlardan, Kızlardan bir tanesi ile evlensin,” der,    

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, TEK EŞLİLİK                NİSA SURESİ AYET 129

“ Tamamen bir Eşinize yönelip, sadece bir Eşinizle ilgilenip, Sadece bir eşinizle birlikte olup,

diğer Eşinizi Kocasızmış gibi bırakmayın, Eşleriniz arasında Adalete, Ne kadar dikkat etsenizde,

Lakin, Eşleriniz arasında, Gençlik, Güzellik ve Eşlerinizin istediği geçimlikler bakımından,

kendi kendinizi aldatmayan Tam ve Doğru Adaletli bir şekilde davranamazsınız,” der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, TEK EŞLİLİK                AHZAP SURESİ AYET 51

“ Bu Kendilerine, ( Hanımlarınıza ) verdiğiniz ile, Gözlerinin Doyup, ( Hanımlarınızın ) Hepsinin Razı olmalarına,

Hanımlarının Üzülmemelerine, ( Sizinde üzülmemenize )  En yakın olandır, 

 

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        NİSA SURESİ AYET 3

“ Öksüz, Yetim Kızlardan veya Dul Kadınlardan, İkinci Evlilik yapabilirsiniz,

Üçüncü Evlilik yapabilirsiniz, Dördüncüye kadar Evlilik yapabilirsiniz,

Lakin Birden Fazla Kadınla Evlendiğiniz takdirde, Hanımlarınız arasında Haksızlık ve Adaletsizlik yapmayın,” der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        TİRMİZİ HADİS No 1141

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, İki Kadınla Evlenir de, Onlardan birine, daha fazla sevgi ve muhabbet gösterir, daha üstün tutarsa,

Eşleri arasında Adaletli olmaz, Adaletli davranmazsa, Kıyamet Gününe,

Bir tarafı Felç olmuş olarak gelecektir, “dedi der.

 

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        MÜMİNUN SURESİ AYET 6, 5 ve 7

“ Mümin Müslüman Kadınlara, Kocası dışındaki Erkeklerin, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Mümin Müslüman Erkeklere, Hanımı haricindeki Kadınların, bütün fercleri (cinsi tatmin yolları) Haramdır,

Koca, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Hanımı ile Cinsel ilişki kurabilir,

Hanım, Sadece ve sadece Nikahlı olduğu Kocası ile Cinsel İlişki kurabilir,

Sadece ve sadece, ancak ve ancak Nikahlı Eşi ile Cinsi yakınlaşma kurabilir ve Tatmin olabilirler,

Bunun Ötesine gitmek, Allah Zül Celalin Haddini Hududunu İnkar etmektir,

  Onlarki Mümin ve Müslüman Erkek ve Kadınlarki,

Irzlarını, Namuslarını ve İffetlerini Allah için olan Nikahla, Edep ve Haya ile korurlar, “ der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1771

  Sahabeden Ebu Musa  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Evleniniz, ve Sadece Şehvetiniz, Cinsel Zevkleriniz için boşanmayınız,

Şüphe yokki Allah Zül Celal Şehvetine, Cinsel zevklerine çok düşkün olan Er­kek ve Kadınları sevmez,” dedi der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        AHZAB SURESİ AYET 52

“ Sadece Güzellikleri Daha çok hoşuna giden Kadınlarla olsada, Hanımınızı Başka Kadınlarla değiştirmek,

Hanımınızı boşayıp Sadece daha güzel diye başka Kadınla evlenmek, Size Helal değildir, “ der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        NİSA SURESİ AYET 27

“ Allah Zül Celal, Sizin Doğru olan, Hak olan yoldan, Şehvetlerine uyanların Sapıkların yoluna Meyletmemenizi,

Sapmamanızı istiyor, Halbuki anlayışlarını Şehvetlerinin önünde tutanlar Ne istediklerini biliyorlarmı ? “ der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        MÜMİNUN SURESİ AYET 78

“ Zira, Sizin Gözlerinizi, Gönüllerinizi, Kulağınızı Yaratan Allah Zül Celaldir ve

Gözlerinizin görüp, Kulaklarınızın duyduğundan Gönüllerinizin içinden Neler geçirdiğinizi

Sizden daha iyi bilir,“der,

 

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 932

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar Üzerine Öyle Bir Zaman gelecekki, O Zamanda, Erkeklerin azalması ve Kadınların çoğalmasından

dolayı, Ona Sığınmak, Onunla Evlenmek isteği ile Bir Erkeğin peşine, Kırk Kadın düşecektir, “ dedi der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        CAMİUSSAGIR HADİS No 555

  Sahabeden Yahya Bin Yamer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınları, Nikahlayarak Kendinize Helal Kılınız, “ dedi der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        İBNİ MACE HADİS No 1845

  Sahabeden Alkarna Bin Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Evlilik hakkında,

“ Nikahlanmak, Evlenmek, Bütün Peygamberlerin ve Benim Sünnetimdir, Kimki, Evlilik Sünnetimden yüz

çevirirse, Evlenmezse, Nikahlanmazsa, Benimle ve Benden değildir, Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        MUVATTA NİKAH HADİS No 29

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hür olan Hanımı İzin vermeden, İznini açıkca beyan etmeden,

Hür olan Hanımının Üzerine, İkinci bir Cariye Kadın ( dahi ) alınamaz, Nikahlanamaz, Evlenemez, ” dedi der,

 

     İSLAM HUKUKU MEDENİ KANUNU, TEK EŞLİLİK                MUVATTA NİKAH HADİS No 30

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cariye, Üç Talakla Boşadıktan sonra, O Cariye, Başka bir adamla Evlenip O da Onu boşamadan,

O Cariye İlk Kocasına helal olmaz, ( O Cariye ile Nikahlanılamaz, ) “ dedi der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        EBU DAVUD HADİS No 2053

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cariyesi ile, ( Kölesi olan Kadın Hizmetcisi ile,) Nikahlanıp, Evlenip,

Onu Hürriyetine kavuşturana İki Kat Mükafat vardır,” dedi der,

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 1527

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Safiye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Beni Mehirim olarak, Mehirim karşılığında

Cariyelikten ( Esirlikten ) Azad ettiğini söyledi, “ der,

 

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        EBU DAVUT HADİS No 2071

  Sahabeden Misver Bin Mahreme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hişam Bin Mugirenin Oğlu, Kızını, Benim Kızım Fatıma ile Evli olan, Ehli Beytim olan Ali ile Nikahlamak için

Benden izin istediler dedi ve arkasından, Ben buna İzin vermem, Ben buna İzin vermem, Ben buna İzin vermem,

Muhakkakki, Kızım Fatıma Benden bir Parçadır, Kızımı Şüpheye düşüren şey, Benide Şüpheye düşürür,

Kızıma Eziyet veren bir şey, Banada Eziyet verir, Şayet Ali, Başka bir Kızla yada Kadınla Nikahlanmak istiyorsa,

Ancak ve ancak Kızım Fatımadan Boşanırsa, Başka Kız yada Kadınla Nikahlanabilir, “ dedi der, 

 

     İKİNCİ EVLİLİĞE MÜSADE ŞARTLARI                        EBU DAVUT HADİS No 2050

  Sahabeden Makıl Bin Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Sahabeden biri,

Ben Soyu iyi olan ve Güzel bir Kadın buldum, Fakat Kadın Kısır, Çocuk doğuramıyor,

Onunla Evleneyimmi diye sordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem Cevaben “ Hayır “ dedikten sonra,

“ Sizler Kocasına, Sevgi ve Muhabbet besleyen, İffetli olan, Çocuk doğurabilecek olan Kızlarla, Kadınlarla

Evlenin, Çünkü Ben, diğer Ümmetlere, Sizin Bu şekilde Evliliğinizle olan çoğalmanızla övüneceğim “ dedi der,

 

     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/181 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Kız veya Kadın, Babasının ve Annesinin, Velisinin, izni olmadan Evlenmişse,

O Kızın veya Kadının Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur, Nikahı Batıldır, Nikahı yoktur,

Zifaf olmuşsa O Kızın veya Kadının Mehir hakkı vardır, Bir Kızın veya Kadının Babası veya Anası yoksa,

O Kızın veya Kadının Velisi Sultandır, Devlet Başkanıdır, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerden çok Net anlaşılacağı üzere,

Aile yapısında, Tek Kadınla Evlilik yapılması esasını, İslam Dini getirmiştir, başka gelişimler değil,

 

    İslam Dininin, Bazı Şartlarla müsaade ettiği, Dört Kadına kadar Evlenebilme müsadesinin şartları,

1) Nesli devam ettirmek için, Kadının doğurganlığının olmaması veya kaybetmesi gibi,

2) Diğer Evliliğiniz için, Evlendiğiniz Kızın Öksüz ve Yetim olması gibi,

3) Kocası Ölmüş, fakat yaşı Genç olan Kadının, Toplumda rahatsız edilmesini, Rencide edilmesini önlemek gibi,

4) Kocası Ölmüş veya Kocasının Geçimsizliği ile Boşanmış Kadının, Kendi Nafakasını temin edememesi gibi,

5) Aile içi Huzuru bozmamak için, ilk Kadının diğer Evliliklere İzin vermesi gibi,

6) Evlendiğiniz Kızın Babasının, İkinci Evliliğinize İzin vermesi gibi,

7) Gerçek aklını Zabteden, aklını kullanmayan, Gerçek aklını kullanmadığı için, Dinini bozanı önlemek gibi,

8) Bazı Toplumlardaki, Örf ve Adetlerine göre, Çok kadınla Evliliğin, Dört Kadınla sınırlandırılması gibi,

9) Herhangi bir nedenlerle, Kadın Nufusun artması, Erkek Nufusun azalması gibi,

Nesebin, Erkekten Devam ettiği için tersi, yani Erkek Nufusun artmasında, Kadın Nufusun azalmasında,

Bir Kadının, birden fazla Erkekle evliliği mümkün değildir, Zira Doğan Çocuk Hangi erkeğin Çocuğu olabilir ?

Dört Kadına kadar evlenebilme müsadesi,  Kadının : Edebini, Haya'sını, İffetini, Irzını, Kişiliğini,

Haysiyetini ve Namusunu koruma esaslı Müsadelerdir,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     NİKAHIN ŞARTLARI

  1 -  Her İki Tarafında Akıl Baliğ ve Reşit olması,

  2 – Her iki tarafında Akıllı olması, Deli olan biri ile Nikah kıyılamaz,

  3 – Her iki tarafında Nikah kıyılmazdan önce Müslüman olmuş olması, Zira Müslüman olmayanla Nikah Olmaz, 

  4 – Kızın, Anne ve Babasının, Kadının Velisinin, Velisi Yoksa Devlet Erkanının ( Kurumunun ) İzni, 

  5 – Nikahı Kıyacak olanın Erkek olması,

  6 – Nikahı Kıyacak olanın, Kıydığı Nikahı, Devlet Nufus Kütüğüne işlemeye yetkili ve görevli olması

  7 – Nikah Kıyılırken, Erkek tarafından ve Kız yada Kadın tarafından, Ez İki Erkek ve İki Kadın Şahit olması, 

  8 – Nikah Kıyılırken, Erkeğin, Nikahlanacağı Kıza yada Kadına, Kabul ettiği miktar Mehir verilmesi, 

  9 – Nikah Kıyılırken Teşehhüd Duası, Nikah Duası, Kıyıldıktan sonra Şahitlik Duası Yapmak, 

10 – Nikah Kıyıldığının Halka ilan edilmesi Halkın huzurunda yapılması, Gizli olmaması,

11 – Nikah Kıyıldıktan sonra Kimseyi Rahatsız etmeksizin Def ile Düğün yapılması,

12 – Nikah Kıyıldıktan Sonra, İki Rekat Gerdek Namazı kılmak,

 

     Birinci Hanımı Sağ ve Kendisi ile Nikahlı iken, İkinci bir Hanımla Nikahlanabilme Şartları,

  1 – Birinci Hanımın, İkinci bir Hanımla Nikahlanabilme İzni vermesi,

  2 – Birinci Hanımın Babasının İzin vermesi,

 

     Şimdiki Nikah, Şer i Nikah, Resmi Nikah olarak ayrı ayrı kıyılmaktadır,

Şer i Nikahtan kasıt, Dini Nikahtır, Resmi Nikahtan kasıt, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikahtır, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde, Resmi Nikah, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah Kıyma yetkisi,

Belediyelere verilmiştir, Belediyelerde Sadece Resmi Nikahı Kıymakta, Şer i Nikahı, Dini Nikahı kıymamaktadır,

Belediye Nikahında, İslam Dininin, Nikah Kıyılırken Olmazsa Olmazı, Mehir vermekten ve Mehir almaktan

Hiç Bahsedilmemekte, Sorulmamakta, anlatılmamakta ve dahi bilinmemektedir,

Mehir verme ve Mehir alma olmadığı içinde, O Nikah, Şer i Nikah, Dini Nikah olmamaktadır,

Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş bir Nikah, Allah Rasulunun İfadesine göre,

Gizli Kıyılmış Batıl olan Nikah Hükmündedir, Şer i Nikahla olmayan bir Evlilikte,

bile bile Zina yaptırmak hükmüne, Mutlak Haram olan bir Nikah hükmiyetine girmektedir,

 

     Nikahın batıl olması demek, Nikahın Yok olması demektir, Nikah olmayıncada,

Nikahlı olduklarını zannettikleri halde Eşler Zina yapıyor demektir,

Şer i Nikahta, Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilen Resmi Nikahta, aynı anda yapılmak zorundadır, 

 

     Resmi olarak Nikah Kıymak, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Nikah Kıyma yetkisi, Devletin Yetkisindedir,

Boşanılırkende, Devletin Nufus Kütüğüne Kaydedilen Boşama Yetkisi, Devletin Yetkisindedir,

 

     Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden önceki Osmanlı Devletimizde,

Şer i Nikahta, Nufus Kütüğüne Kaydedilen Resmi Nikahta, aynı anda yapılıyordu,

Nufus Kütüğüne Kaydedilmemiş bir Nikah, Allah Rasulunun İfadesine göre,

Gizli Kıyılmış Batıl olan Nikah Hükmündedir,

Karı Koca olan Kadın ve Erkek İslam Dinine göre Boşanmadan Başka biri ile Nikahlanamaz,

 

     Şimdi Bizim Milletimizde yeni bir Fasıl doğmuştur,

Belediye Nikahından önce Nişanlılık döneminde Şer i Nikahı, yani Dini Nikahı kıyıyorlar,

Sonra Belediye Nikahını Kıydırıp Düğün yapmaktalar, Bu Şekil Katiyetle Şer i Nikah değildir,

Zira Şer i Nikah kıyıldıktan sonra İslam Dini Hükmünde Taraflar Karı Koca olur,

Karı Kocanın bir birinden ayrı tutulmasıda, Mutlak Haramdır,  

Kaldıki Nişandan vaz geçildiğinde Karı Koca olan Kadın ve Erkek İslam Dinine göre Boşanmadan

Başka biri ile Nikahlanamaz, Evlenemez, Boşanmadan Nikahlanmaya kalkarsa Zina yapmış olur,  

 

     İslam Dininin müsade ettiği Dört kadına kadar evliliği, Sakın Cinsel arzulara düşkünlük olarak anlamaya

kalkmayın, İslam Dini : Sadece ve Sadece, Şehevi, Cinsel arzular, Keyfi için,

Dört Kadına kadar Evlenebilmeyi müsade etmez, Zira Allah Rasulu, Hz,Hatice Annemiz vefat edinceye kadar,

Hatice Annemizin üzerine başka bir Kadınla evlenmemiştir,

Hatice Annemiz Vefat ettikten sonra, Kadınlarla ilgili, Kadınlara özel bilgilerin,

Kadınlara daha rahat ve güzel bir biçimde ulaştırılabilmesi için evlilik yapmıştır,

 

     Bu günkü örümcek kafalı, Sözüm ona Çağdaşların, Aydınların,

İslam Dininin Dört Kadına kadar Evlilik yapılabilmesi müsadesini Çağdışı ilan ederken,

Yine Onların, Edepsizlik, Hayasızlık, Sapıklık özgürlüğü ile,

Kadının : Edebini, Haya'sını, İffetini, Irzını, Kişiliğini, Haysiyetini ve Namusunu yok eden,

Evlilik dışı Gayrimeşru olarak yaşadıkları ve adını Çapkınlık olarak niteledikleri, Metres Hayatını, parlayan

Boynuzlarını, Toplumumuzun Aile yapısını katleden Zinanın Suç olmaktan çıkarılmasını, Nasıl İzah edebilirler ?

Kendi Kadınının ve Toplumdaki Kadınların, Edepsizlik, Haya'sızlık, İffetsizlik, Kişiliksizlik, Haysiyetsizlik,

Namussuzluk ve Sapıklık Özgürlüğü ile, Parlayan Boynuzlarının, Kulağı geçmesinden hoşlanıyorlar olsa gerek,

 

     Anayasamızın 12. Maddesinin,

“ Herkes : Kişiliğine bağlı, DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve VAZGEÇİLEMEZ

Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir, Temel Hak ve Hürriyetler : Kişinin :

Topluma, Ailesine ve Diğer Kişilere karşı Ödev ve Sorumluluklarını da ihtiva eder, “ dediği hükmü,

 

     Anayasamızın 50. maddesinin,

“ Küçükler ve Kadınlar, ( Kılık ve Kıyafet) Çalışma şartları bakımından, Özel olarak korunurlar “ dediği hükmü,

 

     Atatürkün, Tek Eşlilik Medeni Kanununu çıkarması, ve Tek eşlilik Medeni Kanunu,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri İfade etmiyormu ? Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriatın Maddi ve Manevi Medeni Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

 

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Allahın Koyduğu İslam Medeni Kanunu Evliliği kabul etmiyorum, İstemiyorum,

Tek Eşliliği Kabul etmiyorum, Kümes Hayvanları gibi canımın istediği anda ve Canımın istediği ile Cinsel ilişki

kurmak istiyorum, Irzına geçmeyi ve Irzıma geçilmeyi kabul ediyorum,

Başıma gelebilecek her türlü felaketi kabul ediyorum, verdiği felaketlerin, Tahribatların, Tecavüzlerin,

Irzıma geçmesinin önlenmesini istemiyorum, Güzel Ahlakı İstemiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim