ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ŞİFA ve TEDAVİ OLMAK, NAZAR DEĞMESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 1918

     TEDAVİ OLMAK, İLAÇLAR NEDİR ?

     ŞİFANIZ İÇİN SADAKA VERMEK İLAÇTIR,

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,

     ŞİFANIZ İÇİN TEVBE İSTİĞFAR YAPMAK İLAÇTIR,

     TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK NEDİR,

     NAZAR NEDİR,

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR,

     NAZAR DAN KORUNMAMAK NEDİR,

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            KIYAMET SURESİ AYET 27

“ Sizi Tedavi edebilecek, Şifa verebilecek olan Kimdir ?,” der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            ŞUARA SURESİ AYET 79 ve 80

“ İnsanı Yedirip İçiren, İnsanı Hastalandıran, Hastalığından sonrada İnsana Şifa veren Allah Zül Celaldir, “ der, 

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            YASİN SURESİ AYET 6 ve 36

“ Sizin Ölü olarak gördüğünüz Toprak ta Sizin İçin Allah Zül Celalin bir Ayetidir,

O Ölü olarak gördüğünüz Toprak Diridir ve Öyleki, O Topraktan, Toprağın Bitirdiklerinden, Yetiştirdiklerinden,

Sizin Beslenmeniz ve Şifanız ve Devanız için Çok Çeşitli Nebatadlar çıkaran,

Kendilerinizden, Yarattığımız Çiftlerden ve daha Bilmediğiniz fakat bileceğiniz nice şeylerden, 

Çeşitli Şifanızı ve Devanızı çıkaran, Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            ABESE SURESİ  AYET 26,27,28,29,30,31 ve 32

“ Toprağı Güzelce Yardık, O Topraktan Sizin ve Hayvanlarınız için,

Üzüm, Yonca, Zeytin, Hurma, Meyvalar, Çayırlar, Şifalı Daneler Bitirdik, Çıkardık, “ der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            İNSAN SURESİ  AYET 17

“ Zencefil Karışımlı İçeceklerde Sizin için Şifa vardır, “ der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                             TİYN SURESİ AYET 1 ve 2

“ Andosunki, İncirde, Zeytinde ve Dağların Temiz Havasında, Sizin İşçin Şifa ve Huzur vardır, “ der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            NAHL SURESİ AYET 68 ve 69 

“ Rabbin, Bal arısına, Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin,

Sonra her çeşit Meyvalardan, Çiçeklerden Ye, Karnından Renkleri Çeşit Çeşit olan Bal çıkart diye Vahyetti 

Bal Arısının karınlarından çıkan Balda İnsanlara Kuvvet ve Hastalıklarına Şifa ve Deva vardır, “ der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            İ.AZAM MÜSNED HADİS No 436 / 4

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Şüphe yok ki Allah Azze ve Celle, İhtiyarlık ve Ölüm dışında, hiçbir hastalığı ilâçsız yaratmadı,

Onun için Sizlere İnek sütlerini tavsiye ederim, 

Zira İnek, yayılırken Her türlü bitkiden yer ver ondan Süt yapar,

O Bitkiler Sütün içinde Sizin için Besleyici bir Şifa kaynağı olur “ dedi der, 

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/333 H 17

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Hayatında Yaşadığın sürece Çok çalış, Dünyanın Zevklerine aşırı bağlanma,

Hasta olmazdan önce, Sağlıklı zamanında, Hastalanmamak yada Hastalandığında Tedavin için hazırlığını yap,

Dünya hayatında, Akşama ulaştığında, Sabaha çıkacağını, Sabaha ulaştığında Akşama çıkacağını

kendine garanti görme, Dünya Hayatında, Dünyada garip biri gibi, yada yolcuymuşsun gibi ol,

Kendini Ölmüşlerden say, Ahiretini kurtarmak için de Dünyada iken Çok çalış Hazırlık yap “ dedi der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            BUHARİ HADİS No 1920

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Azze ve Celle, Verdiği her hangi bir Derdin, Verdiği herhangi bir Hastalığın Şifâsını da,

Dermanınıda beraberinde vermiştir, “ dedi der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            İ.AZAM MÜSNED HADİS No 435 / 3

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Allah Azze ve Celle Her hastalığa bir ilâç yaptı, Hastalık kendi ilâcına rast­larsa,

Allah Azze ve Celenlin İzniyle Şifasını bulur ve Hastalık geçer yok olur, tedavi olur “ dedi der, 

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            MÜSLİM HADİS No 2204

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  

“ Her Hastalığın bir İlacı vardır, Hastalığın İlacına ulaşılırsa, Allahın İzni ile, Hasta İyileşir, Şifa bulur “ dedi der,

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            CAMİUSSAGIR HADİS No 2203

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İlaç Bulmak, İlaç Kullanmak, İlacın Size Şifa vermesi, Allah Zül Celalin Size Yazdığı Kaderinizdendir,

İlaç Bulmak, İlaç Kullanmak, İlacın Size Şifa vermesi, Allahın İzniyle Fayda verir yada vermez,” dedi der,

 

 

     İLAÇ İLMİ              İBNİ MACE HADİS No 3436 ve 3438

  Sahabeden Usame Bin Şerik ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Allahın Kulları, Allah Azze ve Celle, İhtiyarlık ve Ölüm hariç, Her Hastalığın Şifasını, Devasını, Tedavisini de

O Hastalıkla beraber yaratmıştır, Bir İlaç Vermiştir, Onu arayıp bularak Tedavi Olunuz, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/106 H/6

  Sahabeden Numan İbni Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hastalığıda, Derdide veren Allahtır, Devayı, Şifayı verende Allah tır, Allah Zül Celal,

Devası, Şifası olmayan dert vermemiştir, ancak Devasız ve Şifasız bir dert vardır,

O da İhtiyarlamaktır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              EBU DAVUD HADİS No 3874

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Hastalığın Şifasını, Devasını, Tedavisini de O Hastalıkla beraber yaratmıştır,

Bir İlaç Verdi, Onu arayıp bularak Tedavi Olunuz, Lakin Haram olan Şeylerle tedavi olmayınız, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              DARİMİ HADİS No 385

  Sahabeden Ebu Freve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsa Aleyhisselam, İlim Öğrenenden, Öğrenmesini Men etme, Yasaklama kısıtlama,

İlim öğrenmek istemeyenede zorla İlim öğretmeye kalkma, Zira İlimi Ziyan eder, Sonra Günâha girersin,

İlâcını, fayda vereceğini bildiği yere koyan, Teşhisi ve Tedavisi En iyi olan Hekim, Doktor ol,

Öyle olmazsan, Sonra sana " Cahil Hekim " olursunuz, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/208 H/8

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hastalığına Deva bulmak, Şifa bulmak Kaderinde Maduddur, Yazılıdır,  Kaderindeki halini değiştirmez,

Tedavi olmak için İlaç bulmak, İlacı kullanabilmek, Allah Zül Celalin Dilemesi ve izni iledir,

İlacın Devası, Şifası Allah Zül Celalin dilediğine Deva ve Şifa olur, Dilemediğine değil, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2191

  Sahabaden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat edin insanlardan Kimileri de çabucak gazaba gelip gazabının dinmesi gecikir.

kimileri geç gazâblanıp, geç öfkelenip, öfkesindenden geç döner,

Kimileri ise çabucak gazâblanıp öfkelenip, çabucak öfkesindenden çabucak döner,

Öfkesinden geç dönende, çabuk dönende, birbirine karşı bir size bir ibrettir.

Dikkat edin! Bunlar içerisinde en hayırlı olanı geç gazâblanıp çabucak öfkesini yenendir.

Dikkat edin bunlar içerisinde en şerli olan çabucak gazâblanan ve öfkesini geç yenen kimsedir.

  Uyanık olun ! Gazâb insanın kalbindeki bir kor parçası gibidir. Siz Kendi Kendinizi görmezsiniz, Lakin,

Bu halde olan insanı görmüyormusunuz ?  Gözleri kızarır boyun damarları şişer,

Her kim böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa sırt üstü toprağa yatsın,” dedi der,

 

   Allah Rasulunun bu Sözü İnsanda Yorgunluktan ve Öfkelenmekten ileri gelen Statik elektirik yüküdür,

Bu Statik elektrik vucuttan uzaklaştırılmazsa, çok tahribata yol açar, onu gidremenin yolu ise

Allah Rasulunun Sözüdür,   

 

 

     İLAÇ İLMİ              KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6383

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birinizin bir Hastası, Bir şeye İştah duyarsa, Bir Şeyi Canı Çekerse, O Hastaya Ondan yediriniz, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2078

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zeytinyağı, Vers denilen Sarı renkte ve kokulu bir bitki ile Kustu Bahri denilen toparlak bir bitki ile

karıştırılarak kullanılması, Zâtül Cenb ( Akciyer İltihabı, Verem ) Hastalığına Şifadır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 1851

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zeytin yağını yiyin ve sürünün çünkü O Şifalıdır, bereketli bir ağacın ürünüdür, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              BUHARİ HADİS No 1923

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Çörek Otu kara dânesi, Tohumu, İhtiyarlık ve Ölümden başka her hastalığa şifâdır, “ dedi der,   

 

Hastalıklara karşı Sağlam bir savunma sistemine sahip olan kişi, kendini genelde iyi hisseder ve nadiren

hastalanır. Çünkü rahatsızlıklara karşı mukavemeti fazla demektir. Böyle olunca mikrop, virüs ve mantarlarla

baş edebilir. Savunma sistemi zayıfladığında, şu hastalıklar ortaya çıkabilir:

1- Mikroplu hastalıklar, bilhassa sık sık grip olma ve mesane iltihabı.

2- Deri, mukoza ve bağırsakta mantarla oluşması.

3- İnatçı herpes (uçuk).

4- Sindirim sistemi bozukluklarından meydana gelen ishal ve zayıflama.

5- Kaşıntılı deri hastalıkları.

6- Kronik (müzmin) rahatsızlıklar,

7- Kanda dolaşım bozukluğu, yüzde belirli solukluk.

8- Kronik yorgunluk.

9- Uyku bozukluktan.

Saymış olduğumuz bu hastalıklara yakalanmamak için savunma (immux) sistemimizin kuvvetli olması gerekir.

Çörek otunun ise, immun sistemi güçlendirdiği binlerce yıldan beri bilinmektedir.

Çörek otu, savunma sistemini dengelemekte ve mümkün olduğu kadar iyi çalışmasını sağlamaktadır.

Çörek otunun bu özelliği nereden kaynaklanır? Bilim adamları, bu sorunun cevabını modern teknolojinin

yardımıyla bulmuşlardır.  “Çörek otunun tohumunda organizmayı des­tekleyen yüzden fazla madde vardır.”

 

1- Çörek otundaki nigellon ve alfa-pinen gibi eterti yağlar, solunum borusunu genişletip kramp gidericidir.

Aynca ifrazat geliştirip öksürüğü hafifletir. İltihap giderici, ağn dindiriri ve idrar söktürücüdür.

Devamlı kullanımda kan sekerini düşürür.

2- Çörek otundaki Bl, B2 ve B6 vitaminleri, birçok enzimlerin üretiminde önem taşır,

Zira bunların eksikliği, savunma ablukalarını yok eder, Çörek otu boyun altı bezini; dolayısı ile savunma

sistemini güçlendirir. Folikasid vitamini ise, kalp ve tansiyon hastalıklarının riskini azaltır.

Bunun yanısıra hücre yenilenmesinde de lüzumludur.

3- Beta karotin, A, E ve C vitamini, selen gibi antioksitler vücudun savunma sistemini güçlendirir.

Selen, vücudun zehirli maddeleri atmasında yardımcı olur. Tabii muhtevası ile savunma sistemine, metabolizma

ve hormonlara iyi gelen çörek otu, vücudu toksin adı verilen zehirli maddelerden temizler, kan dolaşımını

güçlendirir ve bağırsaklann düzenli çalışmasını sağlar. Cildi parlaklaştinr.

Düzgün bir cilde, parlak saç ve gözlere sebep olur. Sağlıklı ve hayât dolu bir görünüm sağlar

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S214 H3

  Sahabeden Ebu Ubeybil Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sinameki ile Kimyon, Her Derde Devadır, Şifadır, “ dedi der,

 

     Kimyon, Anti mikrobiyal özelliğinden dolayı mikroplara karşı koruma sağlar,

savunma mekanizmasını güçlendirir. Hormonların dengelenmesine yardım eder,

Yüksek demir içeriği nedeniyle kansızlık yani anemi hastalığı olanlara da fayda sağlar.

Çok zengin bir mineral kaynağıdır. Metabolik fonksiyonları düzenlemesi de bitkinin faydaları arasındadır.

İçerdiği demir minerali sebebiyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda enerji kazandırır.

Kimyon bitkisi, Sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra salgısını uyarır. Yüksek miktarda lif içerir.

Kimyon tohumları hazımsızlığı giderir. Vücuttaki besinlerin emilimini kolaylaştırır.

Karaciğere faydalıdır. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının iyileşmesine yarar sağlar.

Kış hastalıklarından olan grip, nezle, öksürük ve balgam gibi rahatsızlıklara karşı da yararlıdır.

Bağırsak gazlarının kolaylıkla çıkarılmasına yardımcı olur. Unutkanlık yada dikkat dağınıklığına karşı iyi gelir.

 

 

     İLAÇ İLMİ              İBNİ MACE HADİS No 3457

  Sahabe Kadınlardan Ümmi Harem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sinameki ve Dereotu yemeye devam ediniz, Sinamekide ve Dereotunda, Sam hastalığı olan İhtiyarlık ve

Ölümden başka Her Hastalığın Şifası vardır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2081

  Sahabe Kadınlardan Esma Binti Umeys (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübrün bitkisi, Çok şiddetli İshal yapar, Şayet Bir Bitki Ölüme Şifa olsaydı, Sinameki bitkisi olurdu, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2686

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuru Üzüm yemeyi ihmal etmeyiniz, Kuru Üzüm yemek, Zihni Kuvvetlendirir, Kaygıyı giderir, Balgamı giderir,

Sinirleri kuvvetlendirir, Yorgunluğu giderir, Ahlakı güzelleştirir,” dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/22 H/5

  Allah Rasulunun Damadı ver Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Süt ile yağlanınız, Menekşe Yağı sürünüz, Zira o yazın serinlik ve kışında hararet verici vasıftadır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              YUSUF SURESİ AYET 84, 93 ve 96

“ Yusuf Aleyhisselama Kardeşleri, Babam Üzüntüden Gözlerine Ak Düştü, Gözleri Görmez oldu dedi,

Yusuf Aleyhisselam Kardeşlerine ” Alın Şu ( Terli ) Gömleğimi Götürün,

Babamın Yüzüne ( Gözüne ) Sürün, Gözü açılır, dedi,”

( Ter Kokulu ) Gömlek Yakup Aleyhisselamın Yüzüne ( gözüne ) sürüldüğünde, Hemen Gözü açıldı, ” der

 

     İLAÇ İLMİ              EBU DAVUD HADİS No 3878

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsmid Taşı Sürmesi ile, Gözlerinize Sürme çekin, Zira İsmid Taşı, Gözü Cilalar ve Saç bitirir, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              BUHARİ HADİS No 1674

  Sahabeden Said İbni Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kızılımtırak Beyaz Mantar, Kudret Helvası Nevinden Bir Yiyecektir, O Mantarın Suyuda,

Göz ağrısına Şifadır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              BUHARİ HADİS No 1924

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Kays Binti Mıhsan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ud Hindî kullanmağa devâm ediniz, Ûd Hindî de yedi türlü şifâ vardır.

Uzre denilen boğaz hastalığı için, Ud Hindi ilâç olarak buruna çekilir,

Zâtül Cenb ( Akciyer İltihabı, Verem ) Hastalığı için de su ile hastaya içirilir, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2403

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim odama girmişti,  yanımda bir çocuk vardı, cocuk biraz rahatsızdı,

Allah Rasulu Çocuğun neyi var diye sorunca, Bu Çocuğun Genzinden Kan sızıyor,

Onun için Boğazından rahatsız, dediler, Allah Rasulu “ Çocuklarınıza niçin işkence çektiriyorsunuz,

Biriniz, Kust’i flindi otu alıp sulandırıp onunla Yedi kez boğazını ovalasın ve hastanın ağzınada koysun,”dedi,

Dediği gibi yaptık Çocuk Şifa buldu,” der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S318 H9

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Kara Heliyle devam edin, Tadı acıdır. Lakin her derde devadır, Zira O, Cennet ağacındandır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/4  S/318 H/11

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuru üzüm yemeye devam edin, Zira o safrayı açar, balgamı keser. Sinirleri takviye eder, yorgunluğu giderir,

Ahlakı güzelleştirir, Nefsi hoş eder, kaygıyı uzaklaştırır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 3039

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İncir yiyiniz, Şüpheniz olmasınki İncir, Basuru giderir, İdrar yaparken zorlanmaya karşı şifalıdır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              İBNİ MACE HADİS No 3463

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nesâ sinirinin, ( Kalçadan Topuğa kadar uzanan Sinirin, Siyatik Hastalığının,) Şifâsı,

Arabî bir koyunun kuyruğundadır, Bu kuyruk eritilip üç parçaya bölünür,

sonra her gün sabahleyin aç karnına bir parça içilir,”  dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S318 H10

  Sahabe Kadınlardan Vasile (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabağa yemeğe devam edin, Mercimek yemeğe devam edin, O, Aklı artırır ve Baş ağrısına da iyidir,

Zira yetmiş peygamber onun için dua etmiştir, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S207 H6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabak, Hem Dimağı besler, Hem aklı artırır, Hem Şifadır “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2054

  Sahabe Kadınlardan Selma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yaralanma neticesi olan yaraların üzerine Kına konulmasını emrederdi “ der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2073

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sıtma hastalığı çok şiddetli ateşli bir hastalıktır, Ateşli Hastalıkları Su ile Serinleterek Tedavi edin ” dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2404

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güneşi karşına alıp oturma, Zira Güneş karşısında oturmak hastalıktır,

Güneşi arkana alman ise Şifadır,”dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C2  S174 H3

  Sahabeden İbni Abbas Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinizi korumasız olarak, Üzeriniz Çıplak olarak ve uzun süre Güneşte oturmaktan sakınınız,

Zira Güneşin gizlice Elbisenizi eskittiği gibi, Eti Kokuttuğu gibi ve Gizli Hastalıkları meydana çıkarır, “ dedi der,

 

     Bugün adını güneşlenmek olarak konulan, Güneşe karşı Plajlarda Hayasızca Çıplak olarak yatıp güneşlenen

İnsanların, Gerek Yüzlerinde, Gerek Bedenlerinde, Meşe Kütüğündeki bibi oluşan Benekleri ve

Bunun sonucundada Cilt Kanserine yol açtığını Görmüyormusunuz, ?    

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 1811, 1806,1808 ve 1809

  Sahabeden Ebul Aliye (ra) ve Cabir (ra) ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Soğan, Sarımsak ve Pırasa, Sizin için Helal ve Şifalı olan Nebatatdır,

Lakin, Kokuları Çevrenizdeki İnsanları rahatsız eder, Şayet Pişirilmiş olarak yenirse kokuları izale edilmiş olur,

Çiğ Sarımsak, Soğan ve Pırasa yiyenler, Onların kokuları kendilerinden izale olmadan

Mescidlere girmesin “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/2  S/133 H/1

  Sahabeden Alkame Ebu Rebil (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Peygamberlerden biri Vucudunun Zayıflığı, Halsizliği, Kudretsizliği için, Zafiyeti için,

Allah Zül Celalden yardım istedi, Allah Zül Celal de Ona Yumurta yemesini emretti, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2350

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Yemek yiyeceğin zaman, Tuz ile başlayıp Tuz ile bitir; Zira Tuz, Yetmiş hastalığa Şifadır,

Bunların başında Cinnet, Cüzzâm, Alaca hastalığı, Diş ağrısı, Boğaz ağrısı ve karın ağrısıdır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/4 H/718

  Sahabeden Sehl Bin Saad (ra) anlatıyor, Uhud Harbinde, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Miğferi kırılıp Başı yaralanmış ve Dişide kırılmıştı, Başından akan Kan durmuyordu,

Allah Rasulu Kızı Fatımaya, Bir Hasır al yak, Küllerini Başımdaki Kanayan Yaranın üzerine koy dedi,

Dediğini yaptım, Başından akan Kan durdu “ der, Buhari Tirmizi

 

     İLAÇ İLMİ              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/4 H/681

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Ubeyy Bin Kaab Ahzab Harbinde, Kolunun Damarına kılıçla isabet aldı ve

Kolunun Damarı kesildi, Damarından Kanlar boşalıyordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Ubeyy Bin Kaabın Kolunu, Damarın üzerinden Bir urganla dolayarak akan Kanını durdurdu ve

Damarını Dağladı” der, Müslim Tirmizi

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2066

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Acve hurması Cennet meyvelerindendir onda, Zehire karşı şifa vardır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2037

  Sahabe Kadınlardan Ümmi Münzir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

beraberinde Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali ile birlikte bana Misafir oldu,

Allah Rasulune ve Hz Aliye Hurma İkram ettim, Allah Rasulu İkram ettiğim Hurmayı yedi,

Hz Alide Hurmadan yemek için uzandığında, Allah Rasulu Hz Aliye, “ Sen Şimdi Hurma yemekten sakın,

Zira Sen Hastalığından henüz yeni kurtuluyorsun “ dedi, Hz Ali Hurmayı yemekten vazgeçti,

Allah Rasulu Hurmadan yemeye devam etti,

Daha sonra, Allah Rasulune, Şalgam yaprağı ve arpadan yapılmış bir yemek getirdim,

Allah Rasulu Hz Aliye dönerek, “ Ey Ali, İşte bundan ye bu senin için daha faydalıdır, Şifadır “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/2  S/143 H/6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Zemzem Suyu,

Allah Zül Celal tarafından Mübarek kılınmış Bir Su dur, Yemekliktir ve Hastalıklara Şifadır,” dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/3  S/215 H/18

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Abdest aldığınız Suyun

artanından içmek, Yetmiş türlü derde devadır, Bunun en aşağısı da, Hem Hastalığıdır " dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 22

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Ümmetime zor gelecek olmasaydı, Ağız temizliği için Günde Beş Vakit Misvak kullanmalarını

emrederdim, Zira Misvak ağzınızdan Kötü Kokuları ve Kötü şeyleri izale eder ve

Misvakta Sizin için Şifa vardır “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/325 H/1

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Misvak kullanmanızda Sizin için On Şifa vardır, Ağzı tatyib eder, Temizler, Diş etlerini güçlendirir,

Dişin çürümesini önler, Mideye Sıhhat verir, Mideyi kuvvetlendirir, Gözü Cilalar Gözü Kuvvetlendirir,

Balgamı çıkartır giderir, Sünnetimdir, Melekleri sevindirir, Rabbinizi Razı eder,

Hasenatı, İyiliğinizi artırır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2459

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Burnunuzun içinde Kıl bitmesi, Cüzam Hastalığına karşı bir güvencedir,” dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/4 H/405

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sineğin Kanadının Birinde Hastalık vardır Diğerinde Şifa vardır,

( Şifa Kanadındaki Deva, Hastalık Kanadındaki Hastalığı İzale eder,) “ dedi der,

 

     Hiç Kimse Sineği sevmez, Sinekten huylanır, Sinekten Nefret eder, lakin Sineğin kendisine olan ve olabilecek

faydalarını hiç düşünmeyi dahi akletmez, Tarımsal ürünlerin, Meyve ağaçlarının, Sebze fidanlarının,

Tahıl başaklarının, Meyve, Sebze ve Tahıl olabilmesi için Çiçeğinin döllenmesi olmazsa olmaz Şarttır,

Lakin bu döllemenin tamamını arılar yapmıyor, Arının olmadığı yerde bu işi sinekler yapmaktadır,

Yani sinekler olmasa aç kalabiliriz, bu hiç düşündünüzmü ?       

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/7

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemekten evvel ve sonra ellerinizi yıkamak, Cuma günü Gusul yapmak,

Tırnaklarınızı kesmek Size Şifa getirir ve derdi giderir, Size Zenginlik getirir ve fakirliği giderir, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2776

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hamamdan, (Banyodan) çıkarken, Ayaklarınızı Soğuk su ile yıkamanız,

Baş Ağrınıza karşı güvencedir,“dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/173 H 5

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizi ve Sizin Sağlığınızı Mahveden Zararlı Yiyecek ve İçeceklerden sakınınız, korununuz “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              DARİMİ HADİS No 2101

  Sahabeden Alkame Ebu Vail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki, Şarap, Kesinlikle Tedavi edici bir İlaç, Şifa değildir, İlaç yapımında kullanılamaz,

Aksine, Çok büyük Hastalıklar ve Felaketler getirir “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 2046

  Sahabeden Alkame Ebu Vail (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçkinin hiçbir çeşidi, İlaç değildir, Sizin için Şifa değildir, Size ancak ve ancak Dert getirir “ dedi der,  

 

     İLAÇ İLMİ              MÜSLİM HADİS No 2002

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, yanına bir adam geldi ve

Memleket­lerinde içtikleri Mısırdan veya Arpadan yapılan Bira denilen bir içkinin Haram olup olmadığını sordu,

Allah Rasulude, Ona, “ Bu dediğiniz ve İçtiğiniz şey Sarhoşluk verirmi ? diye sordu, Adamda evet dedi,

Allah Rasulude, Her sarhoşluk veren İçecek, Yiyecek yada koklanılan şey haramdır,

Müskirat, Sarhoşluk veren İçecek, Yiyecek yada koklanılan Her Şey, Tıynetül Habâl dır, dedi,

Orada bulunan Sahabeler, hep birlikte, Allah Rasulune Tıynetül Habâl nedir ? diye sordular,

Allah Rasulude, “ Tıynetül Habâl, “ Cehennemdekilerin Teridir, 

Cehennemdekilerin Azap görürken çıkardıkları dışkılarıdır, Usareleridir, “ dedi der,

 

     TER, Vucudun içinde kalması, dışarı atılmaması neticesinde, Vucudun İç organlarını parçalayan,

Mahveden bir Asit Muhteviyatı olup, Terleme yolu ile Vucuttan atılan bir dışkıdır, Ter Şayet Vucuttan atılmazsa,

Beyin Hücrelerini, Karaciyer Hücrelerini, Böbrek Hücrelerini, Dalak Hücrelerini, Mahvetmekte öldürmekte ve

Bu organların Görev yapamaz duruma getirir, Alzaymır Hastalığını, Börek Fonksiyonlarının ölmesi hastalığını,

Hepatit A,B ve C Hastalıklarını, Diabet Hastalıklarını meydana getirir, Bırakın Teri dışarı atmayı,

Bu Teri içtiğinizde durum Ne olur ? Tıynetül Hahal ve Sizi Mahveden Zararlı Yiyecek ve İçeceklerden korununuz

denilen ifadeyi,şimdi daha iyi anladınızmı ?  

 

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S67 H10

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yemeğinizi Allah'ın Zikri ile ve Namazla eritin,

Yemek yedikten sonra, Yemeğin üzerine uyumayın, Yoksa kalbleriniz katılaşır, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 673

  Sahabeden Saad Bin Ebu Vakkas (ra) anlatıyor, Hastalandığımda Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Ziyaretime geldi, Elini Göğsüme koydu, Kalbimde Elinin Serinliği ve Şifası Sükünetini Hissettim, Bana, 

“ Senin Kalbin Rahatsız, Sende Kalp Hastalığı var, Taze Medine Hurmalarından Yedi Hurma al,

Çekirdekleri ile birlikte dövüp, Suyunu sık, Sonra O Hurmanın Suyunu İç “ dedi der, E.Davud.   

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S319 H7

  Sahabeden Abdurrahman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Turunç yemeğe devam edin, Zira Turunç Kalbe kuvvet verir, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C 4 H 709 ve 710

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hastalıkta veya Kederli bir durumda olunca,

Muhallebi yapılıp yenmesini emretti ve Zira, Muhallebi Hastanın veya Hüzünlü Kimsenin,

Mide ve Kalbini Takviye eder, Kuvvetlendirir, Dertlerini, Üzüntülerini, Kederini dağıtır, giderir, “ dedi der, Tirmizi

 

     TEDAVİ OLMAK ve İLAÇLAR                            CAMİUSSAGIR HADİS No 2317

  Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyalık Mallarla, Dünyalık Zevklere, Dünyalık Şevklere karşı istekli olmak,

Kaygınızı, Üzüntünüzü Kederinizi artırıp Kalbinizi boşa yorar, Tembel Tembel oturmanız,

Gayesiz Amaçsız olarak boş yere vakit geçirmeniz, Kalbinizi katılaştırır, Dünyalık Mallarla, Dünyalık Zevklere,

Dünyalık Şevklere önem vermemek, Kalbinizi ve Bedeninizi Rahatlatır,” dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TUHEFUL UKUL HADİS No 17

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz İmam Hasan Askeri (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Hayatında iken, En Huzursuz, En Bunalımlı, En Karaktersiz Kimse,

Gönlünde, Kalbinde Kim ve Nefret, Hased ve Düşmanlık Besleyen Büyüten Kişi ve Toplumdur, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/165 H/2

  Sahebeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Namazınızı kıldıktan, Zekatlarınızı Sadakalarınızı verdikten sonra En Hayırlı Ameliniz,

Küs olan, Birbirine Kindar olan, İki Kişinin arasını ıslah etmek, düzeltmektir,

Size, Birbirinize karşı Kin duymaktan, Kin Beslemekten sakınmanızı Emrediyorum,

Zira Kin duymak, Kin Beslemek Sizi Helak edicidir, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 3551

  Sahabeden İbni Abbas (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Delilini Doğru kıl, Dilini ve Delilini Doğrulukta sabit eyle, Kalbine hidayet eyle,

Göksünüzdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı çıkarın, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              TİRMİZİ HADİS No 3551

  Sahabeden İbni Abbas (r.a.) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Göğsünüzdeki Kin, Hased ve Düşmanlığı çıkarın ki, Allah Zül Celalde Delilinizi Doğruluğa kılsın,

Dilini ve Delilini Doğrulukta sabit eylesin, Kalbine hidayet eylesin, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              BUHARİ HADİS No 2029

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Gündüzün ilk saatlerinde, Sabah Saatlerinde ve Gündüzün Son Saatlerinde Akşamleyin yürüyünüz,

Gecenin bir Saatindende istifade ediniz, İtidali İltizam edinizki Maksadınıza eresiniz, “ dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2283 ve 2322

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaman Zaman Kalplerinizi dinlendirin, “ Seyahat edinizki, Sıhhat bulasınız, “ dedi der,

 

   Yani, Arar ara seyahat ederek, Kalbinizi Dinlendiriniz, Sık Aralıklarla Yürüyüş yaparak Zihninizi Dinlendirinizki

Sıhhat bulasınız,der

   Çok Aşırı Hırslı olmamak, Kanaatkar olmak, Şükredici olmak, Kalbinden Düşmanlığı, Kin ve Nefreti

çıkarmak, Affedici olmak, Güzel, İyi yararlı Düşüncelerde olmak, Kendi Kendine Sıkıntı, Vehim üreten olmamak,

Rahmanı, Şafiyyi, Rezzaka Tam Teslimiyette olmaya çalışmak, Kalbinizi dinlendirir,   

 

 

     İLAÇ İLMİ              RAAD SURESİ AYET 28

“ Allah Zül Celale İman etmiş olan İnsanların Kalbi, Ancak ve ancak Allah Zül Celali Her Daim Zikretmekle

Mutmain olur, Huzur bulur, Doyar, Olgunlaşır, Kuvvet Bulur, Teskin olur ve Şifa bulur, ” der,

 

     İLAÇ İLMİ              ZÜMER SURESİ AYET 23

“ Derileriniz, Kalpleriniz, Gönülleriniz, Hastalıklarınız, Ancak ve Mutlak Allah Zül Celali Zikretmek ve

Allah Zül Celale Dua etmek ile yumuşar, Şifa bulur, İyileşir, “ der, 

 

     İLAÇ İLMİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2221

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celali Zikretmek, Kalplerin Şifasıdır,” dedi der,

 

   Çok Aşırı Hırslı olmamak, Kanaatkar olmak, Şükredici olmak, Kalbinden Düşmanlığı, Kin ve Nefreti çıkarmak,

Affedici olmak, Güzel, İyi yararlı Düşüncelerde olmak, Kendi Kendine Sıkıntı, Vehim üreten olmamak,

Rahmanı, Şafiyyi, Rezzaka Tam Teslimiyette olmaya çalışmak, Kalbinizi dinlendirir,   

 

     İLAÇ İLMİ              BAKARA SURESİ AYET No 196 ve 268

“ İçinizden Hasta olan, Başında Bir Rahatsızlığı bulunan Kimse, Oruç tutsun,

Sadaka versin, Fidye, Fıtır Sadakası versin, Bir Kurban kesip dağıtsın,

Sadaka vererek, Kurban Keserek, Oruç Tutarak, Özrünü karşılayacak, Giderecek bir şey yapsın,

Şeytan Sizi, Fakirlik Muhtaçlık ile korkutur ve Size Çimriliği Emreder, Dikkatli olunuz, “ der, 

 

     İLAÇ İLMİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 275

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kişi Yemeyi İçmeyi azaltırsa, İçine Nur dolar,” dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              GURREUL HİKEM HADİS No 903

Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tokluk, Hastalıkları çoğaltır, Aç kalmak, En Yararlı ilaçtır,” dedi der,

 

     İLAÇ İLMİ              METEALİBUL ALİYE HADİS No 1035

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Ayın Üç gününde, Allah İçin ve Oruç İbadetinin Tüm Şartlarını yerine getirerek Oruç Tutmak,

Göğüslerdeki Vesveseleri, Sıkıntıları, Bunalımları giderir, “ dedi der, 

 

     İLAÇ İLMİ              CAMİUSSAGIR HADİS No 2533 ve 2501

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Oruç tutmak, İç Organlardaki birikintileri Eritir, İnceltir,  Oruç tutunuz ki Sıhhat bulasınız, “ dedi der,

 

     Kan damarlarınız içinde tortular birikintiler oluşur,

Bu tortular, yine aşırı sinir ve stresle yapışmış olduğu yerden kavlayarak ayrılır,

Buna Tıp dilinde “ Pıhtı atması” denir, bu pıhtı Atar Damar içinde serseri mayın gibi dolaşırken,

Kalbi besleyen damara gelirse, O pıhtı O damarı tıkar, Kalp Krizi olur,

Bugün artık O pıhtı Anjio ile alınıp damar tekrar açılabilmektedir, O Pıhtı Beyin Damarına gittiğinde

O Pıhtı Bugün için gidip tıkadığı yerden alınamamakta ve Beyin Ölümüne neden olmaktadır,    

 

     Karnını Şişirinceye kadar Çok yemek yemekle ve Vucudu hareketsizliğe mahkum etmekle, 

Kederlenmekle, Birine yada birilerine Aşırı Kin ve Nefret besleyip büyütmeye devam etmekle,

Kalbinizin katılaşması ile, Zaman Zaman Kalbinizi dinlendirmemekle, kendi kendinizi harap etmektesiniz,

 

     Allah Rasulunun, “ Yemek yedikten sonra, Yemeğin üzerine uyumayın, Yoksa kalbleriniz katılaşır,

En Huzursuz, En Bunalımlı, Kimse, Kalbinde Kim ve Nefret, Hased ve Düşmanlık Besleyen Büyüten Kişidir,”

Gündüzün ilk saatlerinde, Sabah Saatlerinde ve Gündüzün Son Saatlerinde Akşamleyin yürüyünüz,

Oruç tutmak, İç Organlardaki birikintileri Eritir, İnceltir,  Oruç tutunuz ki Sıhhat bulasınız,”

Dediği ifadeleri şimdi anlayabildinizmi, ?

 

 

     ŞİFANIZ İÇİN SADAKA VERMEK İLAÇTIR,                 TEGABUN SURESİ AYET 16

“ Kendinize bir iyilik, bir şifa olması için İnfak edin,

Kim Nefsinin Çimriliğinden, Çirkefinden korunursa, işte kurtuluşa ermenin yolu odur,” der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN SADAKA VERMEK İLAÇTIR,                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S252 H4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,  “ Hastalıklarınızı, Hastalarınızı,

Sadaka vermekle Tedavi ediniz, Sadaka Her Türlü Hastalığı ve Belaları Def eder, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN SADAKA VERMEK İLAÇTIR,                 BUHARİ HADİS No 1169

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sadaka vermekle, Vücûdun Tamâmen Sıhhat bulur,

Sadakanı, Can Hulkuna yaklaşıpta, Son Demi hayâtına kadar, Tehîr etme, Ölüm geldiği ana bırakmayınız, 

Sadakanın Efdali, Hayırlısı, Mal Canlısı olmaktansa, Fakirleşmeden korkarak verilen Sadakadır, “ dedi der, 

 

     ŞİFANIZ İÇİN SADAKA VERMEK İLAÇTIR,                 MUVATTA SADAKA HADİS No 15

  Sahabeden Abdullah Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sadaka vermek, Verenin Bedenindeki Kirleri, Hastalıklarını, Sıkıntılarını, yıkar Yok eder, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN SADAKA VERMEK İLAÇTIR,                 RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 26

  Sahabeden Asım El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sabır etmek, Sabır göstermek, Sabırlı olmak, Sizin Ziyanızdır, Aydınlığınızdır, Rahatlamadır,

Sadakalarınız, Kendiniz için Burhandır,  

( yani Sadaka vermekle Buhranlardan, Ruhi Sıkıntılardan kurtulur, Sıhhatli yaşarsınız )

  Temizlik imanınızın yarısıdır, Elhamdülillah Zikri Mizânı, Sübhânallah ve Elhamdülillah Zikri

yer ile gökler arasını, Size Mükafatlarla doldurur, Kıldığınız Namazlarınız, Sizin için Size Bir Nurdur,

  Okuduğunuz Kuranı Kerim, Kendisi ile konuşup Amel ettiğinize veya etmediğinize,

Aleyhinize yada Lehinize Şahitlik edecektir, İnsanlardan Herkim, Nefsini, Kendini pazara çıkarıp satarsa,

Fuhuş yaparsa, Allah Zül Celal Onu Dünyada da, Ahirettede Helak edecektir, Her Kimde,

Fuhuş yapılmasına engel olmaya çalışırsa, Allah Zül Celal onu Günahlarından Azad edecektir, “ dedi der, 

 

     ŞİFANIZ İÇİN SADAKA VERMEK İLAÇTIR,                 İ.MÜNZİRİ HADİS No C2 S393 H37

  Sahabeden İbni Mübarek (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına bir adam geldi ve

Vucudumda Bir Çıban varki Yedi seneden beri iyileşmedi Devamlı Cerahati akıp durur ve beni çok rahatsız eder,

Tabibler Çeşitli Tedavi yolları denedi, bir Şifa bulamadım dedi, Allah Rasulu O adama,

“ Git İnsanların Muhtaç olduğu bir yeri ara, Onların Muhtaciyetini gider, Su ihtiyacı var ise Oraya bir Kuyu kaz,

Çıbanının iyileşeceğini umarım, “ dedi, Adam gidip öylece yaptı ve Şifasını buldu “ der,

 

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   İSRA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimde, Müminler, Müslümanlar için, Rahmetler, Şifalar, Devalar olan Ayetler indirdik,

Kuranı Kerimim Şifasına İnanmayan, İman etmeyen Zalimlerin Şifasını kaldırdık, Azabını artırdık, “ der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   FUSSILET SURESİ AYET 44

“ İman edenler için, Kuranı Kerim Ayetleri ve Rasulunun Sözleri Hadisleri,

İnsanlar için Bir Yol gösterici Hidayet verici ve Şifadır,

  İman etmeyenler için ise, onların Kulaklarına bir ağırlık, Gözlerine bir körlük gibi gelir, ” der, 

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   DARİMİ HADİS No 3318  

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şübhe yokturki,

Kuranı Kerim, Allahın Nuru ve Şifanın kendisidir, O Kendisine sarılan için Koruyucu ve Kurtarıcıdır “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   İBNİ MACE HADİS No 3452

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Şifa veren, Huzur veren, Sükünet veren, İki şeye, Bal yemeye ve Kuranı okumaya devam ediniz,”  dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 559

  Sahabeden Recael Ganavi (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celalin Kendisini tanıttığı İhlas Suresi ve Ancak Kendisine Hamdedilmesini Emrettiği,

Fatiha Suresi ile Allah Zül Celalden Şifa ve Yardım isteyiniz,” dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   RAMUZEL HADİS No C/4 S/321 H/11

  Sahabeden Ebu Said ve Abdülmelik İbni Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Fatiha Suresi Zehirlenmeye Şifadır, Fatiha Suresi, bütün dertlere Devadır, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 559

  Sahabeden Recael Ganavi (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Zül Celale

Hamd ederek,  Allah Zül Celalin Övdüğü ve Methettiği, Fatiha ve İhlas Süreleriyle Şifâ isteyiniz, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S440 H 10

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yasin Suresini Okur, yazar ve sonra da suyunu içen kimsenin, içine bin nur iner, bin rahmet ve

bin bereket gelir, bin deva gelir ve ondan bin hastalık da çıkar, Şifasını bulur, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2441

  Sahabeden Es Saip (ra) anlatıyor, Hastalanmıştım, Beni Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına götürdüler, Allah Rasulu Bana Kur’an okuyup Yüzüme üfledi, İyileştim ve ayağa kalktım,” dedi,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   İBNİ MACE HADİS No 3458

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Birgün Karnım ağrıyordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Karnımın ağrıdığını fark ettiğinde, Karnınmı ağrıyor diye sordu, Bende evet diye cevap verdim, Allah Rasulu

Bana, Kalk Namaz Kıl ve Kuran Oku, Şüphesiz Namaz Kılmada ve Kuran Okumada Size Şifa vardır, dedi,”der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2936  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Kılınız, Şüpheniz olmasınki Namaz kılmanız Şifanızdır, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   DARİMİ HADİS No 3318

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

 “ Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın ziyafet yemeğidir, Kuranın ziyafet yemeğinden, gücünüzün yettiği kadar öğrenin,

Şüphesiz bu Kur'an Allah'ın Nuru ve Faydalı Şifanın da kendisidir. O, kendisine sarılan için koruyucu,

kendisine uyan için kurtarıcıdır.  Onun şaşırtıcı şeyleri bitmez, Kuranı Kerim çok tekrar edilmekle eskimez,

Kuranı Kerim sapmaz ki, Kuranı Kerim Eğilip bükülmez ki, düzeltilsin. Binaenaleyh, Kuranı Kerimi okuyun,

anlayın, anlatın ve Kuranı Kerimden, Allahın Sizden Razı olmasını ve Şifa vermesini isteyin, Dua edin,” dedi der,

 

      ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2553

  Sahabeden Meymune Binti Ebi Useyb (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sağ elini kalbinin üzerine koy ve şöyle dua et “ Bismillâhi dâvinî bide-vâik. Ve'şfinî bişifâik.

Veeğninî bifazlike ammen sivak. Ve ahdir annî ezâk” Allah'm adıyla, Allah'ım, Devanla beni tedavi et,

Şifanla bana şifa ver. Fazlanla beni Senden başka hiç kimseye muhtaç olmayacak derecede zengin kıl,

Ve verdiğin sıkıntıyı benden gider,” diye dua ederdi,” der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2444

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Mü'min kişi, “ Ben Sizi, Başıboş yarattığımızı mı zannediyorsunuz ? âyetiyle,

Müminun Suresini, Bir dağa okusa, O dağı yok edecek gücü olur, " dedi, Çarpılmış olan birinin kulağına,

Müminun Suresini 115 ci Ayeti ile sonuna kadar okudum, Hasta ayılıp kendine geldi, “ der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN KURAN OKUMAK İLAÇTIR,                   KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 7018

  Sahabeden Ebu Leyla El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına bir bedevi geldi ve Allah Rasulune, " Hasta bir erkek kardeşim var " dedi,

Allah Rasulu " Kardeşinin hastalığı nedir? " diye sordu, " Kardeşimde Delilik, Ruhi Sıkıntı, Ruhi Hastalık var "

dedi, Allah Rasulu " Git onu bana getir " dedi, Adam gitti kardeşini getirdi, ve Allah Rasulunun önüne oturttu,

  Allah Rasulu Ona ilk once, Fatiha Suresini, Bakara Suresinin İlk Dört Ayeti ile 163 cü Ayetini, Ayetel Kürsiyi ve

Son Üç Ayetini, Ali İmran Suresinin 18 ci Ayetini, Araf Suresinin 3 cü Ayetini, Saffat Suresinin İlk On Ayetini,

Haşr Suresinin Son Üç Ayetini, İhlas, Felak ve Nas Surelerini okudu,

Allah Zül Celalden O Arabiye Şifa vermesi için Dua etti, Ruh Hastalığına tutulmuş olan Arabi,

Kendisinde hiçbir Ruh hastalığı kalmamış olarak, Şifa bulmuş olarak kalkıp gitti, “ der,    

 

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    İ,MÜNZİRİ HADİS No C2 S42 H16

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Gece İbadetine kalkmak,

Gece Allah Zül Celali Zikir etmek, Hastalığın Vucudunuzdan atılmasına, Şifa bulmanıza sebebtir, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 203

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Sen Beni Sabah Namazından ve İkindi Namazından sonra bir saat Zikret,

İkisinin arasındaki vakitte ben sa­na yeterim, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    BUHARİ HADİS No 588

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz Gece uyuyunca, Şeytan Onun Boynunun köküne Düğüm Düğümler, Şayet O Kimse,

Gece uyanıp, Abdest alıp, Teheccüd Namazı kılar, Kuran okur, Tesbih ve Tehlil ederse,

Allah Zül Celali Zikrederse, Şeytanın, Onun Boynunun köküne vurduğu Düğümlerin hepsi çözülür ve

O Kimsenin üzerinden, Şeytanın Düğümleri çözüldüğü için, Gönlü Hoş ve Huzurlu olarak, Neşeli olarak

Sabaha Nail olur, Her Kimde böyle yapmaz ise, Şeytanın Onun Boynunun köküne vurduğu düğümlerle,

Gönlü kapanık, İç dünyası kararık, Huzursuz, Sıkıntılı ve Buhranlı olarak, Uyuşuk ve dermansız olarak,

Beyni Şişmiş ve donuk olarak Sabaha nail olur, Gün Boyu, Yaşamı boyu böylece devam eder, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S11 H 4

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve Sizde bir İfrit, Ruhi Bunalım Hastalığı, Desise, Sıkıntı,

Buhran olduğunda veya olmaması için, Ayetel Kürsi Ayetini Devamlı Zikrediniz Okuyunuz “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/48

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Sabah Kalktığında, Ayetel Kürsiyi okursa, Akşama kadar,

Akşam Okursa, Sabaha kadar, Allah Zül Celalin Himayesi altında bulunur, “ dedi der, Tirmizi

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S11 H 4

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve Sizde bir İfrit, Ruhi Bunalım Hastalığı, Desise, Sıkıntı,

Buhran olduğunda veya olmaması için, Ayetel Kürsi Ayetini Devamlı Zikrediniz Okuyunuz “ dedi der,  

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    TABARANİ HADİS No 303

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Subhanallahu vel Hamdu Lillahi velâ İlahe İllallahu Vallahu Ekber, vela Havlevelâ Kuvvete İllâ Billahil

Aliyyil Aziym “ (Güç, Kuvvet ve Azamet ancak ve ancak Allah Azze ve Cellenindir) " Zikrini Devamlı yapın,

Muhakkakki, Bu Zikir, Doksan dokuz çeşit sıkıntıyı ve Ruhi hastalığı defeder, kaldırır,

Bunların en küçüğü, Üzüntü ve Fakirliktir “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S177 H 8

  Sahabeden Osman İbni Ebul AS (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Hanginiz bir yerinde bir ağrı hissederse,

Sağ elini Ağrıyan yerinin üzerine koysun ve üç defa Allah Zül Celali Zikretsin,

Yedi defa " Ağuzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru,"

( Hissettiğim ve çekindiğim hastalığın şerrinden Allah Zül Celalin İzzet ve kudretine sığınırım ) deyin “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    CAMİUSSAGIR HADİS No 260

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Yeriniz ağrıdığında, elini ağrıyan yerin üzerine koyunuz ve “ Şu ağrımdan ve Sızımdan, Hastalığımdan

Allah Zül Celalin Şifaı Kudreti İzzetine sığınırım “ diye Sayısı Tek olmak şartıyla tekrar tekrar Zikir ve Dua

Ettikten sonra ağrıyan yerin üzerinden elini kaldırırsın,” dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    İBNİ MACE HADİS No 3522

  Sahabeden Osman Bin Ebil As Es Sakafi (ra) anlatıyor, Beni Helak olmaya yaklaştıran bir ağrıya tutulmuş

olduğum halde iken Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına gittim hastalığımı anlattım,

Allah Rasulu bana, “ Sağ Elini, Ağrıyan yerinin üzerine koy,  “ Ya Rab Senin adın ile, Senden Şifa diliyorum,

Halen duymakta olduğum ağrı ve duyacağımı korktuğum ağrının şiddetinden şerrinden,

Ya Rab Senin İzzet ve Kudretine sığınıyorum, “ duasını Yedi kere oku dedi, bende Yedi kere okudum,

Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Bana Şifa verdi ve ben İyileştim, Hiç bir Ağrı ve Sızım kalmadı “ der, 

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    TABARANİ HADİS No 303

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Subhanallahu vel Hamdu Lillah velâ İlahe İllallahu Vallahu Ekber,

vela Havlevelâ Kuvvete İllâ Billahil Aliyyil Aziym “

(Güç, Kuvvet ve Azamet ancak ve ancak Allah Azze ve Cellenindir) " Zikrini Devamlı yapın,

Muhakkakki, Bu Zikir, Doksan dokuz çeşit sıkıntıyı ve Ruhi hastalığı defeder, kaldırır,

Bunların en küçüğü, Üzüntü ve Fakirliktir “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    METEALİBUL ALİYE HADİS No 2443

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şu cümleler her derde devadır, Hastanıza, Esmaul Hüsna İsimlerini Zikrederek,

Zehirli ve zarar veren her hayvanın şerrinden, kem gözden, hased ettiği zaman hased edenin şerrinden,

iblisin ve onun tâbilerininden, Allah Zül Celale sığınırım, diye dua ederek,

Hastanıza, Olduğunuz Bölgeden bir parça temiz toprak alıp hastanıza sürün,” dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 642

  Sahabeden ve 2.ci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allanın Zik­rine Sarılın, Zira Allahın Zikiri Sizin için Şifadır,

İnsanları anmaktan sakının, Çünkü O şekil Hastalıktır, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN ZİKİR YAPMANIZ İLAÇTIR,                    TABARANİ HADİS No 142

  Sahabeden Cabir ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Yerde ve Her Şekilde, Kim “Lâilâhe İllaIlah, Muhammder Rasulallah Allah'tan başka ilâh yoktur,

Zikrini yapan, Allahı Zikreden, Amel eden, Çalışan, İbadet eden Kula,

Allah Azze ve Celle Azap etmez, Kul, Her Yerde ve Her Şekilde Allahı Zikredmekle, Amel edmekle, Çalışmakla,

Sadece Allaha İbadet edmekle, Azabtan kurtulur, kendisine Dünyalık bir Eziyet Zarar, Hastalık,

Azap dokunduktan sonra da olsa Zikir, Ona ömrünün bir kısmında fayda verir “ dedi der,

 

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        RUM SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celal, Ölüden Diri çıkarandır, Diriden Ölü çıkarandır, Ölümden sora geri Diriltendir, “ der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu

gösterir, “ Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        NİSA SURESİ AYET 88

“ Her Kim Sapıtırsa ve Dahi Allah Zül Celal Ona Çıkış yolunu kapatırsa, artık bir çıkış yolu bulamazsınız,” der,  

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S67 H7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Sen Şafisin, Şifa verensin, Senden başka Şifa verebilecek olan yoktur, Dertleri giderensin,

Öyle bir Şifa ve Derman İnfak eyleki, Hastalık ve Derdin İzi kalmasın, diye Dua ediniz, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Azze ve Celle,

Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman, Kulum, Sadece Benden Yardım istediği

Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse, O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine, Kendi Becerisine,

Kendi eli ile yaptıklarına güvenerek değil, Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi,

Yokluğu, Darlığı Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin, Allah Zül Celal olduğunu bilip,

Allah Zül Celale Tevekkül ederse, Sırtını Allah Zül Celale dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine ve

Muhabbetine göre, Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

  Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden, Allah Zül Celal ona Huzura Çıkış kapıları açar,

Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açacaktır, “ dedi der, 

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3348 ve 3308

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb ve Sahabe Kadınlardan Fatıma El İyadi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Mümin, Başına gelen ve gelebilecek Musıbet hakkında,

Kalbinde Korku ile Ümidi, birlikte bulundurursa,  Allah Zül Celal, Muhakkak Onu Korktuğundan Emin kılar ve

Umduğunu verir, “ Allah Zül Celalin, Kendisine bir çıkış yolu açıncaya kadar beklemeyen,

Sabırsız olan Kimse, hikmet sahibi de­ğildir,” dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

  Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki, Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun,

Seni korusun, Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun,

  Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için, Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin,

Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar,

Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse,

Sana veremeye Muktedir olamazlar, Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret, Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir,

Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birliktedir, Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır,

Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S256 H 11

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cuma günü Mescidin kapısına Melekler oturur, İmam Cuma Hutbesi için Minbere çıkıncaya kadar olan vakitte,

Cuma Namazına gelen Cemaattakiler için, Allahım, Cuma Namazına Gelen O Kulun, Hasta ise Ona Şifa ver,

Şayet Fakir bir Kul ise, Ona Zenginlik ver, Şayet Sana olan İtikatında İmanında sapmışlık varsa,

O Kuluna Aklı Selim Hidayet ver, “ diye Dua ederler, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        TABARANİ HADİS No 142

  Sahabeden Cabir ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Yerde ve Her Şekilde Kim “Lâilâhe İllaIlah, Muhammder Rasulallah“ Allah'tan başka ilâh yoktur,

Zikrini yapan, Allahı Zikreden, Amel eden, Çalışan, İbadet eden Kula, Allah Azze ve Celle Azap etmez,

Kul, Her Yerde ve Her Şekilde Allahı Zikretmekle, Amel etmekle, Çalışmakla,

Sadece Allaha İbadet etmekle, Azabtan kurtulur,  kendisine Dünyalık bir Eziyet Zarar, Hastalık,

Azap dokunduktan sonra da olsa Zikir, Ona ömrünün kalan kısmına fayda verir “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        CAMİUSSAGIR HADİS No 871

  Allah Rasulunun Ehli Beyti ve Damadı Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ya Rabbel Alemiyn, Tüm Benliğimle Yönümü Sana cevirdim,

Ben Sana ve Senin Gönderdiğin Peygamberine ve Kitabın Kuranı Kerime İman ettim,

Ben Ölünceye kadar, Beni Kulağımdan, Gözümden, Diğer Azalarımdan Beni İstifade ettir,

Onlardan Araz eyleme, Bedenimde Bana Sıhhat Afiyet ver, Nefsimi Sana Teslim ettim,

İşimin Olurunu ve Bereketini Sana Havale ettim, Dinim ve Dinimin Amellerindeki Eksikliklerimden,

Noksanlıklardan, Hatalardan, Günahlardan, Senin Merhametine Sığındım, diye Dua ediniz, “ dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN DUA ETMENİZ İLAÇTIR,                        TİRMİZİ HADİS No 3571

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua ederken, Allah Zül Celalin Lutfundan isteyiniz, Dileyiniz,

Zira Allah Zül Celal, Kendisinden istenilmesini sever,” dedi der,

 

     ŞİFANIZ İÇİN TEVBE İSTİĞFAR YAPMAK İLAÇTIR,   İ,MÜNZİRİ HADİS No C3 S470 H4 S468 H1

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Size Hastalığınızıda, Şifanızıda bildireyimmi? Hastalığınız Günahkar olmanız, Günahlara Batmanızdır,

Şifanızda, Günahlarınız, Hatalarınız Ne kadar Çok olsada, Tüm Benliğiniz ve Samimiyetinizle olan Nedametle,

Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar etmektir, Zira Allah Zül Celal Günahların Hataların çokluğuna değil,

Tüm Benliğiniz ve Samimiyetinizle olan Nedametinize bakar “ dedi der,

 

     Yani, Her Rahatlığın Kendine Güvenin arkasında, Bir Rahatsızlık ve Korku olduğu gibi, 

Her Musibetin, Her Sıkıntının, Her Umutsuzluğun ve Çaresizliğin arkasında, Bir Umut, Bir Çare vardır,

Allah Zül Celale Muhabbetiniz, Allah Zül Celalin Muhabbetini, kaybetmekten korku ve Ümit arasında olsun,  

Musibetin, Sıkıntının, Umutsuzluğun, Çaresizliğin Çaresini Yalnızca ve yalnızca Allah Zül Celalden isteyiniz,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celale Tevekkel olunuz,

 

     Kuran Okumak, Zikir Yapmak, Dua etmek Sadaka vermek, Sadaka veren İnsan için, Şifadır,

Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak, Devamlı Zikirde bulunan, Devamlı Kuran okuyan İnsan için, Şifadır,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Sadakayı elinden geldiği kadar, Çokca veren, Çok az hasta olur, Tedavisinde bu şekilde yaparsa Şifasını bulur,

 

     Ruhi Hastalıkta olan, Sıkıntılı olan, Buhranlı olan, Mümkün olduğu kadar Sadaka vermeye çalışırsa,

Devamlı Allahı Zikrederse, Kuran okumaya devam ederse, O Sadakaları ile, O Zikirleri ile, O Kuran okuması ile,

O Hastalığından, Sıkıntısından, Buhranından kurtulur Rahatlar ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

 

     Dikkat edin, Bunları Tedavi ve Şifa için,  Allah ve Rasulu Ziişan söylüyor, Kalbinizde en ufak bir şekilde

“ Sadaka verme ile, Kuran okuma ile, Zikir ile, Dua ile Hasta Nasıl iyileşir, Nasıl Tedavi olur ”

gibi bir düşünce oluşursa, artık Sizi iyileştirecek, Şifa bulduracak, Tedavi edecek hiçbir şey yoktur,

Aldığınız Tıbbı ilaçlardanda Tedavi olamazsınız, Zira Size Şifayı veren İlaçlar değil,  Allah Zül Celaldir,  

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak ve Devamlı Zikirde bulunan,

Devamlı Kuran okuyan İnsan ve Dua eden için Şifadır, Ruhi Sıkıntının, Bunalımın, Depresyonun,

Sinirliliğin, Akresifliğin, Panik ataklığın, Kapalı yerde kalma korkusunun,

Tek ve Tek, Ancak ve Ancak çaresi, Şifası, Devası, Kurtuluşu, Zikir İbadetidir,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Elinden geldiği Zikri Çokca yapan,  Allah Zül Celali Devamlı Zikreden, Devamlı Kuran okuyan İnsan,

Ruhi Hastalıklardan Hasta olmaz, yada Çok az hasta olur, Tedavisinide bununla yaparsa,

Şifasını bulur ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

     Ben Ruhi Bunalımımdan, Depresyonumdan, Sinirliliğimden, Akrisifliğimden, Panik Ataklığımdan,

Her okumaya başlayışımda, 313 Ayetel Kürsiyi Bir Bardak suya Peş peşe okuyup, Zikir yapıp,

Şifayı ve Devayı  Allah Zül Celalden dileyerek içtim, Ben Bunlarla Şifa Buldum ve Şahidim Ya Siz ?

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır,

 

     Şirvani Cami İmam Hatibi, Müderris Arıllı Hüseyin Nail Hoca dan bir Anekdot (      -  1963 ) 

Hastalığının çok ağır Izdırabından “ Ah Anam, Yandım Babam” diyerek ah edip, inleyip, söylenen bir hastaya,

“ Bu şekil söylenmen, Ah etmen, İnlemen, Izdırabını azaltmaz, Izdırabını daha çok artırır, Şifada olmaz,

Izdırabına karşılık Söylenmek yerine, Izdırabına Meded olacak olan, Deva verecek olan,

Şifa verecek olan, “ Allahümme Şafi Lutfullah” diyerek Tesbihatla, Şafi olan Allah Zül Celali Zikredersen,

Izdırabın azalır, Ecelin gelmedi ise Mutlak Şifa verir, diyerek ikaz etmiş

 

 

     TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK                               MÜ'MİNUN SURESİ AYET 58

“ Kör Gözle, Gören Göz Eşit olmaz, Allaha ve Rasulune İman edenlerle, İlim ve Bilimle iyi işler çalışmalar

yapanlarla, Kötülük yapanlar, Hıyanetlik yapanlar Düşmanlık yapanlar, İnkar edenler,

Fitne Fesat, Hizipcilik çıkaranlar, Bir ve Eşit olmaz “ der,

 

    TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK                                DARİMİ HADİS No 385

   Sahabeden Ebu Freve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İsa Aleyhisselam, İlm Öğrenenden, Öğrenmesini Men etme, Yasaklama kısıtlama,

İlim öğrenmek istemeyenede zorla İlim öğretmeye çalışmaya kalkma, İlimi Ziyan eder, Sonra günâha girersin,

İlâcını, fayda vereceğini bildiği yere koyan, Teşhisi ve Tedavisi En iyi olan Hekim, Doktor ol,

Öyle olmazsan, Sonra Cahil Hekim olursun, " dedi der,

 

    TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK                                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 835

   Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hekimlik Yapanlar, Şayet Hastanın, Hastalığına, Derdine Derman olurlarsa,

Hastanın Hastalığını iyileştirmeye faydaları olurlarsa, Bu O Hekim için Ne güzeldir,

Lakin, Hekimler, Hekimliğini güzel yapsınlar, Bir Hastanın Ölümüne Sebebiyet vermekten dolayı,

Cehenneme girmekten sakınarak Hekimlik yapsınlar, “ dedi der,

 

    TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK                                DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabibin, hastaları iyileştirecek şeylerle tedavi edip, kendisim hasta etmesi uygun düşmez,

zira Tabiphastalandığı zaman, hastalığından dolayı, hastalarının tedavisiyle meşgul olamaz,

Tabibin, hastaları tedaviye güç yetirebilmesi gayesiyle kendisi için sağlık (şartları) araştırması gerekir,“dedi der,

 

    TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK                                CAMİUSSAGIR HADİS No 3619

   Sahabeden Huzeyfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimki, Bilgisi ve Tecrübesi ve Ehli olmadığı halde, Tabiblik, Hekimlik yaparda,

Bir Hastaya Zarar verirse, O Verdiği Zararı Telafi etmekle Mesuldur, “ dedi der,

 

    TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK                                İBNİ MACE HADİS No 3466

   Sahabeden Abdullah Bin Amir Bin El As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tabiblik, Sağlıklı Tedavi etme bilgisi olmadığı halde, 

Tedavi işine girişen ve hastaya zarar veren kimse Zamındır,

Zamın Suçunun cezası Hastaya verdiği zarara gore Diyet, yada Kısas tır, dedi “ der,

 

    TEDAVİ ETMEK, HEKİMLİK                                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2202

   Sahabeden Vehb Bin Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hekimlerin, Doktorların aldırış etmediği Tıp Bilimi, Yemeğe başlarken Besmele çekmekle başlamayı,

Yemeğin sonunda kalkarken Elhamdülillah deyip Yemekten kalkmaktır, “ dedi der,

 

    Hastanelerde Poliklinik Hasta bakma Mesai Bitimi Saat 17 den sonra, Bitmekte olduğunu bilmektesiniz,

Polikliniklerinde Randevu sistemi ile Hasta aldıklarını bilmektesiniz, Lakin gündüz saati Poliklinikleri

Çok yoğun olduğu için Gündüz Polikliniklerinde randevuda alınamamakta, çok zor alınmaktadır,

Polikliniklere Gündüz gidemeyenler, yani Poliklinik hastaları, Hastanenin Acil servisine yönelmekteler,

     Vatandaşlarımızın, İnsanlarımızın, Kesintisiz Sağlık hizmeti alabilmeleri için,

Mevcut Devlet hastaneleri, Şehir hastaneleri, Devlet Üniversitesi Hastaneleri Polikliniklerinin,

Poliklinik Hasta bakma Mesai Bitimi Saat 17 den sonra, Gece Saat 20 veya 21 e kadar vardiyalı sisteme

geçirilmesi, Mevcut Hastane Polikliniklerinin Labratuvarlarının daha randımanlı kullanımı olmazmı ?

Hastanelerdeki Acil Servisleri sadece çok Acil hastalara kalmazmı ?

 

 

     NAZAR NEDİR                            KIYAMET SURESİ AYET 14

“ İnsan, Kendi Nefsine Tanıktır,” der,

 

     NAZAR NEDİR                            MÜDDESİR SURESİ AYET 22, 23, 18, 19 ve 21

“ Suratını Çehreleştirir, Kibiriyle, Hasediyle, Düşmanlığıyla, Kiniyle, Nefretiyle Düşünüp, Ölçüp biçer,

Kahrolası Nasılda Ölçüp biçer, Yine Kahrolası Nasılda Ölçüp biçer, Bakar Nazar ederler,” der

 

     NAZAR NEDİR                            KALEM SURESİ AYET 51

“ Senin Aleyhinde olanlar, Senin düşmanın olanlar, Sana Hased edenler, Seni Gözleri ile dahi yerler,

Gözleri ile Devirirler, ”der,

 

     NAZAR NEDİR                            CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B2 H 7

  Sahabeden Ukbe Bin Amir El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nazar değmesi ile Musıbete uğramak vardır,

Nazar, Farkında dahi olmadığınız bir halde, Sizi Gördüğünüz bir şeyi kıskanmaya, Hasedlemeye veya

Sizde görülen bir şeyin kıskanılmasına Hasedlenmesine nedendir,” dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            CAMİUSSAGIR HADİS No 2769 ve 2770

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Göz değmesi haktır, Aşırı bir hayranlıkla bakarken şeytan ve in­sanoğlunun hased duygusu hazırlar,”

“ Nazar insanı Mezara, Deveyi de kazana götürür,” dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            METEALİBUL ALİYE HADİS No 2448

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Ölümünün çoğunluğu, Kader ve Kazası, Nazar iledir,

Ümmetimden Öleceklerin çoğunluğu Nazar iledir,”dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            CAMİUSSAGIR HADİS No 2654

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Din Kardeşinizin, Gözünüzle Ölümüne sebep olmayın, Şayet Din Kardeşinizde Hoşunuza giden bir şey

gördüğünüzde, Onun Ona Mübarek olması için Dua ediniz,”dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            METEALİBUL ALİYE HADİS No 2449

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Ağzına kadar Etle doldurulmuş bir Tencerede,

Et Kavrulan bir yere gitmiştim, Canım, O Kavrulan Etten bir parça çekti ve alıp yedim,

Yedikten sonra Rahatsızlandım ve Karnım Çok Ağrılı bir şekilde Şişti, sonra bu durumu, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme anlattım, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yediğin O Et Kavurmasında, Yedi kişinin Gözü vardı, Nefsi kalmıştı, ( O Nefis Seni Bu Hale getirdi) " dedi ve

Karnımı ovdu, ben de onu yeşil bir kütle halinde dışarıya attım,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemi, Hak ile gönderen Allah Zül Celale Yemin ederimki,

Ondan Sonra karnımdan Ne bir Şişlik, Ne bir ağrı nede herhangi bir rahatsızlık hissetmedim, “ der,

 

     NAZAR NEDİR                            BUHARİ HADİS No 1933

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Benim evime geldiğinde, Yüzü Sapsarı kesilmiş, Halsizleşmiş,

Huzursuz, Ruhu daralmış bir kız çocuğu vardı, Allah Rasulu O kız çocuğunu gördüğünde,

“ Bu kızcağıza, Kuran Okuyunuz, O Kızada Kuran Okutunuz, Zira Bu Kızcağıza Nazar değmiştir, “ dedi der, 

 

     NAZAR NEDİR                            RAMUZ EL HADİS HADİS No  C/1 S/44 H/2

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kadının Fıtratından dolayı, Saçı, Kokusu, O Kadına,

( Erkeklerin İlgi, alaka, Cinsel arzularını, Şehvetlerini çeken ) iki Güzelliğinden birisidir, “ dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/264 H 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Kızların Evinden dışarıda, Saçlarını değişik şekillerde yapması, Saçlarının güzel görünmesi,

Kadınların, Kızların Evinden dışarıya, Makyaj yaparak, Güzel, Çekici bir Yüzle çıkması,

Kadınların, Kızların Evinden dışarıda, ( Dişiliğine çeken ) Güzel ve Çekici bir sesle konuşması,

( Erkeklerin Şehevi bakışlarını) Cezbedicidir, Şehevi bakışları kendisine çeker,” dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            NİSA SURESİ AYET 28 ve 27

“ İnsan Yaratılış Fıtratı ile, Zaaflarına karşı zayıftır,

İnsanın Fıtrat Zaaflarından birine, Fıtratında olan Şehvetidir, İnsan, Şehveti itibari ile Zayıf karakterlidir, 

  Fıtratınızda olan Şehvetinize, Cinsel Arzularınıza uymak,

Çirkeflere, Fuhşiyata, Hayasızlıklara Sapmanıza ve Sapıtmanıza neden olacaktır,” der

 

     NAZAR NEDİR                            RAMUZ EL HADİS HADİS No  C3 S226 H6

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınızın, Kızlarınızın, Baldır ve Bacaklarıda Avret yerlerindendir,

(Cinselliğini Teşhir eden yerlerindendir,) “dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            EBU HAYYAM BAHRI MUHIT HADİS No C 7 H 250

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınızın Cilbabı, ( Yani Kılık Kıyafeti ve Baş Örtüsü )

Bütün Vucudunu, Bedenini, Baldır Bacaklarını ve Göğüslerini tamamen Kapatan olmalıdır, “ dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S219 H13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) Anlatıyor, Rasullalah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlarınız, Fıtrat itibari zayıf yaratılmıştır, Zaafları, ( yani Şehvetleri çeken yerleri ) Avretlerdir,

Onları, Avretlerini örterek koruyunuz, “ dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 68

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hiç Şüpheniz olmasınki,

Kanınızın Damarlarınızda dolaştığı gibi Şeytanda, Aynen, Kanınız gibi Damarlarınızda dolaşmaktadır, “ dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C1 ŞEYTAN H 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kadınlar, Şeytanın Size, Dışarıya karşı Güzel görünmek Hilesi, aldatması vardır,

Şeytanın Güzel görünmek Hilesi, Sizin başkalarına Süslü, Güzel, Cazibeli görünmek İçin,

Gözünüze Sürme çekmeniz, Dudaklarınızı Boyamanız, ( yani Makyaj yapmanızdır )” dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            CAMİUSSAGIR HADİS No 1324

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ey Kadınlar,

Hiç Şüpheniz olmasınki, Şeytanın Sizin üzerinizde Tuzakları vardır, Süslenmeniz, Dışarıya karşı Güzelleşmeniz,

Şık ve Alımlı olmaya çalışmanız, Gösterişli olmaya çalışmanız, Şeytanın Sizin üzerinizdeki Tuzağıdır, “ dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S14 H 3

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyaya yönelik zevklenmelerden Sakının, Süslenen, Kendine Cezp ettiren Kadınlardan da Sakının,

Zira Şeytan, Takva Sahiplerini avlayıp yoldan çıkarmak için, Süslü ve cezp edici Kadınlardan daha uygun bir

Tuzağa sahip olmamıştır, Zira Şeytan çok aldatıcı, yanıltmak için gözetici ve netice alıcıdır, “ dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            MÜNZİRİ HADİS No C1 S342 H5 S344 H10

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadınlar, İnsan olan Kocasının, Ar ve Namusudur,  Kadın, Na Mahremdir,

Kadınlar Evinden dışarı çıktıklarında, Günahsız olarak çıkar, Şeytan Kadının yanına yaklaşır, Yanına gelir ve

“ Sen, Kılık kıyafetinin, Giyiminin açıklığı Özgürlüğün ile Süslenmen, Makyaj yapman ile Çok güzelsin,

Çok Şıksın, Kokunla, (Parfümünle ) yanından geçtiğin Kişilerin hoşuna gidiyorsun, diyerek ayartandır,”dedi der,

 

     NAZAR NEDİR                            TİRMİZİ HADİS No 1173

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kadın, Cinselliği ile Kocasından başkalarına, Yabancılara görünmemesi gerekendir,

Kadın, Edep ve Haya Sınırları dışına çıkarak Sokağa dökülürse,

Cinselliğini Kocası dışındaki yabancılara Teşhir ederse, Erkeklerin Cinsel arzularını kendilerine çekerse,

Göz Zinası yaptırırsa, Şeytan, O Kadını ayartmıştır, Doğru olandan ve İmandan çıkmıştır,

  ( Kadın, Kocası dışındakilere açılıp saçıldıkca, Süslenip, Makyaj yaptıkca, Serbest hareket ettikce,

Edep ve Hayasını, Mahremiyetini, Namusunu, İffetini, Irzını kaybeder, Günahkar ve Asi bir kadın olur,

Evine döndüğünde her şeyini kaybetmiş şekilde döner )  “dedi der,

 

     Kadınların tabiatında bulunan, Güzellik, Güzel ve Şık görünmek, Hoş görünmek arzusunun, Cinsellik, Dişilik

hastalığına dönüştüğünü Şeytan iyi bilir, Şeytan, Kadının Kılık Kıyafeti ile, Giyimi ile, Özgürlüğü ile Açık

Saçıklığı, Güzellik ve Çağdaşlık olarak gösterir, Açıklık ve Saçıklığı ile O Kadını yada Kızı İmandan çıkarır,

 

 

     NAZAR DAN KORUNMAMAK NEDİR              İBNİ MACE HADİS No 3750

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hangi kadın kocasının evinden başka bir yerde, Elbisesini çıkarırsa,

Soyunursa, O Kadın, Kendisi ile Allah arasındaki, Edep ve Haya Perdesini yırtmış olur,

Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağı kaybolmuştur, “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAMAK NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 1167

  Sahabe Kadınlardan Meymune (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kocası dışındakilere, Süslenen, ( Makyaj yapan, Modernlik ve Şıklık diye Kılık kıyafeti ile açılıp saçılan,

Cinselliğini Dışarıya Teşhir eden Fışkırtan Cinsel arzuları kendilerine çeken Kadınlara, )

Hiçbir şekilde Güvenlik, Huzur, Ferahlık, Maddi ve Manevi Koruma yoktur “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAMAK NEDİR              RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/142 H/7

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Kadın yada Kız, Mahreminden başkasına,

Evinde veya başka bir yerde Başını açarsa, Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağı kaybolmuştur,

Bir Kadın yada Kız, ( Umuma açık Kadın ) Hamamına, Giyinik ve Başörtüsü olduğu halde girse dahi,

O Kadın veya Kadınlar için, Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağı kaybolmuştur,

Güvenlik ve Koruma ve Hayır yoktur, “dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAMAK NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 2803

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Hangi Kadın, Evinde yada Evinden dışarıda,

Kocası yanında iken dahi Başkalarının yanında Açık Saçık giyinirse, Elbisesini çıkarırsa, Soyunursa,

O Kadın, Kendisi ile Allah arasındaki, Edep ve Haya Perdesini yırtmıştır,

Bu Edepsizlik ve Hayasızlıktır, Edepsizlik ve Hayasızlık Yasaktır ve Haramdır,

Allah Azze ve Celle ile arasındaki Koruma Bağını kaybetmiştir, başına gelecekleri kabul etmiştir, “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAMAK NEDİR              CAMİUSSAGIR HADİS No 332

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Günahlar, Hatalar, Çirkefler Düzeltilmediği zaman yahud Günahlar, Hatalar, Çirkefler Topluma Aşikar edilerek

yapılmaya başladığında, Topluma Zarar verecektir, Toplumu Tahrib edecektir,

Günahlarınızı, Hatalarınızı düzeltmezseniz,  Sizede Zarar verecektir, Sizide Tahrib edecektir, “ dedi der,

 

     Edep, Haya ve Namus kavramları, İnsanın Görsel Kimliğidir, bazılarının ağızlarındaki Laf salatası değildir.

Edep, Haya, Namus ve Mahremiyet hükümlerine göre kılık kıyafet giyinmenin veya giyinmemenin manası,

Bu Manevi Korumayı istiyorum veya İstemiyorum demektir, Ortası veya kendine uydurması yoktur,

 

     Hayasızlık, İffetsizlik, Namussuzluk, Edepsizlik, 

Erkeğin, Karizma diye, Kadının Şıklık, Modernlik diye Kendi Cinselliğini Teşhir etme Hastalığıdır,

Cinselliğini Teşhir eden Kadınları ve Erkekleri, Rontgenleme, Cinsellik Hastalığıdır, 

Şer i İfadesi ile Göz Zinası yapmak ve Yaptırmaktır,

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini, Kılık Kıyafet seçimini Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde, Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren,

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren, Kadının ve Erkeğin,

Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini, Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

     Kabul etmenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul ediyorum ve ona göre hareket ediyorum demektir,

Kabul etmemenin manası, Bu Maddi ve Manevi korumayı kabul etmiyorum demektir,

Bu Korunmayı kabul etmeyen ise, kendisine gelecek, Maddi ve Manevi zararların tahribatını kabul etmiş olur,

 

     Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, İslam Dininin, Sizler ve Bizler için Emrettiği Edep ve Haya,

Mahremiyet Hükümlerine Tam ve Eksiksiz olarak riayet edinizki, Hiçbir Propleminiz olmasın,

Kılık Kıyafetinizde, Acılıp saçılırsanız, Süslenmek için, Çok daha Özgür olursanız,

Bu şekildeki durumunuza devam ederseniz, dahada başınıza gelecekler vardır,

 

     EDEP ve HAYA ile Kılık kıyafet giyinme :

Kadının Cinselliği gizlemek ve Sıhhatini, Sağlığını korumaktır,

Kılık Kıyafet ve Giyimiyle Kadın, Cinselliğini örtmüyor, Gizlemiyor ise,

Sağlığını ve Sıhhatini korumuyor ise O şekil Kılık Kıyafet giyinmesinin,

Edep ve Haya açısından, İslam Dini açısından hiçbir manası, anlamı, değeri ve gereği yoktur

Kadın Cinselliğini, Örtmeyen, Gizlemeyen, şekilde Kılık Kıyafet giyinmek, kendi kendini aldatmaktır,

İslam Dini açısından tamamen SAPIKLIK ve SAPITMIŞLIKTIR,

O Şekil Kılık Kıyafet ile, İbadetlerini yapıyor olması, Sıhhatini ve Sağlığını koruyor olabilmesi mümkün değildir

 

     Müslüman bir Kız yada Kadın, İslam Dininin Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadislerde

kendisine verdiği ölçüler içersinde Modern ve Şık olabilir, başka şekillerde değil,

başka şekillerde ise, kendini Müslüman ve Namuslu zannediyordur

İslam Dininin, belirlediği Kılık kıyafet şekli dışında, Edep ve Haya dışında kılık kıyafeti,

İslam Dini kabul etmemektedir. Kendi Sıhhatini ve Sağlığını korumamaktır,

Ben bir Erkek olarak, Kış Ayazında Yün Fanila, Yün Pantalon, Kaşe Palto, Yün Kaşkolla dahi üşürken

Mini Etek, Dekolte ve İnce Kıyafetle Kadın, Kendi Sağlığının, Sıhhatinin, neresini nasıl korumaktadır ?

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    KIYAMET SURESİ AYET 2

“ Kendi Kötü Nefsini, Kendini Kınayan Nefse Yemin olsun,

( Nefsinin Kötülüklerini kınayıp, Nefsinin Kötülüklerinden sakınana Yemin olsun,)  ” der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    HUCCURAT SURESİ AYET 7

 “ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler, Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve

Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir, ( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan,

Can Damarınızdan daha yakındır ) Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi

Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi,

( Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini kendinize yönlendirin bu Sevginin Nasıl olduğunu anlarsınız)

İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    HAŞR SURESİ AYET 9

“ Her Kim, Kendi, Nefsinin, Çimriliğinden, Çirkefliğinden, Sapıklığından, Kötülüğünden Korunursa,

İşte Onlar Kurtuluşa ve Umduklarına Erenler olacaktır,

( Kendi Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini, Arzularını, Emellerini, Kendinize yönlendirin,

bu İsteklerinizi, Kendinize kabul ediyormusunuz etmiyormusunuz, İyimi, Çirkefmi olduğunu anlarsınız) ” der,    

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 8

  Sahabeden Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri, Din kardeşinin Nefsinde veya malında hoşuna giden bir şeyi görünce,

Onu, BAREKELLAH, Allah Zül Celal Onu Sana Mübarek etsin diyerek tebrik etsin,

Zira Nazarınızla Musıbete uğraması vardır, “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 2654

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Din Kardeşinizi Gözünüzle Hasedlemesin, Öldürmesin, Katletmesin, Sizden biriniz Din Kardeşinizde

Hoşuna giden bir şey gördüğünde, Onun Ona Mübarek olması için Dua etsin, “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/4 H/704

  Sahabeden  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nazar değmesi Haktır, Gerçek bir Vakıadır, Nazar değen Kimse, Nazar değmekle Rahatsızlandığında,

Abdest alsın, Gusletsin, Allah Zül Celalin İzni ile Nazar değmiş, Huzursuzlaşan Hasta olan Şifa bulur, “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    FELAK SURESİ AYET 2, 3, 4, 5 ve 1

“ Yaratılmış Şeylerin Şerrinden, Karanlık Düşüncelerin Şerrinden, Nefislerin Şerrinden, Çirkeflerinden,

Musıbetlerinden, Hased edenlerin, Düşmanlık besleyenlerin, Düşmanlık yapanların,

Kin ve Nefret içinde bulunanların, Çirkeflik içinde bulunanların Şerrinden,

Felek olan Kurtarıcı olan Mutlak Rabbime Sığınırım diye dua et,” der,  

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    NAS SURESİ AYET 4, 5, 6, 3, 2 ve 1

“ Şeytandan gelen Çirkef Vesveselerin Şerrinden, Gerek İnsanların, Gerek Cinlerin,

Gerek Şeytanlaşmış İnsanların Göğüslerindeki Çirkef Vesveselerden, İnsanların Melikine,

İnsanların Mutlak İlahına, İnsanlığı Yaratan Rabbime Sığınırım diye dua et,” der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 520

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nefsi bir şey çektiğinde, Nefsine Hakim olana, Öfkelendiğinde, Kendine Hakim olana, Nefsi istemediği halde

Hayırlı bir amel yapana, Allah Zül Celal Cehennemini Haram kılar, Onu Şeytanın Şerrinden korur,

  Bir Yoksulu barındarana, Zayıflara gücsüzlere Merhametle yardım edene, Emri altındakilere yumuşak

davranana, Anne ve Babasına İhsanda bulunana Allah Zül Celal, Rahmetini O Kimsenin üzerine yayar,

Ve Onu Cennetine koyar,” dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    CAMİUSSAGIR SUYUTİ HADİS No C2 B2 H 6 ve 1

  Sahabeden Ukbe Bin Amir El Cüheni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kaderin Önüne geçen bir Neden varsa, O Nazar değmesidir, Nazarın Sizin Üzerinizdeki etkisini kaldırmak için,

Yüzünüzü yıkayın, Şundan dolayı Nazar deydi dediğiniz şeyi yıkayın veya üzerine su serpin,

  Nazardan korunmak için, Nazar Boncuğu takmak, Efsun, Büyü yapmak yada yaptırmak, Allah Zül Celali Yok

saymak, Allah Zül Celale Şirk, Ortak koşmaktır, Şirk koşmanın Ne demek olduğunuda biliyorsunuz, “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    EBU DAVUD HADİS No 3883

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nazarlık, Çeşitli Boncuklar, Muskalar ve Sihir yapmak, Allah Zül Celale Şirk koşmaktır,

Eş koşmaktır, Siz, Ancak ve ancak, Alemlerin Rabbi olan Allahın, Benden Hastalığımı, Sıkıntımı, Kederimi gider,

Senden başka Hiç bir Kimse Şifa veremez, çünkü Ancak ve ancak Şifa veren Sensin, Bana Şifa ver,

diyerek Dua edin “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/5 K/1 H/156 

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Hem Şeytanlar İlham eder, Hemde Melekler İlham eder,

Şeytanın İlhamı, Çirkeften, Çirkef Ahlaktan, Hayasızlıktan, Tehditten, İnkar etmekten, Haksızlıktan geçer,

Meleklerin İlhamı, Hayırlı olandan, İyilik olandan, Edep ve Hayalı Güzel Ahlaktan, Hakkaniyetten geçer,

Her Kim, Kalbinde Meleklerin İlhamını duyuyorsa, O Duyduğunun Allah Zül Celalden olduğunu bilsin,

( Nefsinin Arzu ve İsteklerini kendisine yönelt, Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde,

Nefsimin dahi Kabul etmediği şeyler, Kendine yapılmasını istemediğin şeylerdir, Şerler, Çirkefler, Kötülükler,

Hayasızlıklar, İşte bunlar, Şeytanın Size olan İlhamıdır, O şeyleri yapmaktan sakınınız,

Nefsimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğinde, Nefsinin Kabul ettiği şeyler, Hayırlar, İyilikler,

Güzellikler, Kendinede yapılmasını kabul ettiğin şeylerdir, İşte O, Meleklerin İlhamıdır, )

Her Kim, Kalbinde Şeytanların İlhamını duyarsa, Ağuzu Besmele ile Şeytanlardan, 

Allah Zül Celalin Korumasına Sığınsın, “ dedi der, Tirmizi,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların sana nasıl ( Bankasını ) davranmasını istiyorsan, sen de onlara Öyle davran,

İn­sanların sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma, “ dedi der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    BUHARİ HADİS No 1932

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Aişe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Sellem, “ Nazara gelinmesine, Göz değmesine karşı, Okumayı, Okunmayı Emretti, “ der,

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    EBUDAVUD HADİS No 3902

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi, Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Rahatsız olduğu zaman, Felak ve Nas Surelerini okur ve

Kendini sıvazlardı, Mesh ederdi, Rahatsızlığı, Ağrısı şiddetlendiği zaman,

Bende okur ve Rahatsız olan, ağrıyan yerini Mesh ederdim, “ der, 

 

     NAZAR DAN KORUNMAK NEDİR                    RAMUZEL HADİS No C/4 S/326 H/1

  Sahabe Kadınlardan İmran (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerimde, Nazar deymesi için Sekiz ayet vardır,

O Sekiz Ayet, Fatiha Suresi ve Ayetel Kürsidir, Mümin bir Kul O ayetleri okuyup,

O Ayetlerle Allah Zül Celalden Esirgenme Korunma istediğinde, O Gün O Mümin Kula Nazar deymez,” dedi der,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sıhhat üzere Maddi ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

    Kuranı Kerim ve Şeriat, İlim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Şifa Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, İnsanlık Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Ahlak Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Eğitim ve Öğrenim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, İlkeler Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Sosyal Hukuk, Sosyal Adalet Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Demokratiklik Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Temel Hak ve Hürriyetler, İlkeler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet,

Medeniyet Kitabı olduğu için,  ANAYASA  KİTABIDIR.

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendin yap, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

     Ancak ve Ancak, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim ve Allah Rasulu Hz Muhammed

Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ifadeleri, Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri,

sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

 

     Yahudiliğin Kitabı TEVRAT ta Hiristiyanlığın Kitabı İNCİL de, böyle Çeşitli yönler,

Çeşitli anlamlar ve adresler Yoktur, Yahudilerin Tahrip ettiği Tevratta, Hiristiyanların Tahrip ettiği İncilde,

İnsan İfadelerinde, Sözlerinde böyle çeşitli Yönler Anlamlar çıkması mümkün değildir ve mümkün olamaz,

İnsan İfadelerinde böyle çeşitli yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Hasta olduğumda iyileşmek istemiyorum, Hastalığımda beni hiç Kimsenin Ziyaret etmesini,

Hal Hatır sormasını istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim