ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  GUSUL ABDESTİ ALMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER, GUSUL NASIL ALINIR,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 7584

     GUSÜL YAPMAK, YIKANMAK HÜKMİYETİ NEDİR ?

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI NEDİR ?

     SU BULUNAMAYAN YERDE İKEN GUSUL YAPMAK,

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI,  

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            MAİDE SURESİ AYET 6

“  Namaz Kılmaya, ( İbadet yapmaya ) başlamadan önce veya Abdest bozmaktan geldiğinizde,

( Tuvalet ihtiyacınızı giderdiğinizde, Tuvaletteki gibi yellenmişseniz ) veya Abdestinizi zayi eden bir Özürde,

( Bir yeriniz Kanadığında, Cerahati çıktığında) veya Kadınlara dokunduğunuzda, Temiz Su ile Ellerinizi yıkayınız,

 Ellerinizden sonra Yüzünüzü Yıkayınız, Bileğinizden Dirseklerinizle Kolunuzu yıkayınız, Başınızı Mesh ediniz,

Ayaklarınızı, Topluklarınızdan Bileklerinize kadar yıkayınız, bu şekilde Abdest alınız,

   Şayet Cünüp olmuşsanız, Hanımınızla Cinsi Münasebette bulunmuş, Yahud İhtilam olmakla Cünüp olmuşsanız,

İbadetinize Engel olan bir Hastalıktan iyileşmiş iseniz, Yolculuktan, Seferden gelmiş iseniz,

Temizlenmek için, Hemen yahud en yakın zamanda Gusledin,

   Abdest almanız için, Gusletmek için Su bulamadıysanız, Suya ulaşamayacak durumda iseniz,

bulunduğunuz yerde Su yoksa, Ellerinizi Temiz Toprağa Sürüp sonrada elinizi Yüzünüze sürerek

Teyemmüm ediniz, Cünüp olduğunuzda, Gusul için Su bulamadığınızda da, Gusül için aynı şekilde

Teyemmüm ediniz, Allah Zül Celal Sizlere Güçlük çıkarmıyor, Size olan Niymetlerini tamamlıyor, “ der,

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            NİSA SURESİ AYET 43

“ Ey Allah Zül Celale, Rasulu Muhammede, İslam Dinine İman edenler, ( Hanımınızla, Kocanızla

Cinsi Münasebette bulunmakla, Yahud İhtilam olmakla ) Cünüp olduğunuzda, Gusul etmeden Namaz Kılmayın,

Zira Cünüpken Kılacağınız Namaz kabul edilmez, Hemen yahud en yakın zamanda Gusledin,

Zira Diğer Namaz vakti yaklaşmaktadır,” der,  

 

      GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                           BUHARİ HADİS No 201

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkek, Kadınının, Eşinin, dört yeri arasına oturup, bedenini Çıplak olarak Kadınına, Eşine dokundurduğunda,

Gerek Çıplak olarak, gereksede Giyili olarak, Cinsel temas olduğunda, Erkeğinde, Kadınında Cinsellik akıntıları

geldiğinde, Erkekte, Kadında Cünüp olur, Cünüplük Pistir, Bedeni olarak yapılan İbadetlere engel olur,

Cünüplükte Erkeğede, Kadınada Gusül Vâcib olur, Gerekli Şart olur, “ dedi der, 

 

    GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                             MÜSLİM HADİS No 846 ve 847

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her İhtilâm olan, Uykusunda Cinselliği boşalan kimseye, Gusul yapmak, O Necis Durumundan,

Gusul ile Temizlenmek ve Vucud Kirinden, Ter Kokusundan ve Sair Necislikten Temizlenmek,

Kadının Evinden dışarı çıkarken üzerinde bulunan, İlgi ve Arzu çeken Kokusundan Temizlenmesi,

Ve dahi ayrıca Cuma Namazına gitmeden önce Gusul yapmak, Vâcip bir İbadettir, “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            BUHARİ HADİS No 107

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mezi geldiğinde, ( Meni değil, Şeffaf Akıntı geldiğinde) Abdesti bozar, Abdest alınması zorunlu şarttır,

( Meni geldiğinde, Gusulu bozar Gusul alınması gerekli şarttır, )  “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 311  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Meziden Abdest, Meniden Guzul lazım gelir, Mezi geldiğinde Abdest alınması yeterlidir,

Meni gelirse, Gusul almak Şarttır,” dedi der,

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            EBU DAVUD HADİS No 3160

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Aişe (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, “ Cünüplükten, Kan aldırmaktan, Kan Vermekten,

Cenazeyi yıkamaktan ve Cuma günü Cuma Namazına gitmezden önce, Gusul yapmak lazım gelir, “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            DARİMİ HADİS No 753

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Meymûne (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem, Cünüp olunca Gusul yaparak Cünüplükten temizlenmek

Vacip bir İbadettir, Zira Cünüp bir şekilde dolaşılamaz, Gezilemez, oturulamaz “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            MÜSLİM HADİS No 2104

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Muhakkak ki Melekler, içinde, Köpek bulunan,

İnsan yada Hayvan suretinden Resim bulunan, Heykel bulunan, Cünüb bulunan, yani Cenabet kimse bulunan

hiçbir Eve, İşyerine, İbadethaneye, Hiçbir yere girmezler,” dedi der,

 

    GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                             TABARANİ HADİS No 798

  Sahabeden Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'ânı Kerime, Gusullü ve Abdestli olarak Temiz olandan başkası dokunamaz,” dedi der,

 

     GUSÜL YAPMAK YIKANMAK                            TİRMİZİ HADİS No 131

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallâhu Aleyhi ve Sellem,

“ Ne Cünüp olan Kimse, Nede Hayızlı olan Kadın yada Kız, Kuranı Kerimden Hiçbir Şey okuyamaz, “ dedi der,

 

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              MÜMİNUN SURESİ AYET 97 ve 98

“ Şeytanların Kışkırtmalarından, Şeytanların Yardımcılarından, Rabbim Sana Sığınırım, de,” der, 

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              NAHL SURESİ AYET 98

“ Kuran okumaya başlarken, Namaz Kılmaya başlarken, İbadetlerinizi yapmaya başlarken,

Her Hangi bir işinize başlarken, Ağuzu Besmele çekerek, Şeytanın ve Kendini Şeytana satmış İnsanların,

Sizi Sapıtmasından, Allah Zül Celalin Rahmet ve Mağfiretine Sığının, “ der, 

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              EBU DAVUD HADİS No 3761 ve 3767

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) ve Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yemeğinizin, İşlerinizin, Amellerinizin, İbadetlerinizin Bereketi,

Çoğalması, Faydası, onlardan önce Abdest almaktır, Sizden Biriniz, Yemek yemeğe, İş yapmaya,

Amel yapmaya, İbadet yapmaya başlayacağı zaman da Bismillahirrahmanirrahiym diyerek Besmele çekmektir,

Şayet Besmele Çekmeyi unuttuğunda, hatırladığı zaman Evveline ve ahirine diyerek Besmele çeksin “  dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              İBNİ MACE HADİS No 400

  Sahabeden Sehl Bin Saad Eş Saidi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdest almaya başlarken Besmele çekmeyen Kimsenin Abdesti olmaz, Abdesti olmayanın Namazıda olmaz,

Allah Rasulu olan Benim üzerime Selatü Selam getirmeyeninde Namazı olmaz,  “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              BUHARİ HADİS No 184, 185 ve 194

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Aişe ve Hz, Meymûne (ra) anlatıyor, 

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem, Gusletmeye başlarken, İlk önce Ellerini yıkardı,

sonra Namaz için Abdest alır gibi Abdest alırdı, Sonra Parmaklarını Saçlarının bibine kadar daldırıp Hilallerdi,

Sonra ilk önce Suyu Başına dökerek, bütün bedenini yıkardı, Sonra Bacak aralarını ve yıkanacak şeylerini yıkardı,

Sonra Bedeninin tek bir kuru kalmayacak şekilde yıkardı, Sonra Ayaklarını uzatıp yıkardı,

Sonra “ Cünüplükten Gusledmek bu şekilde olur “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              DARİMİ HADİS No  753

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Meymûne (ra) anlatıyor, 

Bir gün Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem yıkanmak için su istedi, bende ona su getirdim,

O da ellerinin üzerine döküp onunla Sonra ağzına su verdi, burnuna su çekti, Ardından yüzünü ve kolunu yıkadı,

başını ve vücûdunu yıkadı, Sol eliyle avret yerini yıkadı, Sonra Ayaklarını yıkadı.

Sonra Eliyle vücûdunu ovalayarak yıkandı, yıkanmayı bitirince, Kendisine kurulanması için bir Havlu verdim,

Kurulandıktan sonra Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bu şekilde Yıkanmam, Gusül yapmaktır,

Cünüp olunca Gusul yaparak Cünüplükten temizlenmek Vacip bir İbadettir,

Zira Cünüp bir şekilde dolaşılamaz, Gezilemez, oturulamaz “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              METEALİBUL ALİYE HADİS No 177 ve 178

  Sahabeden İbni Ömer ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Guslederken, Gözlerinin üzerine su serperek Gözlerinin içinide yıkar, Parmağınla Göbek deliğini oğustururdu,

“ Sağ eliyle, Soluna Yedi kere su dökerdi, Sol eliylede tekrarlardı,” der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              BUHARİ HADİS No 489

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz, Aişe (ra) anlatıyor,

Cuma günü, Allah Rasulunun Mescidinde Cuma Namazı kılmak için, Medinenin Uzak yörelerindeki

Müslümanlarda Mescide gelirken, Üslerine giydikleri Yün Aba Yolda Toz Toprak içinde kalırdı,

Yolculuktan geldikleri içinde, Bedenlerindeki Terleri Bu Toz Toprak ile karışıp Etraflarına Ter Kokusu yayardı,

Bunlardan Biri Allah Rasulunun yanına geldiğinde, Allah Rasulu “ Bari Cuma Namazına gelirken Yıkansanız,

Üzerinizdeki, Toz Toprak ve Ter Kokularından Cuma günü temizlenseniz iyi olmazmı, “ dedi der,  

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              BUHARİ HADİS No 482 ve 488

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cünüp olmasada, Mümin Kimse için, En Fazla Her Yedi günde bir, ( Yani Haftada bir ) İstiğsal edip,

Başının ve Bedeninin her yerini yıkamak,  Allah Zül Celalin Her Müslüman üzerindeki Hakkıdır, “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              TİRMİZİ HADİS No 2757 ve 2756

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Şu On şey, İnsan Fıtratının, yani Yaratılışının Hasletidir, Güzelliğidir,

Hoşluğudur, Temizliğidir, Tırnakları kesmek, Bıyıkları kısaltmak, Koltuk altı kıllarını temizlemek,

Kasık kıllarını tıraş etmek, Sünnet olmak, Misvak kullanmak, Burun Temizliği yapmak,

Parmak aralarını ve Mafsallarını temizlemek, ve Su ile taharetlenmek, Sakal Bırakmak “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              İBNİ MACE HADİS No 292

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Etek Tıraşı (yani Koltuk altı ve Kasık Tıraşı ) yapmak, Uzayınca Tırnakları kesmek,

Uzayıp ağzın içine girecek duruma gelen Bıyıkları kısaltmak, Erkek çocukların Sünnet olması,

İslam Dininin Fıtratıdır, İnsan Fıtratının, yani Yaratılışının Hasletidir, Güzelliğidir, Hoşluğudur, Temizliğidir,“dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S335 H 5

  Sahabeden Hakem İbni Ümeyr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyıklarınızı, Dudağınız hizasına kadar kısaltınız, “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S47 H 16

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını ( ağzının içine girecek kadar ) uzatmış, yaşlı bir kimseyi görürseniz bilin ki, O Şekil Müslümanın

Kisvesi, Görüntüsü değildir, O İnsanların en Şerlileridir, Kötüleridir, En Çirkefleridir,“dedi der

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              TİRMİZİ HADİS No 2761

  Sahabeden Zeyd Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bıyığını kısaltmayan, Bizden değildir, Müslümanlardan değildir “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/442 H/13

   Sahabeden Beni Gıfar (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kasık Kıllarını Traş etmeyen, Tırnaklarını kesmeyen, Bıyıklarını kısaltmayan Bizden değildir, “ dedi der,

 

    GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI               DARİMİ HADİS No 757

  Allah Rasulunun Damadı, Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Kim Cünüblükten yada Hayz dan dolayı Guslederken, Yıkanırken, Vucudunun bir kıl yeri kadar kısmı

su değmemiş bir halde kalırsa, Yıkanmamış olarak bırakırsa, Cünüplükten veya Hayz dan Gusletmemiş olur,

O kuru kalan yer ise Cehennem de azap nedenidir,” dedi, Bunun üzerine bende

" bundan dolayı başımın saçına düşman kesildim ve Saçlarımı Kestim, iyice kısalttım,” der,  

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              CAMİUSSAGIR HADİS No 2776

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hamamdan, (Banyodan) çıkarken, Ayaklarınızı Soğuk su ile yıkamanız,

Baş Ağrınıza karşı güvencedir,“dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/7

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemekten evvel ve sonra ellerinizi yıkamak, Cuma günü Gusul yapmak,

Tırnaklarınızı kesmek Size Şifa getirir ve derdi giderir, Size Zenginlik getirir ve fakirliği giderir, “ dedi der,

 

     GUSÜL YAPMANIN ŞEKİL ŞARTLARI              RUDANİ HADİS No 140

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Benden sonra, Unutulmuş, Öldürülmüş bir Sünnetimi diriltip, İhya ederse, Yaşatırsa Beni Sevmiş olur,

Beni Sevende, Benimle Beraber olur, “ dedi der,

 

“ Cuma günü Tırnaklarınızı kesmek “(Banyodan) çıkarken, Ayaklarınızı Soğuk su ile yıkamanız,”

Allah Rasulunden, Günümüze gelinceye kadar unutulmuş bir Sünnetidir, Ona göre değerlendirin,       

 

 

     SU BULUNAMAYAN YERDE İKEN GUSUL YAPMAK                        NİSA SURESİ AYET 43

“ Suyla Abdest alamayacak şekilde hasta olduğunuzda, Su bulamadığınız durumdaki hallerinizde,

Suyla Abdest almak ve Gusletmek imkanından yoksun olduğunuz hallerinizde,

Abdest alacak veya Gusul yapacak Su bulamadığınızda, Su buluncaya kadar,

Abdest almak veya Gusul almak Niyetiyle, Tertemiz Bir Toprağa, Ellerinizi Hafifce Sürün,

Sonra Toprağa Sürdüğünüz Ellerinizi Yüzünüze Sürerek, Yüzünüzü Mesh ederek,

Teyemmüm ediniz ve Namazınızı Kılınız, “ der,   

 

     SU BULUNAMAYAN YERDE İKEN GUSUL YAPMAK                        MAİDE SURESİ AYET 6

“  Abdest almanız için, Gusletmek için Su bulamadıysanız, Suya ulaşamayacak durumda iseniz,

bulunduğunuz yerde Su yoksa, Ellerinizi Temiz Toprağa Sürüp sonrada elinizi Yüzünüze sürerek

Teyemmüm ediniz, Cünüp olduğunuzda, Gusul için Su bulamadığınızda da, Gusül için aynı şekilde

Teyemmüm ediniz, Allah Zül Celal Sizlere Güçlük çıkarmıyor, Size olan Niymetlerini tamamlıyor, “ der,

 

     SU BULUNAMAYAN YERDE İKEN GUSUL YAPMAK                        MÜSLİM HADİS No 368 

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Şayet Su Bulamadığınız bir yerde bulunduğunuzda, Abdest almak veya Gusul etmek gerektiğinde,

Temiz bir Toprağa teyemmüm edin, Ayeti geldiğinde, “ Ellerinizle şöyle yaparsınız dedi ve

Sonra El Avuçlarını Temiz bir Toprağın üzerine sürdü, sonra İki elinin Avucu ile Yüzünü yıkarmış gibi Mesh etti,

Sonra bir kez daha Avuçlarını Toprağın üzerine sürdü,

Sağ Elinin Avucu ile, Sol Elinin üzerinden Sol kolunun Dirseğine kadar Mesh etti,     

Sonra, Sol Elinin Avucu ile, Sağ Elinin üzerinden Sağ kolunun Dirseğine kadar Mesh etti ve      

Su Bulamadığınız bir yerde ve zamanda,  Abdest Almış olmak, Gusul Yapmış olmak için bu yeterlidir “ dedi,

Daha sonra ben bir yerde Cünüp olmuştum, Su bulamamıştım, Temiz bir Toprakda Teyemmüm ettim,

Sonrada O Toprakta bedenimle yuvarlandım dedim, Allah Rasulu “ Sadece benin tarif ettiğim yeter, “ dedi der,  

 

     SU BULUNAMAYAN YERDE İKEN GUSUL YAPMAK                        METEALİBUL ALİYE HADİS No 170 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Teyemmüm Etmek, Her Namaz için Ayrı Ayrıdır, “dedi der,

 

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  DARİMİ HADİS No 774

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki, Kadınların, Ay hastalığı, Hayız Kanaması gibi Necis bir durumu vardır,

O Hayız kanı ancak bir Damardan gelen kandır, Binaenaleyh Hayız olduğunda, Hayızın geldiğinde Namaz kılma,

ay hastalığın Necis durumun bitiminde, Gusül alman şarttır, Gusul yapıp Namazını kıl, “ dedi der,

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  DARİMİ HADİS No 798 ve 808 

  Sahabeden Ebu Adiy Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müstehâza olan, Hayızlı olan, yani Ay hastalığında olan Kadın,

Hayız günlerinde Namaz kılamaz, Oruç tutamaz, Mushaf a dokunmaz, Kuranı Kerimi eline alıp okuyamaz,

Müstehâza, Ay hastalığında olan Kadınla, Kocası Cinsi münâsebet yapamaz,” dedi der,

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  MÜSLİM HADİS No 890

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Atıyye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bize, Kadınlarında, Genç Kızlarında Namaz Kılmak için Mescide gitmelerini emretti, yalnız,

Hayızlı Kadınların ve Kızların Mescidlerden İbadet yerlerinden uzak durmalarını,

Hayızlı iken Mescide ve İbadet yerlerine girmemelerini Emir etti, “ dedi der, 

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  DARİMİ HADİS No 891

  Sahabeden Ebu Adiy Bin Sabit (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Namaz vakti içinde hayız olduğu zaman, temizlendiğinde, bu namazı kaza etmesi gerekmez,

Hayız günlerinin bitiminde, Temizlik günü gelince, Gusül yaptıktan sonra, Namaz kılmaya ve Orucunu tutmaya,

Mushafı okumaya devam edebilir,” dedi der,

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  MÜSLİM HADİS No 310, 311, 312 ve 315

  Sahabe Kadınlardan Ümmü Süleym (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına geldim,

Allah Rasulunun yanında Hanımlarından Müminlerin Annesi Aişe (ra) yanındaydı,

Ben Allah Rasulune, Erkeklerin Uykusunda İhtilam olması gibi, Kadınlarda İhtilam olmuyormu, diye sordum,

Bu sorum üzerine Aişe (ra) bana, Ya Ümmü Süleym Kadınları Kepaze etin, Allah Senin Hayrını versin, dedi,

Allah Rasulu, Aişeye dönerek, “ Allah Seninde Hayrını versin, Genç Kadınlar buna dahada dikkat etmelidir,

Kadınlarda, Kızlarda Uykusunda İhtilam olur ve Cünüp olur, Gusul lazım gelir, Gusul etmelidir, “ dedi,

Ben bunu Allah Rasulune sormaktan utanmıştım ama, yinede Allah Rasulune tekrar bir şey daha sormam icap

etti, Ben, Allah Rasulune, Kadınlarla, Erkeklerin İhtilam olmasında benzerlik varmıdır ? diye sordum,

Allah Rasulude, “ Evet Benzerlik vardır, Erkeğin Menisi koyu beyaz bir sudur,

Kadının Menisi ise Sarımtırak bir sudur,  Bunlar Anne Rahminde bir araya geldiğinde,

Erkeğin menisi kadınınkine galip gelirse, Allah'ın izni ile Doğan Çocuk Erkek olur,

Kadının menisi, Erkeğin menisine galip gelirse, Allah'ın izni ile Doğan Çocuk Kız olur,

Çocuğun,  Anne yada Babasına benzemesi ondan ileri gelir, “ dedi der,

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  MÜSLİM HADİS No 333, 334 ve 332

“ Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Hanımlardan Ümmü Habibe binti Cahş, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanına gelerek,

Ya Rasûlâllah, ben daimî surette istihâzal olan, Hayız gibi olan bir kadınım, hiç te­mizlenemiyorum,

Namazı Kılmayı devamlı bırakmalımıyım ? yada Namazımı Nasıl kılmalıyım diye sordu, “ diye sordu

Allah Rasulude Ona, “ Şüphesiz ki bu Hayız değildir, Lâkin bu yine Hayız gibi damardan gelen kandır,

O Kan bittiğinde O kanı yıka, temizle, Gusul yap, Sonra namazını kıl, dedi,

Artık Ümmü Habibe her namaz için Gusul aldı ondan sonra Namazını kıldı,”  der,

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  BUHARİ HADİS No 215

“ Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Bana Kadın, Hayz olduktan ve Hayzından temizlendikten, Gusul ettikten sonra, Hayız zamânında Kılmadığı,

Kılamadığı Terk ettiği Namazlarını Kazâ etmeli mi ? “ diye soruldu, Bende,

“ Biz, Nebi Ekrem Sallallâhu Aleyhi ve Sellemin yanında iken âdet görürdük, Hayız olurduk ta,

Adetli iken Kılmadığımız, Kılmadığımız Namazları Kaza etmemizi bize Emretmezdi, “ der, 

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  MÜSLİM HADİS No 335

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Kadınlardan biri Bana gelerek, Kadın, Hayz olduktan ve Hayzından temizlendikten, Gusul ettikten sonra,

Oruç İbadetini Kaza ediyorda, Namaz İbadetini Neden Kaza etmiyor, diye sordu,

Bende Ona, Sen Harûriyemisin diye sordum, Sahabe Kadın Ben Haruriye değilim ama soruyorum dedi,

Bende Ona cevaben, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Selemin yanında iken, Bizde Hayız olurduk,

Oruç İbadetini Kaza etmeği Emretti, 

Lakin Hayızlı iken kılamadığınız Namazları, Kaza etmeyi emretmezdi, Cevabını verdim “ der,

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  BUHARİ HADİS No 209

  Sahabeden Ebu Said el Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, Kadınlara hitaben,

“ Ey Kadınlar, Ne Acaip tirki, Aklınız, Kendini Zapteden Tam Akıllı ve Dîninde Azimli kimsenin Aklı kadar

değildir, Siz Kadınlar, Aklınız Eksiktir, Dininiz Eksiktir, Siz Kadınların, Aklını kullanabildiğini ve

Dinini tamamlayabildiğini, Görmedim, Ey Kadınlar, Gerçek aklınızı Zabtedersiniz, Gerçek aklınızı

kullanmazsınız, Gerçek aklınızı kullanmadığınız için, O Aklınız, Dininizi Çeler, Dininizi Eksik yapar, Dininizi bozar,

Kadınlar bunun üzerine Allah Rasulune, “ Aklımızın ve Dinimizin Eksikliği Nedir diye sordular,

" Kadın Hayızlı, Adetli iken, Namazını kılmaz, Orucunu tutmaz, Kadının Şahitliği, Erkeğin Şahitliğinin Yarısıdır, 

" Ey Kadınlar, Sadakayı bolca veriniz. Zîrâ bana Cehennem halkı gösterildi, Çehennemdekilerin çoğunluğu,

Siz Kadınlar idiniz, dedi,  Kadınlar " Ey Allahın Rasulu, Cehennemdekilerin çoğunluğu neden Kadınlardı ?

diye sordular. Allah Rasulu ise, " Ey Kadınlar, Çünkü Siz, Allahın Size Verdiği Niymetlere, Şükretmek,

Hamdetmek, Onunla yetinmek, Onunla doymak yerine, Nankörlükte, Doymazlıkta bulunursunuz,

Ötekine, Berikine Çokca Lâ`net edersiniz, Gıybet edersiniz, Zevçlerinize, Kocalarınıza değil,

Başkalarına Süslenirsiniz, Kıyafetlerinizle kendinizi başkalarına sergilersiniz, Kocanıza Küfrânı Niymet edersiniz,

İşte bu Gerçek Aklınızın Eksikliğinden ve Dininizin eksikliğinden ileri gelmektedir, “ dedi der, 

 

     Allah Rasulunun, “Siz Kadınlar, Aklınız Eksiktir, Dininiz Eksiktir, Siz Kadınların, Aklını kullanabildiğini ve

Dinini tamamlayabildiğini, Görmedim, Ey Kadınlar, Gerçek aklınızı Zabtedersiniz, Gerçek aklınızı

kullanmazsınız, Çünkü Siz, Allahın Size Verdiği Niymetlere, Şükretmek, Hamdetmek,

Onunla yetinmek, Onunla doymak yerine, Nankörlükte, Doymazlıkta bulunursunuz, ”

Sözüne, Hadisine, Kadınların İtiraz ettiğini duyar gibiyim,

Lakin, Allah ve Rasulu Sizin Halinizi, Sizden daha iyi bilmektedir,

Allah ve Rasulunun, Sözüne İtiraz eden, İmansızlığa gider, İmanını kaybeder, buna göre hareket ediniz,  

 

     Bugün Gerek Kadınlarımız, Kızlarımız, Gerek Erkeklerimiz, Zaten Namaz İbadetine, Oruç İbadetine

Hiç Önem vermiyorlarki, Namaz Kılmayı bir Jimnastik hareketleri gibi görüyor, Oruç Tutmayı Aç kalmak,

Zayıflamak için Perhiz yapmak gibi görüyor, yada Zaten Hiç Namaz kılmıyorlarki, Hiç Oruç Tutmuyorlarki,

O geçen ve Kazaya kalmış Namazlarını, Oruçlarını Kaza etsinler, ?

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  DARİMİ HADİS No 757

  Allah Rasulunun Damadı, Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Kim Cünüblükten yada Hayz dan dolayı Guslederken, Yıkanırken, Vucudunun bir kıl yeri kadar kısmı

su değmemiş bir halde kalırsa, Yıkanmamış olarak bırakırsa, Cünüplükten veya Hayz dan Gusletmemiş olur,

O kuru kalan yer ise Cehennem de azap nedenidir,” dedi der,  

 

     HAYIZLI KADININ GUSÜL YAPMASI YIKANMASI                  RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S304 H 1

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimden bir takım Kadınlar, Kızlar olacak ki, Kendini En güzel şekilde gösteren şekilde

Elbisesinin, Kılık Kıyafetinin güzelliğine, ( Saçlarına) verdiği önem kadar, Dininin Hükümlerine,

Edep ve Haya Hükümlerine hiç Önem vermeyecek, Dinine vermediği ehemmiyetten, önemden fazlasını,

Elbisesine, Kılık Kıyafetine ( Saçının ) güzelliğine verecek,

Bunlar Kendilerinin en güzel görünmesi arzularında, Ahireti Hiç Kale dahi almayacaklar, “ dedi der,

 

     Kadınların, Kızların, Süslenmeye, Saçının şekline, Güzelliğine, Kılık kıyafetine, Kokusuna gösterdiği özeni,

İtinası, İtibarı, Yaratılış Fıtratındandır, Fakat aynı hassasiyette Özeni, Dikkati,

Dininin Hükümlerine, Edep ve Haya Hükümlerine gösteriyorlarmı ? Kesinlikle Hayır,

 

     Gusul yapmanın ancak ne şekilde olabileceği bu hadislerde gayet açık ve net olarak ifade edilmektededir,

Buğün, bazı Kadınlarımız ve Kızlarımız, Gusul yaparken, Gusullerine engel olan bazı ürünler kullanmaktadırlar,

Gusule engel olan bazı ürünler, Tırnağın Su ile temasını önleyen Tırnak Ojesidir veya Tırnak Cilasıdır,

Deri ve Saç bölgelerinin Suyla temasını önleyen, Kozmetik ürünler dir, Bu Ürünlerden dolayı Gusulleri olmadığı

için, yaptıkları İbadetleride İslam Dininin Olmazsa olmaz Şartlarını kabul etmemiş olmaktadırlar,

 Zira Tırnak Ojesi veya Tırnak Cilası kullanan Kadın yada Kızlar, Tırnaklarınıda uzatmakta

değillermi, ? Tırnak Uzatmakta İslam Dininin Fıtratını inkar etmek değimli ? İslam Dininin Fıtratına göre,

Ne Tırnak uzatılabilir, nede Oje veya Tırnak cilası kullanılabilir,

Size, önce Gusul alıp daha sonra Oje veya tırnak Cilası kullanabileceğiniz hakkında Fetva verselerde,

 Lakin O Fetva Sizide, Size Fetva verenide kurtarmayacaktır,

Bu Kadın ve Kızlarımız Gusulleri olmadığı için Allahın onları Bedeni ve Manevi korumasından Mahrum kalırlar

Gerek Sağlıkları bozulur, gerek Kadın Hastalıklarına yakalanırlar,

Gerek Cinsel Taciz ve Irzına geçilme felaketlerine Düşerler, bunları hiç görmüyormusunuz ?  

 

     Cünüplük, Kadın, Kız yada Erkeğin, Cinsel Zevklenme nedeni ile Cinsel Organından çıkan Meni neticesinde

Vukua gelen ve İbadetleri temiz bir şekilde yapabilme imkanını ortadan kaldıran Necis, yani Pis bir durumdur,

Meni, İnsan Vucudunun Genleri ile ilişkili olan ve Vucudun Cinsel Organından çıkan bir Vucud Suyudur,

Erkeğin Menisi Beyaz bir Bel akıntısı suyudur, Kadının Menisi, Kadının Rahminden gelen Sarımsı bir bir Sudur,

Cinsel Zevklenme veya Cinsel İlişki sonucunda gelir,

Bu Necis durumların temizlenebilmesi, İslam Dini Hükmüne göre ancak ve ancak Gusul almakla olur,

Her Güsul almak Yıkanmaktır, Fakat Her Yıkanmak Güsul almak değildir,

Ancak ve Ancak Gusul etmek niyeti ile Yıkanılırsa Banyo yapılırsa, O Yıkanma, Banyo yapmak Gusul olur,

Cinsel ilişki den kasıt Nikahlı olmak şartı ile olan Cinsel ilişkidir, Sonrasında Gusul ile temizlenilir,

 

     Nikahsız bir şekilde olan Cinsel ilişki, Yani Zina pisliği Gusul almaklada temizlenilemez,

Zina, Toplum Ahlakını bozan, Toplum yaşamını katleden, Aile düzenini ortadan kaldıran,

İnsan Nesebini bozan bir Sapıklıktır,

Zinanın, Belirli ölçüler içinde olan Dövme cezasından İdam Cezasına kadar Cezai Hükmiyeti vardır, 

Bu Cezai Müeyyideler çok ağırdır, Cezanın ağırlığının nedeninin, birincisi Suçun doğmasını önlemektir,

İkincisi Zinadan caydırmaktır, üçüncüsü ise Cezanın uygulanması ile Toplum Vicdanını rahatlatmaktır,

Bu anlamanız için başınıza Irza geçme, Tecavüz, Sapıklık gibi bir Belanın gelmesimi lazım ?  

 

     HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

Şeriatın, İslam Dininine İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini

açıklayan, İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen

Açık ve net ve gayet anlaşılır ŞERİAT ın Maddi ve Manevi İman ve İbadet KANUNLARIDIR,

 

     Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde,

Ay Hastalığında olan Kadının,  Ay hastalığı süresince, Bedeni olarak yapılan İbadetlerden muafiyeti varken,

Ay hastalığı süresince bedeni İbadet yapması yasaklanmışken, “ Ay hastalığındaki bir Kadın,

her türlü İbadetini yapabilir, Kuran alıp okuyabilir, Namaz kılabilir, Camiye girebilir,” derler,

İslam Dinini Tahrip ederler, yaşar nuri öztürkce

 

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

 

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim