ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  TİCARET YAPMAK İLE İGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 4028

     TİCARET HAKKI  NEDİR ?

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK NEDİR,?

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR,?

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK NEDİR,?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     TİCARET HAKKI              HİCİR SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yeri, Dünyayı Sizin için Yaydık, Üzerine Dağlar Ovalar Yaylalar yerleştirdik, Dağlarda, Ovalarda, Yaylalarda

Her şeyden, Her Bitkiden Bitirdik, Yetişmesini sağladık, Sizin için Rızık, Kazanç, Geçim Yolları yaptık, “ der,

 

     TİCARET HAKKI              BAKARA SURESİ AYET 148

“ Herkesin : Yöneldiği, Üretimini yaptığı,Ticaretini yaptığı, Eğitimini yaptığı, Çalıştığı, Geliştirdiği bir yönü vardır,

O Halde, Sizin için Hayırlı olan, Kazançlı olan en güzel geleceği hazırlama ve yapma işlerine koşun,

Nerede olsanız, Ülkeleriniz ayrı ayrı, Irklarınız ayrı ayrı olsa, Lisanınız ayrı ayrı olsa dahi,

Allah, Sizi bir araya getirir “ der.

 

     TİCARET HAKKI              LEYL SURESİ AYET 4

“ Yemin olsunki, İşleriniz, Ticaretiniz, başka başkadır “ der,

 

     TİCARET HAKKI              CUMA SURESİ AYET 10

“ Yeryüzüne dağılın, Allahın Sizin için verdiklerinden, Geçim sağlamak,

Üretim ve Ticaret yapmak, Lutfundan Nasibinizi arayın “ der.

 

     TİCARET HAKKI              İSRA SURESİ AYET 20

“ İnsanlardan Müslüman Olanlarada, Müslüman Olmayanlarada,

Allahın, Rızık ve Kazanç vermesi kesilmez, “der.

 

     TİCARET HAKKI              MÜLK SURESİ AYET 21

“ Allah, Size verdiği Rızkı, Kazancı, kesiverse : Size Rızık ve Kazanç verebilecek olan, Kimdir ? der,

 

     TİCARET HAKKI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1775 ve 2453

  Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rızkın, Kazancın, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvancılık ve Ticarettedir,

Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tandır berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

 

     TİCARET HAKKI              MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/25 H 3

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Farz olan İbadetleri eda ettikten yaptıktan sonra, Helal Rızık, Kazanç için çalışmak, Farz kılınmıştır “ dedi der,

 

     TİCARET HAKKI              BUHARİ HADİS No 967

  Sahabeden Mıkdam İbni Madi Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi, Elinin Emeği ile Meşru olan kazandığından daha temiz, daha helal bir kazanç elde etmiş olamaz,”dedi der,

 

     TİCARET HAKKI              TİRMİZİ HADİS No 1358

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yediğinizin en Helali, kendi kazancınızdan yediğinizdir,

Çocuklarınız da Sizin kazançlarınızdandır, Çocuğunuzun Kazandığından Yemekte aynen öyledir “ dedi der,

 

     TİCARET HAKKI              DARİMİ HADİS No 2547 de

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Satmak için bir yerden mal getiren, yada bir mal üreten Rızıklanır, Kazancı artırılır,

İhtikâr eden, Hileye karışan, İşine, Üretimine, Satışına, Alışına Hile karıştıran ise lanetmiştir " dedi der,

 

 

    TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                    BAKARA SURESİ AYET 282

“ Ey İman edenler, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman,

( Bir İş yaptırmaya veya yapmak için anlaştığınız zaman, Bir Anlaşma yaptığı zaman

Alış Veriş yaptığınız zaman, İthalat, İhracat yaptığınız zaman ve Her türlü işlerinizi, )

bir sözleşme ile yazılı bir Anlaşma olarak yapın “ der.

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   NİSA SURESİ AYET 128

“ Karşılıklı Anlaşma yapmak, anlaşmak, Siziz için En iyi, En faydalı, En Hayırlı yoldur,  der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   İSRA SURESİ AYET 34

“ Söyleyipte O şekil olmadığınız, Bilmediğiniz, Şeylerin ardına Fanatik taraftar, Anlayışsız taraftar olarak

düşmeyin, Yazılı veya Yazısız olan Ahitlerinizi, Anlaşmanızı, yerine getirin, Haksızlık ve Hukuksuzluk yapmayın,

Zira Verilen Sözde, Ahdinizde, Şahsi ve Toplumsal Sorumluluğunuz vardır, “ der, 

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   İSRA SURESİ AYET 35

“ Zira bir sözleşmeyi, bir Anlaşmayı, Bir Ahidinizi yazılı olarak yapmanız, Sonuç, Netice itibarıyla daha güzeldir,

Sizin için daha hayırlıdır, “ der.

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MAİDE SURESİ AYET 1

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulune, Kuranı Kerime, İslam Dinine İman edenler, Bir Sözleşme yaptığınız zaman,

Bir Söz verdiğiniz Zaman, Bir Ahit yaptığınız zaman, İmanınızın bir gereği olarak Sözleşmenizi, Sözünüzü,

Ahitinizi yerine getiriniz, “ der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TEVBE SURESİ AYET 4

“ Bir Anlaşma, Sözleşme yaptığınız zaman,Size Karşı Ahitlerinde bir Eksiklik yapmamış olanlara,

Yaptığınız Anlaşmanın, Sözleşmenin Süresi doluncaya kadar onu Yerine getirin,

Mutlakki Allah Zül Celal Sözünde, Anlaşmasında Duranları, Müttakileri sever,  

  Anlaşma yaptığınız Müşriklerden olurda, O Müşrik olandan,

Sizin Aleyhinize birine Yardımda bulunan Müşrikler ve Anlaşmasına uymayanlar, bunun dışındadır,” der,   

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TEVBE SURESİ AYET 7

“ Bir Anlaşma, Sözleşme yaptığınız zaman, Size Karşı doğru durulduğunda, Sizde Onlara karşı Doğru durun,

Allah Zül Celal, Mutlakki, Hainlik yapmaktan sakınanları sever,” der, 

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜMİNUN SURESİ AYET 8

“ Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TİRMİZİ HADİS No 2713

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Bir Mektup, Bir Anlaşma yazdığı zaman, ( Sözde İlkesel olan şeylerin, Özde kalabilmesi için,

Temel Hak ve Hürriyetlerinizin Teminat altına alınabilmesi için, )

Onu anlaşılır ve Okunaklı yazsın,  Çünkü bu ihtiyacın giderilmesi için en başarılı yoldur “ dedi der,

 

    TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                    NESAİ HADİS No 3875

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Altın veya Gümüşle bedelle boş araziyi kiralamak caizdir, Bir kimse bir kimseye mudarebe usulü para

kazanmak üzere malını ve parasını teslim ederken şöyle sözleşme yapmalıdır,

Bu sözleşmeyi falan oğlu falan kendi istek ve arzusu ile yetki vererek falan ve filan kimse için yazmıştır,

Sen kendi isteğinle falan yılın falan ayı ve falan gününde on bin dirhemi eksiksiz ve tam olarak bana verdin,

Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyarak gizli ve açık her durumda emaneti aynen iade edeceğimi,

bu emanet parayla ticaret maksadıyla istediğim yerden istediğim zaman peşin ve veresiye istediğim şekilde,

kendi görüş ve düşüncemle her şeyi alıp satabilirim, Sözleşmeye uygun bir şekilde ister kendim, istersem vekil

kılacağım biri vasıtasıyla bu sermayeye para kazandırmak için verilen süre içerisinde gayret edip çalışacağım.

Elde edilen kar yarı yarıya olacaktır, yarısı sermaye sahibinin yarısı da her türlü çalışmayı yapan benim için

Olacaktır, Bu on bin dirhemi sağlam ve tam olarak filan gün filan ayda senden teslim aldım,

sözleşmedeki şartlar dahilinde kullanacağım ve benim idaremdedir, Falan ve filan kişiler de buna şahittirler,

Parayı veren ticaretin sadece peşin veya sadece veresiye olmasını isterse onu da sözleşmeye koyabilir veya

borca verilmeyip peşin alım satım yapılmasınıda kayda geçirebilir, şeklinde sözleşme yapılabilir, dedi ve

başka şekillerde ortaklık sözleşmesi şöyle yapılabilir,

  Bu Ortaklık Kanuni yeterlilik ve bilinçleri yerinde olarak falan, falan ve filan kimsenin katılımıyla kurulmuştur,

Bu Ortaklık Mufavada Ortaklığı değildir, Üç kişi otuz bin dirhem Sermaye koyarak bu Ortaklığı meydana

Getirmişlerdir, Ortaklardan her biri on bin dirhem koyarak sermayelerini birbirine eklemişlerdir,

Bu otuz bin dirhem aralarında kurdukları üç ortaklığın ortak sermeyesi olmuştur,

Ortaklar Allah’a karşı sorumluluk bilinci içersinde ve birbirlerinin emanetlerini koruma prensibi ile

çalışacaklardır, Bu sermaye ile uygun gördükleri malları satın alacaklar veya tek başlarına bile olsa kendi

aralarında, bu ticareti devam ettireceklerdir, Bu ticaret nakit para ile olabileceği gibi vade ile de olabilecektir,

Bunu yaparken ortaklardan hiç biri bir diğerinden izin alıp danışması şartlara bağlıdır,

isteyen istediği şekilde alışverişlerini yapabilir, birlikte yapmak zorunluluğu yoktur,

kendi başına yapabileceği gibi arkadaşları adına da yapma imkanına sahiptirler,

Bu alışverişi kendisi yapabileceği gibi diğer iki arkadaşı adına da yapabilir,

Bir kişiyi bağlayan durum diğer iki kişiyi de bağlar, Belirtilen sermayeye göre az veya çok kâr aralarında

Bölüştürülür, Her türlü masraf yine sermayeler oranında bölüştürülür,

Bu sözleşme aynı sözcüklerle üç nüsha olarak hazırlanmış birisi falana diğeri filana,

üçüncü diğer kişiyede verilmiştir, Sözleşmeyi imza edenler, Falan, falan ve filan, şeklinde

ortaklık sözleşmesi yapılabilir “ dedi der,

 

    TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                    NESAİ HADİS No 3866

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Hz. Muhammedin zamanında yapılan yazılı bir anlaşma,

Bir Araziyi kiralayıp, sonradan Arazi Sahibi ile anlaşamadıkları için, Arazi Sahibi ile Araziyi kiralayan

kavga ediyorlardı, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara,

“ Böyle kavga edecekseniz arazilerinizi kiraya vermeyiniz ” dedi,

Sahabeden Ebu Abdurrahman (ra) Arazi kiralamasında sözleşme yapılsın dedi ve

Sözleşmenin Tarafların kabul etmesi ve anlaşması üzere şöyle olabilir dedi,

  Falan memleketin falan bölgesinde etrafı dört bir yandan şu sınırlarla çevrilmiş olan arazinin tamamı

Su kanallarıyla ağaçsız ve ekinsiz boş olarak belli şartlar içerisinde Arazi sahibi tarafından,

Kiracı durumundaki şahsa teslim edilmiştir,

   Kiracı, Bu şartlarda bu yazışmayla sınırları belli arazilerini bana teslim etmiş oluyorsun,

Tüm haklarıyla su kanalı ve sulama teşkilatıyla düz araziyi hiçbir ağacı ve ekini olmaksızın bir yıl süreyle,

şu ayın şu gününden başlayıp şu ayın şu gününde bitmek üzere ekmem için bana teslim edilmiştir,

  Bu sözleşmedeki hususlara riayet edilerek sınırları belirlenmiş bu arazi parçası senenin uygun zamanlarında

benim istediğim ve arzu ettiğim şekilde buğday, arpa, susam, pirinç, pamuk, yaş sebzeler, bakla, nohut,

bezelye, mercimek, hıyar, acur, karpuz, havuç, şalgam, turp, soğan, sarımsak, baklagiller ve kokulu bitkiler ve

bunların dışında da yaz ve kış her şeyi ekebilirim, 

   Tüm Çekirdek, Tohumlar ve Masrafalar Arazi sahibine Sana aittir,

Diğer yapılacak şeyler Kiracı olan bana aittir, Bu konuda çalışmak bana aittir,

Kendim çalışırım, yardımcılarım işçilerimle çalışırım sana çalışmak yok,

Bu işleri ben kendim de yürütebilirim, Hayvanlarım ve aletlerimle ürünün en iyi olması için çalışacağım, der,

   Araziyi işletmek ürünü artırmak için gerekli su kanalları açmak, gerektiğinde gübrelemek, sulamak,

ürünleri toplamak, biçmek, harmanlamak, dövüp savurmak Kiracı olan bana, Masraflar Arazi sahibine sana

aittir, Bu süre içerisinde Allah’ın verdiği ürünlerden sözleşme şartlarına uygun hareket edildikten sonra çıkan

ürünün, Dörtte üçü Arazi sahibine sana ait olup Tohumun karşılığıdır,

  Allah’ın verdiği ürünün dörtte biri kiralayana ait olmak üzere, işçilerimle ve aletlerimle çalışmamdan dolayı

bana aittir, araziyi sulamanın karşılığıdır,

  Bu sözleşmedeki şartlarla bu araziyi senden filan gün, filan ayda ekip dikmek üzere teslim aldım,

Mülkiyet hakkı benim değildir, Arazi Sahibinindir, Sadece sözleşme uyarınca ekip dikme görevi benimdir,

Sözleşme süresi bitince arazi aynen teslim edilecektir, Sözleşme süresi bitince beni ve benim sebebimle

orada bulunan her çalışanı çıkarabilirsin, Bu sözleşmeyi falan ve filan da okumuş ve şahit olmuşlardır,

  Kendi arzu ve yetkisiyle Bu mukavelename, Arazi sahibi ile bu araziyi ekecek olanla yapılmıştır,

filan oğlu filanın Kiracının, Arazi sahibi falan oğlu falanla bu sözleşmeyi

Filan oğlu Filanın Şahitlikleri ile İki Nüsha olarak yapılıp yazılmıştır,

dediği şekilde yazılı olarak Mukavelename, Sözleşme yapılmıştı “ der, 

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   DARİMİ HADİS No 2617

  Sahabeden Nafî'bin Abdullah anlatıyor, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Hayber Toprağında Çiftcilik yapmaları ve oradan çıkacak Ekinin Mahsulun, Hurmanın Yarısı karşılığında

Hayber ahalisi ile iş sözleşmesi yapmıştı “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   FETHUL BARİ HADİS No 2720 ve 2730

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer, ve Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Hayber Feth edildikten sonra, Hayber deki Tarlalardan bazılarını, bizzat Çalışarak Ekip dikmeleri,

çıkan Mahsulun yarısını alabilmeleri karşlığında, Hayberli Yahudilerle Yarıcılık sözleşmesi yapmış,” ve

Allah Rasulu, Allah Zül Celal, Onları Yerlerinde bıraktığı sürece, Bizde Onları Yerlerinde bırakırız demişti,

Abdullah İbni Ömer, Hayberdeki Hurmalıklara gittiğinde, Hayber Yahudilerinin saldırısına uğramış,

Hayber Yahudileri, Abdullah İbni Ömerin Elini ve Ayağını kırmıştı, bunun üzerine Hz Ömer,

Hayberli Yahudilere, Sahip oldukları Mal, Deve ve Deve Palanı, İp gibi eşyaları vererek,

Hayberli Yahudileri, Hayberden Sürgün edip çıkardığında, Hayberli Bir Yahudi olan Ebul Hukayk

Hz Ömere, Ey Müminlerin Emiri, Muhammed Bizim burada kalmamıza müsade edip mallarımız karşılığında

bizimle anlaştığı halde sen bizi buradan nasıl çıkarabilirsin dediğinde, Hz Ömer O Yahudiye, Allah Rasulu

Müslümanlara saldırıp Zarar vermemeniz karşılığında Sizinle anlaşma yapmıştı, Allah Rasulu zamanındada

Şimdide, Hayber Toprağında Siz Yahudilerden başka Müslümanların Düşmanı yoktur,

Şimdi ise Müslümanlara saldırıp Zarar verdiniz, “ Muhammed bizi buradan çıkarmamıştı,

Sen Bizi buradan nasıl çıkartırsın dediğin sözle, Sen Yalan Söylüyorsun, “ der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 567

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminler, Aralarında kabul ettikleri Şartlara, Anlaşmalara bağlıdır, “ dedi der, E.Davud, Tirmizi,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TABARANİ HADİS No 767

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

” Allah Zül Celal, Bazı şeylerinizi, Cizdiğiniz Bazı sınırlarınıza ( kendi ellerinizle yaptığınız Ahitlerinize,

Şartnamelerize, ) uymanızı, Size Farz kılmıştır, ( Yani, kendi hesabınızda ahdettiğiniz, Sınır koyduğunuz,

Şart koştuğunuz şeyleri yerine getirmenizi Farz kılımıştır ) Onlara azami dikkat edin, Onları Çiğnemeyin,

Onlara uymaya kendinizi zorlayın, Onları bozmak için kendinizide zorlamayın,

Allah'tan bir Rahmet olarak Ruhsat Şartlarınıza uyun, “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TİRMİZİ HADİS No 1366

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Her kim Sahibinden izinsiz olarak, bir kimsenin toprağını ekerse ona ekinden bir hak yoktur,

sadece yaptığı masraflar kendisine ödenir, “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜSLİM HADİS No 2606

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

 “ Söylediklerime Dikkat edin, Size, Allah Azze ve Celle yanında yazılan Gerçek Ahdin Ne olduğunu söylüyorum,

Şüphesizkî, Kişi doğru Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Doğrucu yazılır,

Yalan Söylemekte devam ederse, Allah Azze ve Celle için O Yalancı yazılır, Yalancılık,

Allah Azze ve Celle yanında ve İnsanlar arasında alıp yürüyen Koğuculuk yapmak demektir,” dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜSLİM HADİS No 1533

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kiminle alış veriş yaparsan, Aldatmaca yoktur, Hile ve Hıyanet emek yoktur,

Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir, “ dedi der.

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   EBU DAVUT HADİS No 3383

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Ortağın biri Diğerine, Ortaklığında, Anlaşmasında, Sözleşmesinde, Ticaretinde, Hıyanet etmedikce,

Hainlik etmedikce, Üçüncü Ortakları Benim, Ortaklardan biri diğerine Hıyanet ettiği zaman,

Ben Onların Ortaklığından çıkarım “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   MÜNZİRİ HADİS No C/ 6 S/18 H 23

  Sahabeden Safvan Bin Süleyman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, Anlaşma yaptığı kimseye ( Ecnebi de olsa ) Haksızlık yapar, Hakkını eksik verirse,

Gücünün yetmediği sorumluluk ve yükü yüklerse, bir varlığını Gasp ederse,

Kıyamet günü Onun Davacısı Benim, “ dedi der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 181

  Sahabeden Osman Bin Affan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alırken, Satarken, Borcunu öderken veya Alacağını isterken, Yumuşak davranan, güzel davranan kişiyi,

Allah Zül Celal Cennetine koysun,” diye dua ederdi,” der,

 

     TİCARETİ ve DİĞER İŞLERİDE YAZILI YAPMAK                   TABARANİ HADİS No 511

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bizi aldatan, Müslümanları aldatan, İnsanları aldatan, Bizden değildir, Müslümanlara, İnsanlara,

Alış verişlerinde, Sair işlerinde, Anlaşmalarında, Davalarında, Tuzak ve Hile kuranlar Cehennemdedir,“ dedi der,
 

     Ata Sözlerimiz Yukarıdaki Ayet ve Hadisleri “ Söz Uçar, Yazı Kalır “ diye tefsir eder ve açıklar,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler , Şeriat Kanunudur,

 

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               ŞUARA SURESİ AYET 182, 181, 183 ve 184

“ Doğru Ölçekle Ölçün, Doğru Terazi ile Tartın,” “ Ölçeği Tam Tutun, Eksiltip Hak Yiyenlerden olmayın,”

“ ( Alış veriş yaparken, Ticaret yaparken) İnsanların, Halkın eşyasının Değerini düşürmeyin,”

“ Zira, Sizden öncekileri Helak Ettiği gibi, Sizi de Helak edecek olan Allah Zül Celalden Korkun,”der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               BUHARİ HADİS No 986 ve 989

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Mıkdam Bin Kerib (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da, Mal Kabz edilmeden, Ölçülüp, Tartılıp,

Parası ödenmeden, Alınır satılırdı, Allah Rasulu Bu Tüccarlara bir Memur tayin etti ve Gönderdi ve,

“ Malların, Ölçülüp, Tartılıp, Parasını ödemeden alınıp, Pazara nakledip getirmeden, Malların alındıkları yerde

satılması ve Teslim edilmesi Yasaktır, Aldığınız veya Sattığınız Mallarınızı Ölçünüz, Tartınızki,

İntifaınız, Bereketlensin, Çoğalsın, “ dedi der, 

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               EBU DAVUT HADİS NO 3436

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, diğerinizin Satışı üzerine,  ( ben daha ucuz ve daha iyi satarım diyerek ) Satış teklifinde bulunup,

onun ticaretini bozmasın, Satılacak Mal, Çarşıya inip, Malın Fiyatı Çarşıda belli olmadan,

Malı daha ucuza almak yada Satanın malını daha Ucuza kapatmak için, Satıcıyı yolda karşılamayın “ dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               TİRMİZİ HADİS No 1220, 1221, 1222 ve 1223

  Sahabeden İbni Mesud, Ebu Hureyre ve Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satılık bir Eşyasını veya Ürününü, Pazar yerine götüren birinin, henüz Pazar yerine gelmeden,

yolda karşılayıp Eşyasının veya Ürününün Satın alınması yasaktır,

  Pazara getirilmekte olan malları, Yolda karşılayıp satın almak yasaktır,

Her Kim bu şekilde bir alışveriş yaparsa, Mal sahibi pazara geldiğinde satıp satmamakta serbesttir,

  Şehirlide olsa,  Aynı Şehirdende olsa, Köylüde olsa Aynı Köydende olsa,

Bir Mal, Satın alınıp Bedeli ödenmeksizin Satılamaz, 

  Şehirli, Şehir dışından gelenlerin mallarını, Onlar adına satıp simsarlık yapmasınlar,

insanları yapacakları alışverişlerde serbest bırakın, Allah onları birbirlerinden Kazançlandırır, ” dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               BUHARİ HADİS No 1010 ve 1012

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında Mahsüller, Ağaç üstündeyken, Henüz olgunlaşmamışken,

bu ağaçtan çıkacak mahsül şu kadar miktar gelir tahmini ile Ağaç üstünde tahmin edilerekte alınır satılırdı,

Lakin Ağacın üzerinde ve olgunlaşmamış Mahsullere bazen, Bir Hastalık, bir afet gelir ve Ağaç üzerindeki

Mahsül olgunlaşmadan dökülür telef olurdu, bunun üzerine Allah Rasulu,

“ İdrak etmemiş, Olgunlaşmamış, Toplanmamış, Tartılıp ölçülmemiş Mahsülü Tahmin üzere

Mübaya etmekle, Alıp Satmakla, Alıcı ve Satıcı arasında, Çokca Davalaşılır, Muhaseme, Husumet çıkar,

Zuhur eder, bir daha bu şekil Mubaya, Alım Satım yapmayınız, “ diye yasakladı, Allah Rasulu sonra devamla,

“ Haydi Söyleyin, Henüz olgunlaşmadan, toplanmadan ve ölçülüp tartılmadan satılan Mahsül, Bir Afetle Telef

olduğunda, Bu Mahsülü satan, Mahsülünü sattığı kardeşinden bedelini Hangi ve Ne hakla alabilir,” dedi der,

    

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               BUHARİ HADİS No 737

  Sahabeden Ebu Humeyd El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile birlikte

Bir yolculukta idik, Rasulu Ekrem ile Vadiul Kura denilen beldeye geldiğimizde, Kendi Bahcesinde çalışan,

Bahcesinden Hurma toplayan bir Kadını gördük,  Allah Rasulu O Kadına Bize,

“ Şu Bahceden çıkabilecek hurma miktarını tahmin ediniz, “ dedi,

Kadın ve Biz, Bahceden çıkabilecek Hurma Miktarını On Vesk olarak tahmin ettik,

Allah Rasulu, Bahcesinde çalışan Hurma toplayan Kadına,

“ Bahcenden Ne Kadar miktar Hurma çıktığını Ölç Tart, Hurmaların ne kadar miktar oldu, “ diye sordu,

Kadın Hurmaları ölçtü tarttı, Hurmalar On Vesk geldi, ( Bizler O Hurmaların bedelini ödeyerek aldık, ) “ der, 

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               İBNİ MACE HADİS No 2204

  Sahabe Kadınlardan Kayle (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Bir şey almak istediğimde, vereceğim fiattan düşük bir fiat teklif eder daha sonra

azar azar artırarak satın alacağım fiata çıkarım,

Bir malı satmak istediğim zamanda, satacağım fiattan yüksek bir fiat söyler,

sonra azar azar inerek satacağım fiata inerim, dedim,     

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem bana,  “ Öyle Yapma dedi,

Sen Bir Malı almak istediğinde, alabileceğin fiatı teklif et,

Bir Malı satacağın zamanda, Sana verilsin veya verilmesin, Değeri olan Satmak istediğin Fiatı söyle,” dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               İ.AZAM MÜSNED HADİS No 338 / 18

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Satış içersine iki Satış Fiatı koyarak satış yapmayı Nehyetti,

Müşteriden borç para almak, Ön Ödeme almak şartiyle Mal satmak

Aldığı malın parasını ödemeden ve Malı teslim almadan satarak Fırsatcılıkla Kâr etmeyi Yasaktır  “ dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               İ.AZAM MÜSNED HADİS No 28 / 8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimse, Satın aldığı bir Malı, Yiyecek Maddesini, Teslim almadan bir başkasına satmasın,

Satar veya alırsa Faizli Alış verişe girmiş olur, “ dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               EBU DAVUD HADİS No 3382

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Darda kalmışın malını ( düşük fiyattan ) satmak ve satın almak,

Sonu bilinmeyen, Olgunlaşmamış, Bitmemiş bir İşi satmak, Parasını almak ta Faizdir ve yasaktır “dedi der,

 

     SERBEST PİYASA TİCARETİ NEDİR               TABARANİ HADİS No 536

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

zamanında İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları yükseldi ve Halk

Ey Allahın Rasulu İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları için fiyat ayarlaması yap "

dediler, Allah Rasulu cevaben “ Şüphesiz Malları Ucuzlatıp veya Pahalandıran, Rızkı, Kazancı Genişleten veya

Daraltan Allah'tır,  Ben Rabbime, Haksız Bir kazancın, Bir haksızlığın, Bir fırsatcılığın, Ne Irz, Ne de Mal ile ilgili

olarak, Benden Talep edecek bir kimse bulunmadığı halde, Rabbime kavuşmayı isterim, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Tersi durumu Yani Malın Pazara Çok Erken getirilmesi durumuda 

aynı hükümdedir, Satıcının Malının fiatını Gerçek değerinden aşağıya düşürmeyin,

Bugün alış verişlerimizde biz hangi şekli yapıyoruz ?

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        HUD SURESİ AYET 84, 85 ve 86

“ Ölçüyü ve Tartıyı eksik ve hileli yapmayın, Hileli Üretim ve İmalat yapmayın,

Ölçüyü ve Tartıyı Tam ve Dengeli yapın, İnsanların eşyasını eksik ve hileli olarak vermeyin,

Bozgunculuk, Fitne ve Terör çıkararak İnsanlara kötülük yapmayın,

Allaha ve Rasulune İman eden ve Sadece Allaha İbadet eden İnsanlar iseniz,

Allahın, Size Helalinden bıraktığı ve ettiğiniz Kar, Sizin için daha hayırlı ve daha bereketlidir “ der.

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        İSRA SURESİ AYET 35

“ Ölçtüğünüz Zaman, Tam ölçün, Tarttığınız Zaman, Doğru Tartı ile, Tam ve Doğru tartın,

Bu Sizin için Doğru ve Hayırlı olandır, Sonuç itibarıyla Güzel olandır,” der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ŞUARA SURESİ AYET 182, 181 ve 183

“ Tarttığınız zaman, Doğru Terazi ile Doğru Tartın, Ölçtüğünüz zaman, Doğru ölçü ile Doğru ölçün,

Ölçeğiniz Tam ve Doğru olsun, Sakın Ha, Ölçüden Tartıdan yana Hak yiyenlerden olmayın,

Yeryüzünde Fitne Fesat, Bozgunculuk, Karışıklık, Terör çıkaranlardan olmayın,” der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ HADİS No 412

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Medineye Hicret etiği zamanda, Medineliler, Henüz bir Mahsül çıkmadan, Ölcüsü ve Tartısı belli olmadan, 

bir Mal imal edilmeden, Selef denilen bir Ticaret şekli ile de Alış veriş, Satış, Ticaret yapıyorlardı,

Allah Rasulu “ Kim Bir Malı Önceden satarsa, Ölcüsünü, Tartısını ve Ölcü Fiatını kesin olarak belirterek,

Malın Teslim Tarihini belirterek Alış veriş, Satış, Ticaret yapınız,“ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHARİ HADİS No 1010

  Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zamanında Mahsüller,

Ağaç üstündeyken, Henüz olgunlaşmamışken, bu ağaçtan çıkacak mahsül şu kadar miktar gelir tahmini ile

Ağaç üstünde tahmin edilerekte alınır satılırdı, Lakin Ağacın üzerinde ve olgunlaşmamış Mahsullere bazen,

Bir Hastalık, bir afet gelir ve Ağaç üzerindeki Mahsül olgunlaşmadan dökülür telef olurdu, bunun üzerine

Allah Rasulu, “ İdrak etmemiş, Olgunlaşmamış, Toplanmamış, Tartılıp ölçülmemiş Mahsülü Tahmin üzere

Mübaya etmekle, Alıp Satmakla, Alıcı ve Satıcı arasında, Çokca Davalaşılır, Muhaseme, Husumet çıkar,

Zuhur eder, bir daha bu şekil Mubaya, Alım Satım yapmayınız, “ diye yasakladı der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHARİ HADİS No 986 ve 989

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Mıkdam Bin Kerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

zamanında, Mal daha Kabz edilmeden, alınmış olmadan, Ölçülüp, Tartılıp, Parası ödenmeden, Alınır satılırdı,

Allah Rasulu Bu Tüccarlara bir Memur tayin etti ve Gönderdi ve,“ Malların, Ölçülüp, Tartılıp, Parasını ödemeden

alınıp, Pazara nakledip getirmeden, Malların alındıkları yerde satılması ve Teslim edilmesi Yasaktır,

“ Aldığınız veya Sattığınız Mallarınızı Ölçünüz, Tartınızki, Bereketlensin, Çoğalsın, “ dedi der, 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHARİ HADİS No 737

  Sahabeden Ebu Humeyd El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile birlikte

Bir yolculukta idik, Rasulu Ekrem ile Vadiul Kura denilen beldeye geldiğimizde, Kendi Bahcesinde çalışan,

Bahcesinden Hurma toplayan bir Kadını gördük,  Allah Rasulu O Kadına Bize,

“ Şu Bahceden çıkabilecek hurma miktarını tahmin ediniz, “ dedi,

Kadın ve Biz, Bahceden çıkabilecek Hurma Miktarını On Vesk olarak tahmin ettik,

Allah Rasulu, Bahcesinde çalışan Hurma toplayan Kadına,

“ Bahcenden Ne Kadar miktar Hurma çıktığını Ölç Tart, Hurmaların ne kadar miktar oldu, “ diye sordu,

Kadın Hurmaları ölçtü tarttı, Hurmalar On Vesk geldi, ( Bizler O Hurmaların bedelini ödeyerek aldık, ) “ der, 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 683

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Meyve, Bir Mal Satılıpta, Satıştan hemen sonra, yakın zamanda, O Meyve veya O mal bozulursa,

O Malın Bedelini almak Helal değildir, O Malın Bedelini almak Haksızlıktır, “ dedi der, Müslim, E,Davud,  

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       BUHARİ  HADİS No 1014

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Mühâkale Alışı Satışı, Muhâdara Alışı Satışı, Mülâmese  Alışı Satışı, Münâbeze ve Müzâbene Alışı Satışı,

Nehyetti, Yasak etti, Haramdır, “ dedi der,

 

    TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4551

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alış Verişte, Satılacak olan Malın Bedelini, Parayı önceden alıp mal satmak, bir alışverişte İki Şart, İki Fiat

söylemek ve Satacağı Malın Maliki olmadan, Eline geçmeden satarak Para kazanmak Helâl değildir ”  dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        İ.AZAM MÜSNED HADİS No 335 / 15

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Malın alımı yada satımı sırasında, Satıcı ile Alıcı arasında henüz bir anlaşma olmamışken dahi,

O Malın Piyasa Raicinden, Piyasada karar gören Fiyatından fazla bir değer ileri sürmek Haramdır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUT HADİS No 3438

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satıcının Sattığı Malı kendiniz almayacağınız halde, Satıcıya Bir Müşteri geldiğinde, 

Satılan Malın Fiatını Gerçek değerinin üstünde olarak Satıcı lehine Malın Fiatını artırmak,

Varsayımla kendi kafanızdan Fiyat yükseltmek Yasaktır  “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ No 325

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Almayacağınız bir malın fiyatını artırmak suretiyle, Kızıştırmak Suretiyle, Satıcı ile Alıcı arasına girmeyin,

birbirinizi aldatmayın, Birinizin aldığı bir şeye sonradan talip olarak, Alıcı ve Satıcı arasında bitmek üzere olan

Alışveriş pazarlığı bozmayın, Alışverişte karşısındakini aldatmada uyanık Şehirli olan,

Alışverişte aklı zayıf olan, Köylü adına satış yapmasın, yaptırmasın, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MUVATTA  ALIŞ VERİŞ HADİS No 56

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bizim Çarşılarımızda İntikar, ( Alıcısı, Müşterisi olan bir malın, Fiyatını yükseltmek için Karaborsacılık,

Stokculuk ) yapmak yoktur, yapılamaz, Haramdır ve yasaktır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       İ.AZAM MÜSNED HADİS No 329 / 9

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Malı Müşterisine, Alıcısına, Sadece Dış görünüşü ile beğendirmek suretiyle,

Müşteriyi, Alıcıyı aldatmak sureti ile yapılan Satış tan kazanılan Para Haramdır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 3 H 596

  Sahabeden ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Zor Duruma düşmüş bir Kimsenin, Sattığı malını,

Fiyat düşürerek almak, helal değildir, Yasaktır,

( Siz, Zor bir Duruma düşüpte, Sattığınız malınızın düşük fiyata gitmesini kabul edermisiniz ) “ dedi der, E. Davud,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       MÜSLİM HADİS No 1035

  Sahabeden Hakim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mal ( Ticaret ) Tatlıdır Çekicidir, ancak Kim, onu Tok gözlülükle, Gönül zenginliği ile,

İhtiras ve Hırs göstermeden alırsa,( Ticaret yaparsa ) O mala ( Ticarete ) Hayır ve Bereket verilir,

Kimde Onu aç gözlülükle, İhtirasla Hırsla alırsa,( Ticaret yaparsa ) O Mala ( Ticarete ) hayır ve bereket

verilmez, ( hayır ve bereketi gider ) Yiyipde doymayan Kimse gibi olacaktır, “dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUT HADİS NO 3436

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, diğerinizin Satışı üzerine,  ( ben daha ucuz ve daha iyi satarım diyerek ) Satış teklifinde bulunup,

onun ticaretini bozmasın, Satılacak Mal, Çarşıya inip, Malın Fiyatı Çarşıda belli olmadan,

Malı daha ucuza almak yada Satanın malını daha Ucuza kapatmak için, Satıcıyı yolda karşılamayın “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       MÜSLİM HADİS No 1532

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Bir Mal Satın aldığında, Satın alacağı Malı kötüleyerek fiatını düşürmezse,

Bir Malı Satarkende, O Malı Överek fiyatını yükseltmezse, Malı Sattığı Müşterisinden,

Malın kusurunu gizlemezse, Mal alırken Bul Mal Kötüdür İyi değildir diye veya, Mal Satarken, Bu Mal Çok iyidir,

Güzeldir diye Yemin etmezse, Kazancınız Helal ve Bereketli olur,

Şayet yalan söyler, Hakikati gizlerlerse Satışlarının Bereketi gider, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4381

  Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alış veriş, Ticaret yapanlar, Doğru konuşur, Sattıkları malın kusurunu söylerlerse,

Ticaretleri Hayırlı ve Bereketli olur, Şayet, Yalan konuşur, ve Mallarının kusurunu gizlerlerse,

Ticaretlerinin, Kazançlarının Bereketi ve Huzuru yok olur “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       NESAİ HADİS No 4384

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Satıcının, Bir Malı Satarken Yemin etmesi, Satıcının zannına göre malı sattırır,

Lakin, Bereketini ise Siler süpürür götürür yok eder “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başkasına zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

Başkasına Güçlük çıkarana, Zorluk çıkarana, Allah ta Güçlük ve Zorluk çıkaracaktır,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ HADİS No 536

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

zamanında İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları yükseldi ve Halk

Ey Allahın Rasulu İnsanların İhtiyaç duyduğu Malların, Yiyecek maddelerinin fiyatları için fiyat ayarlaması yap "

dediler, Allah Rasulu cevaben “ Şüphesiz Malları Ucuzlatıp veya Pahalandıran, Rızkı, Kazancı Genişleten veya

Daraltan Allah'tır,  Ben Rabbime, Ne Irz, Ne de Mal ile ilgili olarak, Haksız Bir kazancın, Bir haksızlığın,

Bir fırsatcılığın, Benden Talep edecek bir kimse bulunmadığı halde, Rabbime kavuşmayı isterim, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin Tersi durumuda aynı hükümdedir,

Satıcının Malının fiatını Gerçek değerinden aşağıya düşürmeyin,

Bugün alış verişlerimizde biz hangi şekli yapıyoruz ?

 

     Bu Ayetler ve Hadisler Ne demek istiyor, Günümüzle alakası nedir ?

Malı ve Niteliğini görmeden, Dokunmadan, Muhayyerliği, Değiştirilmesi olmayan, İade alınması olamayan Satışı

Garantisi olmayan Satışı, Malı Müşterinin isteği olmadan göndermek üzere yapılan Satışı,

O malın O Müşteriye Satılmış sayılması olan Satışı, Malı, Ölçüsüz, Tartısız ve Takdîrsiz olarak, Göz kararıyla

yapılan Satışı, Mal Sahibinin bilgisi olmadan Mal Sahibinin bilgisi varmış gibi Satış yapmayı, 

Mal Sahibi fiyattan memnun kalırsa satmışımdır, Memnun kalmazsa satmamışımdır gibi belirsiz Satış yapmayı,

Başka bir Malı Başka Bir Malın Mukabilinde olarak, aynısı görerek Satış yapmayı,

Mal olgulaşmadan, Yapılıp meydana çıkmadan Satış yapmayı,

Malın Fiyatını öğrenmeden Alış ve Satış yapmayı, Nehyetti, Yasak etti, Haramdır dedi der,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜMİNUN SURESİ AYET 8

“ Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        İ.AZAM MÜSNED HADİS No 342 / 22

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alışverişinde, Satış ve alışında, Sair işlerinde Hile yapan, Karşısındakini aldatan,

Hıyanet yapan Bizden değildir, Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir,

Zira Alışverişlerinizde, Sizin üzerinize bir Emanettir, “ dedi der, 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HADİS No 2769

   Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman etmiş olmak, İhanet etmeyi bağlamıştır, Hakiki Mümin olan İhanet edemez, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜSLİM HADİS No 1533

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kiminle alış veriş yaparsan, Aldatmaca yoktur, Hile ve Hıyanet emek yoktur,

Alışverişte Hile yaparak karşı tarafı aldatan kimse, Mümin ve Müslüman değildir, “ dedi der.

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        DARİMİ HADİS No 2547 de

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Satmak için bir yerden mal getiren, yada bir mal üreten Rızıklanır, Kazancı artırılır,

İhtikâr eden, Hileye karışan, İşine, Üretimine, Satışına, Alışına Hile karıştıran ise lanetmiştir " dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4380

  Sahabeden Amir Bin Ebi Talip (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Öyle Zaman gelecekki, İlim, Sadece görünüş ve gösteriş için öğrenildiğinde,

Mal Çoğalacak, Ticaret yaygınlaşacakta, Tüccarların güvenirliliği, başkalarına sorulmadan alışveriş

yapılamayacak, Kos Koca Piyasada, Doğruluğu ve Dürüstlüğü olan bir Tüccar, bulunamayacak," dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2608

   Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Karşındakinin Kıldığı Namazı yahut Tuttuğu orucu seni aldatmasın,

Sen Karşındakinin ancak konuştuğunda doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde

Emanete Riayet edip etmediğine, Emaneti yerine getirip getirmediğine, Emaneti teslim edip etmediğine,

Dünyalık bir şey kazandığında, Dünyalığa İstiğna edip etmediğine, Mal Mülk Düşkünü olup olmadığına

Malı Mülk ile Kibirlenip Kibirlenmediğine bak, “ dedi der,

 

    TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4386

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sattığı malın Fiatı için, Bu Mala şu kadar Fiat verdiler diyerek yemin ederek, Müşteriyi inandırıp Kandırıp

Mal satan kimselere, Yol üstündeki suyu yolculardan esirgeyen vermeyen kimselere,

  Devlet Başkanının, İdarecisinin, Amirinin, Patronunun, Otoritesini kabul ettikten sonra,

Ona Dünyalık kazanlar elde etmek için yaltaklanan, İstediklerini verirlerse Onlara itaat eden,

vermediğinde isyan eden kimselere, Allah Zül Celal Rahmet Nazarıyla bakmayacaktır,

Onları bağışlamayacaktır, Günahlarını Temizlemeyecektir, Onlar Çok Acı bir Azap Verecektir,” dedi der, 

 

     Bu Hadislerin ve Ayetlerin karşılığı bizdeki Bir Ermeni Fıkrasıdır,

" Adam Malını Satmaya götürürken, O Malın önünden bir Para geçirir, O malın Müşterisi çıktığında ise,

Bu Mal Şu Fiatı Gördü de Ben Satmadım” der,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        KASAS SURESİ AYET 77

“ Allah'ın sana verdiği şeylerde Dünyadaki Nasibini Gözet, Dünyan içinde çalış,

Lakin Ahiret Yurdunu unutma, Ahiret yurdunuda Gözet, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun,

Yeryüzünde İnsanlar arasında Bozgunculuk ve Karışıklık çıkarmayın, Zira Allah Bozguncuları sevmez,” der

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S114 H 10

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ En Hoş, En Güzel Kazanç O Tüccarındır ki, Konuştuğunda yalan söylemeyen,

Emniyete ve Emanete Hıyanet yapmayan, Vadinden, Sözünden dönmeyen, Borcunu geciktirmeyen,

Alacaklısını sıkıştırmayan, Mallarını satarken Aşırı bir şekil Meth etmeyen övmeyen,

Mal alırken de O Malı kötüleyerek Fiatını düşürmeye çalışmayan,

İnsanların Zaaflarını ve İhtiyaçlarını Fırsatcılık yapmayan Tüccar,  En Hoş Kazanan Tüccardır,  “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TİRMİZİ HADİS No 1209 ve 1210

  Sahabeden Ebu Said (ra) ve Ebu Rifaa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ticarette, Satış ve Alışında, Dürüst, Güvenilir ve Doğru olan Tüccarlar,

Mahşer Gününde Şehitlerle, Peygamberlerle beraber olacaktır,

Dürüst, Güvenilir ve Doğru Olmayan Tüccarları, Allah Zül Celal Mahşerde,

En Rezil Günahkarlardan olarak diriltecektir “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        RUDANİ HADİS No 9161

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Önceki Ümmetlerden bir kişi, Yanımda Bir çok İşci çalıştırdım, Hepsininde Ücretlerini Tam olarak verdim,

Yalnız içlerinden biri Ücretini almadan gitti, hayli bir müddet sonra O adam çıka geldi ve Ay Allahın Kulu,

Hani Ben Senin yanında biraz işcilik yapmıştım, Ücretimide almadan gittim, haydi benim ücretimi şimdi ver dedi,

bende O adama, Şu gördüğün Koyunlar, Develer, Sığırlar Senin Ücretindir, haydi onları al dedim,

Adam, Ey Allahın Kulu Benimle alay etme dedi, Bende, Hayır alay etmiyorum,

( Sana veremediğim ücretinle, bir kaç Dişi Kuzu alıp onları Senin için saklamaya başladım,

Onlarda Koyun olup çogaldıkca çoğaldı, çoğalması ile onların yanına Develer, Sığırlarda Eklendi)

Senin için Semaye oldu, Şimdi bunların hepsi senindir, Onları al götür dedim,

Oda Onlardan hiçbirtane bırakmamacasına aldı ve götürdü

ve Ben Yarabbel Alemiyn Bunu Senin Rızan için yaptı isem Beni Af ve Mağfiret et diye Dua etti,” dedi der,      

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                       BUHARİ HADİS No 1416

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bize bir Kıssa anlattı

O kıssada “ Bir Kişi Diğer Bir Kişiden, Bir Arazi satın almıştı, Satın alan Kişi aldığı araziyi çapalarken,

İçi Altın dolu Bir Kap bulmuş, İçi Altın Dolu Kabı olduğu gibi Araziyi Satın aldığı Kişiye götürüp,

Bu içi Altın dolu Kap Senden aldığım Arazinin içinden çıktı, Bu Altınlar senindir, Bu Altınları Al dedi,

Araziyi satan Kişi ise, Altınları almak taraftarı olmadığı suretle, Ben Sana Bu Araziyi Müştemilatıyla Komple

sattım, diyerek Altınları almayı reddetti, Bunun üzerine Akil Bir Hakim karşısında bu olay Muhakeme oldular,

Hakim, Araziyi alan kişiye, Bu altınları neden vermek istiyorsun, diye sorduğunda, Alan kişi,

Ben Sadece Araziyi Satın aldım, Arazinin içinden çıkan Altınları Satın almadım ve ona göre bedel ödedim, dedi,

Hakim,  Araziyi Satan kişiye, Bu altınları neden almadın diye sorduğunda,   

Ben Bu Araziyi ona Müştemilatıyla Komple sattım, O çıkan Altınlar Onundur, Bana ait değildir, dedi yine reddetti

Bunun üzerine Akil Hakim Onlara,  Sizin Oğlunuz Kızınız varmıdır diye sordu,

Araziyi alan, Benim Bir Oğlum var, Araziyi Satan ise Benim Bir Kızım var dedi, Akil Hakim Onlara,

Senin Oğlunla, Senin Kızını Nikah ediniz Evlendiriniz, Bu Altınların bir kısmını Onların Evlilik masrafları için

sarfediniz, harcayınız, diğer kısmınıda müştereken harcayınız, diye hüküm verdi “ dedi der,

 

     Bugün Bizden Biri, Bir Arazinin değerleneceğini önceden görerek O Arazi sahibinin O değerlenmeden haberi

Olmadan O araziyi almayamı çalışıyor, yoksa Arazi sahibine, Arazinin değerleneceğinimi söylüyor, ?    

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜ’MİNUN SURESİ AYET 8

“ O Mümin Müslümanlarki, Emanetlerine, Ahitlerine, Sözlerine,

kendilerine Emanet edilen şeylerin gereğine dikkat ederler, Riayet ederler,

Hakiki Manada İman eden Müslümanlar, İmanı Kemale gelmiş olan Müslümanlar,

Ahidlerine, verdikleri sözlere, yaptıkları anlaşmalara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ŞUARA SURESİ AYET 11

“ Her Kim Bir Kötülük, Bir Haksızlık yaparda, Sonra O Kötülüğü veya Haksızlığı düzeltirse,

İyiliğe Güzelliğe çevirirse, O Kimse için Allah Zül Celal Daha Merhametli ve Daha Bağışlayıcı olandır,” der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        NESAİ HADİS No 4414

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sattığınız Malı Garanti karşılığında Satın, Belirli bir Süre Malı Kullanıp, İstifade edip,

Kendine faydasını görmesini, Bozuk çıkarsa değiştirilmesi şartıyla Garanti vererek Satın,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HADİS No 3460

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Aldığı Maldan pişman olan ve aldığı malı Satıcıya geri iade eden Müşterinin Pişmanlığını Hoşlukla karşılasa,

Sattığını Malı geri alan Satıcının Pişmanlığını,  Allah Zül Celalde Hoşlukla karşılar ve Kabul eder, “ dedi der,  

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABERANİ HADİS No 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” İmanınızın Temel Şartlarından biride, insanların senin Elinden, Dilinden Emin olmasıdır, Selamette olmasıdır,

Başkalarına herhangibir zarar vermemesidir, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜSLİM HADİS No 40

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hakiki ve Kemale Ermiş Mümin Müslüman O durki, Elinden, Dilinden, Gözünden Müslümanların emin olduğu,

Eliyle, Fiilleri ile yada Diliyle, Sözleri ile Müslümanlara İnsanlara Eziyet vermeyen, Eziyet Etmeyen kimsedir,

Toplumun, Halkın, Malı ve Canı hususunda O Müslümandan zarar görmediği,

Zarar görmeyeceği, Emin ve Güvenilir olan kimsedir, “ dedi der,  

 

    TİCARET YAPARKEN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK                        TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi,

Din kardeşiniz için de sevmedikçe, gerçek mânâda iman etmiş olamazsınız,

  Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TABERANİ HADİS No 107

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kendisine Güvenilmeyenin İmanı eksiktir, Namaz kılmayanın dini sağlam değildir,

Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir, Abdesti olmayanın, Namazıda olmaz, “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜNZİRİ HADİS No C/1 S/101 H 10

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Bütün Hak Sahiplerine Hakkını vermiştir,  Allah, İslam Dinini Vaaz etti, 

  Farzları, Yapılması Şart olanları, Helal olan şeylerin Doğru yollarını Vaaz etti,

Haram olan şeylerin, Yapmamaya zorunlu olduğunuz şeylerin, yapılmaması Şart olan şeylerin,

Yapılmaması Zorunlu Şart olan Suçları ve Cezalarını, Kesin olarak Vaaz etti, Bildirdi,

  Allah, İslam Dinini Kolaylık Dini yaptı, Müslümana Huzur veren Genişlik, Ferahlık ve Rahatlık Dini yaptı,

Allah, İslam Dinini, Darlık, Meşakkat, Zorluk verici ( Zulum, Eziyet, İşkence, Terör Dini, Ateistlik ) Dini yapmadı,

  İyi Bilinizki, Kendisine güvenilmeyenin, Sözünde durmayanın, Emanete Riayet etmeyenin, Dine İmanı yoktur,

  Allah Zül Celal, Kendisine İsyan eden, Asi olan, Kendisine Kaalu Belada verdiği Sözü,

“ Mutlak Sen Bizim Rabbimizsin,  Ancak Sana Kulluk eder ve Ancak Senden yardım bekleriz “ sözünü bozan

Kimseyi, Sözünü tutmayan Kimseye, Bana Düşman olan Kimseye Düşman olurum,

Düşman olduğum Kimseyide Hiçbir şekilde Kaçamayacak şekilde yakalarım ve Onu Helak edeceğim,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

Kendinizi unutup, İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

İnsanlara İyiliğimi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz ?

Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

     İman Etmiş olmak, ve dahi İmanına göre Salih Amel, İyi Güzel, Hak olan, Doğrulukta olan Amel işlemek

Tesadüf değildir, Tesadüf olamaz, Zira, İman etmemiş olanın ameli, Asliyette İman etmiş olanın Ameli gibimidir,?

     İman etmemiş olaraktan, Salih Amel işlemek olmayacağı gibi, Amelsiz İman da, İman edilmiş sayılmaz,

Zira İmanın İspatı, Güvenilir Doğruluk Dürüstlük ve Salih Ameldir,

 

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,” diyen Robert BOSCH gibi,

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Hiç İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ?

 

     Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan başkası yada ben değilim,

Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

     İmanınızı Bana değil, İlk Önce buyurun İmanınızı Kendinize İspatlayın,

Zira Yevmi Ahirde, İmanını Kendi Kendine İspatlayamamış olan, Allah Zül Celale İmanını İspatlayamaz,

 

     Siz Hiç İmanınızı ispat etmeyi düşündünüzmü ?

 

    Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin değilim,”  

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

    “ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

Birincisi, Sağlıklı ve Sıhhatli olarak kalktığım için, İkincisi, Gidecek bir İşim olduğu için,”

diyen Robert BOSCH gibi,

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Hiç İmanınızı İspat etmek durumunda olduğunuzu düşündünüzmü ? Siz bir Müslüman olarak,

Robert BOSCH gibi, Kalktığınız Kaç Sabahta, Rabbinize Böyle Şükür ve Hamd ettiniz ?

Sizin, Yukarıdaki İman ile ilgili Ayet ve Hadisler karşısında İmanınızı İspat eden bir cümleniz varmı,?

Zira Bu Söz,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       MISIRDAN ÇIKIŞ B 22 A 25,

“ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve Uşağınızdır, Onlar yaşamları boyunca Sizin Kölenizdir,” diyen

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       1,KIRALLIK B 9 A 21

“ İsrail Halkının, Tamamen Yok edemediği İnsanları ve bu İnsanların Soyundan gelen ve Ülkenizde kalanları

Angarya İşlere koşacaksınız, Bu durum Halen bugünde devam etmektedir, “diyen,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       YASADAKİLER B 7 A 13,14, 15 ve 16 

“ Tanrınız Rab, Sizi Sevdi, Kutsadı, Çoğalttı, Diğer Halklardan, Milletlerden daha Çok Kutsalsınız,

Tanrı Rab, Bütün Hastalıkları Sizden Uzaklaştıracaktır, Korkunç Bulaşıcı ve Öldürücü Hastalıklardan Hiçbirini

Size vermeyecektir, Bütün Bu Hastalıkları, Sizden Nefret edenlere vereceksiniz, 

Tanrınız Rabbin, Elinize Teslim edeceği Tüm Halkları, Milletleri Yok edeceksiniz, Onlara Acımayacaksınız,

” diyen, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     YAHUDİLERİN TAHRİP ETTİĞİ TEVRAT       YASADAKİLER B 20 A 13, 14, 15 ve 16  

“ Tanrınız Rab Onların Kentini Elinize geçirince, Orada yaşayan Bütün Erkekleri kılıçtan geçirip Öldürün,

Kadınlarını, Çocuklarını, Hayvanlarını, Kentlerindeki Her Şeyi Yağmalayın,

Yakınınızdaki Milletlere ve Sizden Uzaktaki Milletlerin Tümüne böyle davranacaksınız,

Bu Halkların, Bu Milletlerin Kentlerinde, Soluk alan Hiçbir Canlıyı Yaşatmayacaksınız, ” diyen,

Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi,

 

     Satanist Yahudilerin Tahrip ettiği Tevrattaki gibi, Bu Sözler, hiçte Satanist bir Yahudi sözü değildir,

Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin esasına göre, İslama İman etmiş olmanın, İmanın İspatı sözüdür,

Zira Satanist Yahudilerce Tahrip edilmiş olan Tevratın hiçbir yerinde

    Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin değilim,”  

    “ İnsanların Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

    “ Her Sabah Kalktığımda, İki Şey için Tanrıma Şükrederim,

Birincisi, Sağlıklı ve Sıhhatli olarak kalktığım için, İkincisi, Gidecek bir İşim olduğu için,”

sözlerinin karşılığı yoktur,

 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURESİ AYET 204

“ İnsanlardan öyleleri ( Münafıkları ) vardırki,  Dünya Hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gidebilir,

Böyleleri, bu söylediklerini, işine gelmediği için kendi yapmadığı halde,

söylediklerini yapmış gibi, Sizi aldatmak için, kendinin doğru olduğuna, Allahı Şahit tutacaklardır, “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        SAF SURESİ AYET 2

“ Onlar, Dünya hayatı hakkında güzel şeyler söyleyenler,

Neden, yapmadığınız, yapmayacağınız ve olmadığınız şeyleri söyleyip, Milleti aldatıyorsunuz ? “ der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ZARİYAT SURESİ AYET 56

“ Allah Zül Celal, Ben İnsanları, En yüksek değerlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana İbadet etsinler ve

En yüksek değerlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde İnsanlığa hizmet etsinler diye yarattım, “ der.

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        KASAS SURESİ AYET 77

“ Allah'ın sana verdiği şeylerde Dünyadaki Nasibini Gözet, Dünyan içinde çalış,

Lakin Ahiret Yurdunu unutma, Ahiret yurdunuda Gözet, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun,

Yeryüzünde İnsanlar arasında Bozgunculuk ve Karışıklık çıkarmayın, Zira Allah Bozguncuları sevmez,” der

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        ARAF SURESİ AYET 86

“ İnsanları Tehdit etmek, Şantaj yapmak, Bir Açığı karşısında Kıstırmak, Geçim ve Huzur Yollarını bozmak,

Her Yolunun Başında oturmak, İnanan, İman edenleri Allah Yolundan Alıkoymak, İnsanlar arasında Bozgunculuktur,

Geçmişe bir Bakın, Bozguncuların Sonunu Allah Zül Celal Nasıl yapmış, ?” der,   

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

Kendinizi unutup, İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

İnsanlara İyiliğimi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz ?

Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 626

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünyalık işlerinizi yoluna koymaya çalışınız, Yarın ölecekmiş gibide Ahiretinizi kazanmaya çalışınız,

İnsanların En İyisi, En Mükemmeli, Hem Dünya İşlerine Hemde İbadetlerine

En İyi şekilde İtina gösterendir,” dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 3115 ve 3118

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların en kötüsü, Dünyasının Şehveti, Mal Mülkü için Ahiretini yok eden kimsedir,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Allah Zül Celal, Ahiretini arayana, Dünyalığınıda verendir,

Lakin, sadece Dünya ve Dünyalık Peşinde koşanlara, ahreti umursamayanlara Ahireti vermeyecektir,” dedi der,     

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        TİRMİZİ HADİS No 2333

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Dünya Hayatında, Sağlıklı zamanında, Dünyada garip bir yabancı gibi, yada garip bir yolcuymuşsun gibi ol,

Sabaha eriştiğinde, Akşamı görebileceğini dahi zannetme, Kendini Ölmüşlerden say,

Dünya Malına, Dünya Yaşamına, Dünya Hayatına aşırı bağlanma, Yaşadığın sürece, Çok çalış,

Hasta olmadan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalığın için hazırlık yap, Yine çok çalış,

Ölümünden önce Ahiretin için de Hazırlık yap, Böyle yapmazsanız, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

 

     TİCARET YAPARKEN DOĞRU ve DÜRÜST OLMAK                        AHZAB SURESİ AYET 70 ve 71

“ Ey İman Edenler, Allahın Sevgisini, Dostluğunu, Rahmetini, Bereketini, Mağfiretini, Şefkatini ve Şifasını

kaybetmekten korkun, Doğru Söz Söyleyin, İşlerinizi Doğru yapın, Adaletsizlik, Zulum ve Hıyanet yapmayınki,

Allah ta Sizin, Dünyadaki İşlerinizi, Alış verişinizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der.

 

 

     RIZIK, KAZANÇ, Akılsız ve yersiz harcama yapmakla değil, Hileli, Hıyanetli Üretim, İmalat yapmakla değil,

Rüşvet Almak veya vermekle değil, Yolsuzluk, vurgunculuk veya dolandırıcılık yapmakla değil,

Modernlik diye, Fuhuş meydana getirmekle değil, Faiz alıp vermekle değil,

Hak ve Adalet adına, Doğru ve Dürüst üretim, Doğru Ticaret ve yerinde harcama ile çoğalır,

İşte, Cenabı Hakkın bize vaad ettiği BEREKET kavramının en basit izahı budur.

Üretim, İmalat ve Ticaret yapmak Rızkın, Kazancın en doğru yoludur,

 

     RIZIK ve KAZANÇ kavramına, İktisadi bir kavram olarak bugün “ Fert başına düşen Milli gelir ” diyorlar,

     Bir Memurun veya İşcinin yapabileceği işi, 10 Memur veya 10 İşci yaparsa,

Memurun veya İşcinin aylaklığından, verimsizliğinden dolayı,

Devlet işleri Memurlara aylık ödeme yapmak üzere ayrılan bütcede,

Özel Sektörde İşcilere aylık ödeme yapmak üzere ayrılan bütcede, 

Bir kişinin alacağı ücret, 10 kişiye paylaştırılmak zorunda kalınır,

Memurun veya işcinin eline geçen ücret 10 da 9 oranında azalır, 10 da 1 i kalır,

ve aynı orandada Bereketsiz, Sağlıksız, Sıhhatsiz ve Huzursuz olur.

Rızkın 10 da dokuzundan geriye kalanı, Fert başına Milli geliri şimdi anlayabildinizmi ?

 

     Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Kapalı ve Esintisi olmayan bir odada,

Sigara Dumanının en fazla 10 cm yükselip darma dağın olduğu gibi,

Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Sigara Dumanının doğru olduğu kadar doğru ve dürüst olduğunuz sürece,

Sizin Doğruluğunuz ve Dürüstlüğünüz, Kaç cm dir ?

Hoca Nasreddinin ifadesi ile, “ Bindiğiniz dalı kestiğiniz “ sürece,

Ticareti : bir aldatma sanatı olarak gördüğünüz ve Fahiş kar isteyerek yaptığınız sürece,

Huzurlu olamazsınız, Sağlıklı olamazsınız, Sıhhatli, İstikrarlı olamazsınız, Rekabet yapamazsınız, 

 

İşci ve Memur,                       İşinin ve görevinin hakkını tam olarak yerine getirmediği, Doğru ve Dürüst olmadığı sürece,

İşveren,                      İşcinin hakkını tam olarak vermediği sürece, Doğru ve Dürüst olmadığı sürece,

Bir Yahudi kadar,       Ticareti Doğru yapmadığınız sürece,

Bir Alman kadar,        Sosyal yaşam standartlarında mal üretmediğiniz sürece,

Bir Amerikalı kadar,   Silah Teknolojinizi kendiniz üretmediğiniz sürece,   

Bir Japon kadar,         Zekanızı doğru yerde doğru ve dürüst şekilde kullanmadığınız, sadakatsiz olduğunuz sürece,

                                   ( bu ifadeler onlar için bir övgü değil, Bizim kaybettiğimiz değerlerimizdir )

 

     Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Doğruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Dolandırıcılık var, Vurgunculuk var, Hırsızlık var, Hıyanet var, Haksızlık var,

Adaletsizlik var, Çıkarcılık var, Borsa ve Şans oyunları diyerek Kumar var,

Ticaretin kuralı diyerek Faizle kazanç elde etme var,

Modernlik Şıklık diye Fıskı Fucur Paparazzi ve Magazinsel yaşamla Cinselliği teşhir etmek görsel Fuhuş var,

Siyasal ve Sosyal güç ile her şeyi kendi çıkarlarına uydurmak var,

 

     RIZIK kavramı Türkceye tam olarak tercüme edildiğinde, iki anlam ortaya çıkar,

Kazanç ve İaşe : İaşe, Şahsın yiyip içebileceği miktardır, Şahıs bu miktarı kazancından sarfeder,

Rızkınızı, Kazancınızı, Hak ve Adalet adına Doğru ve Dürüst olarak sarfederseniz,

Rızkınızı, Kazancınızı, Huzur içinde Sağlıklı ve Sıhhatli olarak Efendi Efendi yersiniz,

Hak ve Adalet adına Doğru ve Dürüst olmazsanız, Size gelen Rızkı, Kazancı, Bunalımlarla,

Sağlıksız ve Sıhhatsiz olarak, Felaketlerle sürüne sürüne yersiniz, gözünüzün önünde hiç örneği yokmu ?

 

     İş yokluğundan, Kazanç yokluğundan Müşteri yokluğundan, Ekonomik Krizden Şikayet edenler, Perişan olanlar,

“ Yaptığınız, Ürettiğiniz, Sattığınız Malınız, Kaliteli ve Sağlamdıda, Güvenli Bir Marka ve Kişi idinizde,

İşinizde İstikrarınız Vaadıda, İşinizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu, ?

Müşteriniz Vaadıda, Müşterinizi, Hükümetmi, Devletmi Kaybetti, ?

     Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalkınmanız,

ancak ve ancak Balık kavağa çıkıp yaşamaya başladığı zaman olur. !!!

 

     Ayet ve Allah Rasulunun Sözlerindeki “ Rızkın, Kazancın, 10 da Dokuzu Ticarettedir,” sözüne karşılık 

10 da Dokuz Kazançtan, sadece ve sadece bir HİÇ alırsınız.

 

     İnsanların En İyisi, En Mükemmeli, Hem Dünya İşlerine Hemde İbadetlerine En İyi şekilde İtina gösterendir,

Çeşitli Kavramlar adı altında, Dünyasının yaşam Kanunları için, Dininin İbadet yükümlüğünden vazgeçen,

Dininin İbadet yükümlülüğü için, Dünyasının Yaşam Kanunlarından vazgeçen,

İkisinden birini yok sayan veya savsaklayan, İbadetlerini yapanlara veya yapmayanlara Hakaret eden değildir,

Dinin İbadet Yükümlülüğünü, Çeşitli Kavramlarla aşağılamak değildir,

 

     Onun İçin her nereye gidiyorsan, her ne yapıyorsan, Öldüğünde onların hesabını vereceğini düşünerekten

Emanetlerini, sorumluluklarını, vazifeni yerine getir, yap, 

 

     Üretim, İmalat, ve Ticaret yapmakla kazancınız az dahi olsa, çok bereketli ve huzurlu olur,

Rızkınızda bir kayıp ve eksilme olmadan, boş yere harcama yapmadan tüm ihtiyaçlarınızı

Sağlıklı ve Sıhhatli olarak rahatlıkla karşılayabilirsiniz, ?

 

     Zenginliğin anlamı, şayet bütün proplemleri çözmek ve yok etmek olsa idi,

bugün Servetinin hesabını dahi yapamayan zenginlerin ne proplemi olabilirdi ?

     Siz Allahın Size tayin ettiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde olan İbadetlere Razı olmazsanız,

Allahta Sizden Razı olmaz, Siz Allatan Razımısınız ?

 

     “ Ben Allaha ve Rasulune İman ettim, Allahın ve Rasulunun bana bildirdiği, gösterdiği gibi İbadetlerimi yaptım,

fakat kazancım istediğim gibi olmadı “ diyerek

Cenabı Hak olan, Adil olan, Baasıt olan, Muuzıl olan, Latif olan, Şekür olan, Aliy olan, Kebir olan, Haasib olan,

Kerim olan, Muucip olan, Vekil olan, Hamid olan, Muhsii olan, Muhsid olan, Vahid olan, Gani olan,

Rezzak olan ALLAH la, İbadetlerinizi, Rızık ve Kazanç için Satıcı pozisyonunda, pazarlık yapmaya kalkarsanız,

İslam Dinini kendinize uydurmaya meşruiyet kazandırmaya ve vicdanınıza hapsetmeye çalışırsanız,

İslam Dinine hakaret ederseniz, Alıcı pozisyonunda olanın :

aldığı varlığın karşılığını en az verme pazarlığında boğulur kalırsınız.

     Bu Sıfatlar nedir diye sormayın, İsimler Allahın 99 İsmi Celalinden İsimler olup  99 İsmi Celalin Manalarını

ögrendiğiniz zaman ne olduğunu biraz anlayabilirsiniz,

Allahın . İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi,  en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve

Rasulunun gösterdiği şekilde İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     Yevmi Mahşer, Hesap günü, İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz gün gelmeden burada

Adisyonlarınızın Hesabını iyi yapın, Burada, Dünyada iken, Devletlerin koyduğu Beşeri Kanunlara göre hareket

etmezseniz, gerek kabul edilmeme gereksede cezalandırma müeyyideleri olduğunu herkes iyi bildiği gibi, 

Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz günde,

Yaptığım İbadetlerim dediğiniz İbadetler, Şeriat Kanunlarına uygun olursa kabul edilecektir,

Şeriat Kanunlarına uygun değilse O İbadetleriniz Suratınıza çarpılacaktır,

 

     M. Akif Ersoyun İfadesi ile

“ Ağaca dayanma Kurur, İnsana dayanma Ölür, Mal Dostuna güvenme, Döner, Servete dayanma Çöker,

Mal Hırsına kapılma, Ezer, Makama dayanma gider,

Allaha Dayan, Hikmete RAAM OL, Yol varsa budur, Bulamazsın başka, Çıkar YOL“

 

     Ata Sözlerimizin İfadesi ile :

“ Allah verirse, Yel getirir, Sel Getir, El Getirir, Allah alırsa, Yel Götürür, Sel Götürür, El Götürür,

Kısmetinde ise, Gelir Yelden, Kısmetinde değilse, Ne gelir El den,

 

     Ağzının içinde dahi olsa, Allah Sana Kısmet etmedi ise, Senin değildir,

“ Zenginlik, Çok Para Kazanmak değildir, Harcadığın Para Fayda verirse Zenginliktir, “

 

     Beyazıdı Bestaminin İfadesi ile

“ Ne kadar Zengin olursan Ol, O Zenginliği kaybetmen için bir Kıvılcım yeter,

Ne kadar Sıhhatli olursan Ol, O Sıhhati kaybetmen için, Bir Buhran yeter, “

 

     Yunus Emrenin İfadesi ile,

“ Varlığımla öğünemem, Yokluğuma isyan edemem, Bana Seni Gerek, SENİ,”

“ Rızkı veren Sen değilsin, Vermezse Rezzak, Neyler Abdurrezzak, Neylerse Rezzak, Güzel eyler,

     Tahammül Edilen değil, Tahammül eden Ol,

 

     İsra Suresi Ayet 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşünmen, Sana yeter “ der.

 

     Sen Kimsin, ! ! ! İmdi Hesaab Eyle,”

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

     Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine aykırı

bir tek Ayet yada Hadis yoktur, Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız,

O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır, O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazımdır,

İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez, anlamaz

İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Ticaretin Hakkını, İş Hakkını, İşin Hakkını, İşcinin Hakkını vermek istemiyorum,

İş öğrenmek istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Doğruluğu ve Dürüstlüğü istemiyorum demektir,

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Akıl, Mantık, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve İlkelerine karşıyım demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

 “ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim