ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  KÜRESEL KURAKLIK / YAĞMURUN YAĞMASI, / AĞAÇ DİKMEK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 01.02.2023
Okunma : 598

     YAĞMURUN YAĞMASI NEDİR ?

     BAĞIL NEM NEDİR, ?

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?

     ÜZERİNİZE DOLU YAĞMASI NEDİR ?

     ÜZERİNİZE AFETLER GELMESİ NEDİR ?

     AĞAÇ DİKMEK, KURAK ÇORAK YERLERİ BAYINDIR HALE GETİRMEK NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               BAKARA SURESİ AYET 57

“ Bulutları Üzerinize Gölgelik yapan biziz,”der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               FATIR SURESİ AYET 9

“ Bulutları kaldıran, Rüzgarları gönderip, Bulutları Rüzgarların önüne katan, Bulutları Farklı farklı yerlere,

Memleketlere, Ülkelere gönderen, Rüzgarlarla Bulutları Sıkıştırıp harekete geçiren, ( Yağmur için aşılayan )

Bulutlardaki Yağmuru yağdıran ve Ölmüş gibi gördüğünüz yerleri Dirilten,

yahut Helak eden Allah Zül Celaldir “der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S387 H1

  Sahabeden Muttalib İbni Hantab (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Hangi Gün veya

Gecede olursa olsun, Allah Zül Celal, Yağmuru Kendi istediği, dilediği yere sarfeden yağdırandır,” dedi der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               RUM SURESİ AYET 24

“ Allahın Ayetlerinden biride, Sizin için, Gökteki Şimşeklerle, Gökten inen Yağmurdur”,  der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               NUR SURESİ AYET 43

“ Görmezmisinki, Allâh Zül Celal Rüzgara emrettiği Zaman, O Rüzgarlarla Bulutları Dilediği yere sürüklüyor,

Bulutları bir araya getirip Üst Üste yığıyor, Bulutları birbirinin içine geçiriyor, Sıkıştırıyor,

Sonra O Bulutlardan Şimşek çıkarıyorki, Parıltısı Gözlerinizi alıyor,

Sonra Bulutların arasından Yağmur çıkarıyor,” der

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               HİCİR SURESİ AYET 22

“ Rüzgarları Aşılayıcı olarak gönderen Allahtır, Gökten Yağmur Suyunu İndiren Allahtır, Böylece Sizi Sularız,” der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               CİN SURESİ AYET 14

“ Sıkıştırdığımız Bulutlardan, Şarıl Şarıl Yağmuru, Suyu indiren Allahtır, “ der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               NEBE SURESİ AYET 14

“ Yoğunlaşmış Bulutlardan, Şarıl Şarıl Yağmur Suyu İndiren Allah Zül Celaldir,”der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               RAAD SURESİ AYET 12 ve 13

“ Bulutları, Şimşeklerle Sıkıştıran, Yağmur Yüklü Ağır Ağır Bulutlar yapan,

Korku ve Ümit içinde Size, Yağmur Yüklü Bulutları üzerinize getiren ve gösteren,

Bulutlardaki Şimşekleri Size, Korku ve Ümit olarak gösteren, Allah Zül Celaldir,

  Göklerin, Göklerdeki Şimşeklerin, Gök Gürültüsünün, Göklerdeki Meleklerin,

Allah Zül Celale Hamd ederek Allah Zül Celali Zikir ettiklerini, Tesbih ettiklerini duymuyormusunuz ? “ der,  

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               BAKARA SURESİ AYET 265

“ Allah Zül Celalki,

Rahmetini ve Bereketini, Bazı Bahcelerin üzerine, Kuvvetli bir Sağanak Yağmur düşürerek te Verendir,

Bazı Bahcelerin üzerine, Çisenti şeklinde, az bir yağmurla Rahmetini ve Bereketini verendir,” der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               RUUM SURESİ AYET 48

“ Allah Zül Celal dirki, Rüzgârları gönderip, Bulutları yürütür, Onları dilediği gibi gökte Yayar kısım kısım yığar,

Nihayet sen, O Bulutların aralarından yağmurun nasıl çıktığını görürsün,

Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla onlar hemen sevinmezlermi ? ” der

 

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               MÜMİNUN SURESİ AYET 18

“ Gökten Belli bir ölçüyle Yağmur indiren, Onu Yerde durgunlaştıran, Depolayan, Yer altı Suları yapan Biziz,

Bizim Gücümüzün yetmeyeceği yetemeyeceği elbette yoktur,”der

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               HİCİR SURESİ AYET 22

“ Suyu, Yer altı Suları olarak Depolayan da Siz değilsiniz “ der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               ZÜMER SURESİ AYET 21

“ Görmez misin ki, Gökten bir su indirip onu yerdeki kaynaklara yerleştiren Allah Zül Celaldir,” der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               KEHF SURESİ AYET 41

“ Sular Arzın, Dünyanın Dibine Çekilse, Derin Kuyular kazsanızda, Tek Damla Su Bulmazsınız,” der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               MÜLK SURESİ AYET 30

“ Şimdi Söyleyin, Şayet Suyunuzu Çeksek, Size Kim bir Su getirebilir ?” diye Soruyor,    

 

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               MÜRSELAT SURESİ AYET 27

“ Sizlere İçmek için Tatlı Bir Su, Sunan Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               FURKAN SURESİ AYET 48

“ Sizlere, Gökten Tertemiz ( Mikropsuz, Arındırılmış ) Bir Su indiren Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               FURKAN SURESİ AYET 48

“ Suyu Temizleyerek Göğe çıkaran, Sonrada Gökten, Tertemiz Su indiren biziz,” der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               VAKIA SURESİ AYET 68, 69 ve 70

“ Söyleyin Şimdi, İçmekte olduğunuz Suyu,” “ Buluttan Siz mi indirdiniz, yoksa İndiren Biz miyiz,”
” Dileseydik, Buluttaki O Suyu Tuzlu bir Su Kılardık, Öyleyse Şükretmeli değilmisiniz,” der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               CİN SURESİ AYET 16

“ Gerçekten Doğru olan yolda, Sıratı Müstakim üzere Doğrulukla gitseydiniz,

Elbette Kendinize Bol Su indirir verirdik,”der,   

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               NUH SURESİ AYET 10 ve 11

“ Rabbinizi Devamlı Zikir ile, Rabbinizden Af ve Mağfiret dileyin, Tevbe ve İstiğfar edinki,

Rabbiniz Size Bereket getiren, Bolluk getiren, Refah getiren, Şifa getiren, Bol bol Yağmur göndersin, “ der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               BUHARİ HADİS No 546

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gaybın Anahtarlarını Allah Zül Celalden başkası bilemez,  Kadın Rahimlerinde Neler olduğunu,

Nelerle Buluştuğunu, Yağmur Bulutlarının gelip gelmeyeceğini, gelişi ile Yağmurun yağıp yağmayacağını,

Nefislerin Yarın Ne olacağını, Hayırmı, Şermi Kazanacağını, Nefisler,

Ne Zaman Nerde ve Nasıl şekilde öleceğini, Allah Zül Celalden başkası bilemez, “ dedi der,

 

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               BAKARA SURESİ AYET 164

“ Göklerin ve Yerlerin Yaratılışında, Geceden sonra Gündüzün, Gündüzden sonra Gecenin birbiri ardınca gelişinde,

Gök ile Yer arasına ve Emrimize her an hazır vaziyette koyduğumuz Bulutları, Rüzgarlarla değiştirmemizde,

Gökten Yağmur indirip o Yağmurlarla Yeri Ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, Size Yarayışlı olan Şeylerle,

Akıllı olan, Akılları ile doğru şekilde düşünen İnsanlar için Ayetlerimiz vardır, “ der,   

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               ŞUURA SURESİ AYET 33

“ Dilediği Anda Rüzgarları harekete geçirende, Durduranda Siz değilsiniz, Allah Zül Celaldir,

Bunda Hiç Şüphesiz, İnsanlar için İbretler vardır, “ der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               ARAF SURESİ AYET 57

“ Rahmetinin önünde, Rüzgarları Müjdeci olarak gönderen Allah Zül Celaldir, O Rüzgarlar,

Yağmur Yüklü Bulutları yüklenince, O Yağmur Yüklü Bulutları, Memleketlerin üzerine gönderen Allah Zül Celaldir,

Yağmur Yüklü Bulutları Memleketler üzerine gönderdikten sonra, Memleketlere Yağmurlarını Yağdıran,

Kuraklığını, Çoraklığını gideren Allah Zül Celaldir,

  O Rahmet Dolu Bereketli Yağmurlarla, Size Rızık için, Her çeşit Bitkiyi, Ürünü Mahsülü Yetiştiren Allah Zül Celaldir,

  İnsanlar ölüp, Mezara konup Toprak olup Çürüdüğünüzde, İşte Biz, Kıyametten sonra Mahşer Günü,

Hesap Günü için, Ölüp Toprak olmuş İnsanlarıda böyle Diriltip çıkaracağız,

Umulurki, iyice Düşünüp anlayasınız ve İbret alasınız,” der,     

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               RAAD SURESİ AYET 3 ve 4

“ Sizin Barınmanız için, Yeryüzünü Döşeyen, Yeryüzünde Oturaklı Dağlar ve Dereler, Irmaklar, Nehirler

Yaratan, Yer altında İndirdiği Suları Sizin için En Temiz şekilde Depolayan, Yer Yüzünde Sizin İaşeniz için,

Mahsullerin ve Hayvanatın Hepsinden Çifter Çifter Yaratan, Dinlenmeniz, İstirahat etmeniz için,

Geceyi, Gündüzün üstüne örten, Allah Zül Celaldir, Yeryüzündeki Mahsulun Hepsi Aynı Toprakta yetişir,

Aynı Su ile Sulanır Lakin, Lezzetler, Tadları, Kuvvetleri ayrı ayrıdır, Bir Birinden Üstündür,

Bunlarda Düşünenler, Akılları ile Onları anlamaya çalışanlar için alacağı İlimler Hikmetler vardır, “ der,

 

     YAĞMUR YAĞMASI                               CASİYE SURESİ AYET 5 ve 6

“ Allahın Gökten İndirmiş olduğu Rızıkta, Rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde,

( Yağmur Bulutlarına, Yağmur aşılayarak Yağmur, Bereket yağdırmasında )

Gecenin ve Gündüzün sırası ile yer değiştirmesinde,

( Geceden sonra Gündüz, Gündüzden sonra Gece olmasında)  Aklını kullanan Toplumlar için

büyük dersler vardır, İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bu deliller Allahın Ayetleridir,

Artık Onlar, Allahın Ayetlerinden sonra, Hangi Söze ve Kanununa İnanacaklar ? “ diye soruyor,

 

 

     BAĞIL NEM ORANI                                FUSSILET SURESİ AYET 12

“ Her Göğe İşini bildiren, İşini Tayin eden ve emreden, Allah Zül Celaldir, “ der,  

 

     BAĞIL NEM ORANI                                HUD SURESİ AYET 44

“ Gökteki Bulutlara, Ey Gök, Suyunu TUT, diye emredidi,

Yerdeki Mahzenlere, Su Havzalarına, Ey Yer Suyunu YUT, diye emredildi, “ der,

 

     BAĞIL NEM ORANI                                HAÇ SURESİ AYET 5

“ Yeryüzünü Görürsünki Kupkurudur,” der,

 

     BAĞIL NEM ORANI                                FUSSILET SURESİ AYET 39

“ Senin Gökyüzünü ( Beyaz Bulutları)  ve Yeryüzünü, ( Dağları ) Kupkuru görmende, Allahın Ayetlerindendir “ der,

 

     BAĞIL NEM ORANI                                MÜMİNUN SURESİ AYET 18

“ Göğe belli bir Ölçüde Suyu çıkaran ve Gökte Tutan Biziz, Gökten Belli ölçüde Suyu Yağmuru indiren Biziz,

Suyu Belli Ölçüde Yerde Tutan Biziz, Suyu çıkarmaya İndirmeye ve Tutmaya Kadir olduğumuz gibi

O Suyu Gidermeyede Kadiriz, “ der,

 

     BAĞIL NEM ORANI                                KAMER SURESİ AYET 11 ve 12

“ Üzerlerinize Sular boşaltan Gök kapılarını, Biz açtık,”
” Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık, Suları bizce Takdir edilen bir Ölçüye göre birleştirdik,” der

 

     BAĞIL NEM ORANI                                MÜMİNUN SURESİ AYET 18

“ Gökten Belli bir ölçüyle Yağmur indiren Allah Zül Celaldir,” der,

 

     BAĞIL NEM ORANI                                ZUHRUF SURESİ AYET 11

“ Mutlak bir Ölçüye göre Gökten, Yağmuru, Suyu, İndiren Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     BAĞIL NEM ORANI                                TARIK SURESİ AYET 11

“ Andolsunki, Dünyanızı, Dünyanızın Göğünüzü,

( Kendi Kendini, Atmosferinizi, Manyetik alan ve Yer Çekimi kuvveti ile koruyan ) Geri Dönderen olarak yarattım,

( Denizlerden, Göllerden Buharlaşan suların, Yeryüzüne Yağmur olarak inmesi,

Radyo Dalgalarının Atmosfer tabakalarından Dünyanın diğer bölgelerine gönderilebilmesi,

Uzaydan Dünyaya gelen Gök Taşlarının Atmosferde Yanıp Yok olması,

Dış Uzaydan gelen ve Radyasyonun size Zarar vermemesi için Dünya Atmosferinden geri dönderilmesi gibi )

Dünyanızı ve Dünyanızın Göğünü, Geri Dönderen olarak Yarattım,” der,

 

     BAĞIL NEM ORANI                                BAKARA SURESİ AYET 164

“ Mutlak ve Mukakkak ki, Semanın, Göklerin, Evrenin, Yerlerin, Arzların, Dünyanın Safhalarla Yaratılışında,

Gece ile Gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Denizlerde Yüzüp Akıp giden Balıkların Dizaynında, Gemilerde,

Gök ile Yer arasında Ancak ve Mutlak Allah Zül Celalin Emrine Haazır olan Bulutlarda,

Ancak ve Mutlak Allah Zül Celalin Emrine Haazır olan, Rüzgarları ve Yönünü değiştirmesinde,

Allah Zül Celalin, O Bulutları Aşılayıp, Sizin için Gökten Su indirmesinde,

Sizin için Bereketli Yağmurlar indirip, onunla Mevsim itibarı ile Sonbahardan sonra ölmüş gibi gördüğünüz Yerin

Tekrar canlanarak, Tekrar Nebatatlar yetiştirmesi ile Ölümünden sonra Dirilmesinde,

O Arzın, Dünyanın üzerinde, O Nebatatlarda Yayılan ve Sizin Beslenmeniz için Besilenen Hayvanlarda, onunla

Siz İnsanlara Yarar olan Şeylerde ve Yaratılışınızı, Akletmeye çalışan İnsanlar için Ayetler, Deliller vardır,” der,

 

 

     Fizik Biliminde, Bağıl Nem Oranı diye bir Fizik Bilimi Kanunu vardır,

     Bağılnem, Havadaki Su Buharını, Havanın tutabilmesi oranıdır, Bu Oran Maksimum % 100 değeridir,

Havadaki Su Buharı oranı, % 100 değerine gelmesi demek,

Havanın, Su Buharını taşıyamaz değere gelmesi demektir, yani Bağılnem in Doyma Noktasıdır, 

Bağılnem Doyma noktasına geldiğinde, % 100 değerine ulaştığında, Hava, Su Buharının fazlasını taşıyamaz,

Bağılnem Oranı % 101 olmaz, % 100 oranını geçtiğinde, Havadaki Su Buharı tanecikleri,

Yoğunlaşma ile bir araya gelir, Yağmur Bulutlarını oluşturur,

Rüzgarlar vasıtası ile bir daha yoğunlaşmaya uğrayan Yağmur Bulutları,

İçindeki Su Buharını, Yağmur olarak yeryüzüne geri gönderir,

 

     Bağıl Nem Hesabı ile, Bilimsel olarak hesaplanan şekli ile Yeryüzünden, Denizlerden ve Okyanuslardan

Bir Saniyede, 16 Milyon Ton Su buharlaşıp gökyüzüne çıkmakta ve Aynı andada 16 Milyon Ton Su Buharı,

Yağmur olup yağmaktadır,

     Havadaki Hiçbir Bulut, Sigara dumanı yada başka bir şey değildir, Buharlaşarak gök yüzüne çıkan Su dur,  

Hava Ne kadar Sıçak olursa olsun bu oran bir puan dahi artmaz ve dönüşüm değişmez,

Tıpkı, Düdüklü tencerenin içindeki suyun fokur fokur kaynamasından sonra buharlaşan suyun,

tekrar yoğunlaşarak, Düdüklü tencerenin içinde Su tanecikleri olarak kalması gibidir,

 

     Bağıl Nem Oranı, Allahın Yarattığı, Şer i Kanunuyla oturttuğu, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzyılda keşfettiği,

Bağıl Nem Oranının, fazlası olan Su Buharının, Yağmur olarak Yeryüzüne yağması, Şeriat Kanunudur,

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur, 

 

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

 

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?                         FUSSILET SURESİ AYET 16

“ Dünya hayatınızda, Rezillik Azabını taddırmak için Üzerlerinize,

Dondurucu veya Kavurucu veya Kepaze edici, Rüzgarlar gönderebilende Allah Zül Celaldir, “ der,

 

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?                         KEHF SURESİ AYET 8

“ Şüphesiz ki Biz, yeryüzünde  olanları, kupkuru bir toprak haline getirebileniz, Kuraklık ta gönderebileniz, ”der

 

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?                         BAKARA SURESİ AYET 266

“ Ateşli bir Bora gönderip isabet ettirip, O Bahcelerinizde Ne varsa Yakıp Kül ediveren Allah Zül Celaldir,”der, 

 

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?                         ZARİYAT SURESİ AYET 41 ve 42

“ İsabet ettiği Hiç bir şeyi sağlam bırakmayan, Kasıp Kavuran, Tarumar eden, Toz bulutlarına çeviren Rüzgarları,

Âd Kavmine gönderip Helak etmiştik, Hatırlamazmısınız,? “ der,

 

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?                         BAKARA SURESİ AYET 60, 59 ve 61

“ Allah Zül Celalin Sizin için indirdiği ve yetişdirdikleri Rızkından Yiyin İçin,

Lakin, Bence diyerek Bozgunculuk yaparak Fitne Fesad yaparak Yeryüzünü Fesada vermeyin,”

“ Kendi Kendilerine zulmedenler, Allah Zül Celalin Kendilerine indirdiği Sözü Bence diyerek değiştirenlerin,

Bu Çirkefleri yaptıkları için, Onların, O Zalimlerin, O İnkarcıların Üzerine Gökten İğrenç bir Azap indiririz,

“ Bence Diyerek Allah Zül Celalin Ayetleri ve Hükmiyetlerini İnkar etmiş, değiştirmiş olmakla,

Allah Zül Celalin Peygamberinin Söylediklerini Sünetlerini öldürmekle, Allaha ve Peygamberine Asi olmak,

İsyan etmekle, Haddinizi ve Allahın Sınırlarını çiğnemekle, Üzerlerinize Horluk, Yoksulluk, Yokluk damgası vurulur,

Allah Zül Celalin Gazabına uğrarsınız, ”der

 

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?                         AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 279

  Sahabeden Vüheyb El Mekki (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ey Ademoğlu, Kızdığın, Öfkelendiğin, Sinirlendiğin zamanlarda, Başına Gelen Felaketler

Musıbetler, Hastalıklar Zamanlarında, Sıkıntılar, Üzüntü ve Keder Zamanlarında, Darlık, Yoksulluk,

Varlık, Zenginlik, Zamanlarında, Biçar, Çaresiz Kalış Zamanlarında,  Her Anında, Beni Hatırla, Beni Zikretki,

Benim sana olan yardımıma kanaat getirki, Haksızlığa uğradığın Zaman, Zira benim yardımım,

Başkalarının veya Senin kendi kendine yardımından daha hayırlıdır, En iyi neticelidir,

Zira Gazabıma gelenlerin Helak olduğu gibi Sende Gazabımla Helak olmayasın,  “ dedi der,

 

     KÜRESEL KURAKLIK NEDİR ?                         TABARANİ HADİS No 18 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Ey Allahın Rasulu

Rüzgar neyden meydana geliyor diye sordum, Allah Rasulu Cevaben, " Rüzgar,  Allah'ın Emri üzere

Havanın Estirmesidir, Allah Zül Celal Rüzgarları, Rahmet içinde, Azap içinde gönderendir, " dedi der,

 

 

     ÜZERİNİZE DOLU YAĞMASI NEDİR ?            KAMER SURESİ AYET 34

“ Üzerlerine Taş yağdıran bir Rüzgâr yolladık,” der,

 

     ÜZERİNİZE DOLU YAĞMASI NEDİR ?            İSRA SURESİ AYET 68 ve 69

“ Üzerinize Taşlar Yağdıran bir Kasırga Gönderemeyeceğimizden, Yerin Dibine geçiremeyeceğimizden,”

“ Üzerinize, Kırıp Büken, Kırıp geçiren Yıkan Rüzgarlar gönderemeyeceğimizden Eminmisiniz,? ”der, 

 

     ÜZERİNİZE DOLU YAĞMASI NEDİR ?            NUR SURESİ AYET 43

“ O Gökten, Dağlar gibi Bulutlar ve O Bulutların içinde Dolu oluşturan, O Bulutları üzerinize gönderip üzerinize

Dolu indirir de, dilediğini ona uğratandır ve dilediğinden onu uzak tutandır,” der, 

 

     ÜZERİNİZE DOLU YAĞMASI NEDİR ?            TUR SURESİ AYET 44

“ Üzerlerine Gökten Bir Parçanın Düştüğünü görseler,

( Kafirler, Münafıklar ve dahi Maalesef İmanı Zayıf olanlar, Üzerlerine Taş yağsa, )

Bulutlardan yağan Doludur derler, Hiç Düşünmezler, İbret almazlar, ” der,

 

     ÜZERİNİZE DOLU YAĞMASI NEDİR ?            AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 1903 

  Sahabeden Malik Bin Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Rüzgarla Üzerinize bir Bulut gelir, Lakin O Bulut Yağmurunu yağdırmadan, bir Rüzgarla geri gider,

Siz yağmur bekliyor­sunuz ama, Üzerinize Taş yağabilir, Şayet Üzerinize Taş yağmıyorsa,

Halen Hayra dönmek için Allah Size bir Fırsat vermiştir demektir “ dedi der,

 

     ÜZERİNİZE AFETLER GELMESİ NEDİR ?       ARAF SURESİ AYET 133

“ Rüzgarları ve Yağmuru, Rahmetinin önünde, Kimi zaman ve yerlere, Müjdeleyici olarakta,

Helak edici olarak, Gazab edici olarak Gönderen Allah Zül Celaldir, Umulurki Düşünürsünüz ? “ der, 

 

     ÜZERİNİZE AFETLER GELMESİ NEDİR ?       ARAF SURESİ AYET 133

“ Kibirinden Büyüklük taslayanlara, İnkarcılara, Şükretmeyen Güruhların başlarına Birbirinden ayrı Felaketler olarak

Tufan, Çekirge, Haşerat Kurbağalar ve Kan gönderip Helak etmeye devam ederiz, Hala Düşünmezmisiniz,”der,

 

     ÜZERİNİZE AFETLER GELMESİ NEDİR ?       İBNİ MACE HADİS No 4019

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

     Bir Millet içinde,

Ölçü, Tartılarda hile yapılarak, Eksik tartılır, Ölçülür, Millet aldatılır bu aldatma yaygınlaştığında,

     Bir Millet içinde,

Hak ve Adalet üzere yaptıkları anlaşmalardan cayıp, Haksızlık ve Adaletsizlik yapılınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet malından ve diğerlerinden, yolsuzlukla, vurgunculukla, hırsızlık yapılıp, yaygınlaşınca,

     Bir Millet içinde,

Devlet Adamları, Masıyet olan Emirlerle, ( Kanunen Suç olmayan Şekilleri ve Davranışları Suç sayarak,

Kanunsuz ve Mesnetsiz İdari Emirlerle, Mahkemelerde dahi, Hak ve Adalet yok ettiğinde,

Kendi çıkarlarına işlerine geldiği gibi Hak ve Adalet hükmü verildiğinde, Haklının Haksız çıktığı, Dolandırıcının,

Vurguncunun, Rüşvetcinin, Tefecinin, Tecavüzcünün yaptığı yanına kar kaldığı,

haklı çıktığı gibi Adli hükümler verilip, yaygınlaştığında,

Devlet Görevi) Emanet Zayi olup Kaybolup, Milletin Güveni sarsıldığında,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Kendilerini yönetenlerin, Allahın Hak ve Sosyal Adaleti ve Rasulunun Hadisleri ile

hüküm vermekten vazgeçince, Devlet Adamlarının Millete Zulum yapması ile Cezalandırılır,

     Ben Müslümanım diyen Bir Millet İçinde,

Zekatlarını, ( Zayi etmeden ) Tam ve Doğru şekilde vermeyenler çoğaldığında,

Mallarının Zekatlarını vermekten İmtina edildiğinde,

Allah O Memlekete ve Millete, İstilacı, İşgalci, Sömürgeci, düşmanlarını musallat eder,

Toplumu Geçim ve yaşam korkuları sarar, O Memlekette mutlaka Herc ( Terör)  çıkar ve yaygınlaşır,

Herc ile ( Terör ile) Ölümler artar,

     O Millet, Mutlaka Yağmurlardan Men edilir, Yağmurlarınız kesilir,

Yağmurlarınız yağmaz olur, Kuraklık Afeti olur, Yağmur yağarsada Sel Felaketine Afete dönüşür,

Üretim, Kazanç ve Bereket yok olur, Geçim sıkıntıları başlar, Fakirlik ve Zillet yayılır,

     Şayet O Memlekette Yağmurdan Nasibi olan Hayvanat ta olmasa,

O Memleketin üzerine, O İnsanların üzerine Tek damla dahi Yağmur yağmaz,

Oraya yağan yağmur Sadece ve sadece Hayvanat içindir, “ dedi der.

 

     ÜZERİNİZE AFETLER GELMESİ NEDİR ?       TİRMİZİ HADİS No 2210

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ganimetler, Hayır için Toplanan mallar, Paralar, ( Devletin Vergi olarak topladığı mallar paralar )

bir Emanettir, Emanet bırakılan ( Maddi veya Manevi varlıklar ) yağmalandığında,

( Devletin topladığı vergiler telef edildiğinde ) Yerlerine harcanmadığında,

Hakkı olmayan Kimseler arasında paylaşıldığında, Emanetlere Hıyanet, Hainlik yapılıp ve yaygınlaştığında,

  Adi ve Kötü İnsanlar İdareci olduğunda, İşin Ehli olmayan ve Fitne Fucurcu Fasık İnsanlar İdareci olduğunda,

Zalim İdarecilere, Amirlere, Şerrinden korkulduğu için Saygı ve Hürmet edildiğinde,

  İlim ve Bilim, Dinine, Milletine ve İnsanlığa Hizmet için değilde,

Sırf Makam Mevki Şan Şöhret ve Para kazanmak için öğrenildiğinde,

  Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya,

Allahın Ayetleri ve Rasulunun Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde,   

Zekatlar Gönül Rızasıyla değil, Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde,

Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde, Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde,

  Evlad, Anasına ve Babasına Hizmet edeceği halde, Onları Hoş tutacağı hade, Onlara saygısızlık yaptığında,

  Erkek, Hanımının Meşru ve Makul olmayan arzu ve isteklerine uyup,

Annesine ve Babasına İtaatsizlik yaptığında, Asi olduğunda, Sert ve Kaba davrandığında,  

  Alkollü içkiler gayet Meşru bir şeymiş gibi içildiğinde, Kadınlarla Nikahsız Gayrimeşru ilişkiler kurulduğunda,

Dost hayatı yaşandığında, Zina gayet doğal bir ilişki olarak yapılıp ve yaygınlaştığında,

İnsanlar, Allaha İbadeti ve Taati bırakıp Çalgılarla, Eğlenceler vaktini geçirmeye başladığında,

Yeni Nesil Geçmiş Nesline Hakaret edip Kötülediğinde,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları gördüğünüzde Kıyametiniz kopmuş demektir,

İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

     ÜZERİNİZE AFETLER GELMESİ NEDİR ?       MÜNZİRİ HADİS No C6 S11 H 8 ve 9

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Camilerde, Sohbet Meclislerinde, Malayağni şeyler, Boş Şeyler anlatılmaya, Allahın Ayetleri ve Rasulunun

Hadisleri, Masallaştırılıp, Hikayeleştirilip, Hükümsüzleştirildiğinde, Zekatlar Gönül Rızasıyla değil,

Zorla verildiğinde, Tam ve Doğru şekilde verilmediğinde, Zekat Gönül Rızası ile ( Gizliden olarak ) değilde,

Zorla, ( Riya ve gösteriş olarak ) verildiğinde, İnsanlar İnsanlıktan çıkar Başka Mahluklara dönerler,

O zamanda Ard arda gelen Felaketleri, Musibetleri, Depremleri, Afetleri,

Kuraklık getiren ve Kavuran Kızıl Rüzgarları göreceksiz, Lakin Anlamaya dahi çalışmayacaksınız “ dedi der,

 

 

     Dünya yüzölçümünün dörtte üçü Okyanuslar, yani Su ile kaplı olduğu halde,

Küresel Isınma dedikleri, Yeryüzündeki Sıcaklık artışı ile Buzullar eridiği halde,

Okyanuslardan ve Göllerden hiç Durmaksızın Havaya Su buharı çıktığı halde,

Bu Su buharı Maksimum Bağılnem oranını geçtiği halde,

Havaya çıkan Bağılnem Oranı fazlası Su Buharının, Havada duramayacağı, Yağmur olarak geri döneceği,

Bilimsel olarak ispatlanmış olduğu halde, Bırakın Küresel ısınma ile Buzulların erimesini,

Denizler Fokur Fokur Kaynasa,  Fizik Kanununa göre Bağılnemin, Buharlaşmanın çok olduğu durumlarda

Yağmurlarında çoğalması gerekirken,  Nasıl oluyorda, Kara Kıtaları Susuz kalabiliyor, Kuraklık baş gösteriyor, ?

Yada Çok fazla yağmur olarak döndüğünde Sel Felaketine dönüşebiliyor ?

Küresel ısınma, nasıl oluyorda Kuraklığın nedeni olabiliyor ?

 

     Küresel Isınmadan dolayı Eriyen ve Buharlaşan Su Miktarı, Yağmur olarak geri dönmüyorsa,

Yeryüzünde Kuralık oluyorsa, Buharlaşan Su Miktarı nerededir ? Cevap verebilirmisiniz ?

Kara Kıtalarındaki, Susuz kalmanın Çölleşmenin veya çok fazla yağmur ile Sel felaketine uğramanın nedenleri

sadece fiziki nedenlermidir, ? Bu Felaketleri Fiziki olarak önleyebilirmisiniz ?

Bırakın Diğer Memleketleri Sizin Memleketinizde, Üzerine Tek damla Rahmet Yağmuru yağacak Adam Kaldımı ?

 

     Bağılnem Oranı fazlası Su Buharının, Havada duramayacağı, Yağmur olarak geri döneceği,

Bilimsel olarak ispatlanmış olduğu halde, Sizin Yağmurunuz nerededir, ?

Sizin Yağmurunuz Sizin Oraya değil, Okyanusa veya Denizlere Yağmıyormu, ?

Hadiste belirtilen,  “ Yağmurları kesilir,  Yağmurları yağmaz “ kanununun gereği,

Yağmursuzluğun veya aşırı Yağmurun, nasıl bir Felaket olduğunu anlayabildinizmi ?  

 

     Sel felaketi Afeti Sadece bir Tabiat olayıdır, Sel Felaket, Afeti için yeterli önlemler alınırsa bize hiçbir zarar

veremez diyenler, Sel Felaketinin Allahtan geldiğine inanmak ve kabul etmek istemeyen mantarlaşmış kafalar,

   “ Gökteki Bulutlara, Ey Gök, Suyunu TUT, diye emredildi diyen,

Yerdeki Mahzenlere, Su Havzalarına, Ey Yer Suyunu YUT, diye emredildi diyen,

   “ Rüzgarları gönderip, Bulutları harekete geçirip sıkıştıran, ( Yağmur için aşılayan ) Allahtır diyen,

Allah Azze ve Cellenin, Bulutları Rüzgarların önüne katıp Sizin Bölgeniz üzerine gönderemeyeceğini,

Gökteki Bulutlara Ey Gök Suyunu bırak, Ey Yer Suyunu yutma dışarı çıkart diye emrettiği zamanlarda,

bu felaketten Afetten kurtulabileceğiniz hayaliniz dahi varmıdır, ?

Sel Felaketinin Sadece Nuh Aleyhisselam devrindemi kaldığını zannediyorsunuz ?

Sel Felaketlerini, Afetlerini İbret alabileceğiniz kadar görmemekte hala inat edecekmisiniz ?    

Bunu hala anlamak istememeye devam edecekmisiniz ?

 

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        RAAD SURESİ AYET 4

“ Yeryüzünde Birbirine Komşu olan Kıtalar, Toprak Parçaları var ettik,  

Üzerinde Üzüm bağları, Çatallı çatalsız hurma ağaçları, Çeşitli ekinler vardır, Hepsi de aynı su ile sulanır,

Lakin lezzetçe onları birbirinden ayrı kılmışızdır, Şüphesiz ki bunlarda, akleden bir kavim için âyetler vardır,” der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                       ABESE SURESİ AYET 24, 26, 25, 27, 28, 29, 30,31 ve 32

“ İnsan Ne Yiyeceğine bir baksın,” ” Toprağı iyiden iyiye yardık,”

“ Biz o suyu, Bereket veren Yağmuru üzerine bol bol indirdik,” “Böylece orada, Toprağın üzerinde tane bitirdik”
“ Üzüm ve yonca,” “Zeytin ve hurma,” “Sık ve bol ağaçlı bahçeler,” “ Meyve ve mer'âlar,”
“ Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir,” der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        MÜMİNUN SURESİ AYET 19, 20 ve 21

“ Sizin için hurmalıklardan, üzümlüklerden nice bağlar ve bahçeler yaptık ki,

içlerinde sizin için birçok yemişler vardır, Onlardan yiyesiniz,”
“ Tur-u Sina'da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da var ettik,”
“ Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır, Onların karınlarındakinden süzüp size Süt içiririz.

Sizin için onlarda daha birçok faydalar vardır, ve onlardan yiyesiniz,” der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        DARİMİ HADİS No 2613

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Mübeşşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hiçbir müslüman yoktur ki, bir ağaç dikerse ve onun meyvesinden bir insan veya bir hayvan,

yahut bir kuş yerse, ona bundan dolayı Sadakayı Cari Sevabı, Devam eden Sadaka Mükafatı verilir " dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        MÜSLİM HADİS No 1552

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bİr müslüman bir ağaç dikerse, Bir Ekin Ekerse O ağacın Meyvasından, O Ekinin Mahsülünden,

İnsanların yediğide, Hayvanların yediğide, Kuşların yediğide,

O Müslüman için mutlaka Sadakayı Cari, Devam eden Sadaka olur, 

O ağacın, O Ekinin çalınan Meyvesi, Mahsülü dahi, O Müslüman için Mutlaka Sadakayı Cari olur, 

Mutlaka O Müslüman için Sadayı Caridir Devam eden Sadakadır,

Devam eden Sadaka Mükafatı verilir  “dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 3401 ve 2861 

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Muavye Bin Hayde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Avlanan Her Hayvan, Kesilen Her Ağaç, Onların Allah Zül Celale olan Tesbihat Zikrinin kesilmesi demektir,

“ Faydalı olan, Yararlı olan, Meyva veren Ağacı Boş yere keseni, Odun yapmak için keseni,

Allah Zül Celal, Cehennem Ateşine yöneltir, “ dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        BUHARİ MÜFRED HADİS No 481

  Sahabeden Abdullah İbni Selam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametin koptuğunu görsen dahi, Elinde dikebileceği bir Fidanı olan Onu Diksin, “ dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 17

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle beraber bir yolculukta idik,

İki Kabrin yanından geçerken durdu “ Bu Kabrin içindekiler, sadece Büyük Günahları nedeni ile azab

görmüyorlar, Biri İnsanların Gıybetini yaptığı için, Diğeri İdrardan sakınmadığı için Azab görüyorlar,” dedi,

Sonra İki Yaş Hurma dalını ( yahud ) İki Hurma fidanını Kabirlerin üzerine dikti ve“ Bu Dallar, ( Bu Fidanlar)

Yaş Kaldıkları veya kurumadıkları sürece, Kabrin içindekilerin Azabı Hafifletilir,“dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        DARİMİ HADİS No 2610

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim ölü bir yeri bayındır hale getirerek canlandırırsa veya bir İlim, Bilim açarsa, O yerde O İlimde,

O Bilimde, Ona Rızık, Kazanç ve Mükafat Sevap vardır, Rızıkını arayan canlılar ondan ne yerlerse,

O İlimden faydalanırlarsa, Ona Sadakayı Cari, yani kendisi için Devam eden Sadaka Mükafatı vardır “ dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        TABARANİ HADİS No 510

   Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah'a güvenerek ve Mükafatını Allah'tan bekleyerek, Ölü bir toprak parçasını ekilip biçilen bir hale getiren

kimseye, O Sadakayı Cari olur, Allahın Ona yardım etmesi ve O Sadakayı Mübarek kılması,

Allah Azze ve Celle üzerine bir Hak olur, “ dedi der,  

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        CAMİUSSAGIR HADİS No 1750

  Sahabeden Ubeyd Bin Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu, Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Gücü yettiği şeyde Gayretli olandır,

Gücü yetmediği şeyde ise, “ Yapamadım” diye O şeyi yapabilmek için Hasret çekendir,” dedi der,

 

     AĞAÇ DİKMEK, BAYINDIR HALE GETİRMEK                        İAZAM MÜSNED HADİS No 469 / 23

  Sahabeden Ebu Büreyde (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hayırlı bir İş yapılmasına, Faydalı bir İş yapılmasına, Kılavuzluk yapan Yol gösteren, Kolaylık veren,

O Hayırlı işi, Faydalı işi Yapan gibidir, Onun gibi Mükafata Nail olur “ dedi der, 

 

     Orman Yangınlarımızın Niteliğine hiç bakmıyormusunuz ?

Yanan Ormanlarımız Hangi Ağaç Ormanlarıdır,? Yanan Ormanlarımız Hep Kızılçam Ormanları Değilmidir ?

Kızılçam Ormanları, Kuru ve Reçineli olan, Hiçbir Ahşap kalitesi olmayan, sadece bir Odun ağacı Ormanlarıdır,

Sadece bir Odun Ormanı olan, Kızılçam Odun Ormanları, Orman Yangınlarından başka ne işe yaradı,?

     Dökülen Yaprağı, Reçineli ve Asitli olduğu için altında Çimen dahi yeşertmez, Altında Çimen yeşertimi, ?

Altına Serin bir Gölgelik vermez, Altına Serin Bir Gölgelik verdimi ?

İklimi Yumuşatmaz, Yağmur Bulutları oluşturmaz ve çekmez,

Kızılçam Ormanları, Orman Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı Oldumu, ? 

Yanan yerlere veya Ormanlaştırılacak yerlere, haala Kızılçam Dikmeye Devam edilecekmi ?    

 

     Kuru ve Reçineli bir Ağaç türü olan, Petrol Yangını gibi En ufak bir kıvılcımla Orman yangını ile yanıp kül olan, 

Hiçbir Ahşap kalitesi olmayan, Sadece Bir Odun Ağacı olan, Kızıl Çam ağacı yerine,

     Orman yangını çıkmasına ve çıkarılmasına imkan vermeyen, İklimi yumuşatan, Ahşap kalitesi olan,

Yaş Ağaç Fidanı dikerek veya Yaş Ağaç Tohumu Gömerek veya

Fidan dikmeye veya Tohum gömmeye müsait olmayan Yamaç ve Parça kayalık yerlere,

Helikopterle Yaş Ağaç Tohumu atarak, 

     İlk önce, Baraj Havzalarından başlamak üzereki, Baraj havzalarında tek bir ağaç dahi olmadığı için

Baraj gölleri Erozyonla gelen Toprak ve diğer maddelerle dolmaktadır, 

Memleketimizin Tarıma elverişli olmayan Dağları Tepeleri, neden Yağmur Ormanları haline getirilmiyor ? 

 

     Askeri Birlikler denilince, İnsanın Aklına, Ağaçlandırması mükemmel olan Askeri Kışlalar gelir,

Zira, Nerede Bir Askeri Kışlamız varsa Ora Ağaçlandırılmıştır,

Askeriyemiz Harp halinde değil iken, Genel Kurmayımız, Askerlik Vazifesini yapan Gençlerimiz ile,

Milli Eğitim Bakanlığımız, Eğitim ve Öğrenim vazifesini gören Çocuklarımız ve Gençlerimiz ile,

Orman Bakanlığı ile Koordineli olarak planlamakla,  Orman için Ağaç dikimi neden yapılmıyor ?

Askeri Birlikleriiz Savaş haricinde, Okullarımız Eğitim ve Öğretim haricinde,

Neden,  Atıl Zaman ve Atıl Kuvvet kaybeden yerler olarak kalıyor ?

Ben Okulda Öğrenci iken, Askerlik Yaparken bir Fidan dikmek istediğim halde dikemedimde !

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARI yani Bizim TOPRAKLARIMIZ,

ECDADIMIZIN KANI İLE SULADIĞI TOPRAKLARIMIZ ÇÖL OLUYOR ÇÖL !!!

TEHLİKENİN FARKINDAMISINIZ ?

 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim