ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  HASTALIKlLAR ve HASTA ZİYARETİ İLE İLGİLİ AYET ve HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 19072

     HASTALIK NEDİR ?

     BULAŞICI SALGIN HASTALIKLAR NEDİR ?

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK NEDİR ?

     ZİKİR YAPMAK, DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR,

     HASTA ZİYARETİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     HASTALIK                                                TİRMİZİ HADİS No 1824

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her türlü pisliklerden yiyen hayvanın etinden yemeyi sütünden içmek yasaktır, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                TİRMİZİ HADİS No 2380

  Sahabeden Mıkdam Bin Madikerib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğluna, Kendisini Ayakta ve Sıhhatte tutacak kadar Yeme ve içmesi yeterlidir,

Yeme ve İçmede, Midenizin ve Kendi sıhhatiniz için, Midenizi Üç bölüme ayırın, üç bölüm olarak farz edin,

  Midenizin, Üçte birini yemek için ayırın, Üçte birini Meşrubat, İçecek için ayırın,

Üçte Birinide Nefes almak ve Midenizin rahat çalışması için boş bırakın,

Zira bu şekil Sizin için Sıhhatli olan şekildir, bunun ötesi Hastalıktır “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S72 H 11

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yiyip içtiklerinizle Karnı Fazlaca doldurmak, Doyurmak, Hastalıklarınızın Başlangıcıdır, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 625

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bütün Hastalıkların Kaynağı, çeşitli yemekleri, Birbiri üstüne yemek yemektir, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 1573

  Sahabe Kadınlardan Garr Bin Rabia (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sıcak Yemek, yemekten Sakının, Zira O Bereketi giderir, ( Hastalık verir, ) Size, Soğuk yemek yemeyi

tavsiye ederim, Zira O daha çok İçe siner, Soğuk yemeğin Bereketi daha çoktur,” dedi der,

 

     HASTALIK                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S8 H 13

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bedenlerinizi açlık ve susuzlukla zaifletiniz, etlerinizi azaltınız, yağlarınızı eritiniz,” dedi der,

 

     HASTALIK                                                GURREUL HİKEM HADİS No 903

Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tokluk, Hastalıkları çoğaltır, Aç kalmak, En Yararlı ilaçtır,” dedi der,

 

     HASTALIK                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S67 H10

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yemeğinizi Allah'ın Zikri ile ve Namazla eritin,

Yemek yedikten sonra, Yemeğin üzerine uyumayın, Yoksa kalbleriniz katılaşır, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S51 H 3

  Sahabeden İbni Ebu Hüseyn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri bir şey içtiğinde süzerek içsin, Bir yudumda, nefes almadan içmesin,

Zira Nefes almadan içmesi karaciğer hastalığına sebep olur, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 275

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kişi Yemeyi İçmeyi azalttığında, İçine Nur dolar,” dedi der,

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 2568

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cömert Kişiden yediğin Yemek, Şifadır, Cimri Kişiden Yediğin Yemek ise, Hastalıktır, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                METEALİBUL ALİYE HADİS No 2449

  Sahabeden Rafi Bin Hadic (ra) anlatıyor, Ağzına kadar Etle doldurulmuş bir Tencerede,

Et Kavrulan bir yere gitmiştim, Canım, O Kavrulan Etten bir parça çekti ve alıp yedim,

Yedikten sonra Rahatsızlandım ve Karnım Çok Ağrılı bir şekilde Şişti, sonra bu durumu, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme anlattım, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yediğin O Et Kavurmasında, Yedi kişinin Gözü vardı, Nefsi kalmıştı, ( O Nefis Seni Bu Hale getirdi) " dedi ve

Karnımı ovdu, ben de onu yeşil bir kütle halinde dışarıya attım,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemi, Hak ile gönderen Allah Zül Celale Yemin ederimki,

Ondan Sonra karnımdan Ne bir Şişlik, Ne bir ağrı nede herhangi bir rahatsızlık hissetmedim, “ der,

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah, Dedemden bir Anektot, (1869-1949)

Hafız Dedeme Hastalıkların neden çoğaldığı sorulmuş, Hafız Dedemde,

“ Ağam, Önceden Herkes Bir Yiyecek alıp taşırken, evine götürürken Sarar Sarmalar öyle götürürdü,

Ne alıp götürdüğünü kimseye belli etmemeye çalışırdı, bu gün 250 gram etten 10 dene Lahmacun yaptıran

al açıkta Hiç üzerini örtmeden göstere göstere alıp götürüyor, Mangalı alan, ya kapısının önünde, ya Sahrede,

kokuta kokuta kebap yapıyor, Bir şey yeyip içtiği zaman Milletten hiç sakınmıyor,

Onu O anda alıp yiyebilen varmı diye heç düşünmüyor, Onu gören Bir Şahıs Nekadar Zengin biri olsada,

Onu gördüğü Anda Çanı çekip, Nefsi onda kalınca, Onu Yiyene Maraz olur, Hastalık verir,

Hastalıkların çoğu, Yiyeceğiniz bir şeyde Nefis kaldığı için çoğalmaktadır,” diyerek izah etmiş,    

 

     HASTALIK                                                METEALİBUL ALİYE HADİS No 2404

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güneşi karşına alıp oturma, Zira Güneş karşısında oturmak hastalıktır, ”dedi der,

 

     HASTALIK                                                RAMUZ EL HADİS HADİS No C2  S174 H3

  Sahabeden İbni Abbas Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendinizi korumasız olarak, Üzeriniz Çıplak olarak ve uzun süre Güneşte oturmaktan sakınınız,

Zira Güneşin gizlice Elbisenizi eskittiği gibi, Eti Kokuttuğu gibi ve Gizli Hastalıkları meydana çıkarır, “ dedi der,

 

     Bugün adını güneşlenmek olarak konulan, Güneşe karşı Plajlarda Hayasızca Çıplak olarak yatıp güneşlenen

İnsanların, Gerek Yüzlerinde, Gerek Bedenlerinde, Meşe Kütüğündeki bibi oluşan Benekleri ve

Bunun sonucundada Cilt Kanserine yol açtığını Görmüyormusunuz, ?    

 

     HASTALIK                                                METEALİBUL ALİYE HADİS No 42

  Sahabeden Usame Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Büyük veya Küçük abdest bozarken Kıbleye doğru dönülmez “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS 355 

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üç yere, Su Menbalarına, Yollara ve Gölgenize veya bir başkasının Gölgesine Bevl etmeyiniz,” dedi der, 

 

     HASTALIK                                                MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS 334 

  Sahabeden Eba Eyyubel El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Helanızı, Defi Hacetinizi, ( Tuvaletinizi ) Kıbleye doğru yapmayınız, Kıbleye Arkanızıda dönmeyiniz,

Helanızın, Defi Hacetinizin, ( Tuvaletinizin ) Yönünü, Doğuya veya Batıya doğru dönderiniz,” dedi der,  

 

     HASTALIK                                                MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 353

  Sahabeden Abdullah Bin Mugaffel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Gusul ederken, Banyo yaparken, Yıkandığı yere İdrarını yapmasın,

Zira bu Vesvese, Tasa, Keder, Sıkıntı ve Gam, Hastalığının sebeblerinden biridir,” dedi der,

 

     HASTALIK                                                MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 357

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Şüphesizki Kenef, Hela, Tuvalet, Cin ve Şeytanların, İnsanlara hastalık sirayet ettirmek için

bekleştikleri yerlerdir, Sizden biriniz Helaya girerken, “ Ağuzu Billahimineş Şeytanirraciym,”

Cinlerin ve Şaytanların Şerrinden, Çirkefinden, Kötülüğünden Allah Zül Celale sığınırım desin,” dedi der, 

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 2698

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Tuvalette ) Makadınız Taharetinizi, Temizliğinizi, Tam ve Tertemiz yapın,

Taharetinizi  Tam ve Tertemiz yaparsanız, Basur Hastalığınızı giderir, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                EBU DAVUD HADİS No 88

  Sahabeden Abdullah Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Birinize, Helaya gitmek iktiza ettiğinde, Sıkıştığında, O anda Namaz İçin Kamet getirilse dahi,

Evvela Helaya gitsin ve Sıkışıklığını gidersin, ( Zira Sıkışıklık durumda olmak Abdesti bozar) “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 1869

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah R asulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Kişi, Abdesti Sıkışıkken, Sıkışık halini giderinceye kadar, Namaz kılamaz, “ dedi der,

 

     Yani Helaya gitmek sıkışıklığı, Her şeyden önce Hastalık doğurur,

     İdrar yapmak için sıkıştığın halde, Sıkışıklığını tutmaya devam ederseniz,

İdrar Yolları Damarlarınız Esnekliğini Kaybeder, Erkeklerde Prostad hastalığı meydana gelir,

Kadınlarda İdrar yolu hastalıkları meydana gelir, Sıkışık durumda iken, Vucud dışarı atması gereken atıkları

normal yolla atamadığı zaman, Vucuttan Atılması gerekenler Kana karışır Üre yapar,

Kan daki Üre Miktarı yükselerek, İç Organlarda çok büyük ve geri dönüşsüz Tahribatlara yol açar, 

 

 

     HASTALIK                                                AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 188

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın İnsanlara İki Nimet vardır ki, İnsanla­rın çoğu kıymetini bilmez,

Bunlar boş Vakti ve Sıhhatidir, " dedi der,

 

     HASTALIK                                                DARİMİ HADİS No 2710

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphesizki, Sağlık ve Boş zaman,  Allah Zül Celalin İnsanlara verdiği Nimetlerinden iki Nimettir,

Hastalanmadan önce Sağlığının Kıymetini biliniz, Sağlığınızı Sağlam tutmaya bakınız,

Meşguliyet Sizi sarmadan önce Boş Vakitlerinizi iyi değerlendiriniz, Size Fakirlik gelmeden önce,

Varlığınızın Kıymetini iyi biliniz ve Varlığınızı boş, anlamsız ve faydasız yere harcamayınız,

İhtiyarlamadan önce, Gençliğinizin Kıymetini biliniz,

  Size Ölüm gelmeden önce, Hayâtınızı, Yaşamınızı İyi, Güzel ve Yararlı şeylerde değerlendiriniz,

Lakin İnsanların Çoğu bunlarda,  Sağlığında Hastalanmayacağını zannederek,

Boş Vakitlerini Meşguliyetlerin doldurmayacağını zannderek, Varlık zamanı Boş, anlamsız ve

Faydasız şeylere harcayarak, Gençliği ve Kuvvetliliğiğinin elinden gitmeyeceğini zannderek,

Kendisininede ölüm geldiğinde, ölümün bir yok oluş olduğunu zannederek aldanmaktadır, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                BUHARİ HADİS No 2019

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğluna, Allah Zül Celalin verdiği İki Nimet vardır ki, bunlar İnsanın Sıhhatli iken,

Sıhhatinin değerini bilmesi, Sıhhatinin bozulmaması için gerekeni yapması ve

Boş vakitleri Zamanlarını, Kendisine ve çevresindekilere faydalı bir vakte zamana çevirme konularında,

insanların çoğu bu nimetleri doğru kullanabilmede Kendi kendini aldatmaktadır, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                GURREUL HİKEM HADİS No 6984

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğlu, Afetlerle, Musibetlerle, Hastalıklarla Karşı karşıya olduğu halde,

Nasıl olurda, Kendinin Beden Sağlığıyla aldanır ? “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 3651

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ahlâkı kötü olan nefsine azap eder, insanlarla sürtüşmeye girenin şerefi gider, kişiliği yok olur,

Kaygısı çok olanın bedeni has­ta olur,” dedi der,

 

     HASTALIK                                                KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 2 ve 3

  Sahabeden Amir İbni Meymun El Evdi ve Guneym İbni Kays (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beş Şey gelmeden O Beş Şeyin Kıymetini çok çok iyi biliniz,

1, Size Onulmaz bir Hastalık gelmezden önce, Onulmaz Hastalıktan korunmaya çalışınız,

2, Geçip gittikten ve hiçbir şekilde geri dönmeyecek olan Boş Zamanlarınızda, fayda verecek şeylerle uğraşınız,

3, İhtiyaçların için, Başkalarına Muhtaç olmadan önceki, Kudretinin, Zenginliğinin, Kıymetini çok çok iyi biliniz,

4, Size İhtiyarlık gelmeden önce, Gençliğinizde, İhtiyarlığınızın Muhtaciyeti için çalışınız,

5, Size Ölüm gelmezden önce, Ahiret Hayatınızı kazanmak için, çalışınız,    

ve işte Bunlara göre hareket ediniz, çalışmalarınıza bunlara göre şekil veriniz, “ dedi der,

 

     HASTALIK                                                CAMİUSSAGIR HADİS No 1826

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tedbirli olmak Hayatın Yarısıdır, Sevgi Şefkat, Aklın Yarısıdır, Gam, Keder, Üzülmek, İhtiyarlığın Yarısıdır,

Çoluk Çocuğun Azlığı İki Kolaylıktan biridir,” dedi der,

 

 

     BULAŞICI SALGIN HASTALIKLAR        TİRMİZİ HADİS No 1615

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İnsana gelen Hastalık kendiliğinden değil, Allahın İzin vermesiyle olur,

Serpilici, Bulaşıcı Hastalığın Bulaşması, O Hastalığın Size bulaşmasına, Allahın İzin vermesiyle olur, “ dedi der,

 

     BULAŞICI SALGIN HASTALIKLAR        BUHARİ HADİS No 1939 ve 1927

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hasta olanı, Hasta olmayanla yan yana getirmeyiniz, ( Bulaşıcı Hastalıklardan olan ) Cüzzamlıdan,

Vahşi Bir Aslandan kaçar gibi kaçınınız, Sakınınız, “ dedi der,

 

     BULAŞICI SALGIN HASTALIKLAR        TİRMİZİ HADİS No 1065

  Sahabeden Usame Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Taun Hastalığı gibi Bulaşıcı Hastalıklar, İsrailoğullarına ( Yahudilere ) gönderilen,

Hak ettikleri Azabın Pislik artığı olan bir Hastalıktır,

(Taun Hastalığı gibi Bulaşıcı Hastalıklar, İsrailoğullarının, Yahudilerin artıklarından, pisliklerinden çıkar,

Bulaşıcı Hastalıktır ve İnsanlar için Bir Azab tır, ) 

  Bir yerde Bulaşıcı Bir Hastalığın çıktığını görürseniz kedi sıhhatiniz için oraya sakın girmeyin korunun,

Siz orada bulunuyorsanız hastalığı dışarı çıkartıp yaymamak için oradan dışarıya çıkmayın,

Taki O Hastalık Şifasını bulunup Hastalık tedavi edilene, Salgın geçene kadar “ dedi der,

 

    Şimdi geçmişten Günümüze kadar çıkarılan Bulaşıcı hastalıkları hatırlayalım,

Ebola Virüsü, Sars Virüsü, Corana Virusü, Mers Virusu, Deli Dana hastalığı, Kırım Kongo Kene hastalığı,

Kuş Gribi, Domuz Gribi, Zika Virusu gibi çıkarılan Bulaşıcı Hastalıklar,

İsrailin, Yahudilerin çıkardığı, Biyolojik Silah olarak kullandığı Bulaşıcı ve Bulaştırılıcı Hastalıktır,

Zira Hiç bu Hastalığa yakalanan ve bu hastalıklardan ölen Bir Yahudi gördünüz duydunuzmu ?

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 214

“ Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin uğradıkları hallerinden, Sıkıntılarından, Yoksulluklarından,

Bolluklarından, Darlıklarından, Sarsıntılarından, Hastalıklardan, sizinde başınıza gelmeden İmtihan edilmeden,

Cenneti kazanabileceğinizimi zannediyorsunuz ?

  Sizlerede Öyle Sıkıntılar, Öyle Yoksulluklar, Öyle Bolluklar, Öyle Darlıklar, Öyle Sarsılmalar

Öyle Hastalıklar, Dokunacakki, Başınıza gelecekki, Öylece İmtihan edilmektesiniz,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ENBİYA SURESİ AYET 37

“ İnsan, Aceleci olarak yaratılmıştır, Lakin Acelecilik etmemeniz, İmtihanınız gereğidir,

Size Alametlerimi gösterdim,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 155

“ Andolsunki Sizleri, Mallarınızı, Ürünlerinizi, Eksiltmekle, Daraltmakla, Bollaştırmakla, Genişletmekle,

Açlık ve Can Korkuları ile, bizce belirlenen vakitlerde ve sürelerde tekrar tekrar İmtihan ederiz, “ der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAAD SURESİ AYET 31

“ Bütün yaptığınız İşler Allah Zül Celalin Takdiri dahilinde olmaktadır,

Kendi ellerinizle yaptığınız kötü Çirkef işlerden dolayı, Başınıza devamlı Darlık, Yokluk, Kıtlık, Hastalık gibi

Belalar, Musibetler gelecek, Yahud Sizin yakınınızdaki Yurtlara gelecek, Fakat Sizide etkileyecek,

Hiç Şüpheniz Olmasınki Allah Zül Celal Sözünden, Vadinden Caymaz,

Bu Haliniz, Allah Zül Celalin Vaad ettiği Kıyamet Günü gelinceye kadar devam edecektir, “ der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan, İmtihan

eder, Kulun İmtihandaki vazifesi, Kendisine gelen Felaketlere, Musıbetlere, Hastalıklara Sabretmektir,

Kendisine gelen Kazançlara, Çocuklarına, Sıhhatine karşılıkta,

Tüm Benliği ile, Çalışması ile, Doğru Amelleri ve İbadetleri ile Allah Zül Celale Hamd etmektir, “ dedi der,   

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MÜLK SURESİ AYET 15 ve 21

“ Ancak ve Mutlak Size, Allah Zül Celalin verdiği Rızıktan, Kazançtan yiyebiliyorsunuz, Allah Zül Celal Rızkınızı,

Kazancınızı tutacak vermeyecek olsa, Sise Rızkınızı, Kazancınızı şifanızı verebilecek olan Kimdir, ? “ diye soruyor,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TEGABUN SURESİ AYET 11

“ Allah Zül Celalin Göndermesi olmadıkca, Hiçbir Musıbet, Hiç Kimseye İsabet etmez,

Başınıza gelen Hastalıklar, Darlıklar, Kazalar, Felaketler, Musıbetler,

Allah Zül Celalin Size olan İmtihan Sorularıdır, “ der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ALİ İMRAN SURESİ AYET 153, 154 ve 119

“ Allah Size, Elinizden gidenle, Başınıza gelenle, Gam üstüne Gam vererek,  İmtihan edendir,

Sakın, Ne Elinizden gidene, Nede Başınıza gelen Musıbetlere Üzülmeyesiniz,

Allah Zül Celal Hallerinizden Haberdardır,

“ Allah Zül Celal, Göğüslerinizin içindekini denemek, Yüreklerinizdekini Temizlemek için bunu böylece yapmıştır,

“ Zira Allah Zül Celal, Göğüslerinizin ve Gönüllerinizin Özünü Bilendir, ” der,   

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RUM SURESİ AYET 7

“ Sizler Ancak Bu Dünya Hayatının Zahirini, Görünenini, Dış Yüzünü bilebilirsiniz,

Dünya Hayatınınızın görünmeyenini, bilinmeyenini, bilinmeyecek olanını, bilemeyeceğiniz gibi,

Ahiret Hayatındana Gafilsiniz,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TEGABUN SURESİ AYET 11

“ Allah Zül Celalin Sizin için, İzni olmadan, Dilemesi olmadan, Taktiri olmadan, İmtihanı olmadan,

Hiçbir Musıbet Size İsabet edemez,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 1615

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir İnsana gelen Hastalık kendiliğinden değil, Allahın İzin vermesiyle olur,

Serpilici, Bulaşıcı Hastalığın Bulaşması, O Hastalığın Size bulaşmasına, Allahın İzin vermesiyle olur, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MİŞKATÜL MEŞEBİH HADİS No 113

  Sahabeden Ebud Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Her Kuluna Beş Şeyin Taktirini Neticelemiştir,

1 Dünyaya gelişini ve Ecelini, Ömrünü Ne müddetle ve nasıl yaşayacağı ve zamanını taktir etmiştir,

2 Hayırlı olan Amelini, Şer olan Amelini taktir etmiştir,

3 Nerede Doğup, Nerelerde yaşayacağını, Nerelerde kalacağını taktir etmiştir,

4 Hastalık ve Musıbetli hallerini taktir etmiştir,

5 Helal olan Rızkınıda, Haram Olan Rızkınıda taktir etmiştir,

   Kulun, Helal veya Haramdaki seçimi, kendi Neticesine aittir,” dedi der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR ZÜHD HADİS No 2635

  Sahabeden Abdullah Bin Zeyd (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Azabı, ( Hastalıklar, Darlıklar, Yokluklar, Kıtlıklar gibi musıbetlerle, ) Dünyada iken verilir,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 3039

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü’minlerin Başına gelen Belalar, Musibetler, Hastalıklar, Üzüntü ve Kederler,

Müminlerin yaptığı Günahların, Kötülüklerin Cezasını Dünyada çekmesidir,

Allah Müminlere bir kısım Cezalarını Dünyada gördürür ve Öldüğünde Allaha Günahsız olarak kavuşur,

  Kafir Olanlara gelince, Allah Azze ve Celle, Kafirlerin, Münafıkların dünyada iken yaptıklarını biriktirecek,

Kıyamet Günü, Mahşer Günü, Hesap günü, Dünyada yaptıklarının Cezasını,

Birikmiş şekilde ve katmanları ile çekecektir, “ dedi der,   

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İBNİ MACE HADİS No 3956

  Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin başına, hoşlanmayacagı ve bela olacak bir takım fitneler,

Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar muhakkak gelecektir,

öyle fitneler Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar, Kıtlıklar gelecek ki,

bazısı diğer bazısını hafifletecek ( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha şiddetli olacak önceki hafif

kalacaktır,) Artık Mu'min Kul, öyle bir fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar geldiginde, İşte beni helak edecek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar,

Darlıklar, Kıtlıklar budur diyecek, bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkasından baska bir fitne, kriz gelecek

ve Mu'min Kul, işte beni helak edicek fitne, Krizler, Karışıklıklar, Buhranlar, Terör, Musıbetler, Hastalıklar, Darlıklar,

Kıtlıklar budur diyecek, Sonra O fitne, krızde dağılıp gidecektir,

Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden Karışıklıklardan, Buhranlardan, Terörden, Musıbetlerden, Hastalıklardan,

Darlıklardan, Kıtlıklardan ders almadığınız sürece bu böyle devam edip gidecektir,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 2399

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Erkek ve Mümin Kadınların başına, Allah Zül Celale kavuşacağı güne kadar,

ya kendisinde ya çocuğunda veya malında mutlaka sıkıntı gelmeye devam edecektir, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      EBU DAVUD HADİS No 3090

  Sahabeden Muhammed Bin Halid (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Size, Mal vererek veya Malınızı alarak, Sıhhat vererek veya Hastalık vererek, Musibet vererek,

Çocuk vererek veya vermeyerek veya Çocuğunuzu alarak, Ömrünüzün Sonuna kadar Sizi İmtihan,

İmtihan eder, Kendisine Hamdetmenizi bekler, Kulun İmtihandaki vazifesi ve Allah Zül Celale Hamd etmesi,

Kendisine gelen Felaketler, Musıbetler, Hastalıklar Üzerine Sabretmesidir,

Kendisine gelen, Kazançlara, Sıhhatlere, Çocuklara karşılık, Tüm Benliği ile Allah Zül Celalin ve

Habibi Rasulu Zişan Muhammed Aleyhisselamın Emir ve Yasaklarına Gücü yettiği kadar Riayet etmesi,

Yapınız dediklerini yapması, Yapmayınız dediklerini yapmaması, İbadetlerini yerine getirmesidir,

Doğru Amelleri ve İbadetleri ile Allah Zül Celale Hamd etmesidir, ” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İBNİ MACE HADİS No 4031

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mükafatlarınızın Çokluğu, Başınıza gelen Musibetlerin, Hastalıkların Büyüklüğü, Çokluğu ile beraberdir,

Allah Zül Celal, Sevdiği Bir Toplumu, Sevdiği Bir Kulunu, Sıkıntı, Bela, Musibet ve Hastalıklarla İmtihan eder,

Her Kim ve Topluluk, İmtihan edildiği Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara, Sabreder ve İtaat

ederse, Allah Zül Celalin Mükafatının Büyüklüğü, O Kimseyedir, Her Kim ve Toplulukta, İmtihan edildiği

Sıkıntılara, Belalara, Musibetlere ve Hastalıklara, Öfkelenir, Sokranır, ve Allah Zül Celale dahi İsyan ederse,

Allah Zül Celal de O Kimseye Öfkelenir ve Gadabı, Gazabı ve Büyük Azabı O Kimseyedir, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TUUR SURESİ AYET 48

“ Her Oturuşunda, Her Kalkışında Hamd İle Tesbihatla, Rabbini Zikret,

Rabbinin Hükmüne Sabret, Zira Sen Daim, Rabbinin Önündesin,” der,    

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 1296

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza Gelen Musibetlere, Hastalıklara, Sabır ve Rıza gösterenlere, Allah Zül Celalin Rızası vardır,

Sabır ve Rıza göstermeyip, Hoşnudsuzluk, Asilik yapanlara ve İsyan edenlere ise,

Gadabı, Azabı vardır,“dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RİYAZUHUSSALİHİN HADİS No 38

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yorgunluk, Sürekli hastalık, Tasa, Keder, Sıkıntı ve Gamdan, Ayağına batan dikene varıncaya kadar,

Müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun Hatalarını,  Günahlarını bağışlaması için vesiledir, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      AALİ İMRAN SURESİ AYET 186

“ And olsun ki, Mallarınız, Kazançlarınız ve Canlarınız konusunda denenmektesiniz, İmtihandasınız,

Şayet, Kanaat eder, Sabreder ve sakınırsanız işte bu, azme değer, Mükafat karşılığı olan işlerdendir,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 7

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bende olan Hayrı Ben Kullarımdan asla saklamam, Her Kim iffetli olmak ve kalmak isterse,

Ona İffet veririm, Her Kim Benden Mustağni kalmak isterse Onu Gani kılarım, Her Kim Sabretmek isterse,

Onu sabırlı kılarım, Hiç bir kimseye Hayır cihetiyle, Sabretmekten daha geniş ihsan vermedim, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S308 H 13

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki ses dünya ve Ahirette Mel'un olacaktır, Kendisne verilen Nimetlere Çalgı çalarak eylenmek Kendisinin kazandığını zannetmek, Kendisine gelen Musıbete Feryat etmek, Asi olmak, Sabretmemek, ” dedi der,
 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 328 H 4

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal “ Kullarımdan birine, bedeninde veya evladında veya malında bir musibet tevcih ettiğimde,

o da onu sabrı cemille karşıladığında, kıyamet günü haya ederim,

onun için ne defter açarım, ne de mizan dikerim, dedi der,

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BELED SURESİ AYET 4

“ İnsanı, Gerçekten bir Meşakkat, Zorluklar, Yokluklar, Hastalıklar içinde olacak şekilde yarattım,”der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MEARİC SURESİ AYET 19

“ Şüphesiz, İnsanoğlu, Rızık için, Kazanç için, Çok Hırslıdır, Çok Doyumsuzdur ve Çok Sabırsızdır,” der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      FUSSILET SURESİ AYET 50, 51

“ İnsana bir Rahmet olarak, Bir kazanç verdiğimizde, bu benim Hakkımdır der,

” İnsana bir kötülük dokunduğu zamanda uzun uzun yalvarır,

Biz insana Bir niymet verdiğimiz zamanda, yüz çevirir yan çizer, ” der,        

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      FUSSILET SURESİ AYET 49

“ İnsan, Kendisine İyilik, Güzellik, Bolluk, Bereket istemekten usanmazda,

Lakin, Kendisine bir musıbet geldiğinde, bir kötülük dokunduğunda, bir darlık, bir hastalık geldiğinde

Anında Hemen üzülür ve Ümitsizliğe düşer,” der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MEARİC SURESİ AYET 20 ve 21

 “ Şüphesiz, Rızık için, Kazanç için, İnsan Pek Hırslıdır, Pek Doyumsuzdur ve Pek Sabırsızdır,”

“ Şüphesiz İnsan Rızkında, Kazancında, Kendisine bir darlık geldiğinde,

Sağlıklı olduğu halinden, bir Hastalık geldiğinde Sızlanır ve Devamlı Şikayetci olur, “ der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      HUD SURESİ AYET 10 ve 9

“ Biz insana tarafımızdan başına gelen bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattırırsak,

Kötülükler başımdan gitti der, şımarır öğünürsünüz, Nimeti Taktir edip vereni unutursunuz,”

“ Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra onu geri alırsak,

Andolsun ki İnsan Pek Çok Ümitsiz, Pek Çok Nankör olur,” der,
 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İNSAN SURESİ AYET 2 ve 3

“ Biz İnsanı İmtihan etmek için Yarattık, İnsanı Gören ve İşiten Yarattık, Sonra İnsana Doğru yolu gösterdik,

Lakin Çoğu İnsanlar Şükredici, Hamdedici, Kanaat getirici İnsan olmak yerine, Nankörlüğü seçtiler, “ der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İSRA SURESİ AYET 67

“ Zira İnsanoğlu Çok Nankördür, “ der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      SRA SURESİ AYET 83

“ İnsana bir Kötülük, bir Darlık, Bir Sıkıntı dokundurduğumuz zaman Ümitsiz olur,

Biz İnsana bir Niymet, Bir Kazanç verdiğimizde, Yüz çevirenlerden Yan Dönenlerden olmayın,” der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ZÜMER SURESİ AYET 53

“ Ey Müminler, Ey Nefislerine uyup Haddini Aşan Kullarım,  Allah Zül Celalin Rahmetinden, Bereketinden

Ümit Kesilmez, Ümidinizi Kesmeyin,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal Hiç Kimseye, Gücücün yeteceğinden fazla yük yüklemez,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 1236

  Sahabe Kadınlardan Havle Binti Kays (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu, Sıcak görse Sızlanır, Soğuk görse Sızlanır, Sızlanması hiç bitmez,

Sıcağında, Soğuğunda, Kendisine Niymet olarak verildiğini düşünmez, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      HADİD SURESİ AYET 23

“ Allah Zül Celalin Daha önce veripte daha sonra elinizden çıkardığına üzülmeyesiniz,

Allah Zül Celalin Size Verdiği Niymetlerle Şımarmayasınız, Sapıtmayasınız,

Zira Allah Zül Celal, Mal ve Servet ile Şımaranları, Sapıtanları, sevmez,” der,

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ANKEBUD SURESİ AYET 59

“ Onlarki, Güzel bir Sabır ile Sadece ve Yalnız Rabbine dayanırlar,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      LOKMAN SURESİ AYET 17

“ Başına gelenlere, Büyük ve Şaşmayan bir Azimle, Sabret,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MEARİC SURESİ AYET 5

“ O halde Mümin Olan Sen, Rahman ve Rahim Olan Allah Zül Celal için, Güzel Bir Sabır ile Sabret,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      KEHF SURESİ AYET 28

“ Sabah Akşam, Rabbinin Rızasını dileyerek yalvaranlarla beraber,

Sende Candanlığınla, İçtenliğinle, Bütün Samimiyetinle, Bütün Basiretinle Sabret,” der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 2519

  Sahabeden Ebu Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Güzelce Sabretmek, Allah Zül Celale Razı olmaktır, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      YUSUF SURESİ AYET 18

“ Artık bana güzelce bir sabır gerekir,”der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/297 H/6

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Adalet Güzeldir, Lakin Devlet adamlarında daha da Güzeldir,

Verağ, Tevazu,  İlim Güzeldir, Lakin Alimlerde, İlim Adamlarında daha da Güzeldir,

Sabır Güzeldir, Lakin başınıza bir Musibet, bir Bela geldiği anda veya

Öfkelendiğin anda olursa daha da Güzeldir, 

Cömertlik Güzeldir, Lakin Zenginlerde daha da Güzeldir,

Yokluğa, Darlığa, İşsizliğe, Sıkıntıya Hastalığa Sabretmek güzeldir,

Lakin Fukarada, Fakirlerde daha da Güzeldir,

Tevbe Güzeldir, Lakin Gençlerde daha da Güzeldir, Edep ve Haya Güzeldir,

Lakin Kadınların, Kızların Kendilerinde ve Kılık Kıyafetlerinde daha da Güzeldir, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 838

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal İndindeki

Kamil olan Sabretmeniz, Başınıza Bir Darlığın veya Musibetin veya Hastalığın geldiği İlk Andadır,“dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      GURREUL HİKEM HADİS No 7266 ve 3596

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Her Darlığın Bir Genişliği Bir Kurtuluşu vardır, Belaların, Musibetlerin,

Hastalıkların bir Zamanı ve Her Zamanında bir Bitişi vardır, O Halde, O Zaman bitinceye kadar Sabredin,

Sabretmemek, Sabırlı olmamak, O Darlığın, O Belaların, O Musibetlerin, O Hastalıkların Sıkıntısını,

Kederini, Kendine çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 5800

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Emrettiklerini yaparak, Yasaklarından kaçınarak, Allah Zül Celalin Hukukunu,

Edebini ve Haya nı Koruki, Dünya ve Ahiretin Fenalıklarına karşı, Allah Zül Celali Kendine Hami olarak bulasın, 

  Bolluğunun, Allah Zül Celalden olduğunu bilki, Darlığındada Allah Zül Celal Senin yardımcın olsun,

Seni korusun, Allah Zül Celalde, Seni Dünya ve Ahirette korusun,

  Gerek Dünyan için, Gerek Ahiretin için, Allah Zül Celalden Yardım Talep et, Zira, Allah Zül Celalin,

Senin üzerine yazmadığı bir Faydayı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse, Sana vermeye muktedir olamazlar,

Yine Allah Zül Celalin Senin üzerine yazmadığı bir Zararı, Bütün Dünya Alem bir araya gelse,

Sana veremeye Muktedir olamazlar, Sen Aynel Yakin bir İman ve Tam bir Rıza ile, Allah Zül Celale İtaat et,

Başına gelen ve Hoşuna gitmeyen bir şeyde Sabret,

  Şunu İyi bilinizki, Sana Hayır, Sabırla birlikte gelir, Kurtuluşun, Sıkıntıyla ve Sabırla birliktedir,

Her Zorluğunda, bir Kolaylık vardır, Zorluk, kolaylığa galebe çalamayacaktır,” dedi der,   

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 249

Vallahu Maas Saabiriyn,” Allah, Sabredenlerle Beraberdir,” der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MÜLK SURESİ AYET 15 ve 21

“ Ancak ve Mutlak Size, Allah Zül Celalin verdiği Rızıktan, Kazançtan yiyebiliyorsunuz,

  Allah Zül Celal Rızkınızı, Kazancınızı tutacak vermeyecek olsa,

Size Rızkınızı, Kazancınızı, şifanızı verebilecek olan Kimdir, ? “ diye soruyor,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAAD SURESİ AYET 22

“ Gerçek Müminler Onlardırki, Çirkinlikleri, Çirkefleri, İyilik Yaparak, Güzellik göstererek

yok etmeye gayret ederler, Kendilerine Olmazsa Olmaz Farz Kıldığımız Namazı Dosdoğru Kılarlar,

Yerine getirirler, Kendilerine Tayin edip verdiğimiz Rızıklarından, Kazançlarından, İnfak ederler,

Kendilerine gelen Her türlü Zorluğa, Meşakkate, Darlığa, Kaza ve Musibetlere, Afetlere, Hastalıklara,

Rabbinin Rızasını kazanabilmek için Sabrederler, İşte Sabrın, En Güzel Akıbeti Bunlara olacaktır,” der, 

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İNŞİRAH SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allah Zül Celal, Her Güçlüğünüzden sonra Size Sizin için, Bir Kolaylık yaratandır,

Mutlak Her Güçlükle beraber Bir Kolaylık yaratılmıştır, Her Güçlüğün beraberinde bir Kolaylığı vardır, “ der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TALAK SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Her Güçlükten, Zorluktan sonra bir Kolaylık yaratacaktır,

Her Darlık ve Kısmadan sonra, Bollaştırma, Genişletme, Çoğaltma yaratacaktır,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1028

  Sahabeden Cafer El Hatmi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hoşlanmadığı şeylere Sabreden kişi, Sevdiğini elde eder,  Sizden biriniz insanlara marûfu emretmek,

münkerden sakındırmak isterse, kendini Sabretmeye hazırlasın ve Karşılığını Allahtan beklesin,

Zira kim Allah'ın Karşılığına itimad ederse, Kendisine gelen Eziyetlerin sıkıntısını hissetmez, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 26

  Sahabeden Asım El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sabır etmek, Sabır göstermek, Sabırlı olmak, Sizin Ziyanızdır, Aydınlığınızdır, Rahatlamadır,

Sadakalarınız, Kendiniz için Burhandır,  

( yani Sadaka vermekle Buhranlardan, Ruhi Sıkıntılardan kurtulur, Sıhhatli yaşarsınız )” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ALİ İMRAN SURESİ AYET 200

“ Ey Allaha ve Rasulune ve İslam Dinine İman eden, İbadet ve Amel edenler, Nafakaları için çalışanlar,

Sabredin, Sebat edin, Nöbetleşerek çalışın ve Allaha Gereğince itaat edinki Felaha eresiniz, “ der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S21 H8

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya meşakkatlerine ( tedbirini alarak ) gir. Nefsini, dünyanın sıkıntı ve kederlerinden Sabır ve kanaat ile çıkar.

Kendi nefsin hakkında bildiklerin, insanları ayıplamaktan, seni men etsin,”dedi der,
 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 3508

  Sahabeden Sahbere (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nîmet verildiğinde şükretmek, Musibet uğradığında sabretmek,

kendine Zulum yapıldığında O Zulmu bağışlamak, Kendi haksızlık yapmış olduğunda, af di­lemek,

emniyete kavuşmak ve Hidayete ermektir,”dedi der,

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      METEALİBUL ALİYE HADİS No 3114

  Sahabeden Cündeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'ân'a sarılın, Zira Kur'ân karanlık gecede ışıktır, gündüz ise rehberdir,

Doğuracağı meşakkat ve sıkıntıya rağmen onunla amel edin,

Bir bela ortaya çıkarsa, Canın uğruna Malını feda et,

Bela artarsa, Dinin uğruna Malını ve Canını feda et,

Zira asıl mağdur olan, Dini elinden alınandır, Asıl soyulan, Dini Soyulandır,” dedi der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      DARİMİ HADİS No 2780

  Sahabeden Suheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Kendisine, Sevdiği hoşlandığı, Faydasına olan, Yarar gördüğü bir şey, İsabet ettiğinde, geldiğinde,

Sevmediği, hoşlanmadığı, Zarar gördüğü, faydasına olmayan bir şey isabet etiğinde, geldiğinde,

Her iki şekildede, Allah Zül Celale Her Daim Hamd eden, Gerçek Mümin Müslümandır,

Her Daim Allah Zül Celale Hamd etmek Mümin Müslüman için Hayırlı olandır,

Mümin Müslümandan başka, Her işi Kendisi için hayırlı olan başka kimse yoktur “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S364 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza gelen Sıkıntıyı, Darlığı, Belayı sonra, Rahatlık, Bolluk takip edecektir,

Rahatlığı, Bolluğu da Sıkıntı, Bela ve Musibet takip edecektir, Bolluğu ve Rahatlığıda Musibet kabul etmeyen,

Başına gelen Belayıda Nimet kabul etmeyen kimse, İmanını Kamilleştirmiş Müslüman değildir, “ dedi der,

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ŞURA SURESİ AYET 33

“ Şükredip Sabırlı olanlar için, bunda ( Kendisinde olan veya olmayan durumlarda,) ibretler vardır,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      SEBE SURESİ AYET 19

“ Sabredenler, Sabırlı olanlar için, Şükredilecek İbretler vardır, Şükredip, Hiç İbret almazmısınız,” der

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İBRAHİM SURESİ AYET 5

“ Mutlakki, Kendinizde olan veya olmayan durumlarınızda,

Her Sabreden ve Şükreden için, Nice İbretler vardır,

( Bunların bir kısmını görmektesiniz, diğer kısmınıda Ahirette göreceksiniz,) ” der, 

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 214

“ Hatta ve Hatta Allahın Rasulu Yanınızda olsa dahi, Bize Allahın Yardımı Ne Zaman gelecek diyeceksiniz,

İyi Bilinizki Sabredenlere Allah Zül Celalin yardımı Çok Yakındır,”der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 214

Elaa İnne Nasrallaahi Kariiyb,” Allah Zül Celalin Yardımı Gerçekten Mutlak yakın olandır,” der

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      NASR SURESİ AYET 1

“ Allah Zül Celalin Sizin için Bir Fetih vermesi, Bir Açıklık açması, bir Yardım göndermesi yakındır,” der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      FETİH SURESİ AYET 1

“ Şüpheniz olmasınki, Size ap açık bir Fetih, Bir Açıklık açmamız, bir yardım İhsan etmemiz yakındır,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      NİSA SURESİ AYET 32

“ Ne İstiyorsanız, Allah Zül Celalin Fazlından, Lutfundan isteyin, “ der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      YUNUS SURESİ AYET 107

“ Allah Zül Celal Lutfunu, Kullarından Dilediğine Nasip Edendir,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      NİSA SURESİ AYET 173

“ Allah Zül Celal, Mükafatlarınızı, Rızıklarınızı, Kazançlarınızı eksiksiz olarak daha fazlalaştırarak

Lutfundan verendir,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TEVBE SURESİ AYET 28

“ Şayet Allah Zül Celalin, Rahmetini, Hidayetini, Sevgisini, Şifasını, Bereketini, Mağfiretini kaybetmekten korkarak,

Yoksul kalmaktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan korkarak,

Allah Zül Celalin Lutfundan yardım istediğinizde, Kendide dilerse,

Sizi Lutfu ile Yoksulluktan, Açziyet içinde kalmaktan, Biçar kalmaktan kurtarır, Hatta Lutfu ile Zengin eder,” der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TEVBE SURESİ AYET 59

“ Bize Allah Zül Celal yeter, Allah Zül Celal ve Rasulu Bize Lutfundan yine verir,

Biz Sadece ve Yalnızca Allah Zül Celale Rağbet ederiz değin ,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TUUR SURESİ AYET 48

“ Her Oturuşunda, Her Kalkışında Hamd İle Tesbihatla, Rabbini Zikret,

Rabbinin Hükmüne Sabret, Zira Sen Daima Rabbinin Önündesin,” der,    

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MÜ’MİN SURESİ AYET 56

“ Sen Her Halinde, Rabbin Allah Zül Celale Sığın, Zira Her şeyi mutlak Gören ve Bilen Odur,” der,   

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Başkalarına vermiş olduğu bir Niymete karşı, Hased duygusu gelirse,

O Hased duygunuza kapılıp, Haddi Aşmayın, Kalbinize gelen Sû-i Zânnı, gerçekmiş gibi kabul etmeyin,

Bir Şeyleri Uğursuz olarak görmeyin, Allah Zül Celale Tevekkül Ediniz, ” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 3348

  Sahabeden Saad Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müminin kalbinde, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan,

Samimiyetle olan Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek

korkusu, Korku ve Ümit etmek ile olursa, Allah Zül Celal Onu Korktuklarından Emin Kılar, Cesaret verir,

Ona Umduğunuda verecektir,” dedi der,

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      YUSUF SURESİ AYET 90

“ Kim, Gerçekten Allahın Rahmetini, Mağfiretini, Şifasını, Hidayetini, Rızasını kaybetmekten korkarak Sabrederse,

Mutlakki Allah, güzel amel yapanların amelini zayi etmez, Ona İhsan eder,” der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu

gösterir, “ Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 1508

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul, Her türlü Önlemini, Tedbirini alarak, Kendi Kudretine, Kendi Bilgisine, Kendi Becerisine,

Kendi eli ile yaptıklarına güvenerek değil, Her Türlü Sıkıntıyı, Hastalığı, Sıhhati, Üzüntü ve Kederi,

Yokluğu, Darlığı Varlığı ve Zenginliği Bize İmtihan olarak verenin, Allah Zül Celal olduğunu bilip,

Allah Zül Celale Tevekkül ederse, Sırtını Allah Zül Celale dayarsa, Allah Zül Celal O Kulun Bu Samimiyetine ve

Muhabbetine göre, Kendisine kurulan Tuzaklardan kurtulması için Bir Çıkış yolu verir, O Kuluna Yardım eder,

  Bir Kul Allah Zül Celale İtaat ederse, O Kul daha istemeden, Allah Zül Celal ona Huzura Çıkış kapıları açar,

Kendinin Bağışlanmasını henüz istememişken dahi, O Kulu Af ve Mağfiret eder,

  Bir Kul, Allah Zül Celale Tevekkül etmeyi bırakıp, Dayanmayı bırakıp, Bir Yaratığa sığınırsa, Sırtını dayarsa,

Allah Zül Celal, O Kulun Bu Samimiyetsizliğine göre, Sıkıntılarından, Hastalıklarından, Üzüntü ve Kederlerinden,

Yoksulluğundan ve Biçar kalışının, Çöküş yollarını açacaktır, “ dedi der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vehbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Allah Azze ve Celle,

Kulum Bana Tevekkül etttiği zaman, Kulum Beni Zikrettiği Zaman, Kulum, Sadece Benden Yardım istediği

Zaman, Yerler ve Gökler O Kulumun üstüne gelse, O Kuluma Bir çıkış yolu İhsan ederim, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz edecektir, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S261 H 3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, bir Kulumu bir bela ve hastalığa düçar ettiğimde, Şayet O Kulum Sabreder ve ziyaretçilerine

O belayı veya Hastalığı Şikayet etmezse, O Kuluma, iyileşmesi için Etinden iyi et, kanından iyi kan veririm,

Böylece ya onu hastalık kaydından azad ederim, şifasını veririm, günahsız kılarım,

O Kulum O Beladan veya Hastalıktan öldüğünde O Kulumu Rahmetime sahip ederim," dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 2895

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal diyorki, Mümin Bir Kuluma bir Hastalık, bir Bela verdiğimde,

Kendisini Ziyaret edenlere O Hastalığı, O Belayı Şikayet etmez, Sabır gösterirse,

Onu, verdiğim Hastalığın, Belanın esaretinden kurtarırım,

  Sonra O Hastalıktan iyileşmesi için, Kanını, daha hayırlı daha iyi bir Kan ile değiştiririm,

Etini, daha hayırlı, daha iyi bir et ile değiştiririm, Şifasını, Devasını veririm,

Kulumun Başına verdiğim O Hastalık, O Bela, O Kulumun İmtihanıdır,

O Mümin Kulumun Günahlarına Kefarettir,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 965 ve 966

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve

Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü’min bir kişiye bir diken batsa veya başına daha büyük bir musibet gelse, bir Hastalık gelse,

Onlardan dolayı Mü’min bir kişiye dokunan yorgunluk, üzüntü, hastalık ve kendisini üzecek her şeyle,

Allah O Mümin Kulun bir kısım Günahlarını, Hatalarını Silip örter ve Başına gelen Belalara, Musibetlere,

Hastalıklara, Üzüntü ve Kederlere Sabrettiği ve Rabbine Sığındığı için derecesi yükselecektir, “dedi der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      DARİMİ HADİS No 2774

  Sahabeden İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisine bir Eziyet, Bir Musibet, yani bir Hastalık veya başka bir Şey isabet eden hiçbir müslüman yoktur ki,

ondan, ağacın yapraklarını dökmesi gibi günahları dökülecektir, " dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 3348 ve 3308

  Sahabeden Said Bin Müseyyeb ve Sahabe Kadınlardan Fatıma El İyadi (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Mümin, Başına gelen ve gelebilecek Musıbet hakkında,

Kalbinde Korku ile Ümidi, birlikte bulundurursa,  Allah Zül Celal, Muhakkak Onu Korktuğundan Emin kılar ve

Umduğunu verir, “ Allah Zül Celalin, Kendisine bir çıkış yolu açıncaya kadar beklemeyen,

Sabırsız olan Kimse, hikmet sahibi de­ğildir,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ZÜBDETÜL BUHARİ No 390 ve 389

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Cündep (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünya Yaşamında iken Kendini boğan, İntihar eden, Cehennemdede Kendini Boğarak Azap edilecektir,

Kendini Hançerleyerek İntihar eden, Cehennemdede Kendini Hançerleyerek Azab edilecektir,

  Bir Adamın, Açılarına, Ağrılarına dayanamadığı bir Yarası, Hastalığı vardı ve Kendi Kendisini öldürdü,

İntihar etti, Allah Zül Celal, O Adam için, Cennetimi İntihar edenlere Haram Kıldım, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      NESAİ HADİS No 1797, 1796 ve 1798

  Sahabeden Enes Bin Malik, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz Dünyevi Sıkıntılar, Hastalıklar altında Çaresiz kalıp ta Ölümü temenni etmesin,

  O kimse iyilerden ise yaşadığı sürece hayrını ve sevabını dahada artırabilirse, bu onun için daha hayırlı olur,

Eğer kötü bir kimse ise, Umulur ki Tevbe İstiğfar eder ve iyi kullardan olabilir, 

  Şayet Çaresiz bir durumda kalırsanız şöyle Dua edin, Allah’ım, Yaşamak, hakkımda hayırlı ise beni yaşat,

Ölmek benim için hakkımda Hayırlı olacaksa Beni öldür,  diye Dua edin “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 970

  Sahabeden Harise Bin Mudarrip (ra) anlatıyor, Felaket derecede Hastalığı nedeni ile Karnına ateşle dağlama

yapılan Habbab (ra) hın yanına Hasta Ziyareti için gitmiştim, Habbab (ra) şöyle dedi, Allah Rasulu Sallallahu

Aleyhi ve Selemin Ashabından, Benim kadar bela ve sıkıntıyla karşılaşan kimse bilmiyorum dedi ve daha sonra

O hastalığından iyileşti, Sonra Daha önceleri Çok fakirdim, Bir dirhem dahi kazanamaz bulamaz idim,

Şimdi ise evimin bir köşesinde kırk bin dirhemim var, Çok Zengin oldum, Allah Rasulu Sallallahu

Aleyhi ve Sellem, “ Başımıza gelen Bela, Sıkıntılardan ve Hastalıklardan dolayı Ölümü Arzu etmeyin “ deyip

yasaklamamış olsaydı, Çektiğim sıkıntılardan dolayı ölmeyi arzu ederdim, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      KALEM SURESİ AYET 48

“ Rabbinin Hükmüne, Takdirine Sabret, Balık Zekalılar gibi olma,”der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      NİSA SURESİ AYET 88

“ Her Kim Sapıtırsa vedahi Allah Zül Celal Ona Çıkış yolunu kapatırsa, artık bir çıkış yolu bulamazsınız,” der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS No C1 S24 H 15 ve S25 H5 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) ve Mahmud İbni Lebib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Bir kulunu Sevdiği zaman, O kulun İmtihanı için, belirli bir sürelerle Onu ibtilaya uğratır,

Kim Sabrederse, Sabrının karşılığı verir, Kim de Sabretmez Şikayet ederse, Ona da karşılığını verecektir,” dedi der

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS No C1 S23 H 2 

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Müslim bir kulunu, bedenine bir musibetle ibtilaya maruz bıraktığı zaman,

Allah o kuluna şifasıyla onun günahtan yıkar ve temizler. Eğer ruhunu kabz ederse onu bağışlar.

Ve rahmetine nail kılar.” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 151

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Size Vermiş olduğu Niymetlere

gerekli ihtimamı gösterin, İhtimamda kusur etmeyin, Günah işlemekte futursuz ve ısrarlı olmakla

Allahın Niymetlerini elinizden kaçırmayın, Zira Kaçan Niymetlerin tekrar geri gelmesi çok Nadirdir,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MAİDE SURESİ AYET 10

“ Siz Allah Zül Celalin Sizin için Taktir ettiklerine Türlü Türlü Zanda bulunuyorsunuz,” der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      MÜNZİRİ HADİS No C/3 S 171 H 18

  Sahabeden Es Samit Ubade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allahın, Sana Taktir ettiği hiçbir şeyden dolayı,

Allahı, Kötü ve Çirkef olan bir anlayışla İtham etmeyin “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS No C1 S18 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alemlerin Rabbi Olan Bana Hüsnü Zanda, Güzel Zanda bulunun,

Zira Allah Zül Celal, Ben Kulumun, Benim Hakkımdaki Zannına göre, ona Muamele edeceğim, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S364 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başınıza gelen Sıkıntıyı, Darlığı, Belayı sonra, Rahatlık, Bolluk takip edecektir,

Rahatlığı, Bolluğu da Sıkıntı, Bela ve Musibet takip edecektir, Bolluğu ve Rahatlığıda Musibet kabul etmeyen,

Başına gelen Belayıda Nimet kabul etmeyen kimse, İmanını Kamilleştirmiş Müslüman değildir, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S327 H1

  Sahabeden Ebu Hind Ed Dari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal “ Her kim ki Benim, Kazama rıza göstermez ve belama sabretmezse,

Benden gayri Rab arasın,” dedi der,

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 177

“ Allah Zül Celale, Kendilerine gönderilen Peygamberine, Allah Rasulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve

Selleme ve dahi Önceki Peygamberlere ve Kitaplara, Kendilerine indirilen Kitaba, Kuranı Kerime,  

Ahiret günü Mahşer Hesabına çekilmeye, ve dahi Allahın Meleklerine İman edenler,

İyi, Doğru, Salih ve Müstakim yolda olanlar Onlardırki,

  Kendilerine Emredilen Beş Vakit Namazlarını İkame edenlerdir, Kılanlardır,

  Kendilerine Emredilen Zekatı İkame edenlerdir, Doğru hesaplayıp Doğru şekilde verenlerdir,

  Onlara, İlk önce Akrabanız veya Hısımınız olan ve Kendisini İdame edemeyen Öksüz ve Yetimlerinden,

Yoksullarından, Bir Sıkıntıya Düşmüş olanlarından, Çalışamayan kazanamayan Güçsüz ve Hastalarından,

Savaş ve Zulum karşısında Biçar, Çaresiz kalanlarından, Esirlerden, Esaret altındakilerinden,

Yolda Kalmışlarından, Sizden Yardım dileyen, isteyenlerinden başlamak üzere,

Seve Seve Yardım edenler, Mallarının Zekatını verenlerdir,

  Bir Söz verdiklerinde Sözlerini, Ahitlerini yerine getirenlerdir,

Sıkıntı, Hastalık ve Savaş Zamanlarında Sabredenler, Doğru yolu bulan ve

Allah Zül Celalin Maddi ve Manevi korumasında olanlardır,  ”der,    

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 1375

“ İmanınızın Kemale ermesi, İmanınızın Olgunluğa ve Kesinliğe ulaşması Şunlarladır,

Dininin Amili olmakla, Dinini Bilen olmakla, Dininin Hükümlerinde, İbadetlerinde ve Amelinizde Tavizsizliktir,

Nefsinin Arzu, İsteklerini dizginlemektir, He­lâl kazanç üzere, istikâmet üzere iyilik, doğru yolda gayretli olmaktır,

Servet ve Şehvet için değil, İlim için Aç gözlü olmaktır, Bollukta Şükretmek, Fakirlik ve Musibetlere Sabretmektir,

Zenginlikte Tamahkarlıktan sakınmaktır, Kendisine taktir olunana Kanaatkar olmaktır,

Hased etmemek, Kin ve Nefret beslememek, Kızdığında, Öfkelendiğinde Zulmetmemektir,

Sövüp saymamak, Başkasının şerefini lekelememek, Başkasının Şerefini ve Haysiyetini küçük düşürmemektir,

Yumuşak Huylu olmak, Aciz düşene Yumuşak huylulukla, Şefkatle Merhamet etmektir,

Kendisini Sarsan olaylarda Metanetini, Kişiliğini Kaybetmemekdir,  

Devamlı Zulüm ve Haksızlık görse dahi, Rahmanına kavuşuncaya sabretmek,

Başkalarının kusurlarını biriktirip intikam alma yoluna gitmemektir,

Meseleleri kavramak için insanlarla konuşmak, Öğrenmek için insanlarla haşir neşir olmak,

Bitkin düşene merhamet etmek, Şahidi bulunmasa da üzerinde hakkı olanın hakkını vermek,

Namazında, İbadetinde Riyakar olmamak, huşu sahibi olmak, Zekâtını acilen vermektir,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İBNİ MACE HADİS No 4023

  Sahabeden Saad Bin Ebu Vakkas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Bir Kul, İmanının, Dindarlığının Kuvvetliliğine veya Zayıflığına göre Belalara Musıbetlere uğratılır,

Bela ve Musıbetler, Küçükte olsa, Büyükte olsa Kulun üzerinden ayrılmaz, Peşini bırakmaz,

  Belası, Musıbeti az olan, İmanında, Dindarlığında zayıf, Gevşek ve Umursamaz olandır,

Kişide İman ve Dindarlığı Onda Yer etmemesi neticesi ile Belası ve Musıbeti az olur,

ve Kendini Cennetlik ve kurtulmuş olarak gördüğünden Cehennemlik olur,

  Belası, Musıbeti çok ve Şiddetli olan, İmanında Dindarlığında Kuvvetli oladır,   

Bela ve Musıbetlere Sabretmesi ve Rabbine yönelmesi neticesi ile, İmanını ve Dindarlığını İspat etmiş olması ile,

Bela ve Musıbetlerle Günahlarından arınmış olarak, Hiçbir Günahı ve Cezası kalmayarak

Allahın Rahmetiyle Cennetliklerden olur,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TUR SURESİ AYET 16

“ İsterseniz Sabretmeyin, ( Sabretmemiş durumuna düşmeyin )”  der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse,

Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu gösterir, Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir,

Her şey için bir ölçü konmuştur, Her şey için bir Ecel biçilmiştir, Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ENAM SURESİ AYET 42

“ Bana Dua ile, Salih Amel ile Dua etsinler Yalvarsınlar diye,

Sizleri, Darlıklara, Sıkıntılara, Hastalıklara yakalatırız,”der,   

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ENAM SURESİ AYET 40

“ Başınıza gelen veya gelebilecek bir Musıbetin, Belanın kaldırılması için,

Şayet Sadece ve Sadece Mutlak Kadir olan Allah Zül Celale Dua eder yalvarırsanız,  

Allah Zül Celalde kabul eder ve Dilerse, Kaldırılmasını istediğiniz Musıbeti, Belayı kaldırabilir,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ENBİYA SURESİ AYET 83 ve 84

“ Hani Eyyuba bir illet bir hastalık vermiştik, Eyyûb da, Rabbine

“ Bu dert beni sarıverdi, Sen merhametlilerin merhametlisisin,” diyerek Niyaz etmiş, Dua etmişti,”

“ Biz de onun duasını kabul etmiş ve uğradığı sıkıntıyı, Hastalığı kaldırdık,” der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 261

  Sahabeden Ebu Seleme (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birinizin başına Bir Musıbet, Bir Hastalık geldiğinde, “ Şüphesiz Ben Allah Zül Celalin Kuluyum ve

Allah Zül Celale Döneceğim,  Ya Rabbel Alemiyn, Başıma gelen Musibetin Sabrını ve Mükafatını

ancak Senden dilerim, Musibete olan Sabrım ile Başıma Gelen Musıbetten sonra,

Mükafatın daha hayırlısını İhsan et diye Dua ediniz “ dedi der, 

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BAKARA SURESİ AYET 286

“ Ey Rabbimiz, Bize Gücümüzün yetmeyeceği ağır yük yükleme,

Sen Bizim Mevlamızsın, Bize Acı ve Bize Yardım Et,” diye dua edin der,  

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      ENBİYA SURESİ AYET 90

“ Ümit Ederek ve Allah Zül Celalin Rahmetini Bereketini kaybetmekten korkarak Dua ediniz,” der 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RUDANİ HADİS No 9223 ve 9225

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasten Günah işlemeye devam etmek yada Akrabalarından İlgi ve Alakayı kesmek,

Maasiyetle Münkeri, yani Kötülüğü Emredip, Marufu, yani İyi Güzel ve Hoş olanı yok etmek olmadıkca,

Kulun, Allah Zül Celale Yapmış olduğu Duanın karşılığında, Allah Zül Celal Ona İstediğini verir,

Benzeri Bir Belayı O Kulun üzerinden Def eder, “ Sizi Düşmanlarınızın Fitnesinden ve Belasından kurtaracak ve

Rızkınızı, Kazancınızı Bol kılacak Şeyi bildireyimmi, Gece ve Gündüz, Devamlı Allah Zül Celali Zikrederek,

Allah Zül Celale Dua edin, Çünkü, Allah Zül Celale Dua ederek Sabretmek, Müminin Silahıdır, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S207 H 10

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kabul edilmeyeceğinden Şüphe duymaksızın, Tüm Samimiyet ve Doğrulukla Allah Zül Celale yapılan Dua,

Kazayı karşılar, ya durdurur yada çok az zararla geçiştirir, İnsanlara ve Hayvanlara İyilik yapmak,

İyi Güzel davranmak Rızkı, Kazancı artırır, Kötülük yapmak, Kötü Hasletlere sahip olmak,

Başınıza gelen bir Musibetten veya Rızkınızın Kazancınızın darlığından dolayı İsyan etmek,

Rızkınızı, Kazancınızı kaybettirecektir, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      İBNİ MACE HADİS No 90

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz Müminler, işlediği günahlar yüzünden Rızkından Kazancından Mahrum bırakılır,

Bir Hayır yapmaktan, Bir iyilik yapmaktan, Bir ihsanda bulunmaktan, Hayırlı bir Dua yapmaktan başka bir şey,

Ömrü arttırmaz ve Dua’dan başka bir şey Kaderi geri döndürmez, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6221

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Senin Nasip edip verdiğine Mani olabilecek olan yoktur,

Senin Nasip etmediğini, Vermediğini, Nasip edip Verebilecek olan yoktur,

Ya Rabbel Alemiyn, Semavat ve Arz lar kadar, Hamd ve Sena Mutlak Sanadır,” diye Dua ederdi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 2171

  Sahabeden Ebu Bekre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Sıkıntıda olan kimsenin yapacağı duâ şudur, Allah'ım, sadece se­nin rahmetini umarım,

Beni, göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsi­min eline bırakma,

Benim bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur,” diye dua ederdi der

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 3110

  Sahabeden Halil Bin Mürre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

Kendisine bir sıkıntı veya üzüntü keder geldiğinde, “ Rabbimin Kulu olan Bana Rabbim yeter,

Yarattıklarına karşı, Yaratıcı olarak Rabbim Bana yeter, Rızık isteyenlere, Kazanç isteyenlere,

Rezzak olan Allah Zül Celal Bana yeter, Rabbimin Taktir ve Tayin ettiği Bana yeter, O Ne Güzel Vekildir,

Ondan başka Rab yoktur, Ona güvenip dayanırım, O Arşın Rabbidir, “ diye Dua ederdi, der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TABARANİ HADİS No 786

  Sahabeden İmran Bin Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allahım, İşimi yoluna koymam için Senden Hidâyet diliyorum, Nefsimin Şerrinden

( Nesimim Arzularını isteklerini kendime yönlendirdiğim zaman Nefsimin dahi Kabul etmediği Şerlerinden,

Kötülüklerinden,) Doymayan Nefsimden, Sana Sığınıyorum " diye dua ederdi der,

 

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C / 7 H 456

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İçinizden Herkim, Bir Belaya, Bir Musıbete, Bir Zarara, Bir Özürlülüğe uğramış bir Kimseyi gördüğü anda,

Ya Rabbel Alemiyn, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten, Bizleri Sen Esirge,

Bizleri Onlardan Muaf tut, Gördüğüm O Beladan, O Müsibetten, O Zarardan, O Özürlülükten Bizleri Esirgedin,

Muaf Tuttun,  Beni Yaratan ve Alemlerin Rabbi Allah Zül Celale Hamd ederim, Hamd Mutlak ve Ancak Alemlerin

Rabbi Allah Zül Celaledir, diye Hamd ederek Dua ederse, O Bela, O Müsibet, O Zarar, O Özürlülük,

Onun başından uzaklaştırılır, yinede Allah Zül Celalin Takdiri hesabındadır, “ dedi der, Tirmizi

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BUHARİ MÜFRED HADİS No 658

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celal,

Kendisine Dua ederek, Kendisinden bir şey istemeyene, Hacetini İstemeyene, Gadab eder, Öfkelenir,“ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      BULUĞUL MERAM HADİS No 1580

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şübhesizki Rabbiniz Utangaçtır, Kerimdir, Kulu Kendisine Ellerini açıp, Samimiyetle yalvararak Dua ettiği

Zaman, Allah Zül Celal O Kulunun, Dileği Duasını geri çevirmekten, Boş çevirmekten Haya eder, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S105 H 18

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ben, Mümin Müslümanın Dua Sesinden hoşlanırım,

Müslümanın bir iş hususunda Duasına, isteğine ise biraz ağır davranırım,

Duasına İsteğine biraz geçiktirerek cevap veririm, Onu Severim ve Ona Rahmet ederim,

Beni zikretmesini, Bana Dua etmesini bırakmasın ve Benden Ümit kesmesin, “ dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TİRMİZİ HADİS No 3571

  Sahabeden Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dua İbadetinizin En değerlisi, Duanızdan sonra,

Dua ettiğiniz Sıkıntınızın, Allah Zül Celal tarafından giderilmesini Beklemektir,”dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      CAMİUSSAGIR HADİS No 2350

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphesiz Allah Zül Celal, kendisinden birşey istenmesini sever, Allah'tan fazl ve ihsanını isteyiniz,

İbadetlerin en üstünü, Sıkıntı, Keder halinde iken kur­tuluşu, Sabırla beklemektir,” dedi der,

 

     HASTALIK AĞRISINA, SANCISINA SABRETMEK      TUR SURESİ AYET 16 ve 31

“ İster Sabredin Bekleyin, İster Sabretmeyip dilediğinizi yapın, İkiside Sizin için birdir,”

“ Bekleyin Bakalım, Zira Bede Sizi Bekleyenlerdenim,” der,

 

 

     ZİKİR YAPMAK, DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR       TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse,

Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu gösterir, Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir,

Her şey için bir ölçü konmuştur, Her şey için bir Ecel biçilmiştir, Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     ZİKİR YAPMAK, DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR       TABARANİ HADİS No 142

  Sahabeden Cabir ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Yerde ve Her Şekilde Kim “Lâilâhe İllaIlah, Muhammder Rasulallah“ Allah'tan başka ilâh yoktur,

Zikrini yapan, Allahı Zikreden, Amel eden, Çalışan, İbadet eden Kula, Allah Azze ve Celle Azap etmez,

Kul, Her Yerde ve Her Şekilde Allahı Zikretmekle, Amel etmekle, Çalışmakla,

Sadece Allaha İbadet etmekle, Azabtan kurtulur,  kendisine Dünyalık bir Eziyet Zarar, Hastalık,

Azap dokunduktan sonra da olsa Zikir, Ona ömrünün kalan kısmına fayda verir “ dedi der,

 

     ZİKİR YAPMAK, DUA ETMEK, KORUNMAK ve ŞİFADIR       GURREUL HİKEM HADİS No 7266 ve 3596

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Her Darlığın Bir Genişliği Bir Kurtuluşu vardır, Belaların, Musibetlerin,

Hastalıkların bir Zamanı ve Her Zamanında bir Bitişi vardır, O Halde, O Zaman bitinceye kadar Sabredin,

Sabretmemek, Sabırlı olmamak, O Darlığın, O Belaların, O Musibetlerin, O Hastalıkların Sıkıntısını,

Kederini, Kendine çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz, “ dedi der,

 

     Şirvani Cami İmam Hatibi, Müderris Arıllı Hüseyin Nail Hoca dan bir Anekdot (      -  1963 ) 

Hastalığının çok ağır Izdırabından “ Ah Anam, Yandım Babam” diyerek ah edip, inleyip, söylenen bir hastaya,

“ Bu şekil söylenmen, Ah etmen, İnlemen, Izdırabını azaltmaz, Izdırabını daha çok artırır, Şifada olmaz,

Izdırabına karşılık Söylenmek yerine, Izdırabına Meded olacak olan, Deva verecek olan,

Şifa verecek olan, “ Allaümmeşafi Lutfullah” diyerek Tesbihatla, Şafi olan Allah Zül Celali Zikredersen,

Izdırabın azalır, Ecelin gelmedi ise Mutlak Şifa verir, diyerek ikaz etmiş,

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak, Devamlı Zikirde bulunan, Devamlı Kuran okuyan için Şifadır,

Sadaka vermek, Sadaka veren İnsan için, Şifadır, Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan

Samimi Doğrulukla İman etmişseniz, Sadakayı elinden geldiği kadar, Çokca veren, Çok az hasta olur,

Tedavisinde bu şekilde yaparsa Şifasını bulur,

 

     Ruhi Hastalıkta olan, Sıkıntılı olan, Buhranlı olan, Mümkün olduğu kadar Sadaka vermeye çalışırsa,

Devamlı Allahı Zikrederse, Kuran okumaya devam ederse, O Sadakaları ile, O Zikirleri ile, O Kuran okuması ile,

O Hastalığından, Sıkıntısından, Buhranından kurtulur Rahatlar ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

 

     Dikkat edin, Bunları Tedavi ve Şifa için,  Allah ve Rasulu Ziişan söylüyor, Kalbinizde en ufak bir şekilde

“ Sadaka verme ile, Kuran okuma ile, Zikir ile, Dua ile Hasta Nasıl iyileşir, Nasıl Tedavi olur ”

gibi bir düşünce oluşursa, artık Sizi iyileştirecek, Şifa bulduracak, Tedavi edecek hiçbir şey yoktur,

Aldığınız Tıbbı ilaçlardanda Tedavi olamazsınız, Zira Size Şifayı veren İlaçlar değil,  Allah Zül Celaldir,  

 

     Allah Zül Celali Zikretmek, Kuran Okumak ve Devamlı Zikirde bulunan,

Devamlı Kuran okuyan İnsan ve Dua eden için Şifadır, Ruhi Sıkıntının, Bunalımın, Depresyonun,

Sinirliliğin, Akresifliğin, Panik ataklığın, Kapalı yerde kalma korkusunun,

Tek ve Tek, Ancak ve Ancak çaresi, Şifası, Devası, Kurtuluşu, Zikir İbadetidir,

Şayet Gerçekten Kendinizi dahi aldatmayan Samimi Doğrulukla İman etmişseniz,

Elinden geldiği Zikri Çokca yapan,  Allah Zül Celali Devamlı Zikreden, Devamlı Kuran okuyan İnsan,

Ruhi Hastalıklardan Hasta olmaz, yada Çok az hasta olur,

Tedavisinide bununla yaparsa, Şifasını bulur ve çok Huzurlu bir şekilde yaşar,

     Ben Ruhi Bunalımımdan, Depresyonumdan, Sinirliliğimden, Akrisifliğimden, Panik Ataklığımdan,

Çaresizliğimden, Her okumaya başlayışımda, 313 Ayetel Kürsiyi Bir Bardak suya Peş peşe okuyup, Zikir yapıp,

Şifayı ve Devayı  Allah Zül Celalden dileyerek içtim, Ben Bunlarla Şifa Buldum ve Şahidim Ya Siz ?

 

 

     HASTA ZİYARETİ                        İBNİ MACE HADİS No 1433

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz.Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana,

“ Müslümanın, Din Kardeşi üzerindeki hakkı Altıdır,  Selam vermek, Hastalanınca Ziyaret etmek,

Davetine İcabet etmek, gitmek, Senden Yardım isterse, Fikir isterse, yardım edip doğruyu göstermek,

Kendisi için istediği arzu ettiği bir şeyi, Diğer Din Kardeşleri içinde, onlarında olsun diye Arzu etmek, istemek,

Hapşurduğu zaman Elhamdulillah dediğinde, Yerhamukellah, Allah Sana Şifa versin

Merhamet etsin diye dua etmek, Vefat ettiğinde, Mezara kadar uğurlamaktır “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/177 H 29

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiçbir Kimsenin Gıybetini ( Dedikodusunu ) yapmayan, Allahın Güvencesindedir,

Hastayı Ziyaret eden, (Hasta ile ilgilenen, Hastanın tedavisini, ihtiyacını gören) Kimse, Allahın Güvencesindedir,

Gönlü Mescite bağlı olan, Namazını, Mescidte kılmaya giden ve dönen Kimse, Allahın Güvencesindedir,

Devlet Başkanının yada Devlet görevlisinin, Zulum, Haksızlık yaptığında, Devlet Başkanına, İdareciye,

Ona Yaptığının Zulum ve Haksızlık olduğunu söyleyen, Ona bu Zumlu kaldırmasını ve yapmamasını söyleyen,

Onu Hak ve Hukuğa, İyiliğe, Merhamete yönlendiren, Hak, Hukuk, Adalet üzere yaptığı işlerde onu destekleyen,

yalnız bırakmayan, Sorumluluk Yetki ve Adaleti ile Doğru işler yapan Devlet başkanını destekleyenler,

Cihad yapmıştır, Allahın Güvencesindedir,

“ Allah yolunda Cihad yapan Kimse Allahın Güvencesindedir, “dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Ey Kulum Ben Hasta oldum Fakat Sen Benim Ziyaretime gelmedin,

Senden Yiyecek istedim, Fakat Sen Bana yiyecek bir şey vermedin,

Senden Su istedim, Fakat Sen Bana Su vermedin diyecek, O Kul, Ey Rabbim ( Sen Nasıl Hasta olabilirsin )

Ben Seni Nasıl Ziyaret edebileyim, ( Sen Nasıl açıkırsınki ) Ben Sana, Nasıl Yiyecek verebileyim,

( Sen Nasıl Susarsınki) Ben Sana, Nasıl Su verebileyim diye soracak, Allah Zül Celal O Kula,

Görmedinmiki, Falanca, Kulum Hasta olmuştu, Sen Onun Ziyaretine gitmedin,

Falanca Kulum, Senden Yiyecek istedi, Sen Vermedin, Onu Doyurmadın,

Falanca Kulum, Senden Su İstedi, Fakat Sen Ona Su vermedin, Suya doyurmadın,

Şayet, O Hastayı Ziyarete gitmiş olsaydın, Beni Ziyaret etmiş olacaktın,

Şayet O Kuluma Yiyecek bir şeyler verseydin, Doyursaydın, Şayet O Kuluma Su verip Onu Suya Doyursaydın,

Onu doyurmakla, Beni Doyuracaktın, Ona Su vermiş olmakla, Bana Su vermiş olacaktın, vedahi,

Bu Gün Burada da Bütün Bunların karşılığını, Mükafatını Katmanları ile bulacaktın, Beni Ziyaret etmediğin için,

Bana Yiyecek vermediğin için, Bana Su vermediğin için, Bu gün Sana Mükafat Yoktur diyecek, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        BUHARİ HADİS No 1271

  Sahabeden Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düşman elinde Esir olan Müslümanı, Esâretten kurtarınız, Aç olanı doyurunuz,

Hasta olanı Ziyâret edip hâlini, hatırını sorunuz, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2434

  Sahabeden Ebu Bekir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hasta ziyaretinde bulunmak üzere yola çıkan kimse, Allah Zül Celalin İlahi Rahmetinin sağanağına mazhar

olur, Hastanın Yanına varıp, Yanında oturduğunda Allah Zül Celalin Rahmetine Gark olur, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        TABARANİ HADİS No 366

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“.Kim bir Hastayı ziyaret ederse, Allah'ın Rahmetine dalmış olur, Yanında oturduğu Hastayıda Allahın Rahmetine

Götürür " dedi, Ben Allah Rasulune, " Ey Alahın Rasulu bu hasta ziyaretçisi içindir, Hasta için ayrıca bir şey

varmıdır diye Sordum, Allah Rasulu cevaben " Bir Kimse üç günden fazla hasta olursa,

yada Amansız bir hastalığa yakalanırda, bu hastalığın Allah Azze ve Celleden, Kedisinin Dünyadaki İmtihanı

olduğunu bilerek Hastalığına Sabreder, Şifasını Yine Allah Azze ve Celleden isterse,

Annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından Tertemiz olur, Günahlarına Kefaret olacaktır, " dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2435

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim bir Mümin, Bir hastayı ziyaret ederse, evine dönünceye kadar attığı her adım için

yetmiş bin Hasene kazanır, ve Yetmişbin Günahı Silinir, O kişi yetmişbin derece yükseltilir,

  Kim de bir hastanın bir gün ve bir gece hizmetini görürse, Hastanın ihtiyacı için koşuşturursa,

O Kişi annesinden doğduğu günkü gibi bütün günahlarından kurtulur,

kıyamet gününe kadar onu ziyaret eden ve ona istiğfarda bulunan yetmişbin Melek verilir,

  Allah Zül Celal onu Halil İbrahim Aleyhissellam ile Haşreder, Sıratı Şimşek hızında geçmesini bahşeder,

Hastanın Yabancı biri veya Ailesinden biri de olsa aynen böyledir, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2435

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim, bir hastayı Ziyaret etmek için evinden çıkıp, Hastayı Ziyaret edip Evine dönünceye kadar,

attığı her adım için kendisine Yetmiş Bin Hasene yazılır ve Yetmiş Bin Günahı silinir,

  Kim, bir Hastanın bir Gün ve Bir Gece Hizmetini görürse, Kim, bir hastanın ihtiyacı için koşuşturursa

bütün günahlarından kurtulur, Annesinden doğduğu günkü gibi olur, O kişi Yetmiş bin derece yükseltilir,

Kıyamet gününe kadar onu ziyaret eden ve ona istiğfarda bulunan yetmiş bin melek verilir.

Allah Zül Celal onu Halil İbrahim ile haşreder ve Sıratı Şimşek hızında geçmesini bahşedecektir,” dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        ZÜMER SURESİ AYET 23

“ Derileriniz, Kalpleriniz, Gönülleriniz, Hastalıklarınız, Ancak ve Mutlak Allah Zül Celali Zikretmek ve

Allah Zül Celale Dua etmek ile yumuşar, Şifa bulur, İyileşir, “ der, 

 

     HASTA ZİYARETİ                        TALAK SURESİ AYET 2 ve 3

“ Her kim Allah Zül Celalin Sevgisini, Şefkatini, Mağfiretini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten

korkarak, Allah Zül Celalden bir Çıkış yolu, Bir Şifa isteyerek Dua ederse, Allah Zül Celal, ona bir çıkış yolu

gösterir, “ Her kim Allah Zül Celale Tevekkül ederse ona kâfidir, Her şey için bir ölçü konmuştur,

Her şey için bir Ecel biçilmiştir ve Şüphesiz Allah, Emrini yerine getirendir “ der, 

 

     HASTA ZİYARETİ                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2045

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kişi, Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmelidir, Kişi, Allah Zül Celale Tevekkül ederse,

Allah Zül Celalde onun günahlarına Hastalığını ve Musıbetini keffaret kılar ve Ecrini, Mükafatını arttırır,

Allah Zül Celal Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak, O Emrini infaz eder, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1785

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale İtaat etmeyi unutmayınki, Genişlik, Rahatlık, Bolluk zamanınızda Allah Zül Celale Hamd ile,

Şükretme ile karşılık verinki, Darlık, Yokluk zamanlarınızda, Sıkıntılı, Buhranlı, Hastalıklı Zamanlarınızda,

Allah Zül Celalden yardım istemek için Dua ettiğinizde,

Allah Zül Celalde Size yardım ederek karşılık versin, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                         CAMİUSSAGIR HADİS No 356

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz, Bir Musıbete uğramış bir Kişi gördüğünde, Musıbete uğramış olanın,

O Musıbetten kurtulması için Allah Zül Celale Dua etsin,

O Musıbete Kendisini uğratmadığı ve Kendi Durumu iyi olduğu için Allah Zül Celale Hamd etsin,

Lakin, Bu Hamd etmeyi içinden gizli olarak yapsın, Musıbete uğramış olana duyurmasın, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2436

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Ashabından bir kişiyi üç gün göremezse onu sorar, şayet şehir dışına çıkmış ise ona dua eder,

yok eğer orada ise onu ziyaret eder, hasta ise ona hasta ziyaretinde bulunurdu,

  Bir gün Ensâr'dan bir kişiyi görmediğini fark edince, onu üçüncü gün sormuş ve ashabı da,

“ Ey Allahın Rasulu, O öyle bir halde ki, Öyle Hastaki, tıpkı civciv misali, Ağzına aldığı her şeyi hemen

Dübüründen / bağırsaklarından çıkarıveriyor, dediler,

Bunun üzerine Allah Rasulu bazı Ashabına, “ Kardeşinizi ziyaret edelim, “ dedi,

  Onu ziyaret etmek üzere Allah Rasulu ile beraber yola çıktık, Beraberimizde Ebû Bekir ve Ömer de vardı,

Hastanın yanına girdiğimizde, Onu anlatıldığı, ifade edildiği gibi gördük, Allah Rasulu Ona Nasılsın ? diye sordu,

O, “ yediğim her şey, anında bağırsaklarımdan çıkıveriyor, dedi, Allah Rasulu “ Neden böyle oldu ? diye sordu,

Hasta, Ey Allahın Rasulu, Sen Akşam Namazı kıldırırken Bende cemaatinize iştirak edip namaz kıldım,

Sen, Kıyamet sûresini okudun, Ben bunun üzerine şöyle demiştim, Allahım, Herhangi bir günahımdan dolayı

beni âhirette bir azaba uğratacaksan, o cezayı bana dünyada çektir, İşte bundan dolayı böyle oldum dedi,

Allah Rasulu “ Ne kadar kötü söylemişsin, Onun yerine

  Ya Rabbel Alemiyn, Bana Dünyada iyilik Sıhhat, Ahirette Hayırlar ver, Beni Cehennem azabından koru, diye

Dua etmesini söyledi, O da hemen O duayı yaptı, Duanın sonra, bağından kurtulmuşcasına ayağa kalktı,”der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2436

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ashabından birini

Üç gün göremezse, O Nerededir diye sorar, Onu Ziyaret eder, Hasta ise Hasta Ziyaretine giderdi,

Şayet şehir dışına çıkmış ise ona dua ederdi, yine Ensardan üç gün birini görmediğini fark ettiğinde Onu sordu,

Onun Hasta olduğunu öğrenince, Kardeşinizin Ziyaretine gidiniz dedi,

  Hasta olan, Allah Zül Celalin Arş'ının gölgesindedir,  Hastayı ziyaret eden, Allah Kuddüsün gölgesindedir

Allah Zül Celal, Meleklerine, Hasta ziyaretçileri, Hastaların yanında ne kadar kaldılar ? diye sorar,

Meleklerde, Çok az bir süre, saniyeler kadar kaldılar karşılığını verirler,

Allah Zül Celal Meleklerine, Bu kulum için Bin yıllık ibadet Mükafatı verin der,

 Şayet daha uzun bir müddet gibi kaldılarsa, Onlara bir dehir (on bin yıl) Mükafat verin der,

Şayet o ziyaretçi bundan önce ölürse Cennete girer, yaşaması durumunda ise ona hiç günah yazılmaz,

Ziyaret sabah vakti ise, yetmiş bin melek akşam oluncaya kadar ona dua eder, O kişi Cennet bağları İçerisinde

hayat sürmekle mükâfatlandırılır, Şayet akşam vakti ise, yine yetmişbin Melek sabah oluncaya kadar

O kişi için Dua eder ve O kişi Cennet Bağlarında bir hayat sürmekle mükâfatlandırılır, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2447 ve 2446

  Sahabeden Osman Bin Affan ve Abdurrahman Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Osman, Hastalandığında ve Hasta Ziyaretine gittiğinde, Şu duayı oku,

Zira bunun gibi başka bir dua ile Allah Zül Celale Sığınmış olamazsınız,“ Bismillahirrahmanirrahim,

Vîzuke bi'la Hadis Samed, Ellezî lem Yelid velem Yûled ve lem Yekün lehu Küfüven Ehad,

İnin Şerri mâ Tecid” Çektiğin sıkıntıdan seni, Mutlak Tek ve Samed olan, doğurmayan ve doğurulamayan,

Eşi ve benzeri olmayan, Allah Zül Celalin Himayesine, Korumasına havale ediyorum, Allahım! Bu hastanın

ağrısını gider ve müptelâ ettiğin hastalıktan dolayı onu mükâfatlandır, diye dua ediniz, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S67 H7

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Sen Şafisin, Şifa verensin, Senden başka Şifa verebilecek olan yoktur, Dertleri giderensin,

Öyle bir Şifa ve Derman İnfak eyleki, Hastalık ve Derdin İzi kalmasın, diye Dua ediniz, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        BUHARİ HADİS No 1919

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem, Bir Hasta ziyaretine gittiğinde, yahut yanına bir Hasta getirildiğinde,

“ Ya Rabbel Alemiyn, Sen Şafisin, Şifa veren ancak ve ancak Sensin, Senin Şifandan başka bir Şifa yoktur,

Bu Hastanın Hastalığına Şifa ver, Bu Hastaya öyle Şifa verki, O vereceğin Şifa, bu Hastanın üzerinde

O Hastalıktan Bir iz ve Eser bırakmasın “ diye Dua ederdi, " der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        TİRMİZİ HADİS No 2087

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziyaret için bir hastanın yanına girdiğinizde, O Hasta için Allah Azze ve Celleye Dua ediniz,

O Hastaya İnşaallah İyileşeceğini Şifa bulacağını söyleyerek moralini yükseltin,

Bu hastanın Gönlünü hoş eder, Moralini yükseltir, ” dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        TABARANİ HADİS No 24

  Sahabeden Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Hastanın Ziyaretine yanına giren biri, " Arşın Sahibi olan Allah Zül Celalin, Azze ve Cellenin,

Sana Şifa vermesini diliyorum diyerek, Yedi defa Allaha Dua ederse,

Şayet O Hastanın Eceli gelmemişse, O Hasta  Allah Zül Celalden, Şifasını bulur iyileşir “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 636

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başkaları için Sıhhat, Şifa, Afiyet dileyinizki, Sanada, Sıhhat, Şifa Afiyet olsun, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2076

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Beş Kişinin Duası geri çevrilmez,

Birincisi,          Zulme Uğrayan kimsenin, Zulumden kurtuluncaya kadar olan Duası,

İkincisi,            Yolculuğa çıkanın, Haçça gidenin, dönünceye kadar olan Duası,

Üçüncüsü,      Çihad için eviden çıkan Kimsenin dönünceye kadar Çoluk Çocuğuna Duası,

Dördüncüsü,   Şifasını, Devasını, Caresini buluncaya kadar Hastanın Duası,

Beşincisi,        Mümin Kimsenin, Mümin Kardeşinin gıyabında ( yani Haberi olmadan, İyileşmesi,

                        Zulumden kurtulması, Hayırlara kavuşması gibi dileklerle,)  yaptığı Duasıdır, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        İ,MÜNZİRİ HADİS No C6 S120 H2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki Kişinin Duası vardırki, Onları Duası ile Allah Zül Celal arasında Perde yoktur,

Allah Zül Celal O Duayı Kabul eder,  Zulme uğrayan Mazlumun Bedduasıdır,

Müminin, Mümin ve Müminler için, Gıyabında yaptığı Hayır ve Şifa dileği Duasıdır, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2302

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,“ Arkadaşlarınızı, Hastalarınızı,

Allah için ziyaret ediniz, Zira, Allah için ziyaret etmeye gidene, Yetmiş bin melek arkadaşlık eder,” dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        İBNİ MACE HADİS No 1442

  Allah Rasulunun Damadı Ehli Beyti Hz. Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Hasta Olan Müslüman Kardeşini Ziyaret için yola çıkan Müslüman, Hastanın yanına gelinceye kadar,

Cennet Bahcesinden, Cennet Meyvalarını kopara kopara O Hastanın Ziyaretine gitmiş olur,

Ziyarette İken Onları Allahın Rahmeti kaplar, Yetmişbin Melek, Onlar için Allah Azze ve Celleye,

Dua ve İstiğfar ederler, “ dedi der, 

 

     HASTA ZİYARETİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2167

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müminin, Mümin ve Müminler için, Gıyabında yaptığı Hayır ve Şifa dileği Duası kabul edilir,

Bunun için görevli Bir Melek vardır, Mümin olan, Mümin ve Müminler için,

Gıyabında yaptığı Hayır ve Şifa dileği ile Dua ettiğinde, O Melek te,

O Mümin için olan Dileğinin bir Mislinide Allah Senin içinde versin diye Dua ederek Amin Der, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        NESAİ HADİS No 1802

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Bir Hastayı Ziyaret ettiğinizde, O Hasta için, Hayır ve Şifa bulması için Dua edin,

Zira Melekler, Sizin O Hasta için Yaptığınız Duanıza, Amin derler, " dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S45 H1

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden birisi bir hastayı ziyaret ettiğinde, onunla musafaha yapsın ve elini hastanın alnına koyarak

Nasıl olduğunu sorsun ve Allah Zül Celalin onun için şifa ve uzun ömür vermesi için Dua etsin,

Şayet Hasta olanda Allah Zül Celalden Onun için Aynı Duada bulunursa,

O Hastanın Duası Meleklerin Allah Zül Celale Duası gibidir, “ dedi der,

 

     HASTA ZİYARETİ                        CAMİUSSAGIR HADİS No 2167

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hastaları ziyaret ediniz, Sizin içinde Dua etmelerini isteyiniz,

Şüphesiz hasta­nın Duası makbul Dualardandır, günahları da affedilmiştir,”dedi der

 

     Allah Rasulunun İfadelerine göre, Hasta Ziyaretinde, Hastayı Ziyaret edenin Duasının Makbuliyeti gibi,

Hastanın Duasınında Makbuliyeti vardır,  

 

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

Biri Hafız Dedemi Hastalığında Ziyaret etmiş, Ziyaretini Uzunca bir süre sürdürdüğü için,

Hafız Dedem İstirahat edememiş, daha çok yorulmuş, Tuvalet ihtiyacı sıkışmış, Rahatsız olmuş,

Adam Nihayet Ziyaretini bitirme sırasında, Hastanın Duasınında Makbul olan Dualardan olduğu için,

Hocam Benim için Bir Dua eder misin demiş, Hafız Dedemde,

“ Allah Sana, Hasta Ziyaret etmenin, Nekadar Süreli olması gerektiğini öğretsin,” diye dua etmiş,    

 

     Hasta Ziyaretinde Adap usul Hastanın yanında Çok Fazla süre ile kalıp

Hastayı yormamak, Sıkıntıya sokmamaktır,

 

     HASTA ZİYARETİ                                    TABARANİ HADİS No 340

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hastalığın Nüksetmesinden üç gün geçmeden hiçbir Hastayı ziyaret etmezdi, “ dedi der,

 

     Bu Hadisin Diğer anlamı ise, Hastalık tam Nüksetmeden Hastaya İlaç verilmez, ilaç alınmamalıdır,

Zira Hastalık tam Nüksetmediğinden verilecek veya alınacak ilaç, hastalığa tesir etmez veya

Vucuttaki Hastalık mikrobu O ilaca karşı Direnç kazanır,der

 

     HASTA ZİYARETİ                        TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/7 H/745

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Alkollu İçki içmeye devam edenlere, Selam vermeyiniz, Hasta olduklarında dahi Ziyaretine gitmeyiniz,

Öldüklerine Cenaze Namazlarını dahi kılmayınız, “ dedi der, 

 

     Kuranı Kerimdeki Ayetlerin ve Allah Rasulunun Sözlerinin, Hadislerinin,

Düşüncesinin, Felsefesinin, Daha üstünü ve Daha Doğrusu yoktur, Bulamazsınız,

Kuranı Kerim Ayetlerinde ve Allah Rasulunun Sözlerinde, Hadislerinde, sayamayacağınız kadar çok,

Düşünce, Felsefe ve Adres vardır, Mesela, sadece Topraktan çıkanı sayabilirmisiniz ?

 

     Ancak ve Ancak Allah ve Allah Rasulu ifadeleri, sayamayacağınız kadar anlam ve Adres taşır,

İnsan İfadelerinde böyle farklı yönler, Anlamlar, Adresler varmıdır ?

İslam Dininin Nasıl bir Mucize olduğunu anlayabildinizmi ?

 

     Kuranı Kerim ve Hadis Tercümelerine ulaşılabilmesi Çok zor, yada İmkansız bir şey değildir,

Kuranı Kerim Ayetlerinden ve Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden,

Kendilerini Nasıl anlattıkları, Nasıl tanımladıkları Ayet ve Hadisleri Okuyun Öğrenin Alın Verinki,

Üzerinde Düşünmeyi, Felsefe yapmayı, Tartışmayı, birazda kendiniz yapın, Yani,

Aynı Ayet ve Hadislerdeki yönlerden, Adreslerden, Ticaretle ilgili olanları, Ticaret adamları görür,

Mevzuatla ilgili olanları, Mevzuat adamları görür, Tıp la ilgili olanları Tıp adamları görür,

Teknoloji ile ilgili olanları, Teknoloji adamları görür, Tarihle ilgili olanları, Tarih adamları görür,

Sosyoloji ile ilgili olanları, Sosyoloji adamları görür, Askerlikle ilgili olanları, Asker olanlar görür,

Bunun gibi diğer alanlarıda sıralayın,

 

    Kuranı Kerim ve Şeriat, İlim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Şifa Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, İnsanlık Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Ahlak Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Eğitim ve Öğrenim Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, İlkeler Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Sosyal Hukuk, Sosyal Adalet Kitabıdır, Kuranı Kerim ve Şeriat, Demokratiklik Kitabıdır,

Kuranı Kerim ve Şeriat, Temel Hak ve Hürriyetler, İlkeler, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet,

Medeniyet Kitabı olduğu için,  ANAYASA  KİTABIDIR.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sıhhat üzere, Maddi ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

Hasta olduğumda iyileşmek istemiyorum, Hastalığımda beni hiç Kimsenin Ziyaret etmesini,

Hal Hatır sormasını istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

 

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim