ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SEFERİLİK HÜKMİYETİ, MESAFESİ, SÜRESİ İLE İLİGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 01.02.2023
Okunma : 33

     SEFERİLİK NEDİR ?

     SEFERİLİK MESAFESİ NEDİR ?

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI KAÇTIR ?

     SEFERİLİKTE CEMAATLE NAMAZ HÜKMİYETİ NEDİR,?   

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,?

     SEFERİLİK SÜRESİ NEDİR?    

     SEFERİLİKTE ORUCA RUHSAT HÜKMİYETİ NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     SEFERİLİK           BELED ADİSLER

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURESİ AYET 1, 2 ve 4

“ Oturmakta olduğun, İkamet etmekte olduğun Beldeye, Şehre Yemin olsunki,”

“ Ben İnsani Meşakkat içinde Yarattım,” der

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBE SURESİ AYET 18

“ Sırt Sırta kurduğunuz Şehirler, Memleketler arasında, Gidiş Geliş Yollarınızı Muntazaman düzenleyinizki,

Buralardan Gecelerce, Gündüzlerce Emniyet içinde gezip yürüyesiniz, bizde Size Bereketli kılalım dedik, “ der,

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNUS SURESİ AYET 22

“ Sizi ( Arza, Dünyaya Yerçekimi ile bağlayan, Savrulmadan,) Karada ve Denizde yürüten Allah Zül Celaldir, der

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

CUMA SURESİ AYET 10

“ Yeryüzüne dağılın, Allahın Sizin için verdiklerinden, Geçim sağlamak,

Üretim ve Ticaret yapmak, Lutfundan Nasibinizi arayın “ der.

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

 

AALİ İMRAN SURESİ AYET 137

“ Size Gönderdiğimiz İlahi Kanunlardan, Geçmiş İnsanlarada aynen göndermiştik,

Yer Yüzünde Gezip Dolaşında, İlahi Kanunlarımnızı İnkarcıların, Yalancıların sonu nasıl olmuş görün,”der,

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

NAHL SURESİ AYET 36

“ Yeryüzünde Gezin, Yalancıların, İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların, Sonu Ne olmuş Görün,”der,

 

     SEFERİLİK           BUHARİ HADİS No 2029

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Gündüzün ilk saatlerinde, Sabah Saatlerinde ve Gündüzün Son Saatlerinde Akşamleyin yürüyünüz,

Gecenin bir Saatindende istifade ediniz, İtidali İltizam edinizki Maksadınıza eresiniz, “ dedi der,

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

CAMİUSSAGIR HADİS No 2283 ve 2322

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Zaman Zaman Kalplerinizi dinlendirin, “ Seyahat edinizki, Sıhhat bulasınız, “ dedi der,

 

   Yani, Arar ara seyahat ederek, Kalbinizi Dinlendiriniz, Sık Aralıklarla Yürüyüş yaparak Zihninizi Dinlendirinizki

Sıhhat bulasınız,der

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

HAÇ SURESİ AYET 27 ve 29

“ İnsanlar, Müslümanlar için, Kabe de Haç yapmayı ilan et, Hac Yapmaya çağır,

Yakından, Uzaktan, Yaya veya Bineklerle, Vasıtalarla, Haccetmek için Kağbeye gelsinler,

Kağbeyi Hac için Tavaf, Semah etsinler, Maddi ve Manevi Kirlerinden arınsınlar,  “ der

 

     SEFERİLİK           ADİSLER

 

MÜSLİM HADİS No 1340 da

“ Genç bir Kadının, Yanında Kocası yoksa, Dedesi, Babası, Kayın Babası, Amcası, Dayısı, Erkek Kardeşi,

  Oğlu, Süt Oğlu, Damadı, Erkek olan Öz Yeğeni,  Erkek Torunu gibi biri olmadan,

  Nikahı Yasak olan, Birinci derece Erkek Akrabasından biri olmadan,

  Bir Kadının, ( Haç İbadeti için dahi olsa ) Üç Günlük veya daha fazla bir yolculuğa çıkması Helal Olmaz,” dedi der, 

 

 

     SEFERİLİK MESAFESİ                FATIR SURESİ AYET 27

“ Sizin için, Dağların aralarında, Beyazlı, Kırmızılı, Kapkara renkte Topraklar var ettik,

Dağların aralarından, Beyazlı, Kırmızılı, Siyahlı ve türlü Renkte yollar var ettik,” der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               EMBİYA SURESİ AYET 31

“ Rahat Rahat Gidip gelebilmeniz için Dağların aralarında Sizin için Geniş yollar Var ettik, “ der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ                ZUHRUF SURESİ AYET 10

“ Yeryüzünde kolayca gidip gelesiniz diye sizin için yollar açtık,” der,  

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               NUH SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yerleri Sizin için Bir Sergi yeri yapan Allah Zül Celaldir,

Yerde Geniş Geniş açılan ve Açtığınız Yollardan gidip gelesiniz, “ der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               SEBE SURESİ AYET 18

“ Sırt Sırta kurduğunuz Şehirler, Memleketler arasında, Gidiş Geliş Yollarınızı Muntazaman düzenleyinizki,

Buralardan Gecelerce, Gündüzlerce Emniyet içinde gezip yürüyesiniz, bizde Size Bereketli kılalım dedik, “ der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               ADİSLER

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNUS SURESİ AYET 22

“ Sizi ( Arza, Dünyaya Yerçekimi ile bağlayan, Savrulmadan,) Karada ve Denizde yürüten Allah Zül Celaldir, der

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               SEBE SURESİ AYET 18

“ Memleketler arasında, Sır Sırta Şehirler arasında, Gidiş ve Geliş Yollarınızı Muntazam düzenleyesiniz,

Bu Yollarda, Gidiş Geliş Yollarınızda, Gecelerce, Gündüzlerce Emniyet içinde Yürüyüp gezinesiniz,

bizde Size ( O Seferlerinizi Size ) Bereketli kılalım dedik, “ der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               BUHARİ HADİS No 2029

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Gündüzün ilk saatlerinde, Sabah Saatlerinde ve Gündüzün Son Saatlerinde Akşamleyin yürüyünüz,

Gecenin bir Saatindende istifade ediniz, İtidali İltizam edinizki Maksadınıza eresiniz, “ dedi der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               METEALİBUL ALİYE HADİS No 652

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Tam bir Gündüzlük ( Yayan yol yürüme ) Mesafeye, Seferilik Mesafe hesabına ulaşmadıkça,

Seferilik sayarak, Namazı kısaltmayınız, ( yani Dört Rekatlı Farz Namazları, İki Rekata indirmeyiniz )” dedi der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               İSRA SURESİ AYET 12

“ Yılların Sayısını, Gecenizin ve Gündüzünüzün vaktini hesablayasınız diye, 

Gecenin Karanlığını silip, Çevrenizi aydınlatan Gündüzün aydınlığını, Gece ve Gündüz Süresini bir Delil kıldık,” der

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               RUM SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal Güneşi ve Ayı Emrine Boyun eğdirmiştir,

Allah Zül Celal Geceyi Gündüze Sokuyor, Gündüzü Geceye Sokuyor, 

Her biri Belirli bir Süreye kadar akıp gidiyor, gelip geçiyor, Görmüyormusun, Gördüğünü düşünmüyormusun, ?

Allah Zül Celal yaptıklarınızdan Haberdardır, ”der,

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               CASİYE SURESİ AYET 5

“ Gece ile Gündüz Süresinin değişmesinde, Aklı selim ile, düşünenler için bilgiler, ilimler vardır,” der,       

 

     SEFERİLİK MESAFESİ               MÜMİNUN SURESİ AYET 80

“ Gece ve Gündüz ( Süresinin ) değişmesi Onun, Allah Zül Celalin Eseridir, Hala Aklınızı Kullanmazmısınız” der,

 

     Allah Rasulunun ifadesine göre “ Tam bir Gündüzlük Yayan yol ” demek,

Güneşin Doğuşundan Batışına kadar geçen sürede yürünen Yayan yol mesafesi demektir,

 

     Bir Saatlik Yayan Yol yürüme Mesafesi, 6 Km dir,

Allah Rasulunun “ Tam bir Gündüzlük ( Yayan yol yürüme Mesafesi,) Seferilik Mesafesi ifadesine göre,

     Aralık        ve        Ocak,              Aylarında,

Tam Bir Gündüz, Ortalama 10 Saat olup, X Bir Saatlik Yayan Yol, 6 Km = Seferilik Mesafeniz  60 Km dir,

     Kasım        ve        Şubat,            Aylarında,

Tam Bir Gündüz, Ortalama 11 Saat olup, X Bir Saatlik Yayan Yol, 6 Km = Seferilik Mesafeniz  66 Km dir,

     Ekim          ve        Mart                Aylarında,

Tam Bir Gündüz, Ortalama 12 Saat olup, X Bir Saatlik Yayan Yol, 6 Km = Seferilik Mesafeniz  72 Km dir,

     Eylül          ve        Nisan,             Aylarında,

Tam Bir Gündüz, Ortalama 13 Saat olup, X Bir Saatlik Yayan Yol, 6 Km = Seferilik Mesafeniz  78 Km dir,

     Ağustos    ve        Mayıs             Aylarında,

Tam bir Gündüz, Ortalama 14 Saat olup, X Bir Saatlik Yayan Yol, 6 Km = Seferilik Mesafeniz  84 Km dir,

     Temmuz    ve        Haziran          Aylarında,

Tam bir Gündüz, Ortalama 15 Saat olup, X Bir Saatlik Yayan Yol, 6 Km = Seferilik Mesafeniz  90 Km dir,

 

     Hangi ayda olduğunuza ve Gideceğiniz yer mesafesine göre Seferi olur yada olamazsınız,

Şehrinize yakın mesafedeki yerler, Aylardaki Gündüz kısalığı ve uzunluğuna göre değişiklik gösterir,

Gündüzlerin kısalığına veya uzunluğuna göre, Sefere çıkış yerinizden, 60 Km ile 90 Km arasındaki bir yere,

Kışın giderken Seferi olursunuz, Lakin Gündüzlerin uzunluğuna göre Yazın gittiğinizde Seferi olamazsınız,  

Tam bir Gündüzlük yayan yol Mesafesi kadar bir yolculuğa çıkmadıkca, Seferi olamazsınız,

Seferilik Mesafesi, Bugün İlmihallerimizde Sadece 90 Km olarak geçmektedir, Nedenini bilmiyorum, 

 

     Seferiliğiniz, Mülkiyet şartı olmaksızın, Genelde yerleşik olduğunuz, Genelde ikamet ettiğiniz yerden veya

İş yerinizden, Yani Sefere başlangıç yerinizden, Seferilik Mesafesi kadar Mesafeye, Sefere çıkışınızla başlar,

Seferi olmanızda, yola çıkışınızla başlar,

 

     Evinizden İş yerinize giderken sefere çıkma gibi bir niyetiniz olmadığı hale, İş yerinize gittiğinizde,

O gün Seferilik Mesafeniz kadar Sefere çıkma durumunuz olduğunda,

Sefere başlangıç yeriniz, Eviniz değil İş yerinizdir,

 

     Yayan Yol yürüyerek yolculuk yapma zahmetine göre, bugünkü araçlarla, oturduğun yerde hiç yorulmadan

Yorgunluk zahmetine girmeden, çok çok daha fazla yol gidilebilmesine rağmen, Seferilik Mesafeniz,

Allah Rasulunun İfadesine göre Aynı Mesafedir, değişmez,

 

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              KUREYŞ SURESİ AYET 3, 4 ve 2

“ Rabbinize Kolayca Kulluk edesiniz diye, Korkudan Emniyette olasınız diye,

Kış ve Yaz Seferleriniz, Size Kolaylaştırılmıştır,” der,

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              BAKARA SURESİ AYET 150

“ Yolculuğa, Sefere çıktığında da, Her Nerede olursan ol, Namaz kılarken Mescidi Hareme, Kağbeye yönelki,

İnsanlar arasında aleyhinize bir delil olmasın, Umulurki Doğru yere erebilesiniz,” der, 

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              NİSA SURESİ AYET 101

“ Yeryüzünde bir Sefere, yolculuğa çıktığınız zamanki, ( Sefere, Yolculuğa çıkmak Sizin için bir Meşakkattir, )

Namazlarınızı kısaltmanızda size bir Günah yoktur,

  Ve Yine Düşmanlarınızın ne zaman çıkıp geleceği size baskın yapabileceği Savaş Cephesinde

Namazlarınızı Kısaltınız, Bu Kısaltmada Sizin için bir Eksiklik veya Kusur yoktur, ”der

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              NİSA SURESİ AYET 103

“ Namaz İbadetiniz, Müminlerin üzerine, Sizin üzerinize, Belirli Vakitleri ile ve Rasulumun Size gösterdiği şekilde

Farz kılınmış bir İbadetinizdir, Namazınızı Rasulumun Size gösterdiği gibi, Tam Adabı ve Erkanı ile Kılın,

  Yolculuğunuzu bitirdiğinizde, Seferinizi tamamladığınızda, Sefer halini, Yolculuk halini bitirdiğinizde,

Düşman Korkusundan kurtulduğunuzda artık Namazınızı Tam olarak kılın,

  Namaz Kılarken, Namazınızı kıldıktan sonra, Gerek Ayaktayken, Gerek Yürürken, Gerek oturup istirahat ederken,

Gerek Yanınız üzere yatıp İstirahat ederken, Hep Allah Zül Celali Zikredin,” der

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              METEALİBUL ALİYE HADİS No 650

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Seferilikte, Yolculukta, Akşam Namazının Farzı hariç, diğer Vakit Namazların Farzları İki Rekattır,” dedi der,

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              İBNİ MACE HADİS No 1064

  Sahabeden 2 Halife Hz. Ömer (ra)  anlatıyor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dört Rekat İle Farz olan Namazlar, Yolculukta, Seferilikte İki Rekattır, Bunlar Tamamdır,” dedi der,

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              MÜSLİM HADİS No  687

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Öğlen, İkindi ve Yatsı Namazının Farzlarını, Hazerde iken, yani İkamette iken Dört Rekat,

Seferde, yani Yolculukta İki Rekat, Cephede, yani Savaş halinde iken Bir Rekat, olarak Farz kıldı, “ dedi der,

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 592

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yayan yol yürüme ile Tam bir Gündüzlük yol Mesafesinde bir yere gitmek için yola çıktığında,

Üç fersah ( yani 17 Km) yol gittikten sonra, Dört Rekatlı Farz Namazları İki Rekat olarak kılardı, “der,

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 591

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Medineden yolculuğa çıkmazdan önce, Öğlen Namazının Farzını, Dört Rekat olarak kıldı, Yolculuğuna çıktı,

İkindi Namazının Farzını, Medineden 7 Mil ( yani 11 Km)  uzakta olan, Zul Huleyfeye geldiğinde,

İkindi Farzını İki Rekat olarak kıldı, “ der,

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              TİRMİZİ HADİS No 3034

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dört Rekatlı Farz Namazlarınızı, Cihad Seferinde, Savaş halinde iken, Bir Rekat kılmanız,

Yolculuk Seferinde, İki Rekat kılmanız, Allah Zül Celalin Sizlerin üzerine, Size verdiği bir Hediyedir,

Allah Zül Celalin, Size Hediyesini kabul ediniz, Geri çevirmeyiniz, ” dedi der,

 

     SEFERİLİK HÜKMİYETİ, NAMAZ REKAT SAYILARI              METEALİBUL ALİYE HADİS No 646

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolculukta, Seferi iken, Dört Rekatlı Namazları, kısaltmayıp Dört Rekat olarak kılan Kimse,

Mukımken O Namazları İki Rekat kılan kimse gibidir, ( yani kıldığı Namazı yok sayılır, ) dedi der, 

 

     Yukarıdaki Hadislerin Hükmiyeti,

     Mukım iken, Henüz Sefere çıkmamışken, Dört Rekatlı Bir Namaz vakti girdiğinde,

Mukım olarak, Dört Rekat Farz olmuştur, Vakit Girdikten sonra Sefere cıksanız, 

Bu Vakit Dört Rekat Farz olarak Kılınacak hükmiyetidir,

 

     Dört Rekatlı Bir Vakite, Seferi olduğunuz zamanda gelipte, daha O Vakti kılmadan, O Vakit geçmezden önce

İkamet yerinize gelip Mukım olduğunuzda, Artık O Vakit Dört Rekat olarak kılınacak hükmiyetidir,   

 

     Vakit girmeden Sefere çıkılırsa, Dört Rekatlı Bir Namaz vakti girdiğinde,

O Namaz, Seferi olarak İki Rekat Farz olur, Bu Vakit İki Rekat Farz olarak kılınır,

Seferinize çıktıktan sonra, Kış Aylarında 11 Km yol, Yaz aylarında 17 Km yol gittikten sonra,

Öğlen, İkindi ve Yatsı Namazları, Dört Rekatlı Farz Namazlar, İki Rekat olarak kılınacak hükmiyetidir,

 

     Seferde iken Dört Rakatlı Namaz Vakti Girip, Siz Bir Zaruretle O Namazı Seferde olduğunuz halde iken

Vakti Çıkana kadar kılamayıp, Kazaya kalırsa, O Namazı Mukım iken Kaza ederken

O Namazın Vakti Seferi iken girip çıktığı için, Üzerinize İki Rekat olarak Farz olduğu için,

İki Rekat olarak kılınacak hükmiyetidir,

 

     Bu Hadislerin, diğer bir Hükmiyeti, Seferi iken kazaya kalmış Namazınız varsa,

Seferilikte Kazaya kalan Namazınızın, Mukım iken dahi, İki Rekat olarak Kaza edilebileceği hükmiyetidir,

 

     Yani, Artık Yol, Modern araçlarla Çok Çabuk ve Zahmetsiz olarak alınabilmekte,

onun için Namazları kısaltmaya gerek yoktur diyemezsiniz,

     Dört Rekatlı Farz Namazları, Yine Dört Rekat kılalım olmaz, Allah Rasulunun İfadesi ile,

Allah Zül Celalin İkramını, Hediyesini, Reddetmek, geri çevirmek, Kabul etmemek olur, Ona göre dikkat ediniz,

 

    Allah Zül Celal Ayetlerinde, Allah Rasulu, Sözleri Hadislerinde, Sünnetinde,

Seferilikteki Dört Rakatlı Farz Namazların, İki Rekat kılınmasının, Allah Zül Celalin bir Hediyesi olduğunu ve geri

çeviremeyeceğinizi, yani Dört Rekat kılamayacağınızı söylediği halde,

“ Hanefi Mezhebine göre İki kılınması şarttır, Şafi ve diğer mezheplere göre Dört Rekat kılabilirsiniz” diyerek,

İmam Şafiye yapıştırma yaparlar, Kendi Fetvalarını Mezheplere yamarlar,

İslam Dinini, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dini değilde, Mezhep Dini yaparlar, İslam Dinini Tahrip ederler,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi dr. mustafa kayapınarmış,

 

 

     SEFERİLİKTE CEMAATLE NAMAZ                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 43

“ Cemaatle Namazda, Rabbin Allah Zül Celale Rükü Edenle beraber Gönülden Samimi olarak Rükü et,

ve Rüküdan sonra Rabbin Allah Zül Celale, Gönülden Samimi olarak, İtaatle Secde Edenle, Secde et,

Namazı bitirirken, Selam verenle beraber Selam ver,” der, 

 

     SEFERİLİKTE CEMAATLE NAMAZ                   BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

( Cemaatle) Rükü edenlerle birlikte Rükü edin, Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,

 

     SEFERİLİKTE CEMAATLE NAMAZ                   MÜSLİM HADİS No 7- ( 688) 

  Sahabeden Katade (ra) anlatıyor, İbni Abbas (ra) ya, Seferi olarak Mekkede bulunduğum zaman,

Şayet Namazımı, Bir İmamla, Cemaatle kılamazsam, nasıl kılacağım diye sordum,

İbni Abbas (ra) “ Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, Gösterdiği üzere İki Rekat olarak kıl, “ dedi der,

 

     SEFERİLİKTE CEMAATLE NAMAZ                   EBU DAVUD HADİS No 624

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mukım Bir İmamın arkasında Cemaatle Namaza duranın,

İmam Selam verip İmametini bitirmeden önce Cemaatin veya Cemaatten birinin

Kendi başına Namazdan çıkmasını Nehyetmiş Yasaklamıştır,” der,

 

     Seferi olan biri, Mukım olan Cemaate, Dört Rekatlı Farz Namazlara İmam olduğunda,

Namaza başlamadan önce cemaate,“ Ben Seferiyim, Benim İkinci Rekattan sonraki Tahiyyatım, SonTahiyyatımdır,

Ben Sağa ve Sola Selam verdikten sonra, Siz Kıyama kalkıp kalan Rekatlarınızı tamamlayın”  diyerek

Seferi olduğunu Mukım Cemaate bildirir, Cemaatte, İmam Sağa ve Sola Selam verdikten sonra

Cemaate Namaza, İmam Namaza durduktan sonra sonradan katılanın,

kalan Namaz rekatlarını tamamlaması gibi tamamlar,

 

     Bu Hadislerin Hükmiyeti, Seferilik halinde iken, Dört Rekatlı Farz Namazların, İki Rekat olarak kılınacağıdır,

Tek Başınıza yahut diğer Seferilerle İmam ve Cemaat olsanız dahi, Dört Rekat kılabilme keyfiyeti yoktur,

Seferi Olan İmam, Seferi Olan Cemaatine Dört Rekatlı Namazları İki Rekat olarak kıldırabilir,

Seferi olan Bir İmamın arkasında, Mukım olarak Dört Rekatlı Namaza duran,

İmamın İkinci Rekatında Tahiyyatından sonra Selam verdikten sonra Namazını Dört Rekata tamamlar, 

Seferi olan Ancak Mukım olan Bir İmamın arkasında O Vakit Namazı Mukım İmamla beraber Dört Rekat kılabilir,

Tek başınıza iken, yahud diğer seferilerle değil, Yani Seferi halde olan, Şayet Mukım Bir İmama Cemaat olmuşsa,

Namazını İmamla Beraber Dört Rekat kılar, Ben İki Rekatımı Kıldım diyerek,

İmam Selam vermeden, İkinci Rekattan sonra Namazdan çıkarsa, Namazı Sakıt olur, Kılmamış olur,

 

    Yukarıdaki adis Kafa karışıklığı  Hadisler kafa karışıklığı yapmasın,

    Seferi olan biri, Bulunduğu yerdeki Mukım Olan Bir İmamın arkasında, Dört Rekatlı Farz Namazlardan

Birine durmuşsa, “ Ben Seferiyim, Namazı İki Rekat kılmam lazım diyerek” İmam Selam vermeden

Kendi başına Namazdan çıkamaz, İkinci Rekattan sonra İmamdan ayrılamaz,

O Namazını İmamla beraber Dört Rekat olarak kılar,

 

     Cemaatle Namaz kılmak için, İmama Uyan, İmam, Son Tahiyyatından sonra Sağa ve Sola Selam verip,

İmamlığını bitirmeden, Eksik kalan Rekatlarını tamamlamak için İmamdan ayrılıp kıyama kalkamaz, Zira,

İmama uymuş olmak, Cemaatle Namazın Farzındandır, Olmazsa olmazındandır, İmama, İkinci veya Sonraki

Rekatlarda uyan biri, İmam Son Tahiyyatından sonra Sağa ve Sola Selam verip İmamlığını bitirmeden,

Son Tahiyyatta Eksik kalan Rekatlarını tamamlamaya kalkarsa, Namazıda, İtikadıda İfsad olur, Zira Bu Şekil,

Allah Rasulunun ifadesi ile, “ Hariciliktir, “ Selefiliktir, Ayrılıkcılık tır, 

 

     HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

 

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ                         METEALİBUL ALİYE HADİS No 262

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Namazın Vakti girdiğinde, Diğer Namazın Vakti çıkar,” dedi der,

 

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ                         ZÜBDETÜL BUHARİ HADİS No 908

  Sahabeden Ebu Zer El Gıfari (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

“ Her Nerede olursanız olun, Her Nerede Namaz Vakti Size erişince, Namaz vakti girince,

Namaz Vakti girdiğinde ve Orada Namazınızı Kılınız,” dedi der,

 

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ                         RAMUZ EL HADİS No C2 S111 H 12

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Ferve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale En Sevgili olan Namaz, Vaktinde ve Cemaatle Kılınan Namazdır, “ dedi der,

 

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ                         RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S16 H12

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Amellerin, İbadetlerin Allah Zül Celale en Sevimli olanı, Vaktinde Kılınan Namazdır,

Sonra Anaya ve Babaya iyilik yapmak Onları Hoşnud etmek, sonra da Allah yolunda Cihattır, “ dedi der,

 

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ                         METEALİBUL ALİYE HADİS No 401

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Allah'a iman ile kavuşmak istiyorsa, Beş Vakit Namazı, Ezanın okunduğu yerde kılsın,

bir Sünnetimi dahi terk ederseniz, muhakkak sapıtırsınız,” dedi der,

 

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ                         TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C/1 H/351

   Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti ve Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allallah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Vakti girince, Vakit Namazını kılmayı geciktirmeyin,

Vefat ettiğinde Cenazeyi geciktirmeyin, Evlenmek isteyen Kocası ölmüş yada Boşanmakla Dul kalmış Kadınları,

Ergenlik çağını geçmeye gelmiş Kızları, Evlendirmeyi geciktirmeyin, “ dedi der,

 

     NAMAZ VAKTİNİN HÜKMİYETİ                         MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 286

  Allah Rasulunun Damadı ve Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Namaz Vakti gelip, O Namaz Vakti üzerinize Farz olduğunda, Kişinin Abdestini güzelce alması,

Namazını güzelce kılması, Büyük bir günah işlemedikce, daha önce işlemiş olduğu günahlarına Kefaret olur,

böyle devam etmek hali, Senenin Bütün günlerinde aynıdır,” dedi der,  

 

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,

MÜSLİM HADİS No 1289

  Sahabeden Ubeydullah Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Namaz Vakti girmeden ( Namazın Birinci Vakti girmeden) önce, O Vaktin Namazını kıldığını görmedim,” der,

 

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,

CAMİUSSAGIR HADİS No 1148

  Sahabeden Talk Bin Habib (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin, Namazını Vaktinde kılması, Vaktini geçirmemesi, Namazın Vaktine Riayet etmesi,

Ehlinden ve Malından kendisi için daha hayırlıdır,” dedi der,

 

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,

MÜSLİM HADİS No 704

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir yere gitmesi, Sefere çıkması, Acil ve Zaruret halinde olduğu zaman,

  Öğlen Namazını İkindi Namazının Vaktine kadar geciktirir, Tehir eder, İlk önce, Öğlen Namazını arkasından

İkindi Namazını Beraber kılar Cem ederdi, Akşam, Akşam Namazını Yatsı Namazı vaktine kadar tehir eder,

İlk önce Akşam Namazının arkasından Yatsı Namazını Beraber kılar Cem ederdi, “ der,

 

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,

MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 607, 606, 608 

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sefere, yolculuğa çıkmadan önce, Namaz vakti girmişse, Namazını kılıp Hayvanına binerdi,

Sefere, Yolculuğa çıkması acil olduğu durumlarda, Yolculuğa, Öğlen Namazı vakti girmeden önce çıktığında,

Öğlen Namazını, İkindi Namazı Vaktinin, İlk Vakti girinceye kadar tehir eder,

İkindi Namazının İlk Vaktinde, ilk önce Öğlen Namazını, arkasından İkindi Namazını peşpeşe kılardı,

  Yolculuğa, Akşam Namazı vakti girmeden önce çıktığında,

Akşam Namazını, Yatsı Namazı Vakti girinceye kadar tehir eder, 

ilk önce Akşam Namazını, arkasından Yatsı Namazını peşpeşe kılardı,

Öğlen ve İkindi Namazını, Akşam ve Yarsı Namazını vakitlerini Birleştirerek kılardı, “ der,   

 

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,

RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S113 H3

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetim üzerine korktuğumun en korkuncu, Namazın Vaktini geciktirmeleri veya

Namazını Vaktinden evvel, Namazın Vakti girmeden kılarak acele etmeleridir, “ dedi der,

 

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,

METEALİBUL ALİYE HADİS No 255

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Vakit Namazınızı kılmak için, ( Çok bariz bir zaruret durumu yoksa,)

Namaz vaktini, erkene veya Boş saatinize almayın, İş durumunuz için ertelemeyin, “ dedi der,

 

     SEFERİLİKTE veya ÇOK ZORUNLU HALLERDE NAMAZLARI CEM EDEBİLME NEDİR,

İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S533 H30

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim, Zaruretsiz ve Özürsüz olarak, İki Vakit Namazı Birleştirirse, Allah Zül Celal Nazarındaki,

Büyük Günahlardan, Büyük Kusurlardan birini işlemiş yapmış olur, “ dedi der,

 

     Namazların Cem edilebilmesi, Birleştirilebilmesi Sanki Bu Zamanımızı anlatıyor,

Zira bir Yolculuğa çıktığınızda Yolculuk ettiğiniz araç Kaptanı Namaz vakitlerine riayet etmeden yol almaktadır,

Namaz vakitlerine göre Mola vermemektedir,

işte bu sıkıntı ile Allah Rasulu Namazların Cem edilebilmesine Ruhsat vermiştir,

     Lakin, Namazların Birleştirilebilmesi yine  Namaz Vakitleri Hükmiyetine göredir,

Vakti girmemiş bir Namazı Vaktinden önce Kılabilmek değildir,

Namaz vakitleri arasında Kerahat vakti varsa Namazların Birleştirilmesi yapılamaz, Kerahat yoksa yapılabilir,

Vakit Birleştirmesi yaparkende, Birinci Vaktin Sonuna yaklaşıldığında, İkinci Vaktin Girmeye yaklaştığında

Birleştirme yapılabilir,

     Yani Öğlen ve ikindi Namazı, Öğlen Namazının vakti çıkmaya geldiğinde,

İkindi Namazının vakti girmeye başladığında Birleştirilebilir, 

     Akşam ve Yatsı Namazı, Akşam Namazının vakti Çıkmaya geldiğinde,

Yatsı Namazının Vakti Girmeye başladığında birleştirilebilir,

Namaz vakitleri arasında Kerahat vakti bulunan,

Sabah ile Öğlen, İkindi ile Akşam Namazlarında Birleştirme yapılamaz,    

 

 

     SEFERİLİK SÜRESİ                                FETHUL BARİ HADİS No 1081

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemle beraber,

İkamet ettiğimiz Medineden Mekkeye Yolculuğa çıktık, Mekkede On Gün Kaldık, Biz Medineye dönene kadar

Allah Rasulu ile birlikte Mekkede Dört Rekatlı, Farz Namazlarımızı İkişer Rekat olarak kıldık,”dedi der,

 

     SEFERİLİK SÜRESİ                                EBU DAVUT HADİS No 1230

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İkamet ettiği Medineden

Mekkeye geldiğinde, Mekkede 17 gün kaldı, Dört Rekatlı Farz Namazları İki Rekat olarak kıldı, Ve Bize

“ Bir Kimse Gittiği yerde 17 Gün ve daha az kalırsa, Farz Namazları iki Rekat olarak kılar, daha çok kalacak

olursa ( sadece yol güzergahında seferidir, gideceği yere vardığında Mukim olur)  Tam kılar, “ dedi der,

 

     SEFERİLİK SÜRESİ                                EBU DAVUT HADİS No 1229

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mekkenin Fethinden sonra, Mekkede 18 gün kaldı, Dört Rekatlı Farz Namazlarını, İkişer Rekat olarak kılardı,

Arkasındakilere, ( Mekkeli Mukımlere,)  “ Ey Mekkeliler, Ben Seferiyim, Sizler Mukımsiniz,

( Sizler Benin İkinci Rekatımın Tahiyyatından sonra Sağa ve Sola Selam vermemden sonra,)

Sizler, Dört Rekatlı Namazlarınızı, Dört Rekata Tamamlayın, “ dedi der, 

 

     SEFERİLİK SÜRESİ                                FETHUL BARİ HADİS No 1080

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle birlikte bir yolculuğumuzda 

Bir Yerde 19 Gün Kaldık, Bu Müddet içinde Namazlarımızı Kısaltarak kıldık,

Lakin Daha uzun süreli kaldığımız zamanlarda Namazlarımızı Tam olarak kılardık,”dedi der,  

 

     İmamı Azamın, İmam Ahmet Bin Hambelin, İmam Şafinin, İmam Malikin, Seferilik konusundaki İçtihadı

Şöyledir, “ Bir Kimse, Seferine çıkmazdan önce, Gittiği yerde, kaç gün kalacağını hesaplayıp,

kalacağı gün 19 gün ve daha azsa, Seferi olarak devam eder, Lakin 19 günden fazla ise,

Sadece Yol güzergahında seferidir, vardığı zaman Mukım olur der,

 

     Kalacağı günü 19 gün veya daha az olarak hesaplayan ve Namazlarına Seferi olarak devam eden kimse,

19 ci günde işi bitmezse, yeniden kalacağı günü hesapladığında, 19 günden az olursa,

yine seferi olarak devam eder, yok fazla olursa, yahut belirsiz kalırsa, artık Mukım olur,

İlmihallerimizde Bugün, Seferilik Gün Sayısı 15 Gün olarak geçmektedir, Nedenini bilmiyorum,

 

 

     CİHAD SEFERİ HALDE İKEN NAMAZ REKAT SAYILARI      KUREYŞ SURESİ AYET 3, 4 ve 2

“ Rabbinize Kolayca Kulluk edesiniz diye, Korkudan Emniyette olasınız diye,

Kış ve Yaz Seferleriniz, Size Kolaylaştırılmıştır,” der,

 

     CİHAD SEFERİ HALDE İKEN NAMAZ REKAT SAYILARI      NİSA SURESİ AYET 102

“ Cihad esnasında ve Sen Onların arasında bulunup Onlara Namaz kıldırdığında, İmam olduğunda,

Bir Kısmı Seninle beraber Namaza dursunlar, Bir Kısmıda bir baskına ani karşılık vermek üzere

Silahları ile beraber İhtiyatlı olsunlar, Nöbet tutsunlar, ilk kısmı, Seninle Namazı kılıp tamamladıktan sonra,

Nöbet tutan kısım gelsin Seninle beraber Namazını kılsınlar,” der,

 

     CİHAD SEFERİ HALDE İKEN NAMAZ REKAT SAYILARI      NİSA SURESİ AYET 101

“ Yeryüzünde bir Sefere, yolculuğa çıktığınız zamanki, ( Sefere, Yolculuğa çıkmak Sizin için bir Meşakkattir, )

Namazlarınızı kısaltmanızda size bir Günah yoktur,

  Ve Yine Düşmanlarınızın ne zaman çıkıp geleceği size baskın yapabileceği Savaş Cephesinde

Namazlarınızı Kısaltınız, Bu Kısaltmada Sizin için bir Eksiklik veya Kusur yoktur, ”der

 

     CİHAD SEFERİ HALDE İKEN NAMAZ REKAT SAYILARI      NİSA SURESİ AYET 103

“ Namaz İbadetiniz, Müminlerin üzerine, Sizin üzerinize, Belirli Vakitleri ile ve Rasulumun Size gösterdiği şekilde

Farz kılınmış bir İbadetinizdir, Namazınızı Rasulumun Size gösterdiği gibi, Tam Adabı ve Erkanı ile Kılın,

  Yolculuğunuzu bitirdiğinizde, Seferinizi tamamladığınızda, Sefer halini, Yolculuk halini bitirdiğinizde,

Düşman Korkusundan kurtulduğunuzda artık Namazınızı Tam olarak kılın,

  Namaz Kılarken, Namazınızı kıldıktan sonra, Gerek Ayaktayken, Gerek Yürürken, Gerek oturup istirahat ederken,

Gerek Yanınız üzere yatıp İstirahat ederken, Hep Allah Zül Celali Zikredin,” der

 

     CİHAD SEFERİ HALDE İKEN NAMAZ REKAT SAYILARI      MÜSLİM HADİS No  687

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Öğlen, İkindi ve Yatsı Namazının Farzlarını, Hazerde iken, yani İkamette iken Dört Rekat,

Seferde, yani Yolculukta İki Rekat, Cephede, yani Savaş halinde iken Bir Rekat, olarak Farz kıldı, “ dedi der,

 

     CİHAD SEFERİ HALDE İKEN NAMAZ REKAT SAYILARI      TİRMİZİ HADİS No 3034

  Sahabeden Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dört Rekatlı Farz Namazlarınızı, Cihad Seferinde, Savaş halinde iken, Bir Rekat kılmanız,

Yolculuk Seferinde, İki Rekat kılmanız, Allah Zül Celalin Sizlerin üzerine, Size verdiği bir Hediyedir,

Allah Zül Celalin, Size Hediyesini kabul ediniz, Geri çevirmeyiniz, ” dedi der,

 

     Yani, Artık Cihad, Savaş, Modern Silahlarla, Düşmana Çok uzakta ve Korkusuz olarak yapılmakta,

onun için Namazları kısaltmaya gerek yoktur diyemezsiniz,

     Dört Rekatlı Farz Namazları, Yine Dört Rekat kılalım olmaz, Allah Rasulunun İfadesi ile,

Allah Zül Celalin İkramını, Hediyesini, Reddetmek, geri çevirmek, Kabul etmemek olur, Ona göre dikkat ediniz,

 

 

     SEFERİLİKTE ORUCA RUHSAT HÜKMİYETİ                                     BAKARA SURESİ AYET 185 ve 184

“ İçinizden, Oruç Tutamayacak kadar Geçici olarak Hasta olanlar,

Yahut Oruç Tutarken Çok Zorlanacağınız, Zorlu, Meşakkatli bir Yolculukta, Seferde iken Tutamadığınız

Ramazan Oruçlarınızı, Ramazan ayından Sonraki Günlerde, Aylarda Kaza ediniz,

Zira Allah Zül Celal, Ramazan Ayı Orucu Sayınızı Tamamlamanızda, Size Zorluk dilemez, Size Kolalık Diler,”  

“ Oruç tutamayacak şekildeki Hastalığınızda veya Meşakkatli bir Seferde, Zorlandığınız bir Yolculukta olursanız,

Yolculuğunuzda, tutamadığınız Ramazan Oruçları Sayısınca, Ramazan ayından sonraki aylarda,

Ramazan Orucunuzu tutup tamamlayın, Şayet bilirsenizki, Ramazan Orucunuzu Tutmanız

Sizin için daha hayırlı olandır,” der,

 

     SEFERİLİKTE ORUCA RUHSAT HÜKMİYETİ                                     METEALİBUL ALİYE HADİS No 955

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ramazan ayında yolculuğa çıktı. Yolculuğunda bazı gün Oruç tuttu, bazen de tutmadı” der,

 

     SEFERİLİKTE ORUCA RUHSAT HÜKMİYETİ                                     BUHARİ HADİS No 921

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Âişe (ra) Anlatıyor, Hamza İbni Amir (ra)

Çok Oruc tutardı, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme, Seferde, Yolculukta Oruç tutayımmı diye sordu,

Allah Rasulu Cevaben, “ Dilersen Oruç Tutabilir, Dilersen Oruç tutmayabilirsin,“dedi der,

 

     SEFERİLİKTE ORUCA RUHSAT HÜKMİYETİ                                     RUDANİ HADİS No 3053

  Sahabeden Nafi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Hastalık, Bir Yolculuk veya Mücbir başka bir Sebeble, Ramazan Orucundan Tutamadıklarınızı,

Ramazandan sonraki Günlerde, Tutamadığınız Günler sayısınca ve Tıpkı Ramazanda imiş gibi Ara vermeden

Ardı ardına Tutup Kaza ediniz, “ dedi der,

 

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoksa Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüpheniz olmasınki, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır, Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri,

Sünnetleri Şeriat Kanunudur, Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim