ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  MAHŞER HESABI SORGUSU ve YARGISI İLE İLGİLİ AYET ve HADİSLER,
Eklenme : 04.06.2021
Okunma : 5200

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLMEK  AHİRET SORGUSU NEDİR ?

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU NEDİR ?

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME NEDİR ?

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI NEDİR ?

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME NEDİR ?

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU NEDİR ?

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU NEDİR ?

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR ?

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR ?

 

İnsanoğlu Çok Aptal, Çok Ahmak, Çok avanak bir Mahluk gibi davranmaya devam etmekte,

Zira Cennette Ne var Ne yok, Cennette kendine neler verilecek vs devamlı bunların Hesabını yaparda,

Cennet için Mahşerde Hesaba çekileceğini hesabetmez, Düşünmez, ! ! !

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TARIK SURESİ AYET 4

“ Hiçbir Nefis Yokturki, başında kayıt eden bir Muhafızı olmasın,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RAAD SURESİ AYET 11

“ Her İnsanın, Allah Zül Celalin, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın, İslam Dininin Emirlerini,

İbadetlerini yerine getirip getirmediğini, Yasaklarından, Mutlak Haramlarından kaçınıp kaçınmadığını

gözetleyen, Önünden ve Arkasından, Onu Takip Edenleri ve Kayıt edenleri vardır, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KAAF SURESİ AYET 17 ve 18

“ Sağınızda ve Solunuzda, Sizin yanınızda mevcut olan, her daim Tebit ve Tesbit etmekle görevli,

Haazır ve Naazır bir Gözcü, İyi ve Kötü Bütün Söylediklerinizi, bütün yaptıklarınızı, Kaydeden İki Melek vardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNFİTAR SURESİ AYET 11 ve 12

“ Onlar Kiramen Katibiyn Melekleridir, “ Onlar, Siz Ne yaparsanız Kaydederler,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUNUS SURESİ AYET 61

“ Yerlerde ve Göklerde hiç bir zerre Allah Zül Celalden gizli değildir, daha küçüğü de, daha büyüğü de

Siz Ne işte bulunsanız, Siz ne iş yapsanız, Kur'an'dan ne okusan yaptıklarınıza

daldığınızda mutlaka Biz üzerinizde şahidiz, Şüpheniz olmasınki, apaçık bir defterde kayıt edilmektedir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YASİN SURESİ AYET 45

“ Önünüzdeki Kaydedenlerin, Arkanızdaki Kaydedenlerin, Kaydettiklerinden korkmazmısınız,?

Kaydedilenlerden korkup işlemeyinki, Size Rahmet edilsin,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KEHF SURESİ AYET  49

“ Amel Defterleriniz ortaya konulduğunda, Günahkarların, İsyankarların, İnkarcıların, Kafirlerin,

Münafıkların Amel Defterlerinde yazılanlardan Dehşete düştüklerini göreceksin, der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İSRA SURESİ AYET 71

“ Amel Defterleriniz Elinize verildiğinde, Amel Defterinizi okuyacaksınız,

En küçük bir Haksızlığa uğratılmadığınızıda göreceksiniz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NEBE SURESİ AYET 40

“ O Gün Kişi, Ellerinin Ne Takdim ettiğine bakacak,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FUSSILET SURESİ AYET 20, 22 ve 23

“ Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında dile gelip,

Sizin Lehinize veya Aleyhinize Şahidlik edecekler, Siz Bir Günah işlerken, Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz

yaptıklarınız bütün şeyler hakkında Aleyhinize Şahidlik etmesinden gizlenebileceğinizimi Zannediyorsunuz, ?

Sizin Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında aleyhinize Şahidlik ettiklerinde,

Niçin Aleyhime Şahidlik ediyorsunuz diye soracaksınızda, Onlar Size,

“ Bizi Her şeyi Konuşturan Allah Zül Celal konuşturuyor, Sizide Yaratan O dur ve

Şimdi Ona Hesap veriyoruz diyecekler, “ der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NUR SURESİ AYET 24

“ O gün, Mahşer Günü, Sorgu Günü, Dilleriniz, Elleriniz, Ayaklarınız, Yapmış olduklarından,

Söylemiş olduklarından dolayı, lehinize yada aleyhinize şahitlik edeceklerdir,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2667

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanı Öldükten sonra Diriltmeye Kadir olduğu gibi,

İnsanın Vucud Organlarınıda Tek Tek Konuşturmaya Kadir dir,

  Mahşer Hesabınızda, Ağzınız, Lisanınız Mühürlenecek, Vucud Organlarınızın her birine ayrı ayrı

“ Sen Konuş, Neler yaptırıldınız anlat,“ denilecek, Organlarınız Tek Tek Dile gelecek,

Senin O Organa, neler yaptırdığını Tek Tek anlatacak,

  İnsanların Dilleri, Elleri, Ayakları, Tüm Uzuvları, Dünyada iken onlara neler yaptırıldıklarını anlatacak,

İnsanların Lehine veya Aleyhine Şahitlik yapacaklardır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1758

  Sahabe Kadınlardan Rabia El Curaşi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinde yaşadığınız, Ayağınızı Bastığınız Yer, İşlediğiniz Hayır Yada Şerrin Haberini verecektir,

Günah işlemekten kaçınmaya gayret etmekle, Ayak bastığınız Yerin,

Sizin Kötülüğünüzün Şahitliğinden korununuz,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜLK SURESİ AYET 11

“ Böylece Günahlarınızı İtiraf edecekler,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUNUS SURESİ AYET 30

“ İşte böylece Herkes Önceden Ne yapmış olduğunu görecek ve bilecektir,”

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 28

“ Neyi, Ne Maksatla yaptığınızı, Mutlak bilen Allah Zül Celaldir,” der, 

 

     Yani, Nasılki bugün Parmak izleriniz, Ayak izleriniz, Kan İzleriniz, Saç Kılınız, Tükrüğünüz Sizin lehinize

veya Aleyhinizde delil olarak sizi Mahkum ettiriyor yada Tedavi ediyorsa Mahşerde de aynen öyle olacaktır,

 

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MERYEM SURESİ AYET 68

“ Andolsunki Sizleri Mahşer gününde, Sorgu, Hesap, Yargı gününde, Şeytanlarınız ile birlikte toplayacağız,”der,

 

    MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU      ALİ İMRAN SURESİ AYET 30

“ O Gün, Mahşer Günü, Her Nefis Ne yapmışsa, Ne Hayır işlemişse, Ne Kötülük işlemişse,

Onların Hepsini önünde hazır bulacaktır,” der

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     ZÜMER SURESİ AYET 31

“ Şübheniz olmasınki, Rabbinizin huzurunda, Birbirinizle Muhakemeye duracaksınız, “ der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Kıyamet Günü, Mahşer Hesabında,

Bütün Yaptıklarınızdan Sorumlu olarak Hesap vereceksiniz, “ der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     BAKARA SURESİ AYET 44 ve 76

“ İnsanlara İyiliği, Güzelliği, Doğruluğu, Emredip, gösterip, Kendinizi unutuyormusunuz ?

Aklınızı kullanamıyormusunuz ?

“ Birbirlerini Tanısınlar Tanımasınlar, birbirlerini görsünler görmesinler, Toplumdaki, Cemiyetteki İnsanların,

Mutlaka ve Mutlaka Birbirlerine Haksızlığı vardır, Birbirlerine Hakları geçer ve geçmiştir,

Bunları ( Gözünüzün gördüğünü, Kulağınızın duyduğunu) düşünemiyormusunuz ? “ diye soruyor,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 955

  Sahabeden Vehb İbnü Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlar Sizden ayrı değildir, İnsanlar Sizden ayrılabilecek değildir, Sizde İnsanlardan ayrılabilecek değilsiniz,

İnsanların Size ihtiyaçları vardır, Sizinde Diğer İnsanlara İhtiyacınız vardır,

  İnsanların arasında Adabınız, İşiten bir Sağır, Gören Bir Kör, Konuşabilen lakin Sukut edici olmanızdır,

( yani Her işittiğinizi, Her gördüğünüzü, Her konuştuğunuzu düşünüp değerlendirmeden,

doğru olup olduğunu anlamadan herhangi bir şekilde karşı bir harekette bulunmayınız ) “ dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     TEVBE SURESİ AYET 105

“ Çalışmalarınızı, İşlerinizi, Amellerinizi, İbadetlerinizi, Yaptıklarınızı, Allah Zül Celalde, Rasulude görmektedir,

Sonra, Gizlediğinizide, Saklamaya çalıştığınızıda, Açığa vurduğunuzuda Bilen,

Allah Zül Celalin Huzuruna çıkarılacaksınız, İşte O Zaman Allah Zül Celal Size,

Ne Yaptığınızı ve Ne olduğunuzu bildirecektir, Bütün İnsanlarda, Müminlerde, görecek ve bilecektir, “ der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     SEBE SURESİ AYET 26

“ Rabbiniz, Hepinizi Mahşerde, Sorgu gününde Bir araya Toplayacak,

Sonrada Mutlak Hak Hükmü ile Aranızdaki Birbirinize olan Haklarınızı ayırıp verecektir,

Zira Mutlak Hak ile Hüküm verecek olan Allah Zül Celaldir,” der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 71

“ Niçin, Hak olanı, Doğru olanı, Adaletli olanı, Haksız olanla, Yalan olanla, Adaletsiz olanla karıştırıyor,

değiştiriyor, bile bile gerçeği gizlemeye çalışıyorsunuz,? “ der.

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CASİYE SURESİ AYET 22  

“ Allah Her Şeyi, Yerli yerince yarattı ki Herkes, Yaptığının karşılığını görsün” der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     METEALİBUL ALİYE HADİS No 3245

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biliniz ki, Mahşer günü kul öldüğü hal üzere diriltilecektir,

Dikkat edin, Muhakkak ki Allah size Bütün yaptıklarınızın hesabını soracaktır, Hatta sizden birinizin,

kardeşinin elbisesine dokunmasını( Kazarekte olsa zarar vermesini ) dahi soracaktır,”dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 3446

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kul bir adım dahi atsa, Allah O Adımı hangi gaye ile attığını mutlaka soracaktır,”dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 457

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerde Hesaba çekilen Kişiye, Malının Hesabı sorulacağı gibi,

Şayet Devlet idaresinde veya Çalıştığı işyerindeki Makamının, Memuriyetinin, Görevinin,

İşciliğinin verdiği yetki ile, Ne yaptığının Hesabıda sorulacaktır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     TABARANİ HADİS No 11

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Mahşerde, Hesap gününde, Makam ve Mevki sahibi, Yetki sahibi kullarını huzurunda

durdurarak, Ona verdiği Malının, Servetinin hesabını sorduğu gibi, Makamında iken Yetkilerini,

Ne şekilde kullandığının hesabını da soracak, O Hesaba göre Cezasını veya Mükafatını görecektir ” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MUVATTA  AHLAK HADİS No 17

Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Al­lah'a hiç bir şeyi Ortak, Eş koşmayan her Müslüman Affedilir,

Ancak Müslüman din kardeşi arasında Küslük, Kin, Hased, Düşmanlık olan Müslüman Affedilmez,” dedi der

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 3759

  Sahabeden İbni Cerir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Merhamet etmeyene merhamet edilmez, bağışlamayan bağışlan­maz,”dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başkasına zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

Başkasına Güçlük çıkarana, Zorluk çıkarana, Allah ta Güçlük ve Zorluk çıkaracaktır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     RUDANİ HADİS No 10008

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların Günah Zulmu yapması Üç türlüdür,

Birincisi,          Bence diyerek İbadetlerde Kendi Fikrini Üstün görmek, Baba, Oğul, Ruhul Kudus gibi veya

                        Putlar, Aracılar koymak, Allaha Şirk Koşmak, Allah Zül Celalin affetmeyeceği Zulumdür,

İkincisi,            Kulun, Kendisi ve Rabbi arasında olan Günah Zulmu, İbadetlerini Amellerini yerine getirmemekle,

                        Kendi Kendine yaptığı Zulumdür, Allah Zül Celal, Dilerse Bağışlar, Dilemezse bağışlamaz,

Üçüncüsü,      Kulların Birbirlerine karşı yaptıkları Zulumdür,

                        Bu Zulumden dolayı, Allahın, Ödeşmeyi Kendisiyle değil, Ödeşmeyi Kullarına bıraktığı Zulumdür,

                        Kulların Birbirlerine yaptıkları Zulmu, Birbirlerine Ödetmedikce, Mahşer Hesabını bitirmeyeceği

                        Allahın Ödeşmeye karışmayacağı Zulumdür,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 2204

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Kusurlarınız, Niteliğine göre Üç Deftere kaydedilmektedir,

  Birinci Deftere Kaydedilen Kusurlarınız,

Terk ederek Tutmadığınız Oruclarınız, Terk ederek Kılmadığınız Vakit Namazlarınız gibi,

Allah ile Sizin aranızda olan İbadetlerinizdir, Haramlara bulaşmakla Kişinin Kendi Nefsine yaptığı Zulümlerdir,

Allah Zül Celal Nadimliğinize, Samimiyetinize göre Affedip Cezalandırmaktan vazgeçebilir, 

  İkinci Deftere Kaydedilen Kusurlarınız,

Kulların Kendi aralarında yaptığı Haksızlıklar ve Zulümlerdir, Bu Haksızlıklar ve Zulümler,

Zulmetmiş olandan, Zulmedilmiş olana Hakkının verilmesidir, Hakların alınıp Hak Sahibine verilmesidir,

Hiçbir şeyin karşılığının verilmeden bırakılmamasıdır, Mükafatsa Mükafattır, Ceza ise Cezadır,

  Üçüncü Deftere Kaydedilen Kusurlarınız,

Fiillerinizle, Sözlerinizle, Davranışlarınızla, Allaha Şirk Koşmalarınızdır,

Şayet Ölmezden önde bu durumunuzu düzeltmezseniz,

Allah Zül Celal Bu Defterdeki Amellerinizden Hiçbirini Affetmeyecektir,” dedi der,  

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 2612

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Affetmeyeceği Zulum, Kulların Birbirlerine yapmış oldukları Zulümdür,

Allah Zül Celal Mutlak, Mazlumun Hakkını, Ona Zulmedenden alacak ve Ona verecektir,”dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başkasına zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

Başkasına Güçlük çıkarana, Zorluk çıkarana, Allah ta Güçlük ve Zorluk çıkaracaktır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 1635

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanlar Allah Zül Celalin Hışmından korkunuz, Zira Kim Kime, Kim Bir Mümine Zulmederse,

Allah Zül Celal, Yevmi Mahşer gününde, Mutlak ondan, Zulmedenin İntikamını alacaktır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     RAMUZEL HADİS HADİS No C/1 S/37 H/15

  Sahebeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizler Birbirinizi Affedinizki, Kıyamet gününde, Mahşer gününde,

Allah Zül Celalde Sizlerin Günahlarını Affetsin,” dedi der, 

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Hiçbir Günahkar, Karşılıklı hesaplaşma sonucu, yaptığı zulumler ve haksızlıkların hesaplaşılmasından

Ve karşılığının alınmasından hariç, Diğer Bir Günahkarın Günahını çekecek değildir,”der

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     NAHL SURESİ AYET 25

“ Kıyametten sonra, Allah Zül Celalin Adaletinin tecelli edeceği Mahşer gününde, Sorgu Gününde,

Hesap gününde, Sorgusunda, Hesaba çekilmesinde Kendi Günahlarını Tam olarak yüklendiği gibi,

Karşılıklı Hesaplaşma sonucunda, Sapıttıkları, Aldattıkları, yaptığı Haksızlıkları ile, 

Zarar verdikleri İnsanların Günahlarındanda Yükleneceklerdir,” der,     

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 137

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametten Sonra, Yevmi Mahşerde, Hesap Gününde, Huzura getirildiğinde,

Sen, ( Edepsizliğin ve Hayasızlığınla ) Şu Gün Şu kötülüğü yaptın, Şu Gün Şu kötülüğü yaptın denildiğinde,

Sizde Evet diyerek yaptıklarınızı kabul edecek, İnkar dahi edemeyeceksiniz,

  Küçük ve Büyük Günahlarınızın, Kötülüklerinizin Kendinize gösterilmesine Amansız bir korku ile

bakacaksınızda, Yaptığım Kötülüklerimin yanında iyiliklerimde vardı, Lakin onları burada neden göremiyorum

dediğinizde, Yaptığınız İyi Amellerinizin Nasıl Yok olduğunu göreceksiniz, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     TİRMİZİ HADİS No 2418

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müflis Kimse, İflas etmiş olan Kimse, Kimdir biliyormusunuz, “ diye sordu, Bizler,

Malını, Parasını, Servetini kaybetmiş kimsedir diye cevap verdik, Allah Rasulu

“ Sizin bu dediğiniz Dünya hayatındadır, Asıl Müflis Kimse Ahiret hayatında kendi kendini bulacaktır,

  Ümmetimin Müflisi, O Kimsedirki, Mahşer gününe, Hesap gününe, Kıldığı Namazlarıyla, Tuttuğu oruçlarıyla,

Verdiği Zekatlarıyla, Hayırlı Amelleriyle, Sövdüğü, Gıybetini yaptığı, Zina isnadında bulunduğu,

Haksız olarak Mal yediği, Haksız yere vurduğu, Haksız yere Kan akıttığı, İşlediği Günahlarıyla, Gelecektir,

O Kişi İşte bu Dünyadaki Amellerinin Hesabını vermeye oturtulacaktır,

  İşlediği Günahlarına, Hatalarına Kusurlarına karşılık, İşlediği İbadetlerinden, İşlediği Hayırlı

Amellerinden takas edilecektir, bunlar İşlediği Günahlarını, Hatalarını, Kusurlarını karşılamadığında,

Dünyada iken Sövdüğü, Gıybetini yaptığı, Zina isnadında bulunduğu, Haksız olarak Mal yediği,

Haksız yere vurduğu, Haksız yere Kan akıttığı Kimselerin, Günahlarının, Hatalarının, Kusurlarının

ona yüklenmesiyle devam edilecektir, Sonucunda Cehennemi kazanacaktır,

İşte Müflis olan, İflas etmiş olan Kimse budur, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2328

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem yanındaki Sahabilere,

“ Her İnsan, Mahşer Gününe, Kıldığı Namazlarla, Tuttuğu Oruçlarla, Verdiği Zekat ve Sadakalarla,

Yaptığı Farz ve Nafile İbadetlerle gelecekte, Dünya Hayatında iken, Başkalarına Haksızlık yapanların,  

başkalarının Malını Gasbedenlerin, Ona Buna Sövmüş olanların, Ona Buna Zina İftirası atmış olanların,

Haksız yere Kan Dökmüş adam öldürmüş veya Dövmüş olanların İbadetleri,

Bu Zulmettiği İnsanlara Taksim edilip verilecektir,  O İnsanın İbadetleri, Zulmettiği ve kendisinden

Alacaklı Kimselerin Haklarını Karşılamayıp tükendiğinde, Zulmettiği, ve Kendisinden Alacaklı olan Kimselerin

Günahları, O Kimsenin üzerine yüklenecektir, Sonrada kalan Cezasını çekmek üzere Cehenneme atılacaktır,

İşte O Kişi, Mahşer hesabında Geri dönüşü olmayan bir şekilde İflas etmiştir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     TİRMİZİ HADİS No 2419

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametten sonra, Mahşer Gününde, Hesap gününde Ne Dinar Nede Dirhem bulunamayacaktır,

Dünya Hayatında iken başkalarına haksızlık etmiş olan, başkalarının hakkını yemiş olan Hesaba çekilen

kimsenin, İyilik ve Sevapları varsa onlar alınıp, Haksızlık ettiği, Hakkını yediği O Kimseye verilecektir,

  Şayet Sevapları yoksa, Haksızlık ettiği, Hakkını yediği kimsenin günahları, Haksızlık edene, Hak yiyene

yüklenmek, Haksızlık edilenin, Hakkı yenilenin Günahları azaltılmak suretiyle hesaplaşma tamamlanacaktır,

Mal ve Namus meselesinde bir kulun bir kardeşinde bir hakkı bulunur da,

Onlar Dünya hayatında iken Helalleşirse,  Allah o kuluna Rahmet etsin, “ dedi der,

 

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     TİRMİZİ HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hamza (ra) ve İbrahim Nehai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bina ve Yol inşaatı yapmak, Tamamen sorumluluk yüklenen bir iştir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     TİRMİZİ HADİS No 1355 ve 1356

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahçe ve Tarlalar arasında yeni yollar açmanız gerektiğinde, Yolun genişliğini Yedi Zira olarak yapınız,

Yolu geniş tutunuz, Yol açma ve Yol Genişliği hakkında ihtilâf ettiğiniz zaman,

Yoldan Rahatca gelip geçilmesi için Yolları Geniş yapınız, Yolun Genişliğini, Yedi Zira daha, geniş ediniz,

  Olaki geçici olarak Yolu kazmak, Yola çukur açmak zorunda kalırsanız,

Sonra O Yolu en düzgün şekilde kapatmak, Yoldan geçenlere, Eziyet veren şeyleri yol üstünden kaldırmak,

gidermek, Yoldaki Çukurları doldurup, Engebeleri, Engelleri düzeltmek, İmanınızın Temel şartındandır,“dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MÜSLİM HADİS No 58

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine, İslam Dininin Olmazsa olmaz Şartlarına İman etmek, Yetmiş Küsür Şubedir,

Bunların En Başı ve Olmazsa olmazı, “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah “ Kelimeyi Tayyibedir,

En Sonuncusu, En az değer kesbedeni ise, Yoldan gelip geçen İnsanlara Eziyet verecek,

Zarar verecek, Engel olacak şeyleri yoldan kaldırmak ve Yolu Düzeltmektir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 1575

  Sahabeden Ebu Saad El Hudn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların gelip geçtiği yollarda oturarak, yolu tıkamaktan, yolu kapatmaktan, yolu bozmaktan,

yolu tahrip etmekten sakınınız, Şayet Yol üzerinde oturmak durumunda kaldığınızda,

O zamanda Yolun Hakkınıda veriniz, Yolun Hakkı Şunlardır, Yoldan gelip geçenlerin Selamını almak,

Muhabbetle karşılık vermek, İnsanlara İyiliği gösterip ve yapmak, Kötülükleri önlemek, Harama bakmamak,

Yolda oturmakla, İnsanlara Sıkıntı vermemektir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MÜSLİM HADİS No 2618 / 1914

  Sahabeden Ebu Berze ve Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu Bana, İnsanların faydalanacağı, Onlarla Benimde faydalanacağım bir şey öğret? Diye sordum

Allah Rasulude, ” Müslümanların, İnsanların, Hayvanların geçtiği yolda, Onlara Eziyet veren şeyleri gider,

Yolları düzelt, dedi, Bir Adam Yolda giderken Yolun üzerinde Dikenleri, Dalları, Pisliği, Hafriyat artığını gördü,

Bunların, yoldan geçenlere Zarar vereceğini görerek, Dikenleri ve Dalları yoldan aldı ve zararsız bir kenara

koydu, Allahta O Kula Teşekkür etti, Bütün Günahlarını Affetti ve Cennetine koydu, dedi “ der,    

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     CAMİUSSAGIR HADİS No 367

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bineğinizle bir yolculuğa çıktığınızda, konaklayarak Bineklerinizi ve kendinizi dinlendirip koruyun,

Bineklerinize, Kendinize ve Yoldakilere karşı Şeytanlar olmayın, “ dedi der

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah'tan başkası namına hayvan kesene, Allah lanet etsin,

Bid'adci barındırana ve Asli İbadetini bırakıp Bidad İbadet uyduranlara, Allah lanet etsin,

Annesine babasına lanet edene, Allah lanet etsin, Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara,

veya yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etsîn,” dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara, Tahrip edenlere veya

kasten yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etti, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU     TABARANİ HADİS No 557

  Sahabeden Ebu Hureyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslümanların gelip geçtiği yol üzerine abdest bozarsa, Yolu bozarsa,

Allahın, Meleklerin ve Bütün İnsanların Laneti, O İnsanın Üzerine olsun, “ dedi der,

 

    MAHŞERDE KARŞILIKLI HESABA ÇEKİLME SORGUSU      TİRMİZİ HADİS No 2419

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ O Mahşer Hesabı Günü, Öyle bir Hesap ve Muhakeme Günüdür ki,  

O Mahşer Gününde, O Hesap Gününde, Tüm Haklar, Hak Sahiplerine verilecektir,

Boynuzsuz Hayvan dahi, Boynuzlu Hayvandan Hakkını alacaktır, “ dedi der,

 

    “ Boynuzsuz Hayvan dahi, Boynuzlu Hayvandan Hakkını alacaktır,” ifadesini, bir anlamaya çalışalım,

İnsana verilen Akıl, İrade, Sorumluluk, Düşünmek, gibi değerler, Sadece İnsana verilmiş değerler değilmidir, ?

Allah Zül Celal, Hayvanlara bunları vermişmidir ki, Allah Rasulu bu şekilde söylüyor, 

O Zaman Bu İfadeler bize çok Farklı ve Tekidli bir Hükmiyet veriyor değilmidir,? Şimdi anlamaya başlayalım,

 

     Bu Hak, Düşünmediğin, Düşünceli olmadığın için, Tanıdığın, Tanımadığın,

Gördüğün, Görmediğin İnsanların, Senin Üzerinde, Tazmim Hakkının doğmasıdır,

     Misal, Herhangi bir işin için Kazıpta Çukur olarak bıraktığın yoldan,

geçenlerin, O Çukura düşmesi neticesinde gördüğü zararlarının TAZMİMİ Hesabıdır,

     Aracını Uygunsuz şekilde Park etmekle yolu tıkayanın, kapatanın verdiği zararın Tazmimi Hesabıdır,   

     Herhangi bir yerde olay çıkarıp, çıkardığın olayla, Kişilere ve Topluma verdiğin MAGANDALIK zararlarının

TAZMİMİ nin Hesabıdır, daha bunlar gibi Zararların O Kişiden Tazmim edilmesi hesabıdır,

    Şayet Birine Zulmetmişseniz, Birinin Sizde alacağı varsa, Onu Mahşer Hesabına bırakmadan O Zulmunüzü

Telafi ediniz, O Borcunuzu ödeyiniz, Zira Mahşere kalırsa Pişmanlığınız Size bir çare olmayacaktır,                

 

     Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

     Hafız Dedem birgün eve gelirken, Eve Yemeklik Sebze almak için Pazara uğramış, Bir Sebze Tezgahının

önünde durmuş ve Satıcıya, Biberin, Patlıcanın ve Domatesin Fiatını sormuş ve Satıcıdan bir Okka Biber,

Bir Okka Patlıcan ve Bir Okka Domates istemiş, Satıcı, Biberi, Patlıcanı, Domatesi En iyilerinden

Diri olanlarından seçerek vermiş, Hafız Dedem Satıcıya, “ Tezgahta kalan diğer Biberlerin, Patlıcanların ve

Domateslerin Fiatı ne kadar,”  diye sormuş, Satıcı, “ Hocam Diğerlerininde Fiatı Aynı Fiattır,

Ben Sadece Size özel olarak seçerek verdim”  demiş, Hafız Dedem, “ Benim için özel olarak seçildiği

ve dahi Fiatınında aynı Fiat olması, Kalan Sebzeleri alanların Hakkının Bana geçmesidir,

Ben Bunun Hesabını Yevmi Mahşerde veremem” diyerek, O Sebzeleri gerisin geri Tezgaha boşaltmış ve

Banada, Seçmeden ver diyerek İkaz etmiş,   

 

     Şimdi oturun biraz düşünün, çok basit bir amel olarak görünen Yukarıdaki Hadisin Mahiyetinden,

Sizin Ömrünüzdeki Amelinizde Kaç Tane var ? Yolu Düzeltmekmi var veya sebeb olup düzelttirmekmi var, ?

Yada Yolu bozmak veya Sebep olup bozdurtmakmı var ? Sizce karşılığı ne olacaktır ?

 

     Yol Kenarına, Yolu kapatacak şekilde park etmiş Arabanın yanından

ya geçemediği yada zorlukla geçtiği için O Arabanın sahibine Sinirlenir, hatta Küfrederde,

Kendisi Yol kenarına park ederken yolu kapattığını, oradan geçenlerinde kendisine küfredeceğini hiç düşünmez, 

Deve Kuşu gibi Kafasını sokar, Kıçından haberi olmaz,

 

     Düşünüp Hareket etmeyi hep Karşıdan bekler, başkasından bekler, aynı şeyi kendisi düşünmez,

O düşüncesizin yaptığının aynısını yapar, Lakin, Başkasının düşüncesiyle değil,

Kendi düşüncenle öğrenir ve anlarsın, Adam olursun, kazanırsın, kurtulursun, 

 

     Bugün Toplumumuzda, Eğitim Sistemimizde Yolda nasıl gidilip gelinir öğretilmesi olmazsa olmaz şart iken,

bu öğretim verilmiyor, bu öğretimin yerine Okulların önüne Araçların geliş ve geçişini zorlaştıran Tümsek

yapılıyor, Kedi, Köpek dahi kakasını yaparken kazdığı yeri geri aynı şekilde kapatırken, düzeltirken, 

Biri Yolu kazdığında olduğu gibi bırakıyor, hiç aldırış dahi etmiyor,

Lakin O yerden kendisi geçerken O yolun Çukurlarından kendiside zarar görüyor ve şikayet ediyor,

Yollar bozuk ve çukur halde tutuluyor, yolda bir kazı yapıldığı zaman tekrar düzeltilmiyor,

Sanki, Yolları dahada bozmak ve daraltmak için çalışılıyor, Bütün Yollarımız, Ölüm Çukurları ve Tümsekleri ile

dolu Bugün Şimdi Gelip Geçtiğiniz yollarınıza bakın ve Ne kadar İmanızın ne kadar kaldığını görün ! ! !

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız dedem Yolda yürürken, Yolun ortasında durup, yolu kapattığını dahi düşünmeden

Sohbet eden İki Kişiyi gördüğünde, “ İki Kişi bir olup Yolun ortasında durup sohbet ederek Yolu kapatmayın,

Yoldan geçecek olana engel olmayın,

Zira Yolun Hakkı, farkında olmadan dahi Yolu Kapatmak değil, Yolu Açık tutmaktır,” diye ikaz etmiş,  

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey Allaha ve Ahiret Gününe İman Edenler, Allah Zül Celalin Rahmetini, Mağfiretini kaybetmekten korkun,

Dünya Yaşamınızda iken, Yarınınız için, Mahşer Sorgunuz ve Yargınız için Ne yaptığınıza ve Ne gönderdiğinize

Bakın Dikkat edin, Zira Allah Zül Celal Yaptıklarınızdan haberdardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İBRAHİM SURESİ AYET 48

“ ve onlar, İnsanlar, Mahşer Hesabını vermek üzere Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki Mahşer Gününde, Sorgu, Yargı ve Hesap gününde,

Bütün yaptıklarınızdan Sorumluluğunuzla, Sorgu, Yargı ve Hesaba çekileceksiniz,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 111

“ O Gün, Mahşer Hesabı Günü, Her Nefis, Her İnsan Kendi kendini kurtarmak için çabalar durur,

Ve Biz Her Nefsin, Her İnsanın, Mahşer Hesabı sonucunda Dünyada iken yaptıklarının karşılığını

Tam ve Eksiksiz olarak veririz, Hiç Kimseye, Zulum yoktur,

İyiliğe İyilik bulacaktır, Kötülüğüne Kötülük bulacaktır,“ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey İnsanlar, Elleriniz ile yaptıklarınız için Hesap vereceğiniz, Allah Zül Celalin Gazabından korkunuz,

Onun için Mahşer Gününüz için, Mahşer Sorgunuz için, Dünyada Yaşam Gününüzden,

Ahirete Ne Hazırladığınıza, Ne Gönderdiğinize Bakın, Zira Allah Zül Celal, Sizin Ne Düşündüğünüzden,

Ne Yapıp Ne Ettiğinizden Haberdardır ve Mahşerde Onu bulacaksınız,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENBİYA SURESİ AYET 47

“ O Gün, Mahşer Günü, Mahşer Sorgunuz ve Yargınız için, Aklınızın ve hayalinizin alamayacağı Doğrulukta

Mahkemeler kuracağız, Hiçbir Kimse, Hiçbir şekilde Haksızlığa uğratılmayacaktır,

İyi Amellerindende, Çirkef Amellerindende Yaptığı Her Ne varsa, En Ufak dahi Ne Varsa, O Yaptığını getirir,

Lehine veya Aleyhine Mahkeme edeceğiz, Hesap Görücü, Mahkeme edici olarak Biz Kafiyiz,”der, 

 

    MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2283

  Sahabeden Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Ey Dünyada, Sanki Ebedî kalacakmış gibi hareket edenler, Zenginliği, Malı Mülkü, Siz yaratamazsınız,

Zira Sizin Dünyadaki Ömrünüzde, Dünyadaki Mallarda, Dünyadaki Zenginlikte, Baki değildir,

  Nasıl ki, Babanızın Sulbünden, Annelerinizin Rahmine, Rahimlerden Dün­yaya,

Belirlenmiş Ömrünüzden sonra Eceliniz ile, Dünyadan Kabre, Kabirden Mahşere, Hesap sorulmaya,

Mahşerden de, Ya Cennet yada Cehennem olan, vedahi bir Daha Ölüm olmayan

Ebedî bir Hayata nakledileceksiniz, " dedi der,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZUHRUF SURESİ AYET 43 ve 44

“ Şüphesiz Sana Doğru yol olan ve Size Vahyedilen Kuranı Kerimin Hükmiyetine, İslam Dininin Hükmiyetine sarıl,”

“ Kuranı Kerim Sizin Yaşantınız içinde İbadetleriniz içinde bir Hükmiyettir,

ve Zira Mahşer Sorgusu gününde, Kuranı Kerimin, İslam Dininin Hükmiyetinden Sorguya çekileceksiniz,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RİYAZUHUSALİHİN HADİS No 116

  Sahabeden Cabir İbni Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her İnsan, Yaşamındaki Halleri, Amelleri, Yaptığı İşleri ile ve Ne iş üzere ve Nasıl Öldü ise,

Mahşerde, Hesap yerinde aynı şekilde Diriltilecek ve Hesaba çekilecektir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU           AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 2321 ve 2320

  Sahabeden Raşid Bin Saad ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Niymet, Kişinin Mutlu, Huzurlu olmasıdır, Asıl Zenginlik, Bedeninin Sıhhatli olmasıdır,

İçinde bulunduğunuz Emniyetinizdende, Mutluluğunuzdanda, Huzurunuzdanda, Sıhhatinizdende

Hesaba çekileceksiniz, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TABARANİ HADİS No 522

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ademoğlu Kıyamet sonrası Mahşer günü şu beş şeyden sorulmadıkça Mahşer Hesabı bitirilmeyecektir,

Birincisi           Gençliğinde Neler öğrendiğini, Gençliğini Nerelerde geçirip tükettiğinden hesap vermedikce,

İkincisi             Ömrünü Nerede geçirdiğinden ve tükettiğinden hesap vermedikce,

Üçüncüsü       Kazancını, Malını, Nereden ve Nasıl kazandığının hesabını vermedikce,

Dödüncüsü     Kazancını, Malını, Nerede ve Nasıl harcadığından tükettiğinden, hesap vermedikce,

Beşincisi         Doğru İlimden, Doğru Öğrendiği ile, Ne derece Doğru Amel yaptığının, İş yaptığının hesabını

                        vermedikce, Mahşer Hesabınız bitirilmeyecektir,“ dedi der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       DARİMİ HADİS No 543

  Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, " Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilen hiçbir Kişi,

Ömrünü nerede ve ne için tükettiği, Öğrendiği İlmi ile, Bilgisi ile ne yaptığı, malını nereden kazanıp nereye

harcadığı, vücûdunu ne için yıprattığına dair, Mahşer Hesabına çekilmeden, Mahşer Hesabında aklanmadan,

Cehennemden, Aklın alamayacağı Sınırsız ve Sonsuz Azaptan kurtulamayacaktır, “ dedi der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZİLZAL SURESİ AYET  7 ve 8

“ Her Kim Zerre Miktarı Hayırlı bir şey yapmışsa, Amel Etmişse, Ona Karşılığı Katmanları ile verilecektir,

“ Her Kim, Zerre Miktarı Bir Şer işlemişse, Bir Kötülük işlemişse, Onada Cezası aynen verilecektir,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NEML SURESİ AYET 89 ve 90

“ O Gün, Mahşer Sorgunuz günü, Her Kim Bir Mümin, Salih Amellerle, İyiliklerle gelirse,

Ona O İyiliklerinden daha iyisi verilecektir,” “ Her Kimde İnkarıyla, Kötülükleriyle gelirse,

Onada yaptığı kötülüklerin cezası verilecektir,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KASAS SURESİ AYET 84

“ Her Kim Salih, İyi bir Amel getirirse, Ona Getirdiğinde çok daha üstün karşılığı verilecektir,

Herkimde, Kötü bir Amel getirirse, Onada Ancak yaptığı kötülük karşılığı kadar ceza verilecektir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENAM SURESİ AYET 160

“ Her Kim, Salih bir Amel getirdiğinde, O, getirdiği Salih Amelin En az On Katı vardır,

Her Kim, Şer, Kötü bir Amel getirirse, O, Sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır,  

Hiç Kimse Haksızlığa uğramaz, Uğratılmazlar, Zulmedilmezler,” der, 

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TUUR SURESİ AYET 12 ve 11

“ Onlarki, Daldıkları Bataklıklarda oynayıp dururlar, Vaylarki O Günün, Mahşer Gününün,

Mahşer Sorgusu Gününün, Dehşetini anlamak istemeyenlerin haline,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ALİ İMRAN SURESİ AYET 25

“ Geleceğinde Hiçbir Şüphe olmayan günde, Mahşer Gününde, Kendilerini bir araya topladığımız vakit,

Hiçbir Kimseye, Hiçbir şekle Zerre miktarı kadar dahi haksızlık edilmeden,

Herkese Ne kazandıysa ( İyilik yapıp kazandıysa iyiliğinden, Şakilik yaptıysa, Şakiliğinden yana Ne kazandıysa,)

Mükafatının yada Ceza olan Azabının tamamen verileceği vakit, Haliniz Nasıl olacaktır,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       DUHAN SURESİ AYET 41

“ O Gün, Dostun, Dostuna hiçbir faydası olmaz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZUHRUF SURESİ AYET 67

“ Dünyada iken birbirlerine teklifsiz dost olanlar dahi, O günde,

Mahşer gününde birbirlerine düşman olacaklardır,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       BAKARA SURESİ AYET 48

 “ O Günki, Hiç Kimse, Kimsenin yerine bir şey ödeyemez, Hiçbir Yardım yapamaz,” der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SEBE SURESİ AYET 42

“ İşte O Gün Birbirinize ne bir Menfaatiniz nede bir Zararınız dokunamaz, Birbirinize Faydanız olamaz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNFİTAR SURESİ AYET 19

“ O Gün, Hiç Kimsenin, Başkası için Hiçbir Şeye Sahip olmadığı bir gündür,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RUM SURESİ AYET 12 ve 13

“ Mahşerde Hesap Saati gelip çattığında,  Allah Zül Celal haricinde, Allah Zül Celale Ortak koştuklarınızdan,

Size Şefaat edecek ve Sizi kurtaracak olan yoktur, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FATIR SURESİ AYET 18

“ Hiç Kimse En yakını, Anası, Babası, Evladıda olsa, Akrabasıda olsa ( birini kurtarabileyim diyerek,)

Bir Başkasının Günahını Yüklenmez, Yüklenemez,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ABESE SURESİ AYET 36

“ O Günde, Mahşer Gününde, Hesap gününde, ( Edepsizliğinin, Hayasızlığının, Çirkefliğinin, Günahlarının,

Hatalarının ortaya çıkması ile ) Evlat, Ana ve Babasından kaçacaktır,

Ana ve Baba Evladından kaçar, Kardeş Kardeşinden kaçacaktır,

Koca Hanımından Kaçacaktır, Hanım Kocasından kaçacaktır, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       LOKMAN SURESİ AYET 33

“ Öyle Bir Günden, Kıyamet ve Mahşer Hesabı Gününden Korkun ki,

O Günde, Baba Anne Çocuğuna bir koruma ve kollama yapamayacaktır,

Çocukta Anne ve Babasına koruma ve kollama yapamayacaktır, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜZEMMİL SURESİ AYET 17

“ Reşid olmamış Çocukları dahi İhtiyarlatacak dehşette olan Mahşer Sorgusu Gününden korkun ve

kendinizi neyle kurtarabilirsiniz ona sarılın,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 929

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mahşer Gününde, Amel Defterleriniz Size verilip, Alın Amel Defterinizi okuyun denildiği zamanda,

Mahşer Gününde, Amellerinizin Mizan Hesabı yapıldığı, İmanınızın, Amellerinizin olup olmadığı,

Salih Amellerinizin mi Çok oluğu, Şaki Amellerinizinmi Çok olduğu Hesabı Bitirilmedikce,

  Mahşer Gününde, Cehennem üzerine kurulmuş olan Sırat ın, Çengellerinden, Dikenlerinden,

kurtulup, kurtulamadığını görünceye kadar, Hiç Kimse, Kimseyi Hatırlayamaz, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜRSELAT SURESİ AYET 35 ve 36

“  Bugün Hiç Kimsenin Konuşamayacağı bir gündür,” “ Kendilerine İzin verilmezki Mazeret beyan etsinler,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       LOKMAN SURESİ AYET 33

“ Ey İnsanlar Rabbinizin Gazabından Sakının, Rahmetine Koşun,

Öyle bir günden Korkunki, Mahşer Sorgunuzdan korkunki, O Gün, Baba, Evladına hiç bir fayda veremez,

Çocukta Babasına bir fayda verebilecek değildir, Onun içindirki,

Sakın ha Dünya hayatının Şehvetine aldanıpta ziyana uğrayanlardan olmayasınız,

Salih Amelsizlikle, Allah Zül Celin Affına güvenip, Şeytanın ve Aldatıcıların aldatmasına aldanmayın,”der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENBİYA SURESİ AYET 1

“ İnsanlar için, İmanlarının, Amellerinin, Hesablarının sorgulanma Vakti, Mahşer vakti yaklaşmaktadır,

Lakin İnsanlar O Mahşer Sorgusu, Yargısı ile Cezalandırılması veya Mükafatlandırılması gününden Gaflet içindeler,

Hiç Düşünmüyorlar, Düşünmekte istemiyorlar, Hiç Anlamıyorlar, Anlamayada çalışmıyorlar,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YUSUF SURESİ AYET 107

“ Allah Zül Celalin Azabından Darlığından, Yok etmesinden, Başınıza Felaketler getirmesinden,

Ansızın Beklemediğiniz bir vakitte Başınıza Kıyametin gelmesinden, Farkında Olmadığınız ve Olamayacağınız

halde, Güven içindemisiniz, Nasıl bir Güven içindesiniz, Neyinize Güveniyorsunuz, ? “ diye soruyor,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       EMBİYA SURESİ AYET 1 ve 3

“ Hesaba çekileceğiniz Gün yaklaşmaktadır, Hala Gaflet içinde Haberiniz yokmuş gibi Durmaktasınız,

Kalplerinizi, Oyun ve Eğlence ile, Boş ve Faydasız şeylerle Meşgul etmektesiniz,” der 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       LOKMAN SURESİ AYET 6

“ İnsanların Ekseriyet Çoğunluğu, Oyunlar, Eğlenceler kurarak, Boş Sözlerle Boş şeylerle Vakitlerini geçirirler,

Boş Şeylere daldıkları içinde, Allah Zül Celalin Yolundan Sapıtırlar,

  Ey İnsanlar, Kendinizi, Faydalı şeylerden, Hayırlı şeylerden engelleyen, yaptırmayan, Boş eğlencelere

Boş şeylere, Size Maddi ve Manevi bir faydası olmayan şeylere rağbet etmeyiniz,

Paranızı, Malınızı, Kazancınızı, Rızkınızı Boş şeylerle Boş eğlencelerle heba etmeyiniz, “ der, 

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MERYEM SURESİ AYET 39

“ Rasulum, Mahşer Hesabı gününde, İnsanların Pişmanlık içinde boğulacağı, İşin bitmiş olacağı,

Amel işlemenin bitmiş olacağı günden, İnsanları İkaz et, Gafletlerinden Uyar,” der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İBNİ MACE HADİS No 54

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Mahşerdeki Sorgunun, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim,

                        Bunlar ve bunları bilebilmek ve Bilinmesi için gerekli İlimler,

                        Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Bunlardan, Ayet ve Hadislerin Bildirdiklerinden çıkarılan İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, ( yani Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan ) Bilgilerin Bilinmesi,

                        Öğrenilmesi ( Yani Kıssalar, Hikayeler,) fazlada Zaruri değildir,

                        Önemli ve Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       CAMİUSSAGIR HADİS No 1636

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim, bilmediklerinizden ziyade, Bildiklerinizle Nasıl ve Ne derece Amel ettiğinize bakın,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 1948

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyadaki kısıtlı ömrünüzde Amel yapmak var, Hesap Yok,  Ahirete, Sonsuz Ömre geçişte,

Mahşerde, Hesap var, ( Cehennemden çıkabilmek, Cennete girebilmek için ) Amel yok, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAŞR SURESİ AYET 18

“ Ey İnsanlar, Allah Zül Celal, Sizin, Ne Düşündüğünüzden, Ne İşlediğinizden haberdardır ve

Sizden iyi bilmektedir, Elleriniz ile yaptıklarınız için Hesap vereceğiniz, Allah Zül Celalden korkun,

Onun için Herkes, Ahirete Ne Hazırladığına baksın, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 509

  Sahabeden Ebul Mugire (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ademoğlu, Ayakların Dünyadan kayıp Kabre gittiğinde, Dünyadaki Sevgilin Seni Terk ettiğinde,

Yakınlarının Sana Veda ettiğinde, Sen Ne Ailene dönebileceksin, Nede Amelini artırabileceksin,

Pişman olmadan önce Ahiret için artırmaya bak, Zira oradaki Pişmanlığın sana çare olmayacak, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İSRA SURESİ AYET 14

“ Hesapcı, Sorgulayıcı olarak, Senin Nefsin, Aklın, Zekan, Düşüncen, Sana yetecek, “ der.

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ENAM SURESİ AYET 32 ve 50

“ Hiç Aklınızı kullanmazmısınız, ? Hiç Aklınızı kullanarak Düşünmezmisiniz ? “ diye soruyor, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAKKA SURESİ AYET 42

” Kuranı Kerim Ayetleri ve Allah Rasulunun Sözleri Hadislerini, Ne kadar az Düşünüyorsunuz “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ALİ İMRAN SURESİ  AYET 7

“Allah Zül Celalin Ayetlerini,  Ancak ve Ancak Aklı Selim Sahiplerinden başkası Derin Derin Düşünmez, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FATIR SURESİ AYET 37

“ Düşünecek olan Sizlere, Düşünmeniz için yeterli olan Bir Ömür vermedikmi ?

Herkese Düşünecek vakit verilmiştir, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MUHAMMED SURESİ AYET 24

“ Kuranı Kerim Ayetlerini, Hiç Düşünmüyorlarmı ? Anlayışları üzerinde Kilitmi var ?

Hiçbir Hakikat ve Doğruluk, Gönüllerine girmiyor ? “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, size hesap ba­kımından yarın,

en kolay gelen şey, nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve onun için tartmanızdır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67 

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi, ( Ölümünden önce, Kıyametten, Mahşer hesabından önce,

kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla ) Nefsini sorguya ve hesaba çeken,

Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TABARANİ HADİS No 450

  Sahabeden ve 2. Halife Hz.Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kişi, Sahibini doğru yola götüren, kötülükten sakındıran bir ilimden daha faziletli bir kazanç elde etmemiştir,

Kişinin İlmi ve Bilgisi ile Ameli Doğruluk istikameti üzere olmadıkça, Dinide Doğruluk üzere olamaz,“ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem,

“ Kalbinde, İlimden, Bilimden, Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir,

İlimden, Bilimden Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin,

Sakın, Cahil olarak ölmeyin, Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 206

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllı kimse, Nefsinin burnunu yerlere sürten, ( Nefsinin İsteklerini kendisine yönelten ) ve

Ölüm ötesi için, Ahireti için çalışan kimsedir, Âciz kimse ise, Ahmak Kimse ise, Hiç Hesap yapmadan,

Muhakeme yapmadan, Nefsinin Heva ve Arzusuna uyan, Allah'tan da Bağışlanmasını uman kimsedir " dedi der,

 

     Mahşerde ilk önce İmanınızın olup olmadığından sorulacaksınız,

daha sonra İmanınızın şartlarını yerine getirip getirmediğiniz sorulacaksınız,

İmanınızın Şartlarına göre İbadetlerinizi Amellerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden sorulacaksınız,

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ZÜMER SURESİ AYET 68

“ Sur a üflendiğinde, Kıyamet Vakti geldiğinde, Kıyamet kopacaktır, Göklerde ve Yerde Ne varsa yıkılacaktır,

Sonra Sur a İkinci Kez Üflendiğinde, İnsanlar Kabirlerinden kalkacak,

Birbirlerine bakışıp durarak, Mahşer yerinde, Sorgu yerinde toplanacaklar,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       YASİN SURESİ AYET 51

“ Sur a, İkinci kez üflenildiğinde, Kabirlerinizden, Rabbinize doğru Mahşer sorgusu için

Akın Akın getirileceksiniz,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SAAFFAT SURESİ AYET 19, 22, 20, 21, 22, 23

“ Sur, a Üflemek, Mutlak Bir Sesten ibarettirki, O Mutlak Ses ile, Bütün Canları alınmış olan bütün Ölülerin,

Gözleri Derhal Anında açılacak,” Sonra, Eşlerinizle, Taptığınız şeylerle, Yaptığınız Zulumlerinizle

Mahşere Toplanacaksınız, İşte bu gün, Hesap Günüdür denilecek,”

İyi olanınızı, Kötünüzü ayıt etme günüdür, Onları Sırat a, Cehennem Köprüsüne götürün,

Orada, Sorguya çekileceklerdir denilecek,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HUD SURESİ AYET 104

“ Biz o günü, ancak belirli bir süreye kadar erteleyeniz,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜMİNUN SURESİ AYET 16

“ Kıyametten sonra, Mahşer Gününe, Sorgu, Yargı ve Hesap gününe çıkarılmak için diriltileceksiniz,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MÜ’MİN SURESİ AYET 16

“ O Gün, mahşer Sorgusu Günü, Kabirlerinizden Fırlayarak kalkacaksınız,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SECDE SURESİ AYET 11

“ Sizin Canınızı ve Ruhunuzu almak üzere görevlendirdiğimiz ve Canınızı alırken

Yerini, Zamanını ve Şeklini Çeşitli sebebler Halk ederek verdiğimiz, Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam,

Yeri, Zamanı ve Şekli ile Canınızı alacaktır ve Sonrada Mahşer Zamanı, Hesaba çekilme Zamanınız geldiğinde,

Hesabınızın görülmesi için Diriltilip Rabbinize döndürüleceksiniz, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       EMBİYA SURESİ AYET 35

“ Sizi, Bir İmtihan olarak, Kötülüklerle ve İyiliklerle deneyeceğiz, Her İnsan Ömrünü tamamlayıp,

Ölümü tadacaktır ve Hepiniz, Hesaba çekilmek için bize döndürüleceksiniz, “ der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       FUSSILET SURESİ AYET 54

“ Rabbinize Mutlak döndürüleceğinizi İyi biliniz, Hiç En ufak bir Şüpheniz dahi olmasın, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       TAHA SURESİ AYET 55

 “ İnsanı Topraktan Yarattık ve Bizce Belirli bir Süre sonunda Toprağa tekrar döneceksiniz,

Sizi O Topraktan Tekrar Diriltip Hesap Sorgunuz için, Mükafatlandırmak veya

Cezalandırmak için çıkaracağız,“der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       SEBE SURESİ AYET 40

“ O Gün, Mahşer Günü, Sorgu Sual Günü, Hep Birlikte Mahşerde Toplanacaksınız,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       MERYEM SURESİ AYET 95

“ Kıyamet Günü Mahşer günü, Herkes Onun Huzuruna, Allah Zül Celalin Huzuruna, Tek Tek gelecektir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RAAD SURESİ AYET 2

“ Dünyadaki Amellerinizden dolayı Mahşerde Rabbinize Hesap vermek için,

Rabbinizin Huzuruna Çıkarılacağınızı İyi biliniz, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       HAÇ SURESİ AYET 7

“ Allah Zül Celal, Sizin Öldü diyerek Kabirlere koyduğunuz İnsanları, Kabirden başlayan Ebedi Alemde

Mutlak olarak diriltmektedir ve O Günkü, Mahşer günü geldiğinde, Mutlak Hesaba çekileceksiniz, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       GAŞİYE SURESİ AYET 25 ve 26

“ Mutlak Dönüşünüz Rabbinizedir,” Mutlak Rabbinize Hesap vereceksiniz,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       NAHL SURESİ AYET 93

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Kıyamet Günü, Mahşer Hesabında,

Bütün Yaptıklarınızdan Sorumlu olarak Hesap vereceksiniz, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       BAKARA SURESİ AYET 48

“ Hiçbir Kimsenin, Hiçbir Kimseye yardım edemeyeceği, Meded veremeyeceği,

Hiçbir Kimseden kurulması için bir Fidye alınmayacağı, Hiç Kimsenin Kayırmasının olmayacağı,

Hiçbir Kimsenin Hiçbir Kimsenin yerine bir şey ödeyemeyeceği, Öyle Bir Günden,

Mahşer Sorgusu ve Mahşer Hesabı Gününden Korkun,” der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ARAF SURESİ AYET 8 ve 9

“ O Gün ( Mahşer Günü ) Amellerinizi tartacak Terazi Hak tır, Kimin Tartısı Ağır gelirse işte O kurtulandır,

 Ayetlerimizi inkar edip, kendine zulmedenler, kendini ziyana sokanlardır,” der,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       BAKARA SURESİ AYET 168 ve 172

“ Ey İnsanlar, Yeryüzündeki Bütün Niymetlerinden, Helal ve Temiz olmak şartıyla yeyin,

Seytanın adımlarına uymayın, Şeytanca işler yapmayın, Bilinizki Şeytan Sizin düşmanınızdır,

Zira Şeytan, Size devamlı Çirkine, Kerihe, Murdara, Felakete gideceğiniz şeyleri güzel gösterir,

“ Ey İman edenler, Şayet Allaha İman ediyor, Allaha Şükrediyor, Sadece Allaha kulluk ediyorsanız,

Allahın Size Rızık olarak verdiği şeylerin Temiz olanlarından yeyin,  ” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       RAAD SURESİ AYET 21 ve 20

“ Onlarki, Allah Zül Celale, Kitabı Kuranı Kerim Hükümlerine, Rasulune ve Rasulunun Hükümlerine,

İslam Dinine, İman edip Amellerinde Riayet edilmesi emredilen şeylere, Yapınız denilenlerin yapılmasına,

Yapmayınız denilenlerin yapılmamasına Riayet edenlerdir,

Mahşer Sorgusu Hesabındaki Kötü Hallerinden korkanlardır,

O Kötü Halleri için Tevbe İstiğfar ederler, Rabbine Saygılı olanlardır,”

“ Ben Mümin Müslümanım diyerek Rabbine verdikleri Ahitlerini yerine getirenlerdir,

Rabbine Olan Ahitlerini bozmayanlardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KIYAMET SURESİ AYET 24

“ O Gün İnsanların Çoğunluğunun, Salih Ameller işleyenler in Yüzleri,

Korkundan Asık ve Perme Perişandır, Umutsuz ve Korkmuş, Biçardır, ” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ABESE SURESİ AYET 40, 41 ve 42

“ Yüzler vardırki, Kapkaradır, Karanlıklar gibidir, İşte Onlar, Kafirler ve Haktan Sapanlardır,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       KIYAMET SURESİ AYET 23 ve 22

“ Salih Ameller işleyenler O Gün Rabbine bakar, O Gün Onların Yüzleri Işıl Işıl Parlayacaktır,” der,  

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNSAN SURESİ AYET 10 ve 11

“ Biz O Korkunç Dehşetli bir günle karşılaşmamak için Rabbimizden korkarız diyerek İman etmiş ve

Salih Amel işlemiş olanları,” “ Allah Zül Celal O Günün Dehşetinden Fenalığından korur,

 Onların Yüzlerine Parlaklık, Gönüllerinede Sevinç verrecektir,”der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       ALİ İMRAN SURESİ AYET  106

“ O Gün, Mahşer Hesabınız Sorgusu ve Yargısında, Bazılarınızın Yüzleri ağaracak,

Mahşer Sorgusu ve Yargısından Temiz Çıkanların Yüzleri gülecek,

Azaptan kurtuldukları ve Cennet Niymetlerine kavuştukları için Mutlu olacaklar,

Bazılarınında Yüzleri Kararacak, Mahşer Sorgusu ve Yargısından Çirkeflikleri ile çıkanların,

Cennetten Mahrum kaldıkları, Cehennemi ve Azabı kazandıkları için Yüzleri Çirkeflerin Çirkefi olacak,

İşte İman etmemeniz ve dahi İnkarda diretmeniz ve sabit kalmanız neticesi,

Cehennem Azablarını tadın görün ve yaşayın denilecektir,” der,   

 

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  HUCCURAT SURESİ AYET 13

“ Muhakkakki, Allah yanında, En değerli olanınız, Edep ve Haya ile, Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu,

Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmekten korkanlarınızdır “ der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  HUCCURAT SURESİ AYET 7

 “ Ey Allah Zül Celale ve Habibi Muhammed Aleyhisselama İman edenler, Bilinizki, Allah Zül Celal ve Habibi ve

 Rasulu Muhammed  Aleyhisselam Sizin İçinizdedir, ( Allah Zül Celal Size Şah Damarınızdan,

Can Damarınızdan daha yakındır ) Allah Zül Celal, Kendisine, Habibi Muhammed Aleyhisselama İman etmeyi

Size sevdirdi, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı, Sapıklığı ve Sapıtmışlığıda En Çirkefliği ile Size gösterdi,

( Kendi Nefsinize bakın, Nefsinizin isteklerini, Emellerini kendinize yönlendirin, Küfrü, Fıskı Fucuru, İsyanı,

Sapıklığı ve Sapıtmışlığı, En Çirkefliği Nasıl olduğunu anlarsınız) İşte Doğru yolu bulanlar Onlardır, “ der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU 

RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/353 H 3

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğlunu Kendi aklı ile Muhatap eder, karşı karşıya getirir, Hesaba çekerim,

İnsanoğlunun, Aklını Doğru olarak kullanıp Bana İtaad ve İbadet etmesi karşılığı Mükafatını Ben veririm,

İnsanoğlunun, Aklını doğru kullanmaması, yanlış kullanması ile, Bana İtaad ve İbadet etmemesi ve

Bana Asi, İsyankar ve Nankör olması karşılığı Cezasınıda ancak Ben veririm,  “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  İ.MÜNZRİ HADİS No C/5 S/249 H/7

  Sahabeden İlyas İbni Kurre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep ve Haya, İslam Dininin Tamamıdır, İffetli ve Namuslu olmak İmanın Temel Şartlarındandır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  BUHARİ MÜFRED HADİS No 1313

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Edep, Haya ve İman, birbirine yapışıktır, Bir Bütün olarak Birlikte bulunurlar ve birbirine bağlıdır,

Bunlardan biri ortadan kaldırılınca yok olunca, diğeride ortadan kalkar Yok olur, “ dedi der,

 

    MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU               FUSSILET SURESİ AYET 20, 22 ve 23

“ Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında dile gelip,

Sizin Lehinize veya Aleyhinize Şahidlik edecekler, Siz Bir Günah işlerken, Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz

yaptıklarınız bütün şeyler hakkında Aleyhinize Şahidlik etmesinden gizlenebileceğinizimi sanıyorsunuz ?

Sizin Kulaklarınız, Gözleriniz, Derileriniz yaptıklarınız bütün şeyler hakkında aleyhinize şahidlik ettiklerinde,

Niçin Aleyhime Şahidlik ediyorsunuz diye soracaksınızda, Onlar Size,

“ Bizi Her şeyi Konuşturan Allah Zül Celal konuşturuyor, Sizide Yaratan O dur ve

Şimdi Ona Hesap veriyoruz diyecekler, “ der,    

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU              İ.AZAM MÜSNED HADİS No 461 / 15

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine ve Ahiret Günü Ellerinizle işlediklerinizden Hesaba çekilecek olduğuna

İman Eden fakat, Avret Yerlerini Başkalarından gizlemeyene, Cinselliğini Teşhir edenlere,

Fuhuş Meydana getirenlere, Allah Zül Celal ve Melekleri ve Allah Zül Celalin Yerde ve Gökte yarattıkları

Mahlukatın hepsi, O Kimseye devamlı Lanet eder “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  CAMİUSSAGIR HADİS No 3314

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ebu Bekir Sıddıyk  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan oğlunun Hiçbir Organı yokturki, Onun Hayasızlığından, Dilinin Hayasızca konuşmalarından,

Hayasızca davranışından ( Hesap Gününde ) Sizden Şikayetci olmasın, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  TİRMİZİ HADİS No 2407

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Sabah Kalktığınızda, Bütün Organlarınız Size Yalvararak şöyle demekteler,  

Bizim için, Allah Zül Celale Sorumluluk bilinci içinde ol, Zira Biz, Seninle ayaktayız, Sen Doğru olursan,

Bizde Doğru oluruz, Sen Sapar Sapıtırsan, Doğru olmazsan, Bizde Doğru olamayız demekteler,

( Lakin Hiç Kimsenin, bunları duymaya, Niyeti dahi olmayacaktır, ) “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU              MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2667

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, İnsanı Öldükten sonra Diriltmeye Kadir olduğu gibi,

İnsanın Vucud Organlarınıda Tek Tek Konuşturmaya Kadir dir,

  Mahşer Hesabınızda, Ağzınız, Lisanınız Mühürlenecek, Vucud Organlarınızın her birine ayrı ayrı

“ Sen Konuş, Neler yaptırıldınız anlat,“ denilecek, Organlarınız Tek Tek Dile gelecek,

Senin O Organa, neler yaptırdığını Tek Tek anlatacak,

  İnsanların Dilleri, Elleri, Ayakları, Tüm Uzuvları, Dünyada iken onlara neler yaptırıldıklarını anlatacak,

İnsanların Lehine veya Aleyhine Şahitlik yapacaklardır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  CAMİUSSAGIR HADİS No 1758

  Sahabe Kadınlardan Rabia El Curaşi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinde yaşadığınız, Ayağınızı Bastığınız Yer, İşlediğiniz Hayır Yada Şerrin Haberini verecektir,

Günah işlemekten kaçınmaya gayret etmekle, Ayak bastığınız Yerin,

Sizin Kötülüğünüzün Şahitliğinden korununuz,” dedi der,

 

     Yani, Nasılki bugün Parmak izleriniz, Ayak izleriniz, Kan İzleriniz, Saç Kılınız, Tükrüğünüz Sizin lehinize

veya Aleyhinizde delil olarak sizi Mahkum ettiriyor yada Tedavi ediyorsa Mahşerde de aynen öyle olacaktır,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  TİRMİZİ HADİS No 2002

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

 “ Kıyamet günü, Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, Müminin Mizan Hesabında hiçbir şey,

Edep ve Haya ile olan güzel Ahlaktan daha Evla değildir, Allah Zül Celal,  Kaba ve Ahlaksız kişileri asla sevmez,“ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  CAMİUSSAGIR HADİS No 3405

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ İslam Dininin Hükümlerindeki

İnce anlayış ve Muameleden daha faziletli bir şeyle, Allah Zül Celale Kulluk edilemez, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  CAMİUSSAGIR HADİS No 749

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Katında, İbadetlerinizin Üstün olması, Kabul olması,

Dinin Hükümlerimde, Hükmiyetlerinde olan İnce anlayıştadır,

En Üstün Dindarlık ta, Şüpheli şeylerden kaçınmaktır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU        RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S3 H5

  Sahabeden  Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalden Edep ve Haya etmeyince, Edebinle ve Haya ile Allahtan ve Kullarından Utanmayınca,

İstediğin her türlü işi ve İbadeti, İstediğin şekilde ve Kendine uydurarak yapsanda, Başlangıcında ve içinde

Edep ve Haya olmayan İşlerin ve İbadetlerin, Amellerin Allah Zül Celal için Hiçbir kıymeti yoktur ” dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  ENAM SURESİ AYET 156

“ Kitaplar ve Kuranı Kerim, Bizden öncekilere İndirildi, Biz O Kitaplardan ve Kuranın Emirlerinden ve

Yasaklarından, Edep ve Haya dan Habersizdik Dahi diyemeyeceksiniz, “ der,  

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU               

AHMED BİN HANBEL MÜSNED HADİS No 35 / 77

  Sahabeden Ebu Umame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin yanına Bir Kişi geldi ve

İman ve Günah Nedir diye sordu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Allah Zül Celale Samimi olarak inanmak ve İtaat etmek, İbadet etmek, İyilik yapmak,

Edep ve Haya Seni sevindiriyorsa, İşte bu İmandır,

Günah ise, İşlediğin bir kötülük, Sana yapıldığında, Seni Üzüyorsa,

Senin Nefsin dahi onu kabul etmiyorsa, İşte O Edepsizlik ve Hayasızlık olan, Günah olan şeydir,

Onu hemen Terk edersen, Sen Müminsin demektir, ” dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  TİRMİZİ HADİS No 2004

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Edep ve Haya, Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır, İnsanların Cehenneme girmelerine sebep olan

Amel,  Ağzındaki Dilini ve Cinsel organını, Edepsizlik ve Hayasızlıktan sakınmamasıdır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  BUHARİ HADİS No 2032

  Sahabeden Sehl İbni Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Diline, Kulağına, Gözüne, Eline ve iki budu arasında bulunan Tenasul uzvuna Hakim olursa,

Allah O Kişinin Gelmiş geçmiş Bütün günahları affederek, O Kişiye Cennetini İhsan eder, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU

RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/443 H/5

  Allah Rasulunun Hanınmlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir kimsenin, İmanının İnancının içinde,  Edep ve Haya olmazsa,

İmanıda, İbadetide, Dinide olmaz, İmanının içinde Edep ve Haya olmayan Cennete giremez, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  CAMİUSSAGIR HADİS No 1937

  Sahabeden İbni Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet, Edep ve Hayasız olanlara Haramdır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU ZÜMER SURESİ AYET 33 ve 35

“  Allah Zül Celalin Emrettiği Doğruluğa gelenlerin ve Onu Tastik edenlerin,

Kendilerini, Allah Zül Celale olan Takvaları ile koruyanların, “

“ Allah Zül celal Onların, Önceden işlemiş oldukları Günah olan Amellerin, En Kötüsünü dahi, Kefaretle örtüp

İşlemiş oldukları Amellerin En Güzeline göre, Mükafatlarını kendilerine verecektir,” der,  

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU METEALİBUL ALİYE HADİS No 4540

  Sahabeden Ma'kil bin Yesâr El Müzenî (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Bazıları, Müdahin olan kimselerdir,” dedi, Müdahin Nasıl Kimsedir diye sorduk,

Allah Rasulu, “ Emri Bin Mağruf, Nehiy Anil Münker yapmayan, Doğruyu Doğruluğu emretmeyen, 

Kötülüklerden, Yanlışlardan, Yasaklardan, Haramlardan Nehyetmeyen Sakındırmayan Kimsedir,  

  Gönüllerinden Kuranı Kerimi, Elbiselerini çıkardıkları gibi çıkardıklarında,

Kuranı Kerimde O Kimselerin Kalplerinden Çıkar, Allahtan Korkmaz hale gelirler,

Onlar artık Kurandan başka Şeylerle Meşgul olurlar, O Kimselerin Dünyalık işleri, Hırs ve Tamahkarlıkla olur,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU              METEALİBUL ALİYE HADİS No 2988

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İyi Bir Amel karşılığı için Mükafaad vaat etmişse, O Vaadini Mutlak yerine getirecektir,

Kötü Bir Amel karşılığı içinde Cezayla, Azabla Tehdit etmişse, bunu yerine getirmekte Muhayyerdir,

Yani dilerse ceza verir azablandırır, dilerse Affeder,” dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  CAMİUSSAGIR HADİS No 528

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada iken Hiç Umursamadan gayet serbestce, İçki Müptelası olanın, Faizli işlerle iştigal edenin,

Faiz alıp verenin ve yiyenin, Yetimin Malını yiyenin, Anne ve Babasına İsyankar olanın,

Cehennemde Cezalarını çekmedikce, Cennete koymaması ve Cennet Niymetlerinden tattırmaması,

Allah Zül Celalin Sizin üzerinizdeki Hakkıdır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  RIYAZUHUSSALİHİN HADİS No 67

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıllı kişi,( Ölümünden önce, Mahşer hesabından, önce kendi kendini dahi aldatmayan doğrulukla )

Nefsini sorguya ve hesaba çeken, Nefsine hakim olan kimsedir ve Ölümü sonrası içinde çalışandır,

  Âciz kişi, Akılsız Kişi ise, Nefsinin duygularına tâbi olan, Nefsine Hakim olamayan,

Ölümü sonrasını düşünmeyen kişidir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU             

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 206

  Sahabeden Şeddad İbni Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Akıllı kimse, Nefsinin burnunu yerlere sürten, ( Nefsinin İsteklerini kendisine yönelten ) ve

Ölüm ötesi için, Ahireti için çalışan kimsedir, Âciz kimse ise, Ahmak Kimse ise, Hiç Hesap yapmadan,

Muhakeme yapmadan, Nefsinin Heva ve Arzusuna uyan, Allah'tan da Bağışlanmasını uman kimsedir " dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU  CAMİUSSAGIR HADİS No 3348

  Sahabeden Saad Bin Müseyyeb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Müminin kalbinde, Kendi kendini aldatmayan Doğruluk ve Dürüstlükle Edep ve Haya ile Olan,

Samimiyetle olan Allahın Sevgisini, Şefkatini, Dostluğunu, Rahmetini, Hidayetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek

korkusu, Korku ve Ümit etmek ile olursa, Allah Zül Celal Onu Korktuklarından Emin Kılar, Cesaret verir,

Ona Umduğunuda verir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU             

AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 631

  Sahabeden ve 2.Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Hesaba çekilmeden önce Nefsinizi hesaba çe­kin, Tartılmadan önce, Nefsinizi tartın,

Zira sizin hiç bir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün, Hesabınızı kolaylaştıracak şey,

Nefislerinizi En Büyük Arzolunuş Hesabına çekmeniz ve onun için tartmış olmanızdır,“dedi der,

 

     MAHŞERDE EDEP ve HAYADAN HESABA ÇEKİLME SORGUSU             

KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 313

  Sahabeden Vehb İbnü Münebbih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanoğlunun Dünyadaki Gayesi,  Geçimini düzeltmek için, Kendisine Haram olmayan, Helal olan Lezzetlerle

elde ederek Huzura Feraha kavuşmak olmalıdır, Bunlarla beraberde, Ahiret Azığı için çalışan olmalıdır, 

  Zamanının İnsanlarını Tanıması, İnsanlara karşı Lisanını Kötü ve Çirkef sözlerden koruması,

Haram olmayan, Helal olan bir işe yönelmesi vazifesidir,  

  İnsan Oğlu, Helal olan, Güzel olan bir işin Lezzetine, Huzuruna, Ferahlığına kavuştuğu Zamanlardan,

Müslüman Mümin Kardeşlerinin, Kendisine Ayıplarını ve Kusurlarını gösterip düzeltmesini istenildiği

Zamanlardan, Nefsini, Allah Zül Celal için Hesaba çekebileceği Ömrü Hayatındaki Zamanlardan,

Yevmi Mahşerde, Allah Zül Celalin Kendisiyle Konuşup Hesaba çekeceği Zamandan, Gafil olmamalıdır,“dedi der

 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              LEYL SURESİ AYET 10

 “ Biz de onlara, İman etmiş ve Amelini İmanı ile yapmış olan Mümin Müslümanlara,

En güç olanı Kolaylaştıracağız,”der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              FATIR SURESİ AYET 2

“ Allah Zül Celal, Rahmetinden, İnsanlara Neyi açarsa, Artık O Rahmeti kısabilecek olan yoktur,

Allah Zül Celal, Rahmetinden, İnsanlara Neyi Kısarsa, Artık Ona Rahmet verebilecek olan yoktur,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ARAF SURESİ AYET 156

“ Allah Zül Celal, Benim Rahmetim, Sevgim Her şeyi Kuşatmıştır ” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              BAKARA SURESİ AYET 105

“ Allah Zül Celal, Mutlak Lutuf sahibidir, Rahmetini, Müminlere, İman etmiş olanlara Tahsis etmiştir,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ARAF SURESİ AYET 156

“ Allah Zül Celal, Benim Gazabım vardırki, Onu İsabeti İkarcılaradır,

Benim Rahmetim vardırki, Rahmetim Her Şeyi Kaplayan ve Kuşatandır,

Rahmetimi, Benim Ayetlerime İman edenlere, Emirlerime ve Yasaklarıma Riayet ederek korunanlara,

Zekatını Verenlere Müşahhas kıldım.”der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              TEVBE SURESİ AYET 71

“ İyiliği Emreden, Kötülükten ve Kötü işlerden Vazgeçiren, Vazgeçirmeye çalışan, Namazlarını Kılmakla,

Zekatlarını vermekle, Allah Zül Celale ve Rasulune İtaat eden, Erkek ve Kadın Müminler,

Birbirlerinin Velisidir, İşte Böyle Müminleri Allah Zül Celal, Rahmeti ile Yargılayacaktır, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ZUMER SURESİ AYET 53

“ Ey Hadlerini aşmakla, Günahkar olmuş ve Kendi Nefislerine Zulmetmiş Kullarım,

Allah Zül Celal olan Benim, Rahmetimden Sakın Ha, Ümidinizi Kesmeyin, Hiç Şüpheniz olmasınki,

Nadimlikle Tevbe İstiğfar edenleri, Çok Bağışlayıcı ve Merhamet edici olan Benim,

Bütün Günahlarınızı Affedebilecek olan Benim,”der,   

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              BUHARİ HADİS No 1973

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Rahmetimi, Sevgimi, Yüz Bölüme ayırdım, Dünyaya sadece Bir bölümünü indirdim,

Doksandokuz Bölümünü Kendi katımda bıraktım, Yeryüzüne İndirdiğim Yüzde Bir Rahmetim, Sevgim ile ki,

Anne Yavrusuna Şefkat gösterir, İnsanlar Birbirlerine Merhamet ederler,

Vahşi Hayvanlar dahi birbirlerine Şefkat ederler, Yanında bıraktığım Doksandokuz Rahmetimi, Sevgimi ise,

Yevmi Mahşerde, Samimi olarak İman ve İbadet eden Kullarıma Rahmet etmek için ayırdım “ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ARAF SURESİ AYET 38

“ Habibim, İman etmek, Edep ve Haya konusundaki ve Yapmaları gereken Amelleri ve İbadetleri Konusundaki,

Yapmamaları gereken Yasaklar ve Haramlar Konusundaki, Ayetlerimizi, Emirlerimizi İnkar edenlere söyle,

Şayet bu İnkarlarından vazgeçerde, İnkar etmekten İtaat yoluna, İbadet yoluna girerlerse,

Geçmişteki Günahlarını Kendilerine Bağışlayacağım, “ der, 

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              NUR SURESİ AYET 20

“ Allah Zül Celal, Şefkatlilerin En Şefkatlisi, Merhametlilerin En Merhametlisidir,

Allah olan, Rab olan Benim, Müminlerin Üzerine, Rahmetim Lutfum olmasaydı, Haliniz nice olurdu ?” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 694

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmetine girmek için Hayırlı Amel ve İbadetler

yapınız, ( Allah Zül Celalin Rahmetine güvenmek, ancak ve ancak Hayırlı Amel ve İbadetler iledir,)

Hayırlı Ameller ve İbadet yapmaksızın, Namaz Kılmaksızın Allah Zül Celalin Rahmetini beklemeyiniz, ” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 694

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Ümmü Seleme (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Allah Zül Celalin Rahmetine Talip olmak istiyorsanız Çalışınız,

Çalışmayıp, Tembellik yaparak, Aylaklık yaparak Allahın Rahmetini beklemeyiniz,

Zira O Zaman Gazap gelecektir,“ dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ZÜMER SURESİ AYET 54

“ Ey İnsanlar, Üzerinize Azap gelmeden önce Rabbinize Allah Zül Celale yönelin,

Onun Emir ve Yasaklarına Teslim olun, Sonra Yardım olunmazsınız,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ALA SURESİ AYET 8

“ Müminleri En Kolay Yola Müyesser kılacağız,” der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              ŞEMS SURESİ AYET 9

“ Nefsini temizleyen, Kolay Hesabtadır, Elbette Kurtuluştadır, “ der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              İNŞİKAK SURESİ AYET 5, 6 ve 8

“ Dünya Hayatında iken, Rabbini dinleyen, Rabbine İman eden, Rabbinin Hak yolunda gitmeye çalışan İnsan,

Rabbine karşı, İbadetlerini ve Amellerini, İşlerini Doğru yapmaya Çabalayan, gayret gösteren Mümin Müslüman,

Kolay Bir Hesapla Hesaba çekilecektir, “ der,    

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 307

  Sahabeden Hasen ül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendi Nefsine Hakim olandır, Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekendir,

Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekenlere, Mahşer gününde, Hesap gününde kolaylık vardır,“ dedi der

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1836

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Seninle Akrabalık, Komşuluk, Arkadaşlık bağlarını koparanla İyi Münasebetini sürdürmeye çalışırsan,

Sana vermeyene Allah için verirsen, Sana Zulmedeni Allah için Affedersen,

Allah Zül Celal, Sana Mahşer Hesabını Kolaylaştırır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1029

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşer gününde, Hesap gününde, Allah Zül Celal Kulunu öylesine bir Hesaba çekerki,

Mimin Bir Kuluna, Bir Kötülüğü gördünde Niçin Engel olmadığını dahi Soracaktır,

Sonrada Rahmetiyle Onun Kalbine, “ Ya Rabbel Alemiyn, Ben Kötü İnsanlardan ayrılarak Sadece ve sadece

Sana Ümit bağladım” cevabını vermesi için İlham edecektir,”dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              EBU DAVUD HADİS No 3635

  Sahabeden Ebu Sırma (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Başkasına zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

Başkasına Güçlük çıkarana, Zorluk çıkarana, Allah ta Güçlük ve Zorluk çıkaracaktır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              EBU DAVUD HADİS No 3093

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme, Allah Zül Celalin İnşikak Suresi Ayet 8 de bildirdiği,

“ Kolay hesaba çekilecekler” kimlerdir diye sordum, “ Mümin bir Müslümana Bir musıbet isabet ettiğinde,

O Mümin Kul, O Musıbetin, Allah Zül Celalin Kendisini İmtihan için Taktiri sonucu kendisine isabet ettiğini bilip

Sabrederse, İşlemiş olduğu Günahlarına, Suçlarına, Kefaret olur, Onlardan hesaba çekilmez dedi,

Nisa Suresi Ayet 123 de “ Kötülük yapan Cezasını çeker” Sözü, Amellerin Allah Zül Celale arzedilmesidir,

Kulun, Günahlarından Hesaba çekilmesi değildir, Yevmi Mahşerde, Günahlarından dolayı,

İnceden inceye, Hesaba çekilen kimse, Mutlaka azaba uğrayacaktır,” dedi der,

 

     MAHŞERDE HESABA ÇEKİLME KOLAYLIĞI              CAMİUSSAGIR HADİS No 1853

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kendisini, Dünyada iken Dost edinen bir Kulunu, Başkasının Dostluğuna Terk Etmez,

Her Kim bir Müslüman, Dünyada iken, Mümin Bir Kulun Kusurunu örterse, aşikar etmezse,

Allahta Onun Kusurlarını örter, Aşikar etmez,

  Allah Zül Celal, İslamdan Nasibi olan Kimseyi İslamdan Nasipsiz olan Bir kimse ile bir tutmayacaktır,

İslamdan Nasip demek, Namazını Kılmak, Orucunu Tutmak ve Zekatını vermektir,” dedi der,

 

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle, Ne Alışverişin, Nede Dostluğun olmadığı bir gelmeden önce,

Mahşer Sorgusu Günü gelmezden Önce, Namazlarını Dosdoğru kılsınlar,

Kendilerine verdiğimiz Rızıktan, Kazançtan, Gizli olarakta, Aşikar olarakta İnfak etsinler,” der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ENAM SURESİ  AYET 72

“ Mahşer yerinde, Dünyadaki Amellerinizden Hesap vermek üzere Huzurunda toplanacağınız Allah Zül Celaldir,

Namazınızı,  Adabına göre Dosdoğru Kılmakla Emrolundunuz “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        BAKARA SURESİ AYET 286

“ Allah Zül Celal, Hiç Kimseye, Kendi Gücünün, yapabileceğinin üzerinde bir iş, bir İbadet yüklemez,

Kişinin Kendi Eliyle Kazandığıda, Kişinin Kendi Yaptığı İbadetleride,

Mahşerde Kendi Lehine veya Aleyhine olacaktır, “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        BAKARA SURESİ AYET 43

“ Rasulumun size gösterdiği gibi Namazlarınızı Dosdoğru Kılın,

Rükü Edenlerle, Cemaatle Rükü edenlerle birlikte Rükü edin,

Siz Namazınızı Hakkıyla Kılmaya bakın,

Rasulumun size gösterdiği gibi Zekatınızıda Dosdoğru hesablayın ve verin,” der,    

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        MAİDE SURESİ AYET 92

“ Ancak ve Ancak Allah Zül Celale, Rasulu Hz. Muhammede, Ahiret Günü Hesaba çekilmeye,

İslam Dinine İman Eden Mümin Müslümanlar, Namazlarını devamlı surette Kılarlar “ der,           

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        BAKARA SURESİ AYET 110

 “ Namazlarınızı Kılın, Zekatlarınızı verin, Mahşer Hesabınıza, önceden Ne gönderirseniz,

Mahşerde sadece ve sadece Onu bulursunuz, Mutlakki Allah Zül Celal Yaptıklarınızı Gören ve Bilendir, “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        BAKARA SURESİ AYET 83

 “ Biz İsrail oğulları Yahudilere, Namazı Kılın, Zekatı verin dye emretmiş ve İsrail oğullarındanda,

Yahudilerdende, Sizdende Namazı kılacağınıza, Zekatı vereceğinize dair Söz almıştık,

Verdiğiniz Sözden Pek azınız hariç, Sözünüzden döndünüz ve Halende Sözünüzden dönmektesiniz,” der, 

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        TABARANİ HADİS No 530

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mutlak ve Muhakkakki İslam Dininin Fıtratı, Ezan ve Namaz Kılmaktır, “ dedi der, 

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        NESAİ HADİS No 459 ve 460

  Sahadeden Abdullah Bin Bureyde (ra) ve Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kafirlerle, Müslümanların aramızdaki fark, Kılmak için söz verdiğimiz Namazdır,

Kulu, Kafir olmaktan kurtaran İbadet Namazdır, Kim Namaz kılmayı terk ederse Münafık Kafir olur, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        TABARANİ HADİS No 334

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” İki çeşit kimsenin kıldığı namaza Allah Azze ve Celle İtibar etmiyecektir,

Birincisi  Geri dönünceye kadar efendisinden kaçan Köle gibidir,

( yani Bir İşe girip, Gerek sonra habersizce işe gelmeyen, Gerek yaptığı işi yarım bırakıp giden,

Gerek yaptığı işi savsaklayıp yaptığı işi murdar ederek, Aldığı Ücretini hak etmeyen İşcinin,)

kıldığı Namaza Allah Azze ve Celle İtibar etmiyecektir,

  Diğeri de Kocasınna İsyan edip isyanından vaz geçmeyen, Kocasına Küfranı Nimet eden,

Nankör olan Kadının, Kocasından özür dilemedikce, sonrada Kocasına yapığı İsyanına pişman olduğunu ve

Birdaha yapmayacağını arz ederek Allah Azze ve Celleye Tevbe edmeyen Kadının,

kıldığı Namaza Allah Azze ve Celle İtibar etmiyecektir,“ dedi der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU       MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2328

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selem yanındaki Sahabilere,

“ Müflis, İflas etmiş Kimse Kimdir Bilirmisiniz, diye sordu, Sahabeler, Kendisini sıkıntıdan kurtaracak ve

Borçlarını ödeyecek Eşyası, Dinarı, Dirhemi ve Malı kalmayan kimsedir diye cevap verdiler, Allah Rasulu,

Gerçek Müflis, yani İflas eden, Mahşer Gününe, Kıldığı Namazlarla, Tuttuğu Oruçlarla, Verdiği Zekat ve

Sadakalarla, Yaptığı Farz ve Nafile İbadetlerle gelipte, Dünya Hayatında iken başkalarına haksızlık etmiş olan,

başkalarının Malını Gasbetmiş, Ona Buna Sövmüş olanın, Ona Buna Zina İftirası yapmış olanın,

Haksız yere Kan Dökmüş veya Dövmüş olanın İbadetleri, Bunlara Taksim edilip verilecektir,

Hala Bu Zulmettiği ve kendisinden Alacaklı ve Kimselerin Haklarını Karşılamayıp tükendiğinde,

Bu Defa, Zulmettiği, ve Kendisinden Alacaklı olan Kimselerin Günahları, O Kimsenin üzerine yüklenecektir,

Sonrada kalan Cezasını çekmek üzere Cehenneme atılacaktır, Müflis, yani İflas etmiş Kimse budur, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        DARİMİ HADİS No 1

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu, Kişi Cahiliye (kâfirlik) döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilir, cezalandırılır mı ?

diye sordum,  Allah Rasulu, Bana şöyle cevap verdi, " Kim Müslüman olduğunda, artık İslamın şartlarına göre

güzel hareket ederse, İbadetlerini yapar, Haramlardan kaçınırsa, Cahiliye döneminde, Cahil dönemine

yaptıklarından dolayı hesaba çekilmez, Kim de Müslüman olduğu halde,

İslamın şartlarını reddedip kötü hareket ederse, Cahiliye dönemindeki ve Müslüman olduğundan önceki ve

sonraki tüm kötü işlerinden dolayı hesaba çekilir ve cezalandırılır “ dedi der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                       İNŞİKAK SURESİ AYET 5, 6 ve 8

“ Dünya Hayatında iken, Rabbini dinleyen, Rabbine İman eden, Rabbinin Hak yolunda gitmeye çalışan İnsan,

Rabbine karşı, İbadetlerini ve Amellerini, İşlerini Doğru yapmaya Çabalayan, gayret gösteren Mümin Müslüman,

Kolay Bir Hesapla Hesaba çekilecektir, “ der,    

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ŞEMS SURESİ AYET 9

“ Nefsini temizleyen, Elbette Kurtuluştadır, Kolay Hesabtadır, “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ALA SURESİ AYET 14 ve 15

“ İyice Temizlenerek, Rabbini Zikredip Namaz Kılan, Umduğuna erişir, Felah bulur, Feraha erer, Kurtulur, “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ANKEBUT SURESİ AYET 45

“ Sana Vahyedilen Kuranı Kerimi Oku, Anlamaya çalış ve Namazını Kıl, Hayasızlıktan, Kötü ve İğrenç şeylerden

İnsanı, Ancak ve Mutlak, Kuranı Kerimi okuyup anlamak ve Namazları kılmak kurtarabilir, “der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU

KİTABUZ ZÜHD VER REKAİK HADİS No 307

  Sahabeden Hasen ül Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Kendi Nefsine Hakim olandır, Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekendir,

Allah Zül Celal için Kendi Nefsini Hesaba çekenlere, Mahşer gününde, Hesap gününde kolaylık vardır,“ dedi der

 

    MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU             CAMİUSSAGIR HADİS No 1853

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kendisini, Dünyada iken dost edinen bir Kulunu, Başkasının dostluğuna Terk Etmez,

Her Kim bir Müslüman, Dünyada iken, Mümin Bir Kulun Kusurunu örterse, aşikar etmezse,

Allahta Onun Kusurlarını örter, Aşikar etmez,

  Allah Zül Celal, İslamdan Nasibi olan Kimseyi İslamdan Nasipsiz olan Bir kimse ile bir tutmayacaktır,

İslamdan Nasip demek, Namazını Kılmak, Orucunu Tutmak ve Zekatını vermektir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                METEALİBUL ALİYE HADİS No 3121

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Ben, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gece Melekleri ile Gündüz Melekleri ikindi ve Sabah Namazlarında bir araya gelirler,

Gündüz Melekleri İkindi Namazından sonra (semaya) çıkarlar, sizinle beraber Gece Melekleri kalır,

Gece Melekleri ise Sabah Namazından sonra (semaya) çıkarlar ve sizinle beraber Gündüz Melekleri kalır,

  Allah Zül Celal Meleklerine, Kullarım ne yapıyorlardı diye sorar,  Melekler şöyle derler,

Onlardan bazıları Hiç Seni ve Sana İbadet etmeyi hatırlamazken, Bazılarınıda Namaz kılarken bulduk,

yine Namaz kılarken bıraktık, Aralarında Öyleleride varki, Ne iyilik görse, ne felaket gelse hep sendendir,

Hayırda Şerde Ancak ve ancak Senin Taktir etmen iledir diyenlerdi, derler,

Allah Zül Celal, Öyleyse O Kulumun Mülkünü, Malını artırın, O Kulumu sınayın buyurur,

O Kulun Malı Mülkü artırılır, sınanır, Allah Zül Celal O Kulumun Malını Mülkünü Daraltın O Kulumu sınayın der,

O Kulun Malı Mülkü daraltılır, sınanır, Melekler Allah Zül Celale, Sınama bitti derler,

Allah Zül Celal Meleklere, O Kulumu, Bollukta ve Darlıkta Nasıl gördünüz, diye sorar, Melekler,

Ey Rabbimiz, O Kulunu, En Sabırlı ve En Minnettar Kul olarak gördük, diye cevap verirler,

Öyleyse O Kulumu, Bana kavuşacağı güne kadar, Asla değişmeyecek bir Kul olarak kaydedin der,” dedi der,

 

 

    CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR      DARİMİ HADİS No 1280

  Sahabeden Nafi bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cemaatle Kılınan Farz olan Vakit Namazlar, Kişinin kendi başına, Tek başına Kıldığı Farz Namazdan,

Yirmi yedi derece daha fazla Mükafatlıdır, ( aynı Vakit Namazı Yirmiyedi kere kılmış kadar olur, ) “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     İ.NEVEVİ HADİS No 11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimin, Mescide, Câmide Cemaatle kıldığı Namaz, Evinde, İşyerinde ve başka yerlerde tek başına kıldığı

Namazdan Yirmiyedi derece daha mükafatlıdır, ( aynı Vakit Namazı Yirmiyedi kere kılmış kadar olur )

  Şöyleki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere Mecide

Câmiye gelirse, Mescide, Câmiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı

Hatası bağışlanır, Câmiye girince de, Namaz kılmak için orada durduğu sürece, tıpkı namaz kılıyormuş gibi

Mükafat kazanır, Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı

müddetçe Melekler, Onun için, Allahım Ona Merhamet et,  Allahım Onu bağışla,

Allahım, Onun Tövbesini kabul et, diye ona Dua ederler, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 404

  Sahabeden Ebu Umane (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah yolunda, Allah için Sefere çıkan, yolculuğu çıkan birinin,

Tek başına kıldığı Namaz, Yirmi beş Namaza denktir, O vakit Namazı, Yirmi beş kere kılmış gibidir,

Yol arkadaşı ile birlikte kıldığı Namaz, Dokuz yüz Namaza denktir, O vakit Namazı Dokuz yüz kere kılmış gibidir,

Yolculuk sırasında bir Mescitte, Cemaatle kıldığı Namaz, Kırk dokuz bin Namaza denktir,

O vakit Namazı, Kırk dokuz bin kere kılmış gibidir, ” dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     CAMİUSSAGIR HADİS No 2506 ve 2507

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Süheyb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Kişinin Evinde kıldığı Namaz, Bir Namaza denktir,

İnsanların görmediği bir yerde kılınan Namaz, Yirmibeş Namaza denktir,

Mahalle Mescidinde kıldı­ğı Namaz, Yirmi beş Namaza denktir,

Cuma Namazını kıldığı Camideki Namaz, Beş yüz Namaza, denktir,

Mescidi Aksa da kıldığı namaz, Beş bin Na­maza denktir,

Benim Mescidim, Mescidi Nebevide kıldığı Namaz, Elli bin Namaza denktir,

Mescidi Haremde, Kağbede kıldığı Namaz, Yüz bin Namaza denktir, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     İBNİ MACE HADİS No 1383 ve 1374

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Akşam ile yatsı namazları arasında

Altı veya Yirmi Rek'at Namaz kılan ve Fena Söz, Kötü Söz, Boş Söz, konuşmayan kimse için,

bu Namazlar On İki Yıllık İbadetine Denk tutulur, Allah Teâlâ cennette bir ev yaptırır, “ dedi der

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     AHMED BİN HAMBEL HADİS No 2108

  Sahabeden Abdurrahman Bin Esved (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

" Her kim Yatsı Namazından sonra, Haricen Dört Rekat Namaz kılar­sa,

Kadir gecesinde Kıldığı, Dört rekat Namaz gibi sayılır, “ dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 927

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem

“ Ey insanlar, Üzerinize Mübarek bir Ayın gölgesi düştü, Onda Bin aydan daha hayırlı bir gece saklıdır,

Allah O Ayda Oruç tutmayı Farz kıldı, Bende Gecesini ihya etmeyi Nafile kıldım,

  Kim O Ayda Nafile bir ibadet yaparsa, başka aylarda Farz ibadet yapmış gibi olur,

Kim O Ayda bir farzı yerine getirirse, Yetmiş Farzı yerine getirmiş gibi olur,

O Ay, Sabır Ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir, O Ay, dayanışma Ayıdır, O Ayda Müminin Rızkı artar,

Kim O Ayda bir oruçluya iftar verirse, bir köleyi Hürriyetine kavuşturmuş kadar mükafat alır, bağışlanır,” dedi

“ Ey Allah'ın Rasulü, Bizden herkes Oruçluya iftar verecek imkan bulamaz ki ? dediler,

Allah Rasulu “ Allah bu Mükafat ve Bağışlanmayı, bir oruçluya bir parça yaş veya kuru hurma veyahut

bir içim Süt veya Su ile iftar ettirene verir, Kim bir oruçluyu doyurursa, onun günahları bağışlanır,

Ayrıca O kişinin sevabı gibi sevap kazanır, Bundan dolayı diğerinin sevabından da bir şey eksilmez,

Bu öyle bir aydır ki, başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu da cehennemden kurtuluştur,

Kim bu ayda kölesinin ( İşcisinin ) yükünü hafifletirse, Allah da onu cehennemden azat eder, ” dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     İBNİ MACE HADİS No 1044

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ramazan ayında Bin Aydan Hayırlı bir Gece vardırki, O Gece Kadir Gecesidir,

( O Gecede Yaptığınız Bütün İbadetlerinizin, Bin Katı ile karşılık görmesi kuvvetle muhtemeldir,

Samimi olarak Kılacağınız Bir Günlük Namaz, Bin Aylık Namaz karşılığı göreceği,

Samimi olarak Tuttuğunuz Orucun, Bin aylık Oruç olarak karşılık görmesi kuvvetle muhtemeldir, )

Kadir Gecesinin, Feyzinden, Manevi Kazancından, Saadetinden Payı olmayan Mahrum olmuş olur,

Mahrum olan, Hayrın Tümünden Mahrum kalmış olur, “ dedi der,  

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 729

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Bir Cenaze Namazı kılarsa, Allah için, O gün Oruç tutmuş sayılır,

O gün ise, Yediyüz katıyla karşılık görecektir,” dedi der,  

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 1521

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Müslüman bir Kişinin, Evliliğine, Nikahına iştirak ederse, Allah yolunda bir gün Oruç tutmuş gibi olur,

Allah Yolunda bir Gün, Dünyada Yediyüz Gün hükmündedir,” dedi der,

 

     CEMAATLE NAMAZ, EKSİK NAMAZLARINIZI KARŞILAR     DARİMİ HADİS No 1362

  Sahadeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Şüphe yok ki, kulun kendisinden hesaba çekileceği Sorulacağı ilk İbadeti, Namaz İbadeti dir,

Sorguda Kulun, Farz Namazlarında eksiklik bulunduğunda, Yüce Allah Sorgu Meleklerine şöyle der,

" O Kulumun, Rasulumun Farz Namazlardan ayrı olarak gösterdiği, Farz Namazlardan ayrı olarak kıldığı

Sünnet Namazlardan, Harici Nafile Namazlardan ( Teheccüd, Teravih, İstihaze, İşrak, Kuşluk, Duha, Evvabin,

Hacet Namazlarından, ) Namazı var mı, ? Bakın, Farz Namazlarının eksikliklerini

O Sünnet ve Nafile Namazları ile tamamlayın der, Hesabın Sonunda şayet Farz Namazlarının eksiklikleri,

Sünnet ve Nafile Namazları ile tamamlanırsa, Tam bulunursa, O Kulun Sorgusuna Namaz Tamam yazılır ve

Namaz Sorgusundan çıkar, Zekat Sorgusuna girer, Zekat Sorgusuda Nafile Sadakalarla böyledir,

Sonra Oruç Sorgusuna girer, Oruç Sorgusuda, Nafile Oruçlarıyla böyledir,

sonra diğer Amellerinden böylece Hesaba çekilecektir,” dedi der,

 

     Allah Rasulu Hadislerinde Namazların Sünnetinin Ne kadar önemli ve Hükmiyetli olduğunu söylediği halde,

“ Sünnet Namazların yerine Kaza Namazı kılabilirmiyiz “ sorununa karşılık, “ Sünnet Namazların yerine

Kaza Namazı kılabilirsiniz, Zaten Şafi Mezhebine göre Kaza Namazı olan Sünnet Namaz Kılamaz “ derler,

Kendi verdikleri Fetvalarını İmam Şafiye yamarlar, İslam Dinini, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dini değilde,

Mezhep Dini yaparlar, , İslam Dininin Sünnet Namazlar Hükmiyetini Tahrip ederler,

Kendi Fetvalarını Mezheplere yamarlar,

Pek Yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi dr.mustafa kayapınarmış,

 

     Allah Rasulunun Vakit Namazlardaki Sünnetlerini kılmak yerine, Kaza Namazı kılacağım diye,

Vakit Namazların Sünnetleri yerine, Kaza Namazı kılmak, Sünnetten Çalmaktır, Hırsız Çıkmayı istermisiniz, ?

     Gün 24 Saat olduğu halde ve Siz Televizyonun karşısında Saatler harcarken,

Vakit Namazların Sünnetlerinin yerine Kaza Namazı kılayım demek yerine,

Sadece ve Sadece Televizyonlardaki Reklam aralıklarında Kaza Namazı kılsanız,

Mahşer Günü Namaz Hesabınızda Eksik Namazınız kalmaz,

Zira Sünnet Namazların yerine Kaza Namazı kılayım demek,

Allah Rasulunun Sünnetinden Yüz çevirmek demektir,

Karşılığında ise Allah Rasulu O Benden değildir diyor, Kaldıki,

Allah Rasulu Sünneti olan Namazları dahi Kaza etmiştir, Ona göre hesaplayın,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ANKEBUT SURESİ AYET 45

“ Sana Vahyedilen Kuranı Kerimi Oku, Anlamaya çalış ve Namazını Kıl, Hayasızlıktan, Kötü ve İğrenç şeylerden

İnsanı, Ancak ve Mutlak, Kuranı Kerimi okuyup anlamak ve Namazları kılmak kurtarabilir, “der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ALA SURESİ AYET 14 ve 15

“ İyice Temizlenerek, Rabbini Zikredip Namazı Kılan, Umduğuna erişir, Felah bulur, Feraha erer, Kurtulur, “ der,

 

     MAHŞERDE NAMAZ İÇİN HESABA ÇEKİLME AHİRET SORGUSU                        ARAF SURESİ AYET 172

“ Kuranı Kerimde Size Bildirdiğimiz Emir ve Yasakları, İbadetleri,

Rasulumun Size Bildirdiği ve gösterdiği Emir ve Yasakları ve İbadetleri,

Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilirken, Bunlardan haberimiz yoktu diyemeyesiniz diye yazdık, “ der,    

 

     Allah Zül Celal, Nuh Aleyhisselama, Gemiye Bin ve Tufandan kurtul demişti, O da Gemiye Binip Tufandan

kurtulmuştu, Allah Zül Celal, Musa Aleyhisselama, “ Elindeki Asanı Denize vur,” diye emretmişti,

Oda asasını denize vurduğunda, Deniz açılıp kurtulmuştu, bugün Rabbimiz Bize “ Namaz Kıl “ diye emrediyorki,

Beş Vakit Ezanlarla Seni Namaza çağrıyorki, Tufandan kurtulasın, Önündeki Deniz açılıp kurtulasın,

Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha Kıssası, Lud Aleyhisselam Kıssası, Edep ve Hayadır,

Kuranı Kerimdeki Nuh Aleyhisselam ve Tufan Kıssası, Musa Aleyhisselamla Firavun kıssası,

Lud Aleyhisselam Kıssası, Bugün anlatılanlar gibi Masal ve Hikaye değildir, Oralardan alacağınız budur,

 

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  MÜZEMMİL SURESİ AYET 15

“ Mutlakki, Size Tanıklık ve Şahitlik edecek bir Peygamber gönderdik,” der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  BURUC SURESİ AYET 3

“ Şahitlik Edene, ve Şahitlik edilene Andolsun ki,” der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  BAKARA SURESİ AYET 143

“ Allah Zül Celal, Samimiyetle İman edenlerin İmanını Zayi etmez,

Bütün İnsanlık, Hak ve Adalet için Hakkın Şahitleri olacaktır,” der,  

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  HAC SURESİ AYET 78

“ Allah Zül Celal Sizin Sahibinizdir, Allah Zül Celal Ne güzel bir Yardımcıdır,

Allah Rasulunun Size Şahit olması için, İnsanların Size Şahit olması için, Sizinde İnsanlara Şahit olmanız için,

Artık Namazınızı Kılın, Zekatınızı verin, Allah Zül Celalin ve Rasulu Muhammed Aleyhisselamın

Emirlerine Sımsıkı sarılın, “ der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  HADİD SURESİ AYET 19

“ Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden ve dahi İbadetlerini Yapanlar,

İşte Onlar, Rabbinin Yanında, Sözü ve Özü Doğru olan Şahitlerdir,” der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  HUD SURESİ AYET 112

“ Emrolunduğun gibi, ( Edep ve Hayanızda ) Kendi kendini dahi aldatmayan Doğrulukla, Doğru ve Dürüst Olun,

 Allah, Her işinizde, yaptıklarınızı görendir, “ der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  NİSA SURESİ AYET 85

“ Her Kim Güzel bir İlime, Güzel bir İşe, Güzel bir Mesleğe, Güzel bir Doğruluğa Dürüstlüğe Sahip olursa,

Onun, O İlimden, O İşten, O Meslekten, O Doğruluktan yana bir Söz Payı olacaktır,“ der, 

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3520

  Sahabeden Ebu Bekre ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim bir Mümin, Allah Zül Celalin Hâkimiyetine saygı gösterirse,

Allah da Kıyamet Gü­nü onu yüceltecektir,”dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  DARİMİ HADİS No 522

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim, İlmine, Mesleğine göre bir İş yapmak için, Kimi Bir İşe Çağrılıpta Ne iş yaptığı, Kıyamet Gününde,

Mahşer Günüde, Yaptığı O İş, Kendisine bağlanacaktır, Sonra Onları Durdurun denilecek,

Onlar O İşleri Mesleğine göre Nasıl yaptığına dair O İşlerinden Sorguya Çekilecektir denilir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  İBNİ MACE HADİS No 60

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Yevmi Mahşerde, Hesab Gününde, Mahşer Hesabını vererek Allah Zül Celalin Güvenci içine giren ve

Cehennem Azabından kurtulan Mümin Kimseler, Kendilerinin İmanlı olarak bildiği ve İbadetlerini yerine getirdiğini

bildiği ve Tanıdığı Kimselerin, Dünyada iken, Haklarım diyerek almak uğruna, Arkadaşları ile, Dostları ile,

Müminler ile, İnsanlar ile yaptıkları Çekişmeleri, Tartışmaları ve Husumetleri nedeni ile Cehenneme atılmış

olduğunu ve Cehennem Azabı gördüklerini gördüğünde, Allah Zül Celale, Ey Rabbimiz, Bu Kardeşlerimizde,

Bu Arkadaşlarımızda, Bizlerle Beraber İman etmişlerdi, Bizlerle Beraber Namaz Kıldılar,

Bizlerle Beraber Oruç tuttular, Bizlerle Beraber Haç yaptılar, Lakin Onlar Cehenneme atılmışlar derler,  

  Allah Zül Celal ise Onlara, Cehenneme gidin ve Onlardan İmanlı olarak tanıdıklarınızı tutup Cehennemden

çıkarın, diyecek, O Müminler, O Kimseler, Cehenneme giderek, Dünyada İken Sadece ve Sadece

Allah Zül Celale Seçde ettikleri için Cehennem Ateşinin Yüzlerini Yakıp Tanınmaz hale getiremediği,

Arkadaşlarını, Dostlarını, Müminleri Cehennemden çıkaracaklar, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3517

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Siz, Allah Zül Celalin Yeryüzündeki Şahitlerisiniz, Siz Mümin Bir Kimi Hayırla Söylerseniz, İyi Söylerseniz,

Cennet Ona Vacip olur, Siz Kimi, Kötü olarak söylerseniz, Onada Cehennem Vacip Olur, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/63 H /2

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Müslüman olarak Vefat eden biri, Kabrine defnedilirken,  Arkadaşlarından, Komşularından En Az İki Kişi,

“ Biz O Kişi hakkında, Hayırlı bir Kimse olduğundan başka bir şey bilmiyoruz,

Biz O Vefat edenin Arkadaşlığından, Komşuluğundan Razıyız “ diye Şahitlik yaparlarsa, 

  O Vefat eden Kişi Allahın İlminde, Hayırlı bir Kimse olmadığı halde, Günahkar bir Kimse olduğu halde, 

Allah Zül Celal, Kabir Sorgusu yapacak olan Meleklerine Emrederki,

“ Vefat eden Kulum hakkında, Şu İki Arkadaşının, Komşusunun Şahitliğini Kabul ediniz,

O Vefat eden Kulum hakkında, Benim İlmimde mevcut olan durumunu dikkate almayınız,

Bende Vefat eden O Kulumu, Kabir Azabından Af ve Mağfiret ettim ” dedi der,

 

    Yani, En az İki Arkadaşınızın, Komşunuzun, Arkadaşlığınızdan, Komşuluğunuzdan Razı olmaları ile,

Allah Zül Celal Rahmetiyle, Sizin için kendi hakkından vazgeçmektedir,  Yevmi Mahşerde, Hesaba Çekileceğiniz

Gündede, Allah Zül Celal Rahmeti ile Muhtemelen böyle olacağı kuvvetle muhtemeldir,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  METEALİBUL ALİYE HADİS No 2984

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, ( İslam Dini Emir ve Yasakları, Dini İbadetleri, Amelleri konusunda,  

Allah Zül Celalin Ayetlerinin ve Rasulu olan Benim Sözlerimin, Hadislerimin, Sünnetlerimin Hilafına,

Bence diyerek ) kişinin kendi görüşünü kabul etmesi, onunla Amel etmesi ve Gururlanması 

Kendi Görüşünü Allah Zül Celale Şirk koşmasıdır, ( İslam Dininin Emirleri Muhalefetine Amel yapmasıdır,)

Her Kim, Ben Alimim, Çok Bilgiliyim, her şeyi Biliyorum derse, O Cahildir, Eçheldir, Cahillerin Cahilidir,

Her Kim de, Kendi görüşüyle ( Bence diyerek ) Ben Cennetliğim derse, O Cehennemliktir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  CAMİUSSAGIR HADİS No 2219

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,“ Allah Zül Celal, Mahşer Günü, Hesap Günü Hükmünü verinceye kadar,

Hiç Kimseyi, Bu Cennetliktir, Bu Cehennemliktir, diye Allahın yerine geçip yargılamaya kalkmayın, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 311

  Sahabeden Ebu Celed (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Müreffeh bir hayat sürenler ve sıkıntıya duçar olan­lar olmak üzere, insanlar iki kısımdır,

Musîbete duçar olanlara başlarına gelenlerden dolayı acıyın, merhamet edin,

Allah'ın Size verdiklerinden dolayı da, Allaha Hamd edin,

  Allah Zikrinden başka Boş laflar etmeyiniz, Yoksa kalpleriniz katılaşır, Kalbinde Kasâvet bulunan kimseler,

Kalbi Katılaşmış olan Kimseler, Al­lah'tan uzaklaşmıştır, fakat Onlar bunun farkında bile olmazlar,

  Sanki herbiriniz bir Rab'miş gibi insanların işledikleri Günahlarını Ölçmeye Tartmaya Hesap etmeye

kalkmayınız, Rabbinizin Yargısının, Hukuğunun, Adaletini önüne geçmeye kalkmayınız,

Sadece Bir Kul olduğunuzun farkında olarak, Kendi Günahla­rınızı ölçmeye tartmaya,

hesap etmeye bakınız,  “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  İBNİ MACE HADİS No 4049

  Sahabeden Huzeyfe Bin El Yaman (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Elbiseniz, Kıyafetiniz eskidiği gibi, İslam Dininin İbadet Hükümlerine olan Bilginiz, İmanınızda eskiyip gidecek,

Öyleki, İslam Dininde olduğu halde, İslam Dinine İman ettiği halde, İslam Dininin İbadet Hükümleri Nedir,

Namaz Nedir, Oruç Nedir, Hacetmek ve Umre yapmak Nedir, Zekat vermek, Sadaka vermek Nedir,

Edep, Haya Nedir, Konusunda Tek bir Ayet yada Hadis Hükmünü öğrenmeyecekler, Öğrenmek İstemeyecekler,

Öğrenmek ve yaşamak istemediğindende Bilinemeyecektir,

  Onların İhtiyarlarından, Erkek ve Kadınlar, Bir Tek Ayet ve Hadis Hükmü dahi bilmezken,

Öğrenmek istemezken, Biz Dedelerimizden, Babalarımızdan Sadece “ La İlahe İllallah,“ kelimelerini duymuşduk,

İslam Dininden sadece Bildiğimiz budur ve Din olarak Sadece bu Kelimeleri söyleriz diyecekler,

Lakin, Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerimin Hükmünü Bilmeyenler, anlamayanlar, anlamak istemeyenler için,

“ La İlahe İllallah, “ Kelimeleri, ( Onlar için sadece Bir Tekerleme Gevelemeden ibaret olduğu için )

Ahirette Onlara bir kurtuluş olmayacak, vermeyecektir,“ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/336 H/2

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Selem, “ Kalbinde, İlimden, Bilimden,

Hikmetten, Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi olmayan, Harap olmuş biridir, İlimden, Bilimden Hikmetten,

Fıkıhtan, İslam Dini Bilgisinden bir bilgi Öğrenin ve Öğretin, Tahsil edin, Sakın, Cahil olarak ölmeyin,

Zira Allah Zül Celal Yevmi Mahşerde, Cahilliğiniz için Mazeretinizi,

yani Bilmiyordum demenizi kabul etmeyecektir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  YUNUS SURESİ AYET 82

“ Hoşunuza gitmese de, Allah, Sözleri, Ayetleri ile gerçeği açığa çıkarandır “ der,

 

     MAHŞERDE ŞAHİTLİK SORGUSU                  ARAF SURESİ AYET 172

“ Kuranı Kerimde Size Bildirdiğimiz Emir ve Yasakları, İbadetleri,

Rasulumun Size Bildirdiği ve gösterdiği Emir ve Yasakları ve İbadetleri,

Kıyamet günü, Mahşerde Hesaba çekilirken, Bunlardan haberimiz yoktu diyemeyesiniz diye yazdık, “ der,    

 

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     YUNUS SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celalin İzni olmadan Hiç Kimse, Hiç Kimseye Şefaat edemez, “ der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     BAKARA SURESİ AYET 255

“ Allah Zül Celalin İlminden, Allah Zül Celalin İzni olmadan, Kim Şefaat edebilir ? “ diye soruyor,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     MERYEM SURESİ AYET 87

“ O Gün Mahşer günü, Rahmanın Katından Ahd Almış Kimseden başkası Şefaat etme hakkına sahip değildir,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NECM SURESİ AYET 26

“ Allah Zül Celal, Dileyip Razı olduğu Kimseye İzin vermeden önce, Hiç Kimsenin Şefaati bir işe yaramaz,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     TAHA SURESİ AYET 109

“ O Gün, Mahşer Sorgusu günü, Rabbinin, Sözünden Hoşnut olduğu ve İzin verdiği Kimseden başkasının,

Şefaati Fayda vermez,”der,  

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     BAKARA SURESİ AYET 105

“ Allah Zül Celal Mutlak Ekber olan Lutuf Sahibidir, Rahmetini Dilediği Kimseye, Dilediği şekilde Tahsis eder,”der

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     ZUHRUF SURESİ AYET 86

“ Ancak ve ancak, Hakkın Gönderdiği Kuranı Kerimin hükmiyetine bilerek Şahitlik edenler, Şefaat edebilir,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     ENAM SURESİ AYET 57

“ Mutlak Hak Olanla, Batıl olanı, Mutlak ayırd eden, Mutlak gerçeği açığa çıkaran, anlatan,

Mutlak Hüküm sahibi Allah Zül Celaldir,” der,     

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NEBE SURESİ AYET 38 ve 39

“ Mahşer Günü Hesap Günü, Rûhlar ve Melekler, sıra sıra dururlar, Ancak Rahmân'ın,

Allah Zül Celalin izin verdiği konuşabilir, o da doğruyu söyler ve Rabbine Varan bir Yol Tutar,  “ der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     BAKARA SURESİ AYET 48

“ Öyle Bir Günden, Kimsenin Kimsenin yerine bir şey vermeyeceği, veremeyeceği, ödemeyeceği, ödeyemeyeceği,

Kimseden Fidye kabul edilmeyeceği, İmansız, Taatsiz, İbadetsiz olanlara Hiçbir Yardım yapılmayacağı,

İmanı, Taati, İbadeti olamayan Kimseye, Kimseden Şefaatin Kabul edilmeyeceği, bir günden,

Yevmi Mahşer Sorgusu ve Hesabı Gününden, İmanınızla, Taatinizle İbadetinizle Korununki, Kurtulasınız,” der, 

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NİSA SURESİ AYET  69

“ Her Kim, Allah Zül Celale ve Rasulune ve İslam Dinine İman ve İtaat ederse,

Onlar Ahirette, Peygamberler, Sıddıyklar, Şehitler, Salihlerle birliktedir,

Bunlar Dünyadada, Ahirettede Ne güzel Arkadaştır,” der,  

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NİSA SURESİ AYET 64 ve 65

“ Şayet Kendinize Zulmettiğiniz zaman, Günahlar işleyip Günahkar olduğunuz Zaman,

Günahlarından Nadim olup, Allah Zül Celale Tevbe İstiğfar etselerdi, Rasulumde Onların Bağışlanmasını dileseydi,

Mutlakki, Beni, Rahmeten Lil Alemiyn olan Beni, Çok Merhametli ve Çok Affedici bulurlardı,”

“ Rabbine Andolsunki, Taki, aralarında çekiştikleri  şeyde, ( Şefaat varmı Yomu,)  Seni Hakem yapıncaya kadar,

Sonrada, Senin verdiğin Hükme içlerinde bir sıkıntı duymayıncaya kadar,

Tam bir Teslimiyetle boyun eymeyinceye kadar, İman etmiş olamazlar,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/61 H/10

  Sahabeden Avf İbni Malik (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametten sonra, Mahşer, Hesaba çekilme gününde, Peygamberlerin imamı, Hatibi ve Şefaat sahibi Benim,

Bunu öğünmek için söylemiyorum.” dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/10 H/2

  Sahabeden Avf İbni Malik (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

Hucurat 2 ve Kehf 110, ayetinden sonra

“ Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Rasulu “ Muhammed Aleyhisselam ” Size Bir Hüküm verdiğinde,

Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın,”Rabbinize yaptığınız İbadetinizde,

Bence diyerek, Kendi Fikrinizi Allah Zül Celal ve Rasulunun Önüne geçirmeyin, Şirk Koşmuş olmayın,” ayetiyle

“ Rabbim katından bana bir melek geldi de: “ Ümmetimin yarısının Cennete konulması ile Şefaat arasında beni

muhayyer kıldı, Ben Şefaati seçtim, Benin Şefaatim, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan,

Şirk koşmuş olmadan, ölen kimseler içindir,” dedi der

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     CAMİUSSAGIR HADİS No 1534

Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Üçüncü Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Mahşer Gününde, Hesap Gününde, Şefaat edecek olanlar,

Peygamberler, Sonra Alimler, Sonrada Şehitlerdir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NESAİ HADİS No 2060

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yevmi Mahşer günü, Hesap Günü, Ümmetimden bazıları Hesabı Sol tarafından görülen kimselerin arasına

atılacak, O Zaman Ben, Ey Rabbim, Onlar Benim Ashabımdandır diyeceğim, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/4 S/308 H/9

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden iki sınıfa şefaatim olmayacaktır, Zalim kalbli umera, ( Zalim Devlet yöneticileri ve Memurlarına)

ve dinde her aşırı giden, Aşırılığı ile kendi kendini ve insanları dinden çıkaran Müfrid kimseye,”dedi der,
 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     İ,MÜNZİRİ HADİS No C1 S119 H6 S140 H34

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dünyada iken, Kendini vede Başkalarını, Hak yola veya Sapıklık yoluna çeviren, Mahşerde, Hesap yerinde,

aynı şekilde, Hak yola yada Sapıklık yoluna çeviren olduğu şekilde diriltilecek, Haşrolunacaktır, Dünyada iken

İlimiyle Amel eden Alime, İnsanların Hesabına Şefaat etmek için burada Dur bekle denilecek,“dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     DARİMİ HADİS No 388

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey ilim sahipleri, İminizle Amel edeniz, İlminizle Çalışınız, Çünkü Alim, İlim Adamı, Bilim Adamı,

ancak, İmiyle, Bilimi ile, Amel edendir, Çalışandır, Ameli, Çalışması, İlmiyle, Bilimiyle uygun olandır, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     TEVBE SURESİ AYET 113

“ Cehennem ashabı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra,

akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek Peygambere ve Mü'minlere yaraşmaz,” der,

 

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     CAMİUSSAGIR HADİS No 776

 Sahabeden Ebu Ümame El Bahili (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi Anlamaya çalışarak okuyunuz, Zira Kuranı Kerim, Kendisini anlamaya çalışarak okuyanlara,

Mahşer günü Şefaat etmek için gelecektir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     CAMİUSSAGIR HADİS No 2949

 Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

 “ Kur'ân şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir. Şikayetçi olacak ve şikayeti doğru kabul edilecektir,

Onu kendisine rehber edeni o Cennete götürecektir. Arkasına atanı ise Cehenneme sürükleyecek­tir,” dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 3 S 227 H 9

 Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'an-ı Kerim şefaatçidir ve şefaati makbuldur, Riayet etmiyenlere ise hasım olarak isbatı vücud edecektir.

Kim ki, Kur'an'ı öne alırsa, Kur'an onu Cennete götürür.

Kim de arkasına bırakırsa onu da Cehenneme sürer,”dedi der,
 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C 3 S 219 H 14

 Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Oruçlarla Kur'anı Kerim, kıyamet gününde kula şefaatçı olurlar, Oruç der ki: "Ey Rabbim! Ben onu gündüz

yemekten ve şehvetlerden men ettim. Sen onun hakkında benim şefaatimi kabul et."

Kur'anda şöyle der: "Ey Rabbim! Ben onu geceleyin uykudan men ettim.

Öyle ise Sen de, benim, onun hakkındaki şefaatimi kabul et. "Ve de şefaatleri kabul olunur,”dedi der,
 

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     RAMUZ EL HADİS HADİS No C/3 S/216 H/12

  Sahabeden Ebu Derda (ra) anlatıyor, Rasullulah Sallalhu Aleyhi ve Sellem,

“ Şehidler, Aile efradından Yetmiş Kişiye Şefaat edeceklerdir, “ dedi der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NİSA SURESİ AYET 31

“ Şayet Siz, Yasakladığımız Büyük Günahlardan Sakınmaya özen gösterirseniz,

Diğer Kusurlarınızıda Biz Örteriz, Mahşerde Önünüze çıkarmayız,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     ZÜMER SURESİ AYET 33 ve 35

“  Allah Zül Celalin Emrettiği Doğruluğa gelenlerin ve Onu Tastik edenlerin,

Kendilerini, Allah Zül Celale olan Takvaları ile koruyanların, “

“ Allah Zül celal Onların, Önceden işlemiş oldukları Günah olan Amellerin, En Kötüsünü dahi, Kefaretle örtüp

İşlemiş oldukları Amellerin En Güzeline göre, Mükafatlarını kendilerine verecektir,” der,  

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     MUHAMMED SURESİ AYET 2

“ Allah Zül Celal, Rasulu Muhammed Aleyhisselama Vahyederek İndirdiği Kuranı Kerime,

İslam Dinine İman Edenlerin, Sadece ve Sadece Allah Zül Celale İbadet edenlerin,

Doğru ve Dürüst olarak İyi Ameller, İşler yapmaya çalışanların, Kötü Hallerini, Hatalarını, Günahlarını Örtecek

ve Mahşer Hesabındaki Durumlarını düzeltecektir, “ der,    

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     MÜNAFİKUN SURESİ AYET 9

“ Artık Her kim, Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman edip, Salih Ameller işler,

Allah Zül Celalin Emrettiği, Allah Rasulunun gösterdiği İbadetleri O Şekilde ve samimiyetle yapmaya çalışırsa,

Allah Zül Celalde Onun Büyük Küçük Bütün Günahlarını, Hatalarını, Kusurlarını Örter, Mağfiret eder,

Altlarından Irmaklar akan ve Orada Ebedi olarak kalacakları Cennetlere koyar, İşte asıl Kurtuluş budur,” der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     YUNUS SURESİ AYET 63, 62 ve 64

“ Allah Zül Celale İman ve İbadet edenlere, Allah Zül Celale Karşı gelmekten Sakınanlara, Dünya Hayatındada,

Ahiret Hayatındada Müjdeler vardır, İyice Bilinizki, Hesap günü Allah Zül Celalin Huzuruna gelenlerden,

Allah Zül Celale, Rasulu Muhammed Aleyhisselama, İslam Dinine İman eden,

Sadece ve Sadece Allah Zül Celale İbadet eden, Allah Zül Celale ve Rasulune Dost olanlara Hiç bir Korku

yoktur, Onlar Mahzun olmayacaklardır, Üzülmeyeceklerdir, İşte bu, Asıl Büyük kurtuluşunuzun Kendisidir, “der,

 

     MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                     NUR SURESİ AYET 54

“ Rasulum Deki, Rasulumun Sorumluluğu, Rasulume yüklenen Sorumluluktur,

Sizin Sorumluluğunuzda, Sizin üzerinize yüklenendir, Allah Zül Celale Tüm Benliğinizle İtaat edin,

Peygamberine Tüm Benliğinizle İtaat edin, Şayet Tüm Benliğinizle İtaat ederseniz, Hidayet bulursunuz,” der,

 

    MAHŞERDE ŞEFAAT SORGUSU                                  NİSA SURESİ AYET  64

“  Günahları Sorumsuzca işleyerek, Umursamazca Günahları küçük görerek, Kendilerine Zulmedenler,

Allah Zül Celale Samimiyetle, Nadilikle Tevbe ederek Bağışlanma isteselerdi,

Allahın Rasulude Onlar için, Allah Zül Celalden Bağışlanma istese,

Allah Zül Celali Mutlakki, Mutlak Merhametli, Mutlak Affedici ve Mutlak Bağışlayıcı olarak bulurlardı, “ der,

 

     Şefaat, Allah Zül Celalden Başkasının Affı ve mağfireti değildir,

Allahtan Başka Hiç Kimse Af ve Mağfiret edebilecek değildir,

     Şefaat, Allah Zül Celalin, Kullarını Muhatap alması ve Kullarını, Kullarına sormasıdır,

O Kulu Hakkında Diğer bir Kulunun Reyini almasıdır, Bu Allah Zül Celalin Rahmetindendir.

     Sakın Ha Sakın, Şefaati Kendinize bir garanti gibi görmeyin, Zira Allah ve Rasulune Samimi değil iseniz,

Samimiyetsizliğiniz Günahlarınızı örtmeyecek ve dahi Şefaat edilmeyeceksiniz demektir,

 

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              TUUR SURESİ AYET 17

“ Günahlardan, Haramlardan Kendini koruyanlar, Korunanlar için,

Cennetlerde Sonsuz Niymetler, Mükafatlar vardır,” der,  

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              KALEM SURESİ AYET 3

“ Cenneti Kazananlar için, Sınırsız ve Sonsuz ve Kesintisiz Mükafadlar vardır, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              SAFFAT SURESİ AYET 54

“ Sizlere Mükafaad için yaratacaklarımızın bitip tükenmesi yoktur ve Sonsuzdur, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              AHKAF SURESİ AYET 19

“ Dünyada İşlediklerinizden,yaptıklarınızdan dolayı, herkesin dereceleri vardır,

Şayet Cenneti kazanmış iseniz, Cennette dereceleriniz vardır, Şayet Cehennemlikseniz dereceleriniz vardır,

Bu dereceler hiçbir şekilde ve şartta haksızlığa uğratılmamanız ve yaptıklarınızın,

hak ettiği karşılığını vermek içindir,” der,     

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              ZUHRUF SURESİ AYET 69,70,71,72,68

“ Ayetlerime, Kitabım Kuranı Kerime İman edip, Müslümanlardan olan kullarım,

Siz ve Eşleriniz, ağırlanacağınız Cennetime giriniz, “

“ Canlarınız ne çekiyorsa, gözleriniz, gönülleriniz neyden hoşlanıyorsa Cennette o vardır,

Orada ebedi olarak kalacaksınız, orada size hiçbir korku, endişe ve rahatsızlık olmayacaktır,

İşte imanınızla yaptığınız Salih amellerinize, ibadetlerinize karşılık vaat edilen Cennet budur,” der,   

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              VAKIA SURESİ AYET 35

“ Cenneti kazanan Hanımlarınızı, Sizin için Yeniden Yaratacağım, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              SAFFAT SURESİ AYET 49, 50 ve 52

“ Edep ve Haya Sizin için Mutlak bir Hatırlatmadır,

Fuhuşa ve Zinaya Gitmemek Sizin için Mutlak bir Hatırlatmadır,

Fuhuştan, Zinadan Edep ve Haya ile Korunanlar için, Kapıları kendilerine Sonsuza kadar açılan ADN Cennetleri

güzel bir Gelecek için beklemektedir, Yanlarında Bakışlarını sadece ve sadece Eşine yönlendiren

kendileri ile yaşıt olan Eşleri vardır, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              RAAD SURESİ AYET 23 de

Cenneti Kazananlar, Cenneti Kazanmış Babası ile, Annesi ile, Eşleri ile, Çocukları ile birlikte olacaklar, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              BAKARA SURESİ AYET 25

“ En Temiz En Güzel En Hoş Hanımlar, Ebedi olarak kalacağınız Cennette Sizi beklemektedir, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              NİSA SURESİ AYET 57

“ İman edip Salih Amel işleyenleri Ebedi olarak kalacakları, altından Irmaklar akan Cennetlere koyacağız,

Onlara Orada Tertemiz Hanımlar vardır,” der, 

 

     Yani Dünyadaki Hanımlarınız Cennetteki Hanımlar gibi tertemiz değildir, anlamınıda anlayın, 

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              BUHARİ HADİS No 1342

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennet Ehli olan, Cenneti Kazanan Erkeklerin her birinin İki Kadını, Zevcesi, Hurisi olacaktır,

Bu Kadınlarının, Yüzünün ve Vucudunun Güzelliğini, Gençliğini, Çekiciliğini, Letafetini, Tüm Dişiliğini,

Cinsel arzusunu, Siz Nasıl arzu ediyorsanız, Size öyle yaratılacak, Sizin Arzu ettiğiniz hayalinizden dahi

geçemeyecek Tatlı bir şekilde, Sadece ve Sadece Size görünecek, Başkalarına, Size göründüğü şekilde değil,

   Onlar ağızlarından, burunlarından ve bedenin sâir yerlerinden Size Pis olan bir şey çıkmayacak,

Size karşı Çirkefleşmeyecektir, O Kadınların Teri dahi Misk kokusudur,  Kokuları Sizin arzularınızı Şaha kaldıran,

Sizi Kamçılayan güzel Kokudan, Parfümden çok çok daha güzel bir Parfümdür,

   Dünyadaki Kadın, Dünyadaki Ne kadar Süslenmek için Güzelleşmek için Kozmetik kullansada,

Ne Kadar Süslensede, Nekadar Güzel görünsede, Ne kadar Şuh, Çekici ve Tatlı görünsede,

Cennetteki Kadınlarınızın Güzelliğinin Tatlılığının yanından dahi geçemezler,  

   Cennet Ehlinin Yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki Nurlu Sûrete benzer,

Cennet Ehli arasında, Ne bir İhtilaf, Ne bir Düşmanlık, Nede Başka bir Kadını veya Erkeği daha güzel görerek,

keşke benim Kadınımda, veya Benim Erkeğimde öyle olsaydı diye bir Hasedleme olmayacaktır, 

Gönülleri bir gönül, Allah ve Rasulu için Sevgi ve Muhabbet olacaktır,

Onlar sabah, akşam Allahı Tesbîh edecekler, Allahı Tesbih etmekten, Zevkü Vâab olacaklar,

Onlar Allahı Tesbih etmekten Zevkü Vâab oldukca, Allahta Onlar için daha yeni şeyler yaratacaktır, “ dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 2545

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennetteki Hanımlarınızın, Hurilerinizin Tenleri Kılsız, Tüysüz ve Pürüzsüz olacaktır,

Gözleri Size Aşk ve Şevk veren şekilde Sürmelidir, Cennetteki Hanımlarınızın Gençlikleri Hiç Tükenmeyecek,

Sizin arzu ettiğiniz yaş ve güzellikte olacak ve Güzellikleri hiç solmaksızın Sizin için artacaktır, ” dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CENNET MÜKAFATI NEDİR              TİRMİZİ HADİS No 2550

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cenneti kazanan Kadın ve Erkek, arzu ettiği Hangi güzellikte ve Kuvvette olmak isterse,

Cennette O Güzellikte ve Kuvvette olacaktır, “ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadislerin anlamı, Cenneti Kazandığınız taktirde,

Erkeğe Hanımı, kendisinin arzuladığı kadar Güzel ve Tatlı olacak, Erkeklere Eş olarak verilecek olan

Kadınlar, Kızlar, Kendisinin arzuladığı kadar Güzel ve Tatlı olacak, Erkek Arzuladığı Gençlik ve Kuvvette olacak,

Çünkü Allah Size Onu, O şekilde Yaratacak, Dünyada gördüğünüz ve görebileceğiniz, Şeffaf, Transparan, İnce,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte olan, Cinselliği dışarı fışkırtan, Erkeklerin Şehvetlerini üzerlerine çeken,

En Güzel, En çekici, En cezbedici, En Şuh, En Şehvetli, En Arzulu Kadınlar ve Kızlar karşılaştırmasında,

Cennetteki Kadınların Güzelliği, Tatlılığı, Cezp ediciliği, Şuhluğu,

Arzulu ve Şehvetli güzellikleri karşısında, Kesinlikle Köpek Leşi kadar dahi güzel değildir,

Cennete ise, bırakın Köpek Leşini, Aklınıza Hayalinize gelemeyecek kadar en ufak bir pislik dahi giremez,   

 

     Dünyada iken, Gençlik ve Güzellik bakımından, Başka Kadınları, Kızları, Hasedleyen Kadınlar ve Kızlar,

Cennetteki Kendi Gençliği ve Güzelliği karşısında Başka bir Kadının yada Kızın Güzelliğini Hasedleyerek

bakmayacaklar, Bende O Kadınlar ve Kızlar gibi, O Kadınlar ve Kızlar kadar Güzel olsaydım

demeyecekler, O Kadar Güzel ve Tatlı olacaklardır, 

 

     Cenneti kazanmış Erkeklere, Dünyadaki Hanımı Cenneti kazanamadığı ve Hanımı Cennette olmadığı için

Hanımı Cehennemde olduğu için verilecek olan veya Dünyadaki Hanımı ile birlikte verilecek olan,

Hurilerin, yani Cennet Kadınlarının çokluğu, Dünyada iken Tüm Cinselliğini,

Tüm Dişiliğini, Teşhir ederek, Dışarı Fışkırtarak, Başka Erkeklerle Görsel Fuhuş yapan Hanımızın

Cehennemde olmasından dolayı olsa gerektir, Bir de Sakın ha, Cenneti Kazanmış Erkeklere, İki Dünya Kadını

Ve Yetmiş Huri varda, Cenneti Kazanmış Kadınlara İki Dünya Erkeği ve Yetmiş Huri Erkeği yokmudur  ? gibi bir

Sapıklaştırma ve Sapıtma düşüncesine kapılmayın,

Cennetin Hesabını, Sadece Sahibi olan Allah Zül Celale bırakın,

 

     Siz Yinede Cennet veya Cehennemin nasıl olduğu hesabını yapmaya kalkışmayın,

Aklınızı, Tahayyülünüzü fazla zorlamaya kalkışmayın, Buna Sizin Aklınız ve Tahayyülünüz hesaba yetmez,

 

Ziya Paşanın ifadesi ile “ İdraki Meali bu Küçük Akla gerekmez, Zira bu Terazü, Bu kadar Sıkleti Çekmez,

 

     Siz, Edep ve Hayanızın derecesi hesabında Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin ve Habibi Rasulu Ziişanın

Huzuruna, Çıkmaya yüzünüz varmıdır yokmudur, Huzura Çıkabilecekmisiniz, Çıkamayacakmısınız ?

Onun hesabını yapmaya, anlamaya çalışın, 

Zira bu hesabın yapılacağı ve anlayacağınız vakitte, Sizin Vaktiniz geçmiş olacak,

 

     Tam Oruca alıştık, Ramazan Bitti, Tam Bayrama alıştık, Bayram Bitti, Tam Hayata alıştık, Ömür Bitti,

Nihai ve Bitmeyecek Ömürle Bayram, Mahşer Hesabından, Yüz Akıyla Çıktığımız zamanki Bayramdır,

Nihai Bayramınız Mübarek olsun, 

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ANKEBUT SURESİ AYET 23

 “ Her Kimki , Allah Zül Celale kavuşmayı Düşünmeyenlere,  Allah Zül Celalin Ayetleri ile Alay edenlere,

Allah Zül Celali ve Ayetlerini İnkar edelere, Allah Zül Celalin Huzuruna çıkmayı, Hesap vermeyi yok sayanlara,

Allah Zül Celalin Rahmeti Yoktur, Onlara Cehennemde Sınırsız ve Sonsuz bir Azab vardır,  “ der,  

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 SAFFAD SURESİ AYET 58

“ Onlar için, Allah Zül Celalin Emirlerini ve Haramlarını İnkar edenler için, Edepsiz ve Hayasız olanlar için,

Fuhuş ve Zinayı yapanlar için, Çeşit Çeşit Azablar hazırlamıştır, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 SAAFFAT SURESİ AYET 18 ve 10

“ Gıybet Yapanlar, Sizler Çok Aşağılanmış olarak Diriltileceksiniz,

“ Kulak Hırsızlığı, Gıybet yapanları, Mutlak Yakıcı Bir Alev Takip edecektir,” der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 SAFFAD SURESİ AYET 39

“ Kendiniz yapmış olduğunuz şeylerden, çirkeflerden başka bir şey için cezalandırılmayacaksınız,” der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 MUVATTA  CEHENNEM HADİS No 1 ve 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“ Cehennem Ateşi,

Dünyadaki en yüksek şiddetteki Ateşten, Altmışdokuz Kat tan, Yetmiş Kat tan daha fazla Şiddetli kılındı,

Siz Cehennem Ateşinin, Dünya Ateşi gibimi, Kırmızı olan Renktemi zannediyorsunuz ? Cehennem Ateşi,

Zift gibi, Katran gibi, Zifirin Zifiri Şiddetinde (azap olunana çıkmamaya yapışan ) Simsiyah bir Ateştir, “ dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 BUHARİ HADİS No 2055

  Sahabeden Numan Bin Beşir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ehlinin en hafif azab göreni, Ayağının altına konan ateşten, Beyni kaynayandır.

Cehennem Ehlinin bazıları topuğuna kadar ateşe girmiş olarak azab görür.

Bazısı ise dizlerine kadar ateşte olarak azab görür, Bazısı da Göğsüne kadar ateşte olarak azab görür.

Bir kısmı ise tamamen ateşe batmış olarak azab görür,” dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 AHMET BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 107

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Azabından bir bölümki, Cehennemdekilerin Başından aşağı, Hararetini ölçemeyeceğiniz,

Hararetine dayanamayacağınız Kaynar Sular boşaltılır, Bu Kaynar Sular, Cehennemdekilerin Kafalarını deler,

Karınlarına ulaşır, Kafataslarının, Karındakilerin hepsini O hararetle eritir ve ayaklarından çıkarken,

Cehennemlikler, Erimiş bir Pelte gibi olurlar, daha sonra tekrar eski durumlarına getirilir,

Cehennem azabı, Hiç kesintiye uğramadan Sonsuz biçimde devam edecektir, “ dedi der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 İBRAHİM SURESİ AYET 16 ve 17

“ Cehennemde onlara, Su yerine İrin içirilecektir, İrini İçmeye yutmaya çalışacaklar, İrin Boğazlarına yapışacak,

Onun arkasından daha şiddetli bir azap gelecektir, Her yanlarından Ölüm gelecek, Ölümün geldiğine,

Ölüm kurtuluşumuz olacaktır diyerek sevinecekler, Lakin, Ölmeyeceklerdir,

Zira Ölüm Sadece ve Sadece Dünyadadır, “ der,   

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ALA SURESİ AYET 13

“ O Ateşe girdiğinizde, Cehennemde Ne ölecek, Ne de Yaşam bulabileceksiniz,” der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 NİSA SURESİ AYET 56

“ Cehennemdekilerin, Derileri Ateşten kavruldukca, Derilerini yeniler, Cehennem Azabını devam ettiririz, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 KALEM SURESİ AYET 33

“ İşte Azab Böyledir, Ahirette Cehennem Azabı ise Daha büyüktür,

Sınırsız ve Sonsuzdur, Keşke anlasalardı,“ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 YUNUS SURESİ AYET 51

“ Habibim, Rasulum Onlara Deki, Azab Başınıza geldikten Sonramı bu Azabların varlığına İnanacaksınız ? “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 NAHL SURESİ AYET 107

“ İşte Bu Azaplar, Onların, Dünya hayatını, Şehevi Arzularını, Dinine tercih etmelerinden,

İman Etmeyen Toplulukların, Doğruluğu, Hidayeti görmek istememelerinden dolayıdır,” der

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ENFAL SURESİ AYET 51

“ İşte Bu Azablar, Kendi Ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır, Allah Zül Celal Katiyetle Zulmedici değildir, “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 KAF SURESİ AYET 29

“ Allah Zül Celal, Ben Kullarıma Zulmedici değilim “ der,

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ALİ İMRAN SURESİ AYET 182

“ Allah Zül Celal, Katiyetle Kullarına Zulmedici değildir,

Bu Azablar, Kendi ellerinizle işlediğiniz Çirkeflerinizin karşılığıdır,  “ der

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 YUNUS SURESİ AYET 44

“ Allah Zül Celal, İnsanlara Zulmedici değildir, Lakin İnsanlar, Allah Zül Celalin Emirlerine ve Yasaklarına,

Edepsizlik ve Hayasızlıkla Karşı geldikleri için Kendi Kendilerine Zulmetmektedirler, “ der,  

 

     HESABINIZ SONUCU CEHENNEM AZABI NEDİR                 ZÜMER SURESİ AYET 26

“ Bu Suretle, Allah, Onlara, Edep ve Haya ile yaşamayanlara, Dünya hayatında Bu Rezilliği tattırdı,

Ahiret Azabı, dahada büyüktür, Keşke anlasalar, bilselerdi “ der,

 

     Cehennemde, bu Azapları Cezaları çekerken, Bayılma, Ölüm ve Yok olma yoktur,      

Sürekli ve Sonsuz zaman olarak Azap ve Ceza vardır, Devamlı Fetva peşinde koşanlar, alın Size bir Fetva,

Allah Rasulunun Hadisinde gayet açık ve Net olarak belirttiği Cehennem Ateşine, Azabına, Cezasına

Ne kadar dayanıklı iseniz, O Kadar Edepsizlik ve Hayasızlıklar yapabilirsiniz,

 

     Edepsizlik, Hayasızlık olan, Utanmazlık olan, Karşı Cinse yada kendi Cinsine Cezbedtiren,

Cinsel arzu ve istek olan, Fuhuş yapmak, Zina yapmak, yaptırmak veya hazırlamak Cezası olan Azap,

Cehennem Ateşi, Sizleri Bizleri İmtihan için Şehvetle Örtülüdür,

Siz Dünyada iken Herhangi bir İmtihana girdiğinizde, Size Sorulacak sorular örtülmüş gizlenmiş değilmidir,

İmtihana girip çıktıktan sonra İmtihanınızın neticesine göre istediğinize kavuşabilmek yada

mahrum kalmak yokmudur, Kaldıki İmtihanlarda Kopye çekmek Suç olduğu kadarda zordur,

Allah Zül Celal ise Size, daha İmtihana girmeden veya İmtihandan çıkmadan,

İmtihanınızın Neticelerini Sizin Nefsinizin Kabul edip etmeyeceğine göre Kopyesini veriyor,

 

     Siz Yinede Cennet veya Cehennemin nasıl olduğu hesabını yapmaya kalkışmayın,

Aklınızı, Tahayyülünüzü zorlamaya kalkışmayın, Buna Sizin Aklınız ve Tahayyülünüz hesabı yetmez,

 

     Ziya Paşanın ifadesi ile “ İdraki Meali bu Küçük Akla gerekmez, Zira bu Terazü, Bu kadar Sıkleti Çekmez,”

 

     Siz, Edep ve Hayanızın derecesi hesabında Sadece ve Sadece Allah Zül Celalin ve Habibi Rasulu Ziişanın

Huzuruna, Çıkmaya yüzünüz varmıdır yokmudur, Huzura Çıkabilecekmisiniz, Çıkamayacakmısınız

Onun hesabını yapmaya, anlamaya çalışın,

Zira bu hesabın yapılacağı ve anlayacağınız vakitte, Sizin Vaktiniz geçmiş olacak,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan,

Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini

açık ve net bir şekilde bildiren Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Mahşer Hesabı budur, 

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Edep ve Haya konusunda bu Kadar hassas, açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen,

Streçh, Badi, Mini, Dekolte, Şeffaf Transparan, teşhirci kılık kıyafetleri giyinmeye ve giydirmeye devam ederek,

Müslüman olduğunuzu, başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim,  Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz, Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur, 

 

     Burada, Dünyada iken, Devletlerin koyduğu Beşeri Kanunlara göre hareket etmezseniz,

gerek kabul edilmeme gereksede cezalandırma müeyyideleri olduğunu herkes iyi bildiği gibi, 

Yevmi Mahşerde, Hesap gününde, İlk Önce Edep ve Haya ile olan İmanınızdan başlamak üzere,

İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz günde, İman ettiğim ve Yaptığım İbadetlerim dediğiniz

İmanınız ve İbadetleriniz, Şeriat Kanunlarına uygun olursa kabul edilecektir,  Şeriat Kanunlarına uygun değilse

O İmanınız ve İbadetleriniz Suratınıza çarpılacaktır, İmanınızın Varlığını yada Yokluğunu İmdi Hesap edin,

Daha Sonra Amellerinizin ve İbadetlerinizin Kabul edilebilirliğine geçin,

 

     Yevmi Mahşer, Hesap günü, İlk Önce Edep ve Haya ile olan İmanınızdan başlamak üzere,

İbadetlerinizden dolayı sorguya çekileceğiniz gün gelmeden burada

Adisyonlarınızın Hesabını iyi yapın, Zira Adisyonları hesaplama Zamanınız Mahşerde geçmiş olacak,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 

İslam Mektebi Öğrencisi

 

SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim