ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  ABDEST ALMAK, TAHARET ve TEMİZLİK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 04.11.2022
Okunma : 6455

     NAMAZ İBADETİNE BAŞLAMAK İÇİN TAHARETLENMEK NEDİR ?

     ABDEST ALMAK, HÜKMİYETİ NEDİR, NASILDIR NEDİR ?

     TEYEMMÜM ETMEK ile ABDEST ALMAK NEDİR ?

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR ?

 

     İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

İslam Dininin Olmazsa Olmazları, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

İslam Dininin, Olmazsa Olmazlarını, Ondan Bundan değil,

İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

 

     İslam Dininin İnancını, İman Etmiş olma şartlarını İbadetlerini ve gereklerini, Tam ve Doğru olarak öğrenmezseniz,

Öğrenmek istemezseniz, Öğrenmeden Yaşarsanız,

Bence diyerek, Yaşadığınızın, Doğru İnanç, İman ve İbadet olduğuna inanır ve yaşarsınız,

Buda Sizi, Sapıklaşmaktan ve Sapıklıktan başka bir yere götürmez, götüremez,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 BAKARA SURESİ AYET 245

“ Her Kim Mümin bir Müslümandırki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

Allah Zül Celal Ona, Mükafatları ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/6

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Kim Müslüman, İslam Dinini Tefekkuh etmekle, İslam Dinin Özünü, İcabatını, Hükmiyetini öğrenmekle ve

Üzerinde Düşünmekle Mükelleftir ve Her Müslümanın Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUSSAGIR HADİS No 2119

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dininin En Hayırlı İbadeti, İlk önce, İslam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlarını Öğrenmektir,”dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 RAMUZEL HADİS No C/3 S/254 H/3

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allahın Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

Sünnetlerimden, hiç olmazsa, İbadetlerinizin ve Amelinizin Doğru olup olmadığını anlayacak kadar,

Hakiki İslam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çalışmanızın karşılığındaki Durumunuzun,

İslam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne olduğu hakkında, kendi yerinizi bulacak kadar öğrenin,

Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanlıklarında, Yolunuzu bulacak kadar öğrenin,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                İBNİ MACE HADİS No 54

   Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dini İlimlerin ve Beşeri İlimlerin Asli Kaynağı Üç tür,

Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Ayetler,

İkincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz Şart olan Sünnetlerimdir,

                        Bunlar, Bilmeniz Şart olan İlimlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalardır,

Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden çıkarılacak İlimlerdir,

                        Bu İlimlerin dışında kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, İbadet edilmesi olmayan,

                        Kıssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Öğrenilmesi Zaruri değildir, Olmazsa Olmaz değildir,” dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 DARİMİ HADİS No 655

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'anı anlamaya çalışmadan okumakla,  Kur'an okunmuş olmaz,

Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya yaşamaya çalışmadan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

İman ve Amel, Kur'anı Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çalışmakla, yaşamaya çalışmakla,

yaşatmaya çalışmakla, İlim ve Hidayetle anlayışla olur “ dedi der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                ALİ İMRAN SURESİ AYET 19

“ Mutlakki, Allah Katında Kabul edilecek olan Din, İslam Dinidir,” der,


     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                MAİDE SURESİ AYET 3

“ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak İslam Dinini Beğendim ve Seçtim, Size Dininizi tamamladım, “ der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 11

“ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis kılarak, ( başka şeyleri karıştırmayarak )

İman ve İbadet Etmekle Emrolundunuz,”der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 2

“ Mutlak ki Biz Size, Kitabınız, Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininizi Allaha ve Rasulune Halis Kılınız, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ZÜMER SURESİ AYET 3

“ Mutlak bilinizki, İslam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaflar, çekişmeler, ayrışmalar çıkarma Dini değildir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde İhtilaf, çekişme, ayrışmalar çıkaranlar,

Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye tabi oluyoruz derler Ya,

Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdiği zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

 

     İSLAM DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CAMİUL AHLAKIR HADİS No C1 H196

  Sahabeden İbni Şirin (ra) anlatıyor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamların, Hükümlerin açıklamalarını Kimden aldığınıza Azami Dikkat ediniz,

Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamları, Hükümleri, Anlamları Daraltmadıklarına, Azami Dikkat ediniz,

Zira Ayetler ve Sözlerim, SİZİN DİNİNİZ dir,” dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 ENFAL SURESİ AYET 39

“ Dininiz Tamamıyla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanların Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Savaşın,” der,

 

     Yani, İslam Dinini, Ruhbanlık Cemaati Dini yaparak değil, Şeyhlik, Müritlik Dini değil,

İslam Dinini, Dedeler, Babalar, Bacılar, Pirler Dini değil, Sema veya Semah Fokloru Dini değil,

İslam Dinini, İlahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, Şiir, Değiş, Türkü okuma Dini değil,

İslam Dinini, Masal, Hikaye, Kıssa, Menkıbe anlatımıyla İroni Dini değil, Afyon gibi anlatımla Uyuşturma Dini değil,

İslam Dinini, Hanefilere göre şöyle, Şafilere göre şöyle diyerek, İslam Dinini, Mezheplere uydurulmuş,

                        Mezheplere yapıştırılmış, Birbirinin Tam Zıddı olan Fetvalarla, Mezhep Fetvaları Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini değil,

İslam Dinini, Peygamberimizin Tarikatı hangisiydi dedirten Tarikatçılıkla, Tarikat Dini değil,

İslam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini değil,

     Dinayet, Diş İşleri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini değil, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANNİ Dini değil,

     Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, Şirk koşmuş olmakla, Şirk Dini Değil,

     Entel Dantel Sosyete İlahiyat Profları Dini değil, İslamcı Yazar Dini değil,

     Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece İlahi söylemek, Dua yapmak ile, İlahi ile Dua Dini değil,

     Pornfösör Adnan Oktar ve Hayasız Kediciklerinden, Hayasızlık ve İffetsizlikle, İffetsizlik ve Hayasızlık Dini değil,

     İslam Dininden Nefret ettirmek için kurulmuş olan teşkilatlar, Işıd, Hizbul Vahşi, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini değil,

 

     İslam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinde Emrettiği,

Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdiği ve Sünnetlerinde gösterdiği Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

     İslam Dininin Doğrusunu, Allah Zül Celalin Kitabı Kuranı Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

Hadislerinden, Sünnetinden Öğrenip, Nefislerinizle yapmakla, Doğru olanı Helal olanı yapmakla,

Yanlış olandan, Haram olandan sakınıp kaçınmakla, yapmamakla, Evladlarınıza ve Başkalarına anlatıp Öğretmekle,

Dillerinizle, Doğrusunu söyleyip Yanlışı terk ettirmeye çalışmakla,

Allah Zül Celale, Allahın ve Rasulunun bildirdiği gibi Canla Başla, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 METEALİBUL ALİYE HADİS No 2908

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakkını vermiştir,

Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar kıldı, Sünnetler koydu, Hadler, Sınırlar ve Cezalar Çizdi,

Helal ve Haramları ayırdı, İslamın Şeriatını koydu, geniş ve kapsamlı kıldı, dar kılmadı,” dedi der

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TİRMİZİ HADİS No 2413 

  Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakkı vardır, Kendi Kendinin Hakkı vardır, Eşinin, Ailenin Hakkı vardır,

Misafirinin Hakkı vardır, Her Hak Sahibine Hakkını vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 CİN SURESİ AYET 14 ve 15

“ Doğrusu, Sizden, Haksız olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, İşte Doğru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlardır,”

“ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Doğru yolundan çıkanlar, Cehenneme Odun olacaklardır,”der 

 

     İSLAN DİNİNİ ANLAYIP YAŞAMAK                 TALAK SURESİ AYET 1

“ İşte Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için Kıldığı Hudutlarıdır, Sınırlarıdır,

Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlarını, Sınırlarını aşmaya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmiş olur,

İnkarcılardan Kafirlerden Sapıklardan, Sapıtmışlardan, Sapkınlardan olmuş olur,”der, 

 

     İslam Dini ve Kuranı Kerim anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini ve Kuran anlatılıyor, Allah Rasulunun, Nasıl anlattığı YOK !!!  Anlatımın içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

İslam Dini anlatılıyor, Anlatımın içinde, İSLAMIN EDEP, HAYÂ ve İFFET konuları, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

Sevgi, Saygı Hoşgörü anlatılıyor, Anlatımın içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

 

     Güya İslam Dinini Anlatıyorlar, Sadece ve sadece

İslamın Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menkıbeleri, Kerametleri anlatılıyor,

İslam Dini diyerek, Sadece ve sadece etrafında, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menkıbelerinde,

Kıssalarında dolaşmayın, İslam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

     Zira, YEVMİ MAHŞER HESABIN da,  İslamın etrafında dolaşmaktan değil, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

Kıssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak değil, İslamın Tarihinden sorulacak değil,

 

     İslam Dininin, İman Etmiş olma Şartlarından,                                        SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yapıp yapmadığınızdan,      SORGULANACAKSINIZ,

     İslam Dininin, Olmaması Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

 

     Yani, Mahşerde, İlk Önce, İmanınızın Olup Olmadığından Sorgulanacaksınız,

sonra, İmanınızın Olmazsa Olmaz Şartlarını, Yerine getirip getirmediğinizden Sorgulanacaksınız,

sonra, İbadetlerinizi yapıp yapmadığınızdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaksınız,

 

     Zira, İslam Dinine İman Etmiş olmanızı, Yapmanız Şart olan Olmasa Olmaz Amellerini,

Yapmamanız Şart olan Olmazları, İslam Dininin Sahibine,

Allah Zül Celale ve Rasulune İspat etmek Zorundasınız, !!!

Hiç, İmanınızı ve Amellerinizi, Sahibine İspat etmeyi Düşündünüzmü ? !!!


     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        İNSAN SURESİ AYET 2

“ İnsanı İmtihan etmek için, Gören ve İşiten Düşünen olarak Yarattım, “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 7

“ Allah Sizi Yarattım ki, Hanginizin Daha Güzel işler yapacağı hakkında denenmektesiniz,  “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namazınıza, İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der, 

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURESİ AYET 19

“ Rabbinden, Sana İndirilenin, Hak olduğunu bilen ve kabul eden kimse ile,

Hak olduğunu, İnkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

Bunu, Ancak Akılı Selim Sahipleri Düşünür ve Anlar “ der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURESİ AYET 24 ve 30

“ Gören, İşiten, Duyan, Gördüğü, İşittiği, Duyduğunun üzerinde Düşünenlerle,

Fasık Kör Olanlar, Baktığı halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

Fasık Sağır olanlar, İşittiği halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve Eşit olumu, ? 

Haala Düşünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Düşünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHADİS HADİS No C/5 S/482 H 3

  Sahabeden Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cahil Olmaktan, Cehaletten şiddetli Fakirlik yoktur,

 Akıldan daha faydalı Zenginlik, Tefekkür ( Düşünmek ) gibi de İbadet yoktur,

Tefekkür etmeden, Düşünmeden İbadet yapmakta yoktur,

( Yani Düşünmeden yapılan bir şey, İbadet dahi olsa size bir faydası yoktur,) ” dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        CAMİUSSAGIR HADİS No 39

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey İnsanoğlu, Rabbine İtaat etki, Düşünceli ve Akıllı olasın,

Rabbine İsyan edersen, İnkarcılardan olursun, “ dedi der,

 

     DÜŞÜNMEK, FELSEFELİ ve MANTIKLI OLMAK        NİSA SURESİ AYET 82

“ Kuranı Kerimi, İslam Dinini, Haala, Gereği gibi Hiç Düşünmeyecekmisiniz, ?

 

     Şimdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  Şimdiden düşünerek okuyunuz,  

 

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     MÜDDESİR SURESİ AYET 4 ve 5

“ Elbiseni, Kılık Kıyafetini Temizle, “ Pislikten Sakın,” Pis Bakış Nefislerden Kıyafetini düzelterek kendini Koru,”der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     ARAF SURESİ AYET 31

“ Ey Müminler, Namaz kılmaya kalkarken, Temizlenin, Temiz ve Güzel Elbiselerinizi giyin, “ der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     ALA SURESİ AYET 14 ve 15

“ İyice Temizlenerek, Rabbini Zikredip Namaz Kılan, Umduğuna erişir, Felah bulur, Feraha erer, Kurtulur, “ der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     TUHEFUL UKUL HADİS No 19

  Allah Rasulunun Torunu ve Ehli Beyti Hz Hasan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İman ve İbadet etmek isteyen, İman ve İbadet için Temizlenmeli, Taharet etmelidir,

Dünyadan Ahiret Yolculuğunu bilen, Ona Hazırlanır, Bilmeyen Hazırlanamaz, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     RAMUZEL HADİS HADİS No C/2 S/198 H/7

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemekten evvel ve sonra ellerinizi yıkamak, Cuma günü Gusul yapmak,

Tırnaklarınızı kesmek Size Şifa getirir ve derdi giderir, Size Zenginlik getirir ve fakirliği giderir, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 2351

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Elinizle Et ile uğraştıktan sonra, Et yedikten sonra, Yemek yedikten sonra,

Elinde ve ağzında arta kalan kokuyu gidermek ve yanındakileri yanına gelenleri

kokudan rahatsız etmemek için elini ağzını güzelce yıkasın,” dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     CAMİUSSAGIR HADİS No 2255

  Sahabeden Ebu Eyyup El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Yemek Yedikten sonra ve Abdest alırken Parmak aralarını ovalayarak Yıkayana ve

Dişlerini Temizleyene Rahmet ve Merhamet eder,” dedi der, 

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     TİRMİZİ HADİS No 22

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şayet Ümmetime zor gelecek olmasaydı, Ağız temizliği için Günde Beş Vakit Misvak kullanmalarını

emrederdim, Zira Misvak ağzınızdan Kötü Kokuları ve Kötü şeyleri izale eder ve

Misvakta Sizin için Şifa vardır “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     RAMUZEL HADİS HADİS No C/4 S/325 H/1

   Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Misvak kullanmanızda Sizin için On Şifa vardır, Ağzı tatyib eder, Temizler, Diş etlerini güçlendirir,

Dişin çürümesini önler, Mideye Sıhhat verir, Mideyi kuvvetlendirir, Gözü Cilalar Gözü Kuvvetlendirir,

Balgamı çıkartır giderir, Sünnetimdir, Melekleri sevindirir, Rabbinizi Razı eder,

Hasenatı, İyiliğinizi artırır, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     RİYAZUHUS SALİHİN HADİS No 26

  Sahabeden Asım El Eşari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

" Temizlik imanınızın yarısıdır, " dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS 334 

  Sahabeden Eba Eyyubel El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Helanızı, Defi Hacetinizi, ( Tuvaletinizi ) Kıbleye doğru yapmayınız, Kıbleye Arkanızıda dönmeyiniz,

Helanızın, Defi Hacetinizin, ( Tuvaletinizin ) Yönünü, Doğuya veya Batıya doğru dönderiniz,” dedi der,  

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS 355 

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Üç yere, Su Menbalarına, Yollara ve Gölgenize veya bir başkasının Gölgesine Bevl etmeyiniz,” dedi der, 

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6047

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Üzerinize İdrar sıçrayabileceğinden dolayı, Küçük Abdesdi, Ayakta yapmayınız, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     CAMİUSSAGIR HADİS 295 

  Sahabeden Hadramt Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İdrarınızı yaparken, Rüzgarı karşınıza almayınki, İdrarınız Üzerinize sıçramasın,” dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6061

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Küçük Abdestinizi yaparken, Yere yaklaşarak, Bacaklarını birbirinden mümkün olduğunca ayırarak,

İdrar Sıçramalara dikkat ederek, Küçük Abdestini yapsın, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     İBNİ MACE HADİS No 326

  Sahabeden İsa İbni Yezdad El Yemani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz Bevlettikten sonra, Bevl Uzuv Damarını Üç sefer dışarı doğru sıvazlayarak çeksin, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     KÜTÜBÜ SİTTE HADİS No 6067

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Tuvaletinizi yaptıktan sonra, Makadınızı, İdrar uzvunuzu

Üç kere iyice yıkayınız, Zira bu yıkama, Sizin için Temizlik ve Şifa vasıtasıdır, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS 340 

  Sahabeden Ebu Katade (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Su içerken, Bardağın içine teneffüs edip solumayın üflemeyin,

Heladan sonra Taharet yaparken, Makadınızı ve İdrar Uzvunuzu, Sol elinizle Taharet yaparak temizleyiniz,

Makadınızı ve İdrar Uzvunuzu, Sağ elinizle Taharetlemeyiniz,” dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     CAMİUSSAGIR HADİS No 2698

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ ( Tuvalette ) Makadınızı Tam ve Tertemiz yapın, Böyle yaparsanız, Basur Hastalığınızı giderir, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     CAMİUSSAGIR HADİS No 76

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Çamaşırınıza, Üzerinize, İdrar bulaşmasından, sıçramasından sakınınız,

Zira Kabre girdiğinizde ilk önce ondan sorulacaksınız,” dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR

 AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS 70 / 378 v 379

   Sahabeden Ebû Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Dikkat ediniz, Kan ve İdrar Necistir, Kabir Azabınızın Çokluğu,

Üzerinize İdrar ve Kan sıçramasına, Yahut İdrarın veya Kanın veya Mezinin

Çamaşırınıza bulaşmasına Dikkat etmediğiniz için

( yani İdrardan Yıkanmadığınız yahut kurulanmadığınız için,

İdrarınızı yaparken, Kamış Damarınızdaki kalan İdrarı tam boşaltmadığınız için, Çamaşırınıza damlaması,

Çamaşırınıza bulaşan İdrarı ve Kanı Temizlemediğiniz için, ) yaptığınız İbadetlerinizin,

Kıldığınız Namazlarınızın Nakıs kalması (  yani Kusurlu ) Kalması yüzünden olacaktır, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     METEALİBUL ALİYE HADİS No 17

  Sahabeden Cabir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle beraber bir yolculukta idik,

İki Kabrin yanından geçerken durdu “ Bu Kabrin içindekiler, sadece Büyük Günahları nedeni ile

azab görmüyorlar, Biri İnsanların Gıybetini yaptığı için,

Diğeri İdrardan sakınmadığı ve temizlenmediği için Azab görüyorlar,” dedi der,

 

     Çamaşırınıza İdrar bulaşmaması için, İdrarınızı yaptıktan sonra, İdrar Damarında kalan İdrarı,

Kamışın İçinde kalan İdrarı, Parmağınızla hafifce bastırıp dışarı sıvazlayarak dışarı atıp yıkamak, kurulamaktır,

Böyle yapmazsanız, tuvaletten çıktıktan sonra Damarda kalan İdrar kendiliğinden çıkıp Çamaşırınıza bulaşır,

Sizde böylece Çamaşırınıza İdrar bulaşmasından sakınmamış olursunuz ve

Kıldığınız Namazlarınız Kusurlu kalır,

 

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     İBNİ MACE HADİS No 276

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdestin Anahtarı Taharettir, Namazın Anahtarı, Abdesttir, Namazın Başlangıcı, İftidah Tekbiridir,

Namazın Sonu ise Sağa ve sola Selam vermektir, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     EBU DAVUT HADİS No 59

  Sahabeden Ebû El Melih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Taharetlenmeden, Temizlenmeden, Abdest almadan Kılınan Namazı Kabul etmez “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 301

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tahareti tam olmadıkca, Gusulü ve Abdesti tam olmadıkca, Hiçbir Namazın kabul olunmaz,

Haramdan kazanılan kazançtan, Zekat ve Sadaka kabul edilmez,” dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     METEALİBULALİYE HADİS No 390

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ On Dirhemlik bir kıyafet satın alanın, O, On Dirhemin, Bir Dirhemi Haramdan kazanılmış bir para olursa,

O Kıyafet Onun üzerinde olduğu sürece, Allah Zül Celal, Onun Hiçbir Namazını kabul etmez,”dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     İBNİ MACE HADİS No 271

  Sahabeden Usame Bin Umeyr El Huzeni (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ancak ve Ancak, Taharetlenilmiş, Temizlenilmiş bir Abdestten sonra,

Namazınızı ve İbadetinizi kabul eder, “ dedi der,

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     CAMİUSSAGIR HADİS No 2537

  Sahabeden Bera Bin Azib (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Haramlardan, Necasetten Sakınmaya Titizlik göstererek kılınan Namaz Makbuldür, Haramlardan, Necasetten

Sakınmaya Titizlik gösteren Kimsenin İmamlığında kılınan Namaz Makbuldür,“ dedi der,

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi, Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anektot, (1869-1949 )

Hafız Dedeme bir gün bir Arkadaşı Misafir olarak gelmiş, Ezan okunmuş Mescide girmişler, Hafız Dedem,

Misafir arkadaşına, İmam olup Namazı kıldırması Buyurunuz demiş, Misafir arkadaşıda Namazı kıldırmış,

Misafir arkadaşı gittikten sonra, Hafız Dedemin Büyük Talebelerinden biri, Hafız Dedeme,

“ Hocam, Beni Sen yetiştirdin, Dinimi öğrettin, Lakin Şu Misafir arkadaşına İmam olup Namazı kıldır dediğin gibi,

bana İmam olup Namazı kıldır demedin” demiş, Hafız dedem cevaben, “ Evladım, Ben Hiçbir Gün,

Akşam Yattığım Çamaşırımla, Sabah Kalkıp, Sabah Namazını kıldırmadım, Her Sabah Çamaşırımı değiştirdim,

Senin Talebeliğin Haala devam etmektedir, bunuda öğrenip yaptıktan sonra

Sanada İmam olup Namazı kıldır diye Mihrabı gösterebilrim, “ diye cevap vermiş,   

 

    Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

    Hafız Dedemin Oğlu, Alaüddevle Cami İmam Hatibi Şerif Hoca Ammime Vasiyeti,  

“ Çok Çok Zaruri bir durumdan hariç Senin görevin olan Mihrabını boş ta bırakma,

Zira Senin yerine Mihraba geçip Cemaatine Namaz kıldıran,

Taharetinden Namazda Sureleri okuyuşuna kadar Sana Vebaldir,

   Çok Çok Zaruri bir durumda, Mihraba geçemeyeceğin bir durumda, Taharetini, Okuyuşunu Sağlam bildiğin

birini, Yerine Vekil eyle, Vebal Yükünü Bilebildiğin kadar azalt ” , diyerek İmametin,

İmanlık yapmanın Nekadar bir ağır Vebal olduğunu izah etmiş,  

 

     Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Dedemden bir Anektod ( 1870 - 1944 )

Hoca Dedem, Evinin Kuyusundan ve Antep içi Kuyulardan Su içermiş lakin, Abdest almaya, Evine 4 kilometre

uzakta olan, Antep yerleşim yerinden uzakta olan İncili Pınardan Abdest alır ve oradanda 3 Kilometre uzakta

olan Ali Nacar Camiine gelip İmamlık yapar Beş Vakit Namazı kıldırırmış,

     Talebelerinden biri, Hocam, Evinizdeki Suyu içtiğiniz halde, Niçin Abdest almak için

Taa İncili pınara gidiyorsun, diye sormuş, Hoca dedemde cevaben,

Evladım, Evimdeki kuyudan su içiyorum, Lakin Evimin etrafı Evlerle İnsanlarla dolu,

Bu Evlerden suya bir şeyler karışır, Abdestimi Ziyan eder endişesi ile,

O Aldığım Abdestle Cemaata Kıldırdığım Namazlar Ziyan olur endişesi ile,

Evlerden uzak olan yerden Abdest alarak gelip Namaz Kıldırmak daha içime siniyor, demiş,  

 

 

     TAHARETLENMEK, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK NEDİR     MAİDE SURESİ AYET 101

“ Ey İman Edenler, Milletin önünde, Soru sorulanı Küçük düşürmek için tezgahlanmış Sorular Sormayın,

Milletin önünde, Soru sorulana, Tuzak Sorular Sormayın, 

Açıklandığında, açıklaması ve sonucu hoşunuza gitmeyecek, Kinayeli Sorular sormayın,

Bu Sorular sorulduğunda Küçük düşmeye, Tuzağa düşmeye, Kinayeye düşmeye dikkat ederek,

Ya Hiç Cevap vermeyin, Yada, Tuzaklarını, Küçük düşürmelerini, Kinayelerini kendilerine çevirin, ” der,

 

     İmamı Azamdan bir Anekdot,

     Kendini bilgiç gören, Ukalanın biri İmamı Azama, “ Köpek yavrusu, Ne zaman Akıl Baliğ olur ”  diye sormuş,

İmamı Azam, “ Köpek Yavrusu çişini, şayet olduğu yere yapıyorsa daha yavrudur, Akıl baliğ değildir,

Şayet bir kenara çekilip, üzerine çiş sıçraması için bir ayağını kaldırıp çişini yapıyorsa akıl baliğ olmuştur, diye

Cevap verip sonrada ona “ Peki Sen Akıl baliğ oldunmu,”  diye sormuş,  

 

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MAİDE SURESİ AYET 6

“  Namaz Kılmaya, ( İbadet yapmaya ) başlamadan önce veya Abdest bozmaktan geldiğinizde,

( Tuvalet ihtiyacınızı giderdiğinizde, Tuvaletteki gibi yellenmişseniz ) veya Abdestinizi zayi eden bir Özürde,

( Bir yeriniz Kanadığında, Cerahati çıktığında) veya Kadınlara dokunduğunuzda, Temiz Su ile Ellerinizi yıkayınız,

 Ellerinizden sonra Yüzünüzü Yıkayınız, Bileğinizden Dirseklerinizle Kolunuzu yıkayınız, Başınızı Mesh ediniz,

Ayaklarınızı, Topluklarınızdan Bileklerinize kadar yıkayınız, bu şekilde Abdest alınız,

   Şayet Cünüp olmuşsanız, Hanımınızla Cinsi Münasebette bulunmuş, Yahud İhtilam olmakla Cünüp olmuşsanız,

İbadetinize Engel olan bir Hastalıktan iyileşmiş iseniz, Yolculuktan, Seferden gelmiş iseniz,

Temizlenmek için, Hemen yahud en yakın zamanda Gusledin,

   Abdest almanız için, Gusletmek için Su bulamadıysanız, Suya ulaşamayacak durumda iseniz,

bulunduğunuz yerde Su yoksa, Ellerinizi Temiz Toprağa Sürüp sonrada elinizi Yüzünüze sürerek

Teyemmüm ediniz, Cünüp olduğunuzda, Gusul için Su bulamadığınızda da, Gusül için aynı şekilde

Teyemmüm ediniz, Allah Zül Celal Sizlere Güçlük çıkarmıyor, Size olan Niymetlerini tamamlıyor, “ der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   VAKIA SURESİ AYET 79

“ O Kuranı Kerime, Temizlenenlerden Harici Dokunamaz,” der,  

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   TABARANİ HADİS No 798

  Sahabeden Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kur'ânı Kerime, Gusullü ve Abdestli olarak Temiz olandan başkası dokunamaz,” dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 91

  Sahabeden Amir Bin Hazm (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kuranı Kerimi, Abdest alarak okuyunuz, Erkekler, Saçını Topuz yaparak Namaz kılmasın,

Yer ve Gök ile Avret mahaliniz arasında hiçbir şey olmaksızın, bir örtü ile örtünmeksizin

( yani Çırılçıplak olarak ) durulamaz ve gezilemez,” dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   TABARANİ HADİS No 416

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cennetin Anahtarı Namaz, Namazın Anahtarı ise Abdesttir, “ dedi der,
 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   DARİMİ HADİS No 661

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İyi Biliniz ki Amellerinizin, İbadetlerinizin En Hayırlısı Namazdır. Abdest alarak,

her türlü şartlarda Namaza devam edecek olanlar, başkası değil, ancak Mü'min Müslüman olanlardır “ dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MÜMİNUN SURESİ AYET 97 ve 98

“ Şeytanların Kışkırtmalarından, Şeytanların Yardımcılarından, Rabbim Sana Sığınırım, de,” der, 

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   NAHL SURESİ AYET 98

“ Kuran okumaya başlarken, Namaz Kılmaya başlarken, İbadetlerinizi yapmaya başlarken,

Her Hangi bir işinize başlarken, Ağuzu Besmele çekerek, Şeytanın ve Kendini Şeytana satmış İnsanların,

Sizi Sapıtmasından, Allah Zül Celalin Rahmet ve Mağfiretine Sığının, “ der, 

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   EBU DAVUD HADİS No 3761 ve 3767

  Sahabeden Selmanı Farisi (ra) ve Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yemeğinizin, İşlerinizin, Amellerinizin, İbadetlerinizin Bereketi,

Çoğalması, Faydası, onlardan önce Abdest almaktır, Sizden Biriniz, Yemek yemeğe, İş yapmaya,

Amel yapmaya, İbadet yapmaya başlayacağı zaman da Bismillahirrahmanirrahiym diyerek Besmele çekmektir,

Şayet Besmele Çekmeyi unuttuğunda, hatırladığı zaman Evveline ve ahirine diyerek Besmele çeksin “  dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   İBNİ MACE HADİS No 400

  Sahabeden Sehl Bin Saad Eş Saidi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdest almaya başlarken Besmele çekmeyen Kimsenin Abdesti olmaz, Abdesti olmayanın Namazıda olmaz,

Allah Rasulu olan Benim üzerime Selatü Selam getirmeyeninde Namazı olmaz,  “ dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 89

  Sahabeden Osman Bin Affan (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herkim bir Mümin, Abdest alırken, Hiç konuşmaz ve Abdestin sonunda, Allah Zül Celalden başka Rab yoktur,

Muhammed AS. Allahın Kulu ve Rasuludur, diye Kelimei Şahadet ederse,

İki Abdesti arası işlediği bütün Günahları bağışlanır,” dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   DARİMİ HADİS No 707 ve 706

  Sahabeden Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor,

“ Bir gün Hz. Ali sabah namazını kıldıktan sonra, caminin avlusuna girdi ve avluda oturdu, Sonra hizmetçisine,

Bana abdest suyu getir " dedi. bunun üzerine hizmetçi si Hz. Aliye içinde su bulunan bir kapla bir leğen getirdi.

Hz. Ali kapdan sağ eline su döktü ve elini üç defa yıkadı, Sonra sağ eli ile kaptan su aldı ve ağzını doldurdu.

Suyu ağzında çalkalayıp çıkardı, " Mazmaza yaptı " Burnuna su çekti. Sol eliyle burnunun içini temizledi.

Bunları üç defa yaptı. Sonra yüzünü üç defa yıkadı. Sonra sağ elini dirseğe kadar üç defa yıkadı.

Sol elini dirseğe kadar üç defa yıkadı. Sonra Şağ Eli ile başını bir defa Mesh etti.

Sonra sağ ayağını üç defa, sol ayağını üç defa yıkadı, Abdestini bitirdi, Sonra da şöyle dedi:

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellemim aldığı abdest gibi, Kim Abdest almak isterse,

işte bu O'nun abdestidir dedi, “ der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   CAMİUSSAGIR HADİS No 48

  Sahabeden Zeyd Bin Harise (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail Aleyhisselam, Abdest almak ve Namaz kılmak hususundaki Vahyi getirdiğinde,

Abdest almayı ve Namazı Kılmayı Bana, Cebrail Aleyhisselam öğretti “ dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   EBU DAVUD HADİS No 3760

  Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Abdest almakla ve Abdestide tam almakla emrolunduk, " dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 406

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdest alırken, El Parmak aralarını, Ayak Parmak aralarını ovalayarak Hilalleyin,” dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 92

  Sahabeden Ebu Eyyubel El Ensari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yemekten sonra veya Abdest alırken, Ellerini yıkarken, Parmaklarını Hilalleme yaparak yıkayıp temizleyen,

Tırnaklarını Hilalleme yaparak yıkayıp temizleyen, Ağzını Hilalleme yaparak yıkayıp temizleyen,

Diş Aralarında kalanları ve birikintileri temizleyen Ne hoştur, Zira Kulun yanındaki ne,

Ağzındaki birikintilerin kokusunu duyması kadar, hiçbir şey ağır, çirkin ve kötü gelmez,” dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MUVATTA TEMİZLİK HADİS No 30 ve 31

  Sahabeden Abdullah El Sunabihi (ra) ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mü'min bir kimse abdest alırken

Ellerini yıkadığında, Elleri ile yaptığı Günahları ellerinden dökülür,

Mazmaza yapınca (ağzını yıkayınca) Ağzı ile yaptığı Günahları ağzından dökülür,

Burnunu yıkayınca, Burnundan yaptığı Günahları dökülür,

Yüzünü yıkayın­ca, Yüzü ile yaptığı Günahları, Yüzünden ve hatta gözkapaklarının altından dökülür,

Başını mesh edince, Başı ile yaptığı Günahları Başından dökülür,

Kulaklarını Mesh edince, Kulakları ile yaptığı Günahları, Kulaklarından dökülür, 

Ayaklarını yıkayınca, Ayakları ile yaptığı Günahları, Ayaklarından, hatta ayak tırnakları altın­dan dökülür,

  Bir Müslüman, bir Mü'min, Abdest alırken Ellerini yıkadığında, Elleri ile işlemiş olduğu günahları

su ile beraber ellerinden dökülür, yüzünü yıkadığında, yüzünden akan su ile beraberinde, günahları dökülür,

Gözleri ile işlediği bü­tün Namahrem günahları dökülür, Ayaklarını yı­kadığında, ayakları ile giderek işlediği

günahları su ile bera­ber dökülür, Böylece bütün günah­larından temizlenmiş olur,

Daha sonra mescide gidip namaz kılması ile ecrini ve günahların affını arttırır, “ dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 398

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle Yolculukta idik,

İkindi vaktinde Bir suyun yanına gelmiştik, bazıları Abdest alırken acele ettiklerinden,

Topukları tam olarak yıkanmamış ıslanmamıştı, Allah Rasulu “Vay O Topukların Haline,

Vay O Topukların Haline, Cehennem Azabı O Topukların üzerinedir,

Abdest Azalarınızı Tam olarak yıkayınız, ”dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/104 H/1

   Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti 2. Halife Hz Osman (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Müslüman, Lâyıkı ile Güzelce Abdest aldığında ve

Namazını da Lâyıkı ile Güzelce kıldığında, Namazdan çıkarken, Annesinden yeni doğmuş gibi çıkar,

Bütün Günahları dökülmüş olur “ dedi der,

 

      İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                  DARİMİ HADİS No 7

  Sahabeden Kaab Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim Son ve Ahir Zaman Peygamberi olarak geleceğim, Gelmiş Geçmiş Ümmetlerin Bütün Kitablarında ve

Tevrat ve İncil Tahrip edilip değiştirilmezden önceki, Tevrat ve İncilin aslında, “ Onun doğumu Mekke'dir,

Hicret yeri Taybe (Medine'dir), Mülkü ( Kendinden bir Parca olarak nitelediği Torunu Hz Hüseyinin Kabri, )

Şam'dadır, Onda Kötü vasıfların hiçbiri yoktur, O, kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez, aksine affeder ve

bağışlar, Onun adı Ahmet, Mahmut Muhammed Mustafadır, O Allah'ın Son Elçisi, Son Peygamberidir, 

  Onun ümmeti, Çok Hamd edicilerden dir, Onlar Bollukta ve Darlıkta Her Daim Allaha Hamd ederler,

Onlar her yerde Allah Azze ve Celleyi bulurlar, Her yerde her mevkide Allaha şükrederler,

Belleri üzerine izar kuşanır, güzel ve temiz giyinirler, Vucud Uzuvlarını, Organlarını, El ve Ayaklarını temizlerler,

Onlar İbadet vakitleri için Güneşi gözetlerler, Namaz Vakti gelince Çağırıcıları Göğün boşluğunda Namaz için

Çağrı yapar, Her yerde Namazlarını kılarlar, Namaz kılarken, Savaşlarında Saf tuttukları gibi Saf tutarlar,

Onların, geceleyin Göğün Boşluğunda Arı uğultusu gibi Zikirleri vardır, diye yazılıdır “ dedi der,

 

    İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                    AHMED BİN HAMBEL MÜSNED HADİS No 193/501

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ruhi veya Maddi Sıkıntıya düştüğü anda veya Namaz Vakti yaklaştığında, Güzelce Abdest alarak,

Namaz Kılmaya Mescide giden, Mescide giderkende Adımlarını çoğaltanın, Vakit Namazını kıldıktan sonrada,

Bir dahaki Vakit Namaza erişebilmek için Dua ederek bir dahaki Vakti bekleyenin, Günahları Affedilip Silinir,

Mükafatları çoğaltıldıkca çoğaltılır, “ dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C/2 S/105 H/4

  Sahabe Kadınlardan Atiyyetüssadi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Gazap, Öfkke, Sinirlenmek Şeytandandır, Şeytan da Ateşin ALEV inden yaratılmıştır.

Ateşi de, Ancak Su söndürür, Gazaplanınca, Öfkelenince, Sinirlenince Abdest alın,

Zira Suyun Ateşi Söndürdüğü gibi, Gazaplanmayı, Öfkelenmeyi ve Sinirliliğide Abdest Söndürür “ dedi der,

 

     Yani Abdest almak, Fiziki olarak Ağzı, Burnu, Yüzü, Elleri, Kolları, Ayakları temizler,

Vucuda Serinlik, Sakinlik ve Huzur verir, Manevi olarak, Ruhi ve Maddi Sıkıntıları hafifletir ve tamamen giderir, 

 

    İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                    TABERANİ HADİS No 107

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Kendisine güvenilmeyenin imanı eksiktir, Namaz kılmayanın dini sağlam değildir,

Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir, Abdesti olmayanın, Namazıda olmaz, “ dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   RAMUZEL HADİS HADİS No C/5 S/463 H/5

   Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

“ Emaneti olmayanın İmanı yoktur, Dini Yoktur, Abdesti olamayanın Namazı Yoktur,

Namazı olmayanın, İslam Dinine İmanı da Yoktur, “ dedi der,

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   TİRMİZİ HADİS No 3517

  Sahabeden Ebu Malik El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Abdest almak, Gusul almak İmanın Temizlik bölümüdür,

Namaz Kılmak, Sadaka vermek Kişinin Mümin olduğuna Delildir, Kuranı Kerim, Lehinize veya Aleyhinize Delildir,

Herkim, Arzu ve Hevası ile, Şehveti ile Şeytana uyarsa, Kendisini Helak eden şeyi seçmiş olur, “ dedi der,   

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MUVATTA HADİS TAHARET 28 

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Mezarlığı Ziyaret edip, “ Esselamü Aleyküm Ey Mezarlarda Yatanlar “ diye Selam verdi,

Allahın Dilediği zamanda Bizde Sizlere kavuşacağız, Gelecekteki Kardeşlerinizide görmeyi arzu ediyorum dedi,

Yanında bulunan Sahabeler, Ey Allahın Rasulu Biz Senin Din Kardeşlerin değilmiyiz diye sordular, Allah Rasulu,

“ Sizler Benim Ashabımsınız, Din Kardeşleriniz henüz gelmedi, Ben Onları Mahşerde, Ahirette,

Havzımın başında bekleyeceğim, “ diye cevap verdi, Biz Allah Rasulune,

Ümmetinin Senden sonra gelecek olanlarını nasıl tanıyabileceksin diye sorduk,  Allah Rasulu,

“ Sizden sonra gelen Ümmetimde, Dünyada iken İbadetlerini yapmak ve Namazlarını kılmak için aldıkları

Abdestlerle, Alınları ve Abdest Azaları Nur gibi Parlayarak gelecekler,

İşte Onların Hepsini Havzımın başında toplayacağım, O sırada Onlardan bazıları için,

“ Ümmetinden bazıları, Senden sonra ( Din Adamlığı gibi Ruhban Sıfatlarla ) İnançlarını, İbadetlerini,

İslam Dininde olmayan şeylerle, Bid’ad, Hurafe İnanç ve İbadetlerle değiştirdiler, Senin gösterdiğin,

Senin öğrettiğin ve Emanet olarak bıraktığın İnancı ve İbadetleri Terk ettiler, yapmadılar, yalanladılar ” 

denilecek, O Zaman bende Onlar Benden Uzak olsunlar, Onlar Benden Uzak olsunlar,

Onlar Benden Uzak olsunlar, diyerek Onları reddedeceğim,

İşte Onlar Yüzüstü direkt Cehenneme atılacaklardır, diye cevap verdi, “ der,  

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS 289 

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden bir kimse, abdesti alıp bitirdikten sonra,

Eşhedü ella İlahe İllallah ve Eşhedü enne Muhammerrasulallah,

La İlahe İllallahü Vahdehü La Şerikeleh, dediğinde, Abdestini Mükemmel şekilde almış olur,”dedi der, 

 

     İBADETLER İÇİN ABDEST ALMAK                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS 425 

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Namaz için Abdest alırdı, Bizlere ise, Asbestiniz bozulmadıkca ve sıkışmadıkca

bir Abdest ile İktifa edebilirsiniz,”dedi der,

 

 

     TEYEMMÜM ETMEK ile ABDEST ALMAK                   MAİDE SURESİ AYET 6

   Abdest almanız için, Gusletmek için Su bulamadıysanız, Suya ulaşamayacak durumda iseniz,

bulunduğunuz yerde Su yoksa, Ellerinizi Temiz Toprağa Sürüp sonrada elinizi Yüzünüze sürerek

Teyemmüm ediniz, Cünüp olduğunuzda, Gusul için Su bulamadığınızda da, Gusül için aynı şekilde

Teyemmüm ediniz, Allah Zül Celal Sizlere Güçlük çıkarmıyor, Size olan Niymetlerini tamamlıyor, “ der,

 

     TEYEMMÜM ETMEK ile ABDEST ALMAK                   NİSA SURESİ AYET 43

“ Suyla Abdest alamayacak şekilde hasta olduğunuzda, Su bulamadığınız durumdaki hallerinizde,

Suyla Abdest almak ve Gusletmek imkanından yoksun olduğunuz hallerinizde,

Abdest alacak veya Gusul yapacak Su bulamadığınızda, Su buluncaya kadar,

Abdest almak veya Gusul almak Niyetiyle, Tertemiz Bir Toprağa, Ellerinizi Hafifce Sürün,

Sonra Toprağa Sürdüğünüz Ellerinizi Yüzünüze Sürerek, Yüzünüzü Mesh ederek,

Teyemmüm ediniz ve Namazınızı Kılınız, “ der,   

 

     TEYEMMÜM ETMEK ile ABDEST ALMAK                   MÜSLİM HADİS No 368 

  Sahabeden Ebu Musa (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Şayet Su Bulamadığınız bir yerde bulunduğunuzda, Abdest almak veya Gusul etmek gerektiğinde,

Temiz bir Toprağa teyemmüm edin, Ayeti geldiğinde, “ Ellerinizle şöyle yaparsınız dedi ve

Sonra El Avuçlarını Temiz bir Toprağın üzerine sürdü, sonra İki elinin Avucu ile Yüzünü yıkarmış gibi Mesh etti,

Sonra bir kez daha Avuçlarını Toprağın üzerine sürdü,

Sağ Elinin Avucu ile, Sol Elinin üzerinden Sol kolunun Dirseğine kadar Mesh etti,     

Sonra, Sol Elinin Avucu ile, Sağ Elinin üzerinden Sağ kolunun Dirseğine kadar Mesh etti ve      

Su Bulamadığınız bir yerde ve zamanda,  Abdest Almış olmak, Gusul Yapmış olmak için bu yeterlidir “ dedi,

Daha sonra ben bir yerde Cünüp olmuştum, Su bulamamıştım, Temiz bir Toprakda Teyemmüm ettim,

Sonrada O Toprakta bedenimle yuvarlandım dedim, Allah Rasulu “ Sadece benin tarif ettiğim yeter, “ dedi der,  

 

     TEYEMMÜM ETMEK ile ABDEST ALMAK                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 170 

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti, Dördüncü Halife Hz Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Teyemmüm Etmek, Her Namaz için Ayrıdır, “dedi der,

 

     TEYEMMÜM ETMEK ile ABDEST ALMAK                   BUHARİ HADİS No 224

  Sahabeden Ebu Cüheym Bin Haris (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Cemel tarafından Bir Yolculuktan, Evine teşrif ediyorlar, geliyorlardı, Kendilerini karşılayıp Selam verdim,

Allah Rasulu Bir Duvara yönelip, Teyemmüm etti, Teyemmümden önce Selamımı almadı,

Teyemmümden Sonra Selamımı aldı, “ der, 

 

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MAİDE SURESİ AYET 6

“ Ey Müslümanlar,  Abdestinizi zayi eden bir Özürde, ( Bir yeriniz Kanadığında veya Cerahati çıktığında)

bir Özürlü Hastalıkta veya Yolculukta iseniz, Tuvaletten gelmişseniz, ( Tuvaletteki gibi yellenmişseniz )

Yahut Kadınlara dokunmuşsanız, İbadetleriniz için Abdest alınız, “ der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 301

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Tahareti tam olmadıkca, Gusulü ve Abdesti tam olmadıkca, Hiçbir Namazın kabul olunmaz,

Haramdan kazanılan kazançtan, Zekat ve Sadaka kabul edilmez,” dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 300  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdesti bozulan kimse, Tekrar Abdest almadıkca, kıldığı Namaz kabul olmaz,” dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S202 H9

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdestinizi Bozan Hades şeyler İki Bölümdür, Fercin Hadesi, ( yani Vucuttan çıkan şeyler )

Lisanın Hadesi, ( yani Konuşmadan çıkan kötü sözler )  Bu ikisi ayrı ayrı bölümlerdir,

Lisanın Hadesi, Fercin Hadesinden daha ağırdır, ( Kem Söz konuşmak, Küfür etmekte Abdesti bozar)

Her iki bölüm Hades Vukua geldiğindede,  Abdest almanız gerekli Şarttır,  “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   BUHARİ HADİS No 110

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kendisinde Hades Vaki olan Kimsenin Namazı, O Kimse, yeniden Abdest almadıkca kabul olunmaz dedi,

Hades Nedir diye sorduğumuzda, Cevaben, Sessizde olsa, Seslide olsa, Yellenmektir,

( Gaz çıkarmaktır)”dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MÜSLİM HADİS No 361

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Biriniz, karnında bir şey hissedip, Helaya gittiğinde, Karnınızdan bir şey çıktığında veya

Gaz çıktığında, Abdest Almadan Mescide girmesin, Namaz kılmasın, “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1869

  Sahabe Kadınlardan Sevban (ra) anlatıyor, Allah R asulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Kişi, Abdesti Sıkışıkken, Sıkışık halini giderinceye kadar, Namaz kılamaz, “ dedi der,

 

    ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                    MÜSLİM MUHTASAR HADİS No 455

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve

Sahabeden Abdullah Bin Erkam (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Küçük veya Büyük Abdest İktiza edip, Sıkıştığınızda, Namaz Kılınmaz “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   EBU DAVUD HADİS No 88

  Sahabeden Abdullah Bin Erkam (ra) anlatıyor, Allah R asulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden Birinize, Helaya gitmek iktiza ettiğinde, Sıkıştığında, O anda Namaz İçin Kamet getirilse dahi,

Evvela Helaya gitsin ve Sıkışıklığını gidersin, ( Zira Abdesti bozulmuştur ) “ dedi der,

 

     Yani Helaya gitmek sıkışıklığı, Her şeyden önce Hastalık doğurur,

     İdrar yapmak için sıkıştığın halde, Sıkışıklığını tutmaya devam ederseniz,

İdrar Yolları Damarlarınız Esnekliğini Kaybeder, Erkeklerde Prostad hastalığı meydana gelir,

Kadınlarda İdrar yolu hastalıkları meydana gelir, Sıkışık durumda iken, Vucud dışarı atması gereken atıkları

normal yolla atamadığı zaman, Vucuttan Atılması gerekenler Kana karışır Üre yapar,

Kan daki Üre Miktarı yükselerek, İç Organlarda çok büyük ve geri dönüşsüz Tahribatlara yol açar, 

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C6 S511 H8

  Sahabeden Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abdest yedi şeyden bozulur, İdrar yapmaktan, Vucudun herhangi bir yerinin bir sebeble kanamasından,

Vucudun dışına Kan akışından, yani Kan vermek ten,  istifradan Kusmaktan,

Uyumaktan, Namazda kahkaha ile gülmekten, Abdestiniz bozulur, Abdest almanız gereli şarttır, “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C1 S56 H 1

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Sizden biri Kusar veya Burnu veya bir yeri Kanarsa Abdest alsın,

Namazda iken Kusar veya Burnu veya bir yeri kanarsa, Namazdan hemen ayrılsın ve abdest alsın,

arada konuşmamışsa namazını kıldığının üzerine tamamlasın, “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 333

  Sahabeden Ömer Bin Abdülaziz (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Akıcı olan Her Kandan dolayı ( yani Side bir kanama olmadığı halde size kan bulaşırsa,

yahut Kan verdiğinizde,) Abdest almak lazım gelir,” dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MUVATTA TEMİZLİK HADİS No 46 ve 51

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve Misver (ra) anlatıyor, Hz Ömer (ra) Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve

Selemden öğrendiği üzere, Burnu Kanayınca yeniden Abdest alır ve Namazını öyle Kılardı,

  Hz Ömerin Hançerlendiği Sabah Namazında Onun yanında idim, Hançerlendiği yerinden Kan aktığı halde,

Kanı durmadığı halde, Namazına devam etti, Yaran kanarken Namaz kılınabilirmi diye sordum,

Cevaben, Namazı terk eden Kimsenin İslam Dininden Nasibi yoktur,

( Zira Bu Benim Son Namazımdı )  “ dedi der,

 

     Kanın Abdesti bozmaması hususunda İmam Şafiye atfedilen “ Kan Abdesti bozmaz “ İfadesi,

İmam Şafiye uydurulmuş yapıştırılmış bir ifadedir, Zira İmam Şafinin hiçbir İçtihadı Allah Rasulunun

Hadislerine ve Sünnetine aykırı olmaz, 

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C2 S104 H 2

  Sahabeden Ebû Derda (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişi Uyuduğunda, Ruhu Kabzolunmuş olur, Ruhu Bedeninden çıkar,

( Ruhu Bedeninden çıktığı içinde Uykusunda ne durumda olduğunu bilemez duruma gelir, )

 Ruhunun, Kendisine geri verilip verilmeyeceğinide bilemez, “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C5 S445 H 6

  Sahabeden İbni Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Mescitte Bağdaş kurup ve bir yere dayanmadan Oturduğu yerde uyuklarsa Abdest Lazım gelmez,

Lakin, Bir Yere dayanarak uyursa, Abdest Lazım gelir,” dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 150

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve

Sahabeden Amir Bin Suayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her ne şekilde olursa olsun Şuurunu kaybedecek şekilde uyuyan

kimsenin, abdest alması gerekli şarttır, “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 124

  Sahabeden Ebul Aliye (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ashabına Namaz kıldırıyor iken,    

Bir bedevi geldi, Abdest almak için kuyuya yöneldi, Lakin acele ile kuyunun sepetine bastı ve kuyuya düştü,

Bu durumu gören namazdaki cemaatten bazıları yüksek sesle, kahkaka ile güldüler,

Allah Rasulu Namazı bitirdikten sonra, Namazda Kahkaha ile gülenlere,

Yeniden Abdest alıp Namazlarını tekrar kılmalarını emretti,” der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   İBNİ MACE HADİS No 2875

  Sahabe Kadınlardan Umeyme Binti Rukayka (ra) anlatıyor, 

Erkekler, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle, Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak )

Kendisine İman Ettiğini, Biat ettiğini, Beyan ederdi, 

  Biz Kadınlarda, Erkekler gibi Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak ) Kendisine İman Ettiğimizi, Biat ettiğimizi,

Beyan edelim dediğimizde,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Siz Kadınların, İman ettiğini, Ahitlerinizi,

Beyanınızı, Biat larınızı, Sözleriniz ile kabul ederim, Ben Kadınlarla, Kızlarla Musafaha etmem ( Tokalaşmam ),

Ben Siz Kadınlar ve Kızlarla, Sözleriniz ile Biat laşırım,  Ahidleşirim derdi,“ der, 

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   İBNİ MACE HADİS No 2874

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz.Aişe (ra) anlatıyor,

Allah'a yemin ederim ki, Allah Rasulu Sallallahü Aleyhi ve Sellemin Mübarek Eli,

Hanımı olmayan bir Kadının eliyle Katiyen temas etmedi,

  Allah Rasulu Kadınların kendisine olan Biatını, Kadınlarla sadece konuşmak suretiyle, sadece Sözleri ile alır,

Ellerini tutmadan Kabul ederdi, Kadınlardan, Biatlarını alacağı zaman,

“ Ben, Kadınların Biatını, sadece Sözleri ile alır ve Biatınızı Kabul ettim derdi “ der, 

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 330

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Yabancı Bir Kadına Dokunduğunda, O Kimseye Abdest alması lazım gelir, “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3201

  Sahabeden Makıl Bin Yesar (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Başına, Demirden Çivi Çakılması, Namahrem olan bir Kadına dokunmasından daha evladır,”dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C3 S279 H7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yalan Söylemek, Yalan Yere Yemin etmek, Söz taşımak, Gıybet, Dedikodu yapmak,

Şehevi arzular ile Kadınlara bakmak Abdestte ve Oruçta Hayır bırakmaz,  Abdesti ve Orucu bozar “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 120

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) ve

Sahabeden Ebu Salih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biriniz, Takvadır diyerek Yemek yedikten sonra dahi Abdest alıyorda,

Çirkin bir Söz, Küfürlü bir söz, söyledikten sonra Neden Abdest almıyor,” diye sordu der,

 

     Kadına dokunmak demek, Bir Kadına Şehvetle Kasten dokunmak demektir,

Bir Kadına Kasten Şehvetle dokumak, İslam adına bir şey bırakmazki Abdestin yerinde kalsın,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MUVATTA TEMİZLİK HADİS No 64

  Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Erkeğin Hanımını Öpmesi ve Eliyle Hanımıyla oynaşması, dokunması, Hanımıyla Mülameze etmesidir,

Kim Hanımı ile Mülameze ederse, Kendininde Hanımınında Abdest alması lazım gelir, “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   BUHARİ HADİS No 107

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mezi geldiğinde, ( Meni değil, Şeffaf Akıntı geldiğinde) Abdesti bozar, Abdest alınması zorunlu şarttır,

Meni geldiğinde, Gusulu bozar Gusul alınması gerekli şarttır,  “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MİŞKATÜL MEŞABİH HADİS No 311  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Meziden Abdest, Meniden Guzul lazım gelir, Mezi geldiğinde Abdest alınması yeterlidir,

Meni gelirse, Gusul almak Şarttır,” dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MUVATTA TEMİZLİK HADİS No 58

  Sahabeden Mervan Bin El Hakem (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Herhangi Biriniz, Cinsi Organına dokunduğunda Abdest alsın “ dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MÜSLİM HADİS No 2104

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Muhakkak ki Melekler, içinde, Köpek bulunan,

İnsan yada Hayvan suretinden Resim bulunan, Heykel bulunan, Cünüb bulunan, yani Cenabet kimse bulunan

hiçbir Eve, İşyerine, İbadethaneye, Hiçbir yere girmezler,” dedi der,

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   MÜSLİM HADİS No 2104

“ Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem Evimde Sedirin üzerinde oturuyordu, Elinde Baston gibi bir deynek

vardı, Deyneği elinden düşürdü, Deyneği eline almak için eğildiğinde, Oturduğu Sedirin altında

Torunları Hasan ve Hüseyinin oynadığı bir Köpek yavrusu vardı ve onu gördü,

Bana Ya Aişe, “ Bu Köpek buraya Ne zaman girdi “ diye sordu, cevabımı beklemeden,

“ Hemen Köpeği Evden çıkart diye Emretti, “ Bende Köpeği evden çıkardım ve

Köpeğin oturduğu gezindiği yerleri temizledim, daha sonra Allah Rasulu bana,

“ Cebrail Aleyhisselam bana geleceği bir saati bildirip sözleşmiştik, Saat geldi, fakat Cebrail Aleyhisselam

gelmedi, halbuki Cebrail Aleyhisselam Şu Saatte geleceğim diye bildirdimi, hiç aksatmaksızın O saate gelirdi,

Cebrail Aleyhisselamı epey bekledikten sonra geldi,

Bende Cebrail Aleyhisselama, Seni Bekledim durdum Ama Sen gelmedin dedim,

  Bu Sorumun karşılığında Cebrail Aleyhisselam, “ Muhakkak ki Melekler, içinde, Köpek bulunan, İnsan yada

Hayvan suretinden Resim bulunan, Heykel bulunan, Cünüb bulunan, yani Cenabet kimse bulunan hiçbir Eve,

İşyerine, İbadethaneye, Hiçbir yere girmezler, Bana, Senin evindeki, Sedirinin altıdaki köpek mâni oldu,

Bunlar Hükmen Necistir ve Pistir, Bunların Bulunduğu yerde Hükmen Necistir ve Pistir,

Senin Sedirin altındaki Köpeği dışarı cıkardıklarından ve temizlediklerinden sonra gelebildim, “ dedi der,     

 

     ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NEDİR                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hureyre ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslüman kardeşini gıybet ederse, kişi arasında koğuculuk yaparsa, Orucu bozulur ve abdesti gider,

Şayet bu hal üzere ölürse, Allah Teâlâ, mezarında ona bir ateş gönderecek,

O ateş kıyamet gününe kadar onu yakacak, sonra da cehenneme girecektir,  

  Kim müslüman kardeşinin gıybetini yapar ve gizli tarafını açığa çıkarmaya çalışırsa,

Allah Zül Celal herkesin huzurunda onun ayıbını açığa çıkaracaktır,

  Kim bir kötülük işitir de ona kulak verirse, o kötülüğü yapmış gibi olur.

Kim de hayır bir şey işitir de onu yayarsa, onu yapmış gibi olur.

  Kim, Müslüman kardeşi hakkında işittiği bir gıybeti geri çevirirse,

Allah Teâlâ dünya ve âhirette Bin Şer kapısını geri çevirecektir,

Şayet O bunu geri çevirmeyip ve söylenenlere kulak verirse, suçu işleyenler gibi Azap kazanacaktır,” dedi der,

 

     MAİDE SURESİ AYET 3

“ Size Dininizi Tamamladım diyen “ Allahın,  Dininde bir Eksiklikmi, Bir Fazlalıkmı var, ?

 

     HAÇ SURESİ AYET 67

“ Biz Her Ümmet için, O Ümmeti, Hidayete, Doğruluğa götüren, İnsanları Rabbine İman, İtaat ve İbadet etmeye

çağıran, Onunla Amel etmeleri ve çalışmaları için Bir Şeriat Tayin ettik, İman Edenlerin İbadetlerininde,

Amellerininde, Çalışmalarınında Hükümlerini Şeriatla belirledik, Size Tayin ettiğimiz Şeriatın Hükümleri

konusunda, Hiçbir Zaman Kendi fikirlerinizle olur yada olmaz diyerek çekişmeyiniz, Liza çıkarmayınız,

Şeriatın Hükümlerini yok saymayın yada kendinize göre değiştirmeye kalkmayın  “ der, 

 

     HUCCURAT SURESİ AYET 16

“ Rasulum Onlara Sor, Dindarlığı, Allahın Dinini, Allahamı öğretiyorsunuz ? “

 

     RAAD SURESİ AYET 33

“ Rasulum Onlara Sor, Allahın Bilmediği bir İbadetimi, Allaha öğretiyorsunuz ?

Yoka Hiçbir Asliyeti olmayan Kendinizin uydurduğu Sözler söyleyip, Uydurduğunuz İbadetlerimi yapıyorsunuz ?

 

     TEVBE SURESİ AYET 65

“ Rasulum Onlara Sor,  Allah ile, Allahın Her konudaki Ayetleri ile, Allahın Peygamberi ile, Alaymı ediyorsunuz ?

 

     ZÜMER SURESİ AYET 7

“ Şüphesiz, Allah Sizin İbadetinize Muhtaç değildir “ der,

 

     FATIR SURESİ AYET 15

“ Ey İnsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçsınız,” der,  

 

     Allah Zül Celalin, İnsan aklının ölçemeyeceği hassasiyette dahi, en ufak ibadetinize ihtiyacı yoktur,

Lakin biz İnsanların Allaha, Allahın Kuranı Kerim ayetlerinde bildirdiği ve Rasulunun gösterdiği şekilde

İbadet yapmaya ihtiyacımız vardır.

 

     İslam Dininde ; Şahsi ve Toplumca yapılacak İbadetlerin şeklini ve zamanını,

Ancak ve Ancak İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim Ayetleri ve

İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammedin Hadisleri belirler, başkası yada başkaları değil,

Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki Sosyal Yaşamı ve İbadetleri ve İbadet Şekillerini ve Zamanlarını,

en ince ayrıntısına ve sizin aklınıza ve hayalinize gelmeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar :

İslam Dininin Asli Kaynağı olan, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleri

belirler, Din Kurallarını kendine uyduranlar veya kısıtlayanlar veya yasaklayanlar veya başkaları değil,

 

     İslam Dinindeki İbadetlere şekil ve zaman belirlemek veya Bir ibadet biçimini kaldırmak veya yok saymak

veya değiştirmek veya ertelemek, başkalarının yetkisinde değildir, başkası İbadet belirleyemez, kaldıramaz,

yok sayamaz, veya Çağdışı bir şey diyerek hakaret edemez, Bu İbadetlerde başkalarını hiç ilgilendirmez.

     Ruhbanlık yapan Din Adamları ve Prof Bozuntuları, İslam Dinine, Dinde olmayan şeyleri ekliyor,

İslam Dininde Asıl olan İbadetlerine, Yoktur diyerek çıkarıp Hakaret ediyorsunuz ?

bu Yetkiyi nereden alıyorsunuz ?  Allahın Dinini, Allaha ve Rasulunemi öğretiyorsunuz ?

     İslam Dinindeki, İbadetleri belirlemek, İbadetlere Şekil ve Zaman vermek yetkisi,

Sadece Dinin Sahibi olan Allaha ve Allah Rasulu olan Hz.Muhammede aittir

Başkasının yada başkalarının yetkisinde değildir,

 

     İslam Dinine girişin İman etmiş olmanın şekil ve şartları,

İmanın ve İbadetlerin Ne zaman ve Ne Şekilde olabileceği,

Namazın Ne olduğu ve Namaz vakitlerinin ne olduğu ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Orucun Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Zekatın Nasıl ve Ne şekilde Farz kılındığı, Haçcın Hangi ayda ve Ne şekilde Farz kılındığı,

Kuranı Kerimde ve Allah Rasulunun Hadislerinde, Vakitleri Allah tarafından Ayetler ile Kesin olarak bildirilmiştir,

Namaza başlama ve Namaz İbadetinin Kılınış şekli, Rekat Sayısı, Namazda okunacak,

Namaz Dualarının sıralanması, Nerelerde ve Ne şekilde Namaz kılınabileceği,

Oruca başlama ve Oruç İbadetinin şekli, Zekatın Nasıl hesaplanacağı ve nasıl verileceği şekli,

Haç İbadetine başlama ve Haç İbadetinin şekli,

Bizzat  Allah Rasulu tarafından Bizlere gösterilmiş ve Hadislerinde Sözlerinde Kayıt altına almıştır,

Temel Şartların hiç birinde, Başkalarının başka biçimlerde düzenleme yapmasına Müsaade, İzin verilmemiştir,

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve Hz.Muhammedin Hadisleri, İslam Dininin İbadet şekillerini ve Zamanlarını,

En ince ayrıntısına ve Sizin aklınıza ve hayalinize dahi gelemeyecek kadar kolaylaştırmasına kadar,

açık, net ve kesin olarak belirlemiştir. İslam Dinine İman edeceksen, İslam Dinine göre İbadet edeceksen,

bunlara göre yapacaksınız, Öğrenme ve Öğretme kaynağımız,

İslam Dininin asli kaynağı Kuranı Kerim ve İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadisleridir.

Ayet ve Hadis kaynağı dışındaki İbadet şekillerinin ve zamanlarının veya söylemlerinin,

Rituellerinin İslam Dini ile en ufak bir alakası yoktur.

 

     Ben Müslümanım diyeni, Sadece ve Sadece Allahın Kitabı Kuranı Kerimdeki Ayetlerindeki ve

Rasulunun Sözleri Hadislerindeki, Sünnetlerindeki İfadeler bağlar,

Allah Rasulunun Hiçbir Sözü ve Sünneti, Kuranı Kerim Ayetleri hilafına değildir ve olmaz,

Şayet Ayetlere Hilaf bir Söz yada Fiil Hadis ve Sünnet olarak veriliyorsa, Bu ne Hadis Nede Sünnettir,

Tamamen Ruhbanlık Hurafesi ve Saltanatı içinde bir Uydurmadır, Ruhban Hurafeleri olan,

Ayet ve Hadislerin hilafına herhangi bir söz yada ifade, Ben Müslümanım diyeni bağlamaz, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi

Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri, Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur, 

Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR, 

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, İslam Dinine, İmanınızın ve İbadetlerinin Hükümlerini ve Şekillerini açıklayan,

İmanınızın ve İbadetlerinizin nasıl olması gerektiğini açık ve net bir şekilde bildiren,

İslam Dininin Temel İbadetlerini ve Nasıl ve Ne zaman yapılacağını belirleyen,

Gayet Açık ve net ve anlaşılır olarak, Şeriatın Maddi ve Manevi İbadet Kanunlarıdır, 

Hesap Gününde, Mahşerde karşılaşacağınız, Sorulacak olan Hesap budur,

 

     İslam Dininde İman ve İbadet, yapılıp geçilen bir memuriyet değildir,

İslam Dini : Herkesin kendi vicdanına göre kendine uydurduğu ve Vicdanlara hapsedilen bir Din değildir,

İslam Dininin hiçbir hükmü, Accık ucundan tutulacak bir oyuncak değildir,

 

     İslam Dinine İman Etmek ve İslam Dininin İbadetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

açık ve net, Ayet ve Hadislere rağmen, başkaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yaptı, Ben yaptım oldu,

Mantığıyla devam ederek, Müslüman olduğunuzu, İbadetlerinizin kabul edildiğini,

başkalarına yada bana, ispat etmeye çalışarak kendinizi kandırmayın,

 

     Sizin Müslüman olduğunuza dair, İmanınızı kabul edecek olan, İbadetlerinizi kabul edecek olan,

başkası yada ben değilim, Müslüman olduğunuzu, yani İslam Dinine İmanınızı ve İbadetlerinizi,

Cenabı Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

İslam Mektebi Öğrencisi

S.M.Müşavir  a.aziz Kocaoğlan

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim