ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SÜNNET NEDİR, HÜKMİYETİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 1799

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI,

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ HÜKMİYETİ NEDİR ?

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ NEDİR ?

     SAKAL BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR ?

     BIYIK  BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,?

     ÖRNEK SAKAL ŞEKLİ NEDİR ?  

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,?  

     ERKEKLERİN SAÇINI KAZITMASI NEDİR, ?

     ERKEKLERİN SAÇINI TOPUZ YAPMASI NEDİR ?

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR ?  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     NECM SURESİ AYET 3 ve 4

“ Size Peygamber olarak gönderdiğimiz Allah Rasulum Muhammed  AS. Kendi arzusuna, Hevasına göre

konuşmaz,( Kuran Ayetleri içinde olmayan fakat Dininizi ve İbadetlerinizi Size gösteren Öğreten )

Onun söyledikleride, ( Peygamberiniz Hz. Muhammedin AS. Söyledikleride, Bildirdikleride Sözleri, Hadisler de )

Kendisine Vahyedilen Vahiyden başka değildir, ( Benim Söylediklerimdir, ) “ der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     AHZAB SURESİ AYET 33 ve 34

“ Size olan Kuranı Kerim Ayetlerini ve Rasulumun Size olan Sözlerini, Hadislerini, Sünnetlerini,

devamlı Okunmaya devam edin, devamlı hatırınızda tutun, Hatırlayın, Aklınızdan, Düşüncenizden,

Yaşamınızdan çıkarmayın, Kendinizden eksik etmeyin “ der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     İBRAHİM SURESİ AYET 31

 “ İman eden Kullarıma söyle, İbadetlerini,

( Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Rasulumun gösterdiği şekilde ) dosdoğru yapsınlar, “ der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     MÜ’MİNUN SURESİ  AYET 85

“ Allah Zül celal, İbadet eden kulları hakkında, İbadetlerini,

Sünneti dahilinde yapmalarını, İlahi Kanun olarak Emretmiştir,

Sonra, Sünnet Noktasında, Hüsrana düşmeyesiniz, inkarcı Kafirler durumuna düşmeyesiniz, ” der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     AHZAP SURESİ  AYET 62

“ Size verilen Sünnetler, Sizden Önceki Ümmetlerinde Sünnetidir, Kanunudur, “ der, 

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     İSRA SURESİ  AYET 77

“ Sana Verdiklerimiz, Senden önce Geçmiş Peygamberlerede, Geçmiş Ümmetlerede verdiğimiz Sünnettir,

Sünnetimizde Hiçbir değişiklik bulamazsınız, “ der,  

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     FATIR SURESİ  AYET 43

“ Allahın Sünnetinde, asla bir değişme veya başkalaşma bulamazsınız,” der, 

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     HAŞR SURESİ AYET 7

 “ O Muhammed ( sav) Peygamber, Size Ne verdiyse alın, Ne Söylediyse Dinleyin,

Size Helaller, Ameller, İbadetler olarak Ne yapacağınız konusunda söylediklerini, yaptıklarını yapın,

Size Neyi yasakladı ise, Neyi Haram Kıldı ise Ondan, Musıbetten kaçar gibi kaçın, “ der, 

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     ENFAL SURESİ AYET 20

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat edin,

Allah Zül Celalin Ayetlerini İşittiğiniz halde, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini İşittiğiniz

halde, Cüret edip, Allah Rasulunun Sözlerinden Sünnetlerinden Yüz Çevirenlerden olmuş olmayın,” der,  

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                    FATIR SURESİ  AYET 43

“ Öncekilere verilen Sünnetlerden başka bir şeymi bekliyorsunuz,

Zira Allah Zül Celal, Sünnetini Tebdil etmiştir, Onun Sünnetinde kat’a, bir sapma yahud değişiklik olmaz,

Allah Zül Celalin, Rasulu ile Üzerinize Tebdil ettiği Sünnet Kanunları değiştirmeye Cüret etmeyiniz, “ der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ      HUCCURAT SURESİ AYET 3, 1 ve 2

“ Ey İnananlar, Seslerinizi, Sözlerinizi, Hükmünüzü Allahın Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselamın

Sözünün, Hükmünün üzerine çıkartmayın, Allah Zül Celal ve Muhammed Aleyhisselamdan önce konuşmaya

kalkmayın,”  Allah Zül Celalin Ayetleri, Allah Zül Celalin Habibi ve Rasulu olan Muhammed Aleyhisselam

Size Bir Hüküm verdiğinde, Siz, Muhammed Aleyhisselamın verdiği Hüküme Muhalif bir Hüküm çıkartmayın, “

“ böyle yaparsanız, Bütün Amelleriniz Mahvolup, Yok olup boşa gidecektir, “ der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     MÜ’MİN SURESİ AYET 4

“ İnkâr edenlerden, İnkarcılardan, Sapıklardan, Sapıtmışlardan başkası,

Allâh Zül Celalin Ayetleri ve Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile Mücâdele etmez,

O İnkarcıların, Sapıkların, Sapıtmışların Öylece Sizin aranızda Şehirlerde dolaşmaları,

Gayet Efendi Gayet Nazik Gayet Süslü Gayet Cazibeli olması seni aldatıp, Allâh Zül Celalin Ayetleri ve

Habibi Rasulu Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Hükümleri ile yaşamaktan yolunu çevirmesin

Çok Dikkatli ve Özenli olun, “ der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     TEVBE SURESİ AYET 122

“ Müminlerin Hepsi Dininin İcaplarını yapmak hususunda aynı olacak değillerdir,

Her Taifenin, Dinini iyice öğrenerek Kavmine döndüklerinde,

Kavmine Tam ve Doğru olarak öğretmeleri gerekmezmiydi ?  

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     CASİYE SURESİ AYET 6

“ İşte Size İmanınız, İbadetleriniz, Amelleriniz ve Çalışmalarınız, İştigalleriniz konusunda

Allah Zül Celalin Ayetleri, İşte Size Allah Rasulunun Sözleri, Hadisleri,

Artık Bundan Sonra İnanacak başka bir Sözünüz varmıdır, “ der,

 

     KURANI KERİM AYETLERİNDE ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİ                     ZÜMER SURESİ AYET 22

“ Allahın Kitabı Kuranı Kerime, ( Rasulunun Hadislerine, Sünnetlerine )

Yürekleri katılaşmış olanlara Yazıklar olsun “ der,

 

     Allah Rasulunun İfadelerini biraz anlamaya gayret gösterirsek, Allah Rasulunun,

Farz olan İbadetlerin Önünden ve arkasından Yaptığı Sünnetleri Farz Niteliğinde olan Sünnetlerdir,

Bu Nevi Sünnetlerin Yok sayılması veya kasten terki Küfürdür, Kafir olmaktır,

     Allah Rasulunun, Farz niteliğinde olmayan Sünnetleri, Herhangi bir Farz olan İbadete bağlı olmayan,

Sosyal Yaşam üzere olan Sünnetleridir, Bu Nevi Sünnetler, Allah Rasulunun İfadesi ile Fazilettir,

Günümüz Yaşantısına görede, Huzur, Güven, Sağlık, Sıhhat ve Berekettir,

Şimdi Sizce Hangi Sünnetin Terki halinde Siz Ne kaybediyorsunuz onu düşündünüzmü ?   

 

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      DARİMİ HADİS No 594 ve 593 

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) ve Sahabeden Yahya Bin Ebu Kesir (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Vahiy Meleği olan Cebrail Aleyhisselam Bana,

Kur'an Ayetlerini indirdiği gibi Sünnetlerimide indirdi,” Sözlerim, Hadislerim ve Sünnetlerim vardır,

Kur'an'ı Kerimi Açıklayıcıdır, anlatıcıdır, İzah edicidir, Kuranı Kerimdeki Ayetlere Hüküm vericidir,

  Kuranı Kerimde Ayetler vardır, Sözlerime, Hadislerime Sünnetlerime Hüküm vericidir,

Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim vardır, Kuranı Kerimdeki Ayetlere, Hüküm vericidir, dedi der

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı Kerimi Arabca Lafzından, Doğru okuyup vedahi Lisanından anlayacak kadar öğrenin,

Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      METEALİBUL ALİYE HADİS No 3080

  Sahabeden İmran Bin Husaym (ra) anlatıyor, Yanımdakilere Hadis Dersi verirken, Hadis anlatırken biri geldi ve

Bize yalnız Kurân'dan bahset, Biz Kur'ân'dan başkasını istemiyoruz, dedi, Bunun üzerine

“ Söyle bakalım, Sen ve Arkadaşların sadece Kur'ân'a müracaat ettiğinde, Kuranda, Öğle namazının Kaç rekât,

İkindi namazının Kaç rekât, Akşam namazının Kaç rekât olduğunu, ve İlk iki Rekâtta kıratta bulunacağının

açıklamasını bulabiliyormusun, ? Söyle bakalım, Sen ve arkadaşların yalnız Kur'ân'a müracaat ettiğinde,

her 200 koyunda 5 koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar Sığırda şu kadar, zekat verilmesi gerektiği

hükmünü bulabiliyormusun? Söyle bakalım, Sen ve arkadaşların Kur'ân'a müracaat ettiğinde,

Beytullah'ın yedi defa tavaf edileceği, Safa ile Merve arasında say yapılacağı açıklamasını bulabiliyormusun ?

Kuranı kerimde Emredilenlerin Nasıl yapılacağını zamanlarını, şekillerini, Allah Zül Celal,

Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile vermiştir,” der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükümlerini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir, ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/362 H/9

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya, Yaşamaya, Yaşatmaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya, yaşatmaya çalışmadan Dininiz olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya, yaşatmaya çalışmadan,

Sadece Nakletmekle ilim olmaz, Dininiz, İlim ve Hidayetiniz, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi,

Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla,

yaşamaya çalışmakla ve yaşatmaya çalışmakla olur “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      TABARANİ HADİS No 252

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlardan biri, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim ve Benim Sözlerim,

Hadislerim, Sünnetimdir, Diğeri Ailem, Ehli Beytim ve Ashabım, Sahabilerimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2058

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size İki Şey, İki Emanet bırakıyorum, Onlara Sımsıkı sarıldıkca, Onlardan ayrılmadıkca,

Onlarla Düşündükce, Onlarla Çözüm aradıkca, Proplemlerinizi Onlarla çözdükce, Yoldan Sapmazsınız,

Onlar, Allahın Bana Vahyettiği Kuranı Kerim, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetimdir,

Bunları, Siz Cennette Havzım Başında yanıma varıncaya kadar birbirinden ayırmayınız, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      BUHARİ HADİS No 796

  Sahabeden Hz Ömer (ra ) anlatıyor, Sünnetlerin Tarifi ve Şekli Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme Aittir,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sünnetlerini Bizzat yapmış ve göstermiştir, Hakiki, Samimi Gerçek

Müslüman olanlar, Allah Rasulunun Sünnetlerini terk etmeyi, yapmamayı Sevemez “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      İ.MÜNZİRİ C1 S112 H15 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“( Sünneti yapmazsanız Günah yoktur gibi ifadeyle, Sünnetlerimi Önemsemeyen, Önemsizleştiren,

Hükümsüzleştiren,) Sünnetimden Yüz Çeviren, Sünnetimi Reddeden, Benden değildir,

Müslümanlardan değildir “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      DARİMİ HADİS No 588

  Sahabeden Umeyye El Muradi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim İlmini ve Bilimini Öğreniniz, İlimi Bilimi Öğrendiğiniz zaman da İlminize,

Biliminize hâkim olunuz, İlimi, Bilimi,  Ne Gülmek ile, Ne de oyunla karıştırmayınız, İlimi, Bilimi Uygulamazsanız,

Tatbik etmezseniz, İlminizle, Biliminizle Amel etmezseniz, İlminizle, Biliminizle gerektiği şekilde çalışmaz

Kendinizi geliştirmezseniz, Kalpler O İlmi ve Bilimi Kerih görüp Reddeder, Fasıklardan olursunuz, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      DARiMİ HADİS No 625 ve 627

  Sahabeden Abdullah İbni Mesud (ra) ve Ez Zühri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi Müzakere ediniz, Çünkü Sözlerimin, Hadislerimin Sizin Yaşamınıza,

Hayatınıza girmesi, Sözlerimle, Hadislerimle, Sünnetlerimle Amel edebilmeniz, Müzakereler ile Mümkün olur,

Hadis Müzakerelerini Terk etmek ve Hadislerimi unutmak, Sizin için Felakettir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1357

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Emanet olarak bıraktığım Ehli Beytimin ve Sünnetlerimin durumu, Hz Nuh un Gemisi gibidir,

O Gemiye binen kurtulur, Binmeyen Helak olacaktır,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      İBNİ MACE HADİS No 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Yevmi Kıyamete kadar, Allah Zül Celalin Kuranı Kerim Ayet Hükmiyetlerine ve

Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim Hükmiyetine bağlı kalan,

Dininin İbadetlerini ve diğer işlerini Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükmiyetleri dahilinde yapan,

Sadece ve Sadece Bir Taife olacaktır, Onlar, Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükümlerinden ayrılmayacaktır,

Kendilerine Muhalefet edenlerde, Onlara Zarar veremeyecektir, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      İBNİ MACE HADİS No 3 ve 1

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Her kim bana itaat ederse hakikat ta Allah’a itaat etmiş olur ve Her kim bana isyan ederse 

Hakikat ta  Allah’a isyan etmiş olur, Size Neyi Emrettimse onu alınız, onu yapınız, ona sarılınız ve

Sizi Neyi Nehyettimse, Yasakladımsa Ondan da vazgeçiniz, kaçınınız, kaçınız, Onu kesinlikle yapmayınız,

Yoksa İmanınız elinizden gidecektir, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      BUHARİ HADİS No 2172

  Sahabeden Ebu Hüreyre ve Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her kim Allah Rasulu olan Bana, Benim Söylediklerime, Gösterdiklerime, Yapınız veya Yapmayınız

dediklerime, Sünnetlerime, İtâ'at ederse, bunlara göre davranırsa,  Allah'a itâ'at etmiş olur,

  Her kim de, Allah Rasulu olan Bana, Benim Söylediklerime, Gösterdiklerime, Yapınız veya Yapmayınız

dediklerime, Sünnetlerime, İtâ'at etmezse, bunlara göre davranmazsa,  Allah'a Asi olmuş olur, İsyan Etmiş olur,

Allaha İtaat in ve Allaha Asi olmanın İsyan etmenin ne demek olduğunu ve

karşılığını herkes iyi Bilsin, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin, Dini Bilgilerin, Dini Eğitimin, Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,
                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      TUHEFUL UKUL HADİS No 171

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Amel edilmesi Hidayet, Terk edilmesi Sapıklık olan,

Farz niteliğinde olan Sünnetlerimdir, İkincisi, Amel edilmesi Faziletiniz olan,

Yapmadığınızda, yapamadığınızda hata sayılmayan Günah sayılmayan Sünnetlerimdir,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      DARİMİ HADİS No 595

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki çeşittir, Birincisi,  Sünnetimi almak yapmak farzdır,

Sünnetimi bırakmak Bidat uydurmak yapmak Haramdır, Sünnetimi Kasten terk etmek Kafir olmaktır,

İkinci Sünnetim ki, bu Sünnetimi almak yapmak Fazilettir, ” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 252

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  Allah Zül Celal, İnsanlar Senden, bir Söz, bir Nasihat, Bir Sohbet talep ederlerse,

işte onlar tam Islah olacak haldedirler, İnsanlara her Cuma günü, (haftada) bir sefer Vâzu nasihat ediniz,

Şayet ziyade yapmak istersen, (haftada) İki sefer Vâzu nasihat ediniz,

Şayet daha çok yapmak istersen (haftada) üç sefer Vâzu nasihat ediniz,

  Lakin, Vâzu nasihatınızla, İnsanları, Kur'anı Kerimi dinlemekten usandırmayınız,

Zira Seni dinlemeye gelen Cemaat, Kendi Sözleriyle, Düşünceleriyle meşgul olduklarında,

Onları Usandırmaya başlamış olursun, buda Onların üzerine Nasihati kesmiş olur,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      RAMUZ EL HADİS HADİS No C/1 S/62 H /4

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kimde Ashabımdan öğrendiğiniz Sözlerimden, Hadislerimden yana bir ilim varsa onu Izhar etsin,

Onu Söylesin Onu Açık etsin, Muhakkak ki Sözlerim, Hadislerim ilmini gizleyen kimse,

Allah'ın Bana Muhammed (s.a.s.)'e indirdiğini Gizleyen, Hükümsüzleştiren, Masallaştıran gibidir,

Şayet Sözlerim, Hadislerim İlmini Izhar etmezseniz, Söylemezseniz açık etmezseniz, 

Bu ümmetin sonradan gelenlerinin, Siz Evvelkilere laneti olacaktır, ” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      CAMİUSSAGIR HADİS No 1636

  Sahadeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Ümmetim, Ben Sizin Bazı şeyleri bilmemenizden korkmuyorum,

Lakin Bildiğiniz halde, Onunla Amel etmemenizden korkuyorum,

Bildiklerinizle Ne derece Amel ettiğinize dikkat ediniz, “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Es Şami El Utbe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Bir Amel ve İbadet yapmazdan önce, İslam Dininin Amellerini, İbadetlerini, Sözlerimden,

Hadislerimden, Sünnetlerimden İlimle iyice öğrenin,

  Kuranı Kerim Ayetleri, Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim, kendisi ile konuşulmadıkca,

Kendiliğinden konuşmaz, Sünnetim ile Amel edilmedikce, çalışılmadıkca, kendiliğinden amel yapmaz,

Sünnetimi, Amel etmeksizin benimsemek, Sünnetler çokda önemli değildir demek,

Yalan Söylemektir, İki yüzlülük demektir, Benim Gıybetimi yapmak demektir,

Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine, Kendi kusurlarınızı bularak onları düzeltmeye bakınız,

  Çünkü durum şu ki, Hakla Bâtılın, Bid adlerin birbirine karışacağı, Ma'rûfun, Doğru olanın, Münker olarak,

Yanlış olarak gösterileceği, Münkerin Yanlışın, Ma'rûf olarak, yani Doğru olarak gösterilip Amel ve İbadet

edileceği, bir zaman gelecektir, Bunun neticesinde Kişiler,  kendisini Allahtan uzaklaştıracak şeylerle,

Allahı kızdıracak, Gazablandıracak şeylerle Allaha yaklaşmaya, Allaha Sevgisini göstermeye çalışacaktır,

  Allah'tan korkun, Çünkü sizler, Günâhlardan, Bid adlerden Titizlikle kaçınmanın zayıfladığı, 

ilmi, onu bozanların öğrendiği bir zaman gelecek, ilim hakkında, içine soktukları hatalardan, Bid adlerden dolayı,

Amellerini, İbadetlerini, Nefislerinin arzularıyla yapacaklar, konuşacaklar,

Hak ile emredilen, Doğru olan Maruf olan Amelleri, İbadetleri, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amellere,

İbadedlere çevireceklerdir, Binaenaleyh onların, Bid ad olan, Batıl olan, Münker olan, Amelleri, İbadedleri

Kabul edilmeyecek ve Günâhları bağışlanmayacak, Kusurları Affedilmeyecek tir,

  Geçmişte, Yahudi Hahamları Tevratı, Hiristiyan Rahipleri İncili, Allahın Kitabını tatbik etmekle açıklamakla,

Makamlarının, Hükümranlıklarının elden gitmesinden, Mevkilerinin altüst olmasından korkmasalardı,

Hileli yorumları ile Allahın Kitabını değiştirmezlerdi, Değiştiremediklerinide gizlemezlerdi,

  O Ruhban Din Adamları, Amelleriyle, Allahın Kitabını değiştirerek,Allaha Muhalefet ederek, karşı gelerek,

aykırı işler yaparak, Mevkilerinin altüst olmasından, Fitne Fesatlarının ortaya çıkmaması için Toplulukların hile

yapma yollarını araştırdılar, Bunun için Allah'ın Kitâb'ını yorumlarıyla Değiştirdiler,

Değiştiremediklerinide gizlediler, Bu yaptıkları, Onların Hak olan Dinlerini yıktı Yok etti “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      CAMİUSSAGIR HADİS No 2778

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İki sarhoşluk sizi saracaktır, Dünya sevgisi sarhoşluğu ve cehalet sevgisi sarhoşluğu,

Böyle bir zamanda artık iyiliği emretmez, kötü­lükten de sakındırmazsınız,

O zamanda Kur'ân ve Sünneti ayakta tutanlar Muhacir ve Ensarın İlkleri gibidirler,”dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      TİRMİZİ HADİS No 2677

  Sahabeden Amir Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim ki benden sonra unutulmuş ortadan kaldırılmış bir sünnetimi ortaya çıkarır ihya ederse,

onunla amel edenlerin Mükafatının Mislini kazanacaktır,

Kim ki, Allah ve Resulünün razı olmadığı bir sapıklığı, Bidad İbadetleri İslam Dinine sokar­sa,

onunla amel edenlerin Günahının Mislini kazanacaktır, “ dedi der, 

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      MİŞKATUL MEŞABİH HADİS No 176

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetimin Fesad edildiği, İfsad edildiği, ortadan kaldırıldığı zamanda, Kim Benim bir Sünnetime sarılırsa,

Ona Yevmi Mahşerde, Yüz Şehid Mükafatı vardır,” dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      TİRMİZİ HADİS No 2678

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim İslam Dinine İman eden Bir Mümin, Benim Sünnetimi, Benim Sözlerimi, Benim Hadislerimi Sever ve

Bunlara göre İtikat ve Amel ederse, Sünnetimi Yaşatırsa, Allahın Rasulu olan Beni Sevmiştir,

Beni Sevende, Benimle Beraber Cennettedir “ dedi der,

 

     ALLAH RASULUNUN SÜNNETLERİNİ TANIMLAMASI                      TAÇ TERCÜMESİ HADİS No C / 7 H / 662

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim bir Müslüman, İbadetlerini Benim Sünnetlerim dahilinde yaparsa ve

Dünyalık işlerini, İslam Dinin Şeriatı Hükümleri üzerine yaparsa, Kazancını, Rızkını Helal olan yollarla kazanır

ve Helal olan şeylerle Yerse, Çevresindeki İnsanlar, Onun Kendilerine zarar vermeyeceğinden Emin olursa,

ancak bu şekilde Cennete girmeyi hak eder, “ dedi der,

 

     Sünnet demek, Çocukların Sadece Pipilerinin accık ucundan kestirmek demek değildir,

Allah Rasulunun Sünnetlerim dediği Hükümler, İbadetlerimizi yaparken, Yapmamızı emrettiği Hüküm

Kıstaslardır, Mantık olarak İslam Dinini, Kuranı Kerimi ve Ayetlerini, İbadetlerimizi ve Sosyal Yaşantımızı

Allah Rasulu Hz. Peygamberin Hz. Muhammedin, Sözleri, Hadisleri Sünnetleri Açıklat ve izah eder başka sözler

Şekiller değil, Hz. Peygamberin Sözlerinin Hadislerinin, Sünnetlerinin Kaale alınmadığı yok sayıldığı şey

İslam Dini değildir İbadetlerimizde Allah Rasulunun Sünnetlerini Yapmamak veya Yok saymak,

İslam Dinini Yok saymakla eş değerdir, İbadetlerin ve dahi Namaz İbadetinin nasıl yapılabileceğini anlamaya

çalışırsak, Kuranı Kerim Ayetlerinde Namaz İbadeti, olmazsa olmaz İbadetlerden biridir,

Allah Rasulu Namazın Şeklini bize, Sözleriyle, Hadisleriyle, Sünnetleriyle öğretmektedir,

Allah Rasulunun, “ Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim vardırki, Kuranı Kerimde olan Ayetlere Hüküm vericidir”

dediği sözü şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S318 H4, 11, 28,16 ve 8

  Sahabeden Ebu Hureyre ve Ebu Yafur ve Utbe Bin Es Sülemi ve İbni Mesud (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal Kılık Kıyafetinde Mütevazi olan Mütevazi davranan Kişileri sever, 

İnsanların, Alt Tabakadakilerin ve Üst Tabakadakilerin, Seni Hakir görmeyecekleri, Alay etmeyecekleri,

Ayıplamayacakları şekilde Giyininiz, Yünlü Kumaştan Kılık Kıyafet giyininiz,

Keten Kumaştan Kılık Kıyafet giyiniz, Rabbi Kendisi ile konuştuğu Gün, Musa Aleyhisselamın üzerinde,

Yünlü Kumaştan, Bedenine yapışmayan bollukta Pantolon, Başını örten bir Başlığı ile birlikte,

Ayak Bilekleri seviyesine yakın ve bolca ve Tüm Vucud hatlarını örten şekilde olan bir Şal ve İZAR den oluşan

bir Kıyafet vardı, “ dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İBNİ MACE HADİS No 3577

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin,

Kolları ve Boyu kısa olan bir Kamisi, ( Gömleği ) vardı,”der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İBNİ MACE HADİS No 3550

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemi, Nakışlı Siyah bir Aba Kaftanı vardı,

O Aba Kaftan üzerinde olduğu halde Namaz kılmıştı, daha sonra O Aba Kaftanı, Ebu Cehm e götürün,

Onun Enbica’niyesini, ( Nakışsız Aba Kaftanını ) getirin diyerek değiştirdi,” der,        

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       NESAİ HADİS No 5220

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

En çok Sevdiği Kıyafeti Hırka idi,” der

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       NESAİ HADİS No 5226

  Sahabeden Sehl Bin Saa’d (ra) anlatıyor, Bir Kadın, Bir Hırka ile Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin,

Yanına geldi ve, Bu Hırkayı Kendi elimle dokudun ve Sizin giymeniz için Size getirdim, diyerek Hırkayı

Allah Rasulune verdi, Allah Rasulude Hırkayı aldı ve giydi, daha sonrada yanımıza Hep O Hırka ile çıktı,”der,  

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       EBU DAVUD HADİS No 3878 ve 4051

  Sahabeden İbni Abbas (ra) ve Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Beyaz Renkte Kılık Kıyafet, Elbise tercih ediniz,

İpekli, (veya İnce Parlak Saten ) Kumaştan, Kırmızı Renkli Kumaştan Kılık Kıyafet, Elbise giymeyiniz “ dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       CAMİUSSAGIR HADİS No 153

  Sahabeden Seki Bin Hamale (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kılık Kıyafetinizi Temiz ve Güzel olarak düzeltiniz,

Taki İnsanlar arasında Paspallıktan kurtulana kadar,”dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İ.MÜNZİRİ HADİS No C4 S331 H31

  Allah Rasulunun Kızı ve Ehli Beyti, Müminlerin Annesi  Hz Fatıma (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Ümmetimin En Kötüleri, İsraf derecesinde, Çeşit Çeşit yemekler

yiyenlerdir, Rengarek Elbiseler Giyinenlerdir, Boş, Anlamsız ve Çok konuşan Kimselerdir, “ dedi der,

 

     ERKEKLERE ÖRNEK KIYAFET ŞEKLİ SÜNNETİ       İBNİ MACE HADİS No 4181

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

“ Şübhesiz, Her Dinin, İman edenlerine özgün bir Huyu, Karakteri, Ahlakı vardır,

İslam Dinine İman edenlerin, Yani Benim Ümmetimin, Diğer Ümmetlere, Yahudilere ve Hiristiyanlara

Tek farklılığı, Karakterinde, Kılık ve Kıyafetinde, Hal ve Hareketlerinde Ahlakında,

EDEB ve HAYÂ sıdır, UTANMASI dır, Edep ve Hayâ ile İman ve İbadet etmesidir,

Edep ve Hayâ Kanunlarına Riayet etmesidir,  “ dedi der,

 

    Yukarıdaki Edep ve Haya ile ilgili Ayet ve Hadisler, yani İslam Dini, Kılık Kıyafet seçimini Size bırakmış,

Aileniz dışında, Sokakta, İş yerinde, Okulda, Toplum içinde, Nasıl, Kılık Kıyafet giyinmeniz gerektiğini bildiren,

Nasıl ve Ne şekilde Kılık Kıyafet giyinmeyeceğiniz hususunu açık ve net olarak bildiren,

İslam Dininin Edep ve Haya Hükümlerini bildiren, Medeniyetin Ne olduğunu bildiren, Kadının ve Erkeğin,

Kendi canını, Irzını, Namusunu, Haysiyetini, Şerefini, Sıhhatini ve Sağlığını koruma esaslı Ayet ve Hadislerdir,

İslam Dininin Temel Esası budur, İsteyen kabul eder, İstemeyen kabul etmez,

 

     Allah Rasulunun Kıyafeti, bu günkü Cübbeliler gibi nasıl bir şeye benzediği belli olmayan

bir Hilkat garibesi Cübbe değil, bir Hırka idi, O Hırkanın Şekli Şemali, Yakası, Kol uzunluğu ve Boy Uzunluğu,

İstanbul Hırkai Şerif Camiinde Ziyarete açılan Ziyaret ettirilen Hırkanın Şekli Şemalidir,

Kendi Kendilerine, Din Adamlığı sıfatı veren, Cübbeleriyle, Sakallarıyla Budist Rahiplerine,

Hiristiyan Rahiplerine, Patriklerine, Papazlarına, Keşişlerine, Yahudi Hahamlarına benzemiyormu,

Hiristiyanlıktaki ve Yahudilikteki Ruhban Din adamlarına benzemesi tesadüfmüdür ?

 

 

     BIYIK BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,                RAMUZ EL HADİS No C4 S335 H 5

  Sahabeden Hakem İbni Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyıklarınızı, Dudağınız hizasına kadar kısaltınız, “ dedi der,

 

     BIYIK BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,                TİRMİZİ HADİS No 2761

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını kısaltmayan, Bizden değildir, Müslümanlardan değildir “ dedi der,

 

     BIYIK BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,                RAMUZ EL HADİS No C1 S47 H 16

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını ( ağzının içine girecek kadar ) uzatmış, bir kimseyi görürseniz bilin ki, O Şekil Müslümanın

Kisvesi, Görüntüsü değildir, O İnsaların en Şerlileridir, Kötüleridir, En Çirkefleridir, “ dedi der,

 

 

     SAKAL BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,              TİRMİZİ HADİS No 2757 ve 2756

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şu On şey, İslam Fıtratının Hasletidir, Güzelliğidir, Hoşluğudur,

Temizliğidir, Su ile taharetlenmek, Koltuk altı kıllarını temizlemek, Kasık kıllarını tıraş etmek,

Erkek çocukların Sünnet olması, Ağız temizliği için Misvak kullanmak, Burun Temizliği yapmak,

Parmak aralarını ve Mafsallarını temizlemek, Tırnakları kesmek,

Uzayıp ağzın içine girecek duruma gelen Bıyıkları kısaltmak, Sakal Bırakmak,

İslam Fıtratının Hasletidir, Güzelliğidir, Hoşluğudur, Temizliğidir,” dediği halde,

 

     SAKAL BIRAKMAK SÜNNETİ NEDİR,              RAMUZ EL HADİS No C5 S449 H 9

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sakalın Hafif olması, yani Sakalın Çok uzun olmaması, Kısa olması,

Sakalın ve Kişinin Saadetindendir,”dedi der,

 

     ÖRNEK SAKAL ŞEKLİ                AHMET BİN HAMBEL MÜSNED HADİS No 4 / 335

  Sahabeden İbni Bişr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kostantiniye (İstanbul) Mutlak Feth olunacaktır, O’nu Feth eden Kumandan Ne Güzel Kumandandır,

 O’nu Feth eden Ordunun Askeri Ne Güzel Ordu Askeridir,” dediği için, Camiussagır H 3207

 

     Sakal bırakmak Allah Rasulunun Sözü ve Sünnetidir,

Lakin Sakal bırakma Sünnetini yaparkende uymanız gereken çok önemli kaideler vardır,

Zira Sünnet yapayım derken Bidad da girip bütün amelinizin fasıd olması vardır, 

     Sakal bırakmada bilinen bir model görmek isterseniz,

Allah Rasulu tarafından Övülmüş olan, Ecdadımız Fatih Sultan Mehmedin Sakal şeklidir,

     Sakal Bıraktığınız Zaman, Öylece salıverilmiş Sakal değil, 

Sakalınız uzunluğu bir parmak kalınlığı boyda ve Müslüman Sıfatlı olmalıdır, ve

dahi Sakalınızın uzunluğu En fazla İki parmak kalınlığı uzunluğunu geçtiğinde Sakalın tıraş edilmesi zorunludur,   

 

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   RAMUZ EL HADİS No C3 S251 H2

  Sahabeden Makıl İbni Yesar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Hiristiyan Rahipleri gibi,( Patrikleri, Papazları gibi, Budist Rahipleri gibi,

Yahudi Hahamları gibi ) olmayın,“dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   RAMUZELHADİS No C/4 S/366 H/3

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ne Yahudiye, ne de Nasraniye ( Hiristiyanlara)  benzemeyin,

Bizden başkasına benzeyen bizden değildir, Müslümanlardan değildir, “dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C/5 S/308 H/15

  Sahabeden Amir İbni Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Kılık Kıyafetinde, Sosyal yaşantısında ) Başka Milletlere benzemeye Özenen Bizden değildir, “ dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   EBU DAVUD HADİS No 4031

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim. Bir Millete benzemeye özenirse, Onlar gibi yaşamaya başlarsa, O da Onlardan sayılır “ dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   İBNİ MACE HADİS No 3994

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemin ederimki gelecek zamanda Siz, Yahudi ve Hiristiyan, Milletlerin yaşantılarına,

Açık saçık Kılık Kıyafetlerine ( Çağdaş Millet, İlerici Millet, Modern Millet, Şık Millet, Asil Bir Millet,

Özgür Millet, Serbest Millet diyerek özenerek) Tıpatıp uyacaksınız,

Hatta Onlar ( Çağdaşlık ve İlericilik diyerek ) bir Kertenkele deliğinden girseler dahi,

Sizde gireceksiniz, ( İslam Dininin Hükümlerine Gericilik, Yobazlık, Çağdışılık diyeceksiniz ) ve

Kendi kendinizi Helak edeceksiniz , “ dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   RAMUZ EL HADİS No C2 S127 H8 

  Sahabeden Abdullah İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kavim ( yani Millet), Bir Başka Kavmi, Milleti, ( Allah Zül Celale Asi olan, İsyan eden, İman etmeyi,

İbadet etmeyi reddeden, Edep ve Haya yı Reddeden ve Edepsizlikte ve Hayasızlıkta ileri giden Bir Milleti,

Çağdaş Millet, İlerici Millet, Modern Millet, Şık Millet, Asil Bir Millet, Özgür Millet,

Serbest Millet diyerek özenerek) Çok sevdi ve bu sevgidede çok aşırıya gitti, bunun yüzünden O Kavim,

O Millet Kendi Kendini Helak etmiş oldu,

  Bir Kavimde ( yani Millette), Bir Başka Kavmi, Milleti, ( Allah Zül Celale Sevgi ve Muhabbetle, Edep ve Haya ile

İman eden ve İbadetlerini yapan, Çağdışı Millet, Gerici Millet, Yobaz Millet, Paspal Millet, diyerek özenerek)

Kibirlilik ve Üstünlük taslayarak O Kavmi, Aşağı ve Hor gördü, bundada çok aşırıya gitti, bunun yüzünden

O Kavim, O Millet Kendi Kendini Helak etmiş oldu, Siz Başka Kavimlere karşı böyle olmayın,

Kendi Kendinizi Helak eden olmayın, ” dediği halde,

 

     BİDAD OLAN SAKAL BIRAKMAK NEDİR,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2964

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her geçen yıl insanlar mutlaka bir Bidat ve Uydurma fetvalar çıkaracak ve bir Sünnetimi,

Size gösterdiğim Asıl İbadetleri öldürecekler,  Bidadları, Uydurmaları yaşatacaklardır, “ dediği halde,

 

 

     ERKEKLERİN SAÇINI KAZITMASI NEDİR,                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 787

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Saçını kökten kazıyan, Cenaze için Ağıt yakıp, Üstünü başını parçalayarak ağlayan, bizden değildir” dediği hale,

 

     Budist Rahipler Hahamlar gibi, Saçı Kazıtmak Bidad tır,

 

    ERKEKLERİN SAÇINI TOPUZ YAPMASI NEDİR ?      METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi, Abdest alarak okuyunuz, Erkekler, Saçını ( İslam Düşmanı İngilizler gibi ) Topuz yaparak

Namaz kılmasın, Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir şey olmaksızın, bir örtü ile örtünmeksizin

( yani Çıplak olarak ) durulamaz ve gezilemez,” dediği halde,

 

     Allah Rasulude Bir Zaman Saçını uzatmıştı derler, bu Allah Rasulune atılan bir iftiradır

Zira Saçını Uzatan bir Peygamber, Saçınızı Topuz yaparak Namaz Kılmayın dermi ?

Saçını Uzatıp, İslam Düşmanı İngilizler gibi Topuz yapmak, Bidattır, 

 

 

    YAHUDİLERİN TAHRİP ETTTİĞİ TEVRAT, taki                     LEVİLİLER B19 AYET 27

“ Başınızın Yan Tarafındaki Saçları kesmeyecek, Sakallarınızı kısaltmayacaksınız “ diyen,

Yahudilerce Tahrip edilen Tevrattaki gibi,

 

     Bizim Bazı Çok Meşhur Tarikat Hoca Efendilerinin, Özelliklede İsmailağa Hocaefendilerinin,

Cübbeli Ahmet Hocanın, Kazıtılmış Kafaları ile Öylece salıverilmiş Sakal, Çalı Süpürgesi Sakal,

Çomruk Sakal gibi uzamış Sakallarıyla, Ağızlarının içine kadar giren fırça gibi Bıyıklarıyla,

Budist Rahiplerine, Hiristiyan Rahiplerine, Patriklerine, Papazlarına, Keşişlerine,

Yahudi Hahamlarına Hiristiyanlıktaki ve Yahudilikteki Ruhban Din adamlarına benzemesi tesadüfmüdür ?

 

     Yahudi Hahamları gibi, Hiristiyan Papazları gibi salıverilmiş, Çomruk, Süpürge, Çember Sakal Bidad tır,

     Sivri Sakal, Top Sakal, Keçi Sakal, Favoriden Sakal Müslüman Sakalı değil Yahudi Sakalıdır,

     Bıyığınız, Ağzınızın içine girecek kadar uzun olmamalıdır, Zira bu da Bidadtır,

     Kafanız, Budist Rahipleri gibi Kazıtılmış olmamalıdır, Zira Kafayı kazıtmak ta Bidadtır,

 

     Zira Allah Rasulunun zamanında, Ebu Cehilin, Ebu Lehebin ve diğer Müşriklerin Sakal bırakma şekli aynen

Rahiplerin, Papazların, Keşişlerin, Patriklerin Sakalı gibi, Öylece salıverilmiş Sakal, Çalı Süpürgesi Sakal,

Çomruk Sakal, Top Sakal, Sivri Sakal, Keçi Sakal , Kirli Sakal gibi İğrenç Sakal şekilleri gibimiydi, ?

Onların bu Sakalı Sünnet Sakalmıydı, ? Müslümanların Sakalı, Onların Hepsinden ayrı olmak zorundadır,

 

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  TUHEFUL UKUL HADİS No 171

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Amel edilmesi Hidayet, Terk edilmesi Sapıklık olan,

Sizin için Farz niteliğinde olan Sünnetlerimdir, İkincisi, Amel edilmesi Faziletiniz olan,

Yapmadığınızda, yapamadığınızda hata sayılmayan Günah sayılmayan Sünnetlerimdir,” dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  DARİMİ HADİS No 595

  Sahabeden Mekhul (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetim İki çeşittir, Birincisi,  Bu Sünnetimi almak yapmak farzdır,

Bu Sünnetimi bırakmak Bidat uydurmak yapmak Haramdır, Bu Sünnetimi Kasten terk etmek Kafir olmaktır,

İkinci Sünnetim ki, bu Sünnetimi almak yapmak Fazilettir, ” dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  NEML SURESİ AYET 77

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, O, Kitabınız Kuranı Kerim Ayetleri, O, Rasulum Muhammed Aleyhisselam,

O Rasulumun Sözleri ve Sünnetleri, Müminler için gerçek bir Hidayet ve Rahmet Rehberidir,” der,  

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  ENFAL SURESİ AYET 20

“ Ey İslam Dinine İman edenler, Allaha ve Rasulu Muhammed Aleyhisselama İtaat edin,

Allah Zül Celalin Ayetlerini İşittiğiniz halde, Rasulu Muhammed Aleyhisselamın Sözlerini, Hadislerini İşittiğiniz

halde, Cüret edip, Allah Rasulunun Sözlerinden Sünnetlerinden Yüz Çevirenlerden olmuş olmayın,” der,  

 

     Allah Rasulunun İfadelerini biraz anlamaya gayret gösterirsek, Allah Rasulunun,

Farz olan İbadetlerin Önünden ve arkasından Yaptığı Sünnetleri Farz Niteliğinde olan Sünnetlerdir,

Bu Nevi Sünnetlerin Yok sayılması veya kasten terki Küfürdür, Kafir olmaktır,

     Allah Rasulunun, Farz niteliğinde olmayan Sünnetleri, Herhangi bir Farz olan İbadete bağlı olmayan,

Sosyal Yaşam üzere olan Sünnetleridir, Bu Nevi Sünnetler, Allah Rasulunun İfadesi ile Fazilettir,

Günümüz Yaşantısına görede, Huzur, Güven, Sağlık, Sıhhat ve Berekettir,

 

     Sünnet İbadet olarak söylenenleri, Yapmazsan bir günahı yok diyerek söylemiyorlarmı ?

Onun içinde, Allah Rasulunun Sünnetleri hiçte önemli bir şey değilmiş gibi anlaşılmıyormu ?

 

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  TİRMİZİ HADİS No 2677

  Sahabeden Amir Bin Avf (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim ki benden sonra unutulmuş ortadan kaldırılmış bir sünnetimi ortaya çıkarır ihya ederse,

onunla amel edenlerin Mükafatının Mislini kazanır, Kim ki, Allah ve Resulünün razı olmadığı bir sapıklığı,

Bidad İbadetleri İslam Dinine sokar­sa, onunla amel edenlerin Günahının, Cezasının Mislini kazanır, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 168

  Sahabeden Bilal Bin Haris El Müzemi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bana,

“ İlmi Bilgisi olan Her Kim Mümin Müslüman bir kimse, Benden sonra, Benim Öldürülmüş, Unutulmuş,

Bir Sünnetimi İhya ederse, O Öldürülmüş, Unutulmuş Sünnetimi, İhya eden Kimse için,

Tekrar Yaşama geçiren Kimse için, O Sünnetle Amel Adenlerin Mükafatlarından hiçbir şey noksanlaşmaksızın,

O Sünneti işleyenlerin Mükafatı kadar Mükafat vardır, Her Kimse, Benim Sünnetlerimden birini,

Önemsiz görerek yaşamdan kaldırırsa, Öldürüp Unutturursa, O Unutturmanın Azabı kadar, 

Bir Bidat uydurursa, O Bidatı yapanların Azabları kadar, Azab kazanmaya devam eder,“ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 193

  Sahabeden İbni Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin Müslüman Bir Kimse, Benim Sünnetim üzere olmak isterse,

Benim Öldürülmüş, Unutulmuş bir Sünnetimi işlesin, Zira Ölmüş, Unutulmuş bir Sünnetimi İhya edenler,

Hayata geçirenler, Yaşama geçirenler, Benim Ashabım gibidir, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  CAMİUSSAGIR HADİS No 3542

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Bir Müslüman, Bir Sünnetimi Ayakta tutmak için, Veya Bir Bidat olan bir şeyi Yok etmek için,

Benim Bir Sözümü, Hadisimi Naklederse, Benimle beraberdir, Cennettedir, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  TİRMİZİ HADİS No 2678

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim İslam Dinine İman eden Bir Mümin, Benim Sünnetimi, Benim Sözlerimi, Benim Hadislerimi Sever ve

Bunlara göre İtikat ve Amel ederse, Sünnetimi Yaşatırsa, Allahın Rasulu olan Beni Sevmiştir,

Beni Sevende, Benimle Beraber Cennettedir “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  RUDANİ HADİS No 140

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Benden sonra, Unutulmuş, Öldürülmüş bir Sünnetimi diriltip İhya ederse, Yaşatırsa Beni Sevmiş olur,

Beni Sevende, Benimle Beraber olur, “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  BUHARİ HADİS No 796

  Sahabeden Hz Ömer (ra ) anlatıyor, Sünnetlerin Tarifi ve Şekli Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selleme Aittir,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sünnetlerini Bizzat yapmış ve göstermiştir, Hakiki, Samimi Gerçek

Müslüman olanlar, Allah Rasulunun Sünnetlerini terk etmeyi, yapmamayı Sevemez “ dedi der,

 

     SÜNNETLERİN HÜKMİYETİ                  İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S112 H15 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sünnetimden Yüz Ceviren, Sünnetimi Reddeden, ( Sünnetimi yapmazsanız Günah yok gibi Sünnetlerimi

Önemsemeyen, Önemsizleştiren, Hükümsüzleştiren,) Benden değildir, Müslüman değildir “ dedi der,

 

     Allah Rasulu Aksine, “ Sünnetime devam edene, Allah Zül Celal Mağfireti ile karşılık verir,

Sünnetimden Yüz Ceviren, Benden değildir, Benle değildir, ” dediği halde,

Sünneti, Önemsememek kesinlikle Bidattır, Gizli Şirktir,

 

    Allah Rasulunun “ Sünnetim İki Çeşittir, Birincisi, Sizin için Farzlar hükmiyetinde olan Sünnetlerim” dediği

Namazların önünden ve arkasından kıldığı Sünnet Namazlardır, Allah Rasulunun “ İkinci Sünnetlerimki,

yapmadığınızda, yapamadığınızda Sizin için Günah ve Hata sayılmayan Sünnetlerim” dediği

Bıyık bırakmak, Sakal bırakmak, Edep ve Haya standartları esasında, Örfünüze göre Kılık Kıyafet seçmektir,

Şimdi Sizce Hangi Sünnetin Terki halinde Siz Ne kaybediyorsunuz onu düşündünüzmü ?   

 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        İBRAHİM SURESİ AYET 31

“ Rasulum, İman eden Kullarıma söyle,

İbadetlerini, Kuranı Kerimin ve Rasulumun gösterdiği gibi dosdoğru yapsınlar, “ der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        METEALİBUL ALİYE HADİS No 2964

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her geçen yıl insanlar mutlaka bir Bidat, Yalan ve Uyduma İbadetler çıkaracak ve bir Sünnetimi,

Size gösterdiğim Asıl İbadetleri öldüreceklerdir,  Bidad, Yalan ve Uyduma İbadetleri yaşatacaklardır, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        DARİMİ HADİS No 311

  Sahabeden Ömer Bin Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Sözlerime, Hadislerime, Sünnetlerime uymayarak, İlimsiz ibâdet yaparsa sapıtır,

Dininde, İbadetlerinde bozacağı şeyler, Dininin asli ve Doğru İbadetlerinden daha çok olur,

Kim de Dinini, İbadetlerini, Münâkaşa, Çekişme konusu yaparsa, Dini, İmanı ve İbadetleri, Çok bozuk olur,

( Kendi kanaatleri ile, Bence demesi ile ) değişime girer ve Sapıtıp, Sapıklaşacaktır,  “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        DARİMİ HADİS No 217 ve 145

  Sahabeden Ebu Derda (ra) ve Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki sizin için korktuğum şeylerin en korkutucusu, saptırıcı İnanç önderlerdir,

  Siz yakında, Sizi Allahın Kitabına uymaya davet ettiklerini iddia eden bazı İnsanlar, Topluluklar göreceksiniz,

Halbuki kendileri, Allahın Kitabını ve Benim Sünnetlerimi arkalarına atmışlardır, Reddetmişlerdir,

Kendilerinin çıkardıkları uydurdukları Bidad İbadetler ile, Oyunlar ile Dinlerini Didik Didik etmişlerdir, 

Allahın Kitabına ve Benim Sünnetime uymak değil,  Allahın Kitabını ve Benim Sünnetlerimi kendi çıkarlarına göre

Uydurmuşlardır, Dininizde uydurma İbadetler, Bidadlar çıkarmaktan ve yapmaktan sakının,

Dininizi, İbadet diye uydurulan Bid adlerle Didik Didik etmekten Sakının, Allah Zül Celalin ve Benim, Sözlerime,

Hadislerime, Sünnetlerime Sımsıkı Sarılın “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        DARİMİ HADİS No 101,121, 97, 98 ve 99

  Sahabeden Amir İbni Eşca (ra) Ez Zühri (ra) Abdullah İbni Deylemi (ra),

Allah Rasulunun Torunu Hz Hasan (ra) ve Ebu Kılabe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“  İslam Dininin Amellerine, İbadetlerine, Bid adlerle, Hurafelerle, İslam Dininde olmayan şeyleri icad edip

İbadet diye karıştıranların, Bid atlerin, Hurafelerin taraftarları, Sapıklığın taraftarlarıdır,

Bu Bid ad İbadetlerle Onların kazanacağı ve gideceği yer Cennet değil, ancak ve ancak Cehennemdir,

O Halde Onların, Sapıkların, Sapıtmışlıklarını terk edin, Benim Sünnetlerime sarılın,

Çünkü Sünnetimi bilenler, Allahın Kitabı Kuranı Kerimi daha iyi bilirler,

  Bazı insanlar, Bazı İnanç Önderleri, Din Adamları çıkacak,

Size, Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilecek olan, Müteşabih âyetler"i söyleyecek delil getirecekler,

Sizinle, Kuranı Kerimin Müteşabih Ayetleri ile mücâdele edecekler,

O Zamanda onların karşısına, Benim Müteşabih Ayetler hakkındaki Sünnetlerİmle çıkın,

Çünkü Sünnetlerimi bilenler,  Allah'ın Kitâbı'nı daha iyi bilirler, Müteşabih Ayetleri daha iyi anlarlar,

  Kuranı Kerim Ayetleri ile Sünnetim İlmine sarılmanız, Sizin Kurtuluşunuzdur,

yoksa İlim Sizden Süratli bir şekilde kaybolur, 

  İLİMİN ayakta tutulması, İlim ve Bilim Tahsilinin yaygınlaşması, Din ve Dünyanın devamıdır,

İlim ve Bilimin yok edilmesi, Din ve Dünyanın yok olup gitmesidir,

  İslam Dininin Yok olup gitmesinin başlangıcı, Sünnetimin önemsiz değersiz olarak görülerek,

Sünnetimin terk edilmesi ile olacaktır,   Büyük Bir Yumak İpliğin yavaş yavaş sağılarak kaybolup gitmesi gibi,

Sünnetlerimin teker teker, terk edilmesi ile Dininiz yok olup gider,

  Hiçbir Topluluk, Cemaat, Tarikat yokturki, Sünnetlerim yerine, Sünnetlerime benzeterek,

 Amel ve İbadet işlediğinde, Bid ad işlemiş olur, Allahta Onlardan, Sünnetimi doğru yapmadıkları için,

Dinini, İslamı onlardan çekip alır, Onlar Hurafeleri, Bid adleri ile baş başa kalalacaklardır, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        İBNİ MACE HADİS No 3992

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ehli Kitap Ümmetlerinden Yahudiler, Bid adlerle Yetmişbir Fırkaya ayrıldı,

Bunlardan bir Tarikat Cenneti kazandı, Diğer Yetmiş Fırka Cehennemi kazandı,

  Ehli Kitap Ümmetinden Hiristiyanlar, Bid adlerle Yetmişiki Fırkaya ayrıldı,

Onlardan bir Fırka Cennetti kazandı, Diğer Yetmişbir Fırka Cehennemi kazandı,

  Allah Zül Celale Yemin ederimki, Benim Ümmetimde Bid adlerle, Yetmişüç Fırkaya ayrılacaktır,

Bu Fırkalardan sadece Biri Cenneti kazanacak, Diğer Yetmişiki Fırka, Cehennemde olacaktır,” dedi,

Yanındaki Sahabeler, Cenneti veya Cehennemi kazanacak olan Fırkalar hangisidir diye sordu, Allah Rasulu,

“ Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Peygamberleri olan Benim, Sözlerimin Hadislerimin ve Sünnetimin yolundan giden,

Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Sünnetimin yolundan ayrılmayan Fırka, Cenneti kazanacaktır,

  Kuranı Kerim Ayetlerinin ve Benim Sözlerimin, Hadislerimin Hilafına olan, Sünnetimi terk eden Fırkalar,

Cehennemi kazanacaktır, Zira Bu Fırkalar, Kendilerini, Ruhbanlıkla Allaha Eş koşacaklar,

Kuranı Kerim Ayetlerini ve Benim Sünnetim Hükmiyetini değiştirecekler,

İslam Dininin içine Hurafeler, Bid adlar sokacaklar,

Şu İbadet vardır, Şu İbadet yoktur, Şu İbadet, Şu şekildede olur diyecek ve

uydurdukları şekiller onları sadece ve sadece Cehenneme götürecektir, diye cevap verdi “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        TEVBE SURESİ AYET 122

“ Müminlerin Hepsi Dininin İcaplarını yapmak hususunda aynı olacak değillerdir,

Her Taifenin, Dinini iyice öğrenerek Kavmine döndüklerinde,

Kavmine Tam ve Doğru olarak öğretmeleri gerekmezmiydi ?  

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        İBNİ MACE HADİS No 7

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden Yevmi Kıyamete kadar, Allah Zül Celalin Kuranı Kerim Ayet Hükmiyetlerine ve

Benim Sözlerim, Hadislerim, Sünnetlerim Hükmiyetine bağlı kalan,

Dininin İbadetlerini ve diğer işlerini Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükmiyetleri dahilinde yapan,

Sadece ve Sadece Bir Taife olacaktır, Onlar, Kuranı Kerim ve Hadislerim Hükümlerinden ayrılmayacaktır,

Kendilerine Muhalefet edenlerde, Onlara Zarar veremeyecektir, “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        TABERANİ HADİS No 1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Rabbim Allah Zül Celalden, Ümmetimi Umumî bir kıtlıkla helak etmemesini istedim, onu da bana verdi.

Ümmetimin Bidadlerle, İslam Dininin Asıl olan İbadetlerini kendi kafalarına göre değiştirmekle

Allaha İbadetleri ile yalan söyleyen Fırkalara, Sapıklaşmış Tarikatlara ayrılmamasını istedim.

Bu isteğimi kabul etmedi “ dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        DARİMİ HADİS No 159

  Sahabeden Ubeydullah Bin Ebu Cafer anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Dininiz, Amelleriniz, İbadetleriniz konusunda Fetva vermeye en Cüret'kâr olanlarınız,

Cehennemi kazanmaya En Cür'etkâr olanlardır, " dedi der,

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        MÜNZİRİ HADİS No C/4 S/41 H 4 ve 3

  Sahabeden Ebu Salabe El Huşeni ve Mabed İbni Vabısa (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyilik, Nefsin Sukun ve Huzur bulduğu Kalbin Mutmain olduğu, Kani olduğu, Gönül ferahlığı duyduğu şeydir,

Günah ise, Vicdanını zorlayan, Vicdanını yaralayan yok eden, Vicdanının onda Sukun bulmadığı,

Tam ve Net olarak açıklık bulmadığı, anlaşılmadığı, Kalbin mutmain olmadığı, Kalbinin Kani olmadığı,

Şüphe ve Tereddüd bırakan Gönül ferahlığı duymadığı şeydir, İyilik ve Günah konusunda,

Din Adamları sana İcazet, Fetva verse dahi, O Fetva ile yaptığın Amelini,

Allah Zül Celal kabul edermi etmezmi ? Düşüncesi ile, Allah Zül Celal ve Rasulunun Emirleri dahilinde Sen,

Fetvanı Kalbinden Vicdanından iste,” dedi der,

 

     Yani kendisi, İslam Dininin kaynaklarından, Ayetlerden ve Hadislerden Hüküm öğrenmek ve yaşamak yerine,

Başkalarından kendi yaptığına olur almak, Fetva almak, ancak ve ancak kendi kendini aldatmaktır,

Zira, Size Fetva verende, Verdiği Fetvasıda, Ne Sizi Nede Kendisini Kurtaramayacaktır, 

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Allah Azze ve Celle, İslam Dinini Rasulum Hz. Muhammede” Kuranı Kerimi Ben indirdim,

O Kendinden bir Söz söylemez, Onun Söyledikleri ( Hadisleride ) Benim Söylediklerimdir,

İslam Dininin Sahibi Biziz, İslam Dinini Anlatacak olanda, İslam Dinini Koruyacak olanda Biziz “ dediği halde,

“İslam Dini, Kuranı Kerimden ibarettir, Kuranı Kerimde yazmayan birşey İslam Dininin Kuralı değildir,

Hz. Muhammedin Hadisleri, Sünnetleri diye bir şey yoktur “ derler, Dininizi Tahrip ederler, edip yükselmiş,

 

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

    Bidadlar, İslama Uydurulan ve İbadet zannedilen şeyler,

Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde olmayan ve dahi Allah Rasulunun Sünnetinde,

Sözlerinde, Hadislerinde olmayan ve ibadet olarak yapılan şeylerdir,

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dininde, Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin

Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allahın Rasulu olan Hz.Muhammede aittir.

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi, Hz.Muhammedin Hadisleridir.

 

     İslam Dininin İbadet şekilleri ve Zamanlarını, Kuranı Kerim Ayetleri ve Allah Rasulunun Sözleri, Hadisleri,

Sünneti, Fiiliyatı, en ince ayrıntısına ve kolaylaştırmasına kadar, kesin ve net olarak belirtmiştir.

 

 

     TARİKATLARIN, İSLAM DİNİNDEKİ YERİ        EL HÜSEYİN EL BERZENCİ HADİS No S 186-187

“ Hz Mehdi geldiğinde, Fırkaları, Tarikatları, Mezhepleri kaldıracak,

İslam Dinini, aynen Benim Sünnetimde olduğu gibi uygulayacak,

Dinin Bütün icaplarını Benim gibi yerine getirecektir,

İhya etmedik Sünnet bırakmadığı gibi, Kaldırmadık Bid ad bırakmayacaktır,

Allah Rasulunun Ümmetinden Memnun olmadık Kimse bırakmayacaktır, ” dedi der,

 

     İslam Dininin Asliyetinde, Kuranı Kerim Ayetlerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Mezhep diye bir şey yoktur,

Bugün Mezhep diye bilinen, Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hambeli lik ve diğerleri hesabında,

İslam Dininin Asliyetinde, Kuranı Kerim Ayetlerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Mezhep diye bir şey yoktur,

Mezhep İmamları olarak bilinen, İmamı Azam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmed Bin Hambel,

Mezhep kurmamış, Mezhep çıkarmamış ve dahi Mezhep İmamlığı diye bir Ruhbanlık yapmamıştır,

Müçtehid İmamlar olarak, Neredeyse artık İlimlerine Yetişilemez olarak, Allah Zül Celalin Ayetlerinden,

Allah Rasulunun Sözlerinden, Hadislerinden, Sünnetinden aldıklarını, Ders olarak anlatmış ve öğretmişlerdir,

Zamanımıza gelinceye kadar, bu öğretiler Mezhep kavramını almıştır,

Mezhep İmamlarına herhangi bir isnadım yoktur,olmaz, olamaz,

     İmamı Azam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmed Bin Hambelin, ayrı ayrı ifade ettikleri öğretim sözleri,

“ Şayet benden yana ifade edilerek, bu Farz, Vacip yada Sünnettir, yada değildir, Müstehaptır, Mübahtır, gibi

İfadelerle bir söz geldiğinde, O söz, Allah Zül Celalin Ayetleri ile, Allah Rasulunun Sözleri Hadisleri ile gelmişse

Alınız, yok şayet, sadece benim ismin zikredilerek, benim söylediğim söylenerek bir söz söylenmişse,

o benim sözüm yada fiiliyatım değildir, “ dememişmidir ? demiş değillermidir ?     

 

     Allah Zül Celal Ayetlerinde, Allah Rasulu Sünnetinde, Sözlerinde, Hadislerinde, Uygulamalarında,

İslam Dininin İbadetlerini, En ince ayrıntısına kadar gösterdiği ve bildirdiği halde,

Bir Takım İbadetler, bir Mezhebe göre Farz, diğer bir Mezhebe göre Sünnet olabilirmi, ?

Bir Takım Ameller, bir Mezhebe göre Yasak, diğer bir Mezhebe göre Serbest olabilirmi, ?

 

     Mezhep İmamları, Allah Zül Celalin Ayetlerinin, Allah Rasulunun Sünnetinin, Sözlerinin, Hadislerinin,

Uygulamalarının hilafına, Zıddına, Aleyhine İctihad edebilirmiki, ? Fetva verebilirmiki, ?

Bazı İbadetler, Hanefi Mezhebine göre Farz, Şafi Mezhebine göre Sünnet olsun,  

Bazı Ameller, Hanefi Mezhebine göre Helal, Şafi Mezhebine göre Haram olsun,

 

     Mezhep İmamları, İbadetlerimizim ve Amellerimizin Kaidelerine, Farz veya Sünnet eklemek için İçtihad yapmış

değildir, Zira Mezhep İmamlarının hiçbir İçtihadı Allah Rasulunun Hadislerine ve Sünnetine aykırı olmaz,

 

     Bugün Din Adamı diye Kimi, Kimleri dinliyorsanız,

Kuranı Kerim Surelerinde, Allah Rasulunun Hadislerinde, Sünnetlerinde bulunan Hükümleri Yok ederek,

Şu Mezhebe göre şöyle, Bu mezhebe göre böyle diyerek,

Birbirinin tam zıddı fetvaları Mezheplere yamayarak anlatıyorlar,

 

     Ne Hanefi Mezhebine göre, Ne Şafi Mezhebine göre, Ne Maliki Mezebine göre, Ne Hanbeli Mezhebine göre,

Nede Şia Mezhebine göre, İslam Dininin İnanışı, İmanı, Ameli, İbadeti, Kuranı Kerimdeki Ayetlere ve

Allah Rasulunun Hadislerine Sünnetine farklı ve aykırı olamaz, aykırıda olmaz,

Aykırı olduğu taktirde Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dini olmaktan çıkar, Mezhep Dini olur, O da Reddolunacaktır,

     İslam dini sadece görsel bir inanış değil, İnanışına, İmanına göre Amel etmek ve çalışmak olduğu halde, 

İslam Dininin Olmazsa olmaz konularını anlamaya ve anlatmaya mecbur olduğunuz halde,

Mezhepcilik yapmak, Şu Mezhebe göre demek, Tarikatcılık yapmak, Şu Tarikata göre demek,  

Mezhep Genişliği yapmak, Allah Zül Celalin Ayetlerine, Allah Rasulunun Hadislerine ve Sünnetine aykırı olmak,

Yahudileşmek, Hiristiyanlaşmaktır, 

 

     İşte sanki bu zamanımızı anlatıyorlar, Televizyona kim çıkarsaki, başta Fetva verme sevdalısı ve

pek yüksekten atan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, vedahi diğer Hocaefendiler, Proflar,

kendi Fetva uydurmalarını, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre böyle, Malikilere göre öyle,

Hambelilere görede budur, diyerek söyleyip, Ayet ve Hadis Hükmiyeti olmaksızın,

pek yüksekten, İşkembesinden atarak, Birbirinin Zıddı Fetvalarını Mezheplere Yamamıyorlarmı ?

 

     Şu Mezhebe göre, Bu Mezhebe göre diye ifade ederek,

birbirinin Tam zıddı olan Fetvalar ile tarif edilen Din, Kimin Dinidir, ?

 

     Enfal Suresi 39 cu Ayete göre Allahın Dini midir ? Yoksa, Mezhep Dinimidir ? Tarikat Dinimidir, ?

Mezheplere uydurulmuş olan, Fetva verme Sevdalıları, Alo Fetva Dinimidir ?

 

     Namaz kıldırma Memurluğu Baş, Pardon Dinayet Başkanlığı, İslam Dinini, Allah Zül Celalin Dini olarak değil,

İslam Dinini, Alo Fetva Dini, Mezhep uydurması Dini yapmadılarmı, ?

Sonrada biri çıkıp onlara, “ Peygamberimizin Mezhebi hangisi idi,” diye sormadımı ?

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

     Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

     Şayet, Kuranı anlatan, Allah Rasulunun Sözlerini anlatan, Hadislerini anlatan, Sünnetlerini anlatan,

Çobanın Koyunlara Kaval Çaldığı gibi anlatırsa, Dinleyenlerinde Koyunun Kaval Dinlediği gibi dinlerse,

O Ayet ve Hadislerden Kendisine hitap eden şekli ve hükmü anlamaya çalışmazsa, yaşamına,

Sosyal hayatına uygulamazsa, Ayet ve Hadisleri dinlediği yerden, Koyunun Ağıldan Meradan çıktığı gibi çıkarsa,

Sonra Dahada ileri giderek Bence Şu şekil olması gerek Benim Kalbim temiz demeye kalkarsa,

O Ayet ve Hadisler Anlatanada, Dinleyenede hiçbir şey vermez,

Kendi Kalbinin Temizliği sapıklığında boğulur kalır,artık Hiçbir olumsuzluktan şikayet etmeye hakkı kalmaz,

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim