ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  SEVGİ SAYGI HOŞGÖRÜ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER,
Eklenme : 03.06.2021
Okunma : 19146

    SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    MAİDE SURESİ AYET 32

“ Kim, Bir Cana kıymamış, Toplumda Terör, Nifak, Fitne ve Bozgunculuk yapmamış ve çıkarmamış,

Bir İnsanı Öldürürse veya Sosyal Yaşam Hakkını elinden alırsa, Sanki Bütün İnsanlığı Öldürmüş gibi olur,

Kimde, Bir İnsanın Hayatını kurtarır, Ona yaşam hakkını verirse, Bütün İnsanlığı yaşatmış gibi olur “ der.

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    ŞURA SURESİ AYET 39

 “ İnsanlardan birine veya bir bölümüne Bir Musıbet, Bir Kaza, Bir Afet, Bir Hastalık, Bir Zarar geldiği zaman,

O Musıbetin, O Kazanın, O Afetin, O Zararın, O Hastalığın giderilmesi için Birbirinizle yardımlaşınız, “ der,   

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    HUD SURESİ AYET 144

“ Hiç Şüpheniz olmasınki, Sevginiz, Saygınız, Hoşgörünüz, İyilikleriniz, Kötülüklerinizi Yok eder, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    FUSSILET SURESİ AYET 34

“ İyilikle, Kötülük, Fenalık bir değildir, olmaz, Sen, Kötülüğü, Fenalığı en iyilikle Sav, İyilikle Cevap ver,

O zaman  göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin düşmanlığı azalır yok olur,

Daha sonra yakın bir Dostun oluverir, “der

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    LOKMAN SURESİ AYET 18 ve 19 

“ İnsanlara karşı Kibirlenme, Büyüklenme, Sadece ve Sadece Ben Bilirim, En güzelini, En Doğrusunu

Ben yaparım deme, İnsanlara karşı Bağıra bağıra hakaret ede ede konuşma, Sesini alçalt,

Zira Seslerin, Konuşmaların, Bağırmanın, Hakaret etmenin, En Çirkini Eşekler bibi Bağırıp Hakaret edenlerin

Sesidir, Allah, Kendini beğenip öğüneni, Kibirlenip, Gururlananı sevmez “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    BAKARA SURESİ AYET 44

“ İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda,

Size Gönderdiğim Kuranı Kerim Ayetlerini okuyorsunuzda, Rasulumu Dinliyorsunuzda, Kendinizi unutup,

İyilik yapmak, Doğru ve Dürüst olmak, Yardımcı olmak konusunda, İnsanlara  İyiliğimi Emrediyorsunuz ?

Siz Kendiniz Niçin Dediğiniz gibi olmuyorsunuz, Haala Akıllanmayacakmısınız, “ der, 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 214

  Sahabeden İbni Ebi Necih (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Süleyman (as) Söyle demiştir, “ Biz insanlara verilen, verilmeyen herşey bildirilmiştir,

Biz, insanların sahip olduğu ve olmadığı herşeyin bilgisine sahiptik, Şu üç Vasıftan daha faziletli birşey yoktur, 

Sinirlenecek, Gazaplanacak, Öfkelenilecek yerde, Yumuşak ve Hoşgörülü olmak,

Zengin­likte de, Fakirlikte de iktisatlı davranmak, olmak, Kendini aşmayan Ölçülü harcama yapmak,

Gizli hallerinde de, Aşikâr hallerinde de, Dai­ma,  Allahın Sevgisini, Muhabbetini, Hidayetini, Mağfiretini,

Rahmetini, Bereketini, Şifasını kaybetmek korkusunu yaşamaktır, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD HADİS No 6

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İnsanlar arasında Ahlakı En güzel olandı,

Karşısındakine hitap ederken, Çirkin ve Kaba ifadeler kullanmaz, Münakaşaya, Çekişmeye girip

bağırıp çağırmaz, Kötülüğe karşı Kötülükle cevap vermekten sakınır,

Karşısındakinin Hatalarına, kusurlarına karşı Affedici ve Hoşgörülü davranırdı,“ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2724

   Sahabeden Humeyd Es Saidi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sana, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösterene, Sende, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösterki,

Böyle yapmakla Arkadaşlığını, Kardeşliğini, Dostluğunu dahada Perçinleyesin,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RUDANİ HADİS No 9625

  Allah Rasulunun Hanınmlarından ve Müminlerin Annesi Hz. Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selemin Hiçbir Kimseye karşı Kötü konuştuğunu,

Hakaret vari konuştuğunu, Hakaret ettiğini görmedim, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,            CAMİUSSAGIR HADİS No 1567,1568 ve 1574

   Sahabeden Enes Bin Malik, Ebul Gadiye ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Özür dilemek zorunda olacağınız her yaptığınızdan sakınıız,”

“ Duyduğunuzda, Kulağınızın hoşlanmayacağı Her halinizden Sakınınız,” “ İnsanlarla Sürtüşmekten sakınınız,

Zira Sürtüşmek, İyi Hasletleri yok eder, Çirkeflikleri çıkarır ve büyütür,“dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       CAMİUSSAGIR HADİS No 1531,1546 ve 1518 

  Sahabeden Safvan Bin Süleym ve Hasani Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlarla Lizalaşmamak, Hasımlaşmamak, Çekişmeye girmemek, Susmak En Güzel Huydur, Ahlaktır, “

“ İnsana En kolay ve En Hafif olan İbadet, Güzel Ahlak ve Susmaktır, “

“ İbadetlerinizin ilk basamağı, Susmaktır, dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 19

   Sahabeden Harmele Bin Abdullah Bin Evs (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanlara İyilik yap, Kötülük yapmaktan Sakın, İnsanların Yanlarından gittiğinde,

Senin hakkında söyleyecekleri şeylere dikkat et, Söylendiği zaman hoşlanmayacağın şeyleri yapmaktan Sakın,

Söylendiğinde Hoşlanacağın şeyleri gözet ve yap, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 651

  Sahabeden Ebu Müntefik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların, Sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara Öyle davran,

İn­sanların, Sana yapmasını istemediğin şeyi sen de onlara yapma, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 141

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Kendi Kusurlarını bilmen, Seni Başkalarının Kusurlarını araştırmaktan, konuşmaktan alı koyar, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1871

  Sahabeden ve İkinci Halife Hz Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslümanlarla karşılaştığında Selam vermek, Müslüman bir toplulukta otururken,

Gelen bir Müslümana yer açmak, Yanınıza Gelen Bir Müslümana İsmiyle Hitap etmek,

Müslümanı, O Müslüman Kardeşine daha Samimi olarak sevdirir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2652  

  Sahabeden Adurrahman Bin Azsece (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sevincinizi, Üzüntünüzü göstermede Aşırıya kaçmanız, Taşkınlık yapmanız,

Şımarıklık yapmanız, üzerinize Şer olarak gelir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2556  

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, kötü ahlâk sahibi olursa kendi kendini sıkıntıya sokar, kendi derdini çoğaltır ve bedenini rahatsız eder,

Sağlığını bozar, Kim de insanlarla geçimsiz olursa, Saygınlığı gider, kişiliği ve şahsiyeti düşer,”dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2557  

  Sahabeden Mutarrif Bin, Abdullah Bin Eş Şihhir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

İmanın Faziletleri, Nitelikleri soruldu, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale, Onun Kulu ve Rasulu olan Bana, İslam Dinine İman etmiş olmanın Niteliği, Güzel ahlâktır,

Güzel ahlâktır, Güzel ahlâktır, Mümin Kardeşlerini ve diğer İnsanları Güler yüzle karşılamakdır, " dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   AHMED BİN HAMBEL ZÜD HADİS No 274

   Sahabeden Hişam Bin Urve (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

 “ Sözün Tatlı, Yüzün Güleç olsun, O Taktirde, İnsanlar nazarında,

Onlara İhsanda bulunanlardan daha sevimli olursun, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 3181

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Öylesine Tane Tane konuşurduki,

dileyen Kelimelerini sayabilirdi, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2488

   Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cehennem Ateşine Haram olan Kimseler,

İnsanlara, Komşusuna Kolaylık, Yumuşaklık, Yakınlık, Sevgi Saygı ve Hoşgörü gösteren Kimselerdir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   İBNİ MACE HADİS No 68

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Nefsim, kudret elinde olan Allah’a Yemim ederim ki, Siz Tam olarak iman etmedikçe Cennete giremezsiniz,

Birbirinizi sevmedikçe de Tam olarak iman etmiş olmazsınız,

Size bir birinizi sevebilmeniz için bir yol göstereyim, O öyle bir yoldurki, onu yaptığınız zaman

Tanıdığınız tanımadığınız Bütün Müslümanları seversiniz, Selamlaşmayı aranızda yayınız, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2636

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Allah Zül Celalin yarattıklarından Her Kim Sana Selâm verirse, Sana Selam veren Mecûsî de olsa

( Yahudide olsa, Hristiyanda olsa ) Selâmına Mukabelede yani karşılıkta bulun, Sende ona Selam ver,

Zira Allah Allah Zül Celal Nisa Suresi 86 cı Ayetinde, " Bir Selâm ile Selâmlandığınızda,

O Selâma Aynısıyla, yada daha iyisiyle mukabele edin, " dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 39

  Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Tanıdığın tanımadığın, karşılaştığın herkese Selam vermek, Selaamün Aleyküm demek,

Huzur, Bereket, Rahmet, Mağfiret, Hidayet, Selamet, Sizinle olsun, demektir,

Dünyada bütün zorluklara sabredenlerin, Zorluklara katlananların, Mükafatı Ne güzeldir “ dedi der,

 

     Bu Mükafat Dünyada iken, Arkadaşlarınızla, Dostlarınızla, Komşularınızla, Sevecen, Rahat, Hoşgörülü,

Sevgi ve Saygı içinde yaşamaktır, Emin ve Güvenli olmaktır, Ahirettekini ise, ancak Ahirete gidince görürsünüz,

    Yunus Emre Bu Ayet ve Hadisleri “ Yaratılanı Severim, Yaratan dan ötürü “ diye Tefsir eder, Yukarıdaki Ayet

ve Hadisleri ve Yunus Emrenin Tefsirini, Size Hiç Selam verilmediği gibi durumunuzda anlamaya çalıştınızmı ?,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ HADİS No 2017

  Sahabeden Abdullah Bin Amr Bin As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Biri gelerek, Ey Allahın Rasulu, Dinimizin Farz olan İbadetlerden başka, Bizler için Hayırlı olan, Güzel olan,

Hangi İbadetler vardır diye sordu, Allah Rasulude, “ Aç olana yemek yedirmen, Güçsüze yardım etmen,

Tanıdığın veya Tanımadığın Bütün İnsanlara Selam vermen, Onlara Selamlaşıp Kaynaşmandır,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2392

  Sahabeden Neame Bin Ed Dabbi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir kimseyle Tanışıp arkadaşlık kurup tanıştığında, O kimsenin ismini babasının ismini ve kimlerden olduğunu

sorsun, çünkü daha samimi olan bir yakınlığı kurar,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/366 H/7

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yolda Rastlaşıp Sadece Müsafaha etmekle tanışmış olmazsınız, İsmini öğreniniz, Babasının İsmini Öğreniniz,

Ailesini Öğreniniz, Hastalanırsa Ziyaret ediniz, Vefat ettiğinde Cenazesine gidiniz, “ dedi der,

 

    Ali Nacar Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca Ahmet Dedemden bir Anektod ( 1870 - 1944 )

Hoca Dedem Namaz vakti yaklaşıp Camiye Girerken, Şadırvanda Abdest alan ve kendisini yeni gördüğü bir şahsa,

Selam verip, Musafaha yaptıktan sonra, “ Beyefendi, Sizi Henüz burada ilk olarak görüyorum,

Ben Buranın İmam Hatibiyim, Sizin İsminiz Nedir, Kimlerdensiniz, Buralımısınız,” diye sorar Tanışır,

Onunla, Allah Rasulunun Sünneti üzere Tanışır ve Cami Cemaati ile Tanıştırırdı, 

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MUVATTA  HULK HADİS No 908

  Sahabeden Ata El Horasani (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Musafaha edinizki, Kalplerinizdeki Kinler ve Düşmanlıklar gitsin,

Aranıza Sevgi, Saygı ve Muhabbet doğsun, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1776 ve 1779

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Karşılaştığınızda, Birbirinizin yanına geldiğinizde, Musafaha yapınızki, ( Tokalaşınızki )

Kalplerinizden, Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun,

Birbirinizi Affedinizki Kin, Hased ve Düşmanlık duyguları yok olsun, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZELHADİS HADİS No C/2 S/180 H/4

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hangi Müslüman ki Bir din kardeşiyle Musafaha eder ve içlerinde de birbirlerine bir Kin Nefret olmaz ise,

Elleri henüz ayrılmadan, Cenabı Hak, her ikisinin de geçmiş günahlarını mağfiret eder.

Gene bir kimse, içlerinde bir Kin olmadan, Müslüman kardeşine sevgi nazarı ile bakarsa,

Allah onların geçmiş günahlarını bağışlamadan hiç biri evine dönmez, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZELHADİS HADİS No C/4 S/392 H/1

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Birbiriyle karşılaşıp, Birbirlerine Selam verip alan iki Müslüman, İki El gibi Birbirini yıkar, Temizler, Paklar,

Selam verip, Selam alıp, Musahafa edip, Birlikte Mağfiret olunurlar, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2490

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Bir kimseyle karşılaşınca onunla tokalaşır, O kimse elini bırakmadan elini ondan bırakmazdı,

O kimse yüzünü çevirmeden, Allah Rasûlu de yüzünü ondan çevirmezdi,

Allah Rasûlunun, Beraber oturduğu bir kimsenin önüne ayaklarını uzattığı görülmemiştir ” der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   İBNİ MACE HADİS No 2875

  Sahabe Kadınlardan Umeyme Binti Rukayka (ra) anlatıyor,

Erkekler, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellemle, Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak )

Kendisine İman Ettiğini, Biat ettiğini, Beyan ederdi, 

  Biz Kadınlarda, Erkekler gibi Musafaha yaparak, ( Tokalaşarak ) Kendisine İman Ettiğimizi, Biat ettiğimizi,

Beyan edelim dediğimizde,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siz Kadınların, İman ettiğini, Ahitlerinizi, Beyanınızı, Biat larınızı, Sözleriniz ile kabul ederim,

Ben Kadınlarla, Kızlarla Musafaha etmem ( Tokalaşmam ),

Ben Siz Kadınlar ve Kızlarla, Sözleriniz ile Biat laşırım,  Ahidleşirim “ dedi der, 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1550

  Sahabeden Cabir Bin Abdullah (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celalin ve Rasulu olan Benim, Yerine getirilmesini Emrettiği şeyleri yapanlara,

yapılmamasını yasak ettiği Haramlardan kaçanlara, İtaatkar olanlara,

Allah Zül Celale ve İnsanlara karşı Ağırbaşlı, Nazik ve Cana Yakın ve Merhametli olanlara,

Cehennem Azabı dokunamayacaktır, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   İ.MÜNZİRİ HADİS No C1 S125 H6

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim, Darda kalana, Sıkıntıda kalana, bir Kolaylık gösterir, giderirse, Sıkıntıda kalanın, Sıkıntıdan kurtulması

için yardım ederse,  Allah Zül Celalde Onun, Dünyadaki ve Ahiretteki işlerini Kolaylaştırır,

Sıkıntılarına kolaylık gösterir, Sıkıntılarını giderir, Kim, İlim Bilim öğrenmek öğretmek için bir yola düşerse,

girerse,  Allahta O yolu, O ilmi Ona kolaylaştırır, “dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 2580

  Sahabeden Ebu Salim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Müslüman Müslümanın Kardeşidir, Müslümana Zulmetmez, Müslümanı Tehlikeye atmaz,

Ona Haksızlık etmez, Onu Haksızlığada bırakmaz,

  Kim, Bir Müslümanın bir ihtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, bir Sıkıntısını giderirse,

Hacetini giderirse, Allahta Onun İhtiyacını, Müşkülünü, Proplemini, Üzüntüsünü, Sıkıntısını, Hacetini giderir,

Kim, Darda kalana kolaylık gösterirse, Allahta ona kolaylık gösterir,

Kim, Müslüman kardeşine yardım eder, yardım etmeye devam ederse, Allahta ona yardım eder ve devam eder,

Kim, Bir Müslümanın ayıbını örterse, Allahta, Dünyada ve Ahirette onun ayıbını örter, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    MUVATTA  HADİS No 3

  Allah Rasulunu Torunu ve Ehli Beyti Hz Hüseyin (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İslam Dinine olan İmanınızın Güzelliği, Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 45 ve 47

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Nefsim Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Sizden hiç biriniz, Kendisinin de sahip olmasını istediği,

dilediğini güzel bir şeyin, Din kardeşinde de olmasını, Komşusunda da olmasını dilemedikçe, arzu etmedikce,

Onlar için Allaha Dua etmedikce, Tam îman etmiş olamaz, Her Kim Allaha ve Ahiret Gününe İman ediyorsa,

Ya Hayırlı şeyler söylesin yada sussun, Komşusuna, Misafirine İkramda bulunsun, Eziyet vermesin,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,      

RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/282 H /9 ve C/4 S/363 H /10

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin En Hayırlı İyi olanınız, Dünyası için Ahiretini terk etmeyen, Ahireti için Dünyasını bırakmayan,

İnsanlara yük olmayandır, “ Sizin En Doğru ve Dürüst olanınız, Ahireti için Dünyasını,

Dünyası için de Ahiretini terk eden kimse değildir, İkisinden de ayrı ayrı hissesine sahip olandır,

Zira Dünya, Ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır, İnsanlara yük olmayınız, “dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C4 S389 H 8

  Sahabeden Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden biri, Din kardeşinin Nefsinde veya malında hoşuna giden bir şeyi görünce,

Onu, BAREKELLAH, Allah Zül Celal Onu Sana Mübarek etsin diyerek tebrik etsin, Zira Nazar haktır, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   DARİMİ HADİS No 2442

  Sahabeden Amir İbni As (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah katında, Arkadaşlık yapanların en hayırlı olanı, Arkadaşına daha hayırlı daha yararlı olandır,

Komşuların,  Allah katında en hayırlı olanı, Komşularına daha hayırlı daha yararlı olanıdır “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/160 H 4

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların En kötüsü, Arkadaşların En Kötüsü, Komşuların En Kötüsü,

Allahın adıyla Kendisinden bir Yardım istendiğinde, Yardım etmeyendir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       BULUĞUL MERAM HADİS No 1563 / 1327

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mümin, Müminin Aynasıdır, Komşuda Komşunun aynasıdır, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   METEALİBUL ALİYE HADİS No 2494

  Sahabeden Hasan El Basri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,“ Müslüman Müslümanın

aynasıdır, kendinde olup ta Kendinin görmediği, İyi yada Kötü hallerini aynen gösterir, " dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ MÜFRED HADİS No 238

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsan, İnsanın, Müslüman, Müslümanın Aynasıdır, Bir İnsanda, Bir Müslümanda Bir Ayıp gördüğün zaman,

İlk Önce O Ayıptan Kendindede varmı Ona bakmalısın, daha sonra İlk Önce Kendindeki Ayıbı gidermelisin,

Sonrada Karşındaki İnsanın, O Müslümanın Ayıbını gidermek Düzeltmek görevindir,

( Şayet Karşındaki İnsanlar Sana karşı Kötü iseler Sen Kendini görüyorsun demektir, ) “ dedi der,

 

     Yani Nasıl bir Mümin olduğunu, İnsan olduğunu anlamak istiyorsan, İnsanların Sana davranış şekilleri ile,

Kendinin İnsanlara davranış şekline bir bak ve kendini hesaba çek, ilk önce kusuru kendinde ara der,

    Yani dahada Türkcesi, Şayet Komşun, bir İhtiyacı için, Senin Kapını çalamıyorsa,

Senin, Kendin hakkında, nasıl bir İnsan olduğun hakkında, bilhayli düşünmen ve sorgulaman lazım gelmektedir,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 384 H 3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Hiç bir kul yoktur ki, din kardeşini Allah için ziyarete gittiğinde,

Allah Zül Celal, “ Kulum Beni ziyarete geldi, onu ağırlamak ancak Bana düşer,

onun mükafatı, Cennetten başka ziyafetlik değildir der,

Semadan bir Melekte O Kul için, “ Ne Hoş ettin ve Cennet sana helal oldu, ” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2318

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Mahşer gününde, Ey Kulum Ben Hasta oldum Fakat Sen Benim Ziyaretime gelmedin,

Senden Yiyecek istedim, Fakat Sen Bana yiyecek bir şey vermedin,

Senden Su istedim, Fakat Sen Bana Su vermedin diyecek, O Kul, Ey Rabbim ( Sen Nasıl Hasta olabilirsin )

Ben Seni Nasıl Ziyaret edebileyim, ( Sen Nasıl açıkırsınki ) Ben Sana, Nasıl Yiyecek verebileyim,

( Sen Nasıl Susarsınki) Ben Sana, Nasıl Su verebileyim diye soracak, Allah Zül Celal O Kula,

Görmedinmiki, Falanca, Kulum Hasta olmuştu, Sen Onun Ziyaretine gitmedin,

Falanca Kulum, Senden Yiyecek istedi, Sen Vermedin, Onu Doyurmadın,

Falanca Kulum, Senden Su İstedi, Fakat Sen Ona Su vermedin, Suya doyurmadın,

Şayet, O Hastayı Ziyarete gitmiş olsaydın, Beni, Ziyaret etmiş olacaktın, 

Şayet O Kuluma Yiyecek bir şeyler verseydin, Doyursaydın, Şayet O Kuluma Su verip Onu Suya Doyursaydın,

Onu doyurmakla, Beni Doyuracaktın, Ona Su vermiş olmakla, Bana Su vermiş olacaktın, vedahi,

Bu Gün Burada da Bütün Bunların karşılığını, Mükafatını Katmanları ile bulacaktın, Beni Ziyaret etmediğin için,

Bana Yiyecek vermediğin için, Bana Su vermediğin için, Bu gün Sana Mükafat Yoktur diyecek, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ HADİS No 1271

  Sahabeden Musa El Eş Ari (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Düşman elinde Esir olan Müslümanı, Esâretten kurtarınız,

Aç olanı doyurunuz, Hasta olanı Ziyâret edip hâlini, hatırını sorunuz, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2302

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,“ Arkadaşlarınızı, Hastalarınızı,

Allah için ziyaret ediniz, Zira, Allah için ziyaret etmeye gidene, yetmiş bin melek arkadaşlık eder,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1095 ve 1811

   Sahabeden Enes Bin Malik ve İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde, Yeryüzüne Rahmetiyle Tecelli eder, Namaz Kılmak

Ve Dostlarınızı Ziyaret için Evlerinizden dışarı çıkınızki, Allah Zül Celalin Rahmeti Sizede dokunsun, “

“ Birbirinize, Komşunuza Yemek götürmekle Hediyeleşiniz,

Zira Hediyeleşmek, Rızkınıza genişlik verir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       METEALİBUL ALİYE HADİS No 1425 ve 1426

  Sahabeden Said Bin Errabi (ra) ve Sahabe Kadınlardan Ümmü Hakim Binti Veda El Huzaiyye (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Bir Birinizle Ziyaretleşiniz ve Hediyeleşiniz,

Zira Ziyaretleşmek, Aranızdaki, Kalplerdeki Sevgiyi, Saygıyı, Bağlılığı, Kat Kat artırır, Muhabbetinizi pekiştirir,

Hediyeleşmek, Husumeti Kalplerden söküp atar, Aranızda doğabilecek Kin ve Nefreti dahi Yok eder,” dedi der,  

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2301 

  Allah Rasulunun Hanımlarından ve Müminlerin Annesi Hz Aişe (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Arkadaşlarınızı, Dostlarınızı, Akrabalarınızı, Kardeşlerinizi, Azar Süreli aralıklarla, Kısa Süreli aralıklarla,

Birbirinizi Unutturmayacak aralıklarla, ve dahi Ziyaretizi, uzatıp Bıktırmadan Ziyaret edinizki,

Aranızdaki Sevgi ve Muhabbetiniz artsın,“ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,       METEALİBUL ALİYE HADİS No 2596

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ziyaretini Kısa aralıklı ve Bıktırmayan süre likli tutki, daha çok sevgiye mazhar olasın,” dedi der,

 

     Ziyaretlerinizin arasını çok açarsanız, Ziyaret ettiğinizde yahut Ziyaret edildiğinizde,

Sen Onun Derdini Kederini, Neşeni bilmediğin için, O Senin Derdini Kederini Neşeni bilmediği için Konuşacak,

Muhabbet edecek ortak bir nokta bulamazsınız, Nasılsın İyimisin dersin, O Sen Nasılsın iyimisin der,

Aranızdaki Konuşma konusu biter, Zira Aranızdaki Sevgi, Muhabbet kaybolmuştur, bu Bugün böyle değilmidir ?

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No  368 ve 411

  Sahabeden İbni Ömer ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Biriniz, Müslüman bir Kardeşini Ziyaret edip yanında oturduğunda, Ondan Müsaade istemedikce,

yanından kalkmasın, Aksırdığında da Elleri ile Ağzını kapatsın, Sesini kıssın “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    CAMİUSSAGIR HADİS No 206

  Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir birinize Kötülük yapmayınız, Münakaşa yapmayınız, Bir Kişi ile Dostluk kurduğunuzda,

Onu, Onun Düşmanı olan birine sormayınız, Zira O Sizin aranızı bozar, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ                    BUHARİ HADİS No 1123 ve 1125

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Müslüman Kadınlar, Komşunuz bir Kadının, Size Hediye olarak gönderdiği, Bir Koyun Paçasını dahi

Sakın Küçük görmeyiniz, Zira Bana, Bir Koyun Paçası hediye edilse Onu kabul ederim veya

Koyun Paçası Yemeğine çağrılsam, Muhakkak O Davete İcabet ederim, “ dedi der,   

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ MÜFRED HADİS No 1078

  Sahabeden Abdullah İbni Büşür (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Yere, Bir Eve gelip kapıyı çaldıktan sonra, Kapının Tam karşısında durmaz, Yönünü Sağa veya Sola

çevirerek Kapının açılmasını bekler, Kapı açıldığında, Kendisi içeri davet edildiği zaman içeri girerdi, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 34

  Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Eve, Bir Yere girmek için İzin istemek Üç keredir, Şayet İzin verilmezse, dönüp Gidiniz “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1374 ve 1369

  Sahabeden Enes Bin Malik ve Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin Yaşlılarına Saygı ve Hürmet göstermek, Allah Rasulu olan Bana Saygı ve Hürmet göstermektir,

“ Sana Gelen Misafirin Giderken, Misafirini Dış Kapına kadar uğurlaman Benim Sünnetimdir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 2343

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kişinin Misafirine Hizmet ettirmesi Akıl Noksanlığıdır, Adamın Ahmağı Misafirine Hizmet ettirendir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   EL KAFİ HADİS No  C/2 S/201  H/8 ve 9 

  Sahabeden Ebu Şüreyh El Adevi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem,

“ Müslüman Kardeşlerini seviyormusun, ? Eli Darda olanlara bir faydan dokunuyormu, ?

Müslüman Kardeşlerini Evine Davet ediyormusun, ? Allah Zül Celalin Sevdiklerini Sevmen En güzel Haslettir,

Allah Zül Celale And olsunki, Senin Hasletin, Sen Onları Allah Zül Celal için sevmedikce, Onlardan hiç birinin

Hasletine ulaşmaz,  İyi Bilinizki, Onların Hasletleri, Senin Onlar üzerindeki Hasletlerinden daha çoktur,

“ Misafirin, Senin Evine geldikleri zaman, Senin ve Ailenin, Mağfiretinide beraberlerinde getiriyorlar,

Gittiklerinde ise, Senin ve Ailenin Günahlarını, Hatalarını beraberlerinde götürürler, “ dedi der,

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   SEBE SURESİ AYET 18

“ Sırt Sırta kurduğunuz Şehirler, Memleketler arasında, Gidiş Geliş Yollarınızı Muntazaman düzenleyinizki,

Buralardan Gecelerce, Gündüzlerce Emniyet içinde gezip yürüyesiniz, bizde Size Bereketli kılalım dedik, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   EMBİYA SURESİ AYET 31

“ Rahat Rahat Gidip gelebilmeniz için Dağların aralarında Sizin için Geniş yollar Var ettik, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   NUH SURESİ AYET 19 ve 20

“ Yerleri Sizin için Bir Sergi yeri yapan Allah Zül Celaldir,

Yerde Geniş Geniş açılan ve Açtığınız Yollardan gidip gelesiniz, “ der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 2480

  Sahabeden Ebu Hamza (ra) ve İbrahim Nehai (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bina ve Yol inşaatı yapmak, Tamamen sorumluluk yüklenen bir iştir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TİRMİZİ HADİS No 1355 ve 1356

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bahçe ve Tarlalar arasında yeni yollar açmanız gerektiğinde, Yolun genişliğini Yedi Zira olarak yapınız,

Yolu geniş tutunuz, Yol açma ve Yol Genişliği hakkında ihtilâf ettiğiniz zaman,

Yoldan Rahatca gelip geçilmesi için Yolları Geniş yapınız, Yolun Genişliğini, Yedi Zira daha, geniş ediniz,

  Olaki geçici olarak Yolu kazmak, Yola çukur açmak zorunda kalırsanız,

Sonra O Yolu en düzgün şekilde kapatmak, Yoldan geçenlere, Eziyet veren şeyleri yol üstünden kaldırmak,

gidermek, Yoldaki Çukurları doldurup, Engebeleri, Engelleri düzeltmek, İmanınızın Temel şartındandır,“dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜNZİRİ HADİS No C/3 S/115 H 2

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kimse, Allah Yolunda kullanmak için bir At, Bir Aracı olurda,

O Atın, Aracın, hakkını verir, Bakımını ve onarımını yapar, Sırtlarındaki yük haddini ( İstiap haddini ) aşmazsa,

Yolda kalanları, Aynı yöne gidenleri, aracına almakla, O Atın veya Aracın, Manevi Zekatı, Sadakası olan,

Allahın Hakkını verirse, İşte O Zaman O At, O Araç, Sahibini Kazalardan ve Günahlardan koruyan bir Perde

olur, İşte bu, O Kimseyi, Kazalardan ve Günahlardan korunmak için bir perdedir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 1575

  Sahabeden Ebu Saad El Hudn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların gelip geçtiği yollarda oturarak, Yolu tıkamaktan, Yolu kapatmaktan, Yolu bozmaktan,

Yolu tahrip etmekten sakınınız, Şayet Yol üzerinde oturmak durumunda kaldığınızda,

O zamanda Yolun Hakkınıda veriniz, Yolun Hakkı Şunlardır, Yoldan gelip geçenlerin Selamını almak,

Muhabbetle karşılık vermek, İnsanlara İyiliği gösterip ve yapmak, Kötülükleri önlemek, Harama bakmamak,

Yolda oturmakla, İnsanlara Sıkıntı vermemektir,” dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 367

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bineğinizle bir yolculuğa çıktığınızda, konaklayarak Bineklerinizi ve kendinizi dinlendirip koruyun,

Bineklerinize, Kendinize ve Yoldakilere karşı Şeytanlar olmayın, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 1978

  Allah Rasulunun Amcasının oğlu ve Ehli Beyti, Damadı ve İlk Müslümanlardan, Hz. Ali (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Yerin, Yolun İşaret Alâmetlerini Çalanlara, Tahrip edenlere veya

kasten yerini değiştirenlere, Gelinip geçilen yolu bozanlara, Allah lanet etti, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                    TABARANİ HADİS No 557

  Sahabeden Ebu Hureyre ( ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Müslümanların gelip geçtiği yol üzerine abdest bozarsa, Yolu bozarsa,

Allahın, Meleklerin ve Bütün İnsanların Laneti, O İnsanın Üzerine olsun, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 58

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

“ Allah Zül Celale, İslam Dinine, İslam Dininin Olmazsa olmaz Şartlarına İman etmek, Yetmiş Küsür Şubedir,

Bunların En Başı ve Olmazsa olmazı, “ La İlahe İllallah, Muhammeder Rasulallah “ Kelimeyi Tayyibedir,

En Sonuncusu, En az değer kesbedeni ise, Yoldan gelip geçen İnsanlara Eziyet verecek,

Zarar verecek, Engel olacak şeyleri yoldan kaldırmak ve Yolu Düzeltmektir, “ dedi der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 2618 / 1914

  Sahabeden Ebu Berze ve Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme,

Ey Allahın Rasulu Bana, İnsanların faydalanacağı, Onlarla Benimde faydalanacağım bir şey öğret? Diye sordum

Allah Rasulude, ” Müslümanların, İnsanların, Hayvanların geçtiği yolda, Onlara Eziyet veren şeyleri gider,

Yolları düzelt, dedi, Bir Adam Yolda giderken Yolun üzerinde Dikenleri, Dalları, Pisliği, Hafriyat artığını gördü,

Bunların, yoldan geçenlere Zarar vereceğini görerek, Dikenleri ve Dalları yoldan aldı ve zararsız bir kenara

koydu, Allahta O Kula Teşekkür etti, Bütün Günahlarını Affetti ve Cennetine koydu, dedi “ der,    

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   CAMİUSSAGIR HADİS No 631, 632 ve 630

  Sahabeden Ubade Bin Samit, Ebu Hureyre ve Ebu Umame (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Konuştuğunuzda Doğruyu söyleyin, Söz verdiğinizde Sözünüzde durun ve yerine getirin,

Size olan Güvene Hıyanet etmeyin, Haramların her türlüsünden sakının,

Gözlerinizi Haramdan, Fuhuştan sakındırın, Namusunuzu, İffetinizi Koruyun,

“ İnsanlara Hoş Söz söyleyin, İnsanlarla güzel geçinin, İnsanlar Arasında Selamı yayın,

İnsanlarla ve Akrabalarınla İyi Münasebetler İyi Haller içinde ol, Teheccüd Namazına Riayet et Kıl,     

“ Miraslarınızı paylaşırken Kardeşlerinize, Hak Sahiplerine karşı haksızlık yapmayın,

Aleyhinizede olsa İnsanlara karşı Adaletli davranın, Düşmalarınızla Cihad ederken Korkaklık yapmayın,

Milletin Malına, Devletin Malına Hıyanet Etmeyin, Zalimlerin Zumlunu, Mazlumlardan kaldırmaya çalışınki,

Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olayım,” dedi der,

 

     Şimdi oturun biraz düşünün, çok basit bir amel olarak görünen Yukarıdaki Hadisin Mahiyetinden,

Sizin Ömrünüzdeki Amelinizde Kaç Tane var ? Yolu Düzeltmekmi var veya sebeb olup düzelttirmekmi var, ?

Yada Yolu bozmak veya Sebep olup bozdurtmakmı var ? Sizce karşılığı ne olacaktır ?

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜSLİM HADİS No 78 / 49

  Sahabeden Ebu Bekir Sıddıyk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizden kim, bir Münker gördüğünde ( Yani bir Haksızlık, bir Adaletsizlik, bir Hukuksuzluk, bir Yolsuzluk,

bir Vurgunculuk, bir Kötülük, bir Zulum, bir Fuhuş yapıldığını gördüğünde,

seyirci kalmayıp gerekli mercilere bildirerek, gerekse Mahkemelerde Dava açarak, gerekse Seçerek,

Gerekse Yetkileri ile ) Kendi Eli ile onu düzeltsin,

buna gücü yetmez ise, Diliyle, Lisanıyla ( konuşarak anlatarak veya yazarak veya diğer vasıtalarla )

onu düzeltsin, bunlarla gücü yetmezse ( gücü yetmediğini zannedip bunları düzeltmeye çalışamazsa )

Onlara ( sevgi, saygı, muhabbet ve samimiyet beslemesin onlarla işbirliği yapmasın ) Kalbi ile Buğzetsin,

Onlara karşı Sadece ve sadece Kalben Buğzetmek, Sadece Kalbiyle Buğz etmek

( Beni ilgilendirmez demek, Bana ne demek, İnsanın, İnsan Olma vasfını kaybettiği,

İnsanlığı, Medeniyeti kaybettiği, İmanını kaybettiği EN ZAYIF NOKTADIR “ dedi der,

 

     Bugün Toplumumuzda, Eğitim Sistemimizde Yolda nasıl gidilip gelinir öğretilmesi olmazsa olmaz şart iken,

bu öğretim verilmiyor, bu öğretimin yerine Okulların önüne Araçların geliş ve geçişini zorlaştıran Tümsek

yapılıyor, Kedi, Köpek dahi kakasını yaparken kazdığı yeri geri aynı şekilde kapatırken, düzeltirken, 

Biri Yolu kazdığında olduğu gibi bırakıyor, hiç aldırış dahi etmiyor,

Lakin O yerden kendisi geçerken O yolun Çukurlarından kendiside zarar görüyor ve şikayet ediyor,

Yollar bozuk ve çukur halde tutuluyor, yolda bir kazı yapıldığı zaman tekrar düzeltilmiyor,

Sanki, Yolları dahada bozmak ve daraltmak için çalışılıyor, Bütün Yollarımız, Ölüm Çukurları ve Tümsekleri ile

dolu Bugün Şimdi Gelip Geçtiğiniz yollarınıza bakın ve Ne kadar İmanızın ne kadar kaldığını görün ! ! !

 

      Tahtani Cami İmam Hatibi Muallim Müderris Hoca, Haci Hafız Abdullah Dedemden bir Anekdot (1869-1949 )

      Hafız dedem Yolda yürürken, Yolun ortasında durup, yolu kapattığını dahi düşünmeden

Sohbet eden İki Kişiyi gördüğünde, “ İki Kişi bir olup Yolun ortasında durup sohbet ederek Yolu kapatmayın,

Yoldan geçecek olana engel olmayın,

Zira Yolun Hakkı, farkında olmadan dahi Yolu Kapatmak değil, Yolu Açık tutmaktır,” diye ikaz etmiş,  

 

     Yol Kenarına, Yolu kapatacak şekilde park etmiş Arabanın yanından

ya geçemediği yada zorlukla geçtiği için O Arabanın sahibine Sinirlenir, hatta Küfrederde,

Kendisi Yol kenarına park ederken yolu kapattığını, oradan geçenlerinde kendisine küfredeceğini hiç düşünmez, 

Deve Kuşu gibi Kafasını sokar, Kıçından haberi olmaz,

     Düşünüp Hareket etmeyi hep Karşıdan bekler, başkasından bekler, aynı şeyi kendisi düşünmez,

O düşüncesizin yaptığının aynısını yapar, Lakin, Başkasının düşüncesiyle değil,

Kendi düşüncenle öğrenir ve anlarsın, Adam olursun, kazanırsın, kurtulursun, 

 

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   MÜCADELE SURESİ AYET 22

“ Allah Zül Celale, Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama ve Ahiret Gününe, Mahşere,

Hesap Gününe İman eden Hiçbir Kavim, Allah Zül Celale Rasulu ve Habibi Muhammed Aleyhisselama ve

Ahiret gününe, Mahşere, Hesap Gününe Küfreden Kavimlerle Sever Sevişir olamaz,

  Allah Zül Celal, Kendisine ve Habibine ve dahi İslam Dinine olan İmanınızı, İnancınızı, ancak ve ancak,

Küfredenleri, Zalimleri, Sevmeyen Kavmin Kalplerine Tesbit eder ve Kendi Kudretinden Kuvvetlendirir, ” der,

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   BUHARİ HADİS No 1610

  Sahabeden Sehil Bin Saad (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki Allah, İslam Dinini, Günahkarlarlada, Façirlerlede, İslam Dininden olmayan,

Kafir ve Münafık Adamlarlada güçlendirmektedir " dedi der,  

 

     SEVGİYİ, SAYGIYI, HOŞGÖRÜYÜ GÖSTERME ŞEKLİ,                   TABERANİ HADİS No 90

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Şüphe yok ki, Muhakkak ki Allah, İslam Dinini, İslam Dininden Nasibi olmayan Kavimlerle, Milletler ilede

kuvvetlendirir, Evet, Allah'ın hikmetine binaen İslam Dinini, Günahkâr, Hatta Dinsiz kimselerin,

Allahın Yarattığı ilimleri bulmalarından açığa çıkarmalarından, Faydalı ilim geliştirme vesilesi ile de

kuvvetlendirir, Fakat O Dinsiz kimsenin niyetinde İslama hizmet düşüncesi olmadığından Allah onu Cehenneme

atar, Müslümanların böyle kimseleri iyi tanımaları, "İslama hizmet ediyor" diye onu Bir Müslümanmış gibi ve

hatta Bir Müslümandan daha fazla sevmemeleri gerekir,“ dedi der,

 

     Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Şeriat Kanunudur, İnsan Sevgisi hakkındaki Manevi Kanunlardır,

Şeriat taki İnsan Sevgisi Yaratılış gereğidir ve Evrenseldir, Çimento gibi Toplumları birbirine kaynaştırıcı,

Sağlamlaştırıcı ve Bütünleştiricidir,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Bunun İspatıdır,

     Yani, İslam Dinindeki Hükümlerin Karşı gelinemez derecede Evrensel oluşunun manasını,

İslam Dinini kabul etmemiş olsalar dahi, İslam Dininin bazı Hak Hukuk, Adalet Sevgi ve Saygı ilkelerini

benimsediklerini göstererek, Kuvvetlendirir,

 

     Selamlaşma Müslümanlar arasında daha yaygın ve Güzel olması gerekirken, Günümüzde sadece

Gayri Müslimler arasında kalmıştır, Müslümanlar ise aralarında selamlaşmayı kaldırmıştır, Selam verip

Selam almak Selamlaşmak Gayri Müslimlerin arasında olduğu için, Onlar Birbiriyle Kaynaşıyor, Sevişiyor,

Müslümanlar ise Selamlaşmayı kaldırdığı için Sevgi ile Kaynaşma yerine Hasımlık ve

Husumet Doğmuş değimlidir ?

 

     Halkların Kendisinde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör,

Haksızlık, Adaletsizlik yoktur, Bunlar olsa idi, Dünya Ülkelerinin hiç birinde ve birbirine Komşu olan ve

geçmişte çok büyük savaşlar yapmış olan Ülkeler arasında, Turizim olmazdı,

Yani Halklar Birbirine Rahatca gidip gelemez ve Ticaret yapamazdı,  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

olarak, Temel Hak ve Hürriyetler, Gelişmiş olan Bütün Anayasalarda Mevcut olduğu halde, Hiçbir Anayasa ve

İnsan Hakları Beyannamelerinde İnsan Sevgisi, Saygısı ve Hoşgörü adına bir Kanun Maddesi yoktur,

Bu Sadece ve Sadece İslam Dini Şeriatında mevcuttur,

 

     Saygı, Sevgi, ve Hoşgörü, Hak ve Adalet, Özgürlük ve Barış isteyenler, bunlardan bahsedenler,

Kişisel Özgürlüğü, Sorumsuzluk, Sevgisizlik ve Saygısızlık olarak yapmıyormu, ?

Sansasyon, Kargaşa, Nifak, Bozguncululuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör çıkarıyormu ?

Haksızlık ve Adaletsizlik yapmıyormu, ? Acaba Neden, !

 

     Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk, Hizipleşme, Gerginlik, Terör, Haksızlık, Adaletsizlik,

Devlet yönetimleri Yetkili ve Amirlerindedir, Bunlarla İktidar olur ve İktidarlarını devam ettirirler,

Kendisine Komşu olan yada uzakta olan Devletlerde, Kavga, Düşmanlık, Kargaşa, Nifak, Bozgunculuk,

Hizipleşme, Gerginlik, Terör, Haksızlık, Adaletsizlik çıkarmak için Terörist besler, Teröre destek verir,

Aynen, Aksiyon Filmlerdeki ve Televizyon dizilerindeki gibi !

 

     Dünya Milletleri İçinde Saygı, Sevgi ve Hoşgörüyü Toplum İçinde Tarihsel olarak gösteren ve yaşayan

Tek Millet, Türk Milletidir, Tarihinin Her Döneminde, Diğer Milletlerle ortak olarak kullandığı ve

Yaşadığı Topraklarda, Şimdiki Sansasyonel Medyanın, Sansasyon çıkarmak için uğraştığı Saygısızlık ve

Hoşgörüsüzlük anlayışında olmamış, Aksine Bütün Dünya Milletleri ile Saygılı, Sevgili ve Hoşgörülü olarak

yaşamıştır,  Aynı şekildede Saygı, Sevgi ve Hoşgörü görmüştür,

 

     SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ :

Doğruluğun, Dürüstlüğün, Mertliğin, Samimiyetin, Huzurun, Güvenin,

Mutluluğun, Neş”enin, Milletimizin Manevi Değerlerine, Değer verilmenin karşılığıdır,

 

     SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ :

Despotluğun, Hizipciliğin, İftiracılığın, Namertliğin, Hakaretlerin, Saygısızlığın karşılığı değildir,

 

     Saygı, Sevgi ve Hoşgörü duyulmak istiyorsanız,  Saygılı, Sevgili ve Hoşgörülü,zorundasınız,

Toplumlarda, Sosyal Yaşam ve Milletin Manevi değerleri, birbirine tam olarak girifttir,

Birbirine bağlı ve birbirinin devamıdır, birini diğerinden, Çağdaşlığa, Kişisel özgürlüğe,

Laikliğe, uymuyor diye çıkarılamaz, yok sayılamaz,

ancak bu şekil ile, Toplumumuzdaki İnsanların, Ulus kavramı içinde, birbirlerine ve İdaresine

Saygılı, Sevgili ve Hoşgörülü olmasını beklenebilir,

İnsanların, İnsanlara karşı Saygısı, Sevgisi ve Hoşgörüsü,Sadece Suç ve Ceza Kanunları ile düzenlenebilirmi ?

İnsanların, İnsanlara karşı Saygısı, Sevgisi ve Hoşgörüsü için, MANEVİ Kanunlar gerekmezmi ?

Saygı, Sevgi ve Hoşgörü, bekleyenler, Sayıldığı, Sevildiği ve Hoşgörüldüğü  yerde durması gerekmezmi ?

 

     İbadetlerini yapanların, İbadetlerini yapmayanlara, Türban Bağlayaların, Türban Bağlamayanlara,

Oruç Tutanların, Oruç Tutmayanlara, Alkollu İçki kullanmayanların, Alkollu İçki kullananlara,

Saygılı ve Hoşgörülü olması isteniyorsa,

     İbadetlerini yapmayanların, İbadetlerini yapanlara, Türban Bağlamayanların, Türban bağlayanlara,

Oruç Tutmayanların, Oruç Tutanlara, Alkollu İçki kullananların, Alkollu İçki kullanmayanlara

Saygılı ve Hoşgörülü olması Şarttır, Söyleyipte olmadıkları Saygı ve Sevgi Ne kadarsa ?

Saygı, Sevgi ve Hoşgörü, Tek Taraflı bir Mecburiyet değildir vede zaten olmaz, olamaz,

 

     Aynı Post ve Cinse sahip olmayan hatta birbirinin düşmanı olan Vahşi hayvanlar dahi,

bir Anne şefkati ile diğer hayvanlarla anlaşabiliyorken,

Toplum içindeki İnsanların bir biriyle barışık ve geçimli yaşayabilmesi için aynı Post mu lazım ?

 

     Laiklik taraflılığı adına, İrticai faaliyet ve Laiklik ve Laik eğitim ve öğretim, Kavramları adı altında

İslam Dinine, Kuranı Kerim ve Ayetlerine, İslam Dininin Peygamberi Hz.Muhammedin Hadislerine,

İslam Dininin İbadetlerine, Ezan, Namaz, Oruç, Haç ve Türban İbadetlerine ve Mukaddesata,

1400 yıl önceki karanlık, Kara kitap, Bu adamları belliycez, Yarasalar, Yobazlar, Kökten Dinciler, Aşırı Dinciler,

Çağdışı adamlar, Karanlık Kafalılar, İrticacılar, Takiyyeciler, Beyin yıkayıcılar,

Bir Metrelik bezin peşine düşenler, Sıkma Başlılar, Tarikatcılar, Laiklik ve Rejim düşmanları diyerek,

  “ Atatürk Düşmanı, Laiklik ve Cumhuriyet Düşmanı yetiştiriliyor, “ diyerek

Sosyallik Kimliğine gizlenerek, Milletin Manevi değerlerine Çirkef Siyasetleri ile hakaretlerle saldırabiliyorlar,

 

    Toplum Mühendisliği ile  Atatürk İlkelerinde, Anayasada, Kanunlarda,

Inkılab Kanunlarında Suç olarak gösterilmemiş, İrtica diye bir kavram türetilmiş, Yargı sonucu Ceza ve İnfaz

değil, Ceza ve İnfaza Yargı ve yürütme uydurması ile İnsanların Maneviyatına Tecrit getirilmiştir,

Maneviyatıyla yaşamaya çalışan İnsanlar, Hakaretlerle Potansiyel Suçlu İlan edilmiştir,

Sizin Saygı, Sevgi ve Hoşgörü, dediğiniz kavramlarınız, Hakaretlerinizmidir ?

    Yukarıda Saygı, Sevgi ve Hoşgörü ile ilgili Ayet ve Hadisleri gördünüz,

Bu Kadar Kesin Ayet ve Hadislere ve Asliyete rağmen, nasıl oluyorda, İslam Dinini Gericilik,

Orta Çağ karanlığı, Vahşilik, Terör olarak gösterebiliyorlar,

 

     Şeriat, Yani İslam Dini, Çirkef bir Siyasetle, Milletin Tüm Manevi değerlerine, Hakaretlerle saldırılmasına,

O Çirkef Siyasete, Her yönden yapılan Çirkef saldırılara karşı, kendini savunur ve Asli Siyasetle cevap verir,

Yukarıdaki Ayet ve Hadisler Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

    Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum, Putperestliği istiyorum demektir,

 

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

 1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 

1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

 

İslam Mektebi Öğrencisi

 

SERBEST MUHASEBECİ Abdülaziz Kocaoğlan,

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com


GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim